Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT."

Transkriptio

1 Finnlines Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo OSAVUOSIKATSAUS Finnlines-konsernin liikevaihto oli 173,8 (176,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,0 (19,2) meur. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 7,1 (18,8) meur. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 40,9 (44,8) % ja velkaantumisaste (gearing) 81,2 (47,0)%. Yhtiö arvioi koko vuoden operatiivisen tuloksen jäävän huomattavasti edellisvuotta heikommaksi. Toimintaympäristö Suomen meritse kuljetettu tonnimääräinen vienti kasvoi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 3 % ja tuonti noin 6 %. Kappaletavaran tuonti, mukaanlukien kauttakulkuliikenne, kasvoi noin 8 %. Kappaletavaran kauttakulkuliikenne Suomen kautta lähinnä Venäjälle oli volyymiltään vaatimattomalla tasolla, vaikka kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan oli 66 %. Suomen kappaletavaraviennissä ja tuonnissa on voimakas epätäsapaino ja kilpailu tuontirahdeista on johtanut epäterveisiin rahtitasoihin. Öljyn korkealla pysytellyt hintataso ja heikko euro ovat nostaneet toiminta-kustannuksia. Tätä ei ole kuitenkaan saatu siirretyksi rahtihintoihin kilpailutilanteesta johtuen. Suomessa kevään työehtosopimusneuvottelujen aikana käydyt tukilakot aiheuttivat huomattavaa haittaa meri-liikenteelle ja satamatoiminnoille, jotka ovat Finnlinesin päätoimialat. Ammattiliittojen painostus-toimenpiteet kohdistuivat ns. kolmansiin osapuoliin, kuten Finnlines, jotka eivät olleet osapuolia mainituissa neuvotteluissa. Olennaiset tapahtumat Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 13. maaliskuuta 2000, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 1999 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 6 markkaa eli 1,01 euroa osakkeelta eli 119,9 miljoonaa markkaa. Osingon maksupäivä oli Hallituksen kaikki jäsenet olivat jättäneet paikkansa yhtiökokouksen käytettäväksi. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen L.J. Jouhkin, joka jatkaa puheenjohtajana, Jukka Härmälän, joka jatkaa varapuheenjohtajana, Antti Lagerroosin, Pertti Laineen, Jouko K. Leskisen ja Thor Björn Lundqvistin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan toimitusjohtaja Matti Kavetvuo. Tilitarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi KTM Anneli Lindroos, KHT. Yhtiökokous valtuutti hallituksen vuoden ajaksi valtuutuksen rekisteröinnistä lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien

2 antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että vaihtovelkakirjoja annettaessa, optio-oikeuksien ehtojen mukaisia osakkeita merkittäessä ja uusmerkinnässä yhteensä annetaan merkittäväksi enintään kpl uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita. Osakepääomaa voidaan siis valtuutuksen nojalla korottaa enintään eurolla enintään euroon. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkinnän ja/tai lainoihin liittyvistä ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan valtuutusta käyttää hallituksen tarkoin määrittelemissä tapauksissa kuten yrityshankintojen rahoittamiseksi, rahoituksen hankkimiseksi kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muista yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä järjestelyistä johtuen. Finnlines aloitti 17. tammikuuta yt-neuvottelut konsernin merihenkilöstön kanssa 11 suomalaisen aluksen siirtämisestä muiden EU-lippujen alle. Aloitetut neuvottelut koskivat 325 merimiestyöpaikkaa. Yhtiö ilmoitti 14. huhtikuuta, että MS Finnmerchant ja MS Oihonna siirretään Hollannin alusrekisteriin viimeistään mennessä. Ms Finnpine myytiin ja luovutettiin ulkomaalaiselle ostajalle toukokuun alussa. Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 173,8 (176,5) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 151,0 (154,8) miljoonaa euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 30,0 (29,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 (1,9) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 11,0 (19,2) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäiset kuukaudet elettiin poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa lukuisten työmarkkinaselkkausten johdosta. Osinkotuottoja ei ollut, edellisen vuoden osinkotuotto (lähinnä Stevecon osinko) oli 1,8 miljoonaa euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,9 (-2,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 7,1 (18,8) miljoonaa euroa ja konsernin voitto ennen veroja oli 7,1 (18,8) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto, ROE, oli 4,6 (13,3 %) sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 5,0 (11,1)%. Investoinnit ja rahoitus Konsernin investoinnit olivat 5,0 (10,5) miljoonaa euroa. Korollisten nettovelkojen määrä oli 297,5 (162,6) miljoonaa euroa. Konsernin taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 40,9 (44,8) %. Velkaantumisaste (gearing) oli 81,2 (47,0) %.

3 Henkilöstö Yhtymän palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (1.942) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1.314) henkilöä ja merihenkilöstöön 671 (628) henkilöä. Maahenkilöstöstä Suomessa työskenteli (1.167) ja ulkomailla 147 (147) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, ja se jakautui :ään kahden euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tarkastelukauden aikana kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli huhtikuun lopussa 383 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,28 (0,78) euroa. Tulos per osake laskettuna ilman laskennallisen verovelan muutosta oli 0,22 (0,87) euroa. Oma pääoma per osake oli 18,30 (17,25) euroa. Lähiajan näkymät Suomen vienti on kasvanut tuontia nopeammin Suomen hyvästä kilpailukyvystä ja heikosta eurosta johtuen. Tämä ylläpitää voimakasta liikenteellistä epätasapainoa merilikenteessä. Merirahtien alhaiset hinnat ja öljyn hinnasta ja dollarin vahvuudesta johtuva kustannusten nousu painavat liikevoittoa. Finnlines on aloittanut toimintansa sopeuttamisen vastaamaan markkinatilannetta. Yhtiön kuluvan vuoden tulos tulee olemaan huomattavasti edellisvuotta heikompi. FINNLINES OYJ Hallitus Antti Lagerroos toimitusjohtaja LIITTEET Jakelu: Tuloslaskelma Tase Liikevaihto toimialoittain Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Helsingin Arvopaperipörssi Tärkeimmät tiedotusvälineet

4 Finnlines-konsernin tuloslaskelma (tilintarkastamaton) meur 1-4/00 1-4/99 12/99 Liikevaihto 173,8 176,5 509,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0-0,3-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 1,9 9,6 Kulut -147,9-145,2-420,0 Poistot -15,2-13,7-42,7 Liikevoitto 11,0 19,2 56,5 Osinkotuotot 0,0 1,8 1,8 Muut rahoitustuotot/ kulut (netto) -3,9-2,2 9,0 Tulos ennen satunnaisia eriä 7,1 18,8 67,3 Satunnaiset erät Tulos ennen veroja 7,1 18,8 67,3 Tuloverot -1,4-3,3-17,6 Vähemmistöosuus ,3 Tilikauden voitto 5,7 15,5 49,4

5 Finnlines-konsernin tase (tilintarkastamaton) meur Vastaavaa Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset menot 713,1 587,4 725,2 Vaihto-omaisuus 5,8 4,3 3,7 Rahoitusomaisuus 176,3 180,4 196,4 895,2 772,1 925,3 Vastattavaa Oma pääoma 365,6 344,6 380,1 Vähemmistöosuus 0,8 1,0 1,3 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat 436,7 271,9 446,3 Lyhytaikaiset velat 92,1 154,6 97,6 895,2 772,1 925,3 Pantit ja vastuusitoumukset 365,7 231,6 359,0 Johdannaissopimuksista johtuva vastuu 23,4 145,4 26,9 Liikevaihto toimialoittain 1-4/00 1-4/ /99 meur % meur % meur % Varustamotoiminta ja merikuljetukset 151,0 86,9 154,8 87,8 446,0 87,5 Satamatoiminnot 30,0 17,3 29,0 16,4 89,2 17,5 Eliminoinnit (konsernin sisäiset) 7,2 4,2 7,3 4,2 25,5 5,0 Konserni yhteensä 173,8 100,0 176,5 100,0 509,7 100,0

6 Tunnuslukuja 1-4/ / /1999 Liikevoitto-% 6,3 10,9 11,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,6 13,3 13,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,0 11,1 11,5 Bruttoinvestoinnit, meur 5,0 10,5 163,8 % liikevaihdosta 2,9 5,9 32,1 Omavaraisuusaste, % 40,9 44,8 41,2 Alusten markkina-arvolla korjattu omavaraisuusaste, % 46,4 47,4 44,0 Tulos/osake (EPS), euroa 0,28 0,78 2,47 Tulos/osake (EPS), optiolainan laimennusvaikutuksellä oikaistuna, euroa 0,28 Tulos/osake (EPS) ilman laskennallisen verovelan muutosta, euroa 0,22 0,87 2,81 Oma pääoma/osake, euroa 18,30 17,25 19,02 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tarkastelukaudella, kpl Osakkeiden lukumäärä tarkastelukauden lopussa, kpl Osakkeiden markkinaarvo, meur 382,6 535,4 619,3 Henkilöstö keskimäärin Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.04.2006 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2006 (tilintarkastamaton) Tilikauden liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ollen 15,2 miljoonaa euroa (12,6), tulos oli

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9).

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). 1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2000 klo 9.00 1(9) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 37 % 25,0 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

2(15) TALOUDELLINEN TULOS

2(15) TALOUDELLINEN TULOS 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2013 klo 12.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2013 (tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2013, LYHYESTI MEUR 1-3 2013* 1-3 2012* 1-12 2012 Liikevaihto 133,9 145,0

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.

2006 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2006 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Yhteenveto Liikevaihto kasvoi 27,3 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-31.3.2005: 21,2 milj. euroa) Voitto ennen veroja oli

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (107,5 Me). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 Me) ja voitto rahoituserien

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 CITYCONIN TULOS PARANI Citycon-konsernin tulos viime tilikaudelta oli 63,6 Mmk (vuotta aiemmin 42,2 Mmk).Liikevaihto oli 330,4 Mmk

Lisätiedot

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO.

STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO. STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 9.00 STONESOFT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2004 YHTEENVETO Tammikuu-joulukuu - Tilivuoden liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, -3% verrattuna edellisvuoteen.

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2001 klo 8.30 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 5,6 % 167,8 miljoonaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2013

Osavuosikatsaus Q1 2013 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 7.5.2013 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tammi-maaliskuussa 2013 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

Jatkuvat toiminnot. Koko konserni

Jatkuvat toiminnot. Koko konserni STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2007 klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 16 ja oli 371,7 Me (320,9 Me vuonna 2006). Jatkuvien

Lisätiedot