ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011"

Transkriptio

1 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Toimintaympäristö ja talouskehitys Yhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakaina vuonna 2011 huolimatta Euroopan taloustilanteen epävarmuudesta. Tilinpäätös osoittaa, että yhdistyksen tulonmuodostus perustui vakiintuneisiin kanaviin ja UM:n myöntämään kansalaisjärjestöjen hanketukeen. Pettymys oli, että noin odotettuja maksuja, kuten jäsen- ja kummimaksuja jäi saamatta; osin siksi, ettei yhdistyksellä ole vielä käytössä automaattista laskutusjärjestelmää. Toimintavuoden kokonaistulot, ml. tavaralahjoitusten arvo, olivat , mikä oli hyvin lähellä talousarvion lukua, Yhdistys lähetti Dzikwalle noin budjetoitua enemmän rahaa lasten tukitoimintaan, sillä kustannuspaineita syntyi erityisesti koulunkäynnin menoissa. Yhdistyksen taseen loppusumma oli ,50. Tilikauden tulos oli ,86 ylijäämäinen. Oma pääoma tilikauden lopussa oli 9 844,78. Toiminnan rahoitus ja varojen käyttö Vuoden 2011 kokonaistuotoista rahan osuus oli ja kontin tavaralahjoituksia kertyi arvosta. Kummimaksujen suhteellinen osuus kokonaistuotoista kasvoi 39 %:iin edellisvuoden 27 %:n tasolta. Kummimaksuista Suomen kummeilta tuli 90 % ja loput saatiin Saksasta, Englannista, Skotlannista, Ruotsista ja Belgiasta. Merkittäviä kummiklustereita löytyy Suomen Pankin ja FIVAn henkilökunnasta, Odd Fellows järjestöstä, Suomen ja Skotlannin vapaamuurareista, englantilaisen Crown Agents rahoituslaitoksen henkilökunnasta ja saksalaisesta Harare e.v. -yhdistyksestä. Kummimaksujen ohella lasten hyvinvoinnin tukitoimintoihin kohdennettuja avustuksia saatiin yhteensä eli runsas 5 % kaikista tuloista. Suurin erä olivat ruoka-avustukset , jotka saatiin kokonaan kotimaasta. Varsinaisen toiminnan yleisiä avustuksia kertyi Suomesta ja ulkomailta Suomen Pankki vietti 200-vuotistaivaltaan keskuspankkina ja antoi merkkivuoden kunniaksi lahjoituksen. Lahjoituspäätöksessä on otettu huomioon pankin ja Finanssivalvonnan henkilökuntaan kuuluvien kummien vuoden mittaan maksamat tukimaksut. Muita yleistuen suurlahjoittajia olivat Skotlannin Royal Arch-vapaamuurarit lahjoituksellaan, Odd Fellowsjärjestön jäsenet kaikkiaan yleistuella sekä eräs Joensuun kummi avustuksella. Yhdistyksen varainhankinta erotetaan varsinaisesta toiminnasta. Varainhankinnan tuottoja kertyi yhteensä Yksityisiltä lahjoittajilta saatiin rahana ja tavaralahjoituksina Jäsenmaksujen ohella muita tuottoja saatiin eniten merkkipäivätuottojen ja esiintymispalkkioiden lahjoituksista. Yhteensä kahdeksan suomalaista merkkipäivän viettäjää keräsi orpolasten hyväksi. Suurlahjoittaja oli Saksassa asuva suomalainen tukija, joka lahjoitti esiintymispalkkioitaan yhteensä Tämän lisäksi kerättiin pienehköjä määriä tapahtuma- ja muulla myynnillä sekä lippailla. Osa varainhankinnan lahjoituksista, yhteensä , on kohdistettu lahjoituksiksi rakennusprojektille. Testamenttilahjoituksia ei kertomusvuonna saatu. Ulkoministeriön hanketuki perustoimintaan, on esitetty varsinaisen toiminnan tuotoissa. Sen sijaan metsänistutuksen tuen vuodelle 2011 kirjattu osuus, on esitetty varainhankinnan tuotoissa, koska kyse on erillishankkeesta. 1

2 Rahalahjoitusten osuus kokonaistuotoista oli 67 % (54 % v. 2010), Suomen valtion kehitysyhteistyövarojen osuus oli 29 % (44 % v. 2010) ja lahjoitustavaran osuus 4 % (2 % v. 2010). Rahoituksen kertyminen vuonna 2011: 1% 1% 2% 12% 8% Yhdistyksen rahoitus tulolähteittäin 2011, kokonaistuotot % 3% UM-hanketuki yht. Kummimaksut 30% Muut varainhankinnan tuotot, ml.myynti Yleisavustukset Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle Ruoka-avustukset Terveydenhoitoavustukset Suojakotiavustukset 39% Jäsenmaksut Suomen valtion tuki yhdistykselle kehitysyhteistyön määrärahoista: Tukimuoto ) Hanketuki - orpojen tukitoiminta 2) Hanketuki - keittiön rakentaminen ) Viestintätuki - kansainvälisyyskasvatus Suomessa 4) Hanketuki metsänistutusprojekti Myönnetyt tuet eri vuosina yhteensä, UM myönsi metsähankkeeseen vuodelle 2011 yht , josta käytettiin v.2011 ja loppuosa sisältyy vuoden 2012 lukuihin. 2

3 Varojen käyttö vuonna 2011: Yhdistyksen varainkäyttö 2011, kulut yht % 2% 4% 4% Kohdeavustukset varsin. tukitoimintaan 4% Kohdeavustukset rakennusprojektille Avustukset muille kohteille Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle Hallintokulut 84% Muut varainhankinnan kulut, ml. kontin rahti Yhdistys käyttää valtaosan keräämistään varoista suoriin kohdeavustuksiin Dzikwalle. Kohdeavustusten rahasiirrot olivat yhteensä , josta yli 93 %:ia meni lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukeen, loput toimintakeskuksen rakennushankkeelle ja metsäprojektiin. Tämän ohella kirjattiin tavaralahjoitusten siirtona Hallintokuluja kertyi 7 180, mikä on vajaat 3 % kaikista kuluista. Hallintokulujen ja suomalaisten toimijoiden matkakulujen osuus yhteensä oli noin 5 %:ia varainkäytöstä. Hallinto ja valvonta Organisaatio Suomessa: Yhdistys toimii kansalaisjärjestönä Suomessa täysin vapaaehtoispohjalta. Vuoden 2011 alussa Zimbabwen Aids-orvot ry:n jäsenmäärä oli 330 ja vuoden lopussa 360. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kehitysyhteistyön Palvelukeskukseen (KEPA). Hallituksen jäseniä osallistui UM:n ja KEPAn järjestämiin tilaisuuksiin kansalaisjärjestöille. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoululla Paikalla oli 26 jäsentä. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Helsingissä Yrkesinstitut Prakticumissa vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma, kummimaksujen rakenne ja suuruus sekä talousarvio vuodelle Paikalla kokouksessa oli 36 osanottajaa, joista 28 oli jäseniä. Yhdistyksen hallitus: Peter Rehnström puheenjohtaja, Esa Ojanen varapuheenjohtaja, Merja Grandell rahastonhoitaja, Petri Mero, Terhi Tiikkainen ja Oili Wuolle sihteeri sekä varajäseninä Louise Park ja Helena Pelkonen. 3

4 Yhdistyksen hallitus kokoontui 7 kertaa varsinaisiin kokouksiin ja piti muutamia sähköpostipalavereita ja tiedotusryhmän kokouksia. Hallitus on käsitellyt yhdistyksen taloustilannetta ja talousarvion toteutumaa erikseen tehtyjen tilanneraporttien avulla sekä saanut ajankohtaista toimintaa koskevia raportteja Hararesta. Hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkiota. Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Risto Ekholm (KHT) Audit Polar Oy:stä ja varalla oli Leila Kanniainen. Kummit, muut tukijat ja vierailut Hararessa: Kummeja oli vuoden 2011 alussa 314 vuoden lopussa 360. Yhteensä neljä kummia kävi vierailulla Zimbabwessa vuonna Puheenjohtaja Peter Rehnström osallistui puolisonsa kanssa toimintaan paikan päällä marraskuussa 2011 runsaan viikon ajan, osallistuen mm. vuoden 2012 budjettiriiheen. Hallituksen jäsen Petri Mero perehtyi viikon ajan toimintaan marraskuussa; kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat nyt käyneet paikan päällä seuraamassa toiminnan toteutusta, valvontaa ja raportointia. Vapaaehtoiset ja muut erityistuen antajat: Jäsenet, kummit ja muut tukijat osallistuvat monin tavoin toimintaan. Suomessa tukijat auttoivat toimistotyössä, tietokantojen päivityksissä ja uudistamisessa, postituksissa, tapahtumissa sekä jälleen kerran sankoin joukoin konttitalkoissa lauantaina Kontin lähettämistä tukivat Suomen Pankki antamalla varastotiloja, Kuljetusliike Niemi antamalla merkittävää kuljetusapua ja Klaukkalan koulu järjestämällä pakkaustilat. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön kentällä oli kertomusvuonna vilkasta. Kenttätoiminnassa oli vuoden mittaan 11 vapaaehtoista Suomesta, yksi Zimbabwesta ja yksi Ruotsista. Early Learning Oy ja Printel Oy lahjoittivat suuria määriä hienoa opetusmateriaalia tukiopetukseen. Sick Oy lahjoitti useita hyväkuntoisia toimistohuonekaluja. Tiedotus ja tapahtumat Yhdistyksen toiminta oli esillä Suomen lehdistössä mm. Helsingin Sanomissa, Eeva-lehdessä ja pienissä yhdistysjulkaisuissa. Tukiohjelman vetäjiä Seppoa ja Oilia haastateltiin MTV3:n ohjelmassa Studio 55 ja puheenjohtaja Peteriä huhtikuussa yleisradion ruotsinkielisessä aamuohjelmassa. Yhdistyksen vuosikertomus painettiin espoolaisen Painovoima Oy:n avustamana. Yhdistys lähetti sähköpostitse jäsenille, kummeille ja muille tukijoille toimintakertomuksen 2010 ja toimintasuunnitelman 2011 talousarvioineen. Yhdistys teki toiminnasta uuden perusesitteen. suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Perusjulkaisut ja ajankohtaistiedotteet ovat suomeksi ja englanniksi; vuonna 2011 tehtiin myös lyhennelmiä ruotsin kielellä. Uutta DVD-elokuvaa tukitoiminnasta ei tehty Zimbabwessa resurssipulan vuoksi. Vuoden 2010 mittaan kummit ja tukijat saivat kaikkiaan 15 kummikirjettä tai -tiedotetta, jotka myös käännettiin englanniksi. Vuosiraportit ja kaikki kummitiedotteet julkaistiin yhdistyksen nettisivustolla Ajankohtaista -palstalla sekä suomeksi että englanniksi. Yhdistys järjesti Oilin syntymäpäivän kunniaksi 65 osallistujan kummijuhlan ja jokavuotisen kummitapaamisen joulukuun yhdistyskokouksen yhteydessä Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteessa: Yhdistyksen Facebook-sivusto on kerännyt noin 500 suosijaa ja ne löytyvät: 4

5 Lähiajan näkymät ja haasteet toiminnan kestävyydelle Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin ylimääräisessä yhdistyskokouksessa Talousarvion loppusumma varsinaiselle tukitoiminnalle on ja varainhankinnalle Yhdistys sitoutuu lähettämään suoraa kohdeavustusta Dzikwan toimintaan. Orpolasten lukumäärä pidetään 400 tuntumassa. Lisäksi yhdistyksen kautta menee tukea metsänistutus-hankkeelle yhteensä (v siirtymää ja v rahaa ). Yhdistyksen tuki rakennushankkeisiin on kuluvana vuonna suunnitelmien mukaan Tarvitsemme uusia kummeja ja pysyviä muita tukijoita: Euroopan talouden epävarmuus saattaa pahentuessaan heijastua yhdistyksen toimintaan, jos Suomen talous painuu taantumaan ja kuluttajien tulonmuodostus heikkenee kovasti. Kummitoimintaan ja muiden toimintojen rahoitukseen voi tällöin olla vaikea saada uusia sitoutuneita tukijoita. Rahoitusriskeistä toiminnalle oleellinen riski on jatkuvasti valuuttakurssiriski, sillä pääosa tuloista on euroissa ja menot US-dollareissa. Riskiä on pyritty pienentämään vaihtamalla eurovaroja Zimbabwessa Dzikwan vuonna 2011 perustetulle USD-tilille. Vapaaehtoistoiminta näyttää jatkuvan myönteisenä, mutta vaatii riittävästi suunnittelu- ja ohjauspanostuksia ollakseen tehokasta. Tiedotustoiminnan terävöittäminen ja tehokas kampanjointi uusien pysyvien tukijoiden saamiseksi vaativat paljon huomiota. Yhdistys ei saanut viime vuonna yhtään kumppania koulujen päivätyökeräyksiin; tähän varainhankinnan kanavaan onkin selkeästi panostettava. Samoin uusien suurlahjoittajien ja yritystukijoiden löytäminen vaatii kohdennettua tiedotusta ja kampanjoita. Yhdistyksen tietohallinnossa on toteutuksessa kaksi keskeistä uudistusta: säännöllisten maksujen laskutusjärjestelmä ja perustietojen hyödyntämistä sekä raportointia tukeva Exceltietokantauudistus. Access-pohjaisesta tietokannasta on toistaiseksi luovuttu. Varainhankinta Zimbabwessa haasteellista: Zimbabwen talousnäkymät ja yhteiskunnallisen tilanteen lähiajan kehitys riippuvat pitkälti seuraavien parlamentti- ja presidentinvaalien ajankohdasta, toteutustavasta ja tuloksista. Merkittävä paikallinen varainhankinta orpolasten tukeen pysyy erittäin haasteellisena. Keskeinen lähitavoite on saada Friends of Dzikwa Society rekisteröidyksi julkiseen varainhankitaan oikeutetuksi kansalaisjärjestöksi. Rekisteröinnin jälkeen toiminta voi saada suoraa tukea kansainvälisistä isoista apuohjelmista. Zimbabwessa tulee jatkuvasti vahvistaa kenttätoiminnan ja johtamisen osaamista, toimintatapoja, seurantaa, arviointia sekä operatiivista ja taloudellista valvontaa. Dzivarasekwan orpolapset tarvitsevat paljon tukea koulunkäyntiin ja hyvinvointiin. Zimbabwen opetussektori hyötyy edelleen sille kohdennetusta kansainvälisestä erityisavusta; mm. UNICEF jakaa vuonna 2012 koulukirjoja yläasteille ja lukioon kaikille oppilaille. Toisaalta kustannuspaineet yhdistyksen ja Dzikwan toiminnassa säilyvät, sillä monet koulut pyrkivät kohentamaan opetustilojaan ja -välineitään ja velottavat investoinnit erityismaksuilla (special levies). Maan yleinen taloustilanne ja julkisen sektorin velkaisuus ovat estäneet opettajien palkkojen merkittävät tasokorjaukset. Työtaistelupaineita pulpahtaa pintaan ajoittain ja koulujen toiminta voi taas vaikeutua. Tuki Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista supistuu: Suomen ulkoasianministeriön kautta saatu kansalaisjärjestöjen hanketuki on selvästi entistä vähemmän kuluvalle kolmivuotiskaudelle , eivätkä mahdollisuudet hanketuen 5

6 jatkumiseen vaikuta hyviltä. UM korostaa tuen jatkuneen pitkään ja edellyttää lisää omistajuutta Zimbabwessa sekä kasvavaa paikallista rahoitusta. Yhdistys pohtii uuden selkeän erillishankkeen perustamista esim. puuttuvien syntymätodistusten hankintaan. Syntymätodistuksen puuttuminen on vakava haitta Dzivarasekwan lapsille jo koulunkäynnissä ja estää myöhemmin myös kansalaisoikeuksien toteutumisen. Vaikuttavuuden lisäämiseksi mukaan voidaan ottaa joukko tukiohjelman ulkopuolisia lapsia. 6

7 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot Kummimaksut , ,06 Terveydenhoitoavustukset 3 980, ,00 Ruoka-avustukset , ,00 Suojakotiavustukset 3 245, ,75 Ulkoministeriön hanketuki , ,00 Ulkoministeriön rakennustuki ,00 Muut avustukset , , , ,36 Kulut Rahalahjoitukset Dzikwa Trustille , ,00 Rahalahjoitukset rakennusprojektille , ,00 Tavaralahjoitukset toimintakeskukselle , ,00 Rahasiirrot muille kohteille , ,00 Matkakulut , ,52 Hallintokulut , , , ,14 Tuotto- / kulujäämä , ,78 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut 7 290, ,00 Ulkoministeriön hanketuki metsäprojektille 6 000,00 - Raha-avustukset rakennusprojektille , ,21 Saadut tavaralahjoitukset toimintakeskukselle , ,00 Myyntituotot 1 281, ,20 Muut varainhankinnan tuotot , ,21 Kulut Tavaroiden kuljetus Zimbabween , ,12 Muut varainhankinnan kulut - 129, ,77 Varainhankinnan tuotto- /kulujäämä , ,73 Tilikauden yli-/alijäämä , ,05 7

8 Tase Vastaavaa Pitkäaikaiset saamiset ,00 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset ,41 - Siirtosaamiset - Rahat ja pankkisaamiset ,09 761,99 Vastaavaa yhteensä ,50 761,99 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,97 Tilikauden yli-/alijäämä , ,05 Vieras pääoma 9 844, ,08 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat 53,74 249,37 Muut velat 7 292,36 Siirtovelat 304, ,34 Yhteensä , ,07 Vastattavaa yhteensä ,50 761,99 8

9 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelma: Rahastotalletus on arvostettu nimellisarvoon. Kontin tavaralahjoitukset on arvostettu tullin tilastoarvon mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot: Suomi muut maat yhteensä kummimaksut , , ,83 terveydenhoitoavustukset 1580, , ,00 ruoka-avustukset 10227, ,25 suojakotiavustukset 3065,25 180, ,25 muut avustukset 20181, , ,20 Yhteensä ilman UM:tukea , , ,53 86,8 % 13,2 % 100,00 % Varsinaisen toiminnan kulut Varoja siirrettiin Dzikwalle yhteensä , , = ,00 euroa. Ulkoministeriön metsähankkeelle kohdistamasta tuesta euroa, euroa kirjattiin vuodelle 2011 ja loput euroa siirrettiin UM:n luvalla vuodelle Matkakulut koostuvat hankevastuuhenkilöiden lentokuluista ja ajokorvauksista Suomessa. Hallintokulut, jotka ovat 2,4 % kaikista kuluista, koostuvat atk-, tiedotus-, tietoliikenne-, pankki- ja toimistokuluista. Tase: Vastaavaa Pitkäaikaisiin saamisiin on kirjattu ,00 euron rahastotalletus Nordean Kasvu A korkorahastoon. Lyhytaikaisiin saamisiin on kirjattu muina saamisina vuonna 2011 ulkomailta tehty lahjoitus, ,00 euroa, joka ei ollut saapunut yhdistyksen tilille ennen Loppuosa, 977,41 euroa on saaminen Seppo Ainamolta ja Oili Wuolteelta, joka on maksettu yhdistykselle alkuvuonna Vastattavaa Saadut ennakot ,35 euroa koostuvat seuraavista eristä: UM:n metsähankkeelle vuonna 2011 myönnetyn tuen vuodelle 2012 siirretty osuus ,00 euroa. Kummien vuodelle 2012 kuuluvat kummimaksut ,35 euroa. 9

10 YHTEYSTIEDOT Kotisivut: Facebook: Kummimaksut vuonna 2012: ala-aste (Grades1-7) 270 ylä-aste ja lukio valtion kouluissa (Forms 1-6) 370 yläaste/ lukio Pinewood High School (Forms 1-6) 600 yläaste/ lukio sisäoppilaitoksessa/dewure (Forms 1-6) 700 suojakotikummius 300 vammaisten lasten erityiskoulut (Batsirai & St. Giles) 450 jatko-opinnot minimi 700 Maksutili ja viite: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea, tilinumero ja IBANmuodossa: FI Kummimaksujen viite on SWIFT-koodi: NDEAFIHH. Suomessa: Zimbabwen Aids-orvot ry Purotie 3 A HELSINKI Puh: /Oili Wuolle tai / Seppo Ainamo Sähköposti: tai Zimbabwessa: Dzikwa Trust Fund P.O.Box HG 916 Highlands HARARE ZIMBABWE Puh: / Seppo Ainamo tai /Oili Wuolle Sähköposti: 10

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINTAKERTOMUS I TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAMALLI 2 II TOIMINTA VUONNA 2008 KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTA 3 MUU TUKITOIMINTA 5 III

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva Larissa Pelle Orpolapset opintielle SISÄLTÖ KOULUTUS ON VOIMAKKAIN ASE, JOTA VOIT KÄYTTÄÄ MUUTTAESSASI MAAILMAA 3 TOIMINTAKESKUS VALMIINA

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa Vahvistettu yhdistyksen kokouksessa 12.12.2010 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toiminnan tavoite, sisältö ja käytännön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

Yhdistyksen rahoituksen kehitys sisältäen tavaralahjoitukset (kontti)

Yhdistyksen rahoituksen kehitys sisältäen tavaralahjoitukset (kontti) Euroa 1 ZIMBABWEN AIDS- ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toiminnan keskeiset asiat Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on edelleen varojen kerääminen Dzivarasekwan 400 orpolapsen koulunkäynnin sekä fyysisen

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO OSA I VUOSIKERTOMUS 1 TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄT 2 VARSINAINEN TUKITOIMINTA VUONNA 2009 2.1 KOULUNKÄYNNIN

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.04.2008 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1. Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2008 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006 EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2006 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2006: ARKEA JA JUHLAA 2 TUKITOIMINTA 3 INDONESIA 3 MOSAMBIK 4 PERU 4 PUOLA 5 VENÄJÄ 5 MUU TUKITOIMINTA 5 VAPAAEHTOISTYÖ 6 TEHTAANKATU

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS. Vuodelta 2005

EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS. Vuodelta 2005 EMMAUS HELSINKI RY TOIMINTAKERTOMUS Vuodelta 2005 Emmaus Helsinki ry Toimisto: Tehtaankatu 40 B, 00150 Helsinki, puh. 09-636282 Kirpputorit: Punavuori: Tehtaankatu 40 B, puh. 09-632233; Lauttasaari: Gyldénintie

Lisätiedot

1 unite for children

1 unite for children unite for children 1 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2008 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 14,8 milj. euroa 13,2 milj. euroa 1,6 milj. euroa 11,1 milj. euroa Sisältö

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007. vuodelta 2007

EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007. vuodelta 2007 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007 1 Toimintakertomus vuodelta 2007 2 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2007 3 Toimintakertomus

Lisätiedot

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI RY. Toimintakertomus. Vuodelta 2010

EMMAUS HELSINKI RY. Toimintakertomus. Vuodelta 2010 Toimintakertomus 2010 EMMAUS HELSINKI RY 1 Toimintakertomus Vuodelta 2010 2 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EMMAUS HELSINKI RY 3 Kuvat 1 ja 4: Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuuskirpputorilla

Lisätiedot

Suomen unicefin vuosikertomus

Suomen unicefin vuosikertomus unite for children Suomen UNICEFin vuosikertomus 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2010 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 18,0 milj. euroa 16,7 milj. euroa 1,3 milj.

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY. Toimintakertomus. Vuodelta 2009

Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY. Toimintakertomus. Vuodelta 2009 Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY 1 Toimintakertomus Vuodelta 2009 2 EMMAUS HELSINKI RY Toimintakertomus vuodelta 2009 Toimintakertomus vuodelta 2009 EMMAUS HELSINKI RY 3 Kirpputorin arkea

Lisätiedot

Vuosikertomus 08 Annual report

Vuosikertomus 08 Annual report Vuosikertomus 08 Annual report Vuosikertomus Sisältö Finnfund lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma 6 Johtokunnan puheenjohtajan puheenvuoro 8 Finnfund lukuina 9

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus vuodelta 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 22.5.215 Kannen kuva: Teemu Ullgrén. Janakkalan osasto järjesti Reddie-ensiapuleirin elokuussa.

Lisätiedot

Maailman Luonnon Säätiö WWF - World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto - konserni. Tasekirja. tilikausi 1.7.2011 30.6.2012

Maailman Luonnon Säätiö WWF - World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto - konserni. Tasekirja. tilikausi 1.7.2011 30.6.2012 Maailman Luonnon Säätiö WWF - World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto - konserni Tasekirja tilikausi 1.7.2011 30.6.2012 2 (20) WWF Suomi -konserni Sisältö sivu Sisällysluettelo 2 Toimintakertomus 3

Lisätiedot

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 Kansallisen osteoporoosiohjelman julkaisemisvuosi 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 toiminta-ajatus Suomen Osteoporoosiliitto edistää kansalaisten

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2013-2014 ISSN 0781-4151

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2013-2014 ISSN 0781-4151 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 2 2013-2014 ISSN 0781-4151 Joulusta päivä kääntyy isännän puolelle, juhannuksesta rengin puolelle. Seloste 2013-2014 N:o 2 2013 Tammikuu

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 HELSINKI TOIMISTO: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki PUH: 045-1388 673 S-POSTI: toimisto@emmaushelsinki.fi KOTI SIVUT: www.emmaushelsinki.fi www.emmaus-europe.org www.emmaus-international.org

Lisätiedot

K U N T A R A H O I T U S V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6

K U N T A R A H O I T U S V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 KUNTARAHOITUS V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 SISÄLTÖ Kuntarahoitus Oy 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Kunnallistalous ratkaisujen edessä 11 Toimintakertomus 15 Tase 18 Tuloslaskelma 20 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014)

MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014) ILMOITUS 1 Avustusosasto 26.1.2015 F.3 USKONTOJEN UHRIEN TUKI RY Järjestönumeronne on 2700 Paimenenkatu 14 B 24 01360 VANTAA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN MAKSATUSTILANP 31.12.2014 MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja voitonjako Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 PÄÄSIHTEERILTÄ... 3 MIKSI UNICEFIA TARVITAAN... 4 NÄIN UNICEF TOIMII... 6 NÄIN VARAT KÄYTETTIIN... 8 Lastenrahasto... 12 Nimikko- ja teemaohjelmat... 14 Hätäapu... 18

Lisätiedot

Helsinki. kirpputorit: toimisto: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki Puh: 045-1388 673 s-posti: toimisto@emmaushelsinki.fi

Helsinki. kirpputorit: toimisto: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki Puh: 045-1388 673 s-posti: toimisto@emmaushelsinki.fi HELSINKI toimintakertomus VUODELTA 2012 Helsinki toimisto: Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki Puh: 045-1388 673 s-posti: toimisto@emmaushelsinki.fi koti sivut: www.emmaushelsinki.fi www.emmaus-europe.org www.emmaus-international.org

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI VUODELTA 2008 HANKEKOODI 28813501 1. Hankkeen perustiedot 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi Käymäläseura Huussi

Lisätiedot