ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 44 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 44 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 44 /2014 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe Ilkka jäsen Jokinen Kaarina jäsen Pentti Krista jäsen Soukkio-Salminen Marja jäsen POISSA Valve Tapio jäsen Pohjala Jussi kirkkovaltuuston pj. MUUT OSALLISTUJAT Vettenranta Juha Nivala Aija kirkkovaltuuston varapj. sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Aija Nivala ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina 21.päivänä elokuuta 2014 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. ALLEKIRJOITUKSET Ilkka Hjerppe Kaarina Jokinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaista 25. päivästä elokuuta 2014 alkaen 30. päivän ajan. TODISTAA Mika Tapiolinna, kirkkoherra

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 45 / KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Laulettiin virsi 547, jonka jälkeen khra piti alkuhartauden. 100 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 101 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Ilkka Hjerppe ja Kaarina Jokinen. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Ilkka Hjerppe ja Kaarina Jokinen. 102 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1 PÄÄTÖS: Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. 103 JÄMSÄN SEUDUN OSUUSPANKISSA OLEVIEN VAROJEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN SEUDUN OSUUSPANKKIIN Jämsän seudun osuuspankissa on haudanhoitoihin tehtyjä tilejä kolme kappaletta. Tilit ovat siirtyneet aikoinaan Längelmäen seurakunnalta ja ovat olleet siitä asti kyseisessä pankissa Länkipohjan konttorissa. Tilit ovat perikuntien nimillä, mutta Oriveden seurakunta hallinnoi niitä ja tulouttaa näiltä tileiltä vuosittain haudanhoitoihin liittyvät maksut. Liite 2

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 46 / 2014 Esitän, että Jämsän seudun osuuspankissa olevat tilit lopetetaan ja kyseiset varat siirretään Oriveden seudun osuuspankkiin niin, että tilit säilyvät edelleenkin perikuntien nimillä seurakunnan hallinnoimina. Talouspäällikölle annettaan valtuudet tilien lopettamiseen ja varojen siirtämiseen Oriveden seudun osuuspankkiin. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 104 FENNIA-KAPITALISAATION VAKUUTUSAJAN PÄÄTTYMINEN Oriveden seurakunnan vakuutussäästö Vakuutusyhtiö Fenniassa on päättymässä Vakuutussäästön takaisinostoarvo tilanteessa oli ,30 euroa. Vakuutusaikaan jatkettaessa laskuperustekorko on 1 % ja lisäkorko, jonka määrä vahvistetaan Henki-Fennian tuloksen perusteella on tällä hetkellä 1,40 %. Vuonna 2013 vakuutussäästöstä kertyi korkotuloja 2,2 % Esitän, että vakuutussäästöä jatketaan vuodelle eteenpäin pankkien maksaman alhaisen korkotason vuoksi. Talouspäällikölle annetaan valtuudet uudistaa vakuutussäästösopimuksen jatkoaika. Liite 3 Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 105 NAURISSAARENTIEN ASVALTOIDUN OSUUDEN KUNNOSTAMINEN Naurissaaren yksityistienhoitokunta on pyytänyt seurakunnalta lausuntoa Naurissaarentien asvalttiosuuden kunnostamisesta. Asvaltoitu osuus on Kirkkotieltä uuden hautausmaan pysäköintialueelle, kunnostettavan tieosuuden pituus on n. 250 m ja leveys n. 5 m. Tiehoitokunnan puheenjohtaja toimittaa kokoukseen mennessä asiaan liittyvät paperit, jotka tuodaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto antaa asiasta lausuntonsa tutustuttuaan kokoukseen tuotuun materiaaliin. Liite 4 Kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan, että nykyinen asvaltoitu tieosuus voidaan muuttaa soratieksi, koska tämän hetkisessä kunnossaan se on välttävä, mutta ei vaadi seurakunnan puolesta uutta asvaltointia.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 47 / TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJES- TELMÄN VALMISTELEMISEKSI Kirkon virkaehtosopimuksella seurakuntien työnantajavelvollisuudet laajenevat alkaen koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Seurakunnan tulee huolehtia ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämistä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin. Oriveden seurakunnassa tällaisia viranhaltijoita ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutosta on Kirkon työmarkkinalaitoksessa valmisteltu pitkään. Työryhmän oli määrä saada uudistus valmiiksi jo sopimuskaudella , mutta sai lisäaikaa vuoden 2013 loppuun. Kirkon työmarkkinalaitos on ryhmitellyt eri kokoiset seurakunnat K-/J-hinnoitteluryhmiin, joissa K-hinnoitteluryhmässä on kirkkoherrat ja J-hinnoitteluryhmässä talouspäälliköt. Hinnoitteluryhmät ovat voimassa kokeilusopimuksen voimassaoloajan eli alkaen saakka. Hinnoitteluryhmittelyn pohjana ovat olleet nykyiset palkat ja niissä on otettu huomioon seurakunnan jäsenmäärä, seurakuntamuoto sekä viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat. Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän valmistelemaan ylimmän johdon siirtämistä uuden palkkausjärjestelmän piiriin. Työryhmä kuulee viran puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto päätti, että voimaan tullut sopimuskorotus maksetaan sopimuksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto perusti työryhmän, joka arvioi johtavien viranhaltijoiden palkan määritystä ja tarkastamista. Työryhmään valittiin Kari Aakula, Ilkka Hjerppe ja Juha Vettenranta. Työryhmä tuo esityksensä kirkkoneuvostolle marraskuun loppuun mennessä. 107 TALOUSKATSAUS Vuonna 2014 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-heinäkuulta euroa. Vastaavalta ajalta 2013 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2014 kertymä on tällä hetkellä n. 3,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatulokertymä on ( v.2013, ) ja yhteisöverokertymä ( v.2013, ). Vuosikate tilanteessa , vastaavaan aikaan viime vuonna Verotulokertymä on toteutunut budjetoituun nähden 65 prosenttisesti.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 48 / 2014 Saatetaan taloustilanne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Taloustilanne saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi. 108 TALOUSARVIO-OHJEET VUODELLE 2015 KJ mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa ohjeet toimikunnille ja tehtäväalueille seuraavan vuoden talousarvion laatimiseksi. Näiden ehdotusten pohjalta kirkkoneuvosto antaa esityksensä kirkkovaltuustolle. Talousarvio vuodelle 2014 laadittiin niin, että pohjana oli lähtökohtaisesti vuoden 2013 tilinpäätösluvut. Vuoden 2013 talousarvio tehtiin vuoden 2012 talousarvioluvuista 5 %. Tehtäväalueiden kustannusten vähentäminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. Verotuloja on kertynyt n. 3 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Heinäkuun tilanteen mukaan verotuloarvio näyttäisi toteutuvan, mutta verottajan tekemä oikaisu marraskuussa näyttää syksyllä todellisen tilanteen. Suunnittelun lähtökohtana pidetään kirkollisveron säilyttämistä nykyisellä tasolla. Oman haasteensa ensi vuoden talousarvioon tuo myös Juupajoen seurakunnan liittyminen Oriveden seurakuntaan ja Juupajoen seurakunnan muuttuminen Oriveden seurakunnan kappeliseurakunnaksi. Kiinteistöjen lisääntyminen tuo rakenteellista muutosta ja samassa yhteydessä käymme toisaalla keskustelua kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöpuolen talousarviota varten kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta linjausta kiinteistöstrategiasta. Talousarvion tavoitteena on saada talous pysymään tasapainossa uudessa laajenevassa Oriveden seurakunnassa. TALOUSPÄÄLLIKÖN JA KIRKKOHERRAN ESITYS: Esitämme, että Oriveden ja Juupajoen seurakuntien yhteinen talousarvio vuodelle 2015 laaditaan niin, että pohjana käytetään seurakuntien vuoden 2014 talousarviolukuja, joissa huomioidaan kustannusten noususta aiheutuneet korotukset. Kirkkoneuvosto päätti, että uuden laajentuvan Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2015 laaditaan niin, että pohjana on vuoden 2014 talousarvioluvut. Palkojen kohdalla huomioidaan palkkojen korotukset 0,4 % ja kiinteistökustannusten ylläpitokustannukset.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 49 / SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Paikallispankit ovat käyneet esittelemässä kirkkoneuvostolle omien pankkiensa tarjoamia sijoitusvaihtoehtoja. Näistä on koostettu yhteenveto, joka tulee esityslistan liitteenä. Liite 5 Oriveden seurakunnan sijoituspolitiikka on tällä hetkellä se, että käytämme ainoastaan pääomaturvattuja sijoituksia, ensisijaisesti määräaikaisia pankkitalletuksia. Kirkkoneuvosto käsittelee saamaansa yhteenvetoa eri pankkien sijoitusvaihtoehdoista. Tältä pohjalta lähdetään suunnittelemaan Oriveden seurakunnan varojen sijoittamisen periaatteita. Kirkkoneuvosto kävi läpi saamansa yhteenvedon eri pankkien sijoitusvaihtoehdoista. Matalan riskin sijoituksia ovat lyhyen ja pitkän koron rahastot, joissa riskiluokat 2-4. Täysin pääomaturvattuja sijoituksia ei olekaan, koska niihin liittyy aina riski liikkeellelaskijan maksukyvystä, luottoriski. Näistä yhtenä vaihtoehtona joukkovelkakirjalainat, joista maksetaan sijoittajalle eräpäivänä vähintään nimellispääoma takaisin, huomioiden liikkeellelaskijanriski. Kirkkoneuvosto päätti, että sijoitusvaihtoehtona pankkitalletusten lisäksi käytetään joukkovelkakirjalainoja. Talouspäällikkö pyytää paikallispankeilta tarjouksia eri pituisista joukkovelkakirjalainoista, joissa liikkeellelaskijana tunnettu taho. 110 LASTENOHJAAJA HELENA VETTENRANNAN VUOROTTELUVAPAA- ANOMUS Lastenohjaaja Helena Vettenranta on anonut vuorotteluvapaata ajalle Liite 6 KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että 1) kirkkoneuvosto myöntää palkatonta virkavapaata anotulle ajalle lastenohjaaja Helena Vettenrannalle, mikäli saadaan työtön työnhakija seurakuntaan. 2) laittaa haettavaksi sijainen edellä mainitulle ajalle siten, että hakuaika päättyy Juha Vettenranta poistui paikalta päätöksen teon ajaksi esteellisenä.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 50 / 2014 Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Kirkkoherra tekee haastattelut yhdessä nuorisotyöntekijä Paula Montosen kanssa. Esitys valinnasta tuodaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 111 SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkioita liitteenä tulevan suositussopimuksen mukaisesti sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä. Edellinen suositussopimus on tullut voimaan alkaen. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Uuden suositussopimuksen muutokset ovat tekstipuolella eivätkä toimituspalkkioiden hinnoittelussa. KIRKKOHERRAN ESITYS: Esitän, että kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi suositussopimuksen toimituspalkkioista ja otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa alkaen. Tällä suositussopimuksella kumotaan edellinen voimassa oleva suositussopimus. : Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 112 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. Keskusteltiin 2.9. järjestettävästä yleisötilaisuudesta koskien Oriveden seurakunnan kiinteistöstrategiaa. 113 TIEDOKSI ASIAT Saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1. Metsäsuunnitelman tekemisestä vv pyydettiin kolme tarjousta, joista kahdelta saatiin tarjous; Metsänhoitoyhdistykseltä ja Otso- Metsäpalveluilta. Metsänhoitoyhdistyksen antama tarjous oli edullisempi, joka hyväksyttiin. Samassa yhteydessä tehdään Juupajoen seurakunnan metsistä metsäsuunnitelmat ja ne liitetään Oriveden seurakunnan metsäsuunnitelmaan. 2. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 5 / Terveystarkastajan tarkastuspöytäkirjat koskien Eräjärven ja Längelmäen hautausmaita ja kirkkoja.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2014 SIVU 51 / VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 115 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen klo