Tekninen lautakunta 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 11/2013 129"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 11/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Tapio Pekkarinen (x) Antti Suominen () vpj Aulis Tenhunen (x) Osmo Korhonen () Raili Laitinen (-) Elina Kumpulainen () Olli-Erkki Kinnunen (x) Kalevi Paananen () Jonna Leppänen (x) Anne-Mari Kinnunen () Marketta Rouvinen (-) Sirpa Kinnunen (x) Marko Kinnunen (x) Jorma Timonen () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Manu Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonna Laulumaa (-) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja Henrik Kiviniemi (x) kunnansihteeri Petri Syrjä (x) rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Ossi Kinnunen (x) kunnanrakennusmestari, esittelijä Margit Kinnunen (x) ravitsemispäällikkö ( 72) klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Aulis Tenhunen ja Olli-Erkki Kinnunen. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tapio Pekkarinen Tarkastusaika Aulis Tenhunen Ossi Kinnunen Olli-Erkki Kinnunen Paikka ja aika Tekninen toimisto klo Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Liite 1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutumavertailun ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

3 Tekninen lautakunta INVESTOINTIEN TOTEUTUMA AJALTA Tekninen lautakunta Liite 2. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointien toteutumavertailun ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

4 Tekninen lautakunta OPTIOPÄÄTÖS PESULAPALVELUISTA Tekninen lautakunta Kinnulan kunnan pesulapalveluiden tuottaja kaudelle mahdollinen optio 1 vuosi päätettiin teknisen lautakunnan kokouksessa :ssä 96. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy, että Kinnulan kunnan pesulapalveluiden tuottajana ajalla toimii Kinnulan Siivouskeidas KY. Sirpa Kinnunen jääväsi (osallisuus) itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen ehdollisena. Edellyttäen, että tilaajavastuulain mukaiset hyväksyttävät asiakirjat toimitetaan kello 15:00 mennessä.

5 Tekninen lautakunta OPTIOPÄÄTÖS RUOANKULJETUSPALVELUISTA Tekninen lautakunta Kinnulan kunnan keskuskeittiön ruoankuljetus ja -jakelupalveluiden hoitamisesta kaudelle mahdollinen optio 1 vuosi päätettiin teknisen lautakunnan kokouksessa :ssä 93. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy, että Kinnulan kunnan keskuskeittiön tarvitsemien ruoankuljetus ja -jakelupalveluiden hoitamisen ajalla suorittaa Kinnulan Siivouskeidas KY. Sirpa Kinnunen jääväsi (osallisuus) itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen ehdollisena. Edellyttäen, että tilaajavastuulain mukaiset hyväksyttävät asiakirjat toimitetaan kello 15:00 mennessä

6 Tekninen lautakunta LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINTOIHIN ELINTARVIKE HANKINTO- JEN OSALTA Tekninen lautakunta Liite Voimassa olevat elintarvikkeiden hankinnan sopimukset päättyvät 2013 vuoden loppuun. On käyty keskustelua eri vaihtoehdoista hankkia elintarvikkeita keskuskeittiölle. Elintarvikkeiden hinta on noussut viimevuosina merkittävästi ja talousarvioraamin mukaiset linjaukset ovat tiukkoja. KL- Kuntahankinnat kilpailuttavat tarvikkeiden ja palvelun tuottajat ja solmivat puitesopimukset heidän kanssa. Kuntahankintojen hankintarenkaan kautta on mahdollista saada pienennettyä tarvikkeiden hinnannousua. Elintarvikkeiden osalta puitesopimus on Kespro Oy:n kanssa saakka. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 3. mukaisen sitoumussopimuksen KL- Kuntahankintojen kanssa. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Lautakunnan yhteisenä kantana on, että suositaan suomalaisia elintarvikkeita.

7 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVIO V Tekninen lautakunta Liite 4. TA-2014 sisältö/muutokset Liite 5. TA-2014 ehdotus Liite 6. Käyttötalousarvion 2014 tekstiosa Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvion liitteen 5. ja käyttötalousarvion v tekstiosan liitteen 6. mukaisesti ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 Tekninen lautakunta RAKENTAMIS- JA HANKINTAOHJELMA V Tekninen lautakunta Liite 7. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 7. mukaisen rakentamis- ja hankintaohjelman v ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

9 Tekninen lautakunta ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, URPILAINEN TEEMU Tekninen lautakunta ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kinnulan kunnan Saaren kylän tilalla Heikkilä Rn:o 4:80 sijaitsevalle eläinsuojalle ja sen laajennukselle. HAKIJA Urpilainen Teemu Urpilantie KINNULA HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Teemu Urpilaisen eläinsuojan ympäristölupaa koskeva hakemus on tullut vireille Kinnulan kunnan tekniselle lautakunnalle TOIMINTA JA SIJAINTI Tilalla sijaitsevassa eläinsuojassa harjoitetaan maidontuotantoa. Eläinpaikkoja tulee eläinsuojassa olemaan muutoksen jälkeen 60 lypsylehmälle, 40 hieholle ja 70 alle 8 kuukauden ikäiselle naudalle. Eläinsuojassa tulee olemaan eläinpaikat yhteensä 170 naudalle. Eläinsuoja sijaitsee Kinnulan kunnan Saaren kylässä tilalla Heikkilä Rno 4:80, osoitteessa Urpilantie 35, KINNULA. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11a. TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Kinnulan kunnassa toimii Tekninen lautakunta. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentti kohta 11 a. Lannantuotannoltaan ja ympäristövaikutuksiltaan hakemuksen mukainen eläinsuoja jää pienemmäksi kuin 75 lypsylehmälle tarkoitettu eläinsuoja.

10 Tekninen lautakunta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Eläinsuojan sijaintialue on haja-asutusalueella noin 8km Kinnulan keskustasta kaakkoon. Eläinsuojalle on aiemmin ollut ympäristölupa. Tila ei sijaitse pohjavesialueella. LAITOKSEN TOIMINTA Urpilainen Teemu hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa, joka koskee eläinsuojaa Kinnulan kunnan saaren kylässä Heikkilä 4:80 tilalla. Tilan osoite on Urpilantie 35, Kinnula. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevalle toiminnalle. Kyseessä on vanha toiminta jolle mahdollisen laajennuksen yhteydessä haetaan ympäristöluvan tarkistamista. Toiminnan on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. Tilalla on eläinsuoja jossa on 49 lypsylehmää, 17 hiehoa, 19 sonnia ja 47 nuorkarjaa. Toiminnan on tarkoitus laajentua 60 lypsylehmään, 40 hiehoon ja 70 nuorkarjaan. Tilalla on tarkoitus jatkaa maidontuotantoa. Laajennuksen jälkeen vuosituotanto tulee olemaan noin l. Tilan hiehot kasvatetaan omaan käyttöön ja osa lihanautavasikoista myydään välitykseen. Lehmien laidunnus tapahtuu pihapiirissä olevalla pellolla n. 4 kk vuodessa. Eläinsuojan lannan käsittelynä tulee olemaan lietelantajärjestelmä. Lietelanta johdetaan valutusperiaatteella kahteen lietelantalaan. Tilalla olevien lietesäiliöiden hyötytilavuus on 2802 m 3. Lietteen levitys tapahtuu traktorikalustolla, multausmenetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön. Lannoituksessa noudatetaan tarkennettua lannoitusta. Tilalla on lannanlevitykseen käytettävissä olevaa peltoa yhteensä 97 ha. Tilan säilörehu tuotetaan esikuivattuna pyöröpaaliin. Maitohuoneen pesuvedet 150 m 3 johdetaan lietesäiliöön. Tilalla on polttoainesäiliö jonka tilavuus on 2000 litraa. Muita öljytuotteita on enintään 400 litraa, joita säilytetään betonipohjaisessa konehallissa.

11 Tekninen lautakunta Melu ja liikenne Liikenne on vaikutuksiltaan tavanomaista maidontuotantoon liittyvää liikennöintiä. KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty yleisesti nähtävillä Kinnulan kunnanvirastossa. Kuulutus on julkaistu Kotiseudun sanomissa Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 :in mukaisesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, kirjeellä. Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja Muistutukset ja mielipiteet sekä esitetyt vaatimukset Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakemusasiakirjat on nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: Rakennustarkastaja Petri Syrjä Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Kinnulan kunnan tekninen lautakunta myöntää Teemu Urpilaiselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lypsykarjanavetalle hakemuksen mukaisesti siten kuten lupamääräyksistä ilmenee. 1. Eläinsuoja ja lannanvarastointitilat sijaitsevat hakemuksessa esitetyissä paikoissa. Lupa myönnetään eläinsuojalle, joka on tarkoitettu yhteensä 170 naudalle; 60 lypsylehmälle, 40 hieholle ja 70 alle 8 kuukauden ikäiselle naudalle. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 43 ) 2. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta, kuivikelanta sekä toiminnassa muodostuvat pesuvedet ja säilörehun puristenesteet tulee varastoida vesitiiviiksi rakennetuissa varastoissa. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lan-

12 Tekninen lautakunta nanvarastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO C4). Lietelannan hyötyvarastointitilavuuden (ilman jäte- ja sadevesiä) tulee olla vähintään 2410 m 3. Lisäksi kattamattomaan lietelantalaan tulee erikseen varata säiliökorkeutta 30 cm sadevesiä varten. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 :t,) Eläinsuojan muut jätevedet tulee käsitellä Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. 3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Varastojen tyhjennyksestä ja lannan kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille kohtuutonta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta, kuten hajua tai melua. Lannan kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn on tapahduttava siten, ettei lantaa tai jätevesiä joudu ympäristöön. (YSL 5 43, 45 :t) 4. Lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla riittävästi eläinyksikköä kohden. Hakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä vaatii peltoa maksimieläinmäärillä laskettuna vähintään 63 hehtaaria. Hakijan käytössä oleva peltopinta-ala 97 ha on riittävä. Mikäli jatkossa lantaa toimitetaan käsiteltäväksi muualle kuin pelloille on varmistuttava siitä, että laitoksella on toiminnan sisältävä ympäristölupa ja, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (nk. sivutuoteasetus) vaatimukset täyttyvät. (YSL 43, EY:n asetus 1774/2002) 5. Lietelantaa ja puristenesteitä ei saa levittää vedenhankintaa varten tärkeiden (I luokka) ja vedenhankintaa soveltuvien pohjavesialueiden (II luokka) muodostumisalueilla sijaitseville pelloille. Kuivalantaa saa levittää muodostumisalueen ulkopuoliselle alueelle. Talousvesien hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään m:n levyinen suojavyöhyke käsittelemättä lannalla. Lannanlevitys on kielletty lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai vedenkyllästämään maahan. Lannanlevitys on kielletty välisenä aikana. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan jälkeen. Lannan käyttö toistuvasti kevättulvien alle jäävillä peltoalueilla on kielletty perustettavaa kasvustoa lukuun ottamatta välisenä aikana. Lannan käyttö on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä ja valtaojia. Seuraavan viiden metrin leveydellä lannan pintalevitys on kiellettyä, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Lannan pintalevitys on kiellettyä pelloilla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. (YSL 8 ja 43, VNA 931/2000)

13 Tekninen lautakunta Säilörehun varastoinnissa ja käsittelyssä on huolehdittava siitä, että puristenesteistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista. (YSL 8, 43, 45 :t) 7. Ongelmajätteet (loisteputket, akut, jäteöljyt, lääkkeet ym.) tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet toimitetaan niille järjestettyihin keräyspaikkoihin. Yhdyskuntajätteet on toimitettava luvan saaneelle yhdyskuntajätteenkäsittelyalueelle. Jätemuovi tulee toimittaa hyötykäyttöön tai yhdyskuntajätteenkäsittelyalueelle. Ongelmajätteet, kemikaalit kuten torjunta-aineet tulee säilyttää lukituissa tiloissa läpäisemättömällä alustalla. Kuolleet eläimet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi luvan saaneeseen eläinjätteen käsittelylaitokseen. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan tilalla, tulee se tehdä asianmukaisesti. Rehujätteen kompostointi tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. (YSL 5, 45 :t, JäteL 4, 6, 12 ja 15 :t, EY:n asetus 1774/2002) 8. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varastoitava sekä käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Säiliöiden määräaikaistarkastuksista tulee huolehtia palo- ja pelastusviranomaisen edellyttämällä tavalla. (YSL 7, 8 ja 43 :t, YSA 19, JäteL 19 ) Tarkkailu-, kirjanpito- ja raportointimääräykset 9. Tilan tekniset laitteistot on pidettävä toimintakunnossa ja kunnossapidosta on huolehdittava säännöllisesti, jotta mahdolliset häiriötilanteet ja uhkat terveydelle tai ympäristölle voidaan välttää. Eläinsuojien ja lantaloiden rakenteita on tarkkailtava ja huollettava säännöllisesti. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on ne korjattava välittömästi. Tarkkailusta ja huollosta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastusten päivämäärät, niissä tehdyt havainnot ja tarvittavat huoltotoimet. (YSL 4, 5, 43 ja 46 :t ) 10. Rakennettavan eläinsuojan rakenteet ja toiminnot tulee toteuttaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Eläinsuojien käyttö ja hoito on toteutettava siten, että toiminnan tuottamat ympäristöhaitat saadaan minimoitua. (YSL 4, 5 ja 43 :t, YSA 37 )

14 Tekninen lautakunta Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on välittömästi ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 5 ja 43 :t, YSA 30 ) 12. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle. (YSL 43, 81 ja 90 :t, YSA 19 ) 13. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Vuoden yhteenveto alla mainituista asioista tulee toimittaa valvontaviranomaisen määräämällä tavalla vuosittain kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää seuraavat tiedot: - tuotantoeläinten eläinmäärät; - lantamäärät ja levitysalat - kuolleiden tuotantoeläinten määrät, käsittely ja toimituspaikat - tiedot muutoksista peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa - tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista merkittävistä häiriö- ja poikkeuksellista tilanteista Lietteen levityspaikat ja ajankohdat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Lisäksi jätteiden käsittelystä, kuten syntyvistä jätelajeista, jätemääristä ja toimituspaikoista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 5, 46 ja 83 :t, JäteL 51 ja 52 :t) Muut ohjeet Vesistöön rajoittuvat laitumet tulee rajata siten, että eläinten pääsy vesialueelle estyy. Lannan levityksessä ja varastoinnissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (nro 931/2000). Tilalla tehtävissä rakentamistöissä on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetusta tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista nro 100/2001 siltä osin kuin se koskee lypsykarjataloutta.

15 Tekninen lautakunta Luvan voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on lainvoimainen. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemuslomake täytetään pääosin, kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien säädösten edellyttämien selvitysten lisäksi toiminnan vuotta 2022 koskeva kirjanpito, viimeisin lanta-analyysi ja suunnitelma toiminnasta mahdollisesti ilmenneiden hajuhaittojen vähentämiseksi. Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Sovelletut oikeusohjeet: Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 43-46, 81 ja 83 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 kohta 11a, 7 kohta 11a, 19, 30 ja 37 Terveydensuojelulaki (763/1994) 22 Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 11 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) EY:n asetus 1774/2002 JäteL 4,6,12,15,19,51 ja 52 Käsittelymaksu Hakijalta peritään Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen lupamaksu 460 euroa. Lisäksi laskutetaan luvanhakijalta lehti-ilmoitukset todellisten kulujen mukaan.

16 Tekninen lautakunta Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös: Hakija Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen ELY-keskus Tiedoksi: Kinnulan kunnan ilmoitustaulu Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaisesti valittamalla hallintovalituksena Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelu taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Lupamaksun osalta muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

17 Tekninen lautakunta TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekninen lautakunta Tiedoksi merkittävät asiat: ; Keski-Pohjanmaan liitto: Muistio kt 58:n linjausta koskevasta tapaamisesta ; Destia: K-S:n alueen organisaatiomuutos alkaen ; Keski-Suomen museo: Lausunto Kinnulatalosta ; AVI: Mainoskirje ELY:ille ja kunnille ; Metsäkeskus: Tiedote tuhkalannoituksesta ; Suomen tieyhdistys: Tiedote kurssitarjonnasta ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristön tutkimuskeskus: Jätevesipuhdistamon tutkimustulokset Viranhaltijapäätökset: Vs. kunnanrakennusmestari: /74 Kunnanrakennusmestari: / / / /78 Rakennustarkastaja: / / /21 24 Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi, eikä käytä ottooikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen

18 Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta Ei muita asioita.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta 1 YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja -1, YMPLA 8.5.2014 16:30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot