KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 109 Tekninen lautakunta 12/2011 Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj Heikki Muhonen (x) Tomi Hakkarainen () vpj Tapio Pekkarinen (x) Osmo Korhonen () Rauni Kauppinen (x) Aulis Kuivaniemi () Vuokko Runtti (-) Eeva Penttinen () Virpi Piispanen (x) Eira Leppänen () Raili Linna (x) Riitta Voutila () Aulis Hämäläinen (x) Tapani Pasanen () Mikko Ihanti (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Anitta Hakkarainen (x) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) va. rakennustarkastaja Sari Urpilainen (-) va. ympäristötarkastaja Ossi Kinnunen (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Heikki Muhonen Tarkastusaika Virpi Piispanen Paikka ja aika Kunnanvirasto Virka-asema Raili Linna Ossi Kinnunen Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISEKSI, KAIJA JA MATTI LINDHOLM Tekninen lautakunta Kaija ja Matti Lindholm ovat hakeneet ympäristölupaa eläinsuojan laajennukselle tilalla Viljala, RN:o 117:2, osoitteessa Jääjoentie 37, Kinnula. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa. HAKIJA Kaija ja Matti Lindholm Jääjoentie KINNULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan lypsykarjanavetan toiminnalle, kyseessä on jo olemassa oleva toiminta jota nyt laajennetaan. Tällä hetkellä eläinsuojassa on 16 lypsylehmää, 10 hiehoa ja 7 alle kuuden kuukauden ikäistä nuorkarjaa. Laajennuksen jälkeen eläinsuojaan tulee tilat 32 lypsylehmälle, 19 hieholle ja 9 alle kuuden kuukauden ikäiselle nuorkarjalle. Eläinsuoja sijaitsee Kinnulan kunnassa tilalla Viljala, RN:o , osoitteessa Jääjoentie 37, Kinnula. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a) mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 11 a) mukaan. ASIAN VIREILLETULO JA HAKEMUKSEN TÄYDENNYK- SET Hakemus on toimitettu Kinnulan kunnan rakennustarkastukseen Viimeisin tarkastus tilalle on tehty ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA ALUETTA KOSKEVAT LUVAT JA SUUNNITELMAT Tilakeskus sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella, jolla ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa.

3 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 111 ELÄINSUOJAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Tila sijaitsee Kinnulan kunnassa, osoitteessa Jääjoentie 37, Kinnula. Lähimmät naapurit sijaitsevat n. 100 metrin päässä eläinsuojasta. Noin 400 metrin päässä eläinsuojasta sijaitsee Savijärvi. Tilan maat eivät yllä Savijärveen asti. Tila ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. ELÄINSUOJAN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Maitoa tuotetaan n litraa laajennuksen jälkeen. Navettaa on tarkoitus laajentaa siten, että tilalla tulee kaiken kaikkiaan olemaan paikat 32 lypsylehmälle, 19 hieholle sekä 9 paikkaa alle 6 kk ikäiselle nuorkarjalle. Laajennus tehdään nykyisin käytössä olevan navetan yhteyteen. Laajennuksen yhteydessä vanha puoli peruskorjataan ja lisäksi rakennetaan sekä uusi maitohuone että toimisto ja hygieniatilat. Laajennuksen yhteydessä vanha lietesäiliö tyhjennetään ja täytetään soralla. Lietesäiliön pohjaan piikataan reikiä jotta säiliön pohjalle ei pääse kertymään vettä. Vanha säiliö jää osittain laajennusosan alle. Vanhan säiliön keskelle asennetaan uusi pudotuskaivo, josta liete menee edelleen rakennettavaan uuteen lietesäiliöön. Lietesäiliön mitoituksessa on otettu huomioon eläinmäärän lisäksi maitoiset pesuvedet ja sadevesivara. Lietesäiliön tilavuus tulee olemaan 1403 m 3. Maitohuoneen ja huoltotilojen jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin. Eläinsuojassa on käytössä lietelantamenetelmä. Ainostaan juottovasikat tulevat olemaan kuivikkeella. Kuivikkeena käytetään olkia. Käytöstä poistetut oljet kompostoidaan ja käytetään hyödyksi peltoviljelyssä. Lannan varastointi Vanha lietesäiliö poistetaan käytöstä ja tilalle rakennetaan uusi, 1403 m 3 oleva lietesäiliö suunnitelmien mukaisesti. Lietesäiliö tulee sijaitsemaan tieltä katsottuna navetan takana. Lietesäiliö aidataan suunnitelman mukaisesti. Lietesäiliöt täyttyvät valutusperiaatteella, säiliöt täytetään altapäin. Lietesäiliöön johdetaan myös syntyvät puristenesteet. Lannan levitys Hakemuksen mukaan toiminnanharjoittajalla on käytettävissä lannanlevitystä varten 50 ha peltoa. Näistä 32 ha on omaa peltoa ja 18 ha vuokrapeltoa. Lanta levitetään olosuhteiden mukaan keväällä ja kesällä.

4 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 112 Laidunnus Lypsylehmiä laidunnetaan 2,5 ha suuruisella peltolaitumella 4 kuukauden ajan. Eläimet pidetään laidunkaudella öisin ulkona. Laitumet sijaitsevat tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa, juottaminen on järjestetty kahta juottoastiaa käyttämällä. Säilörehu Tilalla valmistetaan säilörehua n. 700 m 3 vuodessa. Rehu pyritään säilömään esikuivattuna. Noin 350 m 3 rehusta varastoidaan laakasiiloon ja 350 m 3 aumaan. Lisäksi pyöröpaaleja tehdään n. 200 kpl vuodessa. Puristeneste johdetaan lietesäiliöön. Öljysäiliöt ja muiden kemikaalien varastointi Tilalla on yksi 1700 litran polttoainesäiliö. Lisäksi tilalla säilytetään enintään 100 litraa muita öljytuotteita, joiden säilytyspaikkana on traktoritalli. Vesihuolto Tilakeskus on liittynyt kunnalliseen vesihuoltoon sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Maitohuoneen maitoiset pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Hajuhaittoja aiheutuu pääasiassa lieteen levityksen yhteydessä. Hajuhaittoja pyritään minimoimaan valitsemalla lannan levitysajankohta sääolosuhteiden mukaan sekä multaamalla lanta mahdollisimman nopeasti. Päästöt maaperään ja vesiin Tilakeskuksen toiminnasta ei hakijan mukaan aiheudu merkittävää ympäristökuormitusta maaperään tai pohjaveteen. Lanta, rehu ja puristenesteet varastoidaan tiiveissä säiliöissä. Melu ja liikenne Melua syntyy lähinnä toiminnasta aiheutuvasta liikenteestä, mm. maitoauton ja rehuauton käyntien yhteydessä. Muita tavarantoimittajia käy satunnaisesti. Lisäksi melua aiheutuu omalla kalustolla tapahtuvasta

5 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 113 ajosta, joka on vilkkainta lannan ajon ja rehunteon aikana. Jätteet Tilakeskus on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon kotitalousjätteen osalta. Toiminnassa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä. Toiminnassa syntyvät jätteet käsitellään seuraavasti. Jätelaji toimituspaikka Kuolleet eläimet raatojen keräily Pilaantunut rehu levitetään pellolle Jäteöljyt kunnan osoittama paikka Muovit kunnan osoittama paikka Ongelmajätteet kunnan osoittama paikka Metalliromu metallinkeräys TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTU- MINEN Poikkeuksellisia tilanteita tilalla voi aiheutua esim. polttoainesäiliön osalta. Polttoainesäiliö tarkastetaan silmämääräisesti lähes päivittäin. Mahdollisen öljyvahingon varalle tilalla on varastossa purua, johon öljy voidaan imeyttää. Vahingon sattuessa otetaan välittömästi yhteyttä palo- ja pelastuslaitokseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Lietesäiliö on betoninen ja se tyhjennetään joka vuosi, jolloin sen kunto pystytään tarkastamaan. Säiliön ympärillä on maavalli, joten romahtamisvaaraa ei ole. Palovahinkoihin on varauduttu riittävällä alkusammutuskalustolla, jotka tarkastetaan säännöllisesti. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu välisenä aikana Kinnulan kunnan virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa Keskustie 45, Kinnula. Ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus on julkaistu Kotiseudunsanomissa. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Kinnulan kunnan yhteispalvelupisteessä. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristön-

6 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 114 suojelulain 37 ja 38.ien mukaan niille, joita asia erityisesti koskee, päivätyllä kirjeellä. Lista tiedoksisaanneista on liitetty hakemusasiakirjoihin. Tilakeskuksessa on suoritettu tarkastuksia lähinnä rakennusvalvonnan puolelta. Viimeisin lupaharkintaa varten tehty tarkastus on suoritettu Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Hakemuksesta ei jätetty lausuntoja. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Tarkastukset Tilalle on tehty useita tarkastuskäyntejä liittyen lähinnä rakennusteknisiin asioihin. Viimeisin käynti tilalla on keskiviikkona PÄÄTÖSEHDOTUS Kinnulan kunnan tekninen lautakunta myöntää Kaija ja Matti Lindholmin eläinsuojalle, osoitteessa Jääjoentie 37, Kinnula, ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan hakemuksen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti toteutettuna. (YSL 43, YSA 19 ) Tilalla Viljala, kiinteistörekisteritunnus , valmistuvaan eläinsuojaan saa sijoittaa yhteensä 32 lypsylehmää, 19 hiehoa ja 9 alle kuuden kuukauden ikäistä nautaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa, edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. (YSL 43 ) Laajennus tulee toteuttaa ja toimintaa harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. Esitettyjen laajennustoimien tulee olla valmiit ja valmistumisesta on ilmoitettava Kinnulan kunnan rakennustoimistoon ennen niiden käyttöönottoa. Lupamääräykset 1. Tuotantorakennuksiin saa sijoittaa enintään hakemuksessa ilmoitetut määrät lypsylehmiä, hiehoja ja nuorkarjaa (< 6 kk). Eläinmääriä voidaan muuttaa, edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. (YSL 43 )

7 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Eläinten pito, lannan käsittely, varastointi, kuljetus ja levitys on hoidettava ja järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu kohtuuttomia haju- tai pölyhaittoja eikä haitallisia vaikutuksia pinta- tai pohjavesille. Myöskään mahdollisia haittoja vahinkoeläimistä ei saa aiheutua. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille kohtuutonta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta. (YSL 42 ja 43 :t) 3. Lietelannan varastointitilavuus hakemuksen mukaan tulee olemaan yhteensä 1403 m 3. Lietelanta on varastoitava vesitiiviissä lietesäiliössä, säiliö on aidattava ympäriltään niin, ettei siihen ole putoamisvaaraa. 4. Lannanlevitykseen tulee olla peltoa luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 30 ha tai kulloistakin pienempää vuosittaista eläinmäärää vastaava peltoala kotieläintalouden ympäristönsuojelua koskevan, ympäristöministeriön 1/2010 antaman ohjeen mukaisesti. 5. Vesistöön ja ojan varsille rajoittuville pelloille on jätettävä riittävät suojakaistat. Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille jätetään suojakaistat, joille lantaa ei levitetä. Vesistöjen rantaan tulee jättää vähintään 10 metrin vyöhyke, jolle ei saa levittää lantaa, lietelantaa tai virtsaa. Lietelannan, lannan, virtsan ja puristenesteen syyslevitys tulee tapahtua siten, että vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille jää 20 metriä lannoittamatonta suojakaistaletta.talousvesikaivojen ympärille samoin kuin asutuksen läheisyyteen on maan laadusta riippuen jätettävä vähintään metrin levyinen suojavyöhyke, jolle lantaa, virtsaa tai puristenestettä ei levitetä. 6. Lietelantaa, virtsaa, puristenestettä tai jätevesilietettä ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin levittää kuivalantaa edellyttäen että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpimäärää. Muutoin lannan levityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä. 7. Säilörehusta erittyvä puristeneste on kerättävä talteen ja varastoitava asianmukaisesti. 8. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. 9. Kuolleet eläimet, jotka ovat jätettä, on hävitettävä hyväksyttävällä

8 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 116 tavalla. Kuolleet eläimet on säilytettävä noutokertojen välillä niin, ettei niistä ole haittaa ympäristölle. 10. Toiminnassa muodostuvat tavanomaiset ja ongelmajätteet on toimitettava sijoitettavaksi tai käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisten jätteiden vastaanotto on hyväksytty. 11. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin on estettävä. 12. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristölupaviranomaiselle (YSA 30 ). 13. Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristölupaviranomaiselle (YSL 42, 43 ja 81 :t ; YSA 30 ). 14. Tilan tekniset laitteistot on pidettävä toimintakunnossa ja kunnossapidosta on huolehdittava säännöllisesti, jotta mahdolliset häiriötilanteet ja uhkat terveydelle tai ympäristölle voidaan välttää. Eläinsuojan, lanta- ja rehuvaraston rakenteita on tarkkailtava ja huolehdittava säännöllisesti. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai vikoja, jotka voivat johtaa päästöjen syntyyn, on ne korjattava välittömästi. tarkkailusta ja huollosta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastusten päivämäärät, niissä tehdyt havainnot ja tarvittavat huoltotoimet. Pyydettäessä kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 4, 5, 22, 43, 46 ja 83 :t) 15. Kirjaa on pidettävä myös vuosittain muodostuvan lannan määrästä, levityspaikoista ja levitysajankohdista sekä kuolleiden eläinten määrästä, käsittelystä ja toimituspaikoista sekä mahdollisista muutoksista eläinmäärissä, lannan varastointitiloissa, peltolohkoissa, pellon vuokrasopimuksissa ja lannanluovutussopimuksissa. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi kirjaa on pidettävä jätteiden käsittelystä (lajit, määrät, toimituspaikat). Jätekirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 5, 22, 46 ja 83 :t, YSA 30, JäteL 51 ja 52.t) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perustelut Kinnulan kunnan ympäristöviranomainen katsoo, että toiminta täyttää

9 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 117 ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä. Luvan myöntämisen edellytykset Kinnulan kunnan ympäristöviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteisen huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut Lupamääräys 1 Eläinten enimmäismäärä on määrätty hakemuksen mukaiseksi, jota vastaavaksi eläinsuoja ja muut toiminnat on mitoitettu. Lupamääräys 2 Eläinsuojan ympäristölupa koskee eläintenpitoa tuotantorakennuksissa. Eläinsuojiin kuuluu toiminnallisesti myös eläinten tuottaman lannan varastointi. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta, kuten hajun, kaasujen, melun tai pölyn muodossa. Lupamääräys 3 Lantalan varastointitilavuus on määrätty maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) mukaisesti. Lupamääräys 4 Lannan vähimmäislevitysala on määritelty ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristöstä annetun ohjeen mukaisesti. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvä lanta voidaan hyödyntää niin, että haitallisia ravinnehuuhtoutumia ei synny. Lupamääräykset 5 8 Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä, lanta varastoitava ja käsiteltävä sekä puristeneste varastoitava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristönpilaantumista. Ympäristönsuojelulain 7 :n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksi-

10 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 118 tyisen edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain 8 :n mukaan ainetta ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua taikka toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Lupamääräys 9 Eläinjätteen käsittelystä säädetään yksityiskohtaisesti maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläinjätteen käsittelystä (1022/2000, muutos 6/2001), jonka 3 :n mukaan suuririskisenä eläinjätteenä pidetään mm. eläintenpitoyksikössä kuolleita, kuolleena syntyneitä nautaeläimiä tai em. eläinten osia. Asetuksen 5 :n mukaan suuririskinen eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen polttolaitoksessa tai suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitoksessa. Asetuksen 24 :n mukaan kunnaneläinlääkärin on valvottava asetuksen säännösten noudattamista toimialueellaan. Lupamääräykset Määräyksillä varmistetaan, että ongelmajätteiden varastointi ja käsittely sekä jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti. Lupamääräys 12 Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteessa, jossa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua merkittävää haittaa. Lupamääräys 13 Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristöluvan tarkistamista. Toiminnan loppuessa ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä tarvittavat alueen kunnostamiseen liittyvät toimet sekä niiden aikataulu. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja jätteet on poistettu. Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle. Lupamääräys 14 ja 15 Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset on annettu viranomaisten toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan helpottamiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta, laajuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Vuosiyhteenvedon avulla viranomainen voi valvoa, että toiminnanharjoittajalla on käytettävissään riittävästi lannan varastointitilaa ja että lantaa voidaan levittää pelloille asianmukaisesti sekä pellot ovat sellaisia, että lantaa voi levittää niille kuormittamatta kohtuuttomasti pinta- ja pohjavesiä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKIS- TAMINEN Päätöksen voimassaolo

11 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 119 Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Tuotannon olennainen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi, YSL 55 ja 57. Lupamääräysten tarkistaminen Selvitys lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään Tarkastelussa hakijan on esitettävä selvitys siitä, miten ympäristönsuojelulain 4 :n mukaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa on sovellettu ja voidaan soveltaa eläinsuojassa sen ympäristöhaittojen edelleen vähentämiseksi. Erityisesti tarkastelussa on otettava huomioon lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvä tekniikka sekä lannan ja säilörehun varastoihin ja niiden käsittelyjärjestelmiin. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaoloaikana tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). SOVELLETUT SÄÄDÖKSET Ympäristönsuojelulaki ja -asetus (86/2000 ja 169/2000) Jätelaki ja -asetus (1072/1993 ja 1390(1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Ympäristöministeriön ohje: Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010 Maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen käsittelyä koskeva asetus nro 1022/2000 (muutos nro 6/2001) Saarijärven seudun jätehuoltomääräykset PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Kinnulan kunnan tekninen lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Kinnulan kunnan ilmoitustaululla sekä Kotiseudunsanomissa. YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU Tästä päätöksestä peritään hakijalta Kinnulan kunnalle ympäristöluvan käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston ympäristölupataksapäätöksen mukaisesti (kv ). Tämän päätöksen käsittelymaksu on 460. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

12 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu 120 Antopäivä on MUUTOKSEN HAKU Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Asian ovat valmistelleet ja lisätietoja antavat va. rakennustarkastaja Petri Syrjä, p ja va. ympäristötarkastaja Sari Urpilainen, p Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päättää edellä esitetyn mukaisesti myöntää ympäristöluvan Kaija ja Matti Lindholmin eläinsuojalle tilalla Viljala, RN:o , osoitteessa Jääjoentie 37, Kinnula. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

13 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu KAUKOLÄMPÖLINJOJEN RAKENTAMINEN Tekninen lautakunta Liite 1. Kinnulan kunta on pyytänyt tarjouksia kaukolämpölinjojen rakentamisesta taajama-alueelle. Tarjoukset pyydetty neljän omakotitalon, rivitalon sekä liikekiinteistön kaukolämpölinjojen rakentamisesta. Lisätarjouksena on pyydetty Häkkilänkartanon (Kinnulan Vuokratalot Oy) kaukolämpölinjaston muutosrakentaminen. Tarjoukset klo mennessä. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päättää, että kaukolämpölinjojen asennustyöt (sis. tarvikkeet) suorittaa tarjouksen mukaisesti PV-Putkitus Oy. Asuinkiinteistöjen kaukolämmön rakentamisurakan hinta on ,62 (alv 0 %) sekä Häkkilänkartanon kaukolämmön muutosrakentamisurakan hinta on ,30 (alv 0 %). Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

14 KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta Muita asioita ei ollut.