ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY"

Transkriptio

1 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS 2010 ORPOLAPSET OPINTIELLE 1

2 SISÄLTÖ Koulutus on lapsen tie elämään! KEHITYSMAAN LASTEN OIKEUKSIEN HYVÄKSI PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 YHDISTYS LYHYESTI... 4 AVAINLUKUJA TOIMINNASTA... 8 KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTA... 9 MUU SÄÄNNÖLLINEN TUKITOIMINTA TOIMINTAKESKUSHANKE METSÄNISTUTUS JA YMPÄRISTÖKASVATUS YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUST FUNDIN HALLINTO JA TALOUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS VUONNA 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Talouskehitys Toiminnan rahoitus ja varojen käyttö Hallinto ja valvonta Tiedottaminen ja tapahtumat Suomessa Toimintaympäristön näkymät TULOSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS YHTEYSTIEDOT

3 KEHITYSMAAN LASTEN OIKEUKSIEN HYVÄKSI PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vuosi 2010 toi paljon uutta toimintaamme Mennyt vuosi on monella tavalla ollut poikkeuksellinen. Zimbabwen otettua vuonna 2009 käyttöön US-dollarin valuuttana on huippuinflaatio poistunut, mikä tekee yhdistyksen taloussuunnittelun ja seurannan vakaammaksi. Toisaalta olemme nyt riippuvaisia euron ja dollarin välisestä kurssikehityksestä, koska tulomme ovat euroissa ja paikalliset menot dollareissa. Tämän vuoksi toiminta hyötyy heikosta dollarikurssista. Koulumaksut ovat nousseet uudelle tasolle. Joudumme luopumaan kalliimmista yksityiskouluista ja keskittymään valtion ja kunnan kouluihin. Kummittomien ns. Omega-lasten pitäminen mukana ohjelmassa käy myös vaikeaksi. Perustoimintamme keskittyy kummilasten koulunkäynnin tukemiseen ja oheistoimintojen ylläpitämiseen. Niistä keskeisin on tietysti lasten ruokailu, johon tarvitaan jatkuvaa lisärahoitusta. Suomen ulkoministeriön kolmivuotinen kehitysapumääräraha päättyy vuonna 2011, uutta hakemusta valmistellaan. Vuosi oli poikkeuksellinen myös, koska sen aikana valmistui yksi ja käynnistyi toinen rakennushanke. Marraskuussa vihittiin käyttöön toimintakeskuksemme uusi 250 m 2 keittiö- ja ruokalarakennus, samalla jäivät savuiset avotulet historiaan. Samanaikaisesti käynnistyivät ATK-rakennuksen rakennustyöt. Tämän lisäksi saimme marraskuussa ilosanoman, että kolmivuotiselle metsänistutusprojektille on myönnetty kehitysapumääräraha. Peter Rehnström puolisoineen ja vapaaehtoinen Mirkka lasten kanssa Imiren retkellä Hararessa toimiva Dzikwa Trust Fund on saanut tuekseen kansalaisjärjestön Friends of Dzikwa, jonka toiminta on vielä aivan alussa. Pitkällä tähtäimellä meidän on varmistettava, että tämä toiminta kasvaa ja että paikalliset toimijat pystyvät ottamaan asteittain suuremman vastuun. Mutta tämä tie on pitkä. Olen itse tutustunut ensimmäistä kertaa toimintaan paikan päällä. Olen positiivisesti yllättynyt lasten iloisuudesta ja paikallisten toimijoiden aktiivisesta työstä. Vaikka en tunne kaikkia lapsia, tiedän nyt, että meillä on monta (noin 400) hyvää syytä jatkaa ja kehittää tätä toimintaa. Olen havainnut, että useat ihmiset kiinnostuvat toiminnastamme, kun asian saa heille esittää. Zimbabwe on kaukainen maa, josta on paljon ennakkoluuloja. Pyydän kaikkia kummeja olemaan aktiivisia viestin eteenpäin viemisessä. Tällainen suusta suuhun kampanja on mielestäni tehokkain tapa hankkia toimintaamme uusia tukijoita, joita tarvitaan vielä lisää. Yhdistys on kehittämässä uutta tiedotusaineistoa, jota voitte käyttää hyväksenne viedessänne viestiä eteenpäin. Kiitän kaikki jäseniä, kummeja ja muita lahjoittajia tuesta vuonna Toivon että hyvä yhteistyömme jatkuu. Peter Rehnström, Zimbabwen Aids-orvot ry hallituksen puheenjohtaja Ruoka maistuu toimintakeskuksen vihkiäisjuhlassa 3

4 YHDISTYS LYHYESTI Toiminta-ajatus Zimbabwen AIDS-orvot ry (yhdistys) on perustettu vuonna 2003 tukemaan ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä Zimbabwessa. Toiminnan tarkoituksena on varmistaa runsaan 400 orpolapsen peruskoulunkäynti ja huolehtia monipuolisesti lasten hyvinvoinnista ja kehityksestä. Autamme oppimisesta innostuneita köyhiä lapsia pitkäjänteisesti heidän omassa ympäristössään. Lasten tarpeet määräävät toiminnan sisällön ja suunnan. Osallistumme suoraan vastuun kantamiseen kehitysmaan lasten oikeuksien toteuttamiseksi. YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus mm: ilmaiseen peruskouluun, turvalliseen elämään, riittävään ruokaan, terveydenhoitoon, lepoon, vapaa-aikaan ja leikkiin, taide- ja kulttuurielämyksiin. Nhamburikon ala-asteen iloisia poikia Avustustoimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Miksi/Missio Mihin/Visio Miten/Arvot Luomme edellytykset köyhien ja oppimisesta innostuneiden kehitysmaan orpolasten koulunkäynnille ja monipuoliselle hyvinvoinnille. Orpolasten inhimillisen pääoman kasvattaminen ja sitä kautta hyvän elämän eväiden antaminen on välttämätöntä kehitykselle lasten kotimaassa. Tuen piirissä olevat orpolapset Dzivarasekwassa pääsevät oman elämänsä alkuun kunnollisen peruskoulutuksen saaneina oman maansa hyvinvoinnin rakentajina. Tukitoiminnot 400 orpolapselle on keskitetty Dzikwan omaan toimintakeskukseen. Parasta kehitysyhteistyötä on lasten ja erityisesti tyttöjen peruskoulutus, tietotaidon ja osaamisen turvaaminen. Toimimme rehellisesti, avoimesti ja vastuuntuntoisesti sekä yhteistyötä edistäen. Arvostamme aloitteellisuutta, ahkeruutta sekä lähimmäisten ja heikompien auttamista. Oman ympäristön suojelu on meille tärkeä arvo. Toiminta-alue Zimbabwe on noin 12 miljoonan asukkaan sisämaa eteläisessä Afrikassa, naapureinaan Botswana, Sambia, Mosambik ja Etelä-Afrikka. Maa itsenäistyi vuonna1980 (ent. Etelä-Rhodesia). UNAIDS:n tuoreimman raportin mukaan (HIV and Aids Estimates 2009) HIV-positiivisia on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa arviolta 22.5 miljoonaa, joista noin 1.2 miljoonaa Zimbabwessa. Levinneisyys Zimbabwessa koko väestön keskuudessa oli vuonna 2009 raportin mukaan 14.3 %, kun vastaava luku Etelä-Afrikassa oli 17.8 % ja Ugandassa 6.5 %. Vuonna 2009 HIVpositiivisia lapsia oli Zimbabwessa arviolta ja orvoiksi jääneitä lapsia noin miljoona. Yhdistyksemme keskittää tukitoiminnan Zimbabwessa yhteen köyhään kaupunginosaan nimeltä Dzivarasekwa, joka sijaitsee pääkaupungin Hararen liepeillä. Dzivarasekwa on tiheään asuttu vajaan asukkaan lähiö. Dzivarasekwan koulujen oppilasmäärät ovat parina viime vuotena pudonneet reippaasti koulumaksujen reaalisen nousun vuoksi. Dzivarasekwan noin kouluikäisestä lapsesta arviolta 2/3 pääsi kouluun vuonna

5 Miten käytännössä toimitaan zimbabwelaisen yhteistyökumppanin kanssa Yhdistys kerää jäsenmaksuja, kummimaksuja sekä muita lahjoituksia, varoja ja resursseja. Yhdistys saa toimintaansa kansalaisjärjestöjen hanketukea Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista. Tukitoimet toteuttaa yhteistyökumppani, vuonna 2002 perustettu zimbabwelainen säätiö Dzikwa Trust Fund (Dzikwa) sekä paikallinen yhdistys Friends of Dzikwa Society. Toimintamallit ja vastuunjaot linjataan kirjallisissa yhteistyösopimuksissa. Yhdistys lahjoittaa keräämänsä kummimaksut, hanketuen ja muut resurssit lyhentämättöminä suoraan Dzikwalle yhteistyösopimuksen linjaamiin tarkoituksiin. Dzikwa suunnittelee, ohjaa, toteuttaa ja valvoo tukitoimet kentällä. Rahan käyttöä valvoo Dzikwasäätiön hallitus, jossa on jäsenenä Seppo Ainamo. Dzikwan vastuuhenkilöt ovat päivittäin yhteydessä lapsiin. Lasten kokonaismäärä pidetään sellaisena, että vastuuhenkilöt tuntevat jokaisen lapsen kotiolot, koulumenestyksen ja henkiset ominaisuudet. Kustakin lapsesta ylläpidetään tietosivua valokuvineen. Rahaa ei anneta lapselle tai huoltajalle, vaan Dzikwa maksaa heidän puolestaan koulunkäyntiin, ruokailuun, terveydenhoitoon ja muihin tukitoimintoihin liittyvät kulut. Kummit saavat pitää yhteyttä omaan kummilapseensa, ja kummit, jäsenet ja muut tukijat voivat vierailla Zimbabwessa lapsiin ja toimintaan tutustumassa. Suomessa koko toiminta tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Zimbabwessa Dzikwalla on pieni palkattu kiinteä henkilökunta sekä osa-aikaista palkallista apua tarpeen mukaan. Kummassakin maassa tilintarkastuksessa käytetään auktorisoitua tilintarkastusyhteisöä. Kummiksi voi ryhtyä ottamalla yhdistykseen yhteyttä puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai nettisivuston ja Facebookin kautta ja lähettämällä omat henkilö- ja yhteystiedot. Kummin toivotaan ilmoittavan, mistä hän on saanut tiedon toiminnastamme. Kummin tiedot lisätään yhdistyksen rekistereihin; muodollista kirjallista sopimusta kummiudesta ei tehdä. Peruslähtökohta on, että kummi tukee lapsen peruskoulunkäyntiä, mahdollisesti ylioppilaaksi saakka. Kummiudesta voi luopua ilmoittamalla tästä yhdistykselle, mielellään ennen uuden kouluvuoden alkua. Kummiksi voi ryhtyä yhdelle tai useammalle nimetylle lapselle, olla yleiskummina tai Dzikwan suojakodin kummina. Vuotuiset kiinteät kummimaksut päätetään yhdistyksen kokouksessa joulukuussa samassa yhteydessä, kun vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kummi maksaa kummimaksun yhdistyksen tilille joko kerralla tai itselle sopivissa erissä. Jokainen kummi päättää itse sen, miten tiiviisti hän haluaa olla yhteydessä omaan kummilapseensa. On kummeja, jotka ainoastaan maksavat kumminmaksun ja toisia, jotka pitävät aktiivisesti yhteyttä lapseen ja vierailevat Zimbabwessa. Kummien yhteystietoja ei anneta lapsille tai heidän huoltajilleen. Yhteydenpito ja kummivierailujen järjestäminen tapahtuu yhteistyössä toiminnan vetäjien kanssa. Kummimaksut vuonna 2010 olivat: ala-aste (Grades 1-7) 240 ylä-aste ja lukio valtion koulussa (Forms 1-6) yläaste/ lukio (Forms 1-6) yksitynen päiväkoulu tai sisäoppilaitos Dewure jatko-opinnoissa min. 600 Vuosi 2010 oli yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi, joskin suomalaiset perustajat Seppo Ainamo ja Oili Wuolle aloittivat orpojen tukemisen jo vuonna Toiminnan ohjaamiseksi he viettävät kenttätyössä Zimbabwessa noin puolet vuodesta. Mitä kummius on Oili lasten ympäröimänä 5

6 Lasten valinta tukiohjelmaan Tukiohjelmaan valittavien lasten viisi perusvaatimusta ovat: 1. lapsi on orpo tai puoliorpo; 2. lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäyntinsä Dzivarasekwassa; 3. lapsen huoltaja ei pysty maksamaan pakollisia koulumaksuja eikä hankkimaan pakollista kouluasua; 4. lapsi menestyy koulussa kohtuullisen hyvin ja 5. lapsi käyttäytyy hyvin ja on innostunut koulunkäynnistä ja oppimisesta Ohjelman vetäjät ja vastuuhenkilöt tapaavat aina uuden lapsen, tarkistavat lapsen tilanteen kotona ja koulussa ja keskustelevat huoltajan kanssa Dzikwan antamasta tuesta sekä siitä, mitä lapselta odotetaan ja edellytetään. Vuonna 2010 keskiarvovaatimus tukiohjelman uusille lapsille oli 60 % todistuksen enimmäispistemäärästä. Vaatimuksena yläasteen ja lukion oppilaan pääsylle sisäoppilaitokseen tai yksityiseen päiväkouluun Dzivarasekwassa on vähintään 70 %:n suoritustaso. Koulunkäynti Zimbabwessa Seppo tuntee lapset Lapsilla on Zimbabwessa oikeus koulunkäyntiin, mutta ei koulupakkoa. Pakollisia koulumaksuja ovat lukukausimaksut (Tuition fee), koulujen kannatusyhdistysten päättämät huoltomaksut (Levy), sisäänkirjoittatumismaksu (Enrollment fee), kirjamaksut (Book levy), lisämaksut käytännön aineista (Practicals) ja koemaksut (Exam fees). Lapset aloittavat peruskoulun Zimbabwessa normaalisti 6-vuotiaina. Luokkakoot ovat isoja, jopa yli 50 oppilasta, eikä luokalle yleensä voi jäädä. Kouluvuosi on kalenterivuosi, ja se jakaantuu kolmeen lukukauteen. Ala-astetta (Primary school Grades 1-7) käydään seitsemän vuotta, minkä jälkeen lapsi kirjoittaa päättötutkinnon (Grade 7 Exam). Sitten siirrytään neljäksi vuodeksi yläasteelle (Secondary school Forms 1-4), minkä päätteeksi kirjoitetaan keskiasteen päättötutkinto (Ordinary Level eli O-levels Exam). Lopuksi lukio kestää kaksi vuotta (Forms 5-6) ja sen päättää ylioppilastutkinto (Advanced Level eli A-levels Exam). Suurin osa Dzikwan lapsista käy julkisia päiväkouluja Dzivarasekwassa. Kaupunginosassa on seitsemän valtion tai kunnan ala-asteen koulua ja kaksi valtion yläastetta/lukiota. Pieni joukko Dzikwan lapsia käy kahta yksityistä päiväkoulua, sisäoppilaitosta Hararen ulkopuolella ja lisäksi muutama lapsi on kahdessa vammaisille tarkoitetuissa erityiskouluissa. Lisätietoja kouluista nettisivuiltamme: Lasten koulumenestystä seurataan aktiivisesti Dzikwa antaa yhdistyksen avulla lapsille taloudellisen ja muun tuen koulunkäyntiin, ja lapsen velvollisuus puolestaan on ahkera koulutyö. Dzikwa kerää jokaisen oppilaan todistukset kolmesti vuodessa, lukukausittain. Tiedot syötetään tietokantoihin ja analysoidaan. Kummit pidetään ajan tasalla koulumenestyksestä. Syyt koulumenestyksen mahdolliseen heikentymiseen selvitetään, ja lapsi saa aina uuden mahdollisuuden, mikäli taustalla on sairastelua tai muuten vaikeutunut elämäntilanne. Koulupuku on pakollinen Lapsia huoltajineen 6

7 Lapset saavat kattavan tuen Yhdistyksen keräämä tuki kattaa koulumaksut, koulupuvut, kengät ja urheiluasusteet, kirjat, vihot ja muut koulutarvikkeet sekä osallistumisen tarpeen mukaan tukiopetukseen. Lisäksi lapsille tarjotaan päivittäinen lämmin ateria vuoden jokaisen päivänä, perusterveydenhoito sekä mahdollisuus osallistua metsänistutukseen ja ympäristökasvatukseen. Lapsille järjestetään taide- ja kulttuurikasvatusta ja luontoretkiä. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua ainakin yhteen yhteiseen urheilu- ja kulttuuritapahtumaan vuodessa. Yhdistyksen tuella ylläpidetään myös turvallista suojakotia 30 täysin kodittomalle orvolle. Siirtyminen jatkokoulutukseen ja työelämään Toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on peruskoulunkäynnin varmistaminen, aina ylioppilaaksi saakka. Jatko-opintojen tukemisesta päätetään aina yksilöllisesti kummin kanssa. Dzikwa ohjaa nuoria sopivien jatko-opintopaikkojen ja paikallisten stipendimahdollisuuksien etsinnässä sekä hankkii tarvittavia suosituksia. Useille nuorille annetaan mahdollisuus kirjoittaa uudelleen keskiasteen ja lukion päättötutkintojen heikoimpia aineita. Jatko-opintoihin ja työelämään siirtyminen Zimbabwessa ilman vähintäänkin keskiasteen tutkintoa DZ Nro 4 ala-asteen oppilaita on miltei mahdotonta. Useat koulunsa päättäneet nuoret ovat olleet mukana auttamassa Dzikwan kenttätyössä tai toimistotöissä. Nuorille on pyritty viime vuosina antamaan jo yläasteen aikana opintoohjausta lukion aineyhdistelmien valinnassa, koska heillä on vähän tietoa siitä, mitä opintoaineita tietty ura edellyttää. Dzikwan kautta koulutuksen saaneita nuoria on valmistunut tai valmistumassa mm. kampaajaksi, farmanomiksi, automekaanikoksi, matkailualalle ja opettajaksi. Kaksi opiskelijaa on suorittanut hum. kand.-tasoisen yliopistotutkinnon laskentatoimessa ja historiassa / kehitystieteissä. Ruoka maittaa 7

8 AVAINLUKUJA TOIMINNASTA Yhdistyksen jäsenmäärän, kummien määrän ja tuettavien lasten määrän kehitys yhdistyksen perustamisesta saakka Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät Yhdistyksen jäsenmäärä Kummien lukumäärä Tuettavien lasten lukumäärä Tyttöjen osuus tukiohjelmassa olevista lapsista on jatkuvasti ollut yli 60 %. Yhdistyksen koko rahoituksen kehitys Yhdistyksen rahoituksen kehitys Euroa UM:tä saatu tukirahoitus Yhdistyksen keräämät varat & saatujen tavaralahjoitusten arvo 8

9 KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTA Lasten määrä ja jakaumat Yhdistyksen antama tuki kohdistettiin vuonna 2010 entiseen tapaan kahteen lapsiryhmään: Dzikwan Alfa-listan jokaisella orvolla on nimetty kummi, ja lapset saavat Dzikwan tarjoamat täydet tukipalvelut. Dzikwan suppean tuen piirissä eli Omega-listalla olevat lapset eivät täytä kaikkia viittä perusvaatimusta, eikä heillä ole omaa kummia. Omega-listan lapset valitaan sosiaalisin perustein kaikkein hädänalaisimmista. Vuoden 2010 III lukukaudella peruskoulutuksen piirissä oli yhdistyksen antamalla tuella kaikkiaan 359 lasta ja jatko-opinnoissa oli 18 opiskelijaa. Näin ollen kaikkiaan koulutuen piirissä oli yhteensä 377 lasta, joista Alfa-listalla oli 314 (285 lasta v lopussa) ja Omega-listalla oli 48 (138 lasta v lopussa). Tuettavien lasten lukumäärä oli II lukukaudella 435, mutta jouduimme supistamaan Omega-listaa. Painopistettä siirrettiin selvästi edellisen vuoden tapaan kummillisten lasten suuntaan. Koulunkäynnin reaaliset kustannukset ovat helmikuussa 2009 tapahtuneen talouden dollarisaation myötä nousseet merkittävästi. Säännöllisen kummituen varassa olevien lasten osuutta on nostettu, jotta rahoituksen riittävyys on voitu turvata eri toimintamuotoihin. Lasten määrä vaihtelee vuoden mittaan mm. siksi, että lapsia muuttaa pois paikkakunnalta ja toisaalta saattaa löytyä uusia välittömän avun tarpeessa olevia lapsia, jotka täyttävät hyvin ohjelman kriteerit. Tuen piirissä olevien lasten jakaumat vuoden 2010 III lukukaudella ja I lukukaudella vuonna 2011 Kouluaste III/2010 Tytöt III/2010 Pojat III /2010 Yht. I/2011 Tytöt I/2011 Pojat I /2011 Yht. Ala-aste Grades Yläaste Forms Lukio Forms Vammaisten koulut Peruskoulut yhteensä Jatko-opinnot Yhteensä Yläasteen ja lukion oppilaista 42 oppilasta (tyttöjä 25 ja poikia 17) kävi sisäoppilaitosta nimeltä Dewure Secondary School, noin 250 km Hararesta etelään. Dzikwa voi lähettää lapsen sisäoppilaitokseen kummin suostumuksella, mikäli huoltajan tilanne ja lapsen kotiolot ovat erityisen hankalat ja koulumenestys on riittävän hyvä (vähintään 70 %). Tyttöjen osuus tuettavista lapsista on lähes 63 %. Vuoden 2011 jakaumat kouluittain ja kouluasteittain löytyvät nettisivuiltamme: Päättötutkinnon suorittaneet Vuonna 2010 ala-asteen päättötutkinnon (Grade 7 Exam) suoritti 29 lasta. Keskiasteen tutkinnon (O- Levels) suoritti 39 oppilasta, joista 3 paikkasi edellisen vuoden tuloksiaan. Kaikkiaan 26 oppilasta sai lukioon kelpaavat tulokset. Lukion päättötutkinnon (A-Levels) suoritti 6 oppilasta. Dzikwan kaksi parasta saivat 10 pistettä ja yksi sai 9 pistettä, kun maksimipistemäärä on 15 pistettä. Dzikwalaisista kaikkiaan 25 valittiin luokanvalvojiksi (Prefect) vuonna

10 Tuki- ja lisäopetusta Säännöllinen tukiopetus keskeisissä aineissa on tarpeen, sillä luokkakoot ovat isoja, eivätkä lapset pysty kotioloissaan läksyjen tekoon tilan, valon, työpöydän ja lukurauhan puutteen vuoksi. Dzikwa järjesti eläkkeelle jääneiden neljän opettajan avulla ala-asteen tukiopetusta I-II lukukausien aikana, mutta joutui rahoitussyistä luopumaan säännöllisestä tukiopetuksesta III lukukaudella. Kaikkiaan lähes 70 ala-asteen lasta oli osan vuotta tukiopetuksessa. Yläastelaisille ja lukiolaisille järjestettiin tukiopetusta huhtikuun lukukausiloman aikana paikallisten opettajien voimin kahdeksassa eri aineessa. Opetusta sai 92 nuorta. Lisäksi vuoden mittaan oli jatkuvampaa tukiopetusta laskentatoimessa, kauppaopissa, maantiedossa ja historiassa. ATK-opetusta & muuta hyödyllistä Eläkkeellä oleva datanomi-kummi Markku antoi vapaaehtoisena pienryhmille ATK-alkeisopetusta (Word & Excel) seitsemän viikon ajan. Kaikkiaan 68 oppilasta osallistui tähän opetukseen. Verkkoinsinööriopiskelija Samuli vietti Dzikwassa opintoihin liittyvässä työharjoittelussa yli 3 kk ja piti noin 20 oppilaan ryhmälle ATK-työpajoja. Opetukseen sisältyi myös tietokoneen laitteistojen purkamista ja kokoamista. ATK-opetus kehittyy edelleen vuonna 2011 valmistuvan erityisen ATK-luokan myötä. Vapaaehtoinen Salla järjesti 48:lle yläasteen oppilaalle tammi-maaliskuussa viestintätaitojen kurssin ja keskustelutilaisuuden YK:n lapsen oikeuksista. Vapaaehtoiset Saana ja Jakob pitivät englanninkielen keskustelukerhoja ja elämäntaito-ohjausta kesä-heinäkuulla. Vapaaehtoisina ja vierailulla olleet Minna, Mirkka ja Tiina järjestivät loppuvuodesta mm. matematiikan opetusta, hyvän CV:n ja työhakemuksen kirjoitusopastusta sekä englanninkielen luku- ja keskustelutunteja. Oppilaita tukitunnilla Interact-klubit vierailuilla Hararen Kansainvälinen koulu (HIS) jatkoi aktiivisesti Interact-toimintaansa Dzikwan kanssa. Koulun viidennen luokan oppilasryhmä kävi opettajan kanssa toimintakeskuksen tontilla useita kertoja lauantaisin opettamassa matematiikkaa ja englantia sekä pelaamassa pallopelejä, leikkimässä, askartelemassa ja harrastamassa yhdessä. HIS-koululaiset toivat mukanaan ruokaa ja tarvikkeita. Arundel Girls High Schoolin lukiolaiset aloittivat vastaavan toiminnan Dzikwan koululaisten kanssa vuonna Oasiskoulun Achievers I klubi kävi myös vierailulla. Salla jakoi todistukset viestintäkurssista 10

11 MUU SÄÄNNÖLLINEN TUKITOIMINTA Ruokailu Zimbabwen koululaisilla ei ole Suomen tapaan järjestettyä kouluruokailua. Dzikwa tarjosi jo kahdeksatta vuotta lapsille yhden lämpimän aterian vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 2010 tämä merkitsi yhteensä lähes ateriaa (v noin ja 2009 lähes ateriaa). Keittiön muuttaminen marraskuussa 2010 juuri lomakuukauden alla uusiin tiloihin Dzikwan toimintakeskuksen tontille Rujeko-kadulle aiheutti ison pudotuksen joulukuun kävijämääriin. Tiedon leviäminen uudesta paikasta tukiohjelmasta pois karsituille Omega-listan lapsille kesti aikansa; myös he voivat edelleen käydä ruokailemassa. Uudessa keittiössä on ajanmukaiset keittolaitteet Ateriamäärät kuukausittain Dzikwan ruokailussa vuosina Keittämisestä ja ruokailun sujumisesta huolehtii viisi Dzikwa-lasten äitiä ja tiiminvetäjä. Keittäjät pitävät ruokailuun osallistuvista lapsista päivittäin tarkkaa kirjaa. Ruokailuun ovat oikeutettuja kaikki Dzikwan listojen lapset. Lisäksi alkuvuodesta 2011 ruokailuun on päästetty sellaisia heikossa asemassa olevia koululaisia, jotka eivät ole Dzikwan koulutuen piirissä. Vilkkaimpina päivinä Dzikwan keittiöllä käy jopa 360 lasta syömässä. Päivittäinen ateria koostuu perinteisestä maissimuhennoksesta (shonaksi sadza ) ja pienestä annoksesta joko lihaa tai kalaa ( kapenta ) perusvihannesten kera. Kustannustason nousun ja ruokarahastoon saatujen lahjoitusten vähenemisen vuoksi naudanlihaa tarjottiin enää pari kertaa viikossa. Papujen tarjontaa lisättiin. Dzikwa tarjoaa ylläpitämänsä suojakodin noin 30 lapselle yhteisruokailussa nautitun lounaan lisäksi päivittäin aamiaisen ja päivällisen. Ruokailuun tulevista pidetään kirjaa 11

12 Sadza-annokset valmiina Tarvike Kiloa /Litraa v.2008 Kiloa /Litraa v.2009 Kiloa /Litraa v.2010 Naudanlihaa kg kg kg Maissijauhoja kg kg kg Ruokaöljyä 360 l 500 l 400 l Kapenta-kalaa 750 kg kg 510 kg Papuja 400 kg 900 kg kg Lasten päivittäiseen ruokailuun ostetut lihan ja muiden perustarvikkeiden suuret erät Lisäksi ostettiin tai kerättiin omilta kasvimailta runsaasti perusvihanneksia, kuten sipulia, tomaatteja, kaalia, pinaattia ja muita vihreitä vihanneksia. Dzikwa sai joitakin ruokalahjoituksia Celebration Church-kirkolta, ja Italian suurlähetystö lahjoitti purkkia kananlihaa kastikkeessa, mikä osaltaan vähensi naudanlihan ostotarvetta. Koulunkäynnissä on käytössä aamu- tai iltapäivävuorot. Lapset voivat arkisin lounastaa klo välillä ja viikonloppuisin klo välillä. Uusissa tiloissa toimivan keittiön aukioloaikoja on alkuvuodesta 2011 pidennetty saakka, jotta koulussa usein pidempään viipyvät yläastelaiset ja lukiolaiset ehtivät ruokailemaan. Sadzan keitto kaasuhellalla vaatii tarkkuutta 12

13 Terveydenhoito ja hyvinvointi Yhdistyksen tuella Dzikwa hoiti lasten akuutit sairastumiset käyttämällä lapsia lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa sekä hankkimalla lääkkeitä. Lasten tavanomaisia sairastapauksia olivat nuhakuume, vatsataudit, loiset, astma, erilaiset ihosairaudet, pienet ruhjeet ja palovammat. Lisäksi oli joitakin malariatapauksia, epilepsiaa ja yksi psykoositapaus. Vuoden 2010 mittaan Dzikwa-lapsilla oli yhteensä 140 lääkärissä ja terveysasemalla käyntiä (165 käyntiä v. 2009). Näistä pääosa oli käyntejä Dzivarasekwassa Dr. Chagondan klinikalla, joka antaa Dzikwalle 50 %:n alennuksen. Dzikwan suojakoti Toimintaperiaatteisiin kuuluu, että lapsia ei pääsääntöisesti siirretä pois laajasta perheyhteisöstään, vaan orpolapset asuvat sukulaistensa luona Zimbabwen yhteisöllisen kulttuurin mukaisesti. Dzikwa on kesäkuusta 2005 alkaen ylläpitänyt pienimuotoista suojakotia niille lapsille, joilla ei ole lainkaan kunnollista ja järjestyneen koulunkäynnin mahdollistavaa asuinpaikkaa. Rujeko-kadun suojakodissa Dzikwa antaa myös akuutin hammashoidon, järjestää näön tarkastuksia ja hankkii silmälaseja. Hammashuolto sai erityistä huomiota vuonna Alkuvuodesta Dzikwa sai vieraakseen Ruotsista professori Karin Warfvingen, joka teki avustustyötä Suojakodin elämää olevien lasten määrä on enintään 30. Lapsista huolehtii Dzikwan palkkaama emännöitsijä, joka asuu lasten kanssa ja huolehtii heidän päivittäisistä tarpeistaan sekä ohjaa ja valvoo lapsia. Suojakodissa toimii myös kirjasto kaikille Dzikwan lapsille. Lisäksi suojakoti toimii kokouspaikkana sekä tukiopetuksen ja pienimuotoisten yhteisten tapahtumien tilana. Prof. Warfvinge tutkii hampaita Zimbabwen Metodistikirkon hammasklinikan kanssa. Vierailu johti siihen, että heinäkuussa 2010 kaksi ruotsalaista hammaslääketieteen opiskelijaa Dentist Without Borders -järjestöstä tutki 292 Dzikwalapsen hammashoidon tarpeet Metodistikirkon järjestämällä liikkuvalla klinikalla. Yhteensä 25 lasta pääsi heti akuuttihoitoihin ja muiden tarpeet pantiin kiireellisyysjärjestykseen. Terveydenhoidon kuluihin saatiin jatkuvasti tukea Bonnista käsin toimivalta saksalaiselta yhdistykseltä, Harare e.v., jossa useita kummeja on jäseninä. Hararessa Dzikwa saa paikallista tukea johtavalta yksityissairaalalta (St. Anne), joka antaa tarvittaessa vuodepaikat ja leikkaussalin ilmaiseksi. Eräs ihotautien erikoislääkäri hoitaa Dzikwan lapsia ilmaiseksi ja samoin eräs paikallinen johtava silmälääkäri. Dzikwa lopetti 2 vuoden jälkeen syyskuussa 2010 ns. Junior Housen vuokraamisen. Taloa ei enää tarvittu sen jälkeen, kun Dzikwan toimintakeskuksen tontille saatiin pystyyn pieni varastorakennus ja marraskuun lopussa avattiin uusi oma keittiö ja ruokasali. Suojakoti sai kissan 13

14 Dzikwa Marimba & Dancers KULTTUURI- JA URHEILUHARRASTUKSET Dzikwa järjestää lapsille omat urheilukisat sekä yhteisiä taide-, kulttuuri- ja ympäristötapahtumia, yhteisiä juhlia ja lyhyitä luontoretkiä. Kertomusvuoden aikana kumulatiivisesti lähes Dzikwa-lasta osallistui koulunkäynnin ulkopuolella 30 eri tapahtumaan, juhlaan tai retkeen (vuonna 2009 kumulatiivisesti lasta 19 eri tapahtumassa). Musiikki-, tanssi- ja lauluharrastus Vuonna 2006 käynnistetty ohjattu ja tavoitteellinen laulu-, soitto-, tanssi- ja teatteriopetus jatkui aktiivisesti paikallisen taitelijaryhmä Pamuzindan ohjauksessa, kiitos saksalaisen Harare e.v:n rahoituksen. Vuoden 2010 aikana yhteensä runsaat 100 lasta (vajaat 100 vuonna 2009) osallistui säännöllisesti marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmiin, jotka kokoontuvat lukukausien aikana kahdeksi tunniksi lauantaisin ja sunnuntaisin. Dzikwan piirissä toimii myös 20 lapsen kuoro sekä useita pieniä kuoroja. Harare International Festival of Arts Zimbabwen jokavuotinen kulttuurifestivaali, Harare International Festival of Arts eli HIFA huhti-toukokuun vaihteessa on Dzikwan lapsille yksi vuoden huippukohta. Vuodesta 2009 alkaen Dzikwa Marimba & Dancers on esiintynyt festivaalien Youth Zonella. Jälleen ryhmä soitti, lauloi ja tanssi upeasti 45 minuuttia ja sai hyvää huomiota osakseen. Tämän lisäksi veimme muihin HIFA-rientoihin 140 dzikwalaista, kiitos HIFA:n johdolta saamiemme vapaalippujen. Muut esiintymiset Dzikwan marimba- & tanssiryhmä esiintyi myös University of Zimbabwen taidepäivillä 23.3; kulttuuriryhmä Chipawon vuosijuhlassa 28.7., sekä Harare Central Hospital keskussairaalan järjestämässä tilaisuudessa, jossa lanseerattiin erityinen terveydenhuollon kohentamisohjelma. Paikalla olivat mm. maan varapääministeri, terveys- ja lasten sosiaalihuollon ministeri sekä UNICEFin ja muiden järjestöjen maajohtoa. 14

15 Teatterielämää Teatterikäynnit kuuluivat vilkkaaseen kulttuuriohjelmaan myös vuonna Kaikkiaan 145 dzikwalaista pääsi paikallisiin REPS-teatterin ja Theatre in the Parkin esityksiin. Joulukuun alun ikimuistoinen teatterielämys 94 lapselle oli REPS:n perinteinen joulupantomiimi, joka oli tällä kertaa Babes in The Wood. Lelujen jakoa ja jouluriehaa Marraskuussa pikkukummit Aino-Leena ja Maaria jakoivat monta kassillista leluja lapsille. Dzikwan oma joulujuhla järjestettiin uudessa ruokasalissa ja paikalla oli 278 lasta sekä tietysti joulupukki lahjoineen. Dzikwan urheilupäivä Vuoden 2010 suuri yhteinen urheilutapahtuma oli edellisvuosien tapaan Dzikwan oma yleisurheilukisa perjantaina 3.9. Koko päivän kestävä kisa pidettiin Zimbabwen kansallisen urheilustadionin B-areenalla. Tapahtumaan osallistui 340 innokasta urheilijaa. Lapset kilpailivat viidessä juoksu- ja kenttälajissa yksilöinä ja joukkueissa. Kunniavieraana oli opetusministeriön vt. kansliapäällikkö. Tapahtumaan saatiin mukaan zimbabwelaisia vapaaehtoisia sekä lahjoituksia useilta yrityksiltä. Pikku pariisittaret leluja jakamassa Opetusministeriön vt. kansliapäällikkö piti kiitospuheen 15

16 TOIMINTAKESKUSHANKE Pallokenttä ja keittiörakennus toiminnassa Dzikwa osti vuonna 2006 puolen hehtarin tontin Hararen kaupungilta aivan kaupunginosan keskeltä, Rujeko-kadulta. Tonttia on kehitetty vuodesta 2006 alkaen sitä mukaan, kuin rahoitusta on kertynyt. Varojen hankinta rakentamiseen on pidetty erillään normaalin toiminnan rahoituksesta. Tavoitteena on juhlille sekä kenttätyöntekijöille. Myös tarvikkeiden varastointi siirtyy vastuuhenkilöiden kotoa toimintakeskukseen. Vuosina tontti aidattiin, tontille vedettiin sähkö-, vesi- ja viemärikytkennät sekä saatiin toimintaan oma porakaivo kahden litran vesisäiliön kanssa. Lisäksi valmistui pieni varastorakennus terasseineen sekä tyttöjen ja poikien WC. Old Mutual-vakuutusyhtiö on toiminut veloituksetta rakennusprojektin ohjaajana ja valvojana. Dzikwan auttaminen on yhtiön tapa kantaa yhteiskuntavastuutaan. Toimintakeskuksen kehittäminen eteni pitkin harppauksin vuonna Toukokuun puolivälissä avattiin täysimittainen palloilukenttä, joka sopii koripallon, tenniksen ja lentopallon pelaamiseen. Verkot, tolpat, mailat ja tuhannet pallot lahjoitti Talin Tenniskeskus. Hararen kaupungin pormestari heitti koripallon avausheiton. Pormestari Muchadeyi Masunda, Dzikwan puheenjohtaja Stephen Chifunyise & Mrs. Masunda saada valmiiksi lasten oma toimintakeskus, jonne myös kaikki Dzikwan tukitoiminnot keskitetään. Ruokailun ja keittiöpuutarhan lisäksi toimintakeskus tarjoaa tilat läksyjen lukuun, tukiopetukselle, harrastuskerhoille, yhteisille kokoontumisille, pallopeleille, Vuoden 2010 marraskuussa vietettiin uuden keittiön ja ruokasalin käyttöönottoa juhlavasti. Paikalla olivat mm. Suomen suurlähettiläs Sinikka Antila Lusakasta, opetushallinnon varaministeri Dr. L. Dokora ja paljon muita tärkeiden sidosryhmien edustajia. Yhdistyksen saamat tuki Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista mahdollisti kunnollisten keittiö- ja ruokailutilojen rakentamisen. Merkittävää rahoitustukea saatiin myös Skotlannin Royal Arch -vapaamuurarien kautta, Saksan kummien keräyksillä ja erään tukijan esiintymispalkkioiden lahjoituksilla. Sateesta on iloa pallokentällä 16

17 Lapset siivoavat kenttää sadekaudella Lasten päivittäisen ruokailun siirtyminen tilavaan, toimivaan ja savuttomaan rakennukseen oli suuri ilonaihe sekä lapsille että henkilökunnalle. Keittiössä on asianmukaiset keitto- ja säilytystilat, suurkeittiöön sopivat Rotarysäätiön tuella ostetut kylmäkalusteet, sähköhella ja kaksi uunia, sähköinen pata ja kaasuliesi. Kalusteista suurin osa on saatu lahjoituksina suomalaisilta kouluilta, Espoon Hansakallion ja Tähtiniityn kouluilta sekä Klaukkalan koululta. Ruokasalia ja pitkää katettua terassia alettiin heti käyttää opiskelutiloina, Dzikwa marimba- ja tanssiryhmän harjoitustilana sekä yhteisiin kokoontumisiin ja juhliin. Hararelainen kodinkoneliike Zacks lahjoitti elokuvateatterin äänentoistolaitteet ja Markku-kummi ison määrän DVD-filmejä, joten yhteiset elokuvaillat ruokasalissa viihdyttävät nyt lapsia Uudessa keittiössä on hyvät tilat ja laitteet Ennen syötiin ulkona ilman pöytiä Alkuvuodesta keitettiin vielä savun keskellä Vanhalla keittiöllä kului polttopuuta Ruokasaliin mahtuu 17

18 Keittiöpuutarha & kompostointi Dzikwan keittiöpuutarha DZ nro 4 -koulun osoittamalla alueella koulun takapihalla siirrettiin ruokailun myötä omiin tiloihin toimintakeskuksessa ja vihanneksia kasvatetaan nyt omalla tontilla. Joulukuussa aloitettiin erityisen kompostirakennuksen tekeminen ja suunnitelmissa on myös matokompostointi. avustuksen turvin (Paikallisen Yhteistyön Määräraha/ PYM). Rakennustyö on Durawall-yhtiön toimesta sujunut aikataulussaan, ja tarkoituksena on avata ATKluokka ja intenetyhteydet toukokuussa Lohjan Rotaryt huolehtivat siitä, että eräs suomalainen ammattikoulu antoi hyvät käytetyt tietokoneet vuoden 2010 konttiin ja eräs lohjalainen Rotary-veli lahjoitti generaattorin. Toimintakeskuksen kokonaisuudesta puuttuvat vielä: lasten kunnolliset pesutilat, talonmiehen asunto sekä toimistorakennus kenttätyöntekijöille, hankintavastaavalle ja kirjanpitäjälle. Näille noin hankkeille rahoitus on vielä täysin avoinna. Kasvimaat kuntoon ja omat kaalit Rakentamisen jatkohankkeet Vuonna 2010 käynnistettiin myös rakentamisen seuraava vaihe eli erillisen ATK-luokan rakentaminen. Hankkeen rahoitus saatiin turvatuksi Suomen Lusakan suurlähetystön Dzikwalle suoraan myöntämän Skotlannin vapaamuurarien suurmestari puolisoineen kävi tervehtimässä omia kummilapsiaan ATK-luokan perustukset tekeillä 18

19 Toimintakeskuksessa tavataan kavereita METSÄNISTUTUS JA YMPÄRISTÖKASVATUS Metsänistutusprojektia vahvistettiin Dzikwa on vuodesta 2008 alkaen istuttanut lasten ja erään paikallisen luonnonsuojelijan kanssa eukalyptuspuun taimia pienelle alueelle joutomaata Dzivarasekwassa. Vuonna 2010 metsänistutuksen suun- nitelmia kehitettiin siten, että Dzikwan päämääränä on noin 80 hehtaarin istuttaminen seuraavien vuoden aikana. Hararen kaupunki vuokraa tämän joutomaa-alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Puuntaimien tarkastelua 19

20 Metsänistutus on nyt hankkeistettu ja yhteistyökumppaneina toimivat jatkossa Zimbabwen metsähallitus, Bindura University of Science Education sekä Helsingin yliopiston VITRI (Viikki Tropical Resources Institute). Asianmukaiset yhteistoimintasopimukset allekirjoitetaan toukokuun 2011 loppuun mennessä. Hanke sisältää mm. taimien kasvatusta, nopeasti kasvavien puulajien istutusta polttopuun hankintaa varten, muiden kestävien paikallisten puulajien istutusta, malleja ja käytännön keinoja metsien ja maatalouden rinnakkaineloon, ympäristötietouden antamista ja myöhemmin myös pienimuotoisia hankkeita puun käsittelyyn. Yhdistys on saanut tämän tärkeän ympäristöhankkeen rahoitukseen UM:n kehitysyhteistyövaroista tukea vuosille Metsäprojektin rahoitusta ja kuluja seurataan erillään varsinaisesta tukitoiminnasta. Joulukuussa Vikke-kummi opasti kuutta Dzikwan isoa poikaa kädestä pitäen kompostin rakentamisessa toimintakeskuksen tontille. Lapset myös siivosivat toimintakeskuksen tontin. Lapset siivosivat tontin... ja puhdasta tuli 20

21 Imiren eläinfarmilla lapset pääsevät norsun kyytiin Luontoretket Yhteensä 49 sellaista orpolasta (52 vuonna 2009), jotka pärjäsivät koulussa erityisen hyvin tai joiden kummit olivat vierailulla, olivat mukana luontoretkillä Bulawayossa Chipangalin villieläinten orpokodissa, Great Zimbabwen raunioilla, Bulawayon luonnonhistoriallisessa museossa sekä Imiren, Chengetan, Pamuzindan, Antelope Parkin tai Lion & Cheetaheläinpuistoissa. Retkillä lapset pääsevät lähelle Zimbabwen ainutlaatuista luontoa, näkevät villieläimiä, saavat runsaasti tietoa eläimistä ja kasveista sekä oppivat arvostamaan Zimbabwen tarjoamia mahdollisuuksia matkailuelinkeinolle ja retkeilylle. Chipangalin pikkuleijona Oranjea on kiva hoivata 21

22 YHTEISTYÖKUMPPANI DZIKWA TRUST FUNDIN HALLINTO JA TALOUS Hallinto ja valvonta Zimbabwessa Dzikwan organisaatio pysyi ennallaan kertomusvuonna. Dzikwalla oli viisi kiinteästi palkattua työntekijää: kirjanpitäjä Assan Mponda, ala-asteen kenttätyöntekijä Petronella Moyo, yläasteen ja lukiolaisten kenttätyöntekijä Levita Chenera, suojakodin emännöitsijä Piona Matienga sekä suurista hankinnoista ja sisäoppilaitoslapsista vastaava Priscilla Takawira. Määräaikaisina työntekijöinä on toiminut kuusi osa-aikaista keittäjää, toimintakeskuksen portinvartija, puutarhuri sekä kaksi henkilöä metsäprojektissa. Tämän lisäksi Dzikwan toiminnassa oli mukana ajoittain kymmenkunta tukiopettajaa ja muuta aputyöntekijää. Dzikwan henkilökunnalle järjestettiin kolmeen otteeseen toiminnan suunnittelun, budjetoinnin ja budjettiseurannan koulutusta. Operatiivinen viikkokokous: Käytännön kenttätyön koordinointi tapahtuu viikoittaisessa operatiivisessa kokouksessa, johon osallistuvat paikalla olevat suomalaiset vetäjät sekä vapaaehtoiset. Viikkokokouksessa vastuuhenkilöt raportoivat toiminnan eri alueiden tapahtumista vakiona olevan työjärjestyksen mukaan. Kokous päättää tulevista toimista ja kerää yhteen seuraavan viikon hankinnat ja muut rahantarpeet. Käteisvarojen käytön valvonta perustuu viikoittaisiin käteiskassatilityksiin, joiden yhteydessä kukin vastuuhenkilö tilittää asianmukaiset kuitit. Zimbabwessa monet maksut ja ostokset joudutaan edelleen suorittamaan käteismaksuina, jolloin käteisvarojen käytön jatkuva seuranta sekä täsmällisesti tapahtuvat tilitykset ovat oleellinen osa tehokasta valvontaa. Myös kaikki isot hankinnat valmistellaan näissä kokouksissa. Isot hankinnat maksetaan erikseen, ja niissä pyritään käyttämään tilisiirtoja. Viikkokokouksista pidetään pöytäkirjaa. Toiminnan budjetointi ja budjetin seuranta tehdään kuukausittain. Dzikwan kirjanpitäjä hoitaa keskitetysti kuukausibudjetissa hyväksyt säännölliset maksut. Toimintaa Zimbabwessa ohjaa ja valvoo Dzikwasäätiön hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi edelleen Stephen Chifunyise, joka on opetusministeriön entinen kansliapäällikkö, kulttuurivaikuttaja ja maan tunnetuin näytelmäkirjailija. Varapuheenjohtajana toimi vammaisten koulun rehtori Mrs. Y.R. Dune. Hallitukseen kuuluivat lisäksi asianajotoimisto Kantor & Immermanin osakas, juristi Unity Sakhe, Hararen kaupungin kiinteistöviraston apulaisjohtaja E.T. Francisco, Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtaja Marah Hativagone ja tukiohjelman vetäjä Seppo Ainamo. Hallitus kokoontui 6 kertaa. Dzikwan kirjanpidossa tehdään välitilinpäätös lukukausittain, neljän kuukauden välein. Toukokuussa 2009 perustetun paikallisen kansalaisjärjestön, Friends of Dzikwa Societyn rekisteröinti Zimbabwessa varainhankintaan oikeutetuksi Private Voluntary Organisation / PVO-yhdistykseksi saatiin vireille, mutta vuoden lopussa rekisteröinti oli yhä kesken. Dzikwan talous Toimintaympäristö Zimbabwessa on ollut vuoden 2009 helmikuussa virallistetun talouden dollarisaation jälkeen melko vakaa. Taloustilanne on rauhoittunut ja kehittynyt suotuisasti hyperinflaatiovuosien jälkeen. Koulunkäynnin kulut nousivat edelleen, erityisesti koulujen kannatusyhdistysten päättämät maksut. Opettajille maksettiin jatkuvasti lapsikohtaisia kannustinmaksuja; nämä lisämaksut todettiin Zimbabwen opetusministerin lausunnoissa pysyviksi niin kauan, kuin opettajien palkat ovat alhaiset. Toimintakeskuksen rakentamisen keskeiset kohteet, palloilukentän ja keittiön rakentaminen sekä ATK-luokan rakentamisen aloitus sitoivat Dzikwan varsinaisen toiminnan varoja. Oman hankaluutensa Dzikwan taloudenpitoon toi euron heikentyminen dollariin nähden vuoden II lukukaudella, sillä Dzikwan tulot ovat pääosin euroissa ja menot dollareissa. Seuraavassa esitetyt Dzikwan avainluvut on poimittu Grant Thornton Camelsa Zimbabwen tarkastamasta tilinpäätöksestä vuodelle Dzikwan toiminnan kokonaiskulut ilman rakennusprojektia vuonna 2010 nousivat vain vähän ja olivat ( vuonna 2009). Rakentaminen lisääntyi kuitenkin merkittävästi ja Dzikwa aktivoi toimintakeskuksen rakennuskuluja Tukitoiminnassa lasten koulunkäynnin tukikulut nousivat runsaalla 8 %:lla ja olivat yhteensä ( vuonna 2009). Muiden varsinaisten tukitoimintojen kulut olivat ( vuonna 2009). Ajoneuvokulut olivat (kahden auton käytön kilometrikorvaukset) ja kiinteistönhuoltokulut yhtensä Henkilöstökulut olivat runsaat 4 % kokonaiskuluista. Henkilöstökulut on ryhmitelty edelliseen vuoteen nähden uudelleen siten, että tukitoiminnoissa työskentelevän henkilöstön kulut 22

23 4 % 2 % 8 % Dzikwan kokonaiskulut 2010: % 1 % Koulunkäynnin tukitoiminnan kulut 5 % Muun tukitoiminnan kulut Henkilöstökulut 44 % Ajoneuvo- ja huoltokulut Tietoliikennekulut 34 % Muut hallintokulut Toimintakeskuksen ylläpito ja muut kulut Poistot Dzikwan kokonaiskulujen jakauma päälajeittain kertomusvuonna 2010 kohdistettiin suoraan toimintoihin. Näin syntyy entistä tarkempi kuva eri tukitoimintojen kokonaiskustannuksista. Hallintokulut olivat eli 6,5 % kokonaiskuluista. Hallintokulujen suurimpia eriä olivat: puhelin- ja tietoliikennekulut 4 042, pankkikulut 3 640, kirjanpitäjän palkkakulut 2 313, toimistovuokra ja muut toimistokulut sekä toimistotarvikkeet Käyttöpääoman poistot vuonna 2010 olivat Dzikwan tilinpäätös vuodelta 2010 osoitti alijäämää Koulunkäynnin ja muun tukitoiminnan kulut 2010: % 3 % 2 % 4 % 6 % 3 % 5 % 18 % 10 % 4 % 43 % Koulumaksut Koulu- ja urheiluasusteet Koulukirjat ja -varusteet Ravinto Terveydenhuolto Urheilu- ja virkistystoiminta Matkakulut Suojakoti ja Junior House Metsänistutus & puutarha Käsityöprojekti Muut kulut Koulunkäynnin tukitoiminnan ja muun tukitoiminnan kulujen jakautuminen kertomusvuonna

24 Nämä Dzikwan varsinaiset toimintokulut nousivat edellisvuodesta vain runsaat 3 % ja olivat yhteensä ( vuonna 2009). Koulumaksujen osuus tukitoiminnan kuluista oli 43 %, kun se vuonna 2009 oli 39 %. Kouluasusteisiin käytettiin edellisen vuoden tapaan 10 % tukikuluista ja koulukirjoihin ja muihin tarvikkeisiin 4 % kuluista. Lasten ruokailun osuus oli 18 %, kun se vuonna 2009 oli 21 %. Terveydenhuoltomenot olivat ennallaan 5 %:n tasolla, samoin urheilu- ja virkistystoiminta pysyivät 3 %:n tasolla. Suojakodin kulujen nousu sai aikaan sen, että suojakoti + Junior House yhteensä veivät 6 %:n siivun toimintokuluista. Käsityöprojekti oli vuoden 2010 erityishanke, jonka kuluosuus toiminnoissa oli 3 %, mutta jonka tuotot ylittivät kulut. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Vaikuttavuus Zimbabwessa Dzikwa on merkittävä vaikuttaja orpolasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin turvaamisessa Dzivarasekwassa ja samalla myös merkittävä työnantaja köyhässä lähiössä. Dzikwaan turvaudutaan monin tavoin. Koulut ja lasten huoltajat perheineen tuntevat Dzikwan toiminnan hyvin. Toimintakeskuksen rakentamisen merkittävät tapahtumat vuonna 2010 arvovieraineen pallokentän avajaiset ja keittiö- ruokasalirakennuksen käyttöönotto vahvistivat suhteita sidosryhmiin. Lähiympäristön asukkaat ovat voineet vesikatkojen aikana noutaa vettä Dzikwan porakaivosta. Tavarakontin lahjoituksia jaettiin runsaasti St. Giles Medical Rehabilitation Centrelle ja sen vammaisten koululle ja Batsinarai-suojatyökeskukselle. Käsityöprojekti toi uusia taitoja ja työtä 13 yksinhuoltajaäidille. Dzikwan edustaja on mukana opetushallinnon koolle kutsumissa säännöllisissä Stakeholders-tapaamisissa. Metsänistutushankeen myötä Dzikwa on syventänyt yhteistyötä Hararen kaupungin ja metsähallituksen sekä paikallisen yliopiston, Bindura University of Science Educationin kanssa. Metsäprojekti luo tilaisuuden Binduran yliopistolle solmia suhteet myös Helsingin yliopistoon. Dzikwan kulttuuriryhmä on saanut esiintymistilaisuuksia Hararessa, ja tämä toi myönteistä julkisuutta Dzivarasekwan lahjakkaille nuorille. Vaikuttavuus Suomessa Jatkotoimena vuoden 2009 lokakuussa toteutettuun kansainvälisyyskasvatukseen Suomessa yhdistys teki Zimbabwen orpojen koulunkäyntiä tunnetuksi erityisellä Lasten oikeuksien -valokuvanäyttelyllä, joka kiersi muutamissa kouluissa ja ammattikorkeakouluissa vuonna Aineisto on saatavilla yhdistykseltä. Näyttelyn kuvat (valokuvaajana Mari Waegelein) jaettiin julisteina kansainvälisyyskiertueen kohdekouluille ja monille muille tahoille. Yhdistyksen lähettämä kontti oli Suomessa merkittävä yhteisponnistus, johon saatiin lahjoituksia useilta tahoilta Uudellamaalla ja jonka pakkaamiseen osallistui yli 40 vapaaehtoista. Kontti lähti jo neljättä kertaa Zimbabween. Kaikkiaan Harareen lähti kg tavaraa, joukossa mm. yli 90 Lohjan Rotaryklubilta saatua tietokonetta. Tällä kertaa myös itse 20 jalan kontti saatiin lahjoituksena Lohjan Rotareilta, ja se jäi toimivaksi varastoksi Dzikwalle. Muuttopalvelu Niemi antoi merkittävää kuljetusapua ja Suomen Pankki sekä Lohjan Rotaryt varastotiloja. Yksi vuoden 2010 seitsemästä vapaaehtoisesta oli suomalainen opiskelija, joka suoritti ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvan virallisen harjoittelujaksonsa Dzikwassa. Tieto mahdollisuudesta vapaaehtoistoimintaan on levinnyt hyvin Suomessa ja vuonna 2011 mukana oli ensimmäinen ruotsalainen opiskelija. Yhdistys sai kertomusvuonna myönteistä julkisuutta eri tilaisuuksissa ja lehdistössä seuraavasti: Kauniaisten Rotaryklubi toiminnan esittely Lohjan Rotaryklubi toiminnan esittely Kauniaisten Soroptimistit toiminnan esittely Töölön Rotaryklubi toiminnan esittely Hiisijärven Jukola-yhteisö toiminnan esittely Siuntion Rotaryklubi toiminnan esittely Siuntio-päivillä esittely- ja myyntitiski Helsingin Sanomat : mielipidekirjoitus Kehitysyhteistyövaroilla tuetaan orpolasten koulunkäyntiä Helsingin Sanomat : Sepon syntymäpäiväjuttu Liikemiehestä tuli satojen orpolasten dad HBL : Sepon syntymäpäiväjuttu Ainamo ställer up för de föräldralösa barnen Halstari / Lohjan Rotaryklubin seloste 4/ : juttu konttitalkoista Länsi-Uusimaa : Kontin täydeltä apua OAJ:n Opettaja-lehti : Tuhansien mailien takaa 24

25 Sotkamo-lehti : Zimbabwe illassa tietoa Afrikasta Nivala-lehti : Minun majani on täynnä iloa Aamulehti : Suomalaisyhdistys teki orpolapsille ruokalan HBL : Titta, en murungu Gamlas Nyheter N:o : Rapport från Zimbabwe Salla ja uudet ystävät Metsäprojektin myötä yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa ja tavoittaa suomalaisia opiskelijoita ja tutkijoita. Samuli ohjasi siivoustalkoita tontilla Minna ja uudet ystävät 25

26 YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS VUONNA 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Talouskehitys Yhdistyksen toiminta oli vakiintunutta ja mukaan saatiin lisää tukijoita vuonna Jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 330 (281 v. 2009) ja kummeja oli 314 (273 v. 2009). Kummeista 285 oli Suomesta ja loput 29 Saksasta, Englannista, Skotlannista ja Ruotsista. Yhdistyksen tuella Dzikwa saattoi ylläpitää lasten koulunkäynnin tukitoimintoja sekä keskeisiä oheistoimintoja, kuten ruokailua, terveydenhuoltoa, virkistys- ja kulttuuritoimintaa sekä jatkaa metsänistutusta ja muuta ympäristökasvatusta. Tuettavien lasten jakaumaa painotettiin selvästi kummillisten lasten suuntaan, jolloin kummimaksut kattavat pääosan yhden lapsen kustannuksista. Lahjoitustuottojen kasvusta huolimatta vuosi 2010 oli yhdistykselle taloudellisesti varsin haastava, sillä Zimbabwessa koulunkäynnin kulut nousivat edelleen ja euron heikentyminen US-dollaria vastaan II lukukaudella aiheutti kustannuspaineita. Tärkeiden rakennushankkeiden läpivienti suunnitellusti toi haasteita yhdistyksen varainhankintaan. Varsinaisen toiminnan tuotot Yhdistyksen tuotot jaetaan tuloslaskelmassa kahteen eri pääkohtaan: varsinaisen toiminnan tuotot ja varainhankinnan tuotot. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2010 olivat yhteensä , mikä oli lähes 33 % enemmän kuin vuonna Kasvu selittyy suurelta osin sillä, että varsinaisen toiminnan tuottoihin sisältyy Suomen valtion tukea yhteensä Tästä summasta on UM:n hanketukea perustoimintaan eli koulunkäynnin tukitoimintaan ja on avustusta keittiön rakennusinvestointiin. Yhteensä kummeilta ja muilta yksityisiltä tahoilta saatiin avustuksia , mikä on 47 % varsinaisen toiminnan kokonaistuotoista. Säännöllisten kummimaksujen osuus oli Ruoka-avustusten määrä oli , lasten terveydenhoitoavustusten osuus oli ja suojakotiin saatiin Muiden avustusten osuus oli Ilman keittiön rakennusinvestointiin saatua kertaluontoista UM-tukea, säännöllisten kummimaksujen ja muiden yksityisten avustusten osuus varsinaisen toiminnan tuotoista oli 62 %. Suomesta kummimaksuja ja avustuksia muuhun tukitoimintaan kertyi kaiken kaikkiaan eli 89 % ja ulkomailta kertyi eli 11 %. Varsinaisen toiminnan kulut Varsinaisen toiminnan kulut olivat Kuluista pääosa syntyy yhteistyökumppani Dzikwa Trust Fundille annettavasta suorista kohdeavustuksista orpojen koulunkäynnin ja yleisen hyvinvoinnin tukitoimintaan, (ml. UM-avustus ) sekä avustuksista Dzikwan toimintakeskuksen rakennusinvestointeihin, (ml. UM-avustus ). Tavaralahjoituksia toimintakeskuksen rakennushankkeelle kirjattiin Näiden erien lisäksi kuluihin on kirjattu siirtoina muille kohteille, josta suurin osa oli kohdeavustusta Dzikwa-äitien pilotti-käsityöprojektiin. Projektissa valmistettiin tuotteita kierrätyspaperista ja käsintehdystä paperista. Varsinaisen toiminnan muut kulut olivat yhteensä , joista matkakuluja ja hallintokuluja Hallintokulut Suomessa olivat runsaat 1 % varsinaisen toiminnan tuotoista. Hallinto- ja matkakulut yhteensä olivat alle 4 % varsinaisen toiminnan tuotoista. Erityinen varainhankinta ja varainhankinnan kustannukset Yhdistyksen tilinpäätöksessä varainhankinta erotetaan varsinaisesta tukitoiminnasta. Vuonna 2010 varainhankinnan kokonaistuotot olivat , josta kontin tavaralahjoituksina rakennushankkeelle kirjattiin Yhdistys keräsi jäsenmaksuina Näiden erien lisäksi varainhankinnan tuotot kertyivät rakennusprojektille saaduista rahalahjoituksista, , erityisistä myyntituotoista rakennusprojektille, 4 623, käsityöprojektin tuotteiden myynneistä, sekä lukuisista merkkipäivälahjoituksista ja muista eristä, yhteensä Varainhankinnan kulut olivat ja tavarakontin rahti oli Tilikauden tulos Yhdistyksen tilikauden tulos vuonna 2010 oli tappiollinen ja tilikauden alijäämä oli Oma pääoma oli tilikauden 2010 lopussa alijäämäinen Tämä tilanne on korjattu vuoden 2011 alussa. Hallitus on päättänyt tiivistää talousseurantaa vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Vuonna 2011 varmistetaan, että toimintamme pääasialliset kulut eli Dzikwalle maksettava tuki pidetään tulojen puitteissa. Tarkoituksena ei ole rahoittaa toimintaa edes lyhytaikaisilla lainoilla. 26

Tietoja toiminnasta 2016

Tietoja toiminnasta 2016 Tietoja toiminnasta 2016 Yhdistys tukee 400 orpolapsen koulunkäyntiä Hararessa Lapsista kasvaa oman maansa kehittäjiä Zimbabwe Entinen Etelä Rhodesia Väestö 13 milj. BKT/capita n. 600 $ Työttömyys 80-90

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa Vahvistettu yhdistyksen kokouksessa 12.12.2010 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toiminnan tavoite, sisältö ja käytännön

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.04.2008 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1. Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2008 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa

Lisätiedot

Zimbabwen orpolapset opin tielle

Zimbabwen orpolapset opin tielle Zimbabwen orpolapset opin tielle Koulutus on lapsen tie parempaan elämään. Zimbabwen Aids-orvot ry Dzikwa Trust -säätiö 2011 Esityksen sisältö Perustietoa toiminnasta Faktoja Zimbabwesta Tukiohjelman kriteerit

Lisätiedot

Kummin käsikirja. Tervetuloa kummiksi!

Kummin käsikirja. Tervetuloa kummiksi! Kummin käsikirja Tervetuloa kummiksi! Vastaat nyt kummilapsesi koulunkäyntiin liittyvistä kuluista. Näihin kuuluvat välittömät koulumaksut: lukukausimaksut, tutkintomaksut sekä lisämaksut esim. opettajien

Lisätiedot

Yhdistyksen rahoituksen kehitys sisältäen tavaralahjoitukset (kontti)

Yhdistyksen rahoituksen kehitys sisältäen tavaralahjoitukset (kontti) Euroa 1 ZIMBABWEN AIDS- ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toiminnan keskeiset asiat Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on edelleen varojen kerääminen Dzivarasekwan 400 orpolapsen koulunkäynnin sekä fyysisen

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS 2011 ORPOLAPSET OPINTIELLE SUORAA TUKEA KEHITYSMAAN LAPSILLE 1 SISÄLTÖ PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 AVAINLUKUJA TOIMINNASTA... 4 Zimbabwen Aids-Orvot

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y Hallituksen esitys 18.4.2009 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2009 Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa Vahvistettu Yhdistyksen kokouksessa 11.12.2011 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1.

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2012. Lapsen oikeudet kuuluvat meille!

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2012. Lapsen oikeudet kuuluvat meille! ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2012 Lapsen oikeudet kuuluvat meille! 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan terveiset PUHEENJOHTAJAN TERVEISET... 3 MISTÄ TULEMME & MINNE MENEMME Missio, visio,

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa Vahvistettu yhdistyskokouksessa 14.12.2013 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön &Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Toiminnan

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Hallituksen esitys 22.4.2007 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkoi vuonna 2006 toimintaansa Hararen tiheään asutussa Dzivaresekwan esikaupungissa

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TILINPÄÄTÖS 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Toimintaympäristö ja talouskehitys Yhdistyksen toimintaedellytykset pysyivät vakaina vuonna 2011 huolimatta Euroopan taloustilanteen

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINTAKERTOMUS I TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAMALLI 2 II TOIMINTA VUONNA 2008 KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMINTA 3 MUU TUKITOIMINTA 5 III

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY VUOSIKERTOMUS & TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO OSA I VUOSIKERTOMUS 1 TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄT 2 VARSINAINEN TUKITOIMINTA VUONNA 2009 2.1 KOULUNKÄYNNIN

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva Larissa Pelle Orpolapset opintielle SISÄLTÖ KOULUTUS ON VOIMAKKAIN ASE, JOTA VOIT KÄYTTÄÄ MUUTTAESSASI MAAILMAA 3 TOIMINTAKESKUS VALMIINA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

ZJMBABW N. -Jäsenet. Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät. Zimbabwe AIDS Orvot ry. Tilinpäätös ja toimintakertomus 20{ 2

ZJMBABW N. -Jäsenet. Jäsenten, kummien ja lasten lukumäärät. Zimbabwe AIDS Orvot ry. Tilinpäätös ja toimintakertomus 20{ 2 ZJMBABW N Zimbabwe AIDS Orvot ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2{ 2 21.2.213 Toiminnan lyhyt kuvaus Yhdistyksen toiminta on jatkunut vakiintuneella pohjalla. Tavoitteena on ollut kerätä varoja Dzikwa

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE!

TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE! TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE! Kenfin Bridge toteuttaa vuosina 2012-2014 orpojen ja haavoittuvaisten lasten tukihankkeen Busiassa, Länsi -Keniassa. HANKKEESSA LAPSET SAAVAT: KOULUMAKSUN KOULUPUVUN KOULUMATERIAALIN

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS

ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY & DZIKWA TRUST FUND VUOSIKERTOMUS 2014 Orpolapset opintielle Orpolapset opintielle TOIMINTAA ZIMBABWESSA 2014 1. Tietotekniikka tulee tutuksi 2. Perinteinen zimbabwelainen mbira-soitin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön & Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön & Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa Esitys yhdistyskokoukselle 10.12.2016 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön & Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminnan

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2014 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2014 1.4 Tase 2014 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Linja-autolla matka Kathmandusta Gorkhan kestää 8 tuntia sieltä on vielä kolmen päivävaelluksen matka vuoristoa ylös Laprakin kylään

Linja-autolla matka Kathmandusta Gorkhan kestää 8 tuntia sieltä on vielä kolmen päivävaelluksen matka vuoristoa ylös Laprakin kylään Namaste Les enfants de Laprak on pieni yksityisten ihmisten ylläpitämä avustusjärjestö Ranskassa. He keräävät varoja auttaakseen Laprakin lapsia järjestämällä mm. myyjäisiä ja pitämällä erilaisia Nepal

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

I-Aid ry. Vuosikertomus 2011

I-Aid ry. Vuosikertomus 2011 I-Aid ry. Vuosikertomus 2011 2011 oli I-Aidille aktivoitumisen aika Parin rauhallisemman vuoden jälkeen I-Aidin toiminnassa nähtiin aktivoitumista vuoden 2011 aikana. I-Aid järjesti muun muassa syksyllä

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2015-31.7.2016 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 3 4. Toiminta... 4 5. Talous...

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Nimikkosopimushankkeen raportti 2/2011

Nimikkosopimushankkeen raportti 2/2011 Nimikkosopimushankkeen raportti 2/2011 Maa/alue Hanke Senegal Kirkon koulutyö Hankenumero 13430 Kumppani Raportoija Senegalin Lutherilainen kirkko / ELS Raportoijia: Niokhor Séne (kummityön vastuuhenkilö)

Lisätiedot

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan

Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan '.3^3,,? RAHANKERÄYSTILITYS [X] Tilitys Luvassa määrätty välitilitys ll Loppuilmoitus Rahankeräyslain 21 mukaan hakijan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä toimittaa tilitys luvan myöntäneelle

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Zimbabwen Aids-orvot ry Dzikwa Trust Fund. LOPPURAPORTTI Työtä ja tukea orpolasten hyväksi. vuosina 2006-2014

Zimbabwen Aids-orvot ry Dzikwa Trust Fund. LOPPURAPORTTI Työtä ja tukea orpolasten hyväksi. vuosina 2006-2014 Zimbabwen Aids-orvot ry Dzikwa Trust Fund LOPPURAPORTTI Työtä ja tukea orpolasten hyväksi vuosina 2006-2014 Zimbabwen Aids-orvot -yhdistyksen hanke lasten koulunkäynnin tukemiseksi ja pysyvän infrastruktuurin

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Avun tarve kasvoi 2012

Avun tarve kasvoi 2012 I-Aid ry. Vuosikertomus 2012 Avun tarve kasvoi 2012 Vuoden 2012 aikana avun tarve kasvoi entisestään Jaipurissa, Intiassa, johon I-Aidin tuki kohdistuu. Elokuussa rankkasateiden aiheuttamat tulvat tekivät

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot