Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi"

Transkriptio

1 laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi

2 Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5 Päänäytön toiminnot...6 Käyttöön liittyviä varoituksia...7 Ennen käyttöä...9 Perustoiminnot...15 Hälytykset ja varoitukset...18 Ohjeistettavat toiminnot...19 laris TIV -ruiskupumpun ohjeistettavien toimintojen luettelo...21 Lääkeprotokollien luettelo...23 laris TIV Ruiskupumppu lääkeprotokollan asetus...23 Laitetiedot...24 Sopivat ruiskut...25 Oheislaitteet...25 Sopivat jatkoletkut...26 Huolto...28 Tukos Painerajat...30 IrD, RS232 ja hoitajakutsutoimintoa koskevat tiedot...31 Trumpettikäyrät ja aloituskäyrät...32 Tuotteet ja varaosat...33 Toimittajan yhteystiedot DF00389 Iss. 3 1/34

3 Johdanto laris TIV -ruiskupumppu (jota kutsutaan tämän jälkeen pumpuksi ) on ruiskupumppu, jolla nukutuslääkäri voi sen monipuolisten ominaisuuksien ansiosta antaa lääkeaineita leikkaussalissa sekä laskea käynnistys - ja ylläpitoannosten antonopeuksia. laris TIV -ruiskupumpun kanssa voidaan käyttää erilaisia vakiomallisia, kertakäyttöisiä Luer lock-ruiskuja. Siihen sopivat ruiskukoot 5 ml - 50 ml. Katso sopivien ruiskujen luettelo kohdasta Sopivat ruiskut. Käyttötarkoitus laris TIV -ruiskupumppu on tarkoitettu lääkintähenkilökunnan käytettäväksi infuusionopeuden ja infusoidun nestemäärän valvontaan. Käyttöolosuhteet laris TIV -ruiskupumppua saa käyttää vain kliinisesti pätevä henkilö automaattisena ruiskupumppuna ja suonensisäisten katetrien asettamisen jälkeiseen hallintaan. CareFusion ei voi taata jatkuvaa järjestelmän tarkkuutta muiden valmistajien ruiskujen kanssa kuin niiden, jotka on ilmoitettu "Hyväksytyt ruiskut" -taulukossa. Valmistajat voivat muuttaa järjestelmän tarkkuuteen liittyviä ruiskuominaisuuksia ilmoittamatta siitä ensin. Hoidon aiheet laris TIV -ruiskupumppu on tarkoitettu muun muassa seuraavien aineiden infuusioon: kipulääkkeet mikrobilääkkeet verivalmisteet kemoterapia ravitsemus ihonalainen Vasta-aiheet laris TIV -ruiskupumpun kontraindikaatiot: enteraaliset hoidot epiduraaliset infuusiohoidot Tietoja tästä käyttöoppaasta Käyttäjän on perehdyttävä perusteellisesti tässä oppaassa kuvattuun laris TIV -ruiskupumppuun ennen sen käyttöä. Tässä käyttöohjeessa olevissa kuvissa on käytetty tyypillisiä asetuksia, joita voi käyttää pumpun toimintoja ohjeistettaessa. Kyseiset asetukset ja arvot ovat vain esimerkkejä. Minimi-infuusionopeudella tarkoitetaan nimellisnopeutta 1,0 ml/t ja keski-infuusionopeudella nimellisnopeutta 5,0 ml/t. Kaikki infuusionopeudet, asetukset ja arvot on lueteltu kohdassa Tiedot. 1. Käynnistä pumppu painamalla a-painiketta. Pikaohje 2. UUSI LÄÄKE - Vastaamalla EI aikaisemmat lääkenimitiedot säilyvät. Vastaamalla KYLLÄ aikaisemmat lääkenimitiedot nollautuvat. 3. Valitse lääke. 4. Syötä potilaan paino. 5. Vahvista protokolla. 6. Lataa ruisku. 4. Vahvista ruiskun oikea koko ja merkki. 5. Varmista, että jatkoletku on kiinnitetty ruiskuun mutta ei potilaaseen. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 6. INFUUSIONOPEUS - Muuta tarvittaessa f-näppäimillä. 7. TÄYTTÖ - Paina ensin i-painiketta ja sitten TÄYTTÖ -toimintonäppäintä. 8. Yhdistä infuusioletku potilaaseen. 9. Käynnistä infuusio painamalla b-painiketta. 1000DF00389 Iss. 3 2/34

4 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet VIRTPINIKE KÄYNNISTYSPINIKE Näyttö Kiertonokan vapautuskytkin Näkyvä hälytyksen merkkivalo PURGE/ BOLUS VIENNUS PINE TOIMINTO Lukitussiivekkeet Infuusioletkun koukku PITOPINIKE Näppäinuloke Ruiskunpidike Tarkat männän lukitsimet rvokilpi (merkit selostettu kohdassa Merkkien selitykset) Kiertonokan vapautuskytkin MDI-kiinnitys (Medical Device Interface) Kiertonokka pumpun kiinnittämiseksi vaakakiskoihin Infrapunaportti Kantokahva Toiminnallinen maa Sivuun taittuva ruuvikiinnitin RS232-liitin Infuusioletkun koukku 1000DF00389 Iss. 3 3/34

5 Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet: Merkki Kuvaus a bh c i d VIRTPINIKE - Paina kerran, niin pumppuun kytkeytyy virta. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, niin laitteesta katkeaa virta. KÄYNNISTYSPINIKE - Käynnistää infuusion. Vihreä LED-valo vilkkuu infuusion aikana. PITOPINIKE - Infuusio keskeytyy ja pumppu jää valmiustilaan. Oranssi LED-valo palaa pumpun ollessa valmiustilassa. VIENNUS - painike - Hälytysääni vaiennetaan painamalla tätä painiketta 2 minuutin ajaksi (ohjeistettavissa). Hälytysääni kuuluu uudelleen tämän ajan jälkeen. Paina painiketta, kunnes kuulet 3 äänimerkkiä merkkinä siitä, että laite vaiennetaan 60 inuutiksi. PURGE/BOLUS - painike - Ota painike käyttöön sitä painamalla PURGE tai BOLUS -toimintonäppäimet. Käytä painikkeita painamalla niitä. PURGE - Täytä letku kunnolla infuusion ollessa aloitustilassa. Pumppu on valmiustilassa Infuusioletkua ei ole yhdistetty potilaaseen nnettua nestemäärää (VI, volume infused) ei lisätä kokonaisnestemäärään BOLUS - neste tai lääke annetaan nopeasti. Pumppu käy Infuusioletku on yhdistetty potilaaseen nnettu nestemäärä (VI) lisätään LISÄTOIMINNOT - painike - Siirtyminen lisätoimintojen valikkoon (katso Perustoiminnot). e PINE - painike - Infuusiopaine ja hälytystaso näytölle. f NUOLINÄPPÄIMET - Kaksoisnuolinäppäintä painamalla perusnäytössä näkyvä arvo nousee/laskee nopeasti. Yksinkertaista nuolinäppäintä painamalla se nousee/laskee hitaasti. g TYHJÄT TOIMINTONÄPPÄIMET - Käytetään näytön viestien mukaisesti. Merkkivalot: Merkki Kuvaus j S VERKKOVIRRN KUN MERKKIVLO - Valon palaessa laite käyttää akkuaan voimanlähteenä. Kun valo alkaa vilkkua, akun käyttöaikaa on jäljellä alle 30 minuuttia. MERKKIVLO - Valon palaessa laite on kytketty verkkovirtaan ja akku latautuu. 1000DF00389 Iss. 3 4/34

