Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi"

Transkriptio

1 laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi

2 Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5 Päänäytön toiminnot...6 Käyttöön liittyviä varoituksia...7 Ennen käyttöä...9 Perustoiminnot...15 Hälytykset ja varoitukset...18 Ohjeistettavat toiminnot...19 laris TIV -ruiskupumpun ohjeistettavien toimintojen luettelo...21 Lääkeprotokollien luettelo...23 laris TIV Ruiskupumppu lääkeprotokollan asetus...23 Laitetiedot...24 Sopivat ruiskut...25 Oheislaitteet...25 Sopivat jatkoletkut...26 Huolto...28 Tukos Painerajat...30 IrD, RS232 ja hoitajakutsutoimintoa koskevat tiedot...31 Trumpettikäyrät ja aloituskäyrät...32 Tuotteet ja varaosat...33 Toimittajan yhteystiedot DF00389 Iss. 3 1/34

3 Johdanto laris TIV -ruiskupumppu (jota kutsutaan tämän jälkeen pumpuksi ) on ruiskupumppu, jolla nukutuslääkäri voi sen monipuolisten ominaisuuksien ansiosta antaa lääkeaineita leikkaussalissa sekä laskea käynnistys - ja ylläpitoannosten antonopeuksia. laris TIV -ruiskupumpun kanssa voidaan käyttää erilaisia vakiomallisia, kertakäyttöisiä Luer lock-ruiskuja. Siihen sopivat ruiskukoot 5 ml - 50 ml. Katso sopivien ruiskujen luettelo kohdasta Sopivat ruiskut. Käyttötarkoitus laris TIV -ruiskupumppu on tarkoitettu lääkintähenkilökunnan käytettäväksi infuusionopeuden ja infusoidun nestemäärän valvontaan. Käyttöolosuhteet laris TIV -ruiskupumppua saa käyttää vain kliinisesti pätevä henkilö automaattisena ruiskupumppuna ja suonensisäisten katetrien asettamisen jälkeiseen hallintaan. CareFusion ei voi taata jatkuvaa järjestelmän tarkkuutta muiden valmistajien ruiskujen kanssa kuin niiden, jotka on ilmoitettu "Hyväksytyt ruiskut" -taulukossa. Valmistajat voivat muuttaa järjestelmän tarkkuuteen liittyviä ruiskuominaisuuksia ilmoittamatta siitä ensin. Hoidon aiheet laris TIV -ruiskupumppu on tarkoitettu muun muassa seuraavien aineiden infuusioon: kipulääkkeet mikrobilääkkeet verivalmisteet kemoterapia ravitsemus ihonalainen Vasta-aiheet laris TIV -ruiskupumpun kontraindikaatiot: enteraaliset hoidot epiduraaliset infuusiohoidot Tietoja tästä käyttöoppaasta Käyttäjän on perehdyttävä perusteellisesti tässä oppaassa kuvattuun laris TIV -ruiskupumppuun ennen sen käyttöä. Tässä käyttöohjeessa olevissa kuvissa on käytetty tyypillisiä asetuksia, joita voi käyttää pumpun toimintoja ohjeistettaessa. Kyseiset asetukset ja arvot ovat vain esimerkkejä. Minimi-infuusionopeudella tarkoitetaan nimellisnopeutta 1,0 ml/t ja keski-infuusionopeudella nimellisnopeutta 5,0 ml/t. Kaikki infuusionopeudet, asetukset ja arvot on lueteltu kohdassa Tiedot. 1. Käynnistä pumppu painamalla a-painiketta. Pikaohje 2. UUSI LÄÄKE - Vastaamalla EI aikaisemmat lääkenimitiedot säilyvät. Vastaamalla KYLLÄ aikaisemmat lääkenimitiedot nollautuvat. 3. Valitse lääke. 4. Syötä potilaan paino. 5. Vahvista protokolla. 6. Lataa ruisku. 4. Vahvista ruiskun oikea koko ja merkki. 5. Varmista, että jatkoletku on kiinnitetty ruiskuun mutta ei potilaaseen. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 6. INFUUSIONOPEUS - Muuta tarvittaessa f-näppäimillä. 7. TÄYTTÖ - Paina ensin i-painiketta ja sitten TÄYTTÖ -toimintonäppäintä. 8. Yhdistä infuusioletku potilaaseen. 9. Käynnistä infuusio painamalla b-painiketta. 1000DF00389 Iss. 3 2/34

4 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet VIRTPINIKE KÄYNNISTYSPINIKE Näyttö Kiertonokan vapautuskytkin Näkyvä hälytyksen merkkivalo PURGE/ BOLUS VIENNUS PINE TOIMINTO Lukitussiivekkeet Infuusioletkun koukku PITOPINIKE Näppäinuloke Ruiskunpidike Tarkat männän lukitsimet rvokilpi (merkit selostettu kohdassa Merkkien selitykset) Kiertonokan vapautuskytkin MDI-kiinnitys (Medical Device Interface) Kiertonokka pumpun kiinnittämiseksi vaakakiskoihin Infrapunaportti Kantokahva Toiminnallinen maa Sivuun taittuva ruuvikiinnitin RS232-liitin Infuusioletkun koukku 1000DF00389 Iss. 3 3/34

5 Painikkeet ja merkkivalot Painikkeet: Merkki Kuvaus a bh c i d VIRTPINIKE - Paina kerran, niin pumppuun kytkeytyy virta. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, niin laitteesta katkeaa virta. KÄYNNISTYSPINIKE - Käynnistää infuusion. Vihreä LED-valo vilkkuu infuusion aikana. PITOPINIKE - Infuusio keskeytyy ja pumppu jää valmiustilaan. Oranssi LED-valo palaa pumpun ollessa valmiustilassa. VIENNUS - painike - Hälytysääni vaiennetaan painamalla tätä painiketta 2 minuutin ajaksi (ohjeistettavissa). Hälytysääni kuuluu uudelleen tämän ajan jälkeen. Paina painiketta, kunnes kuulet 3 äänimerkkiä merkkinä siitä, että laite vaiennetaan 60 inuutiksi. PURGE/BOLUS - painike - Ota painike käyttöön sitä painamalla PURGE tai BOLUS -toimintonäppäimet. Käytä painikkeita painamalla niitä. PURGE - Täytä letku kunnolla infuusion ollessa aloitustilassa. Pumppu on valmiustilassa Infuusioletkua ei ole yhdistetty potilaaseen nnettua nestemäärää (VI, volume infused) ei lisätä kokonaisnestemäärään BOLUS - neste tai lääke annetaan nopeasti. Pumppu käy Infuusioletku on yhdistetty potilaaseen nnettu nestemäärä (VI) lisätään LISÄTOIMINNOT - painike - Siirtyminen lisätoimintojen valikkoon (katso Perustoiminnot). e PINE - painike - Infuusiopaine ja hälytystaso näytölle. f NUOLINÄPPÄIMET - Kaksoisnuolinäppäintä painamalla perusnäytössä näkyvä arvo nousee/laskee nopeasti. Yksinkertaista nuolinäppäintä painamalla se nousee/laskee hitaasti. g TYHJÄT TOIMINTONÄPPÄIMET - Käytetään näytön viestien mukaisesti. Merkkivalot: Merkki Kuvaus j S VERKKOVIRRN KUN MERKKIVLO - Valon palaessa laite käyttää akkuaan voimanlähteenä. Kun valo alkaa vilkkua, akun käyttöaikaa on jäljellä alle 30 minuuttia. MERKKIVLO - Valon palaessa laite on kytketty verkkovirtaan ja akku latautuu. 1000DF00389 Iss. 3 4/34

6 Merkkien selitykset Laitteeseen kiinnitetyt merkit: Merkki Kuvaus wx yl O r s T tu W Huomio! (Tutustu laitteen mukana toimitettuihin ohjeisiin) Toiminnallinen maa RS232/hoitajakutsuliitäntä (liitin tilattava erikseen) Defibrillaatiosuojattu CF-tyypin laite (sähköiskusuojauksen taso) Suojattu ylhäältä tulevilta vesiroiskeilta Vaihtovirtaa käyttävä laite Laite täyttää neuvoston direktiivin 93/42/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/47/EY) vaatimukset. Valmistuspäivämäärä Valmistaja Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana Sulakkeen koko Tärkeää EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella 1000DF00389 Iss. 3 5/34

7 Päänäytön toiminnot Käynnissä oleva toiminto Valittu ruiskutyyppi/ lääkenimi Painetiedot Infuusionopeus Näytön kuvakkeet: nnettu nestemäärä nnetun nestemäärän säätö Merkki l ikaa N C d E F Kuvaus jäljellä-kuvake - Näyttää, kuinka paljon aikaa on jäljellä, ennen kuin ruisku on vaihdettava. KKU-kuvake - Näyttää akun lataustilan ja uudelleenlatauksen tarpeen. Käynnistysvaiheen annos (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) Käynnistysvaiheen kesto (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) utomaattisen boluksen kesto (näkyy boluksen asetusnäytössä) Ylläpitovaiheen annosnopeus (näkyy protokollan vahvistusnäytössä) 1000DF00389 Iss. 3 6/34

8 Käyttöön liittyviä varoituksia Kertakäyttöiset ruiskut ja jatkoletkut Potilasletku on aina puristettava kiinni tai muutoin eristettävä ennen kuin ruisku avataan tai poistetaan pumpusta. Muussa tapauksessa tuloksena voi olla tahaton lääkkeen antaminen. m Tämä laris TIV -ruiskupumppu on kalibroitu niin, että siinä käytetään kertakäyttöruiskuja. Pumpun moitteettoman ja tarkan toiminnan varmistamiseksi käytä ainoastaan pumpussa tai tässä käyttöohjeessa mainittuja 3-osaisia Luer lock-ruiskumerkkejä. Muiden kuin mainittujen ruiskujen ja jatkoletkujen käyttäminen saattaa häiritä pumpun toimintaa ja heikentää infuusion tarkkuutta. n o Jos ruisku on asetettu väärin pumppuun tai jos se poistetaan pumpusta ennen kuin jatkoletku on suljettu tai irrotettu potilaasta, seurauksena saattaa olla kontrolloimaton virtaus tai nesteen takaisinimu. Infuusioletku voidaan sulkea hanan avulla tai käyttämällä erityistä virtauksensuljinta. Yhdistäessäsi infuusioletkua pumppuun työnnä letku pumpun takakulmassa olevan koukun läpi. Näin ruisku ei pääse vahingossa irtoamaan pumpusta. G Useiden nestelinjojen ja/tai pumppujen yhdistäminen esimerkiksi kolmitiehanan avulla saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan, joten sitä on tällöin tarkkailtava huolellisesti. Pumpun kiinnittäminen H Pumppu saa olla korkeintaan 1,0 metrin päässä potilaan sydämestä. Tarkin jatkoletkun painelukema saadaan asettamalla pumppu lähelle potilaan sydämen tasoa. I Älä kiinnitä pumppua pystysuoraan asentoon, niin että ruiskun kärki osoittaa ylöspäin, koska tällöin ruiskussa mahdollisesti oleva ilma saattaa päästä potilaaseen. Käyttäjän tulee estää ilman pääsy potilaaseen täyttämällä letku ohjeiden mukaisesti, varmistamalla infuusion eteneminen ja tarkistamalla säännöllisesti infuusiossa käytettävä ruisku sekä letkut ja niiden kiinnityskohdat. Käyttöympäristö Kun infuusiolaitteita käytetään muiden verisuonistoon liitettävien laitteiden kanssa, niiden käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tällaiset pumput aiheuttavat huomattavia painevaihteluja käsiteltävässä verisuonistossa ja voivat johtaa siten lääkkeiden tai nesteiden väärään antamiseen. Tällaisia laitteita ovat esim. dialyysissa, ohitusleikkauksessa tai sydämenelvytyksessä käytettävät laitteet. Tämä pumppu soveltuu käytettäväksi sairaalaympäristössä muussa kuin kotitalousympäristössä tai sellaisessa ympäristössä, joka on liitetty suoraan julkiseen yksivaiheiseen sähköverkkoon, joka toimittaa sähköä kotitalouskäyttöön. Sitä voidaan kuitenkin käyttää kotitalouksissa terveydenhoidon ammattilaisten valvonnassa muiden tarvittavien toimepiteiden kanssa. (Katso lisätietoja teknisestä huolto-oppaasta tai ota yhteyttä koulutettuun huoltohenkilökuntaan tai CareFusioniin). Tätä pumppua ei ole tarkoitettu käytettäväksi syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä, joissa on ilmaa, happea tai ilokaasua. Käyttöpaine Nesteen annostus on erittäin tarkkaa, koska infuusiojärjestelmässä oleva vastus syrjäytetään paineen avulla. Pumppauspaineen hälytysjärjestelmää ei ole suunniteltu havaitsemaan suonensisäisiä komplikaatioita tai suojaamaan potilasta niiltä. J Hälytystilanteet Useat pumpun havaitsemat hälytystilanteet keskeyttävät infuusion ja laukaisevat hälytysäänen ja - merkkivalon. Käyttäjän on tarkastettava säännöllisesti, että pumppu toimii toivotulla tavalla ja ettei mikään hälytys ole lauennut. 1000DF00389 Iss. 3 7/34

9 Käyttöön liittyviä varoituksia (jatkuu) Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt M Tämä pumppu on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä, kuten korkeaenergisiltä radioaalloilta, magneettikentiltä ja sähköstaattisilta purkauksilta, joita saattavat aiheuttaa esim. sähkökirurgiset instrumentit ja diatermialaitteet, suuret moottorit, kannettavat radiolaitteet ja matkapuhelimet. Pumppu on suunniteltu siten, että se on turvallinen huomattavan korkeillakin häiriötasoilla. Sädehoitolaite: Älä käytä pumppua minkään sädehoitolaitteen lähellä. Sädehoitolaitteen, kuten lineaarisen kiihdyttimen, luomat säteilytasot voivat vaikuttaa vakavasti pumpun toimintaan. Katso valmistajan suosituksista turvallinen etäisyys ja muita varotoimenpiteitä. Lisätietoja saat paikalliselta CareFusionin edustajaltasi. Magneettikuvaus (MRI): Pumppu sisältää ferromagneettisia materiaaleja, jotka ovat alttiita magneettikuvauslaitteiden luomien magneettikenttien aiheuttamille häiriöille. Siten pumppua ei sellaisenaan katsota yhteensopivaksi magneettikuvauksen kanssa. Mikäli pumpun käyttö magneettikuvausympäristössä on kuitenkin välttämätöntä, CareFusion suosittelee erityisesti, että pumppu kiinnitetään turvallisen etäisyyden päähän magneettikentästä rajatun pääsyalueen ulkopuolelle, jotta pumppuun ei aiheudu magneettista häiriötä tai magneettikuva ei vääristy. Tämä turvaetäisyys on määritettävä valmistajan antamien sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) koskevien suositusten mukaisesti. Lisätietoa saat tuotteen teknisestä huolto-oppaasta (TSM). Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen CareFusionin edustajaan. Lisävarusteet: Älä käytä pumpun kanssa mitään lisävarustetta, jota ei suositella. Pumppu on testattu ja todettu yhteensopivaksi asianmukaisten EMC-vaatimusten kanssa vain, kun käytetään suositeltuja lisävarusteita. Muiden kuin CareFusionin määrittämien lisävarusteiden, antureiden tai kaapelien käyttö voi johtaa kasvaneisiin päästöihin tai pumpun suojaustason alenemiseen. Tämä pumppu on CISPR 11 -standardin ryhmän 1 mukainen -luokan laite, joka käyttää radiotaajuusenergiaa vain sisäisiin toimintoihinsa normaalissa tuotetarjonnassa. Tästä johtuen sen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaiset eivätkä todennnäköisesti aiheuta häiriöitä läheisissä sähkölaitteissa. Tästä laitteesta pääsee kuitenkin ympäristöön sähkömagneettista säteilyä, joka alittaa standardeissa IEC/EN ja IEC/EN määritellyt raja-arvot. Jos pumppu kuitenkin häiritsee muiden laitteiden toimintaa, häiriöt on minimoitava esimerkiksi siirtämällä pumppua tai laitteita. K B Joissakin tapauksissa laitteen toiminta voi häiriintyä ilmassa olevasta sähköstaattisesta purkauksesta, jonka voimakkuus on noin 15 kv tai yli tai radioaalloista, joiden taso on noin 10 V/m tai yli. Tällöin laitteen turvallisuus on varmistettu niin, että infuusio lakkaa ja laite tuottaa hälytysäänen ja hälytysvalot syttyvät. Jos hälytystilanne ei korjaannu käyttäjän toimenpiteillä, suosittelemme vaihtamaan pumpun ja toimittamaan sen asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tutkittavaksi. (Katso lisätietoja teknisestä huolto-oppaasta). Vaarat Pumpun käyttäminen tulenarkojen anestesiakaasujen lähellä voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Pumppu on sijoitettava paikkaan, jossa ei ole tällaisia vaarallisia kaasuja. Vaarallinen jännite: Pumpun kotelon avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kaikki huoltotyöt on annettava ammattitaitoisen huoltohenkilön tehtäväksi. Kun laite kytketään ulkoiseen virtalähteeseen, on käytettävä kolmijohtimista verkkojohtoa (vaihe, nolla, maa). Jos on syytä epäillä, että järjestelmän ulkoinen suojajohdin on viallinen tai väärin kytketty, pumppua on käytettävä sen oman akun avulla. V Älä avaa RS232/hoitajakutsun suojusta, kun toiminto ei ole käytössä. Noudata sähköstaattisiin purkauksiin (ESD) liittyviä varotoimia RS232/hoitajakutsua liittäessäsi. Liittimien piikkien koskettaminen voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen suojauksen pettämisen. Suosittelemme antamaan kaikki toimenpiteet asianmukaisesti koulutetun henkilökunnan tehtäväksi. L Jos pumppu putoaa tai altistuu kosteudelle tai korkeille lämpötiloille tai sen epäillään muuten vaurioituneen, poista pumppu käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Mikäli mahdollista, laite on kuljetettava ja varastoitava alkuperäispakkaukseen pakattuna noudattaen lämpötila-, kosteus- ja painesuosituksia, jotka on mainittu kohdassa Tiedot sekä ulkopakkauksessa. 1000DF00389 Iss. 3 8/34

10 Ennen käyttöä lkumääritykset Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen pumpun käyttöä. 1. Tarkista, että pumppu on toimitettu täydellisenä, se on vahingoittumaton ja sen levyyn merkitty sähköverkon jännite vastaa käytettävää verkkojännitettä. 2. Toimitukseen kuuluu: laris TIV -ruiskupumppu Käyttöohje-CD Verkkojohto (pyydetty malli) Suojapakkaus 3. Kytke pumppu verkkovirtaan vähintään 2 1/2 tunnin ajaksi, jotta akku lataantuu täyteen (varmista, että S -kuvake syttyy). Kielen valinta Ensimmäisessä käynnistyksessä pumppu näyttää kielen valintanäytön. 2. Valitse kieli näytön luettelosta f-näppäimillä. 3. Vahvista valinta painamalla OK-toimintonäppäintä. Pumppu alkaa automaattisesti käyttää akkunsa virtaa, jos se käynnistetään ilman, että johto on kytkettynä verkkoon. Jos pumppu ei toimi asianmukaisesti, pakkaa se mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen suojapakkaukseen ja toimita se pätevän huoltohenkilön tarkastettavaksi. 1000DF00389 Iss. 3 9/34

11 Älä Ennen käyttöä (jatkuu) asenna pumppua niin, että virransyöttöpistoke tai ruiskun kärki osoittaa ylöspäin. Tällaisessa asennossa olevan laitteen päälle valuva neste voi vaarantaa sähköturvallisuuden tai ruiskussa mahdollisesti oleva ilma saattaa päästä potilaaseen. Ruuvikiinnitinasennus Laitteen takaosassa olevalla ruuvikiinnittimellä laite voidaan kiinnittää tukevasti normaaliin pystysuoraan infuusiotelineeseen, jonka halkaisija on mm. Syvennys 1. Vedä taivutettavaa ruuvikiinnitintä itseesi päin ja ruuvaa se irti, jotta tangolle jää tarpeeksi tilaa. 2. seta pumppu tangon ympärille ja kiristä ruuvia, kunnes kiinnitin on tukevasti tangon päällä. Varmista, että ruuvikiinnitin on taivutettu ulos ja asetettu pumpun takana olevaan syvennykseen, ennen kuin pumppu liitetään telakointiasemaan/ työasemaan* tai kun se ei ole käytössä. Pumppua ei saa koskaan asentaa siten, että nesteenannosteluteline on yläpainoinen tai epävakaa. * * Telakointiaseman/työaseman* tai laitekiskon asennus Kisko Vapauta vipu (työntämällä) Kiertonokka Kiertonokka voidaan asentaa telakointiaseman/työaseman* kiskoon tai laitekiskoon,, jonka mitat ovat 10 x 25 mm. 1. Kohdista pumpun takana oleva kiertonokka telakointiaseman/työaseman kiskoon* tai laitekiskoon. 2. Pidä pumppua vaaka-asennossa ja työnnä se tukevasti kiskon tai laitekiskon päälle. Varmista, että pumppu napsahtaa tukevasti paikalleen kiskon päälle. 3. Kun irrotat pumppua, työnnä vapautusvipua ja vedä pumppua eteenpäin. *laris DS Docking Station and laris Gateway Workstation. 1000DF00389 Iss. 3 10/34

12 Ennen käyttöä (jatkuu) Ruiskun asettaminen ja vahvistaminen Varoitus: seta ja vahvista ruisku turvallisesti noudattamalla alla olevia ohjeita huolellisesti. Väärin asetettu ruisku voi aiheuttaa ruiskun tyypin ja koon virheellisen tunnistamisen. Virheellisesti tunnistetun ruiskun vahvistaminen saattaa aiheuttaa merkittävän epätarkkuuden infuusion nopeudessa, ja se voi myös häiritä pumpun toimintaa. Käytä ainoastaan niitä ruiskumerkkejä, jotka on mainittu pumpussa tai tässä käyttöoppaassa. Vääränlaisen ruiskun käyttäminen saattaa heikentää pumpun infuusionopeuden tarkkuutta ja häiritä pumpun toimintaa. Kun nestettä vedetään ruiskuun, sitä on vedettävä tarpeeksi, jotta infuusion loppuvaiheessa jatkoletkuissa ja ruiskussa mahdollisesti oleva tyhjä tila otetaan huomioon, koska sitä ei voida täysin infusoida. Lukitussiivekkeet Pumpun puristimet Männän laippa Mäntä Männäntyönnin Ruiskun säiliö Säiliön laippa Ruiskun pidike Ruiskun laipan pidike seta pumppu tukevalle vaaka-alustalle tai telineeseen aiemmin kuvatulla tavalla. Valmistele, lataa ja täytä kertakäyttöruisku ja infuusioletku normaaliin tapaan huolehtien niiden aseptisuudesta. 1. Purista männäntyöntimen lukitussiivekkeet yhteen ja siirrä työnnintä vasemmalle. 2. Vedä ruiskun pidikettä eteen ja alas. 1000DF00389 Iss. 3 11/34

13 3. seta ruisku paikalleen varmistaen, että säiliön laippa on asetettu ruiskun pidikkeen loviin. Varmista, että ruisku on ladattu oikein, aseta säiliön laippa ruiskun pidikkeen ja ruiskun laipan pidikkeen väliseen tilaan. Se on asetettu oikein, jos ruisku pysyy paikallaan, kun ruiskun pidike suljetaan. 4. Nosta ruiskun pidikettä, kunnes se lukkiutuu ruiskun säiliötä vasten. 5. Purista männäntyöntimen lukitussiivekkeet yhteen ja siirrä työnnintä vasemmalle, kunnes se ylettyy männän päähän. 6. Vapauta lukitussiivekkeet. Varmista, että männänpuristimet pitävät mäntää tiukasti paikallaan ja että lukitussiivike palautuu alkuperäiseen asentoon. 7. Varmista, että ruiskun tyyppi ja koko vastaa pumpussa kuvattua ja paina sitten VHVIST. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-toimintonäppäintä. ODOTT IVC 50 + SÄÄDÄ - HYVÄKSY TYYPPI CareFusion Huom.: Jos TÄYTÄ RUISKU-valinta on käytössä, täytön näyttö tulee näkyviin ja infuusioletkut voidaan täytää tarpeen mukaan. Varmista kuitenkin, että letkut eivät ole yhdistettynä potilaaseen tämän toimenpiteen aikana. suosittelee, että pumpussa valittavissa olevien määritettyjen ruiskutyyppien ja -kokojen määrä pidetään rajallisena. Kiinnittä infuusioletkut huolellisesti käyttäen pumpun takaosassa olevaa pidikettä. Tämä suojaa ruiskun tahattomalta irtoamiselta pumpusta. Varmista, että molemmat männänpuristimet on lukittu huolella männän laippaan ja että ylempi lukitussiiveke on palautettu alkuperäiseen asentoon. 1000DF00389 Iss. 3 12/34

14 Ennen käyttöä (jatkuu) laris TIV-tilassa TIV -ruiskupumpussa ei ole annettavan nestemäärän säätöä (VTBI) ylläpitoannoksen aikana eikä tilassa, jossa ei anneta lääkeainetta. Infuusio jatkuu, kunnes se keskeytetään käsin tai neste loppuu. Tee ja muuta mahdolliset asetukset huolellisesti varmistaen, että syötetyt tiedot ja yksiköt ovat oikein. Pumpun käynnistäminen - TIV-tila. käyttöjärjestys on INDUKTIO*, PUSE* ja VLIKKO. Käytössä oleva tila näkyy suurina kirjaimina näytön vasemmassa yläkulmassa. *Nämä tilat voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa. Ohjeistaminen mahdollistaa lääkenimen valitsemisen sekä oletusarvojen määräämisen seuraavaksi kuvatussa käynnistysvaiheessa syötettäville tiedoille. Jos yhtään lääkenimeä ei ole ohjeistettu, seuraavia vaiheita ei näy ja pumppu toimii normaalitilassa. Ks. Pumpun käynnistäminen - NORMLI-tila. 1. Kytke pumppu verkkovirtaan verkkovirtakaapelin avulla. Paina a-painiketta. 2. UUSI LÄÄKENIMI - Jos haluat nollata lääketiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä lääketietoja, paina EI-näppäintä. Siirry kohtaan 4. Käynnistyksessä on valittu seuraava lääkenimi: 3. VLITSE LÄÄKENIMI - Valitse lääkenimi näytön luettelosta. Jos yhtään lääkenimeä ei ole ohjelmoitu, aseta lääkeprotokollat ohjeistetuissa toiminnoissa kuvatulla tavalla. 4. PINO (jos tarvitaan annosta varten) - Syötä potilaan paino f-näppäimillä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 5. Vahvista annetut käynnistys- ja ylläpitonopeudet painamalla OK-näppäintä. Siirry kohtaan 12. Lataa ruisku tai muuta tietoja painamalla modifioi. 6. PINO (jos tarvitaan annosta varten) - Syötä potilaan paino f-näppäimillä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 7. KONS - Syötä lääkkeen konsentraatio, esimerkiksi mg/ml, lääkeprotokollassa annettujen rajojen väliltä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. Jos lääkkeen oletus-, minimi- ja maksimikonsentraatiot ovat samat, tämä vaihe ohitetaan. 8. KÄYNNISTYS - Syötä käynnistysannoksen määrä potilaan painokiloa kohti f-näppäimillä (jos tarvitaan annosta varten). Hyväksy painamalla OK-näppäintä. Käynnistystoiminto ei ehkä ole käytössä. Voit ottaa käynnistystoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa. 9. IK - Syötä sekunneissa aika, jonka kuluessa käynnistysannos annetaan. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 10. YLLÄPITO - seta ylläpitoannoksen nopeus käyttämällä lääkeprotokollan yksikköjä. Hyväksy painamalla OK-näppäintä. 11. Vahvista annetut käynnistys- ja ylläpitonopeudet painamalla OK. Lataa ruisku tai muuta tietoja painamalla MODIFIOI. 12. Lataa ruisku Ruiskun lataaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. 13. VHVIST RUISKU - Tarkista, että käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko vastaavat näytön tekstiä. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-painiketta. Paina HYVÄKSY (vahvista), kun käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko näkyvät näytössä. Viimeistele letkun täyttö tarvittaessa. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 14. VIIMEISTELE LETKUN TÄYTTÖ (tarvittaessa) - Ks. ohjeet kohdasta Viimeistele letkun täyttö. 15. YHDISTÄ POTILSEEN - Yhdistä letku potilaaseen käyttäen avattua suoniyhteyttä. 16. STRT - Käynnistä toiminto painamalla b. Näyttöön ilmestyy teksti INDUKTIO. Pysäytyspainikkeen oranssi merkkivalo sammuu ja käynnistyspainikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkkinä siitä, että laite on toiminnassa. 1000DF00389 Iss. 3 13/34

15 Ennen käyttöä (jatkuu) Pumpun käynnistäminen - NORMLI-tila Kun lääkenimi on valittu, pumppu siirtyy TIV-tilaan - Pumpun käynnistäminen - TIV-tila. 1. Kytke pumppu verkkovirtaan verkkovirtakaapelin avulla. Paina a-painiketta. 2. UUSI LÄÄKENIMI - Jos haluat nollata lääketiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä lääketietoja, paina EI-näppäintä ja jatka TIV-tilassa edellä kuvatulla tavalla. 3. Valitse näytöllä näkyvästä luettelosta EI LÄÄKETTÄ. 4. Lataa ruisku Ruiskun lataaminen -kohdassa kuvatulla tavalla. 5. VHVIST RUISKU - Tarkista, että käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko vastaavat näytön tekstiä. Jos näin ei ole, voit valita käyttämäsi ruiskumerkin valikosta painamalla TYYPPI-painiketta. Paina HYVÄKSY (vahvista), kun käyttämäsi ruiskumerkki ja -koko näkyvät näytössä. Viimeistele letkun täyttö tarvittaessa. Jos LETKUTUS-asetus on käytössä, näyttöön tulee viesti letkun täyttämisestä ja letku voidaan täyttää tarpeen mukaan. 6. MUUT INFUUSIONOPEUS - seta haluttu infuusionopeus ml/t f-näppäimillä. 7. VIIMEISTELE LETKUN TÄYTTÖ (tarvittaessa) - Ks. ohjeet kohdasta Viimeistele letkun täyttö. 8. YHDISTÄ POTILSEEN - Yhdistä letku potilaaseen käyttäen avattua suoniyhteyttä. 9. STRT - Käynnistä toiminto painamalla b-painiketta. Näyttölle ilmestyy teksti INFUUSIO. Pysäytyspainikkeen oranssi merkkivalo sammuu ja käynnistyspainikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua merkkinä siitä, että laite on toiminnassa. 1000DF00389 Iss. 3 14/34

16 Perustoiminnot Bolus-toimintoa voidaan käyttää pysäytys- ja ylläpitotilojen aikana. Se ei kuitenkaan ole käytettävissä valmiustilan aikana. Purgetoiminto Purgetoimintoa voidaan käyttää ennen infuusion aloittamista, ja jos ruisku vaihdetaan, purgetoiminto aktivoituu vasta, kun uusi ruisku vahvistetaan. Hälytykset eivät poistu käytöstä purgetoiminnon käytön aikana. i-painike mahdollistaa pienen nestemäärän pumppaamisen jatkoletkun täyttämistä varten ennen kuin letku yhdistetään potilaaseen tai kun ruisku on vaihdettu. 1. Paina i-painiketta, kun infuusio ei ole käynnissä. Varmista, ettei infuusioletkua ei ole yhdistetty potilaaseen 2. Paina ja pidä TÄYTTÖ-toimintonäppäintä, kunnes nestettä virtaa ja jatkoletku on täynnä. Letkun täyttöön käytetty nestemäärä näkyy näytössä, mutta sitä ei lasketa annettuun kokonaisnestemäärään. 3. Kun letku on täynnä, vapauta TÄYTTÖ-toimintonäppäin. Palaa perusnäyttöön painamalla STOP-toimintonäppäintä. PURGE-toiminnon aikana tukoshälytyspaineen raja-arvot nousevat tilapäisesti maksimiinsa. Bolusinfuusio utomaattinen bolustoiminto peruuntuu, jos infuusio keskeytyy mistä syystä tahansa, vaikka bolusannosta ei olisi annettu kokonaan. Tukoshälytyspaineen raja-arvot nousevat tilapäisesti maksimiinsa. BOLUS-infuusio Bolus-toiminto otetaan käyttöön Lääkenimen kirjoittaminen -asetuksissa, ks. kohta Lääkenimen kirjoittaminen. Bolusannosta ei voida antaa käynnistysvaiheen aikana eikä silloin, jos bolustoiminto ei ole käytössä. utomaattinen bolustoiminto on poistettava käytöstä ennen kuin tätä toimintoa voidaan käyttää. Ks. kohta Lääkenimen kirjoittaminen. 1. Paina ylläpitoinfuusion aikana i-painiketta kertaalleen päästäksesi bolusvalikkoon. 2. Boluksen antonopeutta voidaan säätää NOPEUS-näppäimellä. 3. nna bolusannos painamalla BOLUS. Pumpun näyttöön ilmestyy annettava nestemäärä. 4. Kun haluttu bolusannos on annettu, vapauta BOLUS-näppäin. Boluksena annettu nestemäärä lasketaan mukaan kokonaisnestemäärään. Voit poistua bolustoiminnosta painamalla STOP. BOLUS-infuusio - automaattinen Käynnistyksen aikana ei ole mahdollista antaa bolusannosta. Tämä toiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä Lääkenimen valinta -asetuksissa. 1. Paina ylläpitoinfuusion aikana i-painiketta päästäksesi bolusvalikkoon. 2. Säädä haluttu bolusannos f-näppäimillä. Valitse bolusnopeus tarvittaessa painamalla NOPEUS. 3. Paina BOLUS-toimintonäppäintä kerran käynnistääksesi ennalta-asetetun boluksen antamisen. Näyttö palaa perusnäyttöön, josta näkyy, että bolusannosta annetaan parhaillaan. nnosmäärä vähenee asteittain näytön tarkkailuosassa. Kun bolusannos on annettu, pumppu jatkaa infuusiota säädetyllä ylläpitonopeudella. Pumpun näyttöön ilmestyy: BOLUS nn.nmg nn.nml 4 Voit poistua bolustoiminnosta painamalla LOPET. 5. Voit lakkauttaa bolusinfuusion joko painamalla h-painiketta ja käynnistämällä infuusion uudelleen tai painamlla i ja sitten STOP. Bolus pysähtyy ja infuusio jatkuu ylläpitonopeudella. 1000DF00389 Iss. 3 15/34

17 Perustoiminnot (jatkuu) Hälytyspaine 1. Paina e-painiketta tarkistaaksesi ja säätääksesi hälytyspaineen. Näyttöön ilmestyvät palkit näyttävät säädetyn hälytystason ja vallitsevan painetason. 2. Voit nostaa tai laskea hälytystasoa painamalla f-näppäimiä. Uusi taso näkyy näytöllä. 3. Poistu näytöstä painamalla OK. Lääkäri vastaa painelukemien ja tukoshälytysten tulkitsemisesta sovelluksen mukaan. Hälytyspaine on maksimissaan bolusinfuusion tai käynnistysvaiheen aikana. Paine pysyy maksimissa 10 sekuntia vaiheen päättymisen jälkeen. Titraus nopeus Jos titrausopeus on käytössä, nopeutta voidaan säätää infuusion aikana: 1. Valitse uusi nopeus f-näppäimillä. Ilmoitus < HYVÄKSY STRT > vilkkuu ja pumppu jatkaa infuusiota alkuperäisellä nopeudella. 2. Vahvista uusi infuusionopeus ja aloita infuusio uudella nopeudella painamalla b-painiketta. Jos titraus on poistettu käytöstä, nopeutta voi säätää vain valmiustilassa: 1. Paina h-painiketta, jolloin pumppu jää valmiustilaan. 2. Valitse uusi nopeus f-näppäimillä. 3. Paina b-painiketta, jolloin infuusio käynnistyy uudella nopeudella. nnetun nestemäärän nollaaminen Tämän toiminnon avulla annettu nestemäärä voidaan nollata. 1. Paina MÄÄRÄ-näppäintä, jolloin näyttöön tulee TYHJENNÄ MÄÄRÄ. 2. Nollaa nestemäärä painamalla KYLLÄ. Jos haluat säilyttää tiedot annetusta nestemäärästä, paina EI. Jos valitset KYLLÄ, 24H NÄYTTÖ -toiminnolla annettu nestemäärä nollautuu. Käynnistysannoksen nollaaminen (TIV-tila) 1. Nollaa käynnistysannos painamalla h-painiketta. 2. Näytössä näkyy teksti TYHJENNÄ TOIMINTO (nollaa käynnistys). Nollaa käynnistysannos painamalla KYLLÄ. Vastaamalla EI TYHJENNÄ TOIMINTO -komentoon pumppu jää VLMIUS-tilaan, ja käynnistystä voidaan jatkaa painamalla b-painiketta.? nnosnopeuden säätö / ml/t säätö (vain TIV-tila) Jotta annos- tai virtausnopeus voidaan säätää tarkasti, voidaan joutua siirtymään nopeudenmuutosasetusten SET NNOSRJ ja SET ml/t välillä. Nopeusnäytön vasemmalla puolella oleva nuoli näyttää muuttuneen nopeuden, kun nopeutta muutetaan f-näppäimillä. Jotta annosnopeus voidaan säätää tarkasti, nuolen on osoitettava annosnopeutta (mg/kg/h); virtausnopeus lasketaan annosnopeudesta. Jotta virtausnopeus voidaan säätää tarkasti, nuolen on osoitettava virtausnopeutta (ml/t); annosnopeus lasketaan virtausopeudesta. ml/t säädön valinta 1. Kun infuusio on meneillään, paina d-painiketta päästäksesi OPTIONS-valikkoon. 2. Valitse SET ml/t f-näppäimillä ja paina OK. Järjestelmä valitsee virtausnopeuden säädön, näytön nuoli valitsee automaattisesti virtausnopeuden ja virtausnopeutta voidaan säätää tarvittaessa. nnosnopeuden säädön valinta 1. Kun infuusio on meneillään, paina d-painiketta päästäksesi OPTIONS-valikkoon. 2. Valitse SET NNOSRJ f-näppäimillä ja paina OK. Järjestelmä valitsee annosnopeuden säädön, näytön nuoli valitsee automaattisesti annosnopeuden ja annosnopeutta voidaan säätää tarvittaessa. 1000DF00389 Iss. 3 16/34

18 Perustoiminnot (jatkuu)? Toista operaatio Kun TOIST OPERTIO aktivoidaan, järjestelmä käyttää edellisen toiminnon protokollaa. Tämä käsittää kaikki konsentraatioon, käynnistysannosnopeuteen, käynnistysaikaan ja ylläpitoannosnopeuteen ennen vahvistusta tehdyt muutokset. Toiminto näkyy infuusiovalikossa vasta sitten, kun infuusio on loppunut. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse TOIST OPERTIO f-näppäimillä. 3. Paina OK. Pumppu palaa PINO-ohjelmointivaiheeseen (jos lääkeprotokolla riippuu potilaan painosta) katkaisematta pumpun virtaa.? Toiminnon päättyminen Toiminto näkyy infuusiovalikossa vasta sitten, kun infuusio on loppunut. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse OPERTION LOPPU f-näppäimillä. 3. Paina OK. Näytössä näkyy teksti UUSI LÄÄKE, eikä pumpun virta katkea. Jos haluat nollata tiedot, paina KYLLÄ-näppäintä. Jos haluat käyttää edellisiä tietoja, paina EI.? 24 tunnin muisti Toiminto mahdollistaa annetun nestemäärän 24 tunnin muistin seurannan. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse 24H NÄYTTÖ f näppäimillä ja paina OK. Näytössä luetellaan annetut nestemäärät tunneittain. Suluissa näkyvä annettu nestemäärä on viimeisen nollaamisen jälkeen annettu kokonaisnestemäärä. Katso seuraavaa esimerkkiä: 07:48-08:00 4,34ml (4,34ml) 08:00-09:00 2,10ml (6,44ml) 09:00-10:00 2,10ml (8,54ml) MÄÄRÄ TYHJENNETTY 3. Poistu näytöstä painamalla STOP.? Tapahtumaloki Tämän toiminnon avulla voidaan seurata tapahtumalokia. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse TPHTUMLOKI f-näppäimillä ja paina OK. 3. Selaa muistiin tallennettuja tapahtumia f-näppäimillä. Poistu näytöstä painamalla STOP.? Yhteenveto annoksista (vain TIV-tila) 1. Paina d-painiketta päästäksesi Options-valikkoon. 2. Valitse NNOSTUKSEN SUMM f-näppäimillä ja paina OK. 3. Poistu valikosta painamalla STOP. 1000DF00389 Iss. 3 17/34

19 Hälytykset ja varoitukset Laite hälyttää äänimerkillä ja vilkkuvalla merkkivalolla sekä näyttöön ilmestyvällä hälytysviestillä. 1. Vaienna hälytys korkeintaan 2 minuutiksi* painamalla c b, ja tarkista hälytysviesti näytöltä. Kuittaa viesti painamalla HYLKÄÄ. 2. Jos infuusio on pysähtynyt, korjaa hälytyksen syy ja jatka infuusiota painamalla b. Jos pumppu antaa turvaprosessorin hälytyksen (jatkuva korkea äänimerkki, jonka yhteydessä syttyy punainen hälytysmerkkivalo) eikä pumpun näytössä näy virheilmoitusta, poista pumppu käytöstä ja lähetä se valtuutetun huoltoteknikon tutkittavaksi. Näyttö RUISKUKELKK VPUTETTU TUKOS TRKIST RUISKU KKU LÄHES TYHJÄ KKU TYHJÄ INFUUSIO LOPPUMSS INFUUSION LOPPU TITRUS VHVISTMTT C VIRTHÄIRIÖ Vikakoodi ja -viesti HUOMIO (3 piippausta) Kuvaus ja vianetsintä Pumpun työntölaite on auennut infuusion aikana. Tarkista lukitussiivekkeet ja ruiskun asento. Ruiskun männässä mitattu ylisuuri paine ylittää hälytysrajan. Selvitä ja poista tukoksen syy työntölaitteesta, ruiskusta tai infuusiolinjasta ennen kuin käynnistät infuusion uudelleen. Vääränkokoinen ruisku, väärin asennettu ruisku tai ruiskuun kohdistunut häiriö infuusion aikana. Tarkista ruiskun asento ja sijainti. kun varaus on heikentynyt. kussa on jäljellä virtaa enintään 30 minuutiksi. kun merkkivalo vilkkuu, ja 30 minuutin kuluttua kuuluu yhtäjaksoinen hälytysääni merkiksi siitä, että akku on tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan jatkaaksesi infuusiota samalla, kun akku latautuu. Laitteen akku on tyhjä. Kytke laite verkkovirtaan. Infuusio on loppumassa. Tämä arvo on ohjeistettavissa. Pumppu on lopettanut infuusion. Etukäteen ohjeistettu määrä nestettä jää ruiskuun, jotta jatkoletkuun ei pääsisi ilmakuplia. Tämä arvo voidaan ohjeistaa. Infuusionopeutta on muutettu, mutta uutta nopeutta ei ole vahvistettu ja viimeisestä toiminnosta on kulunut 2 minuuttia*. Voit vaientaa hälytyksen painamalla c-painiketta, ja painamalla sitten HYLKÄÄ -toimintonäppäintä voit tyhjentää näytön ja vaientaa hälytyksen. Tarkista infuusionopeus painamalla b-painiketta tai siirry edelliseen nopeuteen painamalla h-painiketta. Käynnistä infuusio painamalla b-painiketta. (Tämä hälytys kuullaan vain silloin, kun käytössä on infuusionopeuden titraus). Laite on irti verkkovirrasta ja toimii akkunsa varassa. Jos näin tapahtuu infuusion aikana, näyttöön tulee viesti INFUUSIO JTKUU. Kytke laite takaisin verkkovirtaan tai paina c - painiketta, jolloin hälytysääni vaikenee ja käyttö jatkuu akkuvirralla. Hälytysääni vaikenee automaattisesti, jos laite kytketään uudelleen sähköverkkoon. Hälytysjärjestelmä on havainnut laitteessa toimintahäiriön. Kirjoita vikakoodi muistiin. Poista laite käytöstä ja toimita se ammattitaitoisen huoltohenkilön tarkastettavaksi. Kolme äänimerkkiä tarkoittaa, että laite on ollut päällä yli 2 minuuttia* (lokissa tästä käytetään nimeä KUTSU) mutta infuusiota ei ole käynnistetty. Paina c - painiketta vaientaaksesi hälytyksen vielä 2 minuutiksi*. Voit myös painaa c - painiketta, kunnes kuuluu 3 peräkkäistä äänimerkkiä. Tämän jälkeen näppäimistöön ei tarvitse koskea 60 minuuttiin. Hälytysvalon väri ORNSSI PUNINEN Hälytys C VIRT HÄIRIÖ, INFUUSIO LOPPUMSS, HUOMIO, TITRUS VHVISTMTT, KKU LÄHES TYHJÄ. Kaikki muut viestit. *Ohjeistettava toiminto. 1000DF00389 Iss. 3 18/34

20 Ohjeistettavat toiminnot Laitteessa on toimintoja, jotka käyttäjä voi ohjeistaa käyttöön. 1. Katkaise pumpusta virta. 2. Paina painiketta b ja kytke pumppuun virta. 3. Perusnäytössä näkyy 000. Syötä ohjeistettavien toimintojen pääsykoodi f-näppäimillä. Pääset seuraavaan numeroon painamalla SEURV. Täydellinen käyttöoikeuskoodiluettelo on teknisessä huolto-oppaassa. 4. Kun koko koodi näkyy näytössä, paina OK. Näyttöön tulee ohjeistettavien toimintojen valikko. Yleiset asetukset 1. Valitse YLEISET SETUKSET valikosta f-näppäimillä ja paina OK. 2. Valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tai jota haluat muuttaa ja paina MODIFIOI. 3. Kun olet tehnyt kaikki haluamasi muutokset, paina STOP. 4. Voit joko valita valikosta seuraavan ohjeistettavan toiminnon tai katkaista pumpusta virran, jolloin se palaa haluttuun infuusiotoimintoon. HOITJKUTSU OK Ottaa käyttöön hoitajakutsutoiminnon (laitteisto). HOITJ KUTSU KÄÄNT. Kun tämä toiminto on käytössä, hoitajakutsutoiminto toimii käänteisenä. RS232 VLITTU Tietoliikenneyhteyksissä tarvittavan osoitteen määrittäminen RS232-liitäntää varten (liitin tilattava erikseen). INF. LOPPU HÄLYTYS Ruisku lähes tyhjä -varoituksen asettaminen (jäljellä oleva aika prosentteina kokonaisajasta). INF. LOPPU PISTE Infuusion päättymisen ohjeistaminen. OT INF. LOPUSS Kun tämä toiminto on käytössä, pumppu jatkaa varsinaisen infuusion päätyttyä infuusiota aukipitonopeudella. OT NOPEUS Tästä valitaan aukipitonopeus (OT), jolla pumppu jatkaa infusointia varsinaisen infuusion päätyttyä, jos kyseinen toiminto (OT INF. LOPUSS) on käytössä. SPIROID Kun tämä toiminto on käytössä, moottori peruuttaa tukoshälytyksen yhteydessä infuusiolinjan paineen alentamiseksi. VERKKOJOHTO IRTI Kun tämä toiminto on käytössä, verkkovirran katketessa kuuluu hälytysääni. PINEEN NÄYTTÖ Perusnäytössä olevan painenäytön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. OLETUSPINE Tukospaineen oletushälytysrajan säätäminen. PINO Potilaan oletuspainon säätäminen, vain TIV-tila. TÄYTTÖ NOPEUS Purgenopeuden säätäminen. TÄYTÖN MÄÄRÄN RJ Suurimman sallitun purgemäärän säätäminen. LETKUTUS Kehotus viimeistellä ruiskun täyttö vahvistuksen jälkeen. HNDS FREE -BOLUS utomaattisen bolusinfuusion ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. BOLUKSEN OLETUSMÄÄRÄ utomaattisen bolusinfuusiomäärän säätäminen, vain Ei lääkettä -infuusioille. BOLUKSEN OLETUSNOPEUS Bolustoiminnon oletusnopeuden säätäminen. MNULI BOLUS nnettu nestemäärä lisääntyy, jos mäntää painetaan käsin ja ruisku on vahvistettuna. HUOMIO IK Pumpun antaman hoitajakutsun ajan säätäminen. TPH. LOKI NÄYTTÖ Tapahtumalokin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. KUN KUVKE Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä perusnäytössä olevan akun kuvakkeen. ÄÄNEN TSO Hälytysäänen voimakkuuden säätäminen: alhainen, normaali ja korkea. YÖ TOIMINTO Näytön taustavalo himmenee klo 21:00-06:00 väliseksi ajaksi. 1000DF00389 Iss. 3 19/34

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ Käyttöohje KRZ Kiitos, että valitsit Mobile 100- tai 200 Reflexes -puhelimen. Laite on suunniteltu mahdollisimman

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas 9234634 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-51 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. 9355025 3. painos

Käyttöohje. 9355025 3. painos Käyttöohje 9355025 3. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NPL-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá = MQKOMNN uflp=rp_ h óíí çüàé=à~=~ëéååìë pìçãá Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.01.08.20 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvoisa asiakas... 6 1.1 Asiakirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot