ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai klo PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Pentti Krista Valve Tapio Luukkonen Iiris varajäsen MUUT OSALLISTUJAT Pohjala Jussi kirkkovaltuuston pj Nivala Aija sihteeri POISSA Soukkio-Salminen Marja jäsen Vettenranta Juha kirkkovaltuuston varapj. ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Aija Nivala puheenjohtaja sihteeri ASIAT :t 1-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maanantaina 28. päivänä tammikuuta 2014 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. ALLEKIRJOITUKSET Kari Aakula Ilkka Hjerppe PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina tiistaista 29 päivästä tammikuuta 2014 alkaen 30. päivän ajan. TODISTAA Mika Tapiolinna, kirkkoherra

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 2/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Laulettiin virsi 443: 1-3, jonka jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Kari Aakula ja Ilkka Hjerppe Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Kari Aakula ja Ilkka Hjerppe. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1. Vahvistettiin kokouksen työjärjestys lisäyksellä tiedoksi asioihin: Työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportti. 5 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2014 Kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin ja hänelle sijaisen vuodelle Kirkkoneuvosto valitsi itselleen sihteeriksi toimistosihteeri Jaana Valbergin ja sijaiseksi talouspäällikkö Aija Nivalan väliseksi ajaksi alkaen sihteerinä talouspäällikkö Aija Nivala ja sijaisena toimistosihteeri Jaana Valberg. 6 VUOSILOMAT AJALLA Työntekijät ovat anoneet vuosilomia ajalle Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa vuosilomat. KIRKKOHERRAN ESITYS Kirkkoneuvosto vahvistaa anotut vuosilomat ajalle Liite 2

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 3/2014 Kirkkoneuvosto vahvisti anotut vuosilomat ajalle ALOITTEEN TEKEMINEN KIRKKOHALLITUKSELLE ORIVEDEN JA JUUPAJOEN SEURAKUNTIEN YHDISTÄMISESTÄ Sen jälkeen kun oli käynyt ilmeiseksi, että Oriveden kaupunki ja Juupajoen kunta valmistelevat kuntaliitosta, Oriveden ja Juupajoen seurakunnat päättivät alkaa selvitystyön seurakuntarakenteen mahdolliseksi uudistamiseksi. Asetettavaan selvitystyöryhmään Oriveden seurakunta valitsi jäseniksi kirkkoherra Mika Tapiolinna, talouspäällikkö Aija Nivalan, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jussi Pohjalan, kirkkovaltuuston jäsenen Kaarina Jokisen. Juupajoen seurakunta valitsi jäseniksi kirkkoherra Kari Mattilan sekä kirkkovaltuuston jäsenet Hannu Välimaan ja Pauliina Helperi Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toimi Hannu Välimaa ja sihteerinä Aija Nivala. Konsultiksi kutsuttiin Juha Kauppinen. Selvitystyöryhmä pyysi seurakuntien työntekijöitä yhdessä ammattikunnittain laatimaan SWOT analyysin kummankin seurakunnan ja mahdollisen uuden seurakunnan tilasta. Juupajoen seurakunta on aikanaan itsenäistynyt oltuaan sitä ennen osa Oriveden seurakuntaa. Viime vuosina seurakunnilla on ollut laaja yhteistyö, josta tehtiin ensimmäinen sopimus alkamaan Tämän hetkinen yhteistyösopimus jatkuu vuoden 2015 loppuun. Sopimus käsittää sekä taloushallinnon ja kirkkoherranviraston että seurakunnallisen toiminnan tehtäviä. Selvitystyöryhmä päätyi työskentelynsä jälkeen yksimielisesti esittämään Juupajoen seurakunnan liittämistä Oriveden seurakuntaan. Liittymisestä on laadittu esisopimus (liite 1). Liittymissopimuksen taustalla on yhteisen työskentelyn tuloksena syntynyt yhteinen näkemys seurakuntien historiasta ja jäsenistöstä, henkilökunnasta, toiminnasta, kiinteistöistä ja maaomaisuudesta, hautausmaista, taloudesta ja hallinnosta. Hallintolain 41 :n edellyttämä henkilökunnan kuuleminen toteutettiin kummankin seurakunnan työntekijöille Orivedellä (liite 2). Liittymishanketta on esitelty paikallislehdessä. Seurakuntalaisille järjestettiin avoin tiedotustilaisuus sekä Orivedellä ja Juupajoella Kuntaliitosta koskevat päätökset tehdään Oriveden kaupunginvaltuustossa ja Juupajoen kunnanvaltuustossa huhtikuussa Seurakunnat haluavat tehdä oman ratkaisunsa jo aiemmin, jotta syksyllä 2014 pidettävät seurakuntavaalit voidaan toimittaa yhdessä. Liite 3 KIRKKOHERRAN ESITYS Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ja edelleen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille ja edelleen kirkkohallitukselle seuraavaa:

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 4/ Seurakunnat hyväksyvät yhdistymishankkeen pohjaksi asiakirjan Esisopimus Juupajoen seurakunnan liittymiseksi Oriveden seurakuntaan kappeliseurakuntana (liite 1). 2. Seurakunnat tekevät aloitteen Juupajoen seurakunnan liittämiseksi lukien Oriveden seurakuntaan (KL 13:4). 3. Seurakunnat esittävät kirkkohallitukselle, että laajenevan seurakunnan nimeksi tulee Oriveden seurakunta. 4. Juupajoen seurakunnasta muodostetaan kappeliseurakunta, jonka ohjesääntö hyväksytään liitoksen tultua voimaan ja lähetetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (liite 3). 5. Laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuusto valitaan yleisillä seurakuntavaaleilla syksyllä Laajenevan seurakunnan toimintaa valmistelemaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli nimittää järjestelytoimikunnan. 7. Juupajoen kirkkoherran virka ja muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka lakkaavat. Laajentuvaan Oriveden seurakuntaan perustetaan kappalaisen virka ja muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. 8. Laajentuvan Oriveden seurakunnan kirkkoherraksi tulee nykyisen Oriveden seurakunnan kirkkoherra Mika Tapiolinna. Juupajoen seurakunnan kirkkoherra Kari Mattila siirretään suostumuksensa mukaisesti Oriveden seurakunnan kappalaisen virkaan. Juupajoen seurakunnan kanttori Vesa Tulivirta siirretään Oriveden seurakunnan kanttorin virkaan (KL 13:2 ja 3). 9. Muut Juupajoen seurakunnan virat ja toimet siirretään kirkkovaltuuston päätöksellä laajentuvan Oriveden seurakunnan viroiksi ja toimiksi. Siirretyillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä on oikeus saada virka- tai työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, että ne eivät ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet edut. Laajentuvan seurakunnan kaikille päätoimisille, pysyväisluonteisesti palkatuille viran- ja toimenhaltijoille taataan neljän vuoden siirtymäkauden ajaksi työsuhdeturva (KJ 13:9). 10. Juupajoen seurakunnan omaisuus siirtyy laajentuvalle Oriveden seurakunnalle, joka vastaa Juupajoen seurakunnan veloista ja muista velvoitteista (KL 13:4). 11. Rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten sekä testamentilla saatu omaisuus, käytetään edelleen niiden tarkoituksen ja ehtojen mukaisesti (KJ 13:6). (liite 4) Päätökset ovat seurakuntarakenteen muutoksen valmistelua eikä niihin ole valitusoikeutta kirkkolain 24 luvun 5 pykälän perusteella. Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 5/ SEURAKUNTAMESTARI MARKO LASOSEN VUOROTTELUVAPAA- ANOMUS AJALLE Seurakuntamestari Marko Lasonen on anonut vuorotteluvapaata ajalle Liite 4 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Esitän, että 1) kirkkoneuvosto myöntää palkatonta virkavapaata anotulle ajalle seurakuntamestari Marko Lasoselle, mikäli saadaan työtön työnhakija seurakuntaan. 2) seurakuntakeskuksen vahtimestari-siivooja Tiina Mäkelä siirtyy hoitamaan seurakuntamestarin työtehtäviä ajalle ) laittaa haettavaksi vahtimestari-siivoojan sijainen edellä mainitulle ajalle Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Vahtimestarisiivoojan sijaisen työsuhde laitetaan haettavaksi työvoimatoimistoon, hakuaika klo 15 mennessä. Haastattelutyöryhmään valittiin talouspäällikkö Aija Nivala, vahtimestari-siivooja Tiina Mäkelä ja ravitsemustyöntekijä Elina Talvio. Haastattelutyöryhmän esityksen pohjalta kirkkoherra tekee valinnasta viranhaltijapäätöksen, joka tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. 9 KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISHAKU Seurakunta palkkaa tulevana kesänä 11 aikuista ja 27 nuorta kesätyöntekijää hautausmailleen, leiripappilaan kaksi keittiötyöntekijää ja kaksi kasvatukset kesätyöntekijää sekä Oriveden kirkkoon oppaan. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Esitän, että 1) hautausmaan kesätyöpaikat laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon ja seurakunnan omille nettisivuille 2) leiripappilan keittiötyöntekijät laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon ja seurakunnan omille nettisivuille 3) Oriveden kirkon opas laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon ja seurakunnan omille nettisivuille 4) kasvatukset määräaikaiset virat laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon ja seurakunnan omille nettisivuille sekä kirkon rekrytointi sivustolle.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 6/2014 Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Kaikkien kesätyöpaikkojen hakuaika päättyy Seurakuntapuutarhuri Sirkku Kylä-laaso tekee esityksen valittavista hautausmaan kesätyöntekijöistä ja ravitsemustyöntekijä Elina Talvio leiripappilan keittiötyöntekijöistä kirkkoherralle, joka tekee valinnoista viranhaltijapäätöksen. Kasvatuksen määräaikaisista viroista tekee kirkkoherra viranhaltijapäätöksen. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 TIEDOKSI Saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi: Kirkkoherran viranhaltijapäätösten pöytäkirjanote 1/2014 Liite 5 Talouspäällikön viranhaltijapäätösten pöytäkirjanote 1/2014 Liite 6 Kirkkohallituksen yleiskirjeet nrot / 2014 Tuomiokapitulin pöytäkirjanotteet 1/ ja 23 Liite 7 Työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportti Liite 8 12 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013 AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 17.00-19.50 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 14 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 27.8.2008 klo 17.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 13 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 2/2008

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot