TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.2.2014 1"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi vt kirkkoherra Outi Toljamo piti hartauden. 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1 2. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1 3. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 48 varsinaista jäsentä ja 9 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Malmi ja Siv Sandberg. 5 KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN INKERI HUISKALAN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMI- NEN Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Inkeri Huiskala on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on menettänyt muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakuntaa edustavana valittuna jäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää, että lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1).

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti, että lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). 6 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN KIRSTI GRÖNBERGIN KUTSUMINEN VARSINAISEK- SI JÄSENEKSI Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta Muuton vuoksi hänen luottamustoimensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä on päättynyt. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg. Kirkkovaltuusto päättää, että lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan tilalle. Kirkkovaltuusto päätti, että lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan tilalle. 7 KAARINAN KESÄMÄEN SEURAKUNTATILAN MYYNTI TAKAISIN KAARINAN KAUPUN- GILLE Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan , että muutamasta vähäkäyttöisestä seurakuntatilasta luovutaan. Kaarinan Kesämäen seurakuntatila kuuluu näihin tiloihin. Tilojen myymiset ja vuokraamiset tuodaan erikseen kirkkoneuvoston päätettäviksi ja tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kaarinan Kesämäen päiväkotia laajennettiin vuonna 2000 ja laajennuksen yhteydessä rakennettiin seurakunnalle kaksi kerhohuonetta ja varasto pihalle. Lisäksi seurakuntatilojen käyttäjät saivat oikeuden käyttää yhteisiä eteisja sosiaalitiloja sekä salitilaa ja keittiötilaa. Kaarinan seurakunnan käytössä oli siten kaksi kerhohuonetta, molemmat kooltaan n. 29 m², sekä 11 m²:n varastotila.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä maksoi omien tilojensa rakennuskustannukset ja osuuden yhteisistä tiloista. Sopimus kuuluu seuraavasti: Liite 1 7. Valitettavasti ei toiminta molemmissa kerhotiloissa jatkunut, vaan ainoastaan partiolaiset toimivat aktiivisesti toisessa tilassa ja toinen tila on nyt pääasiassa kaupungin käytössä. Siksi kiinteistötoimisto esittikin, että sopimuksen mukaisesti myydään tilat takaisin kaupungille ja vuokrataan sitten kaupungilta partiotila ja varasto takaisin. Kaarinan kaupunki on hyväksynyt tämän menettelyn. Myyntihinta on n Vuokrasopimuksen mukaan seurakuntayhtymä vuokraa alkaen huonetilan partiolle ja partiolaisten varaston sekä käyttöoikeudet yhteistiloihin. Vuokra on 605,40 /kk + alv. 24 % ja se sisältää siivouksen ja kiinteistönhoidon. Vuokrasopimus kuuluu seuraavasti: Liite 2 7. Kirkkovaltuusto hyväksyy Kaarinan Kesämäen seurakuntatilojen myynnin takaisin Kaarinan kaupungille ja tilojen vuokraamisen takaisin seurakunnalle. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutetut Janne Aso ja Aila Laitinen ilmoittivat Kaarinan kaupunginhallituksen jäseninä olevansa jäävejä asiassa. Kirkkovaltuusto hyväksyi Kaarinan Kesämäen seurakuntatilojen myynnin takaisin Kaarinan kaupungille ja tilojen vuokraamisen takaisin seurakunnalle. On muutoksenhakuoikeus. 8 KIRKKOVALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU RAKENNETOIMIKUNNAN LOPPURAPOR- TISTA Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa esitettiin useissa puheenvuoroissa halukkuus osallistua rakennetoimikunnan raportissa esitettyjen asioiden käsittelyyn. Koska kirkkovaltuustolla on ylin vastuu seurakuntayhtymän pitkän aikavälin menestyksestä sekä sen taloudellisten ja hallinnollisten rakenteiden toimivuudesta, pitää kirkkoneuvosto lähetekeskustelun käymistä kirkkovaltuustossa perusteltuna ja hyödyllisenä.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Rakennetoimikunnan raportissa on nostettu esiin asioita, joihin tehtävät muutokset edellyttävät kirkkovaltuuston käsittelyä. Toisaalta raportissa esille nostetut seurakuntarakenteeseen vaikuttavat muutokset tulevat kirkkovaltuuston käsittelyyn vasta prosessin keskivaiheilla, ja tässä vaiheessa valmistelun pääpaino on kirkkoneuvoston keskustelevassa analyysissä ja rakenneesitysten osalta seurakunnissa pidettävässä kokouksessa kirkkovaltuustolle tarjotaan rakennetoimikunnan puheenjohtajan Heimo Rinteen ja toimikunnan sihteerin Hannu Kallion esittelypuheenvuorojen jälkeen mahdollisuus keskustella raportista ja halutessaan evästää kirkkoneuvostoa ja asian valmisteluun osallistuvia. Kirkkovaltuusto käy kokouksessaan lähetekeskustelun rakennetoimikunnan loppuraportista rakennetoimikunnan puheenjohtajan Heimo Rinteen ja toimikunnan sihteerin Hannu Kallion esittelypuheenvuorojen pohjalta. Käsittely Keskustelun aluksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Heimo Rinne esitti alustuspuheenvuoron, jossa rakennetoimikunnan työn lähtö kohdat ja jatkotyöskentelyn prosessinomaisuus tuli esille. Esitys liitteenä. Liite 1 8. Hallintojohtaja Hannu Kallio, joka toimi rakennetoimikunnan sihteerinä, esitteli ja selkeytti toimikunnan loppuraportin yksityiskohtia. Rakennetyöryhmän jäsen Merja Ainasoja piti etukäteen valmistellun puheenvuoron: Liite 2 8. Matti Puhakka Verotulojen lasku oli tavallaan hyväksi seurakuntayhtymälle, mikäli se johtaa siihen, että huonoon taloudelliseen tilanteeseen havahdutaan. Tilojen yhteiskäytössä olisi paljon parantamisen varaa. Sijoitusomaisuuden ja asuntojen myymistä huonona aikana tulisi välttää. Yhden seurakunnan malli toimisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä parhaiten. Muutosaikataulun tulisi olla mahdollisimman nopea. Kappelimalli ei innosta, ainakin Raumalla malli tuo hallinnollista byrokratiaa. Harri Lukander

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Rakennetoimikunnan mietintö on aiheuttanut sen, että kirkkoherrat ovat löytäneet toisensa ja pohtivat yhteistyön tiivistämistä. Seurakuntayhtymässä on nyt asiakasomistajien aika ja on mietittävä, mitä yhteisiä palveluja tarvitaan. Kokonaisuutta ei pidä johtaa ylhäältä ja prosessia tulee viedä eteenpäin yhteisesti. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo painotti taannoin Kotimaa-lehdessä, että uusi seurakuntarakennemalli, joka on esityksenä kirkolliskokoukselle, mahdollistaa ihmiskasvoisten seurakuntien säilyttämisen. Ulla-Maija Vierimaa Rakennetoimikunnan malleista tasavahvuisten seurakuntien malli näyttäisi parhaalta. Uudet vahvat seurakunnat olisivat Maarianseurakunta, Mikaelin seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, Martin seurakunta ja Kaarinan seurakunta. Mikael on ollut uuden ajan seurakunta, joka pystyy edullisesti tavoittamaan laajat seurakuntalaisjoukot. Mikäli kuntauudistus etenee, olisi uudessa Suurturussa liitosten jälkeen kaikkiaan kymmenisen seurakuntaa. Auvo Heikkilä Rakenneuudistusta tarvitaan ja vaihtoehdoista kappeliseurakuntamalli olisi paras. Se edellyttää kuitenkin sitä, että kappelilla olisi oma kappelineuvostonsa, jolla olisi takuubudjetti. Lisäksi tulisi varmistaa, että kappeliseurakunnille taattaisiin edustus kirkkovaltuuston kokoonpanoon. Merja Hermonen Kiitti rakenneraporttia perusteellisuudesta, mutta kritisoi raportista ilmenevää ajatusta suuruuden ekonomiasta, joka ei sellaisenaan toimi seurakuntatoiminnassa. Seurakuntien talous on toki saatava kuntoon ja siihen tarvitaan paljon yhteistyötä. Harri Raitis Rakennetoimikunnan raportissa oleva strategialuonnos on hyvä, mutta miten se on johtanut tähän lopputulokseen, jää epäselväksi. Nykykokoisia seurakuntia tulisi pikemminkin pienentää kuin lähteä niiden kokoa suurentamaan. Tarvitaan sisällöllistä keskustelua enemmänkin kuin rakennekeskustelua. Tiina Stauffer Rakenneraportti on todella kiinnostava. Toimimme unohtaen, että suurin osa jäsenistämme on varsin passiivisia. Seurakuntien väliset rajat ovat järkyttävän korkeita eivätkä palvele jäsenkunnan tarpeita. Yhden seurakunnan malli toimisi parhaiten.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Mika Laiho Pelkkä rakennemuutos ei riitä, vaan tarvitaan muitakin toimenpiteitä. Tällä hetkellä maallikoita olisi kyllä tulossa mukaan kirkon toimintaan, mutta tuntuu ettei heille ole oikein tarjota sopivia tehtäviä. Päivi Salminen Seurakuntaliitokset ja kuntaliitokset on raportissa rinnastettu, vaikka toki seurakunnassa on se ominaisuus, että siitä voi vapaasti erota. Tasavahvuisten seurakuntien mallissa on lähdetty siitä, että mallissa ristiriidat vähenisivät. Näin ei ole asian laita, kyllä ristiriitoja siinäkin mallissa voi syntyä. Kirkkoherrojen osalta on hyvä muistaa, että he tekevät muutakin kuin hallinnollista työtä. Vuokrahuoneistoista luopuminen ei ole hyvä ajatus, niiden pitäminen on arvovalinta. Juha Nappu Kirkkoherrojen kokous on kutsunut koolle 3.4. seurakuntaneuvostojen jäseniä yleiseen tilaisuuteen. Vaikka keskustelu rakenneasioista onkin tarpeen eri forumeilla, niin kummeksuttaa että tilaisuudesta ei ole esimerkiksi kirkkoneuvoston tasolla puhuttu mitään. Merja Hermonen Hermonen puolusti kirkkoherrojen koolle kutsumaa tilaisuutta pitäen keskustelua tarpeellisena. Hän kyseli, onko yhteisten työmuotojen johtavia viranhaltijoita osallistettu prosessiin. Hannu Kallio Hallintojohtaja kertoi, että yhteisten työmuotojen johtajia on johtavien viranhaltijoiden kokouksessa informoitu, mutta nyt toimikunnan mietinnön valmistuttua seminaaritilaisuuksia valmistellut rakennetoimikunta piti perusteltuna alkuprosessin pitämistä kirkkoneuvoston kokouskokoonpanon piirissä. Tarkoitus on kartoittaa erilaisten perusratkaisujen eteenpäinviemisen maaperää. Kirkkoherrainkokouksen rinnakkaisprosessi ei selvennä tilannetta, onko esimerkiksi hallintojohtajan ja muiden yhtymän virkamiesten tarkoitus osallistua tilaisuuteen? Harri Raitis Lausui, ettei ymmärtänyt hallintojohtajan äskeisen puheenvuoron logiikkaa. Raitis painotti edelleenkin seurakuntien olevan toiminnan perusyksikköjä. Lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto MUUTOKSENHAKU Liite 1 9. Pentti Huovinen puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Ari Malmi Siv Sandberg Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri