Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009

2 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) Veroprosentti 19,00 19,00 19, euroa Verotulot Vuosikate Investoinnit netto Lainat **) Vuosikate % poistoista 193,5 185,3 139,2 Lainat /asukas **) *) Ennakkotieto **) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.

3 HUOMIOITA VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Taantuma näkyy 2009 tilinpäätöksessä vasta vain osaksi: verotuksen tilitysjärjestelmä aiheuttaa tuloveron kertymään noin vuoden viiveen eli lasku näkyy kuluvan ja seuraavien vuosien verotuloissa. vuoden 2009 tuloveron kertymää kasvatti poikkeuksellisesti aikaisempien vuosien oikaisuerät (korjaukset valtion ja kuntien välisessä jako-osuudessa). Laman vaikutus näkyi suoraan yhteisöveron kertymässä (-19,4 %). Yhteisöveron osuus Lahden verotuloista on kuitenkin useaa vertailukaupunkia pienempi. Toimintamenojen kasvu (+3,5 %) pysyi maltillisena. Toimintakatetta heikensi (-6,2 %) kuitenkin rakennusmaan myyntitulojen romahdus. Vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot 1,4 kertaisesti. Investointien tulorahoitus 73 %. Kaupunki tasasi suhdannelaskua runsailla (56,6 milj. euron) investoinneilla. Kaupungin velkaantuneisuus kasvoi Tilinpäätös ylijäämäinen 11,4 miljoonaa euroa, kertynyt ylijäämä nousi 106 milj. euroon. Suurten kaupunkien alustavien tilinpäätöstietojen vertailussa Lahti pärjäsi hyvin, (esim. vuosikate suhteutettuna poistoihin). Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

4 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2009 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2009 TP 2008 Muutos % Toimintatuotot ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % Toimintakulut ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustulot ja -menot ,9 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Satunnaiset erät ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,2 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,9 % 18,13 % -12,1 % Vuosikate/Poistot, % 139,2 % 185,3 % -24,9 % Vuosikate, / asukas ,7 % Asukasmäärä*) ,8 % Henkilöstön lukumäärä ,8 % *) Ennakkotieto

5 VEROTULOT TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 MUUTOS MUUTOS alkup. TA/TP 2009 TP 08/TP % % Kunnan tulovero ,4 % 3,3 % Yhteisövero ,4 % -19,4 % Kiinteistövero ,4 % 5,2 % Koiravero Yhteensä ,3 % 2,0 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TP 2007 TP 2008 TA 2009 TP 2009 MUUTOS MUUTOS alkup. TA/TP 2009 TP 08/TP % % Yleinen valtionosuus ,0 % -5,3 % Sos.- ja terveystoimi ,5 % 8,5 % Opetus- ja kultt.toimi ,7 % 17,2 % Muut ,0 % -100,0 % Yhteensä ,9 % 7,8 %

6 LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TP 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 72 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 72,7 % 105,3 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 36,8 % 42,6 % Lainanhoitokate 1,6 2,0 Kassan riittävyys, pv 50 42

7 LAHDEN KAUPUNGIN TASE, EUROA VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 798, ,66 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 242,62 149, , ,01 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,59 Rakennukset , ,50 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,52 Koneet ja kalusto , ,63 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 720, , , ,03 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,51 Muut lainasaamiset , , , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 517,21 830,00 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 124,69 124,69 Muut toimeksiantojen varat 6,00 7,00 647,90 961,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 768,83 814,95 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 248,80 225,42 Muut saamiset 2 598, ,25 Siirtosaamiset 10,17 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 7 195, ,89 Lainasaamiset , ,71 Muut saamiset 3 882, ,56 Siirtosaamiset 4 780, , , ,08 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 1 239, ,84 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,73 Joukkovelkakirjalainasaamiset 2 700, , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset 3 518, ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01

8 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,42 Muut omat rahastot , ,45 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,47 Tilikauden ylijäämä , , , ,58 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 5 125, ,54 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,10 Muut pakolliset varaukset 3 771, , ,97 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 517,21 878,22 Lahjoitusrahastojen pääomat 875,01 862,99 Muut toimeksiantojen pääomat 499,06 350, , ,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 140,15 175,19 Lainat muilta luotonantajilta 2,00 2,00 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille 2 100, , , ,21 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 35,04 35,04 Lainat muilta luotonantajilta , ,17 Saadut ennakot 4 971, ,29 Ostovelat , ,60 Muut velat 4 052, ,09 Siirtovelat , , , ,52 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 57,3 % 61,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 73,6 % 61,8 % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas

9 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET, MILJ. EUROA TP 2009 Kiinteä omaisuus 8,4 - Maaomaisuuden osto ja luov. tonttien käyttökuntoon saattaminen Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 23,9 - Kaupunginsairaala - Kärpäsen koulun ja muut koulujen perusparannukset - Kaupunginteatterin näyttämötekniikan uusiminen - Päiväkotien perusparannukset - Möysän koulun laajennus, Kariston päiväkoti ja koulu - Sibeliustalon kehittäminen Julkinen käyttöomaisuus 13,0 - Kiiskilänmäki, Kiiskilänkatu, Kuusiniitty - Heinlammintie, Kehräkangas, Vintilänkadun alue - Kevyen liikenteen väylien peruskorjaukset - Kariston alue - Varakadun ja Uudenmaankadun liittymäjärjestelyt Irtain omaisuus 5,2 - Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet - Kilpiäisten palvelutalon kalustus - Sairaalapaikkojen kalusteet sekä sairaalan korvausinvestoinnit - Perusopetuksen koulujen sekä varhaiskasvatuksen kalusto - Kaupunginteatterin katsomot sekä tekninen kalusto Elinkeinorahasto 5,4 - Kujalan logistiikkakeskus II-vaihe - Hollolankadun valaistus ja pinnoittaminen - Aleksin ja Hämeenkadun saneeraus YHTEENSÄ (ei sisällä arvopapereita 0,7 milj. euroa) 55,9

10 PITKÄAIKAISET LAINAT, LYHENNYKSET SEKÄ LAINAKANTA Milj. euroa TP2008 TP2009 TA2010 TS2011 TS2012 Lainanotto 0,0 87,0 110,0 62,0 42,0 Lyhennykset 18,5 20,0 17,0 20,0 20,0 Nettolainanotto -18,5 67,0 93,0 42,0 22,0 Lainakanta* 247,9 314,9 407,9 449,9 471,9 Lainat euroa/asukas 2 477, , , , ,9 Antolainat tytäryhteisöille 202,5 235,6 278,6 289,6 300,6 Lainakanta ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja 45,4 79,3 129,3 160,3 171,3 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöille myönnettyjä 453,6 786, , , ,0 lainoja Asukasluku * Lainakanta ei sisällä konsernitalletuksia ** Ennakkotieto

11 LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA (MILJ. EUROA) 500,0 450,0 407,9 449,9 471,9 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 191,0 173,8 157,7 147,6 98,6 87,8 43,4 75,2 69,9 314,9 252,5 266,4 266,4 247,9 224,5 235,6 208,3 153,7 150,3 150,8 149,5 148,3 202,5 118,1 54,6 101,7 116,9 74,2 79,3 45,4 278,6 129,3 289,6 300,6 160,3 171,3 Ottolainat Antolainat Lainat ilman antolainoja

12 LAHDEN KAUPUNGIN VELKAANTUNEISUUS Pitkäaikainen lainakanta ilman tytäryhtiöille välitettyjä lainoja 250,0 200,0 160,3 171,3 150,0 100,0 50,0 43,4 54,6 74,2 101,7 116,9 118,1 45,4 79,3 129,3 0,0

13 KONSERNITULOSLASKELMA 2009 TP 2009 TP 2008 Muutos % Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,8 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustulot ja -menot ,3 % VUOSIKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % Tilinpäätössiirrot ,2 % Vähemmistöosuus ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 58,2 % 61,0 % -4,5 % Vuosikate/Poistot, % 118,9 % 137,5 % -13,6 % Vuosikate, / asukas ,8 % Asukasmäärä * ,8 % Henkilöstön lukumäärä ,3 % * Ennakkotieto

14 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA, EUROA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muutokset vähemmistön osuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden lopussa Rahavarat Rahavarojen alkusaldon korjaus Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 77,7 % 91,5 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,8 % 72,9 % Lainanhoitokate 1,6 2,5 Kassan riittävyys, pv 43 35

15 KONSERNITASE, 1000 EUROA VASTAAVAA TP 2009 TP 2008 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset Muut lainasaamiset Muut saamiset 13 4 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

16 KONSERNITASE, 1000 EUROA VASTATTAVAA TP 2009 TP 2008 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 46,8 % 48,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 64,4 % 59,2 % Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur

17 VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 Milj.

18 POISTOT JA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 Milj.

19 NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 Nettoinvestoinnit 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 Milj.

20 NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Nettoinvestoinnit 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 Milj.

21 TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN - sisältää sisäiset erät Sivistystoimiala 30 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 11 % Sosiaali- ja terveystoimiala 54 % Konsernihallinto 58,4 M Sivistystoimiala 161,4 M Sosiaali- ja terveystoimiala 283,8 M Tekninen ja ympäristötoimiala 26,7 M Kaupunki yhteensä 530,3 M

22 TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 24 % Konsernihallinto 12 % Sivistystoimiala 14 % Sosiaali- ja terveystoimiala 50 % Konsernihallinto 9,9 M Sivistystoimiala 11,7 M Sosiaali- ja terveystoimiala 40,8 M Tekninen ja ympäristötoimia 20,0 M Kaupunki yhteensä 82,4 M

23 TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN Aineet ja tarvikkeet 4,9 % Avustukset 7,9 % Muut toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 46,3 % Palvelujen ostot 38,5 % Henkilöstökulut 234,8 M Palvelujen ostot 195,0 M Aineet ja tarvikkeet 25,0 M Avustukset 40,0 M Muut toimintakulut 12,1 M Kaupunki yhteensä 506,9 M

24 TILINPÄÄTÖS 2009 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN Valtionosuudet 22,3 % Rahoitustulot 5,9 % Toimintatuotot 14,5 % Verotulot 57,3 % Toimintatuotot 81,0 M Verotulot 321,0 M Valtiontosuudet 125,0 M Rahoitustulot 33,2 M Kaupunki yhteensä 560,2 M

25 TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Konsernihallinto muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,4 % -53,6 % Yleishallinto ,6 % -32,4 % Tarkastustoimi ,0 % -97,1 % Kaupunginkanslia ,0 % -100,0 % Konsernipalvelut ,2 % 0,0 % Painatuskeskus ,0 % -100,0 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,0 % 30,4 % Tukityöllistäminen ,1 % 3,9 % Vaalit ,2 % 0,0 % Rahatoimisto ,0 % -100,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,0 % 2,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,4 % -83,8 %

26 LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Konsernihallinto muutos muutos TP % muutos-% Toimintamenot yhteensä ,4 % -5,2 % Yleishallinto ,9 % 3,2 % Tarkastustoimi ,7 % 11,3 % Kaupunginkanslia ,0 % -100,0 % Konsernipalvelut ,9 % 0,0 % Painatuskeskus ,0 % -100,0 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,5 % 1,1 % Tukityöllistäminen ,2 % 5,5 % Vaalit ,8 % -23,9 % Rahatoimisto ,0 % -100,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,0 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,9 % 92,7 % Nettomenot ,6 % 20,5 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina

27 TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Sosiaali- ja terveystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,8 % 14,2 % Terveyspalvelut ,5 % 5,4 % Vanhustenpalvelut ,1 % 9,3 % Erikoissairaanhoito ,3 % 70,3 % Työterveyspalvelut ,4 % -1,9 % Hyvinvointipalvelut ,4 % 3,7 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,8 % 38,9 % Hallinto- ja tukipalvelut ,3 % 25,2 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,2 % 0,0 % Toimintamenot yhteensä ,1 % 4,5 % Terveyspalvelut ,9 % 4,4 % Vanhustenpalvelut ,0 % 5,3 % Erikoissairaanhoito ,2 % -1,4 % Työterveyspalvelut ,7 % 6,9 % Hyvinvointipalvelut ,3 % 3,9 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,0 % 11,9 % Hallinto- ja tukipalvelut ,3 % 13,0 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,1 % 0,0 % Nettomenot ,6 % 3,0 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina

28 TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,8 % -1,4 % Hallinto- ja tukipalvelut ,8 % 231,7 % Perusopetus ,5 % -12,5 % Lukio-opetus ,0 % 109,4 % Varhaiskasvatuspalvelut ,3 % 0,9 % Wellamo-opisto ,5 % -1,7 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,8 % -20,7 % Kaupunginteatteri ,0 % -100,0 % Kaupunginorkesteri ,9 % 2,4 % Kaupunginmuseo ,2 % 0,6 % Liikuntapalvelut ,9 % 19,1 % Nuorisopalvelut ,9 % 33,2 % Kulttuuritoimi ,1 % 48,2 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,3 % 7,5 %

29 LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintamenot yhteensä ,7 % 3,8 % Hallinto ja tukipalvelut ,8 % 27,6 % Perusopetus ,6 % 1,6 % Lukio-opetus ,5 % 9,4 % Varhaiskasvatuspalvelut ,9 % 5,4 % Wellamo-opisto ,4 % 3,2 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,8 % 1,2 % Kaupunginteatteri ,0 % -100,0 % Kaupunginorkesteri ,8 % 4,4 % Kaupunginmuseo ,1 % 4,2 % Liikuntapalvelut ,1 % 7,4 % Nuorisopalvelut ,6 % 6,6 % Kulttuuritoimi ,4 % 6,5 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,5 % 101,6 % Nettomenot ,9 % 4,3 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina

30 TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Tekninen ja ympäristötoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,6 % 0,8 % Hallinto- ja tukipalvelut ,8 % -25,0 % Kunnallistekniikka ,5 % -9,3 % Maankäyttö ,2 % 2,4 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,4 % 49,5 % Rakennusvalvonta ,9 % 5,4 % Toimintamenot yhteensä ,2 % 10,2 % Hallinto ja tukipalvelut ,0 % 8,3 % Kunnallistekniikka ,6 % 3,7 % Maankäyttö ,0 % 19,8 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,3 % 21,9 % Rakennusvalvonta ,8 % 24,1 % Nettomenot ,0 % 52,7 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina

31 TILINPÄÄTÖS 2009, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA+LTA:t TP TA/TP TA/TP TP2008/ Taseyksiköt muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,4 % 7,5 % Lahden Talouspalvelut ,3 % 8,3 % Lahden Tietotekniikka ,9 % 12,4 % Lahden Kaupunginteatteri ,0 % 30,0 % Tilakeskus ,0 % 5,0 % Lahden Ateria ,5 % 1,5 % Lahden Siivouspalvelu ,5 % 5,5 % Elinkeinorahasto ,0 % 0,0 % Toimintamenot yhteensä ,6 % 10,8 % Lahden Talouspalvelut ,5 % 7,5 % Lahden Tietotekniikka ,9 % 10,6 % Lahden Kaupunginteatteri ,1 % 26,1 % Tilakeskus ,3 % 9,3 % Lahden Ateria ,4 % 2,4 % Lahden Siivouspalvelu ,7 % 4,7 % Elinkeinorahasto ,7 % 525,7 % Nettomenot ,0 % 1,0 % TA 2009 luvut lisätalousarvion mukaisina Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä

32 Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

33 Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

34 Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

35 Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

36 Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

37 Lahden kaupunki Konsernipalvelut 23. maaliskuuta 2010

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2008

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2008 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 LAHTI TP 2006 TP 2007 TP 2008 Asukasluku (31.12) 98 755 99 301 100 080 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 274 700 290 033 314 779 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto 24.3.2014

LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto 24.3.2014 LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto 24.3.2014 TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahden väestön määrä kasvoi 350 henkilöllä joka on liki 360 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012. Kaupungin väkiluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 11.3.2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 10. maaliskuuta 2015 Lahti 2014 - uudistumisella hyvä tulos toimintatapojen muutos ja toiminnan tehostaminen yhteistyössä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016

LAHDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TILINPÄÄTÖS 2015 TP 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku (31.12) 103 846 103 754 103 364 Veroprosentti 20,25 % 20,25 % 19,50 % Verotulot (1 000 )

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lahden kaupunki Tilinpäätös 2011 Yhteenveto maaliskuuta 2012

Lahden kaupunki Tilinpäätös 2011 Yhteenveto maaliskuuta 2012 Lahdenkaupunki k Tilinpäätös2011 Yhteenveto 19.3.2012 TALOUDEN TAUSTAA Suomen talous elpyi odotettua nopeammin vuoden 2009 finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot