ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY"

Transkriptio

1 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS 2011 ORPOLAPSET OPINTIELLE SUORAA TUKEA KEHITYSMAAN LAPSILLE 1

2 SISÄLTÖ PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 AVAINLUKUJA TOIMINNASTA... 4 Zimbabwen Aids-Orvot Ry... 4 Yhteistyökumppani Dzikwa Trust Fund... 5 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY... 6 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 6 Toiminnan toteutus... 7 YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUST FUND... 9 Toimintaorganisaatio ja valvonta... 9 Talous vuonna VIRSTANPYLVÄITÄ 20 VUODEN AJALTA TOIMINTAVUOSI Koulunkäynnin tukitoiminta Muu säännöllinen tukitoiminta Orpolasten toimintakeskus Kontti Metsänistutus ja ympäristökasvatus Toiminnan vaikuttavuus TILINPÄÄTÖS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö ja talouskehitys Toiminnan rahoitus ja varojen käyttö Hallinto ja valvonta Tiedotus ja tapahtumat Lähiajan näkymät ja haasteet toiminnan kestävyydelle TULOSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT TILINTARKASTUSKERTOMUS YHTEYSTIEDOT

3 ORPOLAPSISTA KASVATETAAN OMAN MAANSA KEHITTÄJIÄ 2011 oli tapahtumarikas vuosi Toiminta kehitysmaassa sisältää aina paljon haasteita ja tapahtumia. Vuosi 2011 sisälsi monta positiivista tapahtumaa, mutta luonnollisesti myös haasteita. Positiivista on, kuten niin monena vuonna, kummien ja muiden lahjoittajien jatkuva tuki toiminnalle, kuten myös lasten into ja iloisuus. On hienoa saada seurata kaikkien vapaaehtoisten auttajien työtä niin Suomessa kuin Zimbabwessa. Zimbabwessa toimivan Dzikwa Trust Fundin hallituksen ja henkilöstön tuki ja aktiivisuus ovat myös toiminnan jatkumisen tärkeä edellytys. Haasteita ovat kustannusten nousupaineet sekä jatkuvan ja varman rahoituksen turvaaminen ja varainhankinta Zimbabwessa. Meillä on nyt entistä paremmat puitteet toiminnallemme. Keittiö- ja ruokalarakennus oli nyt koko vuoden toiminnassa ja keväällä saimme atk-rakennuksen käyttöön. Vuonna 2012 saamme paremmat pesutilat lapsille ja sen jälkeen puuttuu enää toimisto ja talonmiehen asuntorakennus. Hyvä esimerkki paikallisesta yhteistyöstä on metsänistutusprojekti, jossa yhteistyö Binduran yliopiston ja Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen VITRI-instituutin kanssa on käynnistynyt. Koulumaksut ovat edelleen nousussa, taustalla mm. opettajien palkkojen heikko taso ja koulurakennusten korjaustarpeet. Meidän täytyy jatkuvasti olla valmiita karsimaan sellaista toimintaa, jonka kustannusvastaavuus ei ole kohdallaan. Tämä on aina ikävä tehtävä, mutta muuta tietä emme voi kulkea. Olemme nyt joutuneet luopumaan ns. Omega lapsista, joiden koulumenestys on ollut heikkoa. Suojakodin toimintaa on jouduttu supistamaan ja kalliiden yksityiskoulujen käyttö on mahdollista ainoastaan, jos kummi vastaa tästä kalliimmasta koulutusmuodosta. Jos muu varainkeruu ei tuota toivottua tulosta, saatamme joutua edelleen karsimaan lapsille kohdistettuja palveluja. Toivomme tietysti, että lahjoittajat edelleen ovat meille suopeita, mikä koituu lasten hyväksi. Erityisen mieluisa asia oli se arvonanto jonka Tasavallan Presidentti Tarja Halonen osoitti 20 vuotta jatkunutta toimintaamme kohtaan myöntäessään Oili Wuolteelle Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkin itsenäisyyspäivänä. Minulla oli erityinen kunnia luovuttaa kunniamerkki Oilille tammikuussa. Juhlimme 20-vuotista toimintaamme jatkamalla työtä orpolasten hyväksi. Tämä työ ei lopu ja luotamme siksi teidän jatkuvaan tukeenne. Peter Rehnström hallituksen puheenjohtaja Zimbabwe AIDS-orvot ry Talouden puitteet ovat nyt tiedossa kolmelle vuodelle: Ulkoministeriö on myöntänyt supistuneen kehitysapumäärärahan kolmelle vuodelle, maininnalla, että tämä on viimeinen erä tälle hankkeelle. Tämä tarkoittaa että meidän täytyy panostaa voimakkaasti paikallisen toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyökumppanin täytyy saada zimbabwelaisia yksityishenkilöitä ja organisaatiota mukaan toiminnan tukemiseen rahalla, materiaalilahjoituksin ja työpanoksin. Binduran yliopiston rehtori prof. Eddie Mwenje metsävierailulla Mitalin luovutus Oilille 3

4 AVAINLUKUJA TOIMINNASTA ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY Tukijamäärät ja lasten määrät yhdistyksen perustamisesta asti: Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät Yhdistyksen jäsenmäärä Kummien lukumäärä Tuettavien lasten lukumäärä Yhdistyksen koko rahoituksen kehitys: Yhdistyksen rahoituksen kehitys Euroa UM:tä saatu hanketukirahoitus Yhdistyksen keräämät varat & saatujen tavaralahjoitusten arvo 4

5 YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUST FUND Dzikwan muiden kulujen suhteellinen kasvu vuonna 2011 selittyy lähinnä toimintakeskuksen ylläpitokuluilla ja poistoilla. Dzikwa Trust Fundin varojen käyttö varsinaiseen toimintaan Euroa Dzikwan varojen käyttö toimintaan Koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukitoiminnan kulut Muut kulut Dzikwan varojen käyttö lasten toimintakeskuksen rakennushankkeeseen: Dzikwan toimintakeskuksen rakennnuskulut, yhteensä Euroa Rakentamiseen käytetyt varat Dzikwan toiminnan keskimääräiset kokonaiskulut per lapsi ja varsinaisen tukitoiminnan kulut keskimäärin per lapsi: Keskimääräisten kulujen kehitykseen on vaikuttanut eniten kaksi seikkaa: Lasten määrä kasvoi rajusti vuonna 2006 ja tällöin kustannukset lasta kohti alenivat selvästi. Tämän jälkeen kehitykseen on eniten vaikuttanut lasten ikäjakauma, joka on vuosien mittaan muuttunut selvästi. Tukiohjelma oli ensin alaastepainotteinen, mutta vuosien mittaan yläasteilla, lukiossa ja jatkokoulutuksessa olevien määrä on kasvanut ja näiden ryhmien koulunkäynnin kulut ovat korkeammat kuin ala-asteilla. Euroa Dzikwan kulut / lapsi keskimäärin Kokonaiskulut / lapsi Koulunkäynnin & hyvinvoinin tuki / lapsi

6 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Lasten oikeudet kuuluvat kaikille: YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus mm: ilmaiseen peruskouluun, turvalliseen elämään, riittävään ruokaan, terveydenhoitoon, lepoon, vapaa-aikaan ja leikkiin Zimbabwen Aids-orvot ry on perustettu vuonna 2003 tukemaan suoraa kehitysyhteistyötä Zimbabwen orpolasten hyväksi. Toiminnan tarkoituksena on varmistaa runsaan 400 orpolapsen peruskoulunkäynti ja huolehtia monipuolisesti heidän hyvinvoinnistaan ja kehityksestään. Lasten tarpeet määräävät toiminnan sisällön ja suunnan. Suomen päivätty Kehityspoliittinen toimenpideohjelma korostaa: Erityisesti haavoittuvien ja helposti syrjäytyvien ryhmien aseman vahvistaminen vähentää eriarvoisuutta ja luo edellytyksiä kestävään kehitykseen. Osallistumme suoraan vastuun kantamiseen kehitysmaan haavoittuvimpien lasten oikeuksien toteuttamiseksi. Zimbabwe on noin 13 miljoonan asukkaan kehitysmaa eteläisessä Afrikassa. HIV-positiivia on UNICEF:in The State of World s Children - raportin mukaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa noin 23.2 miljoonaa, joista noin 1.2 miljoonaa Zimbabwessa. Aikuisväestössä HIVtartuntojen levinneisyys on raportin mukaan 14.3 %. Orvoksi jääneitä lapsia on noin 1.4 miljoonaa joista HIV:in vuoksi noin yksi miljoona. Monet heistä jäävät kokonaan peruskoulutuksen ulkopuolelle, sillä koulunkäynti ei ole ilmaista, eikä valtiolla ole varoja riittäviin sosiaalitukiin. Vuosien tietojen mukaan ala-asteikäisistä lapsista noin 90 % aloittaa koulunkäynnin, mutta vanhemmista koulussa on enää 45 %. Lapsista oman maansa hyvinvoinnin rakentajia: Hyvä peruskoulutus on olennainen osa kunkin maan kilpailukykyä ja kehitystä. Koulutuksella ja osaamisella saadaan avaimet yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Inhimillisen pääoman kasvattaminen ja sitä kautta hyvän elämän eväiden antaminen lapselle on välttämätöntä maan tulevaisuudelle. Uskomme, että panostus peruskoulutukseen on yksi parhaita sijoituksia yhteiskunnan kannalta. Meistä kasvaa osaavia kansalaisia 6

7 Strategiamme on auttaa oppimisesta innostuneita orpolapsia, jotka muutoin syrjäytyisivät jäädessään vaille koulutusta. Keskitämme tukitoimet yhteen lähes asukkaan köyhään kaupunginosaan nimeltä Dzivarasekwa, maan pääkaupungin Hararen liepeillä. Tuemme tämän alueen lapsia pitkäjänteisesti, heidän omassa ympäristössään. Tuettavien lasten kokonaismäärä pidetään 400 tuntumassa ja tyttöjen osuus on noin 65 %. Kaikki tytöt kouluun! Suomessa perustettiin vuonna 2003 Zimbabwen Aidsorvot ry, jonka tehtävänä on löytää halukkaita kummeja sekä kerätä varoja ja muita resursseja toimintaa varten. Yhdistyksen toiminta on täysin vapaaehtoispohjalta ponnistavaa kansalaisjärjestötoimintaa. Yhdistyksen varainhankinnan periaatteet: Yhdistys kerää toimintansa rahoittamiseen jäsenmaksuja, kummimaksuja, muita kohdennettuja tukimaksuja, yleislahjoituksia ja tavaralahjoituksia. Suomessa hallintoon tarvittavat rahat katetaan jäsenmaksuilla. Hyvinvoinnin tukitoimintoihin, kuten ruokailuun, terveydenhoitoon, urheilu- ja muuhun virkistystoimintaan yhdistys hankkii kohdennettuja avustuksia pitämällä suoraan yhteyttä säännöllisiin lahjoittajiin ja tuomalla kohteita esiin sosiaalisessa mediassa. Yhdistys kannustaa kummeja ja tukijoita ohjaamaan merkkipäivälahjoituksia toiminnan hyväksi sekä ottaa vastaan testamenttilahjoituksia. Tapahtumien yhteydessä on pientä käsityötuotteiden myyntiä. Yhdistys on saanut vuodesta 2006 alkaen toimintaansa kansalaisjärjestöjen hanketukea Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoista. Meille läheisiä arvoja toiminnassa ovat: Rehellisyys Avoimuus ja vastuunalaisuus Ahkeruus ja aloitteellisuus Heikompien auttaminen Oman ympäristön suojelu ja kehittäminen Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Yhdistys sitoutuu Suomen valtion tuella toteutettavan kehitysyhteistyön eettisiin periaatteisiin. TOIMINNAN TOTEUTUS Yhden pojan tukemisesta merkittäväksi toimijaksi: Toiminta käynnistyi suomalaisten perustajien aloitteesta jo vuonna Zimbabween perustettiin vuonna 2002 säätiö Dzikwa Trust Fund, jonka tehtävänä on tukitoimien suunnittelu, ohjaaminen, toteutus ja valvonta. Zimbabween ollaan rekisteröimässä myös kansalaisjärjestöä nimeltä Friends of Dzikwa Society paikallisen kummi- ja varainhankinnan tehostamiseksi. Me opimme helposti tekniikkaa 7 Yhdistyksen ja säätiön kesken on voimassa kirjallinen yhteistyösopimus. Yhdistys lahjoittaa varat suoraan Dzikwalle yhteistyösopimuksen linjaamiin tarkoituksiin. Investointihankkeiden rahoitus ja niiden varainhankinta pidetään erillään muusta toiminnasta. Erityishankkeille (esim. metsänistutus) tehdään oma budjetti ja seurataan erillään tukitoiminnasta. Yhdistys ei ota pitkäaikaista velkaa toiminnan tai rakennusinvestointeihin. Zimbabwessa oppioikeus ei oppivelvollisuutta: Zimbabwen kouluverkko on kattava, mutta koulunkäynti vaatii aina rahaa. Pakollisia koulumaksuja ovat: lukukausimaksut (tuition fees) koemaksut (exam fees) koulujen kannatusyhdistysten keräämät koulujen ylläpitomaksut (levy) erityismaksut esim. kirjoihin, käytännön aineisiin tai koulun investointeihin jne. (book levy, practicals, building fund levies) koulupuvut ja kengät Tuettavat lapset käyvät pääosin Dzivarasekwan kaupunginosan julkisia päiväkouluja, joista seitsemän on alaasteen kouluja ja kaksi yläasteen kouluja/lukioita. Pieni joukko Dzikwan nuoria käy yksityistä yläastetta/lukiota Dzivarasekwassa tai kahta sisäoppilaitosta Hararen ulkopuolella. Tuemme lasten inhimillistä kehitystä monipuolisesti: Yhdistyksen keräämä tuki kattaa koulumaksut, koulupuvut, kengät ja urheiluasusteet, kirjat, vihot ja muut koulutarvikkeet sekä osallistumisen tarpeen mukaan tukiopetukseen. Lapsille tarjotaan lämmin ateria vuoden jokaisen päivänä. Lisäksi lapset saavat perusterveydenhoitoa sekä mahdollisuuden osallistua metsänistutukseen ja ympäristökasvatukseen. Lapsille järjestetään

8 urheilu-, taide- ja kulttuurikasvatusta sekä luontoretkiä. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua ainakin yhteen yhteiseen urheilu- ja yhteen kulttuuritapahtumaan vuodessa. Yhdistyksen tuella ylläpidetään edelleen turvallista suojakotia alle 20 täysin kodittomalle orvolle. Siirtyminen jatkokoulutukseen ja työelämään: Toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on peruskoulunkäynnin varmistaminen. Jatko-opintojen tukemisesta päätetään aina yksilöllisesti kummin kanssa. Dzikwa ohjaa nuoria jatko-opintopaikkojen ja stipendimahdollisuuksien etsinnässä sekä hankkii tarvittavia suosituksia ja harjoittelupaikkoja. Useille nuorille annetaan mahdollisuus kirjoittaa uudelleen päättötutkintojen heikoimpia aineita. Työelämään siirtyminen Zimbabwessa ilman vähintään keskiasteen tutkintoa on vaikeata. Useat koulunsa päättäneet nuoret auttavat Dzikwaa kenttätyössä tai toimistotöissä. Dzikwan kautta koulutuksen saaneita nuoria on valmistunut mm. kampaajaksi, farmanomiksi, automekaanikoksi, kaupan alalle, matkailualalle ja opettajaksi. Neljä opiskelijaa on suorittanut hum. kand.-tasoisen yliopistotutkinnon laskentatoimessa tai historia/ kehitystieteissä. Dzikwan nuorista kuusi on saanut stipendin Presidentin rahastosta ja opiskelee yliopistoissa Etelä- Afrikassa. Kummius on palkitsevaa: Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhdistykseen yhteyttä puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai nettisivuston ja Facebookin kautta ja lähettämällä omat henkilö- ja yhteystiedot. Muodollista kirjallista sopimusta kummiudesta ei tehdä. Kummiudesta voi luopua ilmoittamalla tästä yhdistykselle, mielellään ennen uuden kouluvuoden alkua. Jokainen kummi päättää itse sen, miten läheistä yhteydenpito on omaan kummilapseen. Kummien yhteystietoja ei anneta lapsille tai heidän huoltajilleen. Yhteydenpito ja kummivierailujen järjestäminen tapahtuu yhteistyössä toiminnan vetäjien kautta. Kummiksi voi ryhtyä yhdelle tai useammalle nimetylle lapselle, olla yleiskummina tai Dzikwan suojakodin kummina. Vuotuiset kiinteät kummimaksut päätetään joulukuun yhdistyskokouksessa. Kummi maksaa kummimaksun yhdistyksen tilille joko kerralla tai itselle sopivissa erissä. Elämä edessä Yhdistyksen pj. Peter Rehnström puolisoineen antoi kummipoika Mugovelle polkupyörän Nuoret suomalaiskummit Aino & Maarja iloitsivat Lillyn & Kudzain tapaamisesta 8

9 YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUST FUND TOIMINTAORGANISAATIO JA VALVONTA Operatiivinen tiimi kentällä: Zimbabwessa Dzikwalla on tehokas pieni palkattu kenttäorganisaatio, joka toteuttaa tukitoimet käytännössä. Dzikwan organisaatiota supistettiin vuonna 2011 siten, että toinen kenttätyöntekijä, suojakodin emännöitsijä ja keittiötiimin vetäjä jäivät loppuvuodesta pois. Vuoden vaihteessa kiinteästi palkattuun operatiiviseen tiimiin kuuluivat: kirjanpitäjä Assan Mponda, kenttätyöntekijä Levita Chenera sekä suurista hankinnoista, sisäoppilaitoslapsista ja jatko-opiskelijoista vastaava Priscilla Takawira. Lisäksi Dzikwan määräaikaisina työntekijöinä toimii viisi keittäjää, kaksi toimintakeskuksen vartijaa, puutarhuri ja metsänistutushankkeen työntekijä sekä vapaaehtoisena aloittanut ATK-opettaja, joka myös vastaa suojakodista. Paikallisessa kenttäorganisaatiossa toimivat myös kolme ympäristötieteiden opiskelijaa ja yksi sosiaalitieteiden opiskelija Binduran yliopistosta. He tulivat Dzikwaan opintoihin liittyvään työelämävalmennukseen noin vuodeksi. Suomalaiset perustajat Seppo Ainamo ja Oili Wuolle ohjaavat toimintaa, hallintoa, talous- ja sidosryhmäraportointia ja viettävät kenttätyössä Zimbabwessa noin puolet vuodesta. Suoraa ja tehokasta toimintaa: Dzikwa maksaa koulunkäyntiin liittyvät menot ja hankkii tarvikkeet suoraan, eikä rahaa anneta lapsille tai heidän huoltajilleen. Suurin osa uusista lapsista tulee koulujen ehdotusten perusteella. Lapsiin ollaan jatkuvasti kiinteässä yhteydessä ja heidät tunnetaan hyvin. Dzikwan tiimi kerää ja analysoi todistukset kolme kertaa vuodessa, lukukausittain. Toimintakeskuksella tapahtuu: Vuonna 2006 tontin ostolla alkunsa saanut hanke lasten oman toimintakeskuksen rakentamiseksi on edennyt hyvin. Dzikwa Activity Centre Rujeko-kadulla, keskellä kaupunginosaa kerää nyt eri tukitoiminnot yhteen ja on vilkas kokoontumispaikka lapsille. Keskuksessa on toimiva iso keittiö/ruokasali, ATK-keskus, palloilukenttä, porakaivo vesisäiliöineen, keittiöpuutarha ja pieni toimisto/ varastorakennus. Johdossa ja valvonnassa hyvät käytänteet: Käytännön kenttätyön koordinointi tapahtuu viikoittaisessa operatiivisessa kokouksessa, johon osallistuvat vastuulliset työntekijät, suomalaiset vetäjät ja tarpeen mukaan vapaaehtoisia ja työharjoittelijoita. Vastuuhenkilöt raportoivat toiminnan eri alueiden tapahtumista ja näkymistä vakiomuotoisen työjärjestyksen mukaan. Kokous päättää tulevista toimista ja kerää yhteen seuraavan viikon normaalit rahantarpeet ja mahdolliset suuret hankinnat. Seppo tapaa uusia lapsia 9

10 Toiminnan vuosibudjetointi tehdään kuukausikohtaisesti. Dzikwan kirjanpitäjä hoitaa keskitetysti kuukausibudjetissa hyväksyt säännölliset menoerät. Budjetin toteutumista seurataan vähintään lukukausittain, ja vuonna 2012 pyritään vielä ajantasaisempaan seurantaan. Dzikwan kirjanpidossa tehdään tilintarkastettu välitilinpäätös lukukausittain, neljän kuukauden välein. Erityishankkeista tehdään oma tilintarkastus. Zimbabwessa monet maksut ja ostokset joudutaan suorittamaan käteismaksuina, jolloin käteisvarojen käytön jatkuva seuranta sekä täsmällisesti tapahtuvat tilitykset ovat oleellinen osa tehokasta valvontaa. Rahan käytön jatkuva valvonta perustuu viikoittaisiin käteiskassatilityksiin. Kukin vastuuhenkilö tilittää asianmukaiset kuitit ja jäljellä olevat käteisvarat viikoittain. Kaikki isot hankinnat valmistellaan viikkokokouksissa. Isot hankinnat maksetaan erikseen, ja niissä pyritään käyttämään tilisiirtoja. Viikkokokouksista pidetään pöytäkirjaa Säätiöllä osaava hallitus: Toimintaa Zimbabwessa ohjaa ja valvoo Dzikwa-säätiön hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi edelleen Stephen Chifunyise, joka on opetusministeriön entinen kansliapäällikkö, kulttuurivaikuttaja ja maan tunnetuin näytelmäkirjailija. Varapuheenjohtajana toimi vammaisten koulun rehtori Mrs. Y.R. Dune (Mrs. Dune menehtyi ). Hallitukseen kuuluivat lisäksi asianajotoimisto Kantor & Immermanin osakas, juristi Unity Sakhe, Hararen kaupungin kiinteistöviraston apulaisjohtaja E.T. Francisco, Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtaja Marah Hativagone ja tukiohjelman perustaja ja vetäjä Seppo Ainamo. Hallitus kokoontui 3 kertaa vuonna Tämän lisäksi oli viisi työvaliokuntakokousta. Lapset käyvät harrastuskerhoissa ja askartelevat toimintakeskuksen tiloissa 10

11 DZIKWAN TALOUS VUONNA 2011 Takana kolme vuotta yhtenäishallintoa: Zimbabwen yleinen taloustilanne ja rahatalous ovat vakiintuneet ja elpyneet kolmatta vuotta kahden suuren puolueen yhtenäishallituksen kaudella. Kasvun vetureina ovat olleet lähinnä kaivosteollisuus ja maatalous. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste nousi kohti 50 %:ia ja vuoden 2011 kansantuotteen (BKT) kasvuarviot vaihtelevat 5 %:sta 9 %:iin. Zimbabwen keskeisin käytetty valuutta on edelleen US-dollari, eikä omaan rahaan siirtyminen ole vielä mahdollista. Ongelmallista on edelleen mm. investointien ja pitkäaikaisten rahoitusmarkkinoiden puuttuminen. Maan julkisen talouden tila pysyi varsin heikkona ja julkinen velka ylittää kansantuotteen. Pohjavire on yhä epävarma, sillä talouspolitiikasta tulee ristiriitaisia signaaleja. Avainasia on luottamus vakaaseen poliittiseen kehitykseen ja pitkän ajan uudistusten johdonmukaiseen toteutukseen. Tilastojen mukaan Zimbabwen inhimillisen kehityksen indeksi on nyt sijalla 173 Human Development Raport -tilaston kaikkiaan 187:sta maasta. Zimbabwe julkisti syyskuussa 2011 orpojen ja haavoittuvien lasten asemaa kohentavan maaohjelman National Action Plan for Orphans and Vulnerable Children Phase II, EU tukee uutta vaihetta 6 miljoonan avustuksella ( Child Protection Fund ). Lisäksi Zimbabwe sai viime vuonna ja saa edelleen vuonna 2012 merkittävää apua mm. opetussektorille UNICEF:in koordinoiman EU:n erityisen yhteisrahaston kautta. UK:n kehitysrahasto DFID julkisti maaliskuussa 2012 myöntävänsä 10 miljoonaa (noin 12 milj.) varattomien lasten peruskoulunkäynnin julkiseen tukiohjelmaan BEAM (Basic Education Assistance Module). Seuraavat tiedot ja kuviot Dzikwan tuotoista ja kuluista perustuvat Grant Thornton Camelsa -tilintarkastusyhteisön tarkastamaan säätiön tilinpäätökseen vuodelle 2011: Dzikwan kokonaistuotot olivat Tuotot kasvoivat noin 6%:illa vuoden 2010 tasosta. Suomen yhdistyksen suorat kohdeavustukset Dzikwalle olivat yhteensä ja Dzikwan tilinpäätöksessä tulot on kohdistettu seuraavasti: tukitoiminnalle metsähankkeelle rakennushankkeelle Paikallisten lahjoitusten arvo oli 5 492, joka kertyi Henderson & Rugg -vakuutusmeklarin lahjoittamasta vakuutuksesta toimintakeskukselle, Kuwaitin suurlähettilään ruoka-avusta, Diplomatic Spouses Associationin lahjoituksesta keskuksen rakennusten ulkomaalaukseen ja kahden lapsen kummimaksuista. Dzikwa käytti lisäksi rakentamiseen Nämä kulut on aktivoitu suoraan taseeseen. Taseen loppusumma oli Dzikwan kokonaiskulut vuonna 2011 ja 2010: Pääkululaji v %-osuus v %-osuus Koulunkäynnin tuen kulut Muun tukitoiminnan kulut Ajoneuvo- ja huoltokulut Hallintokulut Henkilöstökulut Toiminta-keskuksen ylläpito ja muut kulut Poistot Metsänistutushanke Kokonaiskulut

12 Dzikwan kokonaiskulujen jakaantuminen Dzikwan kokonaiskulut 2011: % 4 % 4 % 4 % Koulunkäynnin tukitoiminnan kulut Muut toimintokulut kulut 6 % Ajoneuvo- ja huoltokulut 6 % 46 % Hallintokulut Henkilöstökulut Toimintakeskuksen ylläpito ja muut kulut 28 % Metsänistutushanke Poistot Koulunkäynnin tukikulut nousivat lähes 14.5 %:lla edellisvuodesta. Nousu selittyy ennen muuta koulupukujen, koulukirjojen ja tarvikkeiden sekä tukiopetuksen ja oman ATK-opetuksen kuluilla. Muihin toimintokuluihin kuuluvat ruokailu ja keittiöpuutarha, terveydenhuolto, urheilu-, kulttuuri- ja muu virkistystoiminta, suojakoti, lasten matkakulut, puuttuvien syntymätodistusten hankinta, yksinhuoltajaäitien käsityöprojekti ja muut toimintokulut. Toimintavuoden 2011 tulos ennen poistoja oli tappiollinen ja kokonaistulos poistojen jälkeen oli tappiollinen ( v. 2010). Vuonna 2011 kirjattiin kuluksi poikkeuksellinen suuruinen erä, joka syntyi kassavarojen väärinkäytöksestä. Kyseinen työntekijä ei jatka Dzikwassa. Koulunkäynnin kulujen jakaantuminen: 1 % Koulunkäynnin tukitoiminnan kulut 2011: % 3 % Koulumaksut Koulu- ja urheiluasusteet 19 % Koulukirjat ja -varusteet 67 % Tukiopetus ATK-opetus 12

13 VIRSTANPYLVÄITÄ 20 TOIMINTAVUODEN AJALTA Tukitoiminta kasvoi ja syveni: 1992 Seppo Ainamon tuella ensimmäinen poika kouluun 1996 Oili Wuolle mukaan projektiin; lasten määrä nousi18:sta 36:een 2002 Hararessa perustettiin Dzikwa Trust Fund 2003 Suomessa perustettiin Zimbabwen Aids-orvot ry 2005 Dzikwan suojakoti 30 lapselle. Suomen Maputon suurlähetystön tuki Dzikwalle ruokailuun ja tietokoneiden ostoon. UM:n hanketukipäätös vuosille yht Ensimmäinen kontti. Lasten määrä lähes Ensimmäinen kummitapaaminen; Dzikwaan ensimmäinen opintoharjoittelija Zimbabwesta ja ensimmäinen vapaaehtoinen Suomesta 2007 Ykköspalkinto pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjassa PwC Finlandin Open Report kilpailussa sidosryhmä- ja talousraportoinnista 2008 Toinen tavarakontti. Dzikwan metsänistutusohjelma käyntiin. UM-hanketukipäätös vuosille yht Kolmas kontti. Lapsia 400; Dzikwan kultturiryhmä ensimmäistä kertaa HIFA:ssa (Harare International Festival of the Arts). Kolmas kontti 2010 Neljäs kontti. Dzikwaan ensimmäinen opintoharjoittelija Suomesta. Kunniamaininta pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjassa PwC Finlandin Open Report kilpailussa sidosryhmä- ja talousraportoinnista Kaksi opiskelijaa stipendillä yliopistoihin Etelä- Afrikkaan. UM-tukea metsänistutushankkeelle vuosille yht Viides kontti. Dzikwaan ensimmäinen opintoharjoittelija Ruotsista. Vuokrasopimus Hararen kaupungin kanssa 60 hehtaarista; metsänistutuksessa yhteistyö sekä Binduran että Helsingin yliopiston /VITRIn kanssa 2011 Kolmas hanketukipäätös UM:ltä vuosille yht Neljä uutta Dzikwan nuorta eteläafrikkalaisiin yliopistoihin 2012 Viisi opintoharjoittelijaa Zimbabwesta ja neljä Suomesta Toimintakeskus toteutunut vaihe vaiheelta: 2006 Tontti Skotlannin Royal Arch -vapaamuurareiden tuella 2007 Rakennuspiirustukset ja luvat; tontin julkisivuaitaus 2008 Palloilukentän pohjat; vartiokoppi; tontille porakaivo Australian suurlähetystön tuella 2009 Varastorakennus; sähkö-, vesi- ja viemärikytkennät; litran vesisäiliöt; koko tontin aitaus; keittiöpuutarha; Suomen ulkoministeriön rakennustuki keittiölle 2010 Toukokuussa toimintakeskuksen palloilukenttä valmiina 2010 Marraskuussa uusi keittiö/ruokasali valmiina 2010 Suomen Lusakan lähetystön tuki Dzikwalle ATK-keskuksen rakentamiseksi 2011 toukokuussa ATK-keskus valmiina; rakennusten ulkomaalaus; aurinkopaneelit keittiöveden lämmitykseen Australian suurlähetystön tuella 2012 Toiveena lasten kunnolliset pesutilat Dzikwan hyvin varusteltu toimintakeskus palvelee nyt lapsia monin tavoin 13

14 14

15 TOIMINTAVUOSI 2011 KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTA Yhdistyksen antama tuki kohdistettiin vuonna 2011 entiseen tapaan kahteen lapsiryhmään: Dzikwan Alfa-listan jokaisella orvolla on nimetty kummi, ja lapset saavat Dzikwan tarjoamat täydet tukipalvelut koulunkäynnille ja hyvinvoinnille. Suppean tuen piirissä eli Omega-listalla olevat lapset eivät täytä Dzikwan ohjelman kaikkia perusvaatimuksia, eikä heillä ole omaa kummia. Nämä lapset on valittu sosiaalisin perustein kaikkein hädänalaisimmista. Vuonna 2012 Dzikwalla ei ole varaa ylläpitää Omega-listaa lainkaan. Tuen piirissä olevien lasten jakaumat vuoden 2011 III lukukaudella ja I lukukaudella vuonna 2012 Kouluaste III/2011 Tytöt III/2011 Pojat III /2011 Yht. I/2012 Tytöt I/2012 Pojat I /2012 Yht. Ala-aste Grades Yläaste Forms Lukio Forms Vammaisten koulut Peruskoulut hteensä Jatko-opinnoissa Yhteensä Yläasteen ja lukion oppilaista 31 oppilasta (15 tyttöä + 16 poikaa) kävi kahta sisäoppilaitosta noin 250 km Hararesta etelään. Dzikwa voi lähettää lapsen sisäoppilaitokseen kummin suostumuksellaja tuella, mikäli huoltajan tilanne ja lapsen kotiolot ovat erityisen hankalat ja koulumenestys on riittävän hyvä (vähintään 70 %). Tukiohjelmasta poistui vuoden mittaan omista syistä 6 oppilasta; syinä mm. pois muutto tai naimisiin meno. Kummittomien, puhtaasti sosiaalisin perustein tuettujen lasten (Omega-lista) koulunkäynnin tuki lopetettiin vuoden lopussa varojen vähäisyyden vuoksi. Tyttöjen osuus tuettavista lapsista on pysynyt lähes 65 %:ssa. Päättötutkintoja suoritettiin: Tutkinto Lukumäärä v Lukumäärä v Ennuste v Grade 7 Exam / ala-asteen tutkinto O-Level Exam / yläasteen tutkinto A-Level Exam / yo-tutkinto Yhteensä Zimbabwessa koulu aloitetaan yleensä 6-vuotiaana ja ala-aste (Grades 1-7) kestää seitsemän vuotta. Yläaste (Forms 1-4) kestää neljä ja lukio (Forms 5-6) kaksi vuotta. Keskiasteen tutkinnon suorittaneista Dzikwan oppilaista runsas puolet sai lukioon kelpaavat tulokset. Lukion päättötutkinnossa Dzikwan kaksi parasta poikaa sai 12 pistettä ja kaksi parasta tyttöä sai 11 pistettä, kun maksimipistemäärä on 15 pistettä. Vuonna Dzikwalaisista kaikkiaan 40 valittiin luokanvalvojiksi (edellisvuonna 25). Dzikwa panostaa lasten koulumenestystä haittaavien tekijöiden kartoitukseen ja poistamiseen. Lapsille tarjotaan lisää ohjausta koti- ja harjoitustehtävien tekoon. Jokaisessa ikäluokassa on tarve lisätä ryhmäopiskelua ja vertaistukea. Vapaaehtoiset selvittävät nyt lasten kanssa, missä syyt heikkoon koulumenestykseen piilevät. Lasta kannustetaan käyttämään aikaa opiskeluun. Dzikwan haaste on myös sitouttaa huoltajat seuraamaan ja tukemaan lastensa ahkeraa koulunkäyntiä. Koulutodistusten analysointi vuoden 2011 lopulla osoitti, että vain puolet kaikista kummillisista lapsista (Alfa-lista) täytti hyvin koulunkäynnissä vaaditun vähimmäistason. Ala-asteen alimmilla luokilla lapsista lähes 90 % saavutti kirkkaasti vaaditun tason. 15

16 Numerot elävät omaa elämäänsä! ATK -opetus käynnissä Tukiopetusta oli tarjolla: Matematiikka on jatkuvasti yksi heikoimpia aineita todistuksissa. Dzikwa järjesti tukiopetusta yläasteen ja lukion matematiikassa lukukausilomien aikana 120 oppilaalle. Tämän lisäksi annettiin tukipetusta vuoden mittaan keskeisissä muissa aineissa kaikkiaan noin 40 oppilaalle. Koulujen tukiopetukseen ala-asteen ja yläasteen päättäville osallistui 58 oppilasta. Viisi vapaaehtoista opettajaa Espoosta järjesti kesä-heinäkuussa toimintakeskuksessa noin 135 ala-asteen oppilaalle tavoitteellista matematiikan tukiopetusta suomalaisin menetelmin. Kaikki saivat palkintoja tukiopetuksessa Suurlähettiläs Sinikka Antila avasi ATK-luokan; iloitsemassa Dzikwan pj. Stephen Chifunyise, Old Mutual vakuutusyhtiön tj. Jonas Mushosho, opetustarkastaja J. Kagora & Seppo Ainamo ATK-opetus siirtyi omiin tiloihin: Datanomi-kummi Markku antoi maalis-huhtikuussa atkalkeisopetusta noin 20 ala-astelaiselle ja 15 yläasteen tai lukion oppilaalle. Dzikwan säännöllinen ATK-opetus yläasteen ja lukion oppilaille sekä jatko-opiskelijoille käynnistyi omissa tiloissa toimintakeskuksessa toukokuussa Kaikkiaan vajaat 70 nuorta osallistui opetukseen. Vuonna 2012 on käynnistetty opetusta myös ala-asteen ryhmille. Nuorille pyritään antamaan yläasteella opinto-ohjausta lukion aineyhdistelmien valintaan, koska heillä on vähän tietoa siitä, mitä opintoaineita tietty ura edellyttää. Dzikwa järjesti noin 50 yläasteen ja lukion oppilaille ammatinvalinnan ohjaustilaisuuden, jonka tavoitteena oli valottaa mm. liikeyrityksen johtajan/ henkilöstöpäällikön, lakimiehen ja tietoliikenneinsinöörin ammattien vaatimaa opintotaustaa ja osaamista. Vapaaehtoiset Maya ja Virva järjestivät 14 vanhemman oppilaan ryhmälle työpajoja mm. opiskelu- ja mind mapping-tekniikoista ja CV:n kirjoittamisesta. 16

17 MUU SÄÄNNÖLLINEN TUKITOIMINTA Köyhien alueiden lapsille oikeus riittävään ruokaan, terveyteen, suojeluun ja turvalliseen vapaa-aikaan, leikkiin ja lepoon toteutuu usein heikosti. Nälkäinen lapsi ei opi: Dzikwan tarjoama päivittäinen lämmin ateria on monen Dzivarasekwan lapsen pääateria. Ruokaa on tarjottu vuodesta 2003 saakka ja vuoden 2010 marraskuusta lähtien ruuan valmistus ja ruokailu tapahtuvat Dzikwan hyvin varustetussa toimintakeskuksessa. Lapset voivat lounastaa arkisin klo välillä ja viikonloppuisin klo välillä. Ruokailussa voi käydä myös joukko Dzikwan ulkopuolisia hädänalaisia lapsia. tomaattia ja vihreitä vihanneksia. Kerran kuukaudessa on kanaa ja riisiä. Dzikwa sai useita ruokalahjoituksia vuoden mittaan. Kahden viime vuoden aikana ruokailussa käyvien lasten lukumäärä on laskenut, vaikka toiminta siirtyi ajanmukaisiin tiloihin. Dzikwa on käynnistänyt lasten ruuan saantia ja toimintakeskuksen ruokailussa käymistä kartoittavan selvityksen. Ruokailijoiden määrä on noussut alkuvuodesta Päivän annos koostuu sadzasta, joka on perinteistä maissimuhennosta ja sen ohella naudan- tai jauhelihasta, kapenta-kalasta tai pavuista, höysteenä sipulia, Dzikwan tarjoamat ateriamäärät vuodessa Perusterveydenhuolto toimii: Dzikwa pyrki antamaan lapsille hyvä tuen perusterveydenhuollossa ja akuuttien sairastumisen hoidossa. Vuonna 2011 Dzikwan lapsilla oli kaikkiaan 159 käyntiä terveysasemalla ja lääkärissä (140 käyntiä v. 2010). Paikallinen Dr. Chagondan klinikka ja Metodistikirkon hammashoitola antoivat edelleen 50%:in alennukset Dzikwalle. Vuoden 2012 aikana suomalaiset terveysalan opintoharjoittelijat tekevät terveyskortin jokaiselle tuettavalle lapselle. Kaikki nauttivat esiintymisestä ja teatterista: Kulttuurikasvatus jatkui säännöllisenä taiteilijaryhmä Pamuzindan opastuksella, Saksan Harare e.v:n rahoittamana. Toukokuun alun upea kulttuurifestivaali HIFA oli jälleen menestys myös Dzikwan 30 hengen Marimba-ja kansantanssiryhmälle, joka esiintyi Youth Zonella jo kolmatta kertaa. Kaikkiaan 120 dzikwalaisia pääsi yleisöksi ja lisäksi toiset 70 lasta ja nuorta vietiin ilmaiseksi muihin esityksiin. Katso HIFA netistä: 17

18 Dzikwan kansantanssiryhmä & marimbasoittajat vauhdissa HIFAssa Dzikwan kulttuuriryhmä esiintyi vuoden mittaan 10 omassa tilaisuudessa Dzivarasekwassa. Teatteriharrastus jatkui aktiivisena. Vuoden mittaan kaikkiaan runsaat 300 lasta pääsi joko REPS- tai Theatre in the Park-teatterin esityksiin. Koulujen yhteiskonserttiin pääsi 92 lasta. Pamuzindan kulttuuripäivillä oli mukana kuusi tanssija Dzikwasta. DVD-elokuvaesityksiä järjestettiin kahdeksan kertaa toimintakeskuksen ruokasalissa yhteensä 325 lapselle/nuorelle. Dzikwan yläasteen ja lukion nuorista kuusi pääsi palkinnoille Junior Chamber Internationalin järjestämässä puheviestinnän kisassa Urheilupäivä ja pallopelejä: Zimbabwen yliopiston urheilukenttä kuhisi sunnuntaina 4.9., kun 290 lasta kokoontui Dzikwan vuotuiseen yleisurheilutapahtumaan. Jokainen osallistui kahteen kenttälajiin ja kahteen juoksulajiin; lisäksi oli viestijuoksut ja köydenveto. Kunniavieraana oli Karina-lankatehtaan markkinointijohtaja. Toimintakeskuksen pallokentällä pelattiin koripalloa, lentopalloa ja tennistä. Harare Sports Clubin tennisvalmentaja kävi opettamassa lapsia. Dzikwan jalkapallojoukkue osallistui useisiin paikallisiin kisoihin. Hei.missä pallo? 18

19 Zimbabwen luontoa ihailemassa: Yksi tapa palkita hyviä suoriutujia ja ahkeria oppilaita on ottaa heitä mukaan retkille tutustumaan Zimbabwen luontoon ja villieläimiin. Vuoden aikana 44 lasta pääsi mukaan Imire Safari Ranch, Bally Vaughn, Antelope Park tai Wild Is Life luonnonpuistohin, Kumbi Shiri-lintutarhaan, Chipangali Wild Life Orphanage-eläinpuistoon, Great Zimbabwe-raunioille tai huvipuistoon Hararessa. Tendai syöttää Imire Safari Ranchin kilttejä elefantteja Hararen kansainvälinen koulu (HIS) ja Arundel High School jatkoivat Interact-toimintaansa Dzikwan lasten hyväksi ja yli 260 lasta pääsi neljän toimintakeskukseen tehdyn oppilasvierailun aikana nauttimaan oppimisesta, puuhaamisesta ja pelaamisesta yhdessä Interact-klubilaisten kanssa. Klubit lahjoittivat lapsille myös ruokaa, koulutarvikkeita ja pelivälineitä. Yhdistyksen pj. puolisoineen & Wild is Life eläinpuiston gepardi Historiaa Great Zimbabwen ihmeellisillä unioilla 19

20 Vapaaehtoiset säännöllinen ilmiö Dzikwassa: Vuoden mittaan Dzikwan toiminnassa Zimbabwessa oli mukana kaikkiaan 13 vapaaehtoista. Heistä yksi oli zimbabwelainen USA:ssa taloustieteitä opiskeleva poika ja yksi kehitystieteen opintoharjoittelija Ruotsista, Göteborgin yliopistosta. Lisäksi lyhyillä vierailuilla kävi neljä kummia. Vapaaehtoiset auttoivat erilaisen tukiopetuksen ohella ATK-keskuksen suunnittelussa, taloushallinnossa, tietokantojen päivittämisessä, puuttuvien syntymätodistusten hankinnan valmistelussa, koulutodistusten analysoinnissa, kontin purkamisessa ja tavaroiden jakelussa, toimintakeskuksen ympäristön kohennuksessa ja ympäristökasvatuksessa. Syntymätodistus kriittinen asiakirja: Puuttuva syntymätodistus on ollut ongelma lähes 90 lapselle, sillä ilman syntymätodistusta koulutie nousee pystyyn viimeistään ala-asteen viimeisellä luokalla. Dzikwa käynnisti lakiasiaintoimisto Kantor & Immermanin juristitiimin vapaaehtoistyöllä toukokuussa 2011 erityisen projektin, jossa lasten tilanne kartoitettiin järjestelmällisesti. Sittemmin osa-aikainen toimihenkilö hankki puuttuvia asiakirjoja ja tuloksena oli 16 syntymätodistusta. Binduran yliopiston sosiaalialan opintoharjoittelija jatkaa näitä ponnistuksia vuonna Dzikwan supistuva suojakoti: Hararen sosiaaliviranomaisten määräyksestä Dzikwa joutui vähentämään suojakodissa asuvien lasten lukumäärää 30:stä 17 lapseen. Suojakodin tiloissa asuu nyt myös vapaaehtoisia ja opintoharjoittelijoita. Ruotsalainen opintoharjoittelija Maya ja uudet rakkaat ystävät Matematiikkaa suomalaisin menetelmin 20

21 ORPOLASTEN TOIMINTAKESKUS Rakentamisessa alkoi suvantovaihe: Vuosi 2011 oli tärkeiden rakennushankkeiden kulminaatiovuosi, sillä Dzikwan oma ATK-keskus avattiin ja sen jälkeen rakentamisessa on ollut suvantovaihe. Kunniavieraina olivat Suomen Lusakan lähetystöstä suurlähettiläs Sinikka Antila, joka myönsi rahoituksen hankkeelle ja opetustarkastaja K.J. Kagoro. ATK-luokka on täydessä käytössä, mutta Internet-pisteen avaaminen yleisölle odottaa ADSL-liittymän saamista Dzivarasekwaan. Tätä varten keskukseen asennettiin lankalinjayhteydet. Vuonna 2011 toimintakeskuksen ympäristöä kohennettiin istutuksilla ja aluetta nurmetettiin. Turvallisuutta lisättiin asentamalla hälytysjärjestelmä ja palkkaamalla toinen vartija. Toimintakeskus on nyt Dzikwalle ja sen tukemille lapsille keskeinen kokoontumispaikka. Ruokailun ja ATK-opetuksen lisäksi sinne on koottu tukiopetus, harrastuspiirit, Dzikwan tapahtumat ja yleiskokoukset lapsille, kirjasto ja tarvikevarastoja. Palloilukenttä on hyvässä käytössä ja vesi omasta porakaivosta palvelee lasten ja työntekijöiden lisäksi ajoittain satoja lähikatujen asukkaita. Toimintakeskuksen tärkeitä yhteisiä tapahtumia olivat: lasten yleiskokoontuminen Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarijärjestön edustajien vierailu Sepon syntymäpäiväjuhlat UNICEF Zimbabwen maajohtajan Dr. Peter Salaman vierailu perheineen vierailu Saksasta, tukijoita Münchenistä lasten joulujuhla harrastuspiirit, useat muut vierailut & läksiäisjuhlat kummeille ja vapaaehtoisille tavarakontin vastaanotto ja lahjoitusten jakelutilaisuudet ympäristötempaukset UNICEF Zimbabwen maajohtaja Peter Salama toi hienot T-paidat Vedenkanto on naisten työtä Tässä punotaan ystävänauhoja 21

22 Keskuksen jatkohankkeista on tarkoitus vuoden 2012 aikana toteuttaa lasten kunnollisten pesutilojen rakentaminen. Rahoitustarve on ja siitä 2/3 osa saadaan UNICEF Zimbabwelta Catholic Relief Service-järjestön kautta. Talonmiehen asunnon rahoitus, ml. toimistohuone kenttätyöntekijöille, on vielä auki. Toimintakeskuksen terassilla harjoitellaan usein Vapaaehtoinen & kummi Saara auttoi joulupukkia 22

23 KONTTI 2011 Dzikwa vastaanotti jo viidennen yhdistyksen tuella lähetetyn kontin. Kontin lähettäminen on iso ponnistus ja perusteltua vain, mikäli sisältä antaa Dzikwalle rahanarvoista etua ja näin säästää toimintokustannuksia. Merkittävin tavaralahjoitus vuonna 2011 oli 60 Suomen Pankin antamaa hyvää pöytätietokonetta. Muuta käyttökelpoista tavaraa kertyi runsaasti. Lahjoituksista pääsi osalliseksi yli 400 lasta ja 80 toimintakeskuksen lähialueen perhettä. Lisäksi jaettiin tietokoneita tai tarvikkeita mm. kouluihin, vammaisten kouluihin, Rujeko-kadun terveysasemalle, St. Giles-kuntoutuslaitokselle, urheilukisojen avustajille ja jatko-opiskelijoille. METSÄNISTUTUS JA YMPÄRISTÖKASVATUS Dzikwan tärkeä ympäristöhanke eteni vuonna Yhteistyösopimus Binduran yliopiston kanssa allekirjoitettiin ja yliopisto lähetti kolme metsä- ja ympäristötieteiden opiskelijaa opintoharjoitteluun. Suunnitelmat Helsingin yliopiston VITRIn kahden opiskelijan tulosta opintoharjoitteluun vuonna 2012 saatiin päätökseen. Vuokrasopimus 60 hehtaarin alueesta Hararen kaupungin kanssa eteni päätösvaiheeseen, ja sopimus allekirjoitettiin alkuvuodesta On todennäköistä, että hankkeeseen allokoitu maa-alue kasvaa 90 hehtaariin. Kontin pakkaus ei suju ilman Timoa, Cesarea & Tapiota Polttopuuta kuluu paljon Jokainen lapsi sai paljon käyttötavaraa Dzikwan lasten kanssa metsätyöntekijä Mr. Mhakayakora 23

24 Joulukuun alussa Dzikwan lapset istuttivat yhdessä vajaat puuntainta. Binduran yliopiston kaksi opiskelijaa ovat päätoimisesti mukana metsänistutushankkeessa ja yksi muissa ympäristökasvatukseen ja oman ympäristön suojeluun ja kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa. Lele taustalla odottaa Munashelta uutta puuntainta Lapset rekisteröityivät istutukseen Oilin kanssa Muu ympäristökasvatus keskittyi keittiöpuutarhan uudistamiseen ja sen tuotannon parantamiseen, uusiin istutuksiin, jätteiden lajittelujärjestelmän luontiin ja kompostointiin sekä ympäristöklubin toimintaan. Dzikwa järjesti lapsille yhdessä vapaaehtoisten kanssa ympäristökasvatuksen tempauksia ja tapahtumia toimintakeskuksessa. Hanna Suomesta sai istuttaa oman puun Tytöillä kantotekniikka hallussa 24

25 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Dzikwa on tunnettu ja luotettavana pidetty toimija Dzivarasekwassa. Tukiohjelmaan on voitu ottaa kaupunginosan sellaiset varattomat orpolapset, joiden keskiarvo on vähintään 60 %:ia ja joilla näin ollen on mahdollisuus viedä koulunkäynti menestyksellisesti päätökseen. Lasten huoltajat, koulut, opetussektorin viranomaiset ja muut toimijat tuntevat Dzikwan toiminnan. UNICEF Zimbabwe on tullut vuoden 2011 aikana mukaan tukemaan Dzikwan toimintaa. Dzikwa osallistuu Hararen maakunnallisen opetustoimen johtajan koolle kutsumiin Stakeholder Meeting tapaamisiin ja sai erittäin hyvät arviot sidosryhmäraportoinnistaan, jota pidetään esimerkillisenä. Toimintakeskus on tapahtumineen Dzikwan näkyvät kasvot kaupunginosassa. Hyvin varustetun ATK-keskuksen avaaminen lisää tietoteknologian saatavuutta orpojen elämässä ja hanke sai myönteistä julkisuutta mm. maan johtavan sanomalehden puolen sivun artikkelissa. Lehti kirjoitti myös näyttävän artikkelin yhdestä Dzikwan nuoresta, joka on koulunkäynnin ohella toiminut vuosikausia perheen päänä. Lähiympäristön asukkaita kutsutaan mukaan ympäristötempauksiin. He saavat hakea vettä pahojen vesikatkojen aikana keskuksen porakaivosta. Vilkkaimpana viikonloppuna vettä haki yli 400 asukasta. Metsänistutushankkeen myötä yhteistyö Hararen kaupunginhallinnon kanssa on entisestään tiivistynyt, ja hanke tuo yhteistyökumppaneiksi paikallisia ympäristöalan vakiintuneita ja arvostettuja toimijoita. Laajan joutomaa-alueen kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää kaupunginosan asukkaiden ottamista mukaan suunnitteluun ja toimintaan. Vaikuttavuutta lisää hyvä yhteistyö Binduran yliopiston ja Helsingin yliopiston/ VITRI kanssa. Dzikwa on yhä suositumpi paikka zimbabwelaisten ja suomalaisten opiskelijoiden työelämäharjoittelulle ja vapaaehtoistoiminnalle. Dzikwan oma kulttuuriryhmä saa esiintymistilaisuuksia Hararessa ja tämä vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja osaamista. Vuonna 2012 Dzikwa teettää ulkopuolisen arvion toiminnan tuloksellisuudesta ja tukiohjelman kestävyydestä. 25

26 TILINPÄÄTÖS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUSKEHITYS Yhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakaina vuonna 2011 huolimatta Euroopan taloustilanteen epävarmuudesta. Tilinpäätös osoittaa, että yhdistyksen tulonmuodostus perustui vakiintuneisiin kanaviin ja UM:n myöntämään kansalaisjärjestöjen hanketukeen. Pettymys oli, että noin odotettuja maksuja, kuten jäsen- ja kummimaksuja jäi saamatta; osin siksi, ettei yhdistyksellä ole vielä käytössä automaattista laskutusjärjestelmää. Toimintavuoden kokonaistulot, ml. tavaralahjoitusten arvo, olivat , mikä oli hyvin lähellä talousarvion lukua, Yhdistys lähetti Dzikwalle noin budjetoitua enemmän rahaa lasten tukitoimintaan, sillä kustannuspaineita syntyi erityisesti koulunkäynnin menoissa. Yhdistyksen taseen loppusumma oli ,50. Tilikauden tulos oli ,86 ylijäämäinen. Oma pääoma tilikauden lopussa oli 9 844,78. TOIMINNAN RAHOITUS JA VAROJEN KÄYTTÖ Vuoden 2011 kokonaistuotoista rahan osuus oli ja kontin tavaralahjoituksia kertyi arvosta. Kummimaksujen suhteellinen osuus kokonaistuotoista kasvoi 39 %:iin edellisvuoden 27 %:n tasolta. Kummimaksuista Suomen kummeilta tuli 90 % ja loput saatiin Saksasta, Englannista, Skotlannista, Ruotsista ja Belgiasta. Merkittäviä kummiklustereita löytyy Suomen Pankin ja FI- VAn henkilökunnasta, Odd Fellows järjestöstä, Suomen ja Skotlannin vapaamuurareista, englantilaisen Crown Agents rahoituslaitoksen henkilökunnasta ja Saksasta. Kummimaksujen ohella lasten hyvinvoinnin tukitoimintoihin kohdennettuja avustuksia saatiin yhteensä eli runsas 5 % kaikista tuloista. Suurin erä olivat ruokaavustukset , jotka saatiin kokonaan kotimaasta. Varsinaisen toiminnan yleisiä avustuksia kertyi Suomesta ja ulkomailta Suomen Pankki vietti 200-vuotistaivaltaan keskuspankkina ja antoi merkkivuoden kunniaksi lahjoituksen. Lahjoituksen perustana oli vuoden mittaan pankin ja Finanssivalvonnan henkilökuntaan kuuluvien kummien maksamat tukimaksut. Muita yleistuen suurlahjoittajia olivat Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarit lahjoituksellaan, Odd Fellows-järjestön jäsenet kaikkiaan yleistuella sekä eräs Joensuun kummi avustuksella. Yhdistyksen varainhankinta erotetaan varsinaisesta toiminnasta. Varainhankinnan tuottoja kertyi yhteensä Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin rahana ja tavaralahjoituksina Jäsenmaksujen ohella tuottoja saatiin eniten merkkipäivätuottojen ja esiintymispalkkioiden lahjoituksista. Yhteensä kahdeksan suomalaista merkkipäivän viettäjää keräsi orpolasten hyväksi. Suurlahjoittaja oli Saksassa asuva suomalainen tukija, joka lahjoitti esiintymispalkkioitaan yhteensä Tämän lisäksi kerättiin pienehköjä määriä tapahtuma- ja muulla myynnillä sekä lippailla. Osa varainhankinnan lahjoituksista, yhteensä , on kohdistettu lahjoituksiksi rakennusprojektille. Testamenttilahjoituksia ei kertomusvuonna saatu. Ulkoministeriön hanketuki perustoimintaan, on esitetty varsinaisen toiminnan tuotoissa. Sen sijaan metsänistutuksen erillistuen vuodelle 2011 kirjattu osuus, on esitetty varainhankinnan tuotoissa. Rahalahjoitusten osuus kokonaistuotoista oli 67 % (54 % v. 2010), Suomen valtion kehitysyhteistyövarojen osuus oli 29 % (44 % v. 2010) ja lahjoitustavaran osuus 4 % (2 % v. 2010). 26

27 Rahoituksen kertyminen vuonna 2011: 1% 1% Yhdistyksen rahoitus tulolähteittäin 2011, kokonaistuotot % 3% 2% UM-hanketuki yht. Kummimaksut 8% 29% Muut varainhankinnan tuotot, ml.myynti Yleisavustukset 12% Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle Ruoka-avustukset Terveydenhoitoavustukset Suojakotiavustukset 39% Jäsenmaksut Suomen valtion tuki yhdistykselle kehitysyhteistyön määrärahoista: Tukimuoto ) Hanketuki orpojen tukitoiminta 2) Hanketuki - keittiön rakentaminen 3)Viestintätuki kansainvälisyyskas- vatus Suomessa 4) Hanketuki metsänistutusprojekti Tuet yhteensä Yhdistys käyttää valtaosan keräämistään varoista suoriin kohdeavustuksiin Dzikwalle. Kohdeavustusten rahasiirrot olivat yhteensä , josta yli 93 %:ia meni lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukeen, loput toimintakeskuksen rakennushankkeelle ja metsäprojektiin. Tämän ohella kirjattiin tavaralahjoitusten siirtona Hallintokuluja kertyi 7 180, mikä on vajaat 3 % kaikista kuluista. Hallintokulujen ja suomalaisten toimijoiden matkakulujen osuus yhteensä oli noin 5 %:ia varainkäytöstä. 27

28 Varojen käyttö vuonna 2011: Yhdistyksen varainkäyttö 2011, kulut yht % 2% 4% 4% Kohdeavustukset varsin. tukitoimintaan 4% Kohdeavustukset rakennusprojektille Avustukset muille kohteille Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle Hallintokulut 84% Muut varainhankinnan kulut, ml. kontin rahti Hallinto ja valvonta Organisaatio Suomessa Yhdistys toimii kansalaisjärjestönä Suomessa täysin vapaaehtoispohjalta. Vuoden 2011 alussa Zimbabwen AIDS-orvot ry:n jäsenmäärä oli 330 ja vuoden lopussa 360. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kehitysyhteistyön Palvelukeskukseen (KEPA). Hallituksen jäseniä osallistui UM:n ja KEPAn järjestämiin tilaisuuksiin kansalaisjärjestöille. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoululla Paikalla oli 26 jäentä. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Helsingissä Yrkesinstitut Prakticumissa vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma, kummimaksujen rakenne ja suuruus ja talousarvio vuodelle Paikalla kokouksessa oli 36 osanottajaa, joista 28 oli jäseniä. Yhdistyksen hallitus: Peter Rehnström puheenjohtaja, Esa Ojanen varapuheenjohtaja, Merja Grandell rahastonhoitaja, Petri Mero, Terhi Tiikkainen ja Oili Wuolle sihteeri sekä varajäseninä Louise Park ja Helena Pelkonen. Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa varsinaisiin kokouksiin ja piti muutamia sähköpostipalavereita ja tiedotusryhmän kokouksia. Hallitus on käsitellyt yhdistyksen taloustilannetta ja talousarvion toteutumaa erikseen tehtyjen tilanneraporttien avulla sekä saanut ajankohtaista toimintaa koskevia raportteja Hararesta. Hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkiota. Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Risto Ekholm (KHT) Audit Polar Oy:stä ja varalla oli Leila Kanniainen. Kummit, muut tukijat ja vierailut Hararessa: Kummeja oli vuoden 2011 alussa 314 vuoden lopussa 360. Yhteensä neljä kummia kävi vierailulla Zimbabwessa vuonna Puheenjohtaja Peter Rehnström osallistui puolisonsa kanssa toimintaan paikan päällä marraskuussa 2011 runsaan viikon ajan, osallistuen mm. vuoden 2012 budjettiriiheen. Hallituksen jäsen Petri Mero perehtyi viikon ajan toimintaan marraskuussa; kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat nyt käyneet paikan päällä seuraamassa toiminnan toteutusta, valvontaa ja raportointia. Vapaaehtoiset ja muut erityistuen antajat: Jäsenet, kummit ja muut tukijat osallistuvat monin tavoin toimintaan. Suomessa tukijat auttoivat toimistotyössä, tietokantojen päivityksissä ja uudistamisessa, postituksissa, tapahtumissa sekä jälleen kerran sankoin joukoin konttitalkoissa lauantaina Kontin lähettämistä tukivat Suomen Pankki antamalla varastotiloja, kuljetusliike Niemi Palvelut Oy antamalla merkittävää kuljetusapua ja Klaukkalan koulu järjestämällä pakkaustilat. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön kentällä oli kertomusvuonna vilkasta. Kenttätoiminnassa oli vuoden mittaan 11 vapaaehtoista Suomesta, yksi Zimbabwesta ja yksi Ruotsista. Early Learning Oy ja Printel Oy lahjoittivat suuria määriä hienoa opetusmateriaalia tukiopetukseen. Sick Oy lahjoitti useita hyväkuntoisia toimistohuonekaluja. 28

Tietoja toiminnasta 2016

Tietoja toiminnasta 2016 Tietoja toiminnasta 2016 Yhdistys tukee 400 orpolapsen koulunkäyntiä Hararessa Lapsista kasvaa oman maansa kehittäjiä Zimbabwe Entinen Etelä Rhodesia Väestö 13 milj. BKT/capita n. 600 $ Työttömyys 80-90

Lisätiedot

Zimbabwen orpolapset opin tielle

Zimbabwen orpolapset opin tielle Zimbabwen orpolapset opin tielle Koulutus on lapsen tie parempaan elämään. Zimbabwen Aids-orvot ry Dzikwa Trust -säätiö 2011 Esityksen sisältö Perustietoa toiminnasta Faktoja Zimbabwesta Tukiohjelman kriteerit

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa Vahvistettu Yhdistyksen kokouksessa 11.12.2011 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y Hallituksen esitys 18.4.2009 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2009 Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Hallituksen esitys 22.4.2007 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkoi vuonna 2006 toimintaansa Hararen tiheään asutussa Dzivaresekwan esikaupungissa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot