Vakka-Suomen Golf Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen Golf Oy"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus Tilikausi

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE... 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 8 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

3 TOIMINTAKERTOMUS Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Päättynyt tilikausi oli yhtiön yhdeksäs. Yhtiö hallitsee Uudenkaupungin kaupungin Sorvakon kaupunginosaan rakennettua golfkenttäaluetta. Pelikausi alkoi huhtikuun loppupuolella ja päättyi marraskuun alulla. Kentällä pelattiin noin kierrosta, joista yli greenfee-pelaajien toimesta. Vakka-Suomen Golf Oy:n ja Uudenkaupungin Golfklubi ry:n yhteistyökumppaniverkosto säilyi suunnilleen edellisvuoden suuruisena ja pysyimme myös taloudellisesti edellisen kauden tasolla. Tämän verkoston ylläpito ja kehittäminen on yksi keskeisistä tehtävistä myös tulevaisuudessa. Kaudella 2010 siirrettiin kahvilatoiminta kaikkine siihen liittyvine tulo- ja menoerineen UGK ry:ltä VSG Oy:lle. Tämän muutoksen jälkeen golfyhteisön kaikki liiketoiminta on VSG Oy:n vastuulla ja UGK ry jatkaa urheilutoiminnan harjoittamista juniori- ja valmennus- sekä kilpailutoiminnan parissa. Proshop -toimintaa ja sen kehittämistä jatkoi toista vuotta Pyörä Nurmi Oy Yrjö Honkasalon vastatessa myymälästä. Yhteistyö jatkuu edelleen. Osakepääoma Yhtiöllä on kaikkiaan 415 osaketta, joista maksetaan vuotuinen hoitovastike: B-osakkeita 314 kpl C-osakkeita 82 kpl D-osakkeita 19 kpl Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaudella 2010 siirryttiin aikaisemman hoitovastikemaksun sijasta erillisiin hoito- ja rahoitusvastikemaksuihin. Osakkeenomistajille määriteltiin osakekohtainen lainaosuus, jolloin syntyi mahdollisuus maksaa lainaosuus myös kerralla pois. Osakas vapautui näin maksamasta em. rahoitusvastiketta. Lainaosuuden maksamismahdollisuus annetaan osakkaille joka kevät vastikelaskutuksen yhteydessä. Kaudella 2010 lainaosuus maksettiin 26 osakkeesta, joista lainanlyhennystä kertyi kaikkiaan ,10 euroa, lisäksi lainaa lyhennettiin euroa kassavaroista. Lainan lyhennystä tullaan jatkamaan samalla periaatteella myös lähitulevaisuudessa. Kentän kehittämistä pelaajien tarpeet silmällä pitäen jatketaan. Hallinto Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on ollut Juha-Pekka Nieminen ja hallituksen jäseninä ovat toimineet Marjatta Keihäskoski, Jarmo K. Lahtinen, Timo Hakala, Mika Nissilä, Juhani 3

4 Rautaheimo, Simo Rosendahl ja Kari Vainio. Uoti Hämäläinen toimii yhtiön toimitusjohtajana. Hän on myös Uudenkaupungin Golfklubi ry:n toiminnanjohtajana. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on Pekka Ajanko, HTM. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 19664,68 e kirjataan tilille Edellisten tilikausien voitto(tappio) ja ettei osinkoa jaeta. 4

5 TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,88 Liiketoiminnan muut tuotot , ,62 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,57 Ulkopuoliset palvelut ,96 0, , ,57 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,63 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , ,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,47 Liiketoiminnan muut kulut , ,04 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 30,00 60,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 229,94 132,27 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,23 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,28 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,28 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,28 5

6 TASE Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,59 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,93 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,36 Koneet ja kalusto , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 504,56 504,56 504,56 504, , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0, ,00 Lainasaamiset 5 535, ,00 Muut saamiset 895, ,86 Siirtosaamiset 737,60 35, , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,52 6

7 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Ylikurssirahasto , ,29 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,10 0, ,10 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,45 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat 4 621,46 73,50 Muut velat 1 775,65 960,99 Siirtovelat , , , , , ,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,52 7

8 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuuden arvostus ja poistomenetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisin poistoin. Menojäännöksestä tehtävät poistot ovat: Rakennukset 30 vuotta tasapoisto Kenttärakenteet vuotta tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta tasapoisto Työkoneet 6 vuotta Muut koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Aktivoidut korot 10 vuotta tasapoisto Vaihto-omaisuuden arvostus Yhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta. TULOSLAKELMAN LIITETIEDOT Pakolliset varaukset Pakollisia varauksia ei ole tehty tällä tai aikaisemmilla tilikausilla. Henkilöstö Toimihenkilöt 1 1 Työntekijät, keskimäärin 3,6 3 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 8

9 TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo ,36 Lisäykset 2 507,05 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 6 214,18 Kirjanpitoarvo ,23 Kenttärakenteet Kirjanpitoarvo ,51 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto ,66 Kirjanpitoarvo ,85 Kentänhoitokalusto Kirjanpitoarvo ,23 Lisäykset ,30 Vähennykset 0,00 Sumupoisto ,20 Kirjanpitoarvo ,33 Kalusto Kirjanpitoarvo ,57 Lisäykset 4 369,32 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 2 788,47 Kirjanpitoarvo ,42 Konttori- ja ATK-laitteet ja muu kalusto Kirjanpitoarvo ,44 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 1 006,11 Kirjanpitoarvo ,33 Aktivoidut korot Kirjanpitoarvo ,92 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 3 972,64 Kirjanpitoarvo ,28 9

10 Sijoitukset Osakkeet Vakka-Suomen Puhelin Oy 3 kpl 504,56 e Oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Uusmerkintä 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,29 Ylikurssirahaston muutos 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,29 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,10 Tulos edellisiltä tilikausilta , ,45 Tilikauden tulos , ,28 Oma pääoma , ,12 Vakka-Suomen Golf Oy:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on: Osakelaji Kpl Nimellisarvo Yhteensä A , ,00 B , ,00 C , ,00 D , ,00 Yhteensä ,00 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua V-S Osuuspankki , ,00 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuutena on ,00 e kiinteistökiinnitys seuraaviin kohteeseen: 10

11 Laitostunnus L25. Vuokraoikeus Uusikaupunki I- nimiseen tilaan Rno 1:0, Uusikaupunki sekä vuokra-alueella sijaitsevat vuokralaisen omistamat rakennukset. Laitostunnus L1. Vuokraoikeus Ruskeakallio nimiseen tilaan RN:o 1:625, Vanhakartano, Uusikaupunki sekä vuokra-alueella sijaitsevat vuokralaisen omistamat rakennukset. Lainat rahoituslaitoksilta V-S Osuuspankki , ,00 11

12 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Uudessakaupungissa helmikuun 19. päivänä 2011 Juha-Pekka Nieminen Marjatta Keihäskoski Jarmo K. Lahtinen hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Timo Hakala Juhani Rautaheimo Kari Vainio hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Mika Nissilä hallituksen jäsen Simo Rosendahl hallituksen jäsen Uoti Hämäläinen toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Uudessakaupungissa maaliskuun päivänä 2011 Pekka Ajanko, HTM 12

13 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Tasekirjaan sidottuna Tositelajit ja niiden säilyttämistapa Kassatositteet Paperitositteina Alv-kirjaukset Tilinpäätösviennit Paperitositteina 13