OHJEISTUS LUJITEMUOVIYRITYKSEN JÄTTEEN KÄSITTELYYN KIERRÄ-PROJEKTI. Krista Siik ja Jyrki Vuorinen. TTY Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEISTUS LUJITEMUOVIYRITYKSEN JÄTTEEN KÄSITTELYYN KIERRÄ-PROJEKTI. Krista Siik ja Jyrki Vuorinen. TTY Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio"

Transkriptio

1 OHJEISTUS LUJITEMUOVIYRITYKSEN JÄTTEEN KÄSITTELYYN KIERRÄ-PROJEKTI Krista Siik ja Jyrki Vuorinen TTY Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio Paula Anttila ja Hannu Kuopanportti MAMK YTI-Tutkimuskeskus 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Jätteen keräys ja lajittelu Jätteen kuljetus Jätteen murskaaminen Lujitemuovijätteen hyödyntäminen Lujitemuovijätteen kierrättäminen sementin valmistuksessa Lujitemuovijätteen polttaminen Lujitemuovijätteen käyttäminen täyteaineena tai lujitteena kestomuovimatriisissa Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena nestemäisessä keraamissa (Vubonite ) Lujitemuovijätteen käyttäminen kertamuovipohjaisissa uusiotuotteissa Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena puumuovikomposiiteissa Lujitemuovijätteen käyttö kaasunkeräyskerroksessa kaatopaikkoja suljettaessa Hiilikuidun kierrätys Lujitemuovijätteen kierrättämisen tulevaisuudennäkymät... 16

3 1 Jätteen keräys ja lajittelu Hyödynnettäväksi kelpaava lujitemuovijäte tulisi lajitella erikseen kaatopaikalle kuljetettavasta jätteestä. Mikäli lujitemuovijätteen kierrättäminen sementin valmistuksessa on mahdollista, jäte on eroteltava niin, että se ei sisällä polttoa vaikeuttavia tai polton kannalta kiellettyjä komponentteja. Mikäli jäte vain poltetaan, myös silloin lajittelussa on noudatettava polton asettamia rajoituksia. Oleellista on kuitenkin tietää, kuinka paljon ja minkälaista jätettä syntyy ja miten se lajitellaan, jotta sen hyötykäyttö ylipäänsä on mahdollista. Henkilöstön ohjeistaminen lajittelun suhteen on sen onnistumisen kannalta avainroolissa. 2 Jätteen kuljetus Mikäli jätettä ei voida hyödyntää sen syntypaikalla, se on kuljetettava joko hyötykäyttäjälle tai kaatopaikalle. Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti jätteen tiheys, lujitemuovijäte on kevyttä ja kuljetuksen suhteen rajoittavana tekijänä on ennemminkin tilavuus kuin paino. Taulukossa 1 on Mikkelin YTItutkimuskeskuksen selvittämiä arvoja kuljetettaville jätemäärille eritiheyksisillä jätteillä kuljetuskaluston tilavuuden mukaan jaoteltuna. Taulukko 1. Murskatun ja murskaamattoman lujitemuovijätteen tiheys ja erikokoisiin lavoihin/puristimiin mahtuva jätemäärä tonneina. Lavalle/puristimeen mahtuva jätemäärä, tonnia Jätteen Lavan/puristimen koko tiheys Jäte kg/m 3 16 m 3 24 m 3 30 m 3 32 m 3 murskattu lava/kontti 330 5,3 7,9 9,9 10,6 murskaamaton puristin 200 3,2 4,8 6,0 6,4 murskaamaton lava/kontti 110 1,8 2,6 3,3 3,5 Taulukon perusteella voidaan todeta, että jätteen murskaaminen ennen kuljetusta on kannattavaa, sillä murskattua jätettä mahtuu lavalle/konttiin noin kolminkertainen määrä murskaamattomaan verrattuna. Puristamalla murskattua jätettä, kerralla kuljetettava jätemäärä kasvaa entisestään. Puristimet ovat lavoja kalliimpia, mutta YTI-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan jätemäärän ollessa >30 t vuodessa puristimen hankinta kannattaa. YTI-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan yhden lavan tai puristimen kuljettaminen maksaa noin 1 /km ja kahden tai kolmen lavan/puristimen 1.2 /km.

4 Taulukossa 2 on näitä hintoja käyttäen tehty laskelma kuljetuskustannuksista 30 m 3 :n lavalle kolmella eri matkalla. Laskelmassa on huomioitu kuljetuskaluston paluu takaisin tyhjänä. Taulukko 2. Murskatun ja murskaamattoman lujitemuovijätteen kuljetuskustannukset 30 m3:n lavalla, kontissa tai puristimessa Kuljetuskustannus /t Kuljetusmatka Jäte 30 m 3 Lavoja/puristimia 1 kpl 2 kpl 3 kpl 2*50 km = murskattu lava/kontti km murskaamaton puristin murskaamaton lava/kontti *150 km = murskattu lava/kontti km murskaamaton puristin murskaamaton lava/kontti *300 km = murskattu lava/kontti km murskaamaton puristin murskaamaton lava/kontti Jos jätettä syntyy vuodessa melko vähän, kannattaa jäte varastoida ja kuljettaa suuremmassa erässä, jos varastoiminen suinkin on mahdollista. 3 Jätteen murskaaminen