Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi"

Transkriptio

1 laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi

2 Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5 Päänäytön toiminnot...6 Käyttöön liittyviä varoituksia...7 Ennen käyttöä...9 Perustoiminnot...15 Hälytykset ja varoitukset...18 Ohjeistettavat toiminnot...19 laris TIV -ruiskupumpun ohjeistettavien toimintojen luettelo...21 Lääkeprotokollien luettelo...23 laris TIV Ruiskupumppu lääkeprotokollan asetus...23 Laitetiedot...24 Sopivat ruiskut...25 Oheislaitteet...25 Sopivat jatkoletkut...26 Huolto...28 Tukos Painerajat...30 IrD, RS232 ja hoitajakutsutoimintoa koskevat tiedot...31 Trumpettikäyrät ja aloituskäyrät...32 Tuotteet ja varaosat...33 Toimittajan yhteystiedot DF00389 Iss. 3 1/34

3 Johdanto laris TIV -ruiskupumppu (jota kutsutaan tämän jälkeen pumpuksi ) on ruiskupumppu, jolla nukutuslääkäri voi sen monipuolisten ominaisuuksien ansiosta antaa lääkeaineita leikkaussalissa sekä laskea käynnistys - ja ylläpitoannosten antonopeuksia. laris TIV -ruiskupumpun kanssa voidaan käyttää erilaisia vakiomallisia, kertakäyttöisiä Luer lock-ruiskuja. Siihen sopivat ruiskukoot 5 ml - 50 ml. Katso sopivien ruiskujen luettelo kohdasta Sopivat ruiskut. Käyttötarkoitus laris TIV -ruiskupumppu on tarkoitettu lääkintähenkilökunnan käytettäväksi infuusionopeuden ja infusoidun nestemäärän valvontaan. Käyttöolosuhteet laris TIV -ruiskupumppua saa käyttää vain kliinisesti pätevä henkilö automaattisena ruiskupumppuna ja suonensisäisten katetrien asettamisen jälkeiseen hallintaan. CareFusion ei voi taata jatkuvaa järjestelmän tarkkuutta muiden valmistajien ruiskujen kanssa kuin niiden, jotka on ilmoitettu "Hyväksytyt ruiskut" -taulukossa. Valmistajat voivat muuttaa järjestelmän tarkkuuteen liittyviä ruiskuominaisuuksia ilmoittamatta siitä ensin. Hoidon aiheet laris TIV -ruiskupumppu on tarkoitettu muun muassa seuraavien aineiden infuusioon: kipulääkkeet mikrobilääkkeet verivalmisteet kemoterapia ravitsemus ihonalainen Vasta-aiheet laris TIV -ruiskupumpun kontraindikaatiot: enteraaliset hoidot epiduraaliset infuusiohoidot Tietoja tästä käyttöoppaasta Käyttäjän on perehdyttävä perusteellisesti tässä oppaassa kuvattuun laris TIV -ruiskupumppuun ennen sen käyttöä. Tässä käyttöohjeessa olevissa kuvissa on käytetty tyypillisiä asetuksia, joita voi käyttää pumpun toimintoja ohjeistettaessa. Kyseiset asetukset ja arvot ovat vain esimerkkejä. Minimi-infuusionopeudella tarkoitetaan nimellisnopeutta 1,0 ml/t ja keski-infuusionopeudella nimellisnopeutta 5,0 ml/t. Kaikki infuusionopeudet, asetukset ja arvot on lueteltu kohdassa Tiedot. 1. Käynnistä pumppu painamalla a-painiketta. Pikaohje 2. UUSI LÄÄKE - Vastaamalla EI aikaisemmat lääkenimitiedot säilyvät. Vastaamalla KYLLÄ aikaisemmat lääkenimitiedot nollautuvat. 3. Valitse lääke. 4. Syötä potilaan paino. 5. Vahvista protokolla. 6. Lataa ruisku. 4. Vahvista ruiskun oikea koko ja merkki. 5. Varmista, että jatkoletku on kiinnitetty ruiskuun mutta ei potilaaseen. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 6. INFUUSIONOPEUS - Muuta tarvittaessa f-näppäimillä. 7. TÄYTTÖ - Paina ensin i-painiketta ja sitten TÄYTTÖ -toimintonäppäintä. 8. Yhdistä infuusioletku potilaaseen. 9. Käynnistä infuusio painamalla b-painiketta. 1000DF00389 Iss. 3 2/34

4 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet VIRTPINIKE KÄYNNISTYSPINIKE Näyttö Kiertonokan vapautuskytkin Näkyvä hälytyksen merkkivalo PURGE/ BOLUS VIENNUS PINE TOIMINTO Lukitussiivekkeet Infuusioletkun koukku PITOPINIKE Näppäinuloke Ruiskunpidike Tarkat männän lukitsimet rvokilpi (merkit selostettu kohdassa Merkkien selitykset) Kiertonokan vapautuskytkin MDI-kiinnitys (Medical Device Interface) Kiertonokka pumpun kiinnittämiseksi vaakakiskoihin Infrapunaportti Kantokahva Toiminnallinen maa Sivuun taittuva ruuvikiinnitin RS232-liitin Infuusioletkun koukku 1000DF00389 Iss. 3 3/34

