Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008"

Transkriptio

1 Vahvistettu vuosikokouksessa Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2008 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa Zimbabwen pääkaupungissa Hararessa toimivan Dzikwa Trust Fundin (jatkossa Dzikwa) taloudellista tukemista Dzivaresekwan kaupunginosan köyhien ja lahjakkaiden orpojen koulunkäynnin ja yleisen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhdistyksen ja Dzikwan välillä on voimassa kirjallinen päivätty yhteistyösopimus. Yhdistys kerää myös varoja sekä koneita, laitteita ja tarvikkeita rakenteilla olevan Dzikwa -toimintakeskuksen rahoittamiseksi ja lahjoittaa nämä suoraan Dzikwalle. Vuoden 2008 aikana allekirjoitetaan Yhdistyksen ja Dzikwan välillä uusi erillinen yhteistyösopimus, joka koskee tätä Dzivarasekwaan # 3147 Rujeko-kadulle rakennettavaa Dzikwa Centre-toimintakeskusta. Varsinaisessa tukitoiminnassa Yhdistyksen keräämä ja Dzikwan kautta annettu tuki kattaa ohjelmaan valittujen orpolasten seuraavat kulut: valtion/kunnan/yksityisen koulun lukukausimaksut sekä koulukohtaiset maksut koulupuvut, kengät ja urheiluasusteet kirjat ja koulutarvikkeet tukiopetusta tarpeen mukaan perusterveydenhuolto ja akuutit hoidot yksi lämmin ateria vuoden jokaisena päivänä laulu-, soitto-, tanssi- ja teatteriharrastusta osallistuminen vuosittaiseen urheilukisaan Hararessa osallistuminen ainakin yhteen kulttuuritapahtumaan tai luontoretkeen Zimbabwessa. Toiminnan tarkoituksena on ensi sijassa turvata lapselle mahdollisuus käydä peruskoulu loppuun, aina ylioppilaaksi saakka. Jatko-opintojen tukeminen päätetään aina yksilöllisesti kummin kanssa. Lisäksi on tarkoitus huolehtia lapsen päivittäisen ravinnon saannista, perusterveydenhuollosta sekä urheilu- ja kulttuurikasvatuksesta. Lapsia autetaan myös järjestämällä tukiopetusta englannissa ja matematiikassa sekä äidinkielessä (shona). Sulkeutuneiden ja huonosti koulussa pärjäävien lasten kotioloihin ja opiskeluun liittyvien ongelmien kartoittamiseen ja nopeaan puuttumiseen panostetaan ja näille lapsille annetaan erityistukea. Dzikwa laajentaa Dzivaresekwasta kotoisin olevien zimbabwelaisten opiskelijoiden ottamista työharjoitteluun toimintansa eri alueilla. Myös Suomesta ja Ruotsista on tarjolla uusia opiskelijoita ja muita kiinnostuneita vapaaehtoistyöhön. Nämä vapaaehtoiset otetaan vastaan siten, että he maksavat omat matka- ja vakuutuskulunsa ja saavat vain ylläpidon Hararessa Dzikwalta. Varsinainen toiminta kattaa myös Dzikwa Shelter turvakodin noin 30 sellaiselle orpolapselle, joilla ei ole muuta kotia. Tarkoitukseen on toukokuusta 2007 alkaen vuokrattu aikaisempaa isompi talo aivan Dzivaresekwan keskeltä ja vain alle 100 metriä 1

2 rakenteilla olevasta toimintakeskuksesta. Suojakodissa on palkattuna lasten kanssa asuva päätoiminen emännöitsijä. 2. Lasten valintakriteerit ja -tavat sekä lukumäärä Tukiohjelman piiriin valittavien varsinaisten Dzikwa-lasten (nykyisin Alpha-lista ) tulee edelleen täyttää viisi vaatimusta: 1) lapsi on orpo tai puoliorpo, 2) lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäyntinsä Dzivarasekwan kaupunginosassa, 3) lapsen huoltajalla ei ole varaa maksaa pakollisia koulumaksuja, koulupukua ja muita koulunkäynnin kuluja, 4) lapsi menestyy koulussa kohtuullisen hyvin ja 5) lapsi käyttäytyy hyvin ja on innostunut oppimisesta. Dzikwa valitsee lapset pääsääntöisesti Dzivarasekwan koulujen rehtorien ja opettajien suosittamista lapsista. Tuen piirissä olevat lapset käyvät Dzivarasekwassa kahdeksaa alaastetta, kolmea yläastetta sekä yhtä vammaiskoulua. Sen lisäksi 27 parhaalle yläasteen ja lukion oppilaalle on järjestetty paikat kahdessa sisäoppilaitoksissa Hararen ulkopuolella. Lapsen pääsy yläasteella yksityiseen kouluun ja sisäoppilaitokseen riippuu koulumenestyksen lisäksi asenteista ja kotioloista sekä sitoutuneisuudesta Dzikwaan. Tuen piirissä pidetään vuonna 2008 lähes 400 lasta. Tukitoiminta kattaa Dzikwan Alphalistan (entinen Ykköslista) lapset, joiden tulee täyttää kaikki yllä kuvatut valintakriteerit ja joilla kaikilla on oma kummi. Näiden lasten lukumäärä rajoitetaan välille, jotta vastuuhenkilöillä säilyy hyvä tuntuma kunkin lapsen tilanteeseen ja elinolosuhteisiin sekä niiden muutoksiin jatkuvasti. Tämän lisäksi ylläpidetään noin 180 lapsen ns. Omega-listaa (entinen Kakkoslista), jolle otettavat lapset eivät välttämättä täytä kaikkia ohjelman kriteereitä, mutta ovat kuitenkin taloudellisen avun tarpeessa pysyäkseen koulussa. Dzikwa jatkaa yhteistyötä Dzivarasekwa Action Plan -nimisen köyhien lasten koulunkäyntiä tukevan ohjelman kanssa. Koska Action Plan ei kiinnitä huomiota lasten koulumenestykseen ja maksaa joka tapauksessa pakolliset koulumaksut, voi Dzikwa siirtää heikosti koulussa menestyviä ja huonosti Dzikwaan sitoutuneita lapsia tälle järjestölle. Vastaavasti Dzikwa voi saada Action Planilta lahjakkaimmat orpolapset omaan ohjelmaansa. 3. Yhdistyksen talous Hallitus kävi jo vuonna 2007 periaatekeskustelun kummimaksujen rakenteen tasoittamiseksi. Taustalla oli se, että monet niistä kummeista, joiden lapset on omilla ansioillaan otettu sisäoppilaitokseen, katsoivat maksun nousevan kovin korkeaksi (yli 600/v). Niinpä kummimaksuja on tasoitettu siten, että vuonna 2008 korkein kummimaksu on vain kaksinkertainen alimpaan maksuun nähden. Kummeilta pyydettävät lapsikohtaiset tukimaksut ovat vuonna 2008 seuraavat: ala-aste (Grades 1-7) 180 ylä-aste ja lukio valtion koulussa (Forms 1-6) 240 yläaste ja lukio yksityisessä päiväkoulussa (Forms 1-6) 300 2

3 yläaste ja lukio sisäoppilaitoksessa (Forms 1-6) 360 Kummit voivat maksaa kummimaksun joko kertasuorituksena, mielellään kunkin kalenterivuoden alussa, tai itse päättämissään erissä (esim. kk-erissä). Kummimaksuilla kerätään noin 48,000, mikä on 42 % vuoden 2008 varsinaisen toiminnan talousarvion loppusummasta, 115,000. Ulkoministeriön kansalaisjärjestöavustus on 60,000 (52%) ja muita tuottoja on budjetoitu 7,000 (6%). Nämä luvut eivät sisällä Dzikwa Centre s investointeja. Myös tavarakontin lähettäminen rahoitetaan tämän talousarvion ulkopuolelta. Lapsille osoitetut kummimaksut Yhdistys lähettää entiseen tapaan lyhentämättöminä Zimbabween Dzikwa Trust Fundille. Yhdistys ottaa vastaan rahalahjoituksia sekä tarvikkeita kattamaan mm. ruoka-, terveysja virkistysmenoja sekä turvakodin varustelua ja ylläpitämistä. Lapsille viedään Suomesta tukijoilta lahjaksi saatuja käytettyjä vaatteita ja muita tarvikkeita. 4. Dzikwa Trust Fund Zimbabwessa Dzikwa vahvistaa palkattua henkilökuntaansa lisäämällä operatiiviseen tiimiin toisen kenttätyöntekijän, yhden hallintohenkilön sekä vakinaistamalla suojakodin emännöitsijän. Tämän jälkeen Dzikwalla on kuusi vakinaista työntekijää. Yksi työntekijä tulee maksamaan Dzikwalle noin 1500 / v, mikä on enemmän kuin Dzivarasekwan koulujen opettajan palkka. Projektin käytännön johtamisesta sekä koordinoinnista Yhdistyksen ja Dzikwan välillä vastaavat edelleen Oili ja Seppo, jotka viettävät noin puolet vuodesta kenttätyössä Hararessa. 5. Dzikwa Centre -toimintakeskus Vuonna 2008 Yhdistyksen haastavin varainhankinnan kohde on orpolapsille rakenteilla olevan Dzikwa Center -toimintakeskuksen rakentaminen vuonna 2006 ostetulle 4,554 hehtaarin tontille. Yhdistys kerää varoja tähän tarkoitukseen mm. Uudenmaan lääninhallitukselta saamansa virallisen rahankeräysluvan avulla. Varat ohjataan tähän tarkoitukseen Nordea-pankkiin perustetulle Center for Zimbabwe Orphans -tilille numero: ja IBAN-muodossa: FI , SWIFT-koodi NDEAFIHH. Hararen kaupunki on hyväksynyt rakennuspiirustukset v Julkisivuaita, pallokentän perustus, päärakennuksen koilliskulma ja talonmiehen asunto ovat jo valmistuneet tai valmistumassa. Investoinnin kokonaiskustannus on tarkistettuna 700,000. Hallituksen talousarvion mukaan, että Yhdistys kattaisi tästä 120,000, Dzikwa itse 80,000 ja lisäksi Suomen Ulkoministeriön hanketukea haetaan 500,000. Yhdistyksen on tarkoitus lähettää muutamille suomalaisille säätiöille erityisiä rahoitushakemuksia. Dzikwa on saanut Skotlannista alustavan lupauksen 20,000 (noin 30,000) lahjoituksesta investointiprojektiin vuonna Lisäksi Australian suurlähetystö ja pari 3

4 muuta paikallista tahoa Hararessa ovat ilmoittaneet lahjoittavansa Dzikwan rakennusprojektiin yhteensä noin 24,000. Talousarvion mukaan Yhdistys on tämän lisäksi budjetoinut keräävänsä rakennusprojektiin vuonna 2008 yhteensä 30,000, mikä tarkoittaa, että investointiin on käytettävissä vuonna 2008 yhteensä ainakin 84,000. Tällä rahalla on tavoitteena on saada valmiiksi talonmiehen talo, pallokenttä päällystämättömänä sekä puolet päärakennuksen perustuksista. Yhdistys hoitaa toimintakeskuksen rakennusprojektin rahoituksen yhteistyössä Dzikwa kanssa normaalin toiminnan eli koulunkäynnin tukiprojektin varsinaisen budjetin ulkopuolella. Rakennushankkeen varainhankintaa ja käyttöä seurataan omana kokonaisuutenaan. Yhdistys ei ota lainaa toimintakeskuksen rakennusprojektin toteuttamiseksi. Valmistuttuaan Dzikwan toimintakeskus jää Dzikwa Trust Fundin omaisuudeksi. Yhdistyksellä on hankkeesta erillinen esite suomen-, ruotsin-, saksan- ja englanninkielellä. Rahankeräyslupa Uudenmaan lääninhallitukselta on voimassa saakka. Tähän lupaan on tarkoitus hakea yhden vuoden pidennystä ennen Ulkoministeriön kansalaisjärjestöille myöntämä tuki Vuosi 2008 on kolmas ja viimeinen vuosi Yhdistyksen v saamasta 180,000 hanketukipäätöksestä. Hanketuki tulee käyttää varsinaiseen toimintaan ja ohjelman infrastruktuutin vahvistamiseen; investointiprojektiin Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi myöntänyt tukea. Yhdistys käyttää Ulkoministeriön vuodelle 2008 myöntämän 60,000 avustuksen ylläpitääkseen noin 180 lapsen ns. Omega-listaa (ent. Kakkoslista), parantaakseen ja monipuolistaakseen lapsille annettavia terveys-, ravitsemus ja muita tukipalveluja sekä antamalla hyvän suojakodin palvelut kodittomille orvoille. Tukea käytetään myös räätälöityyn koulutukseen (talousahallinto ja projektien johtaminen) ja hallinnon tehostamiseen siten, että projektin käytännön johtamista voidaan pitkällä jänteellä jatkaa zimbabwelaisin voimin. Ulkoministeriön tuki on 52 % vuoden 2008 talousarviosta. Yhdistys hakee toukokuussa 2008 jatkoa tälle Ulkoministeriön tuelle vuosille Yhdistys tekee kaksi erillistä hakemusta: (1) Varsinaiseen toimintaan haetaan 90,000 / v kolmelle vuodelle, eli yhteensä 270,000. (2) Lisäksi haetaan myös 500,000 rahoitusta rakenteilla olevaan Dzikwan toimintakeskuksen rakentamiseen. Yhdistys hakee elokuussa tiedotustukea Ulkoministeriöltä uuden DVD:n ja esitteen valmistamista varten. 7. Erityistapahtumia vuonna

5 Suomessa: Suomesta lähtee Harareen täysi kontillinen tavaraa lapsille ja toimintakeskukseen, kontin pakkaaminen tapahtuu elokuulla ennen Kesällä järjestetään kummitapaaminen juuri ennen tavarakontin lähtöä Zimbabween. Syksyllä yhdistys osallistuu Siuntio-päivien sekä Siuntion Mehiläistarhan myyjäisiin. Joulun alla järjestetään joululounaan muodossa toinen yhteinen kummitapaaminen. Joulukuussa Suomen Pankin joulumarkkinoilla on jälleen myyntitiski. Zimbabwessa: Vuotuiset urheilukisat Hararessa pidetään 29. elokuuta. Lapsia viedään toukokuussa HIFAn (Harare International Festival of Arts) lukuisiin tapahtumiin. Lapsille järjestetään käyntejä Chipangalin eläinorpokodissa, Antelope Park eläinpuistossa, Imire eläinfarmilla, Bulawayon luonnonhistoriallisessa museossa sekä teatterissa ja elokuvissa. Säätiön lapsikuoroille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille järjestetään yksi tai useampi julkinen esiintyminen. 8. Tiedotus ja yhteydenpito tukijoihin Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa tukijoihin ja kummeihin, ja pitää heidät ajan tasalla lasten koulumenestykseen, kotiolosuhteisiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Myös valokuvia lapsista lähetetään kummeille ainakin kerran vuodessa. Oili ja Seppo jatkavat käytäntöä lähettää uutisia toiminnasta ja tapahtumista valokuvineen Kummikirjeinä illa Hararesta noin 2 3 viikon välein. Suunnitellaan uuden DVD:n valmistaminen ja kaikkien perusesitteiden uusiminen. 9. Tiedonhallinta Edellytykset kehittää tiedonhallintaa ovat parantuneet, koska Yhdistys on saanut uusia vapaaehtoisresursseja tähän toimintaan. Yhdistyksen oma web-sivusto on uudistettu ja pidetään ajan tasalla. Uusi osoite on: ja vanha osoite ohjautuu myös tälle sivustolle. Palvelu on jo siirretty Optinet yhtiölle ja projektissa saadaan apua Timo Mäkiseltä. 10. Yhdistyksen jäsenistö Yhdistys pyrkii vuonna 2008 nostamaan jäsenistönsä 80:een, tämän päivän 51 maksaneesta jäsenestä. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2008 on edelleen 20 euroa / jäsen. Yhdistys käyttää jäsenmaksut kattamaan omia kulujaan Suomessa. Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu täysin vapaaehtoisvoimiin. LIITTEINÄ: TALOUSARVIO VUODELLE 2008 ja TOIMINTAKESKUKSEN RAKENNUSVAIHEET 5

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa!

VUOSIKERTOMUS 2011. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa! VUOSIKERTOMUS 2011 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 25 vuotta auttamisen iloa! Valokuvat: UFF rf Taitto: UFF rf Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Suomen UFF -yhdistys...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Lokakuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Aurora elokuu 2004

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm okoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kok ankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki

Lisätiedot