EIP, Maaseudun innovaatioryhmät ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIP, Maaseudun innovaatioryhmät ja"

Transkriptio

1 EIP, Maaseudun innovaatioryhmät ja alueelliset yhteistyöhankkeet Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö

2 Eurooppa strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön suhteen ÄLYKÄS kasvu: - Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja tutkimuksen käyttöönotto - Sosiaaliset innovaatiot OSALLISTAVA kasvu: - Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden monipuolistaminen - Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen seurauksena KESTÄVÄ kasvu: - Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja julkishyödykkeet - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen - Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus Sivu 2

3 Ohjelman varat toimenpiteittäin EIP Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset Luonnonmukainen tuotanto Eläinten hyvinvointi Neuvonta Maatilainvestoinnit ja ei-tuotannolliset investoinnit* Nuorten viljelijöiden aloitustuki** Maataloustuotteiden kauppa, jalostus ja/tai kehittäminen Yrityksen perustaminen ja investoinnit Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) Koulutus ja tiedonvälitys Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Leader Julkinen rahoitus yhteensä miljoonaa euroa * Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro ** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa *** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta milj. euroa Tekninen apu Yritysrahoitus 301 M, yhteistyö ja EIP 160 M, koulutus 80 M, palvelut 80 M, LEADER 300 M

4 Maaseudun innovaatioryhmä = OG = EIP-ryhmä n1 Valtakunnallinen haku ~vuosittain >(valintaryhmä MMM) n10 Muut rahoitusvälineet n1 Alueelliset /alueiden väliset maa- ja metsätalous / biotalous yhteistyöhankkeet, jotka alueen ELY valitsee valmis -telu Verkostopalveluyksikkö EIP-AGRI Esittelyhankkeet ja yritysinvestoinnit Alueelliset / alueiden väliset yhteistyöhankkeet, jotka edistävät elinkeinotoimintaa / ja tuovat lisäarvoa Alueen ELY valitsee n=300 kv yhteistyö ja yhteishankkeet EU:n sisällä & HORIZON 2020 Aina vähintään kaksi osapuolta sitoutuneena hankkeen toteutukseen.

5 Maaseudun innovaatioryhmä Tavoitteena ~10 säihkyvää innovaatioryhmää = OG (EIP ryhmää) Ratkaisee ongelman/valmistelee innovaatiota 1 3 v intensiivisesti osaamistaan käyttäen ja sitä hankkien. EHDOT, jotka täytettävä, jotta voidaan ottaa käsittelyyn: Ryhmä: viljelijät tai metsänomistajat tai ensiasteen jalostus, tutkijat, neuvojat, yhdistykset jne. Useampia osapuolia oltava mukana. Esitettävä sitoumukset ja sopimukset osapuolten välillä, jotta varmistetaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, lopputulosten ja toiminnan suhteen ilman konflikteja. Tulokset jaettava tarkoituksenmukaisesti ja ehdottomasti AGRI-EIP verkossa. Hankesuunnitelma: Odotetut tulokset esitettävä selkeästi. Lähtökohtana ei ole tutkimustarve. Viestintäsuunnitelma, joka kattaa sekä hankkeen aikaisen, että sen jälkeen tehtävän tuloksista tiedottamisen. Tuki 100 % hyväksyttäviin kustannuksiin. (ks. hankerahoitus) Mahdollisuus toteuttaa esim. pilotti-investointi 20 % korkeammalla tuella (maatalous, elint. jalostus) Erillinen hakemus ja käsittely. HANKKEEN PÄÄTÖS ja HALLINNOINTI: Hämeen ELY -keskus

6 Maaseudun innovaatioryhmä ja sen esittämä hanke: Valintaryhmän käyttämät valintakriteerit: (0 3 pistettä jokaisesta)* Suunnitelman perusteella, hankkeella on potentiaalia: 1. edistää ohjelman, strategian, niiden tavoitteiden toteuttamista ja ongelmien ratkaisua ( 20 %) 2. luoda liiketoimintaa (25%) 3. tarvelähtöisyys, parhaan tiedon käyttö ja sitoutuminen (25%) 4. osoittaa laatua, kustannustehokkuutta ja toteutettavuutta (30 %) Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0 3 pistettä. Hankkeen tulee kohdasta 3 ja vähintään kahdesta muusta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se pääsee valintakäsittelyyn. * Ohjelma-asiakirjassa tp esitetyt

7 Maaseudun innovaatioryhmän valintakriteereistä MMM päätöksessä tarkemmin: Maaseudun innovaatioryhmän innovaatiohanketta koskeva suunnitelma ja hakemus tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle. Valintaa varten perustetaan erillinen asiantuntijoista koostuva valintaryhmä. Innovaatioryhmien valintaperusteina arvioidaan hankkeessa tavoiteltavan innovaation potentiaalia: 1. edistää ohjelman strategian toteutusta ja ongelmaratkaisua (20 %) 3 pistettä erittäin merkittävästi, 2 pistettä merkittävästi, 1 pistettä jonkin verran, 0 pistettä heikosti 2. tuottaa uutta liiketoimintaa (25 %) 3 pistettä hyvin todennäköisesti, 2 pistettä todennäköisesti, 1 pistettä mahdollinen, 0 pistettä heikko 3. Suunnitelma ja ryhmän koostumus osoittaa hankkeen tarvelähtöisyyttä ja sitoutuneisuutta (25 %) 3 pistettä erittäin merkittävästi, 2 pistettä selkeästi, 1 pistettä jonkin verran, 0 pistettä heikosti 4. Hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus ja toteutettavuus (30 %). 3 pistettä erinomainen, 2 pistettä vakuuttava, 1 pistettä kustannustehokas ja toteutettava, 0 pistettä heikko

8 Maaseudun innovaatioryhmät: Hakujakso avautumassa (MAVI tiedottaa tarkemmin): Hankkeiden arviointi aloitetaan syyskuun alussa. I haku suljetaan 31.8., mutta hakemuksia voi jättää jatkuvasti Hakemukset siis sisään elokuun loppuun mennessä. Lisätietoja: MMM: sirpa.karjalainen(at)mmm.fi Maaseutuverkoston palveluyksikkö: teemu.hauhia(at)mavi.fi, joel.karlsson(at)mavi.fi ja juha-matti.markkola(at)mavi.fi

9 Hankkeiden mahdolliset osapuolet Aina vähintään kaksi sitoutunutta osapuolta, myös yritysten keskinäinen hanke mahdollinen. Yksi osapuoli vastaa hankkeen hallinnoinnista. Maa- /Metsätalous I-asteen jalostus biotalousyritys Tutkimus H2020 Maaseudun innovaatioryhmä= OG = EIP -ryhmä NB: EU yhteyksissä kaikkia ryhmiä voidaan kutsua EIP -hankkeiksi Muut asiantuntijat Muut yritykset ELY keskusten valitsemat maa-, metsätalouden ja biotalouden kehittämishankkeet ELY keskusten valitsemat alueelliset / alueiden väliset yhteistyöhankkeet, jotka edistävät elinkeinotoimintaa ja tuovat lisäarvoa elinkeinotoimintaan Kaikki hankkeet voivat olla alueellisia, alueiden välisiä, valtakunnallisia ja kansainvälisiä

10 Yhteistyö ja innovaatiokumppanuus / ELY Selkeästi kohdennettu elinkeinojen kehittämishanke Ei suunnittelun suunnittelua! Tarvelähtöisyys! Sovellettavia tutkimustuloksia! ALKU- MIKRO PIENI KESKI- SUURI TUOTANTO SUURI Uudet klusterit ja yritysverkostot, uuden osaamisen tuottamiseksi Uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikan pilotointi ja testaus Biotalouden prosessien, tuotteiden, menetelmien ja tekniikan kehittäminen Lyhyet Mi toimitusketjut, laatuketjut, lähituotteet, ketjun yhteistyö Innovatiiviset ympäristöhankkeet ja uusiutuva energia Maaseudun hyvinvointipalvelut yhteydessä maatalouteen Yhteiset työprosessit, resurssit ja matkailun markkinointi Tuottajaryhmien perustaminen

11 Yhteistyöhankkeet (alueellinen päätöksenteko.) Valintakriteerit: Miten hyvin hanke hakemuksen perusteella: 1. edistää ohjelman, strategian, aluesuunnitelman, niiden tavoitteiden toteuttamista ja ongelmien ratkaisua (paino 30 %) 2. edistää elinkeinotoimintaa, sen uudistumista ja kannattavuutta käyttäen tietoa ja osaamista (20 %) 3. osoittaa yhteistyötä, osaamisen käyttöä ja sitoutumista (20%) 4. osoittaa laatua, kustannustehokkuutta ja toteutettavuutta (30 %) Hankehakemuksessa pitää asia tulla vakuuttavasti esitettyä, pelkkä maininta ei riitä.

12 Yhteistyöhankkeeseen myönnettävän tuen määrä Vna-muutos, joka on voimassa 1.5. alkaen 10 b Maaseudun innovaatioryhmän hankkeen toteutukseen voidaan myöntää tukea maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 31 artiklan mukaisesti muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. HUOM: NÄITÄ SOVELLETAAN VASTA KUN HAKU AVATAAN! Yhteistyöhankkeeseen, johon ei sisälly valtiontukea, voidaan myöntää tukea muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Edellä 9 a :n 6 kohdan mukaiseen (klusteri-) hankkeeseen voidaan myöntää tukea enintään euroa kolmen vuoden aikana. Yritysryhmälle, johon kuuluu enintään kymmenen yritystä, tuki voidaan myöntää niin, että tuki kohdennetaan osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena. Tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. (yritysryhmähanke)

13 ..jatkuu: yhteistyöhankkeen tuen määrä: Yhteistyöhankkeeseen, jossa hyödynsaajina ovat pienet yritykset ja jonka tuloksia levitetään laajasti, voidaan myöntää tukea yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklan mukaisesti: - 1) muu julkinen rahoitus mukaan lukien 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista hankkeelle, jonka tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi tai näitä tukevaan pilottihankkeeseen; - 2) muu julkinen rahoitus mukaan lukien 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta ja esittelyä. - HUOM: NÄITÄ SOVELLETAAN VASTA KUN HAKU AVATAAN

14 Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö mahdollista yhteistyöhankkeen päätavoitteena tai osana hanketta perusteltu, kun on oleellinen hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta Tavoitteellista, konkreettista toimintaa Esim. yritysten yhteistyö, matkailun markkinointi, elinkeinojen kehittäminen, maatalouden ympäristöhankkeet, ravinteiden kierrätys (esim. Itämeri) Vain EU:n sisällä Rahoitus sovitetaan yhteen eri ohjelmien ja rahoituslähteiden kanssa Ei päällekkäisrahoitusta HORISONTTI 2020 ja siihen liittyvä kansainvälinen yhteistyö: Ryhmien / hankkeiden mahdollisuus kytkeytyä H2020 alla rahoitettaviin tutkimushankkeisiin.

15 Maaseutu.fi

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kehittäjät ja maaseudun yrittäjät Kalvopaketti 2/3 Sisältö Alueellinen ja paikallinen kehittäminen Uudistuksia Koulutus ja tiedonvälitys Palvelut

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen 2014 2020

Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Pirjo Pöllönen Kaakkois-Suomen ELY -keskus Sivu 1 13.3.2014 Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020/ohjelmarakenne 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus syyskuu 2014 Sivu 1 Kokemukset ohjelmakaudesta 2007-2013 Pohjois-Karjalan elintarvikeala Maaseuturahasto ylivoimaisesti suurin toimialan julkinen rahoittaja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 3.4.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015

Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015 Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015 SILMU ry paikallinen Leader-ryhmä Kaksikielinen yhdistys, perustettu vuonna 2007 Vastaavaa toimintaa on ollut alueella vuodesta 1996

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Suomen sokerialan rakenneuudistuksen mukainen monipuolistamistukiohjelma

Suomen sokerialan rakenneuudistuksen mukainen monipuolistamistukiohjelma Dnro 2676/312/2007 1 Suomen sokerialan rakenneuudistuksen mukainen monipuolistamistukiohjelma Maa- ja metsätalousministeriö 24.9.2007 (Muutettu 12.11.2009) 2 Suomen sokerialan rakenneuudistuksen mukainen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Huhtikuu 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.4.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020 * varojen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 12.2.2013.Heureka Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 - Mahdollisuuksien maaseutu - Pohjanmaan ELY-keskus / Sirkku Wacklin Maaseutuohjelman rahoitus Keski-Pohjanmaalla 2007-2013 Kehittämishankkeet 5,8 milj.

Lisätiedot

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020

Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 www.maaseutu.fi Sisällysluettelo 1 Maaseudun kehittämisohjelman nimi... 12 2 Jäsenvaltio ja hallinnollinen alue...

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa

Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa Härmän kuntokeskus 29.1.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 26.1.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Suomen aluetilaisuus helmikuu 2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Valmistelutilanne vuoden 2012 lopussa Vaikuttaminen

Lisätiedot