5 Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet: Merkki Kuvaus a bh c i d VIRTPINIKE - Paina kerran, niin pumppuun kytkeytyy virta. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, niin laitteesta katkeaa virta. KÄYNNISTYSPINIKE - Käynnistää infuusion. Vihreä LED-valo vilkkuu infuusion aikana. PITOPINIKE - Infuusio keskeytyy ja pumppu jää valmiustilaan. Oranssi LED-valo palaa pumpun ollessa valmiustilassa. VIENNUS - painike - Hälytysääni vaiennetaan painamalla tätä painiketta 2 minuutin ajaksi (ohjeistettavissa). Hälytysääni kuuluu uudelleen tämän ajan jälkeen. Paina painiketta, kunnes kuulet 3 äänimerkkiä merkkinä siitä, että laite vaiennetaan 60 inuutiksi. PURGE/BOLUS - painike - Ota painike käyttöön sitä painamalla PURGE tai BOLUS -toimintonäppäimet. Käytä painikkeita painamalla niitä. PURGE - Täytä letku kunnolla infuusion ollessa aloitustilassa. Pumppu on valmiustilassa Infuusioletkua ei ole yhdistetty potilaaseen nnettua nestemäärää (VI, volume infused) ei lisätä kokonaisnestemäärään BOLUS - neste tai lääke annetaan nopeasti. Pumppu käy Infuusioletku on yhdistetty potilaaseen nnettu nestemäärä (VI) lisätään LISÄTOIMINNOT - painike - Siirtyminen lisätoimintojen valikkoon (katso Perustoiminnot). e PINE - painike - Infuusiopaine ja hälytystaso näytölle. f NUOLINÄPPÄIMET - Kaksoisnuolinäppäintä painamalla perusnäytössä näkyvä arvo nousee/laskee nopeasti. Yksinkertaista nuolinäppäintä painamalla se nousee/laskee hitaasti. g TYHJÄT TOIMINTONÄPPÄIMET - Käytetään näytön viestien mukaisesti. Merkkivalot: Merkki Kuvaus j S VERKKOVIRRN KUN MERKKIVLO - Valon palaessa laite käyttää akkuaan voimanlähteenä. Kun valo alkaa vilkkua, akun käyttöaikaa on jäljellä alle 30 minuuttia. MERKKIVLO - Valon palaessa laite on kytketty verkkovirtaan ja akku latautuu. 1000DF00389 Iss. 3 4/34

6 Merkkien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt merkit: Merkki Kuvaus wx yl O r s T tu W Huomio! (Tutustu laitteen mukana toimitettuihin ohjeisiin) Toiminnallinen maa RS232/hoitajakutsuliitäntä (liitin tilattava erikseen) Defibrillaatiosuojattu CF-tyypin laite (sähköiskusuojauksen taso) Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta Vaihtovirtaa käyttävä laite Laite täyttää neuvoston direktiivin 93/42/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/47/EY) vaatimukset. Valmistuspäivämäärä Valmistaja Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana Sulakkeen koko Tärkeää EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella 1000DF00389 Iss. 3 5/34

7 Päänäytön toiminnot Käynnissä oleva toiminto Valittu ruiskutyyppi/ lääkenimi Painetiedot Infuusionopeus Näytön kuvakkeet: nnettu nestemäärä nnetun nestemäärän säätö Merkki l ikaa N C d E F Kuvaus jäljellä-kuvake - Näyttää, kuinka paljon aikaa on jäljellä, ennen kuin ruisku on vaihdettava. KKU-kuvake - Näyttää akun lataustilan ja uudelleenlatauksen tarpeen. Käynnistysvaiheen annos (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) Käynnistysvaiheen kesto (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) utomaattisen boluksen kesto (näkyy boluksen asetusnäytössä) Ylläpitovaiheen annosnopeus (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) 1000DF00389 Iss. 3 6/34

8 Käyttöön liittyviä varoituksia Kertakäyttöiset ruiskut ja jatkoletkut Potilasletku on aina puristettava kiinni tai muutoin eristettävä ennen kuin ruisku avataan tai poistetaan pumpusta. Muussa tapauksessa tuloksena voi olla tahaton lääkkeen antaminen. m Tämä laris TIV -ruiskupumppu on kalibroitu niin, että siinä käytetään kertakäyttöruiskuja. Pumpun moitteettoman ja tarkan toiminnan varmistamiseksi käytä ainoastaan pumpussa tai tässä käyttöohjeessa mainittuja 3-osaisia Luer lock-ruiskumerkkejä. Muiden kuin mainittujen ruiskujen ja jatkoletkujen käyttäminen saattaa häiritä pumpun toimintaa ja heikentää infuusion tarkkuutta. n o Jos ruisku on asetettu väärin pumppuun tai jos se poistetaan pumpusta ennen kuin jatkoletku on suljettu tai irrotettu potilaasta, seurauksena saattaa olla kontrolloimaton virtaus tai nesteen takaisinimu. Infuusioletku voidaan sulkea hanan avulla tai käyttämällä erityistä virtauksensuljinta. Yhdistäessäsi infuusioletkua pumppuun työnnä letku pumpun takakulmassa olevan koukun läpi. Näin ruisku ei pääse vahingossa irtoamaan pumpusta. G Useiden nestelinjojen ja/tai pumppujen yhdistäminen esimerkiksi kolmitiehanan avulla saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan, joten sitä on tällöin tarkkailtava huolellisesti. Pumpun kiinnittäminen H Pumppu saa olla korkeintaan 1,0 metrin päässä potilaan sydämestä. Tarkin jatkoletkun painelukema saadaan asettamalla pumppu lähelle potilaan sydämen tasoa. I Älä kiinnitä pumppua pystysuoraan asentoon, niin että ruiskun kärki osoittaa ylöspäin, koska tällöin ruiskussa mahdollisesti oleva ilma saattaa päästä potilaaseen. Käyttäjän tulee estää ilman pääsy potilaaseen täyttämällä letku ohjeiden mukaisesti, varmistamalla infuusion eteneminen ja tarkistamalla säännöllisesti infuusiossa käytettävä ruisku sekä letkut ja niiden kiinnityskohdat. Käyttöympäristö Kun infuusiolaitteita käytetään muiden verisuonistoon liitettävien laitteiden kanssa, niiden käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tällaiset pumput aiheuttavat huomattavia painevaihteluja käsiteltävässä verisuonistossa ja voivat johtaa siten lääkkeiden tai nesteiden väärään antamiseen. Tällaisia laitteita ovat esim. dialyysissa, ohitusleikkauksessa tai sydämenelvytyksessä käytettävät laitteet. Tämä pumppu soveltuu käytettäväksi sairaalaympäristössä muussa kuin kotitalousympäristössä tai sellaisessa ympäristössä, joka on liitetty suoraan julkiseen yksivaiheiseen sähköverkkoon, joka toimittaa sähköä kotitalouskäyttöön. Sitä voidaan kuitenkin käyttää kotitalouksissa terveydenhoidon ammattilaisten valvonnassa muiden tarvittavien toimepiteiden kanssa. (Katso lisätietoja teknisestä huolto-oppaasta tai ota yhteyttä koulutettuun huoltohenkilökuntaan tai CareFusioniin). Tätä pumppua ei ole tarkoitettu käytettäväksi syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä, joissa on ilmaa, happea tai ilokaasua. Käyttöpaine Nesteen annostus on erittäin tarkkaa, koska infuusiojärjestelmässä oleva vastus syrjäytetään paineen avulla. Pumppauspaineen hälytysjärjestelmää ei ole suunniteltu havaitsemaan suonensisäisiä komplikaatioita tai suojaamaan potilasta niiltä. J Hälytystilanteet Useat pumpun havaitsemat hälytystilanteet keskeyttävät infuusion ja laukaisevat hälytysäänen ja - merkkivalon. Käyttäjän on tarkastettava säännöllisesti, että pumppu toimii toivotulla tavalla ja ettei mikään hälytys ole lauennut. 1000DF00389 Iss. 3 7/34

9 Käyttöön liittyviä varoituksia (jatkuu) Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt M Tämä pumppu on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä, kuten korkeaenergisiltä radioaalloilta, magneettikentiltä ja sähköstaattisilta purkauksilta, joita saattavat aiheuttaa esim. sähkökirurgiset instrumentit ja diatermialaitteet, suuret moottorit, kannettavat radiolaitteet ja matkapuhelimet. Pumppu on suunniteltu siten, että se on turvallinen huomattavan korkeillakin häiriötasoilla. Sädehoitolaite: Älä käytä pumppua minkään sädehoitolaitteen lähellä. Sädehoitolaitteen, kuten lineaarisen kiihdyttimen, luomat säteilytasot voivat vaikuttaa vakavasti pumpun toimintaan. Katso valmistajan suosituksista turvallinen etäisyys ja muita varotoimenpiteitä. Lisätietoja saat paikalliselta CareFusionin edustajaltasi. Magneettikuvaus (MRI): Pumppu sisältää ferromagneettisia materiaaleja, jotka ovat alttiita magneettikuvauslaitteiden luomien magneettikenttien aiheuttamille häiriöille. Siten pumppua ei sellaisenaan katsota yhteensopivaksi magneettikuvauksen kanssa. Mikäli pumpun käyttö magneettikuvausympäristössä on kuitenkin välttämätöntä, CareFusion suosittelee erityisesti, että pumppu kiinnitetään turvallisen etäisyyden päähän magneettikentästä rajatun pääsyalueen ulkopuolelle, jotta pumppuun ei aiheudu magneettista häiriötä tai magneettikuva ei vääristy. Tämä turvaetäisyys on määritettävä valmistajan antamien sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) koskevien suositusten mukaisesti. Lisätietoa saat tuotteen teknisestä huolto-oppaasta (TSM). Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen CareFusionin edustajaan. Lisävarusteet: Älä käytä pumpun kanssa mitään lisävarustetta, jota ei suositella. Pumppu on testattu ja todettu yhteensopivaksi asianmukaisten EMC-vaatimusten kanssa vain, kun käytetään suositeltuja lisävarusteita. Muiden kuin CareFusionin määrittämien lisävarusteiden, antureiden tai kaapelien käyttö voi johtaa kasvaneisiin päästöihin tai pumpun suojaustason alenemiseen. Tämä pumppu on CISPR 11 -standardin ryhmän 1 mukainen -luokan laite, joka käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäisiin toimintoihinsa normaalissa tuotetarjonnassa. Tästä johtuen sen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaiset eivätkä todennnäköisesti aiheuta häiriöitä läheisissä sähkölaitteissa. Tästä laitteesta pääsee kuitenkin ympäristöön sähkömagneettista säteilyä, joka alittaa standardeissa IEC/EN ja IEC/EN määritellyt raja-arvot. Jos pumppu kuitenkin häiritsee muiden laitteiden toimintaa, häiriöt on minimoitava esimerkiksi siirtämällä pumppua tai laitteita. K B Joissakin tapauksissa laitteen toiminta voi häiriintyä ilmassa olevasta sähköstaattisesta purkauksesta, jonka voimakkuus on noin 15 kv tai yli tai radioaalloista, joiden taso on noin 10 V/m tai yli. Tällöin laitteen turvallisuus on varmistettu niin, että infuusio lakkaa ja laite tuottaa hälytysäänen ja hälytysvalot syttyvät. Jos hälytystilanne ei korjaannu käyttäjän toimenpiteillä, suosittelemme vaihtamaan pumpun ja toimittamaan sen asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tutkittavaksi. (Katso lisätietoja teknisestä huolto-oppaasta). Vaarat Pumpun käyttäminen tulenarkojen anestesiakaasujen lähellä voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Pumppu on sijoitettava paikkaan, jossa ei ole tällaisia vaarallisia kaasuja. Vaarallinen jännite: Pumpun kotelon avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kaikki huoltotyöt on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Kun laite kytketään ulkoiseen virtalähteeseen, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, pumppua on käytettävä sen oman akun avulla. V Älä avaa RS232/hoitajakutsun suojusta, kun toiminto ei ole käytössä. Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia RS232/hoitajakutsua liittäessäsi. Liittimien piikkien koskettaminen voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen suojauksen pettämisen. Suosittelemme antamaan kaikki toimenpiteet asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tehtäväksi. L Jos pumppu putoaa tai altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille tai sen epäillään muuten vaurioituneen, poista pumppu käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Mikäli mahdollista, laite on kuljetettava ja varastoitava alkuperäispakkaukseen pakattuna noudattaen lämpötila-, kosteus- ja painesuosituksia, jotka on mainittu kohdassa Tiedot sekä ulkopakkauksessa. 1000DF00389 Iss. 3 8/34

10 Ennen käyttöä lkumääritykset Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen pumpun käyttöä. 1. Tarkista, että pumppu on toimitettu täydellisenä, se on vahingoittumaton ja sen levyyn merkitty sähköverkon jännite vastaa käytettävää verkkojännitettä. 2. Toimitukseen kuuluu: laris TIV -ruiskupumppu Käyttöohje-CD Verkkojohto (pyydetty malli) Suojapakkaus 3. Kytke pumppu verkkovirtaan vähintään 2 1/2 tunnin ajaksi, jotta akku lataantuu täyteen (varmista, että S -kuvake syttyy). Kielen valinta Ensimmäisessä käynnistyksessä pumppu näyttää kielen valintanäytön. 2. Valitse kieli näytön luettelosta f-näppäimillä. 3. Vahvista valinta painamalla OK-toimintonäppäintä. Pumppu alkaa automaattisesti käyttää akkunsa virtaa, jos se käynnistetään ilman, että johto on kytkettynä verkkoon. Jos pumppu ei toimi asianmukaisesti, pakkaa se mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen suojapakkaukseen ja toimita se pätevän huoltohenkilön tarkastettavaksi. 1000DF00389 Iss. 3 9/34

11 Älä Ennen käyttöä (jatkuu) asenna pumppua niin, että virransyöttöpistoke tai ruiskun kärki osoittaa ylöspäin. Tällaisessa asennossa olevan laitteen päälle valuva neste voi vaarantaa sähköturvallisuuden tai ruiskussa mahdollisesti oleva ilma saattaa päästä potilaaseen. Ruuvikiinnitinasennus Laitteen takaosassa olevalla ruuvikiinnittimellä laite voidaan kiinnittää tukevasti normaaliin pystysuoraan infuusiotelineeseen, jonka halkaisija on mm. Syvennys 1. Vedä taivutettavaa ruuvikiinnitintä itseesi päin ja ruuvaa se irti, jotta tangolle jää tarpeeksi tilaa. 2. seta pumppu tangon ympärille ja kiristä ruuvia, kunnes kiinnitin on tukevasti tangon päällä. Varmista, että ruuvikiinnitin on taivutettu ulos ja asetettu pumpun takana olevaan syvennykseen, ennen kuin pumppu liitetään telakointiasemaan/ työasemaan* tai kun se ei ole käytössä. Pumppua ei saa koskaan asentaa siten, että nesteenannosteluteline on yläpainoinen tai epävakaa. * * Telakointiaseman/työaseman* tai laitekiskon asennus Kisko Vapauta vipu (työntämällä) Kiertonokka Kiertonokka voidaan asentaa telakointiaseman/työaseman* kiskoon tai laitekiskoon,, jonka mitat ovat 10 x 25 mm. 1. Kohdista pumpun takana oleva kiertonokka telakointiaseman/työaseman kiskoon* tai laitekiskoon. 2. Pidä pumppua vaaka-asennossa ja työnnä se tukevasti kiskon tai laitekiskon päälle. Varmista, että pumppu napsahtaa tukevasti paikalleen kiskon päälle. 3. Kun irrotat pumppua, työnnä vapautusvipua ja vedä pumppua eteenpäin. *laris DS Docking Station and laris Gateway Workstation. 1000DF00389 Iss. 3 10/34

12 Ennen käyttöä (jatkuu) Ruiskun asettaminen ja vahvistaminen Varoitus: seta ja vahvista ruisku turvallisesti noudattamalla alla olevia ohjeita huolellisesti. Väärin asetettu ruisku voi aiheuttaa ruiskun tyypin ja koon virheellisen tunnistamisen. Virheellisesti tunnistetun ruiskun vahvistaminen saattaa aiheuttaa merkittävän epätarkkuuden infuusion nopeudessa, ja se voi myös häiritä pumpun toimintaa. Käytä ainoastaan niitä ruiskumerkkejä, jotka on mainittu pumpussa tai tässä käyttöoppaassa. Vääränlaisen ruiskun käyttäminen saattaa heikentää pumpun infuusionopeuden tarkkuutta ja häiritä pumpun toimintaa. Kun nestettä vedetään ruiskuun, sitä on vedettävä tarpeeksi, jotta infuusion loppuvaiheessa jatkoletkuissa ja ruiskussa mahdollisesti oleva tyhjä tila otetaan huomioon, koska sitä ei voida täysin infusoida. Lukitussiivekkeet Pumpun puristimet Männän laippa Mäntä Männäntyönnin Ruiskun säiliö Säiliön laippa Ruiskun pidike Ruiskun laipan pidike seta pumppu tukevalle vaaka-alustalle tai telineeseen aiemmin kuvatulla tavalla. Valmistele, lataa ja täytä kertakäyttöruisku ja infuusioletku normaaliin tapaan huolehtien niiden aseptisuudesta. 1. Purista männäntyöntimen lukitussiivekkeet yhteen ja siirrä työnnintä vasemmalle. 2. Vedä ruiskun pidikettä eteen ja alas. 1000DF00389 Iss. 3 11/34

13 3. seta ruisku paikalleen varmistaen, että säiliön laippa on asetettu ruiskun pidikkeen loviin. Varmista, että ruisku on ladattu oikein, aseta säiliön laippa ruiskun pidikkeen ja ruiskun laipan pidikkeen väliseen tilaan. Se on asetettu oikein, jos ruisku pysyy paikallaan, kun ruiskun pidike suljetaan. 4. Nosta ruiskun pidikettä, kunnes se lukkiutuu ruiskun säiliötä vasten. 5. Purista männäntyöntimen lukitussiivekkeet yhteen ja siirrä työnnintä vasemmalle, kunnes se ylettyy männän päähän. 6. Vapauta lukitussiivekkeet. Varmista, että männänpuristimet pitävät mäntää tiukasti paikallaan ja että lukitussiivike palautuu alkuperäiseen asentoon. 7. Varmista, että ruiskun tyyppi ja koko vastaa pumpussa kuvattua ja paina sitten VHVIST. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-toimintonäppäintä. ODOTT IVC 50 + SÄÄDÄ - HYVÄKSY TYYPPI CareFusion Huom.: Jos TÄYTÄ RUISKU-valinta on käytössä, täytön näyttö tulee näkyviin ja infuusioletkut voidaan täytää tarpeen mukaan. Varmista kuitenkin, että letkut eivät ole yhdistettynä potilaaseen tämän toimenpiteen aikana. suosittelee, että pumpussa valittavissa olevien määritettyjen ruiskutyyppien ja -kokojen määrä pidetään rajallisena. Kiinnittä infuusioletkut huolellisesti käyttäen pumpun takaosassa olevaa pidikettä. Tämä suojaa ruiskun tahattomalta irtoamiselta pumpusta. Varmista, että molemmat männänpuristimet on lukittu huolella männän laippaan ja että ylempi lukitussiiveke on palautettu alkuperäiseen asentoon. 1000DF00389 Iss. 3 12/34

14 Ennen käyttöä (jatkuu) laris TIV-tilassa TIV -ruiskupumpussa ei ole annettavan nestemäärän säätöä (VTBI) ylläpitoannoksen aikana eikä tilassa, jossa ei anneta lääkeainetta. Infuusio jatkuu, kunnes se keskeytetään käsin tai neste loppuu. Tee ja muuta mahdolliset asetukset huolellisesti varmistaen, että syötetyt tiedot ja yksiköt ovat oikein. Pumpun käynnistäminen - TIV-tila. käyttöjärjestys on INDUKTIO*, PUSE* ja VLIKKO. Käytössä oleva tila näkyy suurina kirjaimina näytön vasemmassa yläkulmassa. *Nämä tilat voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa. Ohjeistaminen mahdollistaa lääkenimen valitsemisen sekä oletusarvojen määräämisen seuraavaksi kuvatussa käynnistysvaiheessa syötettäville tiedoille. Jos yhtään lääkenimeä ei ole ohjeistettu, seuraavia vaiheita ei näy ja pumppu toimii normaalitilassa. Ks. Pumpun käynnistäminen - NORMLI-tila. 1. Kytke pumppu verkkovirtaan verkkovirtakaapelin avulla. Paina a-painiketta. 2. UUSI LÄÄKENIMI - Jos haluat nollata lääketiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä lääketietoja, paina EI-näppäintä. Siirry kohtaan 4. Käynnistyksessä on valittu seuraava lääkenimi: 3. VLITSE LÄÄKENIMI - Valitse lääkenimi näytön luettelosta. Jos yhtään lääkenimeä ei ole ohjelmoitu, aseta lääkeprotokollat ohjeistetuissa toiminnoissa kuvatulla tavalla. 4. PINO (jos tarvitaan annosta varten) - Syötä potilaan paino f-näppäimillä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 5. Vahvista annetut käynnistys- ja ylläpitonopeudet painamalla OK-näppäintä. Siirry kohtaan 12. Lataa ruisku tai muuta tietoja painamalla modifioi. 6. PINO (jos tarvitaan annosta varten) - Syötä potilaan paino f-näppäimillä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 7. KONS - Syötä lääkkeen konsentraatio, esimerkiksi mg/ml, lääkeprotokollassa annettujen rajojen väliltä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. Jos lääkkeen oletus-, minimi- ja maksimikonsentraatiot ovat samat, tämä vaihe ohitetaan. 8. KÄYNNISTYS - Syötä käynnistysannoksen määrä potilaan painokiloa kohti f-näppäimillä (jos tarvitaan annosta varten). Hyväksy painamalla OK-näppäintä. Käynnistystoiminto ei ehkä ole käytössä. Voit ottaa käynnistystoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa. 9. IK - Syötä sekunneissa aika, jonka kuluessa käynnistysannos annetaan. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 10. YLLÄPITO - seta ylläpitoannoksen nopeus käyttämällä lääkeprotokollan yksikköjä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 11. Vahvista annetut käynnistys- ja ylläpitonopeudet painamalla OK. Lataa ruisku tai muuta tietoja painamalla MODIFIOI. 12. Lataa ruisku Ruiskun lataaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. 13. VHVIST RUISKU - Tarkista, että käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko vastaavat näytön tekstiä. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-painiketta. Paina HYVÄKSY (vahvista), kun käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko näkyvät näytössä. Viimeistele letkun täyttö tarvittaessa. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 14. VIIMEISTELE LETKUN TÄYTTÖ (tarvittaessa) - Ks. ohjeet kohdasta Viimeistele letkun täyttö. 15. YHDISTÄ POTILSEEN - Yhdistä letku potilaaseen käyttäen avattua suoniyhteyttä. 16. STRT - Käynnistä toiminto painamalla b. Näyttöön ilmestyy teksti INDUKTIO. Pysäytyspainikkeen oranssi merkkivalo sammuu ja käynnistyspainikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkkinä siitä, että laite on toiminnassa. 1000DF00389 Iss. 3 13/34

15 Ennen käyttöä (jatkuu) Pumpun käynnistäminen - NORMLI-tila Kun lääkenimi on valittu, pumppu siirtyy TIV-tilaan - Pumpun käynnistäminen - TIV-tila. 1. Kytke pumppu verkkovirtaan verkkovirtakaapelin avulla. Paina a-painiketta. 2. UUSI LÄÄKENIMI - Jos haluat nollata lääketiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä lääketietoja, paina EI-näppäintä ja jatka TIV-tilassa edellä kuvatulla tavalla. 3. Valitse näytöllä näkyvästä luettelosta EI LÄÄKETTÄ. 4. Lataa ruisku Ruiskun lataaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. 5. VHVIST RUISKU - Tarkista, että käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko vastaavat näytön tekstiä. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-painiketta. Paina HYVÄKSY (vahvista), kun käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko näkyvät näytössä. Viimeistele letkun täyttö tarvittaessa. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 6. MUUT INFUUSIONOPEUS - seta haluttu infuusionopeus ml/t f-näppäimillä. 7. VIIMEISTELE LETKUN TÄYTTÖ (tarvittaessa) - Ks. ohjeet kohdasta Viimeistele letkun täyttö. 8. YHDISTÄ POTILSEEN - Yhdistä letku potilaaseen käyttäen avattua suoniyhteyttä. 9. STRT - Käynnistä toiminto painamalla b-painiketta. Näyttölle ilmestyy teksti INFUUSIO. Pysäytyspainikkeen oranssi merkkivalo sammuu ja käynnistyspainikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkkinä siitä, että laite on toiminnassa. 1000DF00389 Iss. 3 14/34

16 Perustoiminnot Bolus-toimintoa voidaan käyttää pysäytys- ja ylläpitotilojen aikana. Se ei kuitenkaan ole käytettävissä valmiustilan aikana. Purgetoiminto Purgetoimintoa voidaan käyttää ennen infuusion aloittamista, ja jos ruisku vaihdetaan, purgetoiminto aktivoituu vasta, kun uusi ruisku vahvistetaan. Hälytykset eivät poistu käytöstä purgetoiminnon käytön aikana. i-painike mahdollistaa pienen nestemäärän pumppaamisen jatkoletkun täyttämistä varten ennen kuin letku yhdistetään potilaaseen tai kun ruisku on vaihdettu. 1. Paina i-painiketta, kun infuusio ei ole käynnissä. Varmista, ettei infuusioletkua ei ole yhdistetty potilaaseen 2. Paina ja pidä TÄYTTÖ-toimintonäppäintä, kunnes nestettä virtaa ja jatkoletku on täynnä. Letkun täyttöön käytetty nestemäärä näkyy näytössä, mutta sitä ei lasketa annettuun kokonaisnestemäärään. 3. Kun letku on täynnä, vapauta TÄYTTÖ-toimintonäppäin. Palaa perusnäyttöön painamalla STOP-toimintonäppäintä. PURGE-toiminnon aikana tukoshälytyspaineen raja-arvot nousevat tilapäisesti maksimiinsa. Bolusinfuusio utomaattinen bolustoiminto peruuntuu, jos infuusio keskeytyy mistä syystä tahansa, vaikka bolusannosta ei olisi annettu kokonaan. Tukoshälytyspaineen raja-arvot nousevat tilapäisesti maksimiinsa. BOLUS-infuusio Bolus-toiminto otetaan käyttöön Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa, ks. kohta Lääkenimen kirjoittaminen. Bolusannosta ei voida antaa käynnistysvaiheen aikana eikä silloin, jos bolustoiminto ei ole käytössä. utomaattinen bolustoiminto on poistettava käytöstä ennen kuin tätä toimintoa voidaan käyttää. Ks. kohta Lääkenimen kirjoittaminen. 1. Paina ylläpitoinfuusion aikana i-painiketta kertaalleen päästäksesi bolusvalikkoon. 2. Boluksen antonopeutta voidaan säätää NOPEUS-näppäimellä. 3. nna bolusannos painamalla BOLUS. Pumpun näyttöön ilmestyy annettava nestemäärä. 4. Kun haluttu bolusannos on annettu, vapauta BOLUS-näppäin. Boluksena annettu nestemäärä lasketaan mukaan kokonaisnestemäärään. Voit poistua bolustoiminnosta painamalla STOP. BOLUS-infuusio - automaattinen Käynnistyksen aikana ei ole mahdollista antaa bolusannosta. Tämä toiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä Lääkenimen valinta -asetuksissa. 1. Paina ylläpitoinfuusion aikana i-painiketta päästäksesi bolusvalikkoon. 2. Säädä haluttu bolusannos f-näppäimillä. Valitse bolusnopeus tarvittaessa painamalla NOPEUS. 3. Paina BOLUS-toimintonäppäintä kerran käynnistääksesi ennalta-asetetun boluksen antamisen. Näyttö palaa perusnäyttöön, josta näkyy, että bolusannosta annetaan parhaillaan. nnosmäärä vähenee asteittain näytön tarkkailuosassa. Kun bolusannos on annettu, pumppu jatkaa infuusiota säädetyllä ylläpitonopeudella. Pumpun näyttöön ilmestyy: BOLUS nn.nmg nn.nml 4 Voit poistua bolustoiminnosta painamalla LOPET. 5. Voit lakkauttaa bolusinfuusion joko painamalla h-painiketta ja käynnistämällä infuusion uudelleen tai painamlla i ja sitten STOP. Bolus pysähtyy ja infuusio jatkuu ylläpitonopeudella. 1000DF00389 Iss. 3 15/34

17 Perustoiminnot (jatkuu) Hälytyspaine 1. Paina e-painiketta tarkistaaksesi ja säätääksesi hälytyspaineen. Näyttöön ilmestyvät palkit näyttävät säädetyn hälytystason ja vallitsevan painetason. 2. Voit nostaa tai laskea hälytystasoa painamalla f-näppäimiä. Uusi taso näkyy näytöllä. 3. Poistu näytöstä painamalla OK. Lääkäri vastaa painelukemien ja tukoshälytysten tulkitsemisesta sovelluksen mukaan. Hälytyspaine on maksimissaan bolusinfuusion tai käynnistysvaiheen aikana. Paine pysyy maksimissa 10 sekuntia vaiheen päättymisen jälkeen. Titraus nopeus Jos titrausopeus on käytössä, nopeutta voidaan säätää infuusion aikana: 1. Valitse uusi nopeus f-näppäimillä. Ilmoitus < HYVÄKSY STRT > vilkkuu ja pumppu jatkaa infuusiota alkuperäisellä nopeudella. 2. Vahvista uusi infuusionopeus ja aloita infuusio uudella nopeudella painamalla b-painiketta. Jos titraus on poistettu käytöstä, nopeutta voi säätää vain valmiustilassa: 1. Paina h-painiketta, jolloin pumppu jää valmiustilaan. 2. Valitse uusi nopeus f-näppäimillä. 3. Paina b-painiketta, jolloin infuusio käynnistyy uudella nopeudella. nnetun nestemäärän nollaaminen Tämän toiminnon avulla annettu nestemäärä voidaan nollata. 1. Paina MÄÄRÄ-näppäintä, jolloin näyttöön tulee TYHJENNÄ MÄÄRÄ. 2. Nollaa nestemäärä painamalla KYLLÄ. Jos haluat säilyttää tiedot annetusta nestemäärästä, paina EI. Jos valitset KYLLÄ, 24H NÄYTTÖ -toiminnolla annettu nestemäärä nollautuu. Käynnistysannoksen nollaaminen (TIV-tila) 1. Nollaa käynnistysannos painamalla h-painiketta. 2. Näytössä näkyy teksti TYHJENNÄ TOIMINTO (nollaa käynnistys). Nollaa käynnistysannos painamalla KYLLÄ. Vastaamalla EI TYHJENNÄ TOIMINTO -komentoon pumppu jää VLMIUS-tilaan, ja käynnistystä voidaan jatkaa painamalla b-painiketta.? nnosnopeuden säätö / ml/t säätö (vain TIV-tila) Jotta annos- tai virtausnopeus voidaan säätää tarkasti, voidaan joutua siirtymään nopeudenmuutosasetusten SET NNOSRJ ja SET ml/t välillä. Nopeusnäytön vasemmalla puolella oleva nuoli näyttää muuttuneen nopeuden, kun nopeutta muutetaan f-näppäimillä. Jotta annosnopeus voidaan säätää tarkasti, nuolen on osoitettava annosnopeutta (mg/kg/h); virtausnopeus lasketaan annosnopeudesta. Jotta virtausnopeus voidaan säätää tarkasti, nuolen on osoitettava virtausnopeutta (ml/t); annosnopeus lasketaan virtausopeudesta. ml/t säädön valinta 1. Kun infuusio on meneillään, paina d-painiketta päästäksesi OPTIONS-valikkoon. 2. Valitse SET ml/t f-näppäimillä ja paina OK. Järjestelmä valitsee virtausnopeuden säädön, näytön nuoli valitsee automaattisesti virtausnopeuden ja virtausnopeutta voidaan säätää tarvittaessa. nnosnopeuden säädön valinta 1. Kun infuusio on meneillään, paina d-painiketta päästäksesi OPTIONS-valikkoon. 2. Valitse SET NNOSRJ f-näppäimillä ja paina OK. Järjestelmä valitsee annosnopeuden säädön, näytön nuoli valitsee automaattisesti annosnopeuden ja annosnopeutta voidaan säätää tarvittaessa. 1000DF00389 Iss. 3 16/34

18 Perustoiminnot (jatkuu)? Toista operaatio Kun TOIST OPERTIO aktivoidaan, järjestelmä käyttää edellisen toiminnon protokollaa. Tämä käsittää kaikki konsentraatioon, käynnistysannosnopeuteen, käynnistysaikaan ja ylläpitoannosnopeuteen ennen vahvistusta tehdyt muutokset. Toiminto näkyy infuusiovalikossa vasta sitten, kun infuusio on loppunut. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse TOIST OPERTIO f-näppäimillä. 3. Paina OK. Pumppu palaa PINO-ohjelmointivaiheeseen (jos lääkeprotokolla riippuu potilaan painosta) katkaisematta pumpun virtaa.? Toiminnon päättyminen Toiminto näkyy infuusiovalikossa vasta sitten, kun infuusio on loppunut. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse OPERTION LOPPU f-näppäimillä. 3. Paina OK. Näytössä näkyy teksti UUSI LÄÄKE, eikä pumpun virta katkea. Jos haluat nollata tiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä tietoja, paina EI.? 24 tunnin muisti Toiminto mahdollistaa annetun nestemäärän 24 tunnin muistin seurannan. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse 24H NÄYTTÖ f näppäimillä ja paina OK. Näytössä luetellaan annetut nestemäärät tunneittain. Suluissa näkyvä annettu nestemäärä on viimeisen nollaamisen jälkeen annettu kokonaisnestemäärä. Katso seuraavaa esimerkkiä: 07:48-08:00 4,34ml (4,34ml) 08:00-09:00 2,10ml (6,44ml) 09:00-10:00 2,10ml (8,54ml) MÄÄRÄ TYHJENNETTY 3. Poistu näytöstä painamalla STOP.? Tapahtumaloki Tämän toiminnon avulla voidaan seurata tapahtumalokia. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse TPHTUMLOKI f-näppäimillä ja paina OK. 3. Selaa muistiin tallennettuja tapahtumia f-näppäimillä. Poistu näytöstä painamalla STOP.? Yhteenveto annoksista (vain TIV-tila) 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse NNOSTUKSEN SUMM f-näppäimillä ja paina OK. 3. Poistu valikosta painamalla STOP. 1000DF00389 Iss. 3 17/34

19 Hälytykset ja varoitukset Laite hälyttää äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla sekä näyttöön ilmestyvällä hälytysviestillä. 1. Vaienna hälytys korkeintaan 2 minuutiksi* painamalla c b, ja tarkista hälytysviesti näytöltä. Kuittaa viesti painamalla HYLKÄÄ. 2. Jos infuusio on pysähtynyt, korjaa hälytyksen syy ja jatka infuusiota painamalla b. Jos pumppu antaa turvaprosessorin hälytyksen (jatkuva korkea äänimerkki, jonka yhteydessä syttyy punainen hälytysmerkkivalo) eikä pumpun näytössä näy virheilmoitusta, poista pumppu käytöstä ja lähetä se valtuutetun huoltoteknikon tutkittavaksi. Näyttö RUISKUKELKK VPUTETTU TUKOS TRKIST RUISKU KKU LÄHES TYHJÄ KKU TYHJÄ INFUUSIO LOPPUMSS INFUUSION LOPPU TITRUS VHVISTMTT C VIRTHÄIRIÖ Vikakoodi ja -viesti HUOMIO (3 piippausta) Kuvaus ja vianetsintä Pumpun työntölaite on auennut infuusion aikana. Tarkista lukitussiivekkeet ja ruiskun asento. Ruiskun männässä mitattu ylisuuri paine ylittää hälytysrajan. Selvitä ja poista tukoksen syy työntölaitteesta, ruiskusta tai infuusiolinjasta ennen kuin käynnistät infuusion uudelleen. Vääränkokoinen ruisku, väärin asennettu ruisku tai ruiskuun kohdistunut häiriö infuusion aikana. Tarkista ruiskun asento ja sijainti. kun varaus on heikentynyt. kussa on jäljellä virtaa enintään 30 minuutiksi. kun merkkivalo vilkkuu, ja 30 minuutin kuluttua kuuluu yhtäjaksoinen hälytysääni merkiksi siitä, että akku on tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan jatkaaksesi infuusiota samalla, kun akku latautuu. Laitteen akku on tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan. Infuusio on loppumassa. Tämä arvo on ohjeistettavissa. Pumppu on lopettanut infuusion. Etukäteen ohjeistettu määrä nestettä jää ruiskuun, jotta jatkoletkuun ei pääsisi ilmakuplia. Tämä arvo voidaan ohjeistaa. Infuusionopeutta on muutettu, mutta uutta nopeutta ei ole vahvistettu ja viimeisestä toiminnosta on kulunut 2 minuuttia*. Voit vaientaa hälytyksen painamalla c-painiketta, ja painamalla sitten HYLKÄÄ -toimintonäppäintä voit tyhjentää näytön ja vaientaa hälytyksen. Tarkista infuusionopeus painamalla b-painiketta tai siirry edelliseen nopeuteen painamalla h-painiketta. Käynnistä infuusio painamalla b-painiketta. (Tämä hälytys kuullaan vain silloin, kun käytössä on infuusionopeuden titraus). Laite on irti verkkovirrasta ja toimii akkunsa varassa. Jos näin tapahtuu infuusion aikana, näyttöön tulee viesti INFUUSIO JTKUU. Kytke laite takaisin verkkovirtaan tai paina c - painiketta, jolloin hälytysääni vaikenee ja käyttö jatkuu akkuvirralla. Hälytysääni vaikenee automaattisesti, jos laite kytketään uudelleen sähköverkkoon. Hälytysjärjestelmä on havainnut laitteessa toimintahäiriön. Kirjoita vikakoodi muistiin. Poista laite käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Kolme äänimerkkiä tarkoittaa, että laite on ollut päällä yli 2 minuuttia* (lokissa tästä käytetään nimeä KUTSU) mutta infuusiota ei ole käynnistetty. Paina c - painiketta vaientaaksesi hälytyksen vielä 2 minuutiksi*. Voit myös painaa c - painiketta, kunnes kuuluu 3 peräkkäistä äänimerkkiä. Tämän jälkeen näppäimistöön ei tarvitse koskea 60 minuuttiin. Hälytysvalon väri ORNSSI PUNINEN Hälytys C VIRT HÄIRIÖ, INFUUSIO LOPPUMSS, HUOMIO, TITRUS VHVISTMTT, KKU LÄHES TYHJÄ. Kaikki muut viestit. *Ohjeistettava toiminto. 1000DF00389 Iss. 3 18/34

20 Ohjeistettavat toiminnot Laitteessa on toimintoja, jotka käyttäjä voi ohjeistaa käyttöön. 1. Katkaise pumpusta virta. 2. Paina painiketta b ja kytke pumppuun virta. 3. Perusnäytössä näkyy 000. Syötä ohjeistettavien toimintojen pääsykoodi f-näppäimillä. Pääset seuraavaan numeroon painamalla SEURV. Täydellinen käyttöoikeuskoodiluettelo on teknisessä huolto-oppaassa. 4. Kun koko koodi näkyy näytössä, paina OK. Näyttöön tulee ohjeistettavien toimintojen valikko. Yleiset asetukset 1. Valitse YLEISET SETUKSET valikosta f-näppäimillä ja paina OK. 2. Valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tai jota haluat muuttaa ja paina MODIFIOI. 3. Kun olet tehnyt kaikki haluamasi muutokset, paina STOP. 4. Voit joko valita valikosta seuraavan ohjeistettavan toiminnon tai katkaista pumpusta virran, jolloin se palaa haluttuun infuusiotoimintoon. HOITJKUTSU OK Ottaa käyttöön hoitajakutsutoiminnon (laitteisto). HOITJ KUTSU KÄÄNT. Kun tämä toiminto on käytössä, hoitajakutsutoiminto toimii käänteisenä. RS232 VLITTU Tietoliikenneyhteyksissä tarvittavan osoitteen määrittäminen RS232-liitäntää varten (liitin tilattava erikseen). INF. LOPPU HÄLYTYS Ruisku lähes tyhjä -varoituksen asettaminen (jäljellä oleva aika prosentteina kokonaisajasta). INF. LOPPU PISTE Infuusion päättymisen ohjeistaminen. OT INF. LOPUSS Kun tämä toiminto on käytössä, pumppu jatkaa varsinaisen infuusion päätyttyä infuusiota aukipitonopeudella. OT NOPEUS Tästä valitaan aukipitonopeus (OT), jolla pumppu jatkaa infusointia varsinaisen infuusion päätyttyä, jos kyseinen toiminto (OT INF. LOPUSS) on käytössä. SPIROID Kun tämä toiminto on käytössä, moottori peruuttaa tukoshälytyksen yhteydessä infuusiolinjan paineen alentamiseksi. VERKKOJOHTO IRTI Kun tämä toiminto on käytössä, verkkovirran katketessa kuuluu hälytysääni. PINEEN NÄYTTÖ Perusnäytössä olevan painenäytön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. OLETUSPINE Tukospaineen oletushälytysrajan säätäminen. PINO Potilaan oletuspainon säätäminen, vain TIV-tila. TÄYTTÖ NOPEUS Purgenopeuden säätäminen. TÄYTÖN MÄÄRÄN RJ Suurimman sallitun purgemäärän säätäminen. LETKUTUS Kehotus viimeistellä ruiskun täyttö vahvistuksen jälkeen. HNDS FREE -BOLUS utomaattisen bolusinfuusion ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. BOLUKSEN OLETUSMÄÄRÄ utomaattisen bolusinfuusiomäärän säätäminen, vain Ei lääkettä -infuusioille. BOLUKSEN OLETUSNOPEUS Bolustoiminnon oletusnopeuden säätäminen. MNULI BOLUS nnettu nestemäärä lisääntyy, jos mäntää painetaan käsin ja ruisku on vahvistettuna. HUOMIO IK Pumpun antaman hoitajakutsun ajan säätäminen. TPH. LOKI NÄYTTÖ Tapahtumalokin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. KUN KUVKE Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä perusnäytössä olevan akun kuvakkeen. ÄÄNEN TSO Hälytysäänen voimakkuuden säätäminen: alhainen, normaali ja korkea. YÖ TOIMINTO Näytön taustavalo himmenee klo 21:00-06:00 väliseksi ajaksi. 1000DF00389 Iss. 3 19/34

Alaris GH Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris GH Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris GH Ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje: infuusion käynnistäminen...2 laris GH -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4

Lisätiedot

Alaris CC Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris CC Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris CC Ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje: infuusion käynnistäminen...2 laris CC -ruiskupumpun toiminnot...3 Painikkeet ja merkkivalot...4

Lisätiedot

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) MK3

Alaris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) MK3 laris -ruiskupumput (Plus-ohjelmistolla) MK3 Mallit: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Käyttöohje fi Sisällysluettelo laris -ruiskupumput Esittely.... 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta....

Lisätiedot

Alaris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4

Alaris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4 laris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4 Malli: 8007ENT01 s Käyttöohje fi Sisällys laris Enteral Plus -ruiskupumppu MK4 Esittely.... 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta.... 3 laris Enteral Plus -ruiskupumpun ominaisuudet....

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Alaris GP Volumetrinen pumppu. Käyttöohje fi

Alaris GP Volumetrinen pumppu. Käyttöohje fi laris GP Volumetrinen pumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Profiilin luominen...3 laris GP volumetrisen pumpun toiminnot...4 Painikkeet ja merkkivalot...5

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Alaris PK -ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris PK -ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris PK -ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo laris PK -ruiskupumppu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...3 TCI -toiminto...3 Datajoukon luominen...6 laris PK -ruiskupumpun ominaisuudet...7

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu Käyttöohje fi s Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot