SFS:n IT-standardisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SFS:n IT-standardisointi"

Transkriptio

1 SFS:n IT-standardisointi IT-standardit liiketoiminnan jatkuvuuden takeena FiSMA Hillevi Vuori

2 Suomen Standardisoimisliitto SFS Standardisoinnin keskusjärjestö Laatii standardeja yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa Vahvistaa, julkaisee, myy ja välittää standardeja Perustettu 1924 Palveluksessa 55 henkeä CENin ja ISOn jäsen Jäsenkunta koostuu Suomen valtiosta ja elinkeinoelämän järjestöistä Julkaisee SFS-tiedotus -lehteä SFS hoitaa ympäristömerkintöjä Liikevaihto 5,2 milj. euroa (2008)

3 Standardisoimisliiton jäsenet PSK Standardisointi Ministeriöt (12 kpl) Elinkeinoelämän keskusliitto EK Finanssialan Keskusliitto FK ry Helsingin Yliopisto Kemianteollisuus ry Metsäteollisuus ry Muoviteollisuus ry PSK Standardisointiyhdistys ry Rakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö SESKO ry Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Suomen Laatuyhdistys ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry Tekniikan Akateemisten Liitto ry Teknologiateollisuus ry Työtehoseura ry Yleinen Teollisuusliitto ry Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry Rakennustietosäätiö RTS

4 Standardisoimisliiton toimialayhteisöt Yksityiset: Kemianteollisuus ry Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys Metsäteollisuus ry Muoviteollisuus ry Rakennustuoteteollisuus ry SESKO ry Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yleinen Teollisuusliitto ry Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry Valtiolliset MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) Viestintävirasto Tiehallinto Suomen Ympäristökeskus

5 SFS:n IT-standardisointi Seuraa IT-alan standardisointia (ISO, CEN) Tiedottaa Koordinoi Perustaa seurantaryhmiä Suomeen Nimittää suomalaisasiantuntijat ISOn ja CENin työryhmiin Jakaa aineiston kiinnostuneille tahoille Seuraa uusia standardisointialueita, ja tiedottaa niistä -> uusia asiantuntijoita kansainväliseen työhön Neuvoo, opastaa, järjestää seminaareja, ylläpitää internetsivustoa julkaisee uutiskirjettä

6 Standardisoinnin historia Eri kulttuurien ponnistelut työn helpottamiseksi määrämittaiset rakennustiilet: Egyptin pyramidien savitiilet Maya-intiaanien temppelit Kiinan muuri 1700 luvulla alkanut teollinen vallankumous ja massatuotanto tarve yhdenmukaisuudesta ja osien vaihtokelpoisuudesta Kansallisen standardisoinnin käynnistyminen Baltimoren palo 1904 käynnisti laajan standardisoinnin

7 Standardit osana arkea

8 Kaikki hyötyvät standardeista Standardeilla Parannetaan kilpailukykyä Tehostetaan toimintaa Helpotetaan markkinoille pääsyä Kevennetään lainsäädäntötyötä Varmistetaan vaatimustenmukaisuus Lisätään toimintaympäristön hallittavuutta Parannetaan kansalaisten elinympäristöä

9 EU ja standardit Euroopan unioni käyttää standardeja hyväksi säädöstensä tukena Teknisissä direktiiveissä pyritään keskittymään olennaisiin vaatimuksiin Vaatimuksia tulkitaan niiden tueksi laadittujen vapaaehtoisten standardien kautta Standardien mukainen tuote on usein automaattisesti säädösten vaatimusten mukainen EU:n tarvitsemia standardeja laativat eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt EU:n toimeksiannosta

10 Standardisoinnin maailmankartta Maailmanlaajuinen taso IEC International Electrotechnical Commission ISO International Organization for Standardization ITU International Telecommunication Union Eurooppalainen taso CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization CEN European Committee for Standardization ETSI European Telecommunications Standards Institute Kansallinen taso SESKO Sähkötekninen ala SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS toimialayhteisöineen Viestintävirasto Teleala

11 ISO International Organization for Standardization 162 jäsenjärjestöä (1/maa) n ISO-standardia tai vast. dokumenttia n työkohdetta meneillään n teknistä ryhmää laatimassa standardeja n. 200 teknistä komiteaa (TC ja PC) n. 600 alakomiteaa (SC) n työryhmää (WG)

12 CEN European Committee for Standardization 30 jäsenjärjestöä (1/maa) n EN-standardia tai muuta julkaisua n työkohdetta meneillään n teknistä ryhmää 291 teknistä komiteaa (TC, PC) 62 alakomiteaa (SC) työryhmää (WG) 31 workshoppia (WS)

13 Mitä hyötyä osallistumisesta? Ajan tasalla pysyminen kansainvälisestä ja eurooppalaisesta standardisoinnista Ennakkotiedon saaminen tulevista standardeista Mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön Kilpailuetu Tuotteiden ja palveluiden sopeuttaminen standardien vaatimuksiin helpottuu Verkostoituminen alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa

14 Standardien laadinta ISOssa Aloite (NWIP) Työluonnos (WD) Komitealuonnos (CD) Standardiehdotus (DIS) Lopullinen standardiehdotus (FDIS) Valmis ISO-standardi SFS-ISO, jos katsotaan tarpeelliseksi

15 ISO-standardien laadinta Vaihe 1: Aloite (NWIP) Uusi työkohde-ehdotus (New Work Item Proposal) Lausuntoaika 3 kk Hyväksytään, jos enemmistö vastaavan komitean (TC/SC) P-jäsenistä puoltaa ehdotusta ja vähintään 5 P-jäsenistä osallistuu aktiivisesti työhön

16 ISO-standardien laadinta Vaihe 2: Työluonnos (WD) Työluonnoksen (WD - working draft) valmistelu WD valmis 6 kk:n kuluttua työkohteen hyväksymisen jälkeen

17 ISO-standardien laadinta Vaihe 3: Komitealuonnos (CD) Komitealuonnos (CD Committee Draft) valmis 12 kk:n kuluttua työkohteen hyväksymisen jälkeen CD lähetetään kommentoitavaksi ko. komitean tai alakomitean P- ja O-jäsenille, lausuntoaika 2-4 kk Kun konsensus teknisestä sisällöstä saavutetaan tai 2/3 äänestäneistä P-jäsenistä kannattaa työn jatkamista, komitealuonnos rekisteröidään standardiehdotukseksi (DIS - Draft International Standard)

18 ISO-standardien laadinta Vaihe 4: Standardiehdotus (DIS) DIS (Draft International Standard) valmis 24 kk:n kuluttua työkohteen hyväksymisen jälkeen DIS lähetetään lausunnolle kaikille ISOn jäsenjärjestöille, lausuntoaika 5 kk äänestetään puolesta, vastaan tai ei oteta kantaa, editorialiset sekä tekniset kommentit mahdollisia äänestetään hyväksymisestä lopulliseksi standardiehdotukseksi (FDIS Final Draft International Standard) => hyväksyntä vaatii 2/3 P-jäsenten kannatuksen, eikä negatiivisten äänten määrä saa olla suurempi kuin ¼ annetuista äänistä

19 ISO-standardien laadinta Vaihe 5: Lopullinen standardiehdotus (FDIS) FDIS valmis 33 kk:n kuluttua työkohteen hyväksymisen jälkeen (suositus) FDIS kyllä/ei-äänestykseen kaikille ISOn jäsenjärjestöille, äänestysaika 2 kk Ainoastaan vähäiset editorialiset muutokset ovat mahdollisia Äänestetään hyväksymisestä kansainväliseksi standardiksi (IS International Standard) => hyväksyntä vaatii 2/3 P-jäsenten kannatuksen, eikä negatiivisten äänten määrä saa olla suurempi kuin ¼ annetuista äänistä

20 ISO-standardien laadinta Vaihe 6: Valmis ISO-standardi ISO-standardi valmis julkaistavaksi 2 kk FDISäänestyksen päättymisen jälkeen (36 kk:n kuluttua työkohteen hyväksymisen jälkeen). Työ keskeytetään, jos standardi ei ole valmis viidessä vuodessa eikä standardiehdotus ole edennyt äänestysvaiheeseen. ISO-standardi voidaan vahvistaa SFS-ISOstandardiksi

21 Muut ISOn julkaisut Tekninen spesifikaatio (TS Technical Spesification) - julkaistaan komitealuonnoksen jälkeen, jos 2/3 äänestäneistä P-jäsenistä kannattaa julkaisemista Tekninen raportti (TR Technical Report) - julkaistaan komitealuonnoksen jälkeen, jos enemmistö P-jäsenistä kannattaa julkaisemista PAS (Publicly Available Specification) - julkaistaan komitealuonnoksen jälkeen, jos enemmistö P-jäsenistä kannattaa julkaisemista

22 ISOn IT-standardisointiryhmät JTC 1 Tietotekniikka SC 02 - Merkistöt SC 06 - Tiedonsiirto SC 07 - Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys SC 17 - Kortit ja muut henkilön tunnistamisen muodot SC 22 - Ohjelmointikielet, niiden ympäristöt ja varusohjelmistojen rajapinnat SC 23 - Tallennusvälineet SC 24 - Tietokonegrafiikan, kuvankäsittelyn ja ympäristön datan esittäminen SC 25 - IT-laitteiden liitännät SC 27 - Tietoturvatekniikat SC 28 - Toimistolaitteet SC 29 - Kuvan ja äänen koodaukset SC 31 - Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu SC 32 - Tietojen hallinta ja liiketoimintatietojen välittäminen SC 34 - Dokumenttien kuvaus- ja prosessointikielet SC 35 - Käyttöliittymät SC 36 - Opetusteknologia SC 37 - Biometriikka SC 38 Distributed Application Platforms and Services WG 6 IT-hallintatavat WG 7 Sensor networks ISO/TC Paikkatieto ISO/TC Terveydenhuollon tietotekniikka Esteetön tietotekniikka

23 CENin IT-standardisointiryhmät CEN/ISSS Information Society Standardization System: CEN/TC 224 Kortit ja muut henkilön tunnistamisen muodot CEN/TC 225 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu CEN/TC 247 Controls for mechanical building services CEN/TC 251 Terveydenhuollon tietotekniikka CEN/TC 278 Road transport and traffic telematics CEN/TC 287 Paikkatieto CEN/TC 304 Information and communications technologies - European localization requirements CEN/TC 310 Advanced Manufacturing Technologies CEN/TC 353 Opetusteknologia CEN/PC 365 Internet Filtering

24 IT-standardisoinnin seurantaryhmät SR 301: Terveydenhuollon tietotekniikka SR 302: Biometriikka SR 303: Kortit ja tunnistaminen SR 304: Paikkatieto SR 305: Opetusteknologia SR 306: Dokumenttiformaatit SR 307: Tietoturva SR 308: IT-hallintatavat SR 309: Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

25 JTC 1/SC 2 Merkistöt SFS 5966 Näppäimistökaavio. Suomalaisruotsalainen monikielinen näppäimistöasettelu. ISO/IEC 10646:2003 Information technology -- Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) CEN Workshop on 'Functional Multilingual Extensions to European Keyboard Layouts' (WS/MEEK)

26 Standardeja JTC 1/SC 6 Tietoliikenne ISO/IEC 9594 Open Systems Interconnection -- The Directory ISO/IEC 8824 Abstract Syntax Notation One (ASN.1) ISO/IEC Near Field Communication (NFC) ISO/IEC Power Line Communication (PLC) ISO/IEC Wireless LAN

27 JTC 1/SC 7 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys 12 työryhmää 113 julkaisua Suomessa FiSMA aktiivinen toimija ISO/IEC 29881:2008 Information technology -- Software and systems engineering -- FiSMA 1.1 functional size measurement method

28 JTC 1/SC 17 Kortit ja tunnistaminen Julkaissut 81 standardia, mm. ISO/IEC 7816 Kontaktilliset älykortit -sarja ISO/IEC Kontaktittomat älykortit sarja Tekeillä tällä hetkellä 12 standardiehdotusta kommentoitavana Mm. ISO/IEC 7816-sarjan standardien päivitys Seurantaryhmä SR 303 Kortit ja tunnistaminen

29 JTC 1/SC 22 Ohjelmointikielet, niiden ympäristöt ja varusohjelmistojen rajapinnat Fortran, Cobol, PL/1, Pascal, APL, ADA, CHILL, C, C++, C#, ISO/IEC 14882:2003 Programming languages -- C++ uuden version CD keväällä 2010 Ruby Fast Track 2010?

30 JTC 1/SC 23 Digitaaliset tallennusvälineet UDO(60GB), DVD-R(DL), +RW(4X),+RW(16X), +R(DL,16X), +RW HS(8X), +RW(DL, 2,4X) ISO/IEC 10995:2008 Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media

31 JTC1/SC 24 Tietokonegrafiikka, kuvankäsittely ja ympäristödatan esittäminen ISO/IEC sarja (SEDRIS) SEDRIS = Synthetic Environment Data Representation and Interchange Specification ISO/IEC :2008 Information technology -- Computer graphics and image processing -- Extensible 3D (X3D)

32 JTC 1/SC 25 IT-laitteistojen yhteydet Käytössä olevia standardeja ISO/IEC Generic cabling for customer premises ISO/IEC Home Electronic System Architecture ISO/IEC UPnP device architecture ISO/IEC 9316 Small Computer System Interface (SCSI) ISO/IEC Fibre Channel

33 JTC 1/SC 27 Tietoturvatekniikat Seurantaryhmä SR 307 tietoturvatekniikat SFS-ISO/IEC Tietoturvariskien hallinta Päivitettävänä tai tekeillä olevia standardeja ISO/IEC Information security management systems Requirements ISO/IEC Code of practice for information security CD Privacy framework CD Responsible Vulnerability Disclosure

34 Kopiokoneet Kirjoittimet Skannerit Monitoimilaitteet Faksit JTC 1/SC 28 Toimistolaitteet

35 JTC 1/SC 29 Kuvan, äänen ja multimedian koodaukset Laajasti käytössä olevia standardeja JPEG, MP3, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 Uusia suuntia 3D Video, high definition video, JPEG XR

36 JTC 1/SC 31 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu Seurantaryhmä SR 309 ISO/IEC :2008 Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 Tulossa v. 2010: SFS käsikirja RFID-opas

37 JTC 1/SC 32 Tiedonhallinta ja organisaatioiden välinen tiedonsiirto ISO/IEC 9075 SQL standardiperhe ISO/IEC Metadata registries (MDR) Työn alla: ISO/IEC Metadata Content Consistency Part 6: Procedure of the Specification for the Semantic Web Päivitysvaiheessa ISO/IEC 14662:2004 Information technology -- Open-edi reference model

38 JTC 1/SC 34 Dokumenttiformaatit Seurantaryhmä SR 306 Dokumenttiformaatit Esimerkkejä standardeista ISO/IEC OOXML ISO/IEC ODF ISO/IEC Topic Maps ISO/IEC Schematron

39 JTC 1/SC 35 Käyttöliittymät Näppäimistöt, ikonit, käytettävyys, esteettömyys, Uusia alueita? Voice Command New User Interface for Mobile devices (NUIM)

40 JTC 1/SC 36 Opetusteknologia Seurantaryhmä SR 305 Opetusteknologia Standardeja: SFS EN ISO/IEC : Information technology. Learning, education and training. Quality management, assurance and metrics. Part 1: General approach ISO/IEC TR sarja (SCORM ) CENin työkohteita: Metadata for learning opportunities Suoritusten siirto järjestelmien välillä

41 JTC 1/SC 37 Biometriikka Seurantaryhmä SR 302 Biometriikka Tekeillä olevia standardeja sarja, Biometric Data Interchange Format sarja: Biometric Sample Quality sarja: Conformance testing methodology for biometric interchange records format

42 JTC 1/SC 38 Distributed Application Platforms and Services (DAPS) Web Services Service Oriented Architecture (SOA) Cloud Computing

43 JTC 1/WG 6 IT-hallintatavat Seurantaryhmä SR 308 IT-hallintatavat ISO/IEC 38500:2008 Corporate governance of information technology Työkohteita / suunnitelmia / avauksia: standardin jatkokehitys ISO/IEC NP Corporate Governance of IT Implementation Guide Model relating to Governance of IT and Management of IT Glossary of Terms and Definitions Corporate governance of projects involving IT investments

44 JTC 1/SWG-A Esteetön tietotekniikka ISO/IEC TR sarja: Information technology -- Accessibility considerations for people with disabilities - Part 1: User needs summary - Part 2: Standards inventory - Part 3: Guidance on user needs mapping ISO/IEC Guide 71:2001 Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities

45 JTC 1/WG 7 Sensor Networks Standardization of terminology Development of a taxonomy Standardization of reference architectures Development of guidelines for interoperability

46 ISO/TC 211 Paikkatieto Seurantaryhmä SR 304 Paikkatieto Standardeja ISO Geographic Information reference Model ISO Geographic Information Web feature Service ISO Geographic Information Metadata ISO Geography Markup Language

47 ISO/TC 215 Terveydenhuollon tietotekniikka Seurantaryhmä SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka - 70 jäsentä, SFS:n suurin seurantaryhmä ISO/TR 22221:2006 Health informatics - Good principles and practices for a clinical data warehouse ISO 27799:2008 Health informatics -- Information security management in health using ISO/IEC Uusi lääkintälaitedirektiivi voimaan > laajennus ohjelmistoihin

48 Uusia aihealueita? Digital Content Management and Protection Energy Efficiency of Data Centers Smart Grid Green ICT

49 ISO/TC 176 Quality management and quality assurance ISO perhe ISO 9000:2000 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary. Uudelleen arviointi 2009 ISO 9001:2008 Quality management systems. Requirements. Uudistaminen käynnistynyt, uusi versio mahdollisesti 2015 ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach ISO Handbook: ISO 9001:2008 for Small Businesses. Julkaistaan 2010

50 SFS IT-standardisointitiimi

51

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio 12.12.2006 klo 12 14.30, Tampere

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio 12.12.2006 klo 12 14.30, Tampere JOULUNAJAN MATINEA Vastuunsa tunteva työorganisaatio 12.12.2006 klo 12 14.30, Tampere Yhteiskuntavastuun standardisointi Susanna Vahtila Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Mitä SFS tekee? Standardisoimisliitto

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34 Puh. 09 149 9331 PL 130 Faksi

Lisätiedot

Ilmoittaudu nyt! Biometriikkaseminaari 5.5.2011

Ilmoittaudu nyt! Biometriikkaseminaari 5.5.2011 27.04.2011 Uutiskirjeen sisältö Kuopion kokoukseen tervydenhuollon IT-osaajia ympäri maailmaa Aamukahvitilaisuus projektinhallinnan kv. standardeista Torstaina 5.5.2011 järjestettävässä seminaarissa biometrisen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 1 FORUM tapahtumat: Pitkä perinne, monipuolisia ja ajankohtaisia teemoja 2006 Standardeilla menestystä liiketoimintaan 2007 Hyödy standardeista

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 Tomi Dahlberg Tietohallinto ISO/IEC 20000 ISO/IEC 38500 Liiketoiminta Liiketoimintaprosessit ISO/IEC 30105 2 SFS:n seurantaryhmä SR 308 seuraa ISO/IEC

Lisätiedot

JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset. SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA

JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset. SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA JTC1 SC7 kuulumiset: Keskeiset työkohteet ja tulokset SFS:n IT-seminaari 12.12.2013 Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Change in SC7: New SC40 will start in December 2013 JTC1 kokous päätti perustaa

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada)

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada) MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2013 (Montreal, Canada) Kokous: 27. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Aika: 25 31.5.2013 Paikka: Montreal, Canada, École de

Lisätiedot

Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi standardeiksi. Antero Ensio ja Pekka Ruotsalainen

Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi standardeiksi. Antero Ensio ja Pekka Ruotsalainen Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi standardeiksi Antero Ensio ja Pekka Ruotsalainen 7/2004 1 Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi

Lisätiedot

Alatyöryhmän raportti

Alatyöryhmän raportti Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti Next Generation Networks (NGN) -standardointi

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006 Kokous: Aika: 14 19.5.2006 Paikka: Osanottajat: Työryhmät: Jakelu: 17. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Thaimaa, Bangkok,

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2009 Kokous: Aika: 23 29.5.2009 22. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Paikka: Hyderabad (Intia), hotelli Marriott Osanottajat:

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT, STANDARDOINTI JA YHTEENTOIMIVUUS

TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT, STANDARDOINTI JA YHTEENTOIMIVUUS Opinnäytetyö TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT, STANDARDOINTI JA YHTEENTOIMIVUUS Anu Järvi Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2004 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...7 2. TYÖN TOTEUTTAMINEN JA NÄKÖKULMA...9

Lisätiedot

Liite 2. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli

Liite 2. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli Liite 2 Liite 2. Selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluiden Euroopan unionin tasoisesta kehittämisestä sekä alan standardeista. Loppuraportti 12.4.2010 KTT Lauri Salmivalli 1 Johdanto Deloitte

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Ekosuunnittelu-foorum 2012-02-09 Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 9.2.2012 1 Standardisointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma Eurooppa

Lisätiedot

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2007

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2007 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2007 Kokous: Aika: 19 25.5.2007 Paikka: Osanottajat: Jakelu: 20. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and s Engineering) Moskova, International Centre for

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta 21.03.2011 Uutiskirjeen sisältö Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon standardeista Ohjelmistokehityksen ja IT-palvelutuotannon standardeja käsitellään perjantaina 15.4.2011 seminaarissa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja 2014 www.sfs.fi Osallistu ja vaikuta standardisointiin Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii Suomen Standardisoimisliitto

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

FiSMA ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015

FiSMA ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 FiSMA ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Pvm Versio Laatija Jakelu ja käsittely 2014-10-22 0.1 Erkki Savioja ja Risto Käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa 22.10. Nevalainen 2014-11-11 0.2 Erkki Savioja

Lisätiedot