Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä?"

Transkriptio

1 Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä? Esimerkkejä keskeisten toimijoiden rooleista ja vastuista Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hanke

2 Esimerkkejä rooleista ja vastuista ovat määritelleet Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen työntekijät: Koordinaatiohanke: Sanna Salmela (toim.) Suvi Helanen Leea Järvi Kainuun osahanke: Sari Marita Ikäheimo Tuija Pöllänen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn osahanke: Tuula Löf Mikko Nikkilä Koillismaan osahanke: Pauli Miettinen Lakeuden osahanke: Arja Rantapelkonen Katja Vähäkuopus Oulun Eteläisen osahanke: Leena Ahola Eija Komulainen Terttu Piippo Merja Jaakola Minna Sipilä Oulun osahanke: Mervi Uusimäki Virpi Knuutinen Oulunkaaren osahanke: Satu Turkka Anne Leppälä-Hast Pirkanmaan osahanke: Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan kunnissa toimivat hyvinvointikoordinaattorit tai vastaavat Kuvauksia ovat kommentoineet useat tässä dokumentissa mainittuja toimijoita edustavat henkilöt TerPS2- hankkeen alueelta. Myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Anne Sormunen ja Suomen sosiaali ja terveys ry:n Pohjois-Suomen erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen ovat antaneet kommenttinsa. Kiitämme kaikkia yhteistyössä tavalla tai toisella mukana olleita tahoja! 2

3 Sisällys Johdanto Hyvinvointiryhmä tai vastaava Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka ei ole hyvinvointiryhmän jäsen Toimiala- tai palvelualuejohtaja / Apulaiskaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Hyvinvointikoordinaattori / -suunnittelija / -asiantuntija tai muu vastaava Hyvinvoinnin teemaryhmä ja/tai kuntalaisia edustava ryhmä Kunnan tai kaupungin johtoryhmä Valtuusto Kunnanhallitus Lautakunnat / valiokunnat Toimialalla / palvelualueella toimivat esimiehet Toimialalla / palvelualueella toimiva käytännön työntekijä Yksityissektori, vapaaehtoissektori, seurakunnat ja muut julkistoimijat Kuntalaiset

4 Johdanto Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hankkeessa on pohdittu kunnassa toimivien tahojen hyvinvointijohtamiseen liittyviä rooleja ja vastuita. Työ perustuu kuntien lakisääteiseen velvollisuuteen nimetä hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki 12 ). Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys siitä, että kunnan hyvinvointiryhmä tarvitsee hyvinvointijohtamisen ja hyvinvointikertomustyönsä tueksi kunnan ylintä johtoa ja muita toimijoita. Tässä asiakirjassa avataan esimerkkien avulla sitä, mitä tällä tuella konkreettisesti tarkoitetaan. Vastuita ja rooleja on pohdittu hyvinvointijohtamisen, siihen keskeisesti liittyvän hyvinvointikertomuksen (www.hyvinvointikertomus.fi) ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyön näkökulmasta. Seuraavat esimerkit toimijoiden rooleista ja vastuista on tarkoitettu herättämään ja tukemaan niitä keskusteluja, joita kunnissa käydään hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointikertomustyöhön liittyen. Tarkoituksena on auttaa toimijoita konkretisoimaan ja sopimaan yhdessä siitä, mitä kukin toimija kunnassa voi tehdä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen eteen. Korostamme, että jokainen kunta soveltaa esimerkkejä omaan toiminta- ja toimijaympäristöönsä sopivaksi. Roolit ja vastuut vaihtelevat merkittävästi riippuen muun muassa kunnan koosta, hallintorakenteesta ja henkilöstöresursseista. Vastuita ja rooleja jaetaan kunnissa yleensä useille toimijoille. TerPS2-hankkeen ja Kuntaliiton maaliskuussa 2014 tekemän kyselyn mukaan noin viidennes hyvinvointiryhmien jäsenistä ei pidä omaa tehtävänkuvaansa selkeänä. Tämän vuoksi TerPS2-hanke suosittelee, että keskeisten toimijoiden roolit, vastuut, valtuudet ja tavoitteet kuvataan kirjallisesti. Lisäksi hyvinvointiryhmän yksittäisten jäsenten roolit ja vastuut kannattaa kirjata erikseen tai ainakin sopia suullisesti niin, että jokainen ryhmän jäsen on tietoinen juuri häntä koskevista rooleista ja vastuista. 4

5 1. Hyvinvointiryhmä tai vastaava Hyvinvointiryhmällä tarkoitetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyöstä ja sen johtamisesta vastaavaa ryhmää. Ryhmän kokoonpanosta on hyvä keskustella kunnan tai kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen kunnan-/kaupunginhallitus tai kunnanjohtaja nimeää ryhmän. Jäseninä on yleensä kaikkien toimialojen / palvelualueiden ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä. Joissakin hyvinvointiryhmissä voi olla jäseninä myös päättäjiä sekä järjestöjen, yrittäjien ja muiden toimijoiden (kuten seurakunnan tai poliisin) edustajia. Monessa kunnassa kunnan johtoryhmä tai laajennettu johtoryhmä toimii hyvinvointiryhmänä. On myös kuntia, joissa hyvinvointiryhmänä toimii erillinen ryhmä. Isoissa kaupungeissa hyvinvoinnin johtamisen vastuu on voitu määritellä kaupungin johtoryhmälle, jolloin hyvinvointiryhmä toimii hyvinvoinnin koordinaatioryhmänä ja käytännön toimijana. Toimii kunnan talouden ja johtamisen vuosikellon mukaisesti Johtaa ja koordinoi tietoon perustuen eri toimialojen / palvelualueiden ja muiden toimijoiden hyvinvointiyhteistyötä: o Valmistelee valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaiset raportit (mm. valitsee indikaattorit ja kehittää niitä) o Raportoi säännöllisesti valtuustolle ja viranhaltijajohdolle työnsä tuloksista o Valmistelee hyvinvointiasioita johtoryhmälle (jos johtoryhmä ei toimi hyvinvointiryhmänä) o Tukee, seuraa ja arvioi hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanoa o Osallistaa kuntalaisia ja muita tärkeiksi katsottuja tahoja (esim. järjestöt, yritykset, seurakunnat) hyvinvointikertomuksen valmisteluun, käytännön toteutukseen, seurantaan ja arviointiin o Voi nimetä hyvinvoinnin teemaryhmiä ja koordinoida niiden työtä Kehittää hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä yhteisiä käytäntöjä toimialojen / palvelualueiden kanssa ja sopii niiden käyttöönotosta ja vakiinnuttamisesta Tukee toimialojen / palvelualueiden ammattilaisten hyvinvointiosaamista Koordinoi vaikutusten ennakkoarviointia (EVAa) o Sopii EVA-menetelmän käytöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä yhdessä kunnan ja toimialojen / palvelualueiden johdon kanssa o Vahvistaa EVA-osaamista Valmistelee alueellisia hyvinvointisopimuksia ja tehtäviä johtoryhmälle ja vastaa alueellisesta yhteistyöstä oman kunnan osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiä tehtäviä (2010, 16). Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä tai täsmennyksiä. Yllä mainitut ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut voivat vaihdella kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 5

6 2. Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Voi toimia puheenjohtajana Vie hyvinvointiryhmän näkemyksiä kunnan johtoryhmälle (jos kunnan johtoryhmä ei toimi hyvinvointiryhmänä) Tarkastelee ja arvioi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyötä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen / palvelualueiden näkökulmasta Ohjaa valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten raporttien valmistelua (isoissa kaupungeissa vastuu on usein delegoitu johtoryhmän kautta) Kannustaa ja sitouttaa ryhmän muita jäseniä o hyvinvointiryhmän sisäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön muiden keskeisten toimijoiden kanssa o valtuustokausittaisten hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun Varmistaa, että valtuustokausittaisiin hyvinvointikertomuksiin ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat o ovat linjassa voimassa olevan kuntastrategian kanssa o huomioidaan kuntastrategian laadinnassa ja päivityksessä o kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon o kytketään kunnan osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin Kannustaa hyvinvointiryhmän jäseniä ja toimialoja / palvelualueita o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman toteuttamiseen käytännössä o etsimään ja kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä kunnan / kaupungin johtamisessa arvioidaan Edistää kunnan- / kaupunginjohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Huolehtii tai varmistaa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvinvointijohtamisen ja tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan Kannustaa toimialojen / palvelualueiden valmistelijoita käyttämään vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää (EVAa) päätösten valmistelussa vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut voivat vaihdella kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee sopia tapauskohtaisesti. 6

7 3. Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka ei ole hyvinvointiryhmän jäsen Tarkastelee ja arvioi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyötä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen näkökulmasta Kutsuu säännöllisesti hyvinvointiryhmän edustajia ja/tai hyvinvointikoordinaattorin kunnan johtoryhmän kokouksiin Ottaa kunnan johtoryhmän asialistalle hyvinvointiryhmän esittämiä hyvinvointiasioita Varmistaa, että valtuustokausittaisiin hyvinvointikertomuksiin ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat o ovat linjassa voimassa olevan kuntastrategian kanssa o huomioidaan kuntastrategian laadinnassa ja päivityksessä o kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon o kytketään kunnan osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin Kannustaa hyvinvointiryhmän jäseniä ja toimialoja / palvelualueita o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman toteuttamiseen käytännössä o etsimään ja kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä kunnan / kaupungin johtamisessa arvioidaan Edistää kunnan- / kaupunginjohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Huolehtii / varmistaa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvinvointijohtamisen ja tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan Kannustaa toimialojen / palvelualueiden valmistelijoita käyttämään vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää (EVAa) päätösten valmistelussa vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 7

8 4. Toimiala- tai palvelualuejohtaja / Apulaiskaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Tunnistaa, mitkä asiat oman toimialan / palvelualueen työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Tuo hyvinvointikertomuksen valmisteluun oman toimialansa / palvelualueensa näkökulmat: o Osa I: Päättyvän valtuustokauden / vuoden arviointi: Tuo hyvinvointikertomukseen omaan toimialaansa / palvelualueeseensa liittyvää hyvinvointitietoa Tulkitsee oman toimialansa / palvelualueensa hyvinvointitietoa muille ryhmän jäsenille Käy tulkinnoista keskustelua muiden ryhmän jäsenten ja oman toimialansa / palvelualueensa henkilöstön kanssa Tuo omat näkemyksensä yleistä hyvinvointitietoa ja muiden toimialojen / palvelualueiden hyvinvointitietoa koskevaan keskusteluun Osallistuu keskusteluun ja päätöksentekoon siitä, mitkä ovat hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämistarpeita o Osa II: Tulevan valtuustokauden / vuoden suunnittelu: Osallistuu keskusteluun siitä, millaisia hyvinvointitavoitteita asetetaan, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään, millaisia resursseja on käytössä ja millaisilla mittareilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan Tuo esille, mitä hänen oma toimialansa / palvelualueensa voisi tehdä hyvinvointitavoitteiden eteen, millaisia arviointimittareita voisi olla käytettävissä tai kehitettävissä ja millaista yhteistyötä muiden toimialojen / palvelualueiden kanssa voisi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi Varmistaa, että valtuustokausittaiseen hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat kytketään hänen oman toimialansa / palvelualueensa o sisäiseen päätöksentekoon (esim. hyödyntämällä vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää eli EVAa päätösten valmistelussa) o talousarvioon, käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin ja käytännön työn seurantaan, arviointiin ja raportointiin Johtaa oman toimialansa / palvelualueensa hyvinvointityötä ja kannustaa, opastaa ja perehdyttää oman toimialansa / palvelualueensa esimiehiä ja muuta henkilöstöä o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman käytännön toteutukseen (mm. hyvien toimintamallien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen, uusien toimintamallien kehittäminen, toimialan sisäinen viestintä) o kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä oman toimialan / palvelualueen työssä arvioidaan Vastaa hyvinvointiryhmälle ja kunnan johtoryhmälle siitä, että hänen oma toimialansa / palvelualueensa kantaa vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista sekä strategisella että operatiivisella tasolla Ylläpitää hyvinvointijohtamisen osaamistaan vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 8

9 5. Hyvinvointikoordinaattori / -suunnittelija / -asiantuntija tai muu vastaava Koordinoi hyvinvoinnin edistämistä sekä strategisella että operatiivisella tasolla: o Tarkastelee hyvinvoinnin edistämistä kokonaisuutena ja useiden toimijoiden välisenä yhteistyönä o Analysoi toimintaympäristön muutoksia hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta o Toimii hyvinvointiryhmän valmistelijana ja sihteerinä o Koordinoi hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmistelua, toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia o Kokoaa kunta- ja aluekohtaista hyvinvointitietoa ja tukee sen käyttöä kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa o Tuntee valtakunnalliset, maakunnalliset, alueelliset ja paikalliset hyvinvointiin liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat Yhdistää ne hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun ja tukee siten niiden toimeenpanoa omalla toimialueellaan o Esittelee hyvinvointikertomuksia ja vuosittaisia raportteja (esim. luottamushenkilöille) Tukee niiden hyödyntämistä esim. päätöksenteossa o Tukee vaikutusten ennakkoarviointimenetelmän (EVAn) käyttöönottoa ja toimii EVAn asiantuntijana ja tutorina o Voi osallistua hyvinvoinnin asiantuntijana kuntastrategian laatimiseen ja päivittämiseen sekä hyvinvoinnin edistämishankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin o Tukee hyvien toimintamallien kehittämistä, jalkauttamista, seurantaa ja arviointia yhdessä esimiesten ja toimiala- /palvelualuejohtajien kanssa o Järjestää yhteistyötapaamisia kunnan ja sen yhteistyötahojen (esim. kuntalaiset, järjestöt, seurat, seurakunnat, yritykset) välillä / kanssa. Toimii hyvinvoinnin edistämisen yhdyshenkilönä sekä kunnan sisällä että suhteessa alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin, kuten kuntayhtymään tai yhteistoiminta-alueeseen, maakuntaliittoon, sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön ja aluehallintovirastoon Voi osallistua kunnan / alueen hyvinvoinnin asiantuntijana terveydenhuollon järjestämissuunnitelman (Terveydenhuoltolaki 34 ) laatimiseen Osallistuu alueellisen ja valtakunnallisen hyvinvointikoordinaattoriverkoston yhteistyöhön ja tapaamisiin Välittää ja levittää hyvinvointitietoa kuntalaisille ja muille tahoille (esim. vapaaehtoissektorille) Osallistuu kunnan viestintään ja markkinointiin hyvinvoinnin näkökulmasta Pohjautuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja TerPS-hankkeen vuosina yhdessä määrittelemiin rooleihin ja vastuisiin, mutta on päivitetty vuonna 2014 TerPS2-hankkeessa. Tämä kuvaus pohjautuu TerPS2-hankkeen Oulun Eteläisen osahankkeen valmistelemaan hyvinvointikoordinaattorin toimenkuvaan, johon voi tutustua Innokylässä (www.innokylä.fi). Yllä mainitut ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 9

10 6. Hyvinvoinnin teemaryhmä ja/tai kuntalaisia edustava ryhmä Hyvinvoinnin teemaryhmillä ja kuntalaisia edustavilla ryhmillä tarkoitetaan jonkin ikäryhmän tai erillisteeman ympärille kerättyä työryhmää tai asiantuntijaja/tai kokemusasiantuntijaryhmää. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön työryhmät, (liikenne)turvallisuustyöryhmät, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, lasten parlamentti, nuorisovaltuustot ja -neuvottelukunnat, vammais- ja vanhusneuvostot, järjestöjen yhteistyöryhmät tai järjestöneuvottelukunnat ja asukasraadit. Toimii käytännön työn asiantuntijaryhmänä ja/tai kokemusasiantuntijaryhmänä Tuo esille asiantuntijuuteensa pohjautuvia näkökulmia hyvinvointityön kehittämiseen Tulkitsee omaan teemaansa liittyvää hyvinvointi- ja kokemustietoa Antaa omaan asiantuntijuuteensa ja kokemuksiinsa perustuvaa tukea hyvinvointiryhmälle omasta teemastaan (esim. päihteistä, ikäihmisistä tai nuorista) Vaikuttaa hyvinvointikertomuksen valmisteluun ja käytännön linjauksiin omasta näkökulmastaan Varmistaa, että omaan teemaan liittyvät muut asiakirjat (ohjelmat, suunnitelmat yms.) ovat linjassa hyvinvointikertomuksen kanssa ja tulevat huomioiduksi hyvinvointikertomuksessa Auttaa hyvinvointikertomukseen kirjatun hyvinvointisuunnitelman toimeenpanossa ja pohtii, mitä voi tehdä tukeakseen o hyvinvointitavoitteiden saavuttamista ja arviointia o toimenpiteiden toteutusta Osallistuu kuntien ohjelma- ja suunnitelmatyöhön: o Kehittää yhteisiä käytäntöjä, työmenetelmiä ja asiakaslähtöisiä yhteistoimintamuotoja eri alojen ammattilaisten kanssa o Osallistuu teemakohtaisiin kehittämishankkeisiin Osallistuvat tehtyjen toimenpiteiden arviointiin edustamansa ryhmän näkökulmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiä tehtäviä (2010, 17). Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä tai täsmennyksiä. Yllä mainitut ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 10

11 7. Kunnan tai kaupungin johtoryhmä Usein hyvinvointiryhmänä toimii kunnan johtoryhmä tai laajennettu johtoryhmä. Näissä tapauksissa johtoryhmän vastuita ja rooleja tulee pohtia hyvinvointiryhmälle tarkoitettujen roolien ja vastuiden kautta (kohta 1). Seuraavalla sivulla kuvatuilla rooleilla ja vastuilla tarkoitetaan sellaista kunnan johtoryhmää, joka EI toimi hyvinvointiryhmänä. Tällöin johtoryhmä toimii hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä. TerPS2-hankkeessa on todettu, että kun kunnan johtoryhmä ei toimi hyvinvointiryhmänä, yhteistyön tekemistä ja viestien välittymistä edistää se, että vähintään yksi hyvinvointiryhmän aktiivinen jäsen on myös johtoryhmän jäsen. 11

12 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiä tehtäviä (THL 2010, 16) TerPS2-hankkeen lisäyksiä Johtaa, seuraa, arvioi ja kehittää hyvinvoinnin edistämisen strategista toimintaa: o Valtuustokausittaisten hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmistelua o Hyvinvointitavoitteiden saavuttamista o Eri toimialojen / palvelualueiden välistä yhteistyötä o Toimialojen / palvelualueiden ja kunnan alueella toimivien muiden tahojen (mm. järjestöt, seurakunta, yritykset, poliisi, pelastustoimi) välistä yhteistyötä Raportoi luottamushenkilöille kuntalaisten hyvinvoinnista ja palvelujen toiminnasta Kehittää alueellista hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä (esim. kuntayhtymän ja maakunnan tasolla) Kutsuu säännöllisesti hyvinvointiryhmän jäseniä kokouksiinsa kertomaan o hyvinvointiryhmän työskentelyn sujumisesta ja sen kehittämistoiveista o valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten raporttien valmistelun etenemisestä ja kehittämistoiveista Ohjaa, kannustaa ja sitouttaa hyvinvointiryhmää työhönsä ja työn arviointiin ja kehittämiseen Vastaa hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointikertomukseen liittyvästä tiedonkulusta ja tiedottamisesta Varmistaa, että valtuustokausittaiseen hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut asiat o ovat linjassa voimassa olevan kuntastrategian kanssa ja huomioidaan kuntastrategian laadinnassa ja päivityksessä o kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitelmaan / talousarvioon ja -suunnitelmaan o kytketään kaikkien toimialojen / palvelualueiden talousarvioihin ja käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin o kytketään kaikkien toimialojen / palvelualueiden käytännön työn seurantaan, arviointiin ja raportointiin o kytketään kunnan osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin Johtoryhmän jäsenet tukevat ja kannustavat oman toimialansa / palvelualueensa esimiehiä ja muuta henkilöstöä o hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman toteuttamiseen käytännön työssä (mm. esimiesten perehdyttäminen, hyvien toimintamallien käyttöönotto ja vakiinnuttaminen, uusien toimintamallien kehittäminen) o etsimään ja kehittämään mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä toimialan / palvelualueen työssä arvioidaan Varmistaa, että toimialojen / palvelualueen valmistelijat käyttävät vaikutusten ennakkoarviointimenetelmää (EVAa) päätösten valmistelussa Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä tai täsmennyksiä THL:n alkuperäiseen määritelmään. Yllä mainitut tehtävät ovat konkreettisia esimerkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kunnissa käytäviä keskusteluja kunkin toimijan rooleista ja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 12

13 8. Valtuusto Hyväksyy valtuustokausittaiset hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset hyvinvointiraportit Hyödyntää hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa päätöksenteossa Tarkastelee hyvinvointitietoa tasapuolisesti taloutta koskevien tietojen kanssa Varmistaa poliittisessa ohjauksessaan ja kunnan ylintä päätösvaltaa käyttäessään, että seuraavissa asiakirjoissa on mukana hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia: o Kuntastrategia o Toiminnan ja talouden suunnitelma / Talousarvio ja -suunnitelma o Osavuosikatsaukset o Tilinpäätös o Toiminta- ja arviointikertomus Hyväksyessään kunnan talousarvion ja -suunnitelman varmistaa, että hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit on huomioitu Seuraa ja arvioi, onko hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut tavoitteet saavutettu ja toimenpiteet toteutettu vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. Valtuuston rooliin ja vastuisiin voi tutustua myös hyvinvointijohtamiseen liittyvien vuosikellojen avulla. Kelloja löytyy osoitteesta: Kunnat voivat työstää sivuilta löytyvien kellojen avulla oman vuosikellonsa. 13

14 9. Kunnanhallitus Käsittelee hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa osana talouden ja toiminnan o suunnittelua o seurantaa o raportointia o arviointia Kytkee hyvinvointikertomukseen kirjatut hyvinvoinnin tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit talousarvion ja -suunnitelman valmisteluun ja seurantaan Valmistelee hyvinvointia koskevat asiat päätettäväksi valtuustolle ja toimeenpanee valtuuston tekemät päätökset Huolehtii, että eri toimialojen määrärahojen käyttösuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. Kunnanhallituksen rooliin ja vastuisiin voi tutustua myös hyvinvointijohtamiseen liittyvien vuosikellojen avulla. Kelloja löytyy osoitteesta: Kunnat voivat työstää sivuilta löytyvien kellojen avulla oman vuosikellonsa. 14

15 10. Lautakunnat / valiokunnat Lauta- tai valiokunnat toimivat kunnan- / kaupunginhallituksen alaisina valmistelu- ja asiantuntijaeliminä. Lauta-/valiokuntarakenne vaihtelee kunnittain. Pakollisia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat. Valmistelevat oman asiantuntijatoimialansa / -palvelualueensa hyvinvointiasiat kunnan- / kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Hyödyntävät hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa valmistelussaan ja päätöksenteossaan Huolehtivat, että toimialansa / palvelualueensa talousarviossa ja määrärahojen käyttösuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit Osallistuvat hyvinvointikertomuksen sisältämän suunnitelman toimeenpanon seurantaan ja arviointiin toimialansa / palvelualueensa osalta Huolehtivat, että hyvinvoinnin edistäminen ja kuntalaisnäkökulma huomioidaan palvelujen tuottamisessa ja niiden kehittämisessä Tarkastuslautakunnat arvioivat arviointikertomuksissaan valtuuston taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista myös hyvinvoinnin näkökulmasta vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut voivat vaihdella kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. Lautakuntien rooliin ja vastuisiin voi tutustua myös hyvinvointijohtamiseen liittyvien vuosikellojen avulla. Kelloja löytyy osoitteesta: Kunnat voivat työstää sivuilta löytyvien kellojen avulla oman vuosikellonsa. 15

16 11. Toimialalla / palvelualueella toimivat esimiehet Tunnistavat, mitkä asiat oman toimialan työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Edistävät omalta osaltaan toimialojen välistä poikkihallinnollista keskustelua ja poikkitoiminnallista työtä Keskustelevat hyvinvointiryhmässä olevan toimiala- tai palvelualuejohtajan kanssa siitä, miten toimialalla / palvelualueella voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia Varmistavat hyvinvointikertomukseen kirjatun suunnitelman käytännön toteutusta oman toimialansa / palvelualueensa työssä: o Viestittävät toimialansa / palvelualueensa henkilöstölle siitä, miten heidän työnsä liittyy kuntalaisten hyvinvointiin o Käyttöönottavat ja vakiinnuttavat hyviä, kuntalaisten hyvinvointia tukevia toimintamalleja yhteistyössä toimialansa / palvelualueensa henkilöstön kanssa o Kehittävät uusia toimintamalleja yhteistyössä työntekijöiden kanssa o Kehittävät yhdessä henkilöstönsä kanssa mittareita, joilla hyvinvoinnin edistämistä oman toimialan / palvelualueen työssä voitaisiin arvioida Ylläpitää omaa hyvinvointiosaamistaan Vastaavat siitä, että heidän alaisuudessaan työskentelevät henkilöt kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista ja pitävät yllä omaa hyvinvoinnin edistämisen ammattitaitoaan Kertovat oman toimialansa / palvelualueensa johtajalle kokemuksia ja näkemyksiä toimialalla / palvelualueella tehdystä hyvinvointityöstä vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 16

17 12. Toimialalla / palvelualueella toimiva käytännön työntekijä Tunnistavat, mitkä asiat omassa työssä ja oman toimialan / palvelualueen työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Toteuttavat käytännössä hyvinvointikertomukseen kirjattua suunnitelmaa omassa työssään: o Käyttöönottavat ja vakiinnuttavat hyviä, kuntalaisten hyvinvointia tukevia toimintamalleja o Kehittävät uusia toimintamalleja yhdessä muun henkilöstön kanssa Vastaavat omalle esimiehelleen siitä, että kantavat omassa työssään vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista Ylläpitävät omaa hyvinvointiosaamistaan vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 17

18 13. Yksityissektori, vapaaehtoissektori, seurakunnat ja muut julkistoimijat Otsikoissa mainituilla tahoilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityksiä, järjestöjä, yhdistyksiä, kunnan alueella toimivia seurakuntia, poliisia ja pelastustoimea. Kunnissa on käytössä muun muassa seuraavia yhteistyötapoja näiden toimijoiden kanssa: Hyvinvointiryhmän vakituiseen kokoonpanoon kuuluu näiden toimijoiden edustajia. Edustajat vierailevat tarvittaessa hyvinvointiryhmän kokouksissa, mutta eivät kuulu vakituiseen kokoonpanoon. Näiden tahojen kanssa tehdään järjestelmällistä yhteistyötä muilla tavoilla (esim. pitämällä kunta-järjestö-yhteistyöiltoja tai kuulemalla maakuntaliiton järjestöneuvottelukuntia). Tuovat esille edustamansa tahon tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluista Osallistuvat hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun: o Nostamalla esille ja/tai tuottavat omaan kokemukseensa, asiantuntijuuteensa ja alaansa liittyvää hyvinvointitietoa, josta ainakin osa voidaan kytkeä hyvinvointikertomuksiin tai vuosittaisiin hyvinvointiraportteihin o Tulkitsemalla hyvinvointitietoa edustamansa tahon näkökulmasta o Pohtimalla, mitä heidän edustamansa tahot voivat tehdä tukeakseen kertomukseen kirjattujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamista o Suunnittelemalla oman organisaationsa toiminnan sellaiseksi, että se tukee tavoitteiden saavuttamista Arvioivat tehtyjä toimenpiteitä ja tavoitteiden saavuttamista (sekä oman organisaationsa sisällä että osana kaikkien toimijoiden yhteistyötä) Osallistuvat mahdollisiin alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin toimiin, joilla tuetaan kuntien hyvinvointijohtamista (esim. tiedontuotantoon) Tiedottavat omia yhteistyökumppaneitaan hyvinvointikertomustyöstä ja kuntalaisten hyvinvoinnista Antavat kuntalaispalautetta hyvinvointiryhmälle Vahvistavat siten kuntalaisten osallisuutta kunnan hyvinvointityössä Käyttöönottavat, vakiinnuttavat ja levittävät omia organisaatioitaan koskevia, hyvinvointijohtamiseen ja/tai hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä hyviä toimintamalleja vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 18

19 14. Kuntalaiset Tekevät hyvinvointiin liittyviä kuntalaisaloitteita Osallistuvat tilaisuuksiin, joissa kerätään ideoita, toiveita ja tarpeita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaa varten Vastaavat kyselyihin, joilla kerätään kuntalaisten kokemustietoa hyvinvointiin ja palveluihin liittyvistä asioista (esim. otakantaa.fi-palvelussa) Hyödyntävät erilaisia osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita kunta / kaupunki tarjoaa Ylläpitävät ja edistävät omaa hyvinvointiaan muun muassa terveyden kannalta myönteisillä elintavoilla Pitävät huolta itsestään, läheisistään ja ympäristöstään sekä muista yhteisöihinsä kuuluvista henkilöistä Osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen vastuista. TerPS2-hanke korostaa, että roolit ja vastuut vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin, minkä vuoksi niistä tulee aina sopia tapauskohtaisesti. 19

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto 11.1.2013 Kunnan hyvinvointijohtaminen Kuntalaki 1 : Kunta

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia Kunnan hyvinvointijohtaminen haasteita ja mahdollisuuksia 1 Kunnan olemassaolon kolmikanta 14.5.2013 etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Hyvinvoinnin edistämisen kolmikanta kunnassa 14.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois Suomi2 Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Osahankkeet

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi2

Terveempi Pohjois Suomi2 MISTÄ TULEN? Terveempi Pohjois Suomi2 Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Osahankkeet (yht. 64 kuntaa) 1. Kainuun maakunta ky (8

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT Liikunnan palveluketju vahvaksi 26.5.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Motto: Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty 2 26.5.2015 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija 2013-2014 1 Start up Mitä on hyvinvointi? Mistä se muodostuu, mikä sitä luo sinun kohdallasi, läheisesi

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija

Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari Oulu. Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Sähköinen hyvinvointikertomus hyvinvoinnin edistämisessä Tarjolla herkkuja PaKasteesta seminaari 1.11.2012 Oulu Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

Kansalaisen hyvinvointi (tieto)

Kansalaisen hyvinvointi (tieto) Kansalaisen hyvinvointi (tieto) terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana -case sähköinen hyvinvointikertomus 1 Kunnan toiminnan kolmikanta HYVINVOINTI ELINVOIMA KUNNAN PALVELUT 30.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan turvaamisessa on maakunnallinen rakenne, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen monella tasolla ja

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto

Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä Ville Nieminen, Suomen Kuntaliitto Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. kuntajohtamisen välineenä Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL

Hyvinvointikertomus. kuntajohtamisen välineenä Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä 31.8.2016 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 1 MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS Ruttaa paperi ja heitä roskikseen. Saat nousta seisomaan, mutta älä liiku paikaltasi.

Lisätiedot

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Terveyden edistämisen neuvottelukunta 9.10.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Sisältö Lainsäädäntöperusta Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ?

HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? HYVINVOINTIJOHTAMINEN OSANA KUNTAJOHTAMISTA LIIKENNESUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN NÄKÖKULMASTA - ONKO KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Elinvoimainen kunta mistä syntyy? Elinvoimaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! 14.9.2016 Sini Sallinen 1 Meidän kunta = Hyvinvoinnin johtaminen = Yhteinen väestö Ł Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta! Ł Organisaatiolähtöisestä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 17.1.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen TED-koordinaation kokonaisuus: aiheet Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Tukee strategiatyötä, johtamista ja strategioiden toimeenpanoa Kunnassa on yksi kuntastrategia

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. kuntajohtamisen välineenä. Tampere Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL

Hyvinvointikertomus. kuntajohtamisen välineenä. Tampere Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä Tampere 27.9.2016 26.9.2016 Nella Savolainen, erityisasiantuntija, THL 1 MAHDOLLISUUKSIEN ROSKIS Ruttaa paperi ja heitä roskikseen. Saat nousta seisomaan,

Lisätiedot

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Kunnissa eletään entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Miten johdetaan ja kehitetään

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ehkäisevän työn kokoajana ja suunnannäyttäjänä

Hyvinvointikertomus ehkäisevän työn kokoajana ja suunnannäyttäjänä Sodankylä Hyvinvointikertomus ehkäisevän työn kokoajana ja suunnannäyttäjänä Hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo 1.3.2017 Hyvinvointijohtaminen Miten hyvinvointia johdetaan? Ei ole mitään rakettitiedettä

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja 9.3.2017 Yhteenveto: Sari Mäkinen ja Tiina Konttajärvi 16.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Teemat 1. Hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen

Lisätiedot

Kunta HYTE hanke. Kuntien hyvinvointityön kehittäminen

Kunta HYTE hanke. Kuntien hyvinvointityön kehittäminen Kunta HYTE hanke Kuntien hyvinvointityön kehittäminen 2017-2019 Kunta-HYTE hankkeen tilannekatsaus 21.6.2017 Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus, Joensuu Projektipäällikkö Kari Hyvärinen Hyvinvointijohtaminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija 2013-2014 1 Start up Mitä on hyvinvointi? Mistä se muodostuu, mikä sitä luo sinun kohdallasi, läheisesi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka,

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 30 23.01.2017 Kunnanhallitus 104 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 21 27.04.2017 Aluehallintoviraston (AVI) ohjauskirje 3.1.2017 Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisestä/rautavaaran kunnan laajan

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 Voimaa verkostoista Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 2 17.3.2014 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation organisaatio Koordinaatio taso

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Tampere 27.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen aamupäivän

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

TIEDONKERUU KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 2017

TIEDONKERUU KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 2017 TIEDONKERUU KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 2017 Lomake on tarkoitettu vastattavaksi kunnan keskushallinnon näkökulmasta riippumatta siitä, millä tavoin kunnan palvelut

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan HYTE-rakenteiden nykytila, toimintamallit ja kehittämistarpeet

Pohjois-Pohjanmaan HYTE-rakenteiden nykytila, toimintamallit ja kehittämistarpeet Pohjois-Pohjanmaan HYTE-rakenteiden nykytila, toimintamallit ja kehittämistarpeet Pohois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 2017, Pudasjärvi 6.4.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen)

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

TerPS kehittää ja pilotoi:

TerPS kehittää ja pilotoi: a) Koordinaatio osio b) Kehittämisen osio Maakunnallisten ja alueellisten hyvinvointirakenteiden kehittäminen viestintä koulutus esiselvitys seuranta ja arviointi HyTE työkalut kunnille www.terps.fi Hyvien

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 19.01.2016 klo 09:00-11:25 Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankejohtaja Anne Niska

Hankejohtaja Anne Niska Hankejohtaja Anne Niska Anne.niska@ppshp.fi 0405899214 Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen toiminta-alue Allekirjoittajina yht. 18 kuntaa ja kokonaisbudjetti n. 3.8 milj. Mitä Terveempi Pohjois- Suomi (=TerPS)

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN AJANKOHTAISET ASIAT. Pirkanmaan ja Keski-Suomen kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN AJANKOHTAISET ASIAT. Pirkanmaan ja Keski-Suomen kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä TERVEYDEN EDISTÄMISEN AJANKOHTAISET ASIAT Pirkanmaan ja Keski-Suomen kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 24.9.2015 Juha Mieskolainen ESITYKSEN RAKENNE Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvonta Hyvinvointikertomusten

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävä monialainen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa

Lappeenrannan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävä monialainen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa Lasten ja nuorten lautakunta 38 25.09.2017 Lappeenrannan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävä monialainen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa 481/12.00.00.04/2017 LANUL 38 Esittelijä/lisätiedot:

Lisätiedot

Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 8. verkostokokous

Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 8. verkostokokous 24.2.201425.2.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Muistio 2 Sosiaali- ja terveystoimi Kainuun kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 8. verkostokokous Aika: 19.2.2014 klo 11.00 12.55

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Tiedolla johtamisen työkalu. Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Tiedolla johtamisen työkalu. Anne Sormunen/ erityisasiantuntija SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Tiedolla johtamisen työkalu Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Miten johtaa kuntaa entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Kuntatalous Kuntalaisten ja sidosryhmien

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointivastuun jakautuminen Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote -rakenteessa Asukkaat/asiakkaat Kunnat Yhteinen tietovaranto -asukkaiden

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Jyväskylä 13.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kunnan hyvinvoinnin edistäminen miten tätä johdetaan? Kuntalaisten omaehtoinen toiminta Kunnan strateginen toiminta Eri hallinnonalojen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot