ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 73/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina Soukkio-Salminen Marja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 73/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina Soukkio-Salminen Marja"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 73/2014 AIKA Perjantai klo PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe Ilkka jäsen Lähteenmäki Heikki varajäsen Jokinen Kaarina jäsen Soukkio-Salminen Marja jäsen Valve Tapio jäsen POISSA Pentti Krista jäsen MUUT OSALLISTUJAT Nivala Aija Pohjala Jussi Vettenranta Juha sihteeri kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj., poistui paikalta klo ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Kari Aakula Aija Nivala puh.johtaja puh.johtaja sihteeri sihteeri 172 ajan ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tiistaina 9.päivänä joulukuuta 2014 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. ALLEKIRJOITUKSET Marja Soukkio-Salminen Tapio Valve PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina keskiviikosta 10. päivästä joulukuuta 2014 alkaen 30. päivänajan. TODISTAA Mika Tapiolinna, kirkkoherra

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 74/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kirkkoherra piti alkuhartauden, laulettiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 165 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Marja Soukkio-Salminen ja Tapio Valve. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Marja Soukkio-Salminen ja Tapio Valve. 166 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1 PÄÄTÖS: Kokouksen työjärjestys vahvistettiin esityslistan mukaiseksi. 167 FENNIA-KAPITALISAATION VAKUUTUSAJAN PÄÄTTYMINEN Oriveden seurakunnan hautainhoitorahaston vakuutussäätö Vakuutusyhtiö Fenniassa on päättymässä Vakuutussäästön takaisinostoarvo tilanteessa oli ,57 euroa. Vakuutusaikaa jatkettaessa laskuperustekorko on 1 % ja lisäkorko, jonka määrä vahvistetaan Henki-Fennian tuloksen perusteella on tällä hetkellä 1,4 %. Vuonna 2013 vakuutussäästöstä kertyi korkotuloja 2,1 %. Liite 2 Esitän, että vakuutussäästöä jatketaan vuodelle eteenpäin pankkien maksaman alhaisen korkotason vuoksi. Talouspäällikölle annetaan valtuudet uudistaa vakuutussäästösopimuksen jatkoaika.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 75/ 2014 Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 168 SOPIMUS ORIVEDEN JA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTIEN PALKAN- LASKENNAN YHTEISTYÖSTÄ Oriveden ja Lempäälän seurakuntien taloustoimistojen viranhaltijat ovat keskustelleet Oriveden seurakunnan palkanlaskennan työtehtävien järjestelyistä alkaen. Lempäälän seurakunnalla on valmiuksia ottaa hoitaakseen Oriveden seurakunnan palkanlaskennan. Oriveden seurakunta maksaa suoritetuista tehtävistä Lempäälän seurakunnalle kustannustenjakoperusteisesti tehtyjen todellisten työtuntien mukaisesti. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi niin, että irtisanomisaika Lempäälän seurakunnalla oli kuusi kuukautta ja Oriveden seurakunnalla kolme kuukautta. Liite 3 Esitän, että 1. Oriveden seurakunta allekirjoittaa Lempäälän seurakunnan kanssa kustannustenjakoperusteisen sopimuksen palkkahallinnon työtehtävien hoitamisesta alkaen. 2. Sopimuksen allekirjoittaa Oriveden seurakunnan puolesta talouspäällikkö. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 169 HINNASTOT ALKAEN Juupajoen seurakunta liittyy alkaen Oriveden seurakuntaan. Molemmilla seurakunnilla on ollut omat hinnastonsa hautatoimeen ja tilavuokriin. Hinnastot yhdenmukaistetaan niin, että Oriveden nykyinen hinnasto on koko tulevan alueen hinnasto alkaen. Orivedellä hautatoimen hinnat on viimeksi tarkistettu Liite 4 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautatoimen hinnantarkistukset ja otettavaksi ne käyttöön Oriveden seurakunnassa alkaen erillisen liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyy tilavuokrat ja otettavaksi ne käyttöön Oriveden seurakunnassa alkaen erillisen liitteen mukaisesti. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 76/ JUUPAJOEN TYÖSUHTEISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHTEIDEN PERUSTAMINEN ORIVEDEN SEURAKUNTAAN Juupajoen seurakunnassa on kolme työsuhteista työntekijää siistijänimikkeellä. Rauni Järvinen hoitaa Korkeakosken liikekiinteistön siivoamisen, Eila Kivinen seurakuntatalon sekä Riitta-Leena Laakso Korkeakosken pikkukirkon. Heiltä on alustavasti tiedusteltu haluavatko he jatkaa nykyisessä työssään Oriveden seurakunnan työntekijöinä. He ovat antaneet suostumuksensa. He kaikki ovat kiinteistökohtaisia siistijöitä joiden keskimääräinen viikkotyöaika on n. kaksi tuntia. Esitän, että Juupajoen työsuhteisten kolmen työntekijän työsopimukset perustetaan Oriveden seurakuntaan alkaen. Työsopimukseen määritellään minimityöaika 5-10 tuntia. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 171 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT Kirkkoneuvosto on vahvistanut nykyiset luottamushenkilöiden kokouspalkkiot kokouksessaan Kokouspalkkiot ovat: 1) kirkkoneuvoston ja -valtuuston sekä kappelineuvoston jäsenet 30 2) johtokunnan ja vastuuryhmien jäsenet 30 ja puheenjohtaja 45 3) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 700 4) kirkkoneuvoston- ja valtuuston varapuheenjohtajien vuosipalkkio 500 Puheenjohtajiston vuosipalkkioon sisältyy johtoryhmän kokoukset ja muut edustustehtävät. 5) Kokouspalkkiot maksetaan 50 %:lla korotettuna kokouksen kestettyä yli kolme tuntia ylittäviltä tunneilta. Esitän, että kokouspalkkiot pidetään nykyisen suuruisina, samoin puheenjohtajistolle maksettavat vuosikorvaukset. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi luottamushenkilöiden kokouspalkkiot alkaen.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 77/ YLIMMÄN JOHDON PALKKAUKSEN SIIRTÄMINEN UUDEN PALKKAUS- JÄRJESTELMÄN PIIRIIN LUKIEN Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeessään A//2014 ilmoittanut ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutokseen liittyvät K-/J-hinnoitteluryhmät. Virkaehtosopimuksella seurakuntien työnantajavelvollisuudet laajenevat lukien koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista. Seurakuntien tulee huolehtia ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämistä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin. Oriveden seurakunnassa tällaisia viranhaltijoita ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Ilmoitettavissa K-/J-hinnoitteluryhmissä Kit on ottanut johtavien ns. kokeilusopimuksessa sovitun mukaisesti huomioon seurakunnan jäsenmäärän, seurakuntamuodon sekä viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat. Ryhmittelyn pohjana ovat olleet nykyiset palkat. Hinnoitteluryhmät ovat voimassa kokeilusopimuksen voimassaoloajan eli alkaen saakka. Ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta. Ylimmän johdon palkkaukseen ei makseta erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin. Peruspalkan määrittämisessä ja tarkistamisessa sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän K-/J-hinnoitteluryhmän asteikkoa. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Sen alarajaa ei voida alittaa. Soveltamisohjeessa sovitaan, että seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapoliittiset linjaukset. Seurakunta määrittää viranhaltijan peruspalkan arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutosta on Kirkon työmarkkinalaitoksessa valmisteltu pitkään. Työryhmän oli määrä saada uudistus valmiiksi jo

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 78/ 2014 sopimuskaudella Työryhmä ei kuitenkaan saanut työtään valmiiksi sopimuskauden aikana, vaan sai lisäaikaa vuoden 2013 loppuun. Päätökset saatiin seurakuntiin huhtikuussa 2014 ja koulutusta asiasta annettiin toukokuussa Ylimmän johdon palkkauksen määrittelyssä on lisäksi tehty seudullista yhteistyötä ja lähiseurakuntien ehdotukset on pyritty laatimaan siten, että ne ovat keskenään linjassa. Kirkkoneuvosto perusti työryhmän, johon kuuluvat Kari Aakula, Ilkka Hjerppe ja Juha Vettenranta, jotka arvioivat johtavien viranhaltijoiden palkan määritystä ja tarkastamista. Työryhmä kuulee viran puolesta kirkkoherraa ja talouspäällikköä. Työryhmän esitys oli tarkoitus tuoda kirkkoneuvostolle marraskuun loppuun mennessä. Merkittiin, että kirkkoherra Mika Tapiolinna ja talouspäällikkö Aija Nivala poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN ESITYS Kirkkoneuvosto käsittelee työryhmän esityksen ja kuulee asiasta kirkkoherra Mika Tapiolinnaa ja talouspäällikkö Aija Nivalaa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja esitti työryhmän esityksen käsittelyn, kuulemisen ja keskustelun jälkeen, että kirkkoneuvosto päättää: 1. Siirtää kirkkoherran palkkauksen lukien ylimmän johdon palkkausjärjestelmän mukaiseen hinnoitteluryhmään K20. Palkkaus määräytyy liitteen 5. mukaan 2. Siirtää talouspäällikön palkkauksen lukien ylimmän johdon palkkausjärjestelmän mukaiseen hinnoitteluryhmään J20. Palkkaus määräytyy liitteen 5. mukaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ylimmän johdon palkkauksesta esityksen ja liitteen 5 mukaisesti. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (Kirkon virkaehtosopimuslaki 19)

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 79/ ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUS- ARVIO VUODELLE 2015 SEJÄ SUUNNITELMAVUODET Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuodet Talousarvio vuodelle 2015 näyttää ylijäämää euroa. Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitomäärärahoja on budjetoitu Eräjärven kirkon ulkoseinän kunnostuksen aloittamiseksi asiantuntijalta pyydettävän ohjeistuksen mukaisesti. Asiantuntijapalkkioihin on varattu , jotka on tarkoitettu käytettäväksi Eräjärven ja Längelmäen alueiden kiinteistöjen tarkempaan kunto- ja korjausselvitysten sekä kustannusarvioiden tekemiseen asiantuntijan avulla. Verottajalta oli saatavissa arvio tämän vuoden kokonaisverotuloista, joiden pohjalta on tehty arvio ensi vuoden verotuloiksi. Verottajan arviossa oli myös huomioitu marraskuussa tuleva oikaisu ja joulukuun veronpalautus. Yhteisöverotuloissa on tulossa vähenemä johtuen yhteisöille maksettavan jako-osuuden pudotuksesta 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisövero tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jotka ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Palkat on budjetoitu käyttäen 0,3 %:n korotus, vuositasolla vaikutus vähäinen. Investointiosassa on Juupajoen kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöön ja Oriveden hautausmaan päältäajettavan ruohonleikkurin uusiminen. Investointiosa yhteensä euroa. Suunnitelmavuodet näyttävät alijäämäiseltä. Suunnitelmavuosissa otettu huomioon eläkerahastomaksun tason nostaminen 1,2 prosentista 2016 vuonna 2 prosenttiin ja 2017 vuonna 3 prosenttiin. Eläkerahastomaksu kerätään arvioidusta verotulosta. Eläkerahastomaksuarvio v on euroa, v euroa ja v euroa. Liite 6 Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuodet Talousarvio, joka osoittaa ylijäämää euroa esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 80/ 2014 Kirkkoneuvosto käsitteli toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuodet Talousarvio, joka osoittaa ylijäämää euroa esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. 174 KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran esityksestä. Juupajoen kappeliseurakunnassa pidettävien jumalanpalvelusten kolehdeista päättää kappelineuvosto ja alkuvuoden ajalta Juupajoen nykyinen kirkkoneuvosto. Liitteenä seuraa suunnitelma Oriveden, Eräjärven ja Längelmäen kirkkojen osalta kerättävistä kolehdeista ajalle Liite 7. KIRKKOHERRAN ESITYS: Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman. : Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman. 175 JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa jumalanpalvelusuunnitelman seurakunnassa, jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle Liite 8 KIRKKOHERRAN ESITYS: Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelusuunnitelman noudatettavaksi seurakunnassamme. : Kirkkoneuvosto hyväksyi jumalanpalvelusuunnitelman esitetyssä muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme. 176 KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt henkilöstön kehittämissopimuksen otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 81/ 2014 Koulutussuunnittelu ja siihen liittyvä osaamiskartoitus on tärkeä osa seurakunnan strategista johtamista. Kun seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu asettaa selkeitä painopisteitä ja tavoitteita, on syytä henkilöstön kehittämistarpeet kytkeä näihin. Työntekijät ovat tutustuneet kirkon henkilöstökoulutus tarjontaan 2015 ja ovat tehneet tiimeittäin esitykset koulutuksista vuodelle Koulutukset ovat omaa työtä tukevia, ammattitaitoa syventäviä ja seurakunnan painopisteet huomioon ottavia koulutuksia. Liite 9 KIRKKOHERRAN ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien kehittämistarpeet. Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien kehittämistarpeet. 177 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 178 TIEDOKSI ASIAT Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1. Talouspäällikön viranhaltijapäätös nro 22/ Khran viranhaltijapäätöspöytäkirja nro 8 / Kasvatuksen lähiesimiehen viranhaltijapäätökset 10-14/ Opintorahaston pöytäkirja 2/ Kirkkohallituksen yleiskirjeet: nro 22 Kirkon säädöskokoelma nro 118 piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta; nro 23 Liputus lapsen oikeuksien päivänä ; nro 24 Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu; nro 25 Vuoden 2015 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle; nro 26 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus; nro 27 Kirkolle oikeus rahankeräykseen 6. Tuomiokapitulin pöytäkirjan otteet: 464 Juupajoen ja Oriveden seurakuntien yhdistymissopimus ja Juupajoen kappeliseurakunnan ohjesäännön vahvistaminen; 468 Osa-aikaisen opintovapaan myöntäminen, kappalainen Juha Itkonen Oriveden seurakunta 7. Tuotiin tiedoksi taloustilanne marraskuu 2014.

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 82/ VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 180 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen.

11

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013 AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai 23.1.2014 klo 17 18.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8/2009 1(7)

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8/2009 1(7) Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8/2009 1(7) Aika: 15.10.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kokousaika Kokouspaikka 28.07.2014 klo17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot