Kotipalveluopas. Hemtjänstutförare i Umeå. Uumajan kunta Puhelin (vaihde ))

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotipalveluopas. Hemtjänstutförare i Umeå. Uumajan kunta Puhelin 090-16 10 02 (vaihde 16 10 00)) www.umea.se/hemtjanst"

Transkriptio

1 Kotipalveluopas Hemtjänstutförare i Umeå Uumajan kunta Puhelin (vaihde ))

2 Johdanto Uumajan kunnan ikääntyneille ja toimintarajoitteisille tarjoamasta tuesta ja palveluista vastaavat vanhustenhuoltolautakunta (äldrenämnden) ja yksilö- ja perhelautakunta (individ- och familjenämnden). Sosiaalipalvelu hoitaa sosiaalilautakuntien sille antamia tehtäviä ja vastaa toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Sosiaalipalvelun toiminta-ajatus on olla lähellä ja tehdä yhteistyötä ihmisiä vapauttavana ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia vahvistavana resurssina. Toiminnassa hyödynnetään ihmisten omia resursseja, ja asiakkaiden osallistumista oman tukensa ja hoivansa suunnitteluun pidetään suuressa arvossa. Uumajassa kotipalvelua tarjotaan sekä kunnan omana toimintana että yksityisten palveluntarjoajien kautta. Nämä yksityiset yritykset ovat kunnan hyväksymiä. Tässä esitteessä on tietoa kotipalvelusta, kotipalvelun hakemisesta ja tarjolla olevista palveluntarjoajista. Esite on laadittu avuksi sopivimman palveluntarjoajan valintaan. Lisätietoa löytyy myös Uumajan kunnan kotisivuilta osoitteesta

3 Mitä kotipalvelu on? Voit hakea kotipalvelua esimerkiksi jos sinulla on jokin toimintarajoite, et jaksa hoitaa arjen askareita kotona tai tarvitset apua henkilökohtaiseen huolenpitoon. Kotipalvelu tarkoittaa etta saat apua kotona siinä missä sinulla on tarvetta. Se voi olla erilaisia palvelutehtäviä kuten pyykin pesu, siivous, ostoksien teko ja/tai henkilökohtainen palvelu kuten hygienia, pukeutuminen ja riisutuminen ja tuki ruokailun yhteydessä. Kotipalvelu myönnetään Sosiaalipalvelulain (SoL) mukaan ja se apu minkä saat on henkilökohtaisesti muotoiltu ja päätetty sinun tarpeiden mukaan. Tavoite Edistää mahdollisuuksiasi elää itsenäistä elämää. Tuen saajana olet kuitenkin edelleen vastuussa itsestäsi ja tilanteestasi. Tuen tärkeimpiä tavoitteita onkin vahvistaa edellytyksiäsi elää itsenäistä elämää.

4 Miten haen kotipalvelua? 1. Ota yhteyttä Voit soittaa, kirjoittaa tai jättää hakemuksen verkossa (www.umea.se/hemtjanst) 2. Lisätietoa Vastaanottoyksikkö (mottagningsenheten) antaa lisätietoa kunnan tarjoamasta tuesta ja hoivasta. Jos tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa tai haluat hakea apua, vanhus- ja vammaispalveluneuvoja ottaa sinuun yhteyttä. Tietoa löytyy myös kunnan kotisivuilta. 3. Hakemus Seuraava vaihe on hakemuksen tekeminen. Voit tehdä hakemuksen itse tai antaa sen edustajasi tehtäväksi. a) Yksinkertaistettu hakemus Voit hakea tukea yksinkertaistetun tukikäsittelyn kautta kirjoittamalla itse kuvauksen siitä, millaista tukea tarvitset ja minkä takia sekä arvioimalla tuen tarpeen laajuuden. Tuen hakijan on oltava vähintään 75-vuotias sekä pystyttävä itse määrittelemään tarpeensa ja osallistumaan tukipalvelun suunnitteluun. Tällä menettelyllä tukipalveluita voidaan myöntää enintään 10 tuntia viikossa.b) Perinteinen hakemus Hakemus voidaan tehdä suullisesti yhdessä vanhus- ja vammaispalveluneuvojan kanssa, yleensä kotikäynnin yhteydessä, tai kirjallisesti. Hakemuksessa kerrot, minkälaista apua haet. Hakulomakkeen saa kunnan kotisivuilta.4. Selvitys Vanhus- ja vammaispalveluneuvoja selvittää avun tarpeesi esittämällä terveydentilaasi ja sosiaalista tilannettasi koskevia kysymyksiä, eli hän kysyy mistä selviydyt itse ja mistä et. Käsittelijä tekee selvityksen niiden tietojen perusteella, joita tapaamisessa on tullut ilmi tai jotka olet itse hakemuksessasi antanut. Tuen arvioinnissa käytettäviä asiakirjoja ei saa antaa kenellekään ulkopuoliselle ilman sinun suostumustasi. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy antaa suostumus myös siihen, että omaisesi saavat nähdä asiakirjat. Halutessasi voit käydä selvityksen läpi ja tehdä siihen lisäyksiä ennen kuin käsittelijä tekee lopullisen arvion ja päättää, minkälaista tukea sinulle myönnetään. Sairaalahoidon yhteydessä Jos sinua hoidetaan sairaalassa ja tarvitset kotiapua sairaalassa olon jälkeen, vastaava lääkäri laatii yhdessä kanssasi hoitosuunnitelman ennen kuin sinut kotiutetaan sairaalasta. Tapaamisen tarkoitus on suunnitella miten tarvitsemastasi hoidosta ja hoivasta huolehditaan kotona. Tapaamisen aikana saat mahdollisuuden kertoa tilanteestasi ja mahdollisista ongelmistasi ja vaikeuksistasi. Tapaamiseen osallistuu sinun ja mahdollisten omaisten lisäksi myös sairaalan henkilökuntaa, kunnan vanhus- ja vammaispalveluneuvoja ja perusterveydenhuollon edustaja. Sairaala antaa kuvauksen tilastasi lääketieteen, hoidon ja toiminnan näkökulmasta. Vanhus- ja vammaispalveluneuvoja tekee yhdessä sinun kanssasi arvion siitä, miten jatkossa tarvitsemasi hoito toteutetaan kun sinut on kotiutettu sairaalasta ja olet tehnyt tarvitsemaasi apua koskevan hakemuksen. 5. Päätös Vanhus- ja vammaispalveluneuvoja tekee tilanteesi ja tarpeidesi mukaisen päätöksen tuesta eli siitä, mitä tukipalveluja sinulla on oikeus saada. Päätös tehdään Ruotsin sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen, SoL) perusteella. Sinulle joko myönnetään tai ei myönnetä apua, jota olet hakenut. Päätöksen täytyy olla kirjallinen ja hylkäävissä tapauksissa selkeästi perusteltu. Kaikki päätökset toimitetaan postitse. a) Tuki myönnetään Vanhus- ja vammaispalveluneuvoja myöntää tuen ja määrittelee mitä tuki kattaa ja missä laajuudessa.

5 b) Tukea ei myönnetä Anottua tukea ei myönnetä. Päätöksessä hakemus voidaan evätä osittain tai kokonaisuudessaan. Päätöksestä voi valittaa mikäli et ole siihen tyytyväinen. Päätöksen mukana toimitetaan valitusohje. Päätöksen tehnyt vanhus- ja vammaispalveluneuvoja voi myös auttaa valituksen tekemisessä. Valittaminen ei maksa mitään. Milloin saan tiedon päätöksestä? Tieto myönnetystä tuesta tulee yleensä kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Muutokset tuen tarpeessa Jos tuen tarpeesi muuttuu, tee ilmoitus sosiaalipalveluun. Ota yhteyttä vanhusja vammaispalveluneuvojaan. Voit myös keskustella tukipalvelua toteuttavan henkilön kanssa. Seuranta Noin kuuden viikon kuluttua vanhus- ja vammaispalveluneuvoja ottaa yhteyttä tiedustellakseen miten tuen tarpeesi on tyydytetty. Tämän jälkeen neuvoja ottaa yhteyttä kerran vuodessa tiedustellakseen onko tuen tarpeesi muuttunut. Enemmän tietoa Jos haluat tietoa, neuvoa tai apua hakiessasi tukea ja hoitoa ota yhteyttä sosiaalipalvelun vastaanottoyksikköön saadaksesi tietoa ja neuvontaa. Puhelin Sähköposti

6 Mitä omavalintaisuus tarkoittaa? Uumajan kunnan kotipalveluihin sovelletaan omavalintaisuutta. Se tarkoittaa, että kotipalvelun tarvitsija voi itse päättää kuka toteuttaa myönnetyn kotipalvelun. Vanhus- ja vammaispalveluneuvoja tilaa palvelut valitsemaltasi kotipalvelun tarjoajalta, joka ottaa yhteyttä sinuun palveluiden aloittamiseksi. Sopimus ja laatu Uumajan kunnalla on sopimukset yksityisten kotipalvelun tuottajien kanssa. Sopimukset, lainsäädäntö ja muut säännökset määräävät miten toimintaa toteutetaan ja mitkä sen tavoitteet ovat. Kunnalliset palveluntarjoajat noudattavat samoja sopimuksia ja laatuvaatimuksia. Vuosittaisen laatuseurannan avulla varmistetaan, että palveluntarjoajat toimittavat turvallista ja varmaa hoivapalvelua. Joka vuosi toteutetaan myös käyttäjätutkimus. Siinä sinulta kysytään,miten koet tapaamiset oman kotipalvelun tuottajasi kanssa ja minkälaista saamasi hoiva, palvelu ja hoito on. Kotipalvelu yöaikaan Kotipalvelu on käytössä vuorokauden ympäri. Kunnan yöpartio toteuttaa palvelun klo vaikka olisit valinnut yksityisen palveluntarjoajan. Palveluntarjoajaa voi vaihtaa Jos haluat vaihtaa kotipalvelun tarjoajaa, käänny sosiaalipalvelun vanhus- Entä jos et ole tyytyväinen saamaasi apuun? Jos et ole tyytyväinen siihen apuun, jota sinulle on myönnetty tai jos et ole tyytyväinen siihen miten se tehdään, voit ensikädessä ottaa yhteyttä kotipalvelusta vastaavaan johtajaan. Voit myös ottaa yhteyttä vanhustenhuollon ja vammaistenhoidon konsulenttiin. Voit myös täyttää ja lähettää meidän asiaan kuuluvan lomakkeemme. Voiko omainen suorittaa palvelun? Sinulle myönnetyn palvelun voi tietyissä tapauksissa toteuttaa myös omainen tai muu läheinen. Omaiset saavat tarjoamastaan avusta asianmukaisen taloudellisen korvauksen.

7 Mitä kotipalvelu maksaa? Tietyt palvelut ovat maksullisia. Maksua laskettaessa otetaan huomioon, että sinulle täytyy jäädä rahaa käyttöön tavallisten elinkustannusten kattamiseksi (käyttöraha) ja vuokran maksuun. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä vastaanottoyksikköön. Maksut Laskut lähetetään jälkikäteen ja niiden maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä. Maksumuistutuksista peritään korkolain mukainen maksu. Sosiaalipalvelu tarjoaa mahdollisuuden käyttää suoramaksua. Jos et käytä palveluita kuukauteen tai yli kuukauteen, maksua voidaan alentaa. Maksut arviodaan uudelleen aina vuodenvaihteessa. Maksamaasi summaa voidaan muuttaa mikäli tuloissasi, perusosissa tai veromääräyksissä yms. tapahtuu muutoksia. Perusosien muuttuessa maksupäätöstä ei lähetetä automaattisesti. Muutoksenhaku Maksupäätöksestä voi valittaa. Valituksen perusteena voi olla tyytymättömyys maksun suuruuteen, sosiaalipalvelun määrittelemän maksuvaran laskentatapaan tai käyttörahan suuruuteen. Kirjalliseen maksupäätökseen on liitetty seikkaperäinen muutoksenhakuilmoitus eli valitusohje. Valittaminen on maksutonta..

8

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut tavallisessa asunnossa tai palvelutalossa

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot