Palkitseminen. Juhani Kauhanen. Vaasan yliopisto, kevät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkitseminen. Juhani Kauhanen. Vaasan yliopisto, kevät 2010. juhani.kauhanen@hse.fi"

Transkriptio

1 Palkitseminen Vaasan yliopisto, kevät 2010 Juhani Kauhanen

2 Palkitseminen Johtamisväline - tuetaan organisaation menestystä ja kannustetaan henkilöstöä Kannustetaan henkilöstöä toimimaan organisaation strategian, arvojen ja tavoitteiden mukaisesti Tukee organisaation menestystä, jos palkitsemisperusteet ovat oikein valitut Panostus, jolla aikaansaadaan tuotos ja kehitetään toimintaa - kilpailukyvyn ylläpitäminen Tulee kytkeä tekijöihin, joilla panos-tuotos-suhdetta parannetaan nyt ja pitkällä aikavälillä

3 Strategiatasot Missio, visio ja arvot Liiketoimintastrategia Henkilöstöstrategia Palkitsemisstrategia

4 Palkitsemisstrategia Minkälaisista tuloksista halutaan palkita? Minkä tason tuloksista palkitaan? Miten palkkio jaetaan?

5 Palkitsemisstrategia jatkuu Minkälaisista tuloksista halutaan palkita? taloudellinen tulos (sijoitetun pääoman tuotto, kannattavuus, kate, kustannukset) määrä laatu asiakastyytyväisyys henkilöstön tyytyväisyys innovatiivisuus tuottavuus muu oleellinen seikka

6 Palkitsemisstrategia jatkuu Minkä tason tuloksista palkitaan? Yksilö Ryhmä tai tiimi Osasto Tulosyksikkö Yritys Konserni

7 Palkitsemisstrategia jatkuu Miten palkkio jaetaan? Organisaation arvot Jakoperuste: henkilöluku työtunnit palkkataso palkkasumma erilaiset yhdistelmät

8 Palkitsemispolitiikka Suhteellinen palkkataso Luontoisedut Palkkojen porrastus Sallittu joustavuus organisaation sisällä Yhtenäisyys vs erilaisuus (eri yksiköissä) Henkilöstön osallistuminen palkitsemisen kehittämiseen

9 Palkitsemisen yhteensopivuus Strategia ja tavoitteet Prosessit Organisaatiorakenne Henkilöstö Palkitsemisjärjestelmä Lawler

10 Kokonaispalkitseminen Aineeton Urapalkkiot Sosiaaliset palkkiot Taloudellinen Rahapalkka Luontoisedut Tulospalkkio Voitonjako Optiot ja muut osakepohjaiset järjestelyt Eläkejärjestelyt Muut palkkiot

11 Aineeton palkitseminen Urapalkkiot työ sinänsä itsensä kehittäminen kasvupolut Sosiaaliset palkkiot statussymbolit palaute (kiitos ja tunnustukset) työyhteisön edustaminen julkinen arvostus; kunniamerkit, arvonimet jne.

12 Työnmuotoilu (Job(re)design) Työkierto (Job rotation) Työn laajentaminen (Job enlargement) Työn rikastaminen (Job enrichment) Työn organisointi (ml. tiimityö) Työpaikka Työaika Työvälineet

13 Taloudellinen palkitseminen Rahapalkka Luontoisedut Tulospalkkio Voitonjako Muut palkkiot Optiot ja muut osakepohjaiset keinot Eläkejärjestelyt

14 Luontoisedut Ateria Puhelin Auto Asunto Kodinhoito Polkupyörä Muut

15 Tulospalkkion yleisyys Organisaatioista Henkilöstöstä Toteutuma % vuosipalkasta EK % 73% YTH 63% TH 41% TT 4,8% Kunta-ala 2005 Valtio % 7% 2,0%? 25% 2,0% Lähteet: EK, Kuntatyönantajat 2005, Valtion Juhani työmarkkinalaitos Kauhanen ja Työolotutkimus 2003.

16 Tulospalkkauksen määräytymisperusteet Liiketaloudellinen tulos Palvelun tai tuotteen laatu Tuottavuus Kehitystavoite Kustannussäästö Myyntibudjetti Tuotannon läpimenoaika Liikevaihto Käyttökate Lähde: EK 2005

17 Tulos- ja voittopalkkion mittaustaso Yritys Tulosyksikkö Ryhmä tai tiimi Osasto Konserni Yksilö Projekti Työpaikka Lähde: EK 2005

18 Esimerkki tulospalkkiokriteereistä (työpaikkaravintola) Yrityksen tulos Toimipaikan Liikevoiton kasvu Liikevaihdon kasvu Varaston kiertonopeus Asiakastyytyväisyys Sisäinen ilmapiiri

19 ETLA:n tutkimustuloksia Tulospalkkiojärjestelmä yleisempi suurissa yrityksissä kuin pienissä Tulospalkkiot suurempia pienissä yrityksissä kuin suurissa Tulospalkkausta käyttävissä yrityksissä tuottavuus on 6-12 % suurempaa ja vaihtuvuus pienempää kuin muissa yrityksissä Lähde: TT:n tilastot vuosilta

20 Voitonjako Suora voitonjako Henkilöstörahasto (Laki vuodesta 1990)

21 Henkilöstörahasto Yrityksen tai viraston henkilöstön perustama, omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi työnantajayritykseltä tai virastolta voittopalkkio-erinä vastaanottamiaan varoja sekä niiden sijoittamisesta saamiaan tuottoja. Rahastolta ei peritä tulo- eikä varallisuusveroa. Jäsen maksaa nostamastaan rahasto-osuudesta ja ylijäämästä veroa vain 80 % osalta, 20 % on verovapaata tuloa. Rahastolle suoritettu voittopalkkioerä on yritykselle vähennyskelpoinen meno verotuksessa.

22 Henkilöstörahasto (jatkuu) Rahasto voidaan perustaa sellaiseen yritykseen tai virastoon, jonka palveluksessa on vähintään 30 henkilöä taikka tällaisen yrityksen tai viraston tulosyksikköön, jonka palveluksessa on vähintään 10 henkilöä. Rahaston vastaanottamat voittopalkkiot jaetaan jäsenten henkilökohtaisiin rahasto-osuuksiin sen mukaan kuin rahaston säännöissä on määrätty. Jäsen voi ryhtyä nostamaan rahasto-osuuttaan aikaisintaan viiden vuoden kuluttua siitä, kun jäsenyys on alkanut. Tämän jälkeen hänellä on oikeus vuosittain nostaa enintään 15 % rahastoosuudestaan. Rahasto päättää itse, miten se varansa sijoittaa.

23 Henkilöstörahasto (jatkuu) Toimivia rahastoja noin 60 Niissä yhteensä n jäsentä Jäsenosuuspääoma keskimäärin e/jäsen Muutama rahasto perustetaan vuosittain (v kpl) ja joitakin suljetaan Henkilöstörahastojen toimintaa valvoo Työ- ja elinkeinoministeriö

24 Muut palkkiot Aloite Keksintö Muu suoritus

25 Palkitsemisen päätöksentekijät Palkitsemisjärjestelmät yleensä Optio-ohjelma Päättäjä Hallitus Yhtiökokous Maksaja Yhtiö Osakkaat

26 Optiojärjestely Yhtiön päätös osakepääoman korottamisesta siten, että - tietyillä yhtiön palveluksessa tai hallinnossa olevilla henkilöillä on oikeus yhtiön osakkeiden merkintään, tietyllä määrällä, tiettynä ajankohtana, etukäteen määritellyillä ehdoilla

27 Optioiden perustelut Yrityksen arvon kasvattaminen henkilöstön ja omistajien etujen yhdistäminen Riskinoton lisääminen Nykyisen henkilöstön sitouttaminen Uuden henkilöstön houkutteleminen

28 Keskeiset kysymykset Kenelle? - Hallitus, toimitusjohtaja, ylin johto, avainhenkilöt, koko henkilöstö - Kuinka paljon kenellekin (allokaatio) Merkintä- ja muut ehdot? - Ajankohta, hinta (kiinteä tai laskentakaava, vertaisryhmä) - Kokonaismäärä (laimennusvaikutus) - Muut ehdot (esim. osakkeiden pitoaika)

29 Muut osakepohjaiset järjestelyt Osakkeiden jakaminen palkkioina Suunnattu osakeanti (henkilöstöanti) Osakkuus rekrytoitaessa Osakkuus työsuhteen kestäessä (partneri)

30 Eläkejärjestelyt Eläkeiän alentaminen Eläkkeen korottaminen Yksilö/ryhmäkohtainen Kustannusten jakaminen Sitouttaminen/vapaakirja

31 Miten johdon palkitseminen eroaa muiden palkitsemisesta? Peruspalkka korkeampi Useampia instrumentteja samanaikaisesti Kannustavan elementin osuus huomattava Sitoutumisen lisäämisaspekti mukana Lyhyt ja pitkä aikaväli Päätöksentekijänä hallitus

32 Ylimmän liikkeenjohdon palkitseminen Suomessa Tausta Kyselytutkimus yritystä Pieniä, keskisuuria, suuria 890 johtajan palkitsemistiedot Naisia 11%, ulkomaalaisia 1% Ylin johto, keski-ikä 48 vuotta Johdon osakeomistus 50/15%

33 Ylimmän liikkeenjohdon koulutustausta Johdon koulutustausta Teknillinen 38% Kaupallinen 38% Oikeustieteellinen 6% Muu 18%

34 Johdon palkkatasoon vaikuttavat tekijät Kaikki yritykset Liikevaihdon suuruus Toimitusjohtajuus Toimiala + / - Työsuhteen kesto Sijoitetun pääoman tuotto Kannattavuus Pörssiyritykset Liikevaihdon suuruus Toimitusjohtajuus Ulkomaalaisomistus

35 Tulospalkkauksen mittarit Yrityksen kannattavuus 80% Yrityksen kasvu 44% Henkilökohtaiset tavoitteet 41% Tulosyksikön kannattavuus 21% Balanced Scorecard 18% Yleisimmin 2 3 mittaria

36 Tulospalkkio ja optiot Maksimin keskiarvo 21% Maksetun tulospalkan suhde bruttopalkkaan v % v % v % v % v % Optiot: arvo myöntöhetkellä noin vuosipalkan suuruinen

37 Maksetun tulospalkan suhde maksimitulospalkkaan (%) VUOSIKEHITYS (keskiarvo) % % % % %

38 Eläkejärjestelyt ja eroraha Alennettu eläkeikä (60 v) 51 % (Tj 74%) Korotettu eläke 2% (Tj 5 %) Eroraha: tj. 67 %, muut 40 % Suuruus keskimäärin toimitusjohtajilla 13 kk:n palkka, muilla 8 kk)

39 Elinkeinoelämän arvonimet Vuorineuvos 272 (2 nainen) Ministeri 41 (3) Kauppaneuvos 714 (18) Teollisuusneuvos 396 (3)

40 Johdon palkitsemisen trendit Palkkataso noussut huomattavasti nopeammin kuin muilla Kannustava osuus edelleen kasvussa Painopiste pidemmän aikavälin palkitsemiseen Osakepohjaiset järjestelmät kasvussa Liiketoimintastrategia määrittelee instrumenttivalikoiman sisällön Hallitusten nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien merkitys kasvussa

41 Uusimpia tutkimustuloksia

42

43 Uusimpia tutkimustuloksia

44 Yhteenveto Työvoiman kysynnän ja tarjonnan merkitys palkitsemisessa korostuu Aineeton palkitseminen motivoinnissa tulee keskeisempään asemaan Tulospalkkiot yleistyvät ja ylärajat nousevat Palkitsemisen sisältö yksilöllistyy

45 Tunne alaisesi Principis est virtus maxima nosse suos = Johtajan vahvuus on tuntea alaisensa (Martialis)

46 Lähteet Kauhanen Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY, 8-9. painos, 2006/2007. (10. uudistettu painos toukokuussa 2010) Kauhanen, Juhani Kuosa, Iikka: Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät Suomessa. Compensia LTT-Tutkimus Oy. Vartiainen, Matti Kauhanen, Juhani (toim.): Palkitseminen globaalissa Suomessa. WSOY ISBN Rantamäki, Tomi Kauhanen, Juhani Kolari, Anu: Onnistu palkitsemisessa. WSOY Elinkeinoelämän keskusliitto(ek): Palkkausjärjestelmätiedustelu Helsinki Kauhanen, Antti Piekkola, Hannu: Profit Sharing in Finland. Earnings and Productivity Effects. ETLA. Keskustelualoitteita no 817. Helsinki Kuntatyönantajat 2/2003

47 Lähteet; jatkuu Vartiainen, Matti Sweins, Christina: Henkilöstörahasto Suomessa. Toimivuus ja kannustevaikutukset. Työministeriö, Snellman, Kenneth Uusitalo, Roope Vartiainen, Juhana. Tulospalkkaus ja teollisuuden muuttuva palkanmuodostus. Edita Helsinki Ikäheimo, Seppo Löyttyniemi, Timo Tainio, Risto: Ylimmän liikkeenjohdon palkitsemisjärjestelmät hyvä saa palkkansa? Talentum Oyj, Helsinki Helaniemi, Erkki Kallunki, Juha-Pekka Niemelä, Jaakko: Optiot onni vai onnettomuus. WSOY ISBN Hakonen, Niilo Hakonen, Anu Hulkko, Kiisa Ylikorkala, Anna: Palkitse taitavasti. Palkitsemistavat johtamisen välineenä. WSOY ISBN

48 Lähteet; jatkuu Hakonen, Niilo Pullinen, Pekka Vainio, Pentti: Teollisuuden palkkajärjestelmät. SAK TT, Keuruu ISBN Luoma, Kirsi Troberg, Eliisa Kaajas, Sani Nordlund, Hanna: Ei ainoastaan rahasta osaamisen kokonaispalkitseminen. Tammi ISBN Lehto, Anna-Maija Sutela, Hanna: Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten tuloksia Tilastokeskus Vartiainen, Matti Rantamäki, Tomi Hakonen, Marko Simola, Anni: Tuotekehityksen palkitseminen. Metalliteollisuuden keskusliitto MET ISBN