6 Merkkien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt merkit: Merkki Kuvaus wx yl O r s T tu W Huomio! (Tutustu laitteen mukana toimitettuihin ohjeisiin) Toiminnallinen maa RS232/hoitajakutsuliitäntä (liitin tilattava erikseen) Defibrillaatiosuojattu CF-tyypin laite (sähköiskusuojauksen taso) Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta Vaihtovirtaa käyttävä laite Laite täyttää neuvoston direktiivin 93/42/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/47/EY) vaatimukset. Valmistuspäivämäärä Valmistaja Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana Sulakkeen koko Tärkeää EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella 1000DF00389 Iss. 3 5/34

7 Päänäytön toiminnot Käynnissä oleva toiminto Valittu ruiskutyyppi/ lääkenimi Painetiedot Infuusionopeus Näytön kuvakkeet: nnettu nestemäärä nnetun nestemäärän säätö Merkki l ikaa N C d E F Kuvaus jäljellä-kuvake - Näyttää, kuinka paljon aikaa on jäljellä, ennen kuin ruisku on vaihdettava. KKU-kuvake - Näyttää akun lataustilan ja uudelleenlatauksen tarpeen. Käynnistysvaiheen annos (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) Käynnistysvaiheen kesto (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) utomaattisen boluksen kesto (näkyy boluksen asetusnäytössä) Ylläpitovaiheen annosnopeus (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) 1000DF00389 Iss. 3 6/34

8 Käyttöön liittyviä varoituksia Kertakäyttöiset ruiskut ja jatkoletkut Potilasletku on aina puristettava kiinni tai muutoin eristettävä ennen kuin ruisku avataan tai poistetaan pumpusta. Muussa tapauksessa tuloksena voi olla tahaton lääkkeen antaminen. m Tämä laris TIV -ruiskupumppu on kalibroitu niin, että siinä käytetään kertakäyttöruiskuja. Pumpun moitteettoman ja tarkan toiminnan varmistamiseksi käytä ainoastaan pumpussa tai tässä käyttöohjeessa mainittuja 3-osaisia Luer lock-ruiskumerkkejä. Muiden kuin mainittujen ruiskujen ja jatkoletkujen käyttäminen saattaa häiritä pumpun toimintaa ja heikentää infuusion tarkkuutta. n o Jos ruisku on asetettu väärin pumppuun tai jos se poistetaan pumpusta ennen kuin jatkoletku on suljettu tai irrotettu potilaasta, seurauksena saattaa olla kontrolloimaton virtaus tai nesteen takaisinimu. Infuusioletku voidaan sulkea hanan avulla tai käyttämällä erityistä virtauksensuljinta. Yhdistäessäsi infuusioletkua pumppuun työnnä letku pumpun takakulmassa olevan koukun läpi. Näin ruisku ei pääse vahingossa irtoamaan pumpusta. G Useiden nestelinjojen ja/tai pumppujen yhdistäminen esimerkiksi kolmitiehanan avulla saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan, joten sitä on tällöin tarkkailtava huolellisesti. Pumpun kiinnittäminen H Pumppu saa olla korkeintaan 1,0 metrin päässä potilaan sydämestä. Tarkin jatkoletkun painelukema saadaan asettamalla pumppu lähelle potilaan sydämen tasoa. I Älä kiinnitä pumppua pystysuoraan asentoon, niin että ruiskun kärki osoittaa ylöspäin, koska tällöin ruiskussa mahdollisesti oleva ilma saattaa päästä potilaaseen. Käyttäjän tulee estää ilman pääsy potilaaseen täyttämällä letku ohjeiden mukaisesti, varmistamalla infuusion eteneminen ja tarkistamalla säännöllisesti infuusiossa käytettävä ruisku sekä letkut ja niiden kiinnityskohdat. Käyttöympäristö Kun infuusiolaitteita käytetään muiden verisuonistoon liitettävien laitteiden kanssa, niiden käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tällaiset pumput aiheuttavat huomattavia painevaihteluja käsiteltävässä verisuonistossa ja voivat johtaa siten lääkkeiden tai nesteiden väärään antamiseen. Tällaisia laitteita ovat esim. dialyysissa, ohitusleikkauksessa tai sydämenelvytyksessä käytettävät laitteet. Tämä pumppu soveltuu käytettäväksi sairaalaympäristössä muussa kuin kotitalousympäristössä tai sellaisessa ympäristössä, joka on liitetty suoraan julkiseen yksivaiheiseen sähköverkkoon, joka toimittaa sähköä kotitalouskäyttöön. Sitä voidaan kuitenkin käyttää kotitalouksissa terveydenhoidon ammattilaisten valvonnassa muiden tarvittavien toimepiteiden kanssa. (Katso lisätietoja teknisestä huolto-oppaasta tai ota yhteyttä koulutettuun huoltohenkilökuntaan tai CareFusioniin). Tätä pumppua ei ole tarkoitettu käytettäväksi syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä, joissa on ilmaa, happea tai ilokaasua. Käyttöpaine Nesteen annostus on erittäin tarkkaa, koska infuusiojärjestelmässä oleva vastus syrjäytetään paineen avulla. Pumppauspaineen hälytysjärjestelmää ei ole suunniteltu havaitsemaan suonensisäisiä komplikaatioita tai suojaamaan potilasta niiltä. J Hälytystilanteet Useat pumpun havaitsemat hälytystilanteet keskeyttävät infuusion ja laukaisevat hälytysäänen ja - merkkivalon. Käyttäjän on tarkastettava säännöllisesti, että pumppu toimii toivotulla tavalla ja ettei mikään hälytys ole lauennut. 1000DF00389 Iss. 3 7/34

9 Käyttöön liittyviä varoituksia (jatkuu) Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt M Tämä pumppu on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä, kuten korkeaenergisiltä radioaalloilta, magneettikentiltä ja sähköstaattisilta purkauksilta, joita saattavat aiheuttaa esim. sähkökirurgiset instrumentit ja diatermialaitteet, suuret moottorit, kannettavat radiolaitteet ja matkapuhelimet. Pumppu on suunniteltu siten, että se on turvallinen huomattavan korkeillakin häiriötasoilla. Sädehoitolaite: Älä käytä pumppua minkään sädehoitolaitteen lähellä. Sädehoitolaitteen, kuten lineaarisen kiihdyttimen, luomat säteilytasot voivat vaikuttaa vakavasti pumpun toimintaan. Katso valmistajan suosituksista turvallinen etäisyys ja muita varotoimenpiteitä. Lisätietoja saat paikalliselta CareFusionin edustajaltasi. Magneettikuvaus (MRI): Pumppu sisältää ferromagneettisia materiaaleja, jotka ovat alttiita magneettikuvauslaitteiden luomien magneettikenttien aiheuttamille häiriöille. Siten pumppua ei sellaisenaan katsota yhteensopivaksi magneettikuvauksen kanssa. Mikäli pumpun käyttö magneettikuvausympäristössä on kuitenkin välttämätöntä, CareFusion suosittelee erityisesti, että pumppu kiinnitetään turvallisen etäisyyden päähän magneettikentästä rajatun pääsyalueen ulkopuolelle, jotta pumppuun ei aiheudu magneettista häiriötä tai magneettikuva ei vääristy. Tämä turvaetäisyys on määritettävä valmistajan antamien sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) koskevien suositusten mukaisesti. Lisätietoa saat tuotteen teknisestä huolto-oppaasta (TSM). Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen CareFusionin edustajaan. Lisävarusteet: Älä käytä pumpun kanssa mitään lisävarustetta, jota ei suositella. Pumppu on testattu ja todettu yhteensopivaksi asianmukaisten EMC-vaatimusten kanssa vain, kun käytetään suositeltuja lisävarusteita. Muiden kuin CareFusionin määrittämien lisävarusteiden, antureiden tai kaapelien käyttö voi johtaa kasvaneisiin päästöihin tai pumpun suojaustason alenemiseen. Tämä pumppu on CISPR 11 -standardin ryhmän 1 mukainen -luokan laite, joka käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäisiin toimintoihinsa normaalissa tuotetarjonnassa. Tästä johtuen sen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaiset eivätkä todennnäköisesti aiheuta häiriöitä läheisissä sähkölaitteissa. Tästä laitteesta pääsee kuitenkin ympäristöön sähkömagneettista säteilyä, joka alittaa standardeissa IEC/EN ja IEC/EN määritellyt raja-arvot. Jos pumppu kuitenkin häiritsee muiden laitteiden toimintaa, häiriöt on minimoitava esimerkiksi siirtämällä pumppua tai laitteita. K B Joissakin tapauksissa laitteen toiminta voi häiriintyä ilmassa olevasta sähköstaattisesta purkauksesta, jonka voimakkuus on noin 15 kv tai yli tai radioaalloista, joiden taso on noin 10 V/m tai yli. Tällöin laitteen turvallisuus on varmistettu niin, että infuusio lakkaa ja laite tuottaa hälytysäänen ja hälytysvalot syttyvät. Jos hälytystilanne ei korjaannu käyttäjän toimenpiteillä, suosittelemme vaihtamaan pumpun ja toimittamaan sen asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tutkittavaksi. (Katso lisätietoja teknisestä huolto-oppaasta). Vaarat Pumpun käyttäminen tulenarkojen anestesiakaasujen lähellä voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Pumppu on sijoitettava paikkaan, jossa ei ole tällaisia vaarallisia kaasuja. Vaarallinen jännite: Pumpun kotelon avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kaikki huoltotyöt on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Kun laite kytketään ulkoiseen virtalähteeseen, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, pumppua on käytettävä sen oman akun avulla. V Älä avaa RS232/hoitajakutsun suojusta, kun toiminto ei ole käytössä. Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia RS232/hoitajakutsua liittäessäsi. Liittimien piikkien koskettaminen voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen suojauksen pettämisen. Suosittelemme antamaan kaikki toimenpiteet asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tehtäväksi. L Jos pumppu putoaa tai altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille tai sen epäillään muuten vaurioituneen, poista pumppu käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Mikäli mahdollista, laite on kuljetettava ja varastoitava alkuperäispakkaukseen pakattuna noudattaen lämpötila-, kosteus- ja painesuosituksia, jotka on mainittu kohdassa Tiedot sekä ulkopakkauksessa. 1000DF00389 Iss. 3 8/34

10 Ennen käyttöä lkumääritykset Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen pumpun käyttöä. 1. Tarkista, että pumppu on toimitettu täydellisenä, se on vahingoittumaton ja sen levyyn merkitty sähköverkon jännite vastaa käytettävää verkkojännitettä. 2. Toimitukseen kuuluu: laris TIV -ruiskupumppu Käyttöohje-CD Verkkojohto (pyydetty malli) Suojapakkaus 3. Kytke pumppu verkkovirtaan vähintään 2 1/2 tunnin ajaksi, jotta akku lataantuu täyteen (varmista, että S -kuvake syttyy). Kielen valinta Ensimmäisessä käynnistyksessä pumppu näyttää kielen valintanäytön. 2. Valitse kieli näytön luettelosta f-näppäimillä. 3. Vahvista valinta painamalla OK-toimintonäppäintä. Pumppu alkaa automaattisesti käyttää akkunsa virtaa, jos se käynnistetään ilman, että johto on kytkettynä verkkoon. Jos pumppu ei toimi asianmukaisesti, pakkaa se mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen suojapakkaukseen ja toimita se pätevän huoltohenkilön tarkastettavaksi. 1000DF00389 Iss. 3 9/34

11 Älä Ennen käyttöä (jatkuu) asenna pumppua niin, että virransyöttöpistoke tai ruiskun kärki osoittaa ylöspäin. Tällaisessa asennossa olevan laitteen päälle valuva neste voi vaarantaa sähköturvallisuuden tai ruiskussa mahdollisesti oleva ilma saattaa päästä potilaaseen. Ruuvikiinnitinasennus Laitteen takaosassa olevalla ruuvikiinnittimellä laite voidaan kiinnittää tukevasti normaaliin pystysuoraan infuusiotelineeseen, jonka halkaisija on mm. Syvennys 1. Vedä taivutettavaa ruuvikiinnitintä itseesi päin ja ruuvaa se irti, jotta tangolle jää tarpeeksi tilaa. 2. seta pumppu tangon ympärille ja kiristä ruuvia, kunnes kiinnitin on tukevasti tangon päällä. Varmista, että ruuvikiinnitin on taivutettu ulos ja asetettu pumpun takana olevaan syvennykseen, ennen kuin pumppu liitetään telakointiasemaan/ työasemaan* tai kun se ei ole käytössä. Pumppua ei saa koskaan asentaa siten, että nesteenannosteluteline on yläpainoinen tai epävakaa. * * Telakointiaseman/työaseman* tai laitekiskon asennus Kisko Vapauta vipu (työntämällä) Kiertonokka Kiertonokka voidaan asentaa telakointiaseman/työaseman* kiskoon tai laitekiskoon,, jonka mitat ovat 10 x 25 mm. 1. Kohdista pumpun takana oleva kiertonokka telakointiaseman/työaseman kiskoon* tai laitekiskoon. 2. Pidä pumppua vaaka-asennossa ja työnnä se tukevasti kiskon tai laitekiskon päälle. Varmista, että pumppu napsahtaa tukevasti paikalleen kiskon päälle. 3. Kun irrotat pumppua, työnnä vapautusvipua ja vedä pumppua eteenpäin. *laris DS Docking Station and laris Gateway Workstation. 1000DF00389 Iss. 3 10/34

12 Ennen käyttöä (jatkuu) Ruiskun asettaminen ja vahvistaminen Varoitus: seta ja vahvista ruisku turvallisesti noudattamalla alla olevia ohjeita huolellisesti. Väärin asetettu ruisku voi aiheuttaa ruiskun tyypin ja koon virheellisen tunnistamisen. Virheellisesti tunnistetun ruiskun vahvistaminen saattaa aiheuttaa merkittävän epätarkkuuden infuusion nopeudessa, ja se voi myös häiritä pumpun toimintaa. Käytä ainoastaan niitä ruiskumerkkejä, jotka on mainittu pumpussa tai tässä käyttöoppaassa. Vääränlaisen ruiskun käyttäminen saattaa heikentää pumpun infuusionopeuden tarkkuutta ja häiritä pumpun toimintaa. Kun nestettä vedetään ruiskuun, sitä on vedettävä tarpeeksi, jotta infuusion loppuvaiheessa jatkoletkuissa ja ruiskussa mahdollisesti oleva tyhjä tila otetaan huomioon, koska sitä ei voida täysin infusoida. Lukitussiivekkeet Pumpun puristimet Männän laippa Mäntä Männäntyönnin Ruiskun säiliö Säiliön laippa Ruiskun pidike Ruiskun laipan pidike seta pumppu tukevalle vaaka-alustalle tai telineeseen aiemmin kuvatulla tavalla. Valmistele, lataa ja täytä kertakäyttöruisku ja infuusioletku normaaliin tapaan huolehtien niiden aseptisuudesta. 1. Purista männäntyöntimen lukitussiivekkeet yhteen ja siirrä työnnintä vasemmalle. 2. Vedä ruiskun pidikettä eteen ja alas. 1000DF00389 Iss. 3 11/34

13 3. seta ruisku paikalleen varmistaen, että säiliön laippa on asetettu ruiskun pidikkeen loviin. Varmista, että ruisku on ladattu oikein, aseta säiliön laippa ruiskun pidikkeen ja ruiskun laipan pidikkeen väliseen tilaan. Se on asetettu oikein, jos ruisku pysyy paikallaan, kun ruiskun pidike suljetaan. 4. Nosta ruiskun pidikettä, kunnes se lukkiutuu ruiskun säiliötä vasten. 5. Purista männäntyöntimen lukitussiivekkeet yhteen ja siirrä työnnintä vasemmalle, kunnes se ylettyy männän päähän. 6. Vapauta lukitussiivekkeet. Varmista, että männänpuristimet pitävät mäntää tiukasti paikallaan ja että lukitussiivike palautuu alkuperäiseen asentoon. 7. Varmista, että ruiskun tyyppi ja koko vastaa pumpussa kuvattua ja paina sitten VHVIST. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-toimintonäppäintä. ODOTT IVC 50 + SÄÄDÄ - HYVÄKSY TYYPPI CareFusion Huom.: Jos TÄYTÄ RUISKU-valinta on käytössä, täytön näyttö tulee näkyviin ja infuusioletkut voidaan täytää tarpeen mukaan. Varmista kuitenkin, että letkut eivät ole yhdistettynä potilaaseen tämän toimenpiteen aikana. suosittelee, että pumpussa valittavissa olevien määritettyjen ruiskutyyppien ja -kokojen määrä pidetään rajallisena. Kiinnittä infuusioletkut huolellisesti käyttäen pumpun takaosassa olevaa pidikettä. Tämä suojaa ruiskun tahattomalta irtoamiselta pumpusta. Varmista, että molemmat männänpuristimet on lukittu huolella männän laippaan ja että ylempi lukitussiiveke on palautettu alkuperäiseen asentoon. 1000DF00389 Iss. 3 12/34

14 Ennen käyttöä (jatkuu) laris TIV-tilassa TIV -ruiskupumpussa ei ole annettavan nestemäärän säätöä (VTBI) ylläpitoannoksen aikana eikä tilassa, jossa ei anneta lääkeainetta. Infuusio jatkuu, kunnes se keskeytetään käsin tai neste loppuu. Tee ja muuta mahdolliset asetukset huolellisesti varmistaen, että syötetyt tiedot ja yksiköt ovat oikein. Pumpun käynnistäminen - TIV-tila. käyttöjärjestys on INDUKTIO*, PUSE* ja VLIKKO. Käytössä oleva tila näkyy suurina kirjaimina näytön vasemmassa yläkulmassa. *Nämä tilat voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa. Ohjeistaminen mahdollistaa lääkenimen valitsemisen sekä oletusarvojen määräämisen seuraavaksi kuvatussa käynnistysvaiheessa syötettäville tiedoille. Jos yhtään lääkenimeä ei ole ohjeistettu, seuraavia vaiheita ei näy ja pumppu toimii normaalitilassa. Ks. Pumpun käynnistäminen - NORMLI-tila. 1. Kytke pumppu verkkovirtaan verkkovirtakaapelin avulla. Paina a-painiketta. 2. UUSI LÄÄKENIMI - Jos haluat nollata lääketiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä lääketietoja, paina EI-näppäintä. Siirry kohtaan 4. Käynnistyksessä on valittu seuraava lääkenimi: 3. VLITSE LÄÄKENIMI - Valitse lääkenimi näytön luettelosta. Jos yhtään lääkenimeä ei ole ohjelmoitu, aseta lääkeprotokollat ohjeistetuissa toiminnoissa kuvatulla tavalla. 4. PINO (jos tarvitaan annosta varten) - Syötä potilaan paino f-näppäimillä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 5. Vahvista annetut käynnistys- ja ylläpitonopeudet painamalla OK-näppäintä. Siirry kohtaan 12. Lataa ruisku tai muuta tietoja painamalla modifioi. 6. PINO (jos tarvitaan annosta varten) - Syötä potilaan paino f-näppäimillä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 7. KONS - Syötä lääkkeen konsentraatio, esimerkiksi mg/ml, lääkeprotokollassa annettujen rajojen väliltä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. Jos lääkkeen oletus-, minimi- ja maksimikonsentraatiot ovat samat, tämä vaihe ohitetaan. 8. KÄYNNISTYS - Syötä käynnistysannoksen määrä potilaan painokiloa kohti f-näppäimillä (jos tarvitaan annosta varten). Hyväksy painamalla OK-näppäintä. Käynnistystoiminto ei ehkä ole käytössä. Voit ottaa käynnistystoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa. 9. IK - Syötä sekunneissa aika, jonka kuluessa käynnistysannos annetaan. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 10. YLLÄPITO - seta ylläpitoannoksen nopeus käyttämällä lääkeprotokollan yksikköjä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 11. Vahvista annetut käynnistys- ja ylläpitonopeudet painamalla OK. Lataa ruisku tai muuta tietoja painamalla MODIFIOI. 12. Lataa ruisku Ruiskun lataaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. 13. VHVIST RUISKU - Tarkista, että käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko vastaavat näytön tekstiä. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-painiketta. Paina HYVÄKSY (vahvista), kun käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko näkyvät näytössä. Viimeistele letkun täyttö tarvittaessa. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 14. VIIMEISTELE LETKUN TÄYTTÖ (tarvittaessa) - Ks. ohjeet kohdasta Viimeistele letkun täyttö. 15. YHDISTÄ POTILSEEN - Yhdistä letku potilaaseen käyttäen avattua suoniyhteyttä. 16. STRT - Käynnistä toiminto painamalla b. Näyttöön ilmestyy teksti INDUKTIO. Pysäytyspainikkeen oranssi merkkivalo sammuu ja käynnistyspainikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkkinä siitä, että laite on toiminnassa. 1000DF00389 Iss. 3 13/34

15 Ennen käyttöä (jatkuu) Pumpun käynnistäminen - NORMLI-tila Kun lääkenimi on valittu, pumppu siirtyy TIV-tilaan - Pumpun käynnistäminen - TIV-tila. 1. Kytke pumppu verkkovirtaan verkkovirtakaapelin avulla. Paina a-painiketta. 2. UUSI LÄÄKENIMI - Jos haluat nollata lääketiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä lääketietoja, paina EI-näppäintä ja jatka TIV-tilassa edellä kuvatulla tavalla. 3. Valitse näytöllä näkyvästä luettelosta EI LÄÄKETTÄ. 4. Lataa ruisku Ruiskun lataaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. 5. VHVIST RUISKU - Tarkista, että käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko vastaavat näytön tekstiä. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-painiketta. Paina HYVÄKSY (vahvista), kun käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko näkyvät näytössä. Viimeistele letkun täyttö tarvittaessa. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 6. MUUT INFUUSIONOPEUS - seta haluttu infuusionopeus ml/t f-näppäimillä. 7. VIIMEISTELE LETKUN TÄYTTÖ (tarvittaessa) - Ks. ohjeet kohdasta Viimeistele letkun täyttö. 8. YHDISTÄ POTILSEEN - Yhdistä letku potilaaseen käyttäen avattua suoniyhteyttä. 9. STRT - Käynnistä toiminto painamalla b-painiketta. Näyttölle ilmestyy teksti INFUUSIO. Pysäytyspainikkeen oranssi merkkivalo sammuu ja käynnistyspainikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkkinä siitä, että laite on toiminnassa. 1000DF00389 Iss. 3 14/34

16 Perustoiminnot Bolus-toimintoa voidaan käyttää pysäytys- ja ylläpitotilojen aikana. Se ei kuitenkaan ole käytettävissä valmiustilan aikana. Purgetoiminto Purgetoimintoa voidaan käyttää ennen infuusion aloittamista, ja jos ruisku vaihdetaan, purgetoiminto aktivoituu vasta, kun uusi ruisku vahvistetaan. Hälytykset eivät poistu käytöstä purgetoiminnon käytön aikana. i-painike mahdollistaa pienen nestemäärän pumppaamisen jatkoletkun täyttämistä varten ennen kuin letku yhdistetään potilaaseen tai kun ruisku on vaihdettu. 1. Paina i-painiketta, kun infuusio ei ole käynnissä. Varmista, ettei infuusioletkua ei ole yhdistetty potilaaseen 2. Paina ja pidä TÄYTTÖ-toimintonäppäintä, kunnes nestettä virtaa ja jatkoletku on täynnä. Letkun täyttöön käytetty nestemäärä näkyy näytössä, mutta sitä ei lasketa annettuun kokonaisnestemäärään. 3. Kun letku on täynnä, vapauta TÄYTTÖ-toimintonäppäin. Palaa perusnäyttöön painamalla STOP-toimintonäppäintä. PURGE-toiminnon aikana tukoshälytyspaineen raja-arvot nousevat tilapäisesti maksimiinsa. Bolusinfuusio utomaattinen bolustoiminto peruuntuu, jos infuusio keskeytyy mistä syystä tahansa, vaikka bolusannosta ei olisi annettu kokonaan. Tukoshälytyspaineen raja-arvot nousevat tilapäisesti maksimiinsa. BOLUS-infuusio Bolus-toiminto otetaan käyttöön Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa, ks. kohta Lääkenimen kirjoittaminen. Bolusannosta ei voida antaa käynnistysvaiheen aikana eikä silloin, jos bolustoiminto ei ole käytössä. utomaattinen bolustoiminto on poistettava käytöstä ennen kuin tätä toimintoa voidaan käyttää. Ks. kohta Lääkenimen kirjoittaminen. 1. Paina ylläpitoinfuusion aikana i-painiketta kertaalleen päästäksesi bolusvalikkoon. 2. Boluksen antonopeutta voidaan säätää NOPEUS-näppäimellä. 3. nna bolusannos painamalla BOLUS. Pumpun näyttöön ilmestyy annettava nestemäärä. 4. Kun haluttu bolusannos on annettu, vapauta BOLUS-näppäin. Boluksena annettu nestemäärä lasketaan mukaan kokonaisnestemäärään. Voit poistua bolustoiminnosta painamalla STOP. BOLUS-infuusio - automaattinen Käynnistyksen aikana ei ole mahdollista antaa bolusannosta. Tämä toiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä Lääkenimen valinta -asetuksissa. 1. Paina ylläpitoinfuusion aikana i-painiketta päästäksesi bolusvalikkoon. 2. Säädä haluttu bolusannos f-näppäimillä. Valitse bolusnopeus tarvittaessa painamalla NOPEUS. 3. Paina BOLUS-toimintonäppäintä kerran käynnistääksesi ennalta-asetetun boluksen antamisen. Näyttö palaa perusnäyttöön, josta näkyy, että bolusannosta annetaan parhaillaan. nnosmäärä vähenee asteittain näytön tarkkailuosassa. Kun bolusannos on annettu, pumppu jatkaa infuusiota säädetyllä ylläpitonopeudella. Pumpun näyttöön ilmestyy: BOLUS nn.nmg nn.nml 4 Voit poistua bolustoiminnosta painamalla LOPET. 5. Voit lakkauttaa bolusinfuusion joko painamalla h-painiketta ja käynnistämällä infuusion uudelleen tai painamlla i ja sitten STOP. Bolus pysähtyy ja infuusio jatkuu ylläpitonopeudella. 1000DF00389 Iss. 3 15/34

17 Perustoiminnot (jatkuu) Hälytyspaine 1. Paina e-painiketta tarkistaaksesi ja säätääksesi hälytyspaineen. Näyttöön ilmestyvät palkit näyttävät säädetyn hälytystason ja vallitsevan painetason. 2. Voit nostaa tai laskea hälytystasoa painamalla f-näppäimiä. Uusi taso näkyy näytöllä. 3. Poistu näytöstä painamalla OK. Lääkäri vastaa painelukemien ja tukoshälytysten tulkitsemisesta sovelluksen mukaan. Hälytyspaine on maksimissaan bolusinfuusion tai käynnistysvaiheen aikana. Paine pysyy maksimissa 10 sekuntia vaiheen päättymisen jälkeen. Titraus nopeus Jos titrausopeus on käytössä, nopeutta voidaan säätää infuusion aikana: 1. Valitse uusi nopeus f-näppäimillä. Ilmoitus < HYVÄKSY STRT > vilkkuu ja pumppu jatkaa infuusiota alkuperäisellä nopeudella. 2. Vahvista uusi infuusionopeus ja aloita infuusio uudella nopeudella painamalla b-painiketta. Jos titraus on poistettu käytöstä, nopeutta voi säätää vain valmiustilassa: 1. Paina h-painiketta, jolloin pumppu jää valmiustilaan. 2. Valitse uusi nopeus f-näppäimillä. 3. Paina b-painiketta, jolloin infuusio käynnistyy uudella nopeudella. nnetun nestemäärän nollaaminen Tämän toiminnon avulla annettu nestemäärä voidaan nollata. 1. Paina MÄÄRÄ-näppäintä, jolloin näyttöön tulee TYHJENNÄ MÄÄRÄ. 2. Nollaa nestemäärä painamalla KYLLÄ. Jos haluat säilyttää tiedot annetusta nestemäärästä, paina EI. Jos valitset KYLLÄ, 24H NÄYTTÖ -toiminnolla annettu nestemäärä nollautuu. Käynnistysannoksen nollaaminen (TIV-tila) 1. Nollaa käynnistysannos painamalla h-painiketta. 2. Näytössä näkyy teksti TYHJENNÄ TOIMINTO (nollaa käynnistys). Nollaa käynnistysannos painamalla KYLLÄ. Vastaamalla EI TYHJENNÄ TOIMINTO -komentoon pumppu jää VLMIUS-tilaan, ja käynnistystä voidaan jatkaa painamalla b-painiketta.? nnosnopeuden säätö / ml/t säätö (vain TIV-tila) Jotta annos- tai virtausnopeus voidaan säätää tarkasti, voidaan joutua siirtymään nopeudenmuutosasetusten SET NNOSRJ ja SET ml/t välillä. Nopeusnäytön vasemmalla puolella oleva nuoli näyttää muuttuneen nopeuden, kun nopeutta muutetaan f-näppäimillä. Jotta annosnopeus voidaan säätää tarkasti, nuolen on osoitettava annosnopeutta (mg/kg/h); virtausnopeus lasketaan annosnopeudesta. Jotta virtausnopeus voidaan säätää tarkasti, nuolen on osoitettava virtausnopeutta (ml/t); annosnopeus lasketaan virtausopeudesta. ml/t säädön valinta 1. Kun infuusio on meneillään, paina d-painiketta päästäksesi OPTIONS-valikkoon. 2. Valitse SET ml/t f-näppäimillä ja paina OK. Järjestelmä valitsee virtausnopeuden säädön, näytön nuoli valitsee automaattisesti virtausnopeuden ja virtausnopeutta voidaan säätää tarvittaessa. nnosnopeuden säädön valinta 1. Kun infuusio on meneillään, paina d-painiketta päästäksesi OPTIONS-valikkoon. 2. Valitse SET NNOSRJ f-näppäimillä ja paina OK. Järjestelmä valitsee annosnopeuden säädön, näytön nuoli valitsee automaattisesti annosnopeuden ja annosnopeutta voidaan säätää tarvittaessa. 1000DF00389 Iss. 3 16/34

18 Perustoiminnot (jatkuu)? Toista operaatio Kun TOIST OPERTIO aktivoidaan, järjestelmä käyttää edellisen toiminnon protokollaa. Tämä käsittää kaikki konsentraatioon, käynnistysannosnopeuteen, käynnistysaikaan ja ylläpitoannosnopeuteen ennen vahvistusta tehdyt muutokset. Toiminto näkyy infuusiovalikossa vasta sitten, kun infuusio on loppunut. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse TOIST OPERTIO f-näppäimillä. 3. Paina OK. Pumppu palaa PINO-ohjelmointivaiheeseen (jos lääkeprotokolla riippuu potilaan painosta) katkaisematta pumpun virtaa.? Toiminnon päättyminen Toiminto näkyy infuusiovalikossa vasta sitten, kun infuusio on loppunut. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse OPERTION LOPPU f-näppäimillä. 3. Paina OK. Näytössä näkyy teksti UUSI LÄÄKE, eikä pumpun virta katkea. Jos haluat nollata tiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä tietoja, paina EI.? 24 tunnin muisti Toiminto mahdollistaa annetun nestemäärän 24 tunnin muistin seurannan. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse 24H NÄYTTÖ f näppäimillä ja paina OK. Näytössä luetellaan annetut nestemäärät tunneittain. Suluissa näkyvä annettu nestemäärä on viimeisen nollaamisen jälkeen annettu kokonaisnestemäärä. Katso seuraavaa esimerkkiä: 07:48-08:00 4,34ml (4,34ml) 08:00-09:00 2,10ml (6,44ml) 09:00-10:00 2,10ml (8,54ml) MÄÄRÄ TYHJENNETTY 3. Poistu näytöstä painamalla STOP.? Tapahtumaloki Tämän toiminnon avulla voidaan seurata tapahtumalokia. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse TPHTUMLOKI f-näppäimillä ja paina OK. 3. Selaa muistiin tallennettuja tapahtumia f-näppäimillä. Poistu näytöstä painamalla STOP.? Yhteenveto annoksista (vain TIV-tila) 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse NNOSTUKSEN SUMM f-näppäimillä ja paina OK. 3. Poistu valikosta painamalla STOP. 1000DF00389 Iss. 3 17/34

19 Hälytykset ja varoitukset Laite hälyttää äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla sekä näyttöön ilmestyvällä hälytysviestillä. 1. Vaienna hälytys korkeintaan 2 minuutiksi* painamalla c b, ja tarkista hälytysviesti näytöltä. Kuittaa viesti painamalla HYLKÄÄ. 2. Jos infuusio on pysähtynyt, korjaa hälytyksen syy ja jatka infuusiota painamalla b. Jos pumppu antaa turvaprosessorin hälytyksen (jatkuva korkea äänimerkki, jonka yhteydessä syttyy punainen hälytysmerkkivalo) eikä pumpun näytössä näy virheilmoitusta, poista pumppu käytöstä ja lähetä se valtuutetun huoltoteknikon tutkittavaksi. Näyttö RUISKUKELKK VPUTETTU TUKOS TRKIST RUISKU KKU LÄHES TYHJÄ KKU TYHJÄ INFUUSIO LOPPUMSS INFUUSION LOPPU TITRUS VHVISTMTT C VIRTHÄIRIÖ Vikakoodi ja -viesti HUOMIO (3 piippausta) Kuvaus ja vianetsintä Pumpun työntölaite on auennut infuusion aikana. Tarkista lukitussiivekkeet ja ruiskun asento. Ruiskun männässä mitattu ylisuuri paine ylittää hälytysrajan. Selvitä ja poista tukoksen syy työntölaitteesta, ruiskusta tai infuusiolinjasta ennen kuin käynnistät infuusion uudelleen. Vääränkokoinen ruisku, väärin asennettu ruisku tai ruiskuun kohdistunut häiriö infuusion aikana. Tarkista ruiskun asento ja sijainti. kun varaus on heikentynyt. kussa on jäljellä virtaa enintään 30 minuutiksi. kun merkkivalo vilkkuu, ja 30 minuutin kuluttua kuuluu yhtäjaksoinen hälytysääni merkiksi siitä, että akku on tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan jatkaaksesi infuusiota samalla, kun akku latautuu. Laitteen akku on tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan. Infuusio on loppumassa. Tämä arvo on ohjeistettavissa. Pumppu on lopettanut infuusion. Etukäteen ohjeistettu määrä nestettä jää ruiskuun, jotta jatkoletkuun ei pääsisi ilmakuplia. Tämä arvo voidaan ohjeistaa. Infuusionopeutta on muutettu, mutta uutta nopeutta ei ole vahvistettu ja viimeisestä toiminnosta on kulunut 2 minuuttia*. Voit vaientaa hälytyksen painamalla c-painiketta, ja painamalla sitten HYLKÄÄ -toimintonäppäintä voit tyhjentää näytön ja vaientaa hälytyksen. Tarkista infuusionopeus painamalla b-painiketta tai siirry edelliseen nopeuteen painamalla h-painiketta. Käynnistä infuusio painamalla b-painiketta. (Tämä hälytys kuullaan vain silloin, kun käytössä on infuusionopeuden titraus). Laite on irti verkkovirrasta ja toimii akkunsa varassa. Jos näin tapahtuu infuusion aikana, näyttöön tulee viesti INFUUSIO JTKUU. Kytke laite takaisin verkkovirtaan tai paina c - painiketta, jolloin hälytysääni vaikenee ja käyttö jatkuu akkuvirralla. Hälytysääni vaikenee automaattisesti, jos laite kytketään uudelleen sähköverkkoon. Hälytysjärjestelmä on havainnut laitteessa toimintahäiriön. Kirjoita vikakoodi muistiin. Poista laite käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Kolme äänimerkkiä tarkoittaa, että laite on ollut päällä yli 2 minuuttia* (lokissa tästä käytetään nimeä KUTSU) mutta infuusiota ei ole käynnistetty. Paina c - painiketta vaientaaksesi hälytyksen vielä 2 minuutiksi*. Voit myös painaa c - painiketta, kunnes kuuluu 3 peräkkäistä äänimerkkiä. Tämän jälkeen näppäimistöön ei tarvitse koskea 60 minuuttiin. Hälytysvalon väri ORNSSI PUNINEN Hälytys C VIRT HÄIRIÖ, INFUUSIO LOPPUMSS, HUOMIO, TITRUS VHVISTMTT, KKU LÄHES TYHJÄ. Kaikki muut viestit. *Ohjeistettava toiminto. 1000DF00389 Iss. 3 18/34

20 Ohjeistettavat toiminnot Laitteessa on toimintoja, jotka käyttäjä voi ohjeistaa käyttöön. 1. Katkaise pumpusta virta. 2. Paina painiketta b ja kytke pumppuun virta. 3. Perusnäytössä näkyy 000. Syötä ohjeistettavien toimintojen pääsykoodi f-näppäimillä. Pääset seuraavaan numeroon painamalla SEURV. Täydellinen käyttöoikeuskoodiluettelo on teknisessä huolto-oppaassa. 4. Kun koko koodi näkyy näytössä, paina OK. Näyttöön tulee ohjeistettavien toimintojen valikko. Yleiset asetukset 1. Valitse YLEISET SETUKSET valikosta f-näppäimillä ja paina OK. 2. Valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tai jota haluat muuttaa ja paina MODIFIOI. 3. Kun olet tehnyt kaikki haluamasi muutokset, paina STOP. 4. Voit joko valita valikosta seuraavan ohjeistettavan toiminnon tai katkaista pumpusta virran, jolloin se palaa haluttuun infuusiotoimintoon. HOITJKUTSU OK Ottaa käyttöön hoitajakutsutoiminnon (laitteisto). HOITJ KUTSU KÄÄNT. Kun tämä toiminto on käytössä, hoitajakutsutoiminto toimii käänteisenä. RS232 VLITTU Tietoliikenneyhteyksissä tarvittavan osoitteen määrittäminen RS232-liitäntää varten (liitin tilattava erikseen). INF. LOPPU HÄLYTYS Ruisku lähes tyhjä -varoituksen asettaminen (jäljellä oleva aika prosentteina kokonaisajasta). INF. LOPPU PISTE Infuusion päättymisen ohjeistaminen. OT INF. LOPUSS Kun tämä toiminto on käytössä, pumppu jatkaa varsinaisen infuusion päätyttyä infuusiota aukipitonopeudella. OT NOPEUS Tästä valitaan aukipitonopeus (OT), jolla pumppu jatkaa infusointia varsinaisen infuusion päätyttyä, jos kyseinen toiminto (OT INF. LOPUSS) on käytössä. SPIROID Kun tämä toiminto on käytössä, moottori peruuttaa tukoshälytyksen yhteydessä infuusiolinjan paineen alentamiseksi. VERKKOJOHTO IRTI Kun tämä toiminto on käytössä, verkkovirran katketessa kuuluu hälytysääni. PINEEN NÄYTTÖ Perusnäytössä olevan painenäytön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. OLETUSPINE Tukospaineen oletushälytysrajan säätäminen. PINO Potilaan oletuspainon säätäminen, vain TIV-tila. TÄYTTÖ NOPEUS Purgenopeuden säätäminen. TÄYTÖN MÄÄRÄN RJ Suurimman sallitun purgemäärän säätäminen. LETKUTUS Kehotus viimeistellä ruiskun täyttö vahvistuksen jälkeen. HNDS FREE -BOLUS utomaattisen bolusinfuusion ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. BOLUKSEN OLETUSMÄÄRÄ utomaattisen bolusinfuusiomäärän säätäminen, vain Ei lääkettä -infuusioille. BOLUKSEN OLETUSNOPEUS Bolustoiminnon oletusnopeuden säätäminen. MNULI BOLUS nnettu nestemäärä lisääntyy, jos mäntää painetaan käsin ja ruisku on vahvistettuna. HUOMIO IK Pumpun antaman hoitajakutsun ajan säätäminen. TPH. LOKI NÄYTTÖ Tapahtumalokin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. KUN KUVKE Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä perusnäytössä olevan akun kuvakkeen. ÄÄNEN TSO Hälytysäänen voimakkuuden säätäminen: alhainen, normaali ja korkea. YÖ TOIMINTO Näytön taustavalo himmenee klo 21:00-06:00 väliseksi ajaksi. 1000DF00389 Iss. 3 19/34

Alaris GH Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris GH Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris GH Ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje: infuusion käynnistäminen...2 laris GH -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4

Lisätiedot

Alaris GS Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris GS Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris GS Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje: infuusion käynnistäminen...2 laris GS -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4

Lisätiedot

Alaris CC Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris CC Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris CC Ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje: infuusion käynnistäminen...2 laris CC -ruiskupumpun toiminnot...3 Painikkeet ja merkkivalot...4

Lisätiedot

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) MK3

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) MK3 laris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) MK3 Mallit: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Käyttöohje fi Sisällysluettelo laris -ruiskupumput Esittely.... 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta....

Lisätiedot

Alaris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4

Alaris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4 laris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4 Malli: 8007ENT01 s Käyttöohje fi Sisällys laris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4 Esittely.... 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta.... 3 laris Enteral Plus -ruiskupumpun ominaisuudet....

Lisätiedot

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla)

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) laris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) Mallit: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Käyttöohje fi Sisällysluettelo laris -ruiskupumput Esittely.... 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta.... 3 Datasarjan

Lisätiedot

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla)

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) laris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) Mallit: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Käyttöohje fi Sisällysluettelo laris -ruiskupumput Esittely...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...3 Datasarjan

Lisätiedot

Alaris Enteral ruiskupumppu. käyttöohje fi

Alaris Enteral ruiskupumppu. käyttöohje fi laris Enteral ruiskupumppu s käyttöohje fi Sisällys laris Enteral ruiskupumppu Esittely...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 laris Enteral ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Symbolien

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Alaris VP PlusGuardrails -volumetrinen pumppu. käyttöohjeet fi

Alaris VP PlusGuardrails -volumetrinen pumppu. käyttöohjeet fi laris VP PlusGuardrails -volumetrinen pumppu s käyttöohjeet fi Sisällys laris VP PlusGuardrails -volumetrinen pumppu Esittely.... 4 Käyttötarkoitus...4 Käyttöolosuhteet...4 Hoidon aiheet...4 Vasta-aiheet...4

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Alaris GW volumetrinen pumppu. Käyttöohje fi

Alaris GW volumetrinen pumppu. Käyttöohje fi laris GW volumetrinen pumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo laris GW -volymetriset pumput Johdanto.... 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta.... 2 Pikaohje.... 2 laris GW Volymetrisen pumpun ominaisuudet...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Alaris PK -ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris PK -ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris PK -ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo laris PK -ruiskupumppu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...3 TCI -toiminto...3 Datajoukon luominen...6 laris PK -ruiskupumpun ominaisuudet...7

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Alaris GP Volumetrinen pumppu. Käyttöohje fi

Alaris GP Volumetrinen pumppu. Käyttöohje fi laris GP Volumetrinen pumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Profiilin luominen...3 laris GP volumetrisen pumpun toiminnot...4 Painikkeet ja merkkivalot...5

Lisätiedot

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad, Ruotsi www.redsensemedical.com RM-1-RM030 Elokuu 09

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Prosella Scandinavian Oy

Prosella Scandinavian Oy 2017 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com ELEKTRONINEN KOODI- / RFID-LUKKO 4000B - sarja KÄYTTÖOHJE Hätäavaus (lukon nollaus) Mikäli unohdat avauskoodin, on lukon nollaamiseen

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot