ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Pentti Krista Soukkio-Salminen Marja Valve Tapio POISSA Pohjala Jussi kirkkovaltuuston pj. Vettenranta Juha kirkkovaltuuston varapj. MUUT OSALLISTUJAT Nivala Aija Taipale Teemu sihteeri 120 käsittelyssä ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Aija Nivala ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina 12.päivänä syyskuuta 2014 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. ALLEKIRJOITUKSET Krista Pentti Marja Soukkio-Salminen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaista 15. päivästä syyskuuta 2014 alkaen 30. päivänajan. TODISTAA Mika Tapiolinna, kirkkoherra

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 53 / KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Tapio Valve. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Tapio Valve piti alkuhartauden ja laulettiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 118 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Krista Pentti ja Marja Soukkio-Salminen. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Krista Pentti ja Marja Soukkio- Salminen. 119 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1 PÄÄTÖS: Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. 120 SANKARIHAUTAUSMAAN VALAISTUSSUUNNITELMA Sähköasennus Teemu Taipale aloitti keväällä suunnittelemaan Oriveden sankarihautausmaan uutta valaistusta. Mukana suunnittelussa ovat olleet Pentti Karppanen, Juhani Saari ja Aija Nivala. Suunnitelma on valmis ja Teemu Taipale esitteli sen kiinteistöjohtokunnalle. Hän tulee esittelemään sähkösuunnitelman myös kirkkoneuvoston kokoukseen. Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle sähkösuunnitelman hyväksymistä ja sen toteuttamista syksyn aikana. Sähköasennus Teemu Taipale ky otetaan toteuttamaan sankarihautausmaan valaistustyö tekemänsä sähkösuunnitelman mukaisesti.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 54/ 2014 Kirkkoneuvosto hyväksyi Sähköasennus Teemu Taipale Ky:n esittämän sähkösuunnitelman Oriveden hautausmaan sankarihauta-alueen valaistuksesta. Alusta kustannusarvio hankkeelle on n euroa. Sähköasennus Taipale toteuttaa sankarihautausmaan valaistustyön suunnitelman mukaisesti ja hänen apunaan on talkoilla reserviläiset. 121 ORIVEDEN KIRKON SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Oriveden kirkon sähkötöistä pyydettiin ulkopuoliselta suunnitelma, jonka pohjalta pyydettiin urakkatarjoukset. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, jotka eivät olleet vertailukelpoisia keskenään, joten määräaikaan jatkettiin, jolloin saatiin yhteensä neljä tarjousta. Urakkatarjoushinnoissa oli niin iso ero, että käytiin urakkaneuvottelut kahden parhaimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa, jossa oli mukana sähkösuunnitelman laatija Ilpo Virkki, kiinteistöjohtokunnan pj Juhani Saari ja talouspäällikkö Aija Nivala. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Sähköasennus T.Perkola, Siltaojan Sähkö, Sähköasennus Teemu Taipale ky sekä Sähkö-Uitti. Siltaojan Sähkön jättämä tarjous hylättiin, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Urakkaneuvottelu käytiin Sähköasennus Teemu Taipale ky:n ja Sähkö-Uitin kanssa. Kiinteistöjohtokunta käsitteli saapuneet tarjoukset kokouksessaan Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle valittavaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Sähkö-Uitin tarjouksen hyväksymistä, koska käytyjen urakkaneuvottelujen pohjalta todettiin tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Samalla esitetään kirkkoneuvostolle valittavaksi sähkötöiden valvojaksi suunnittelija Ilpo Virkkiä ja hän on valmis toimimaan siinä. Kiinteistöjohtokunnan esityksestä kirkkoneuvosto hyväksyi Sähkö-Uitin jättämän tarjouksen käytyjen urakkaneuvottelujen pohjalta. Suunnittelutyön tehty Ilpo Virkki pyydetään sähkötöiden valvojaksi. 122 HOITAMATTOMIEN HAUTAPAIKKOJEN KUULUTTAMINEN Oriveden seurakunnan hautausmailla on hoitamattomia hautapaikkoja. Hoitamattomien hautapaikkojen kuuluttaminen tehtiin viimeksi vuonna 2009.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 55 / 2014 KL 17:5 sanoo, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeiden haltijaa kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Milloin hautaoikeuden haltijasta ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Esitän, että Oriveden seurakunta laitattaa kuulutuskilvet kaikille hautausmailleen hoitamattomille hautapaikoille. Päätöksestä laitetaan kuulutukset paikkakunnan lehtiin, nettisivuille, seurakunnan ilmoitustauluille sekä hautausmaa-alueille. Jos hautapaikan haltija löytyy, hänelle lähetetään ilmoitus myös henkilökohtaisesti. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 123 SEURAKUNNAN VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS JA VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA ALKAEN Talouspäällikön toimeksiannosta vakuutusmeklariliike Semita on kilpailuttanut seurakunnan vakuutukset alkavalle valtuustokaudelle. Mukana on huomioitu myös Juupajoen nykyiset vakuutukset. Tarjouspyynnöt on lähetetty LähiTapiolalle, Pohjantähdelle, Fennialle, Turvalle, Ifille ja Pohjolalle. Tarjoukset saatiin If Vahinkovakuutusyhtiöltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä. Vakuutukset on kilpailutettu hankintalain mukaisesti ja ilmoitus julkaistu Hilmassa. Vakuutusvertailujen pohjalta edullisimman tarjouksen jätti Pohjola Vakuutus Oy. Kiinteistöjohtokunta käsitteli vakuutusvertailut kokouksessaan Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle valittavaksi vakuutusvertailujen pohjalta edullisimman tarjouksen antaneen Pohjola Vakuutus Oy:n. Kirkkoneuvoston päätös oli esityksen mukainen.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 56 / TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2015 Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. KL 15 luvun 2 :ssä säädetään kirkollisverosta seuraavasti: Seurakunnan ten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksuihin. Se määrä, minkä kirkkovaltuusto vuosittain hyväksyy talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Elokuun tilanteen mukaan verotulot ovat kasvaneet vastaavaan aikaan verrattuna viime vuoteen n. 1,6 % ( ) verotuloprosentin ollessa 1,75. Verottajan marraskuun oikaisu on arviolta euroa. Tältä pohjalta arvio koko vuoden ansioverotuloissa on n euroa ja budjetoituun nähden verotulot tällöin toteutuisivat n. 103 prosenttisesti. Liittyvän Juupajoen seurakunnan tuleva verotuloarvio vuodelle 2015 on n tuloveroprosentin ollessa 1,75 %. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin pitämistä nykyisellä tasolla eli 1,75 %. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,75 % eli veroprosentin pitämistä ennallaan. 125 JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnassa jumalanpalvelussuunnitelman, jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä muodossa noudatettavaksi seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä muodossa noudatettavaksi seurakunnassa.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 57 / KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran esityksestä. Liitteenä seuraa suunnitelma ajalle kerättävistä kolehdeista. KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa. 127 LÄNGELMÄEN LAINAMAKASIINI Längelmäen kirkon läheisyydessä sijaitsee Längelmäen pitäjän lainamakasiini. Lainamakasiini on rakennettu 1800 luvun alkupuolella ja se on osa Längelmäen kirkkomuseota. Längelmäen seurakunta osti makasiinin vuonna 1983 manttaalikuntasäätiöltä. Lainamakasiinin ulkovuoraus tarvitsee korjausta ja maalausta sekä katto korjausta. Seurakunnan tulee tehdä päätös mitä makasiinin suhteen tehdään. Vaihtoehtoja on kaksi, joko seurakunta itse tekee rakennukseen tarvittavat korjaukset tai vaihtoehtoisesti myy; vuokraa tai lahjoittaa sen jollekin ulkopuoliselle taholle. Seurakunta voisi myös pitää itse rakennuksen niin, että hankkii tarvittavat tarvikkeet ja pyytää paikallista kyläyhdistystä talkoisiin kiinteistön kunnostamiseksi. Esitän, että 1) seurakunta itse kunnostaa rakennuksen kuntoon, tai 2) myy/ vuokraa/ lahjoittaa rakennuksen esim. kyläyhdistykselle, tai 3) hankkii tarvittavat tarvikkeet ja pyytää kyläyhdistystä talkoisiin kiinteistön kunnostamiseksi. Kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle lisäselvitysten valmistumiseen asti. 128 ERÄJÄRVEN JA LÄNGELMÄEN SEURAKUNTATALON MYYMINEN Oriveden seurakunnan avoimessa kiinteistöstrategia-illassa , joka oli avoin kuulemistilaisuus seurakuntalaisille, esiteltiin seurakunnan kiinteistöselvitystä, joka on tehty kiinteistöjohtokunnan ja kiinteistöstrategiatyöryhmän työnä. Sen pohjalta työryhmän esitys oli, että Längelmäen ja Eräjärven seurakuntatalot myytäisiin niiden pienen käyttömäärän vuoksi.

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 58 / 2014 Näiden rakennusten lähialueilta löytyy korvaavia tiloja, joita voitaisiin käyttää tiloissa tällä hetkellä pidettävien tapahtumien korvaavina paikkoina. Kiinteistöselvityksen pohjalta kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lähdetään valmistelemaan Eräjärven ja Längelmäen seurakuntatalojen myymistä, koska näiltä alueilta löytyy korvaavia tiloja toiminnan järjestämiseksi. Esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 129 SEURAKUNNAN LEIRIKESKUKSEN, LEIRIPAPPILAN TULEVAISUUS Oriveden seurakunnan avoimessa kiinteistöstrategia-illassa , joka oli avoin kuulemistilaisuus seurakuntalaisille, esiteltiin seurakunnan kiinteistöselvitystä, joka on tehty kiinteistöjohtokunnan ja kiinteistöstrategiatyöryhmän työnä Kiinteistöselvitys lähtee liikkeelle siitä, että jatkossa seurakunnalla olisi edelleen leirikeskus. Työryhmän ehdotuksena on leirikeskuksen kehittäminen ja siihen investoiminen. Strategia-illassa nousi esiin myös muita vaihtoehtoja, joita pitää selvittää ja näitä olivat mm. vaihtoehtoinen leiripaikka yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, leirikeskuksesta luopuminen ja leirien muualle siirron kustannusten selvittäminen sekä nykyisen korjaaminen, jotta sitä voidaan käyttää leiripaikkana. : Esitän, että leirikeskuksen säilyttämisestä tai luopumisesta, mahdollisesta investoinnista ja käyttösuunnitelmista tehdään perusteellinen selvitys. : Esityksen mukainen. Ohjausryhmänä toimii ns. kiinteistöstrategia työryhmä ja selvitystyö pitää saada loppuun toukokuun 2015 loppuun mennessä. 130 KANTTORI SISKO HUHTALAN ANOMUS TYÖAJASTA Kanttori Sisko Huhtala on jättänyt kirkkoneuvostolle anomuksen tehdä alkaen 70 prosentin työaikaa.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 59 / 2014 KIRKKOHERRAN ESITYS: Esitän, että Sisko Huhtalan työaika muutetaan alkaen 70 %:n nykyisen 80 %:n sijasta. : Esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 131 LASTENOHJAAJA HELENA VETTENRANNAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISEN VALINTA AJALLE Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 8/2014 lastenohjaaja Helena Vettenrannalle virkavapaata vuorotteluvapaan pitämistä varten. Lastenohjaajan viransijaisuus laitettiin haettavaksi Kirkon rekrytointisivulle ja Työvoimatoimiston sivuille. Hakuaika päättyi klo 15. Hakemuksia tuli hakuajan päättymiseen mennessä neljä kappaletta, joista kahdella oli pätevyys tehtävään. Hakijat olivat Janita Humalamäki, Laura Ahlstedt, Henna Mäkiranta ja Suvi Suutarla. Hakijoista kaksi pyydettiin haastatteluun, jonka valittu haastattelutyöryhmä piti KIRKKOHERRAN ESITYS: Esitän valittavaksi viransijaisuuteen Henna Mäkirannan ja varalle Suvi Suutarlan. : Esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 132 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 133 TIEDOKSI ASIAT Saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1. Talouspäällikön viranhaltijapäätöspöytäkirja nro 6 / Khran viranhaltijapäätöspöytäkirja nro 6 / Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 15/2014 Kirkon kielistrategia Puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu. 16/2014 Vaaleja koskeva KL ja KJ muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys 17/2014 Asioinnin johtokunnan mallijohtosääntö 4. Talousarvion toteutuminen tilanteessa 8 / 2014

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 60 / VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 135 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen klo

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai 23.1.2014 klo 17 18.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013 AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 73/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina Soukkio-Salminen Marja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 73/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina Soukkio-Salminen Marja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 / 2014 SIVU 73/2014 AIKA Perjantai 5.12.2014 klo 9 12.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 6/2015 16.6.2015 152 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.6.2015 kello 17.30-20.05 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Simo Jouhi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2014 10/2014 21.10.2014 271 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 21.10.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.10. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.10.2011 klo 17.30 18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 20.5.2014 66 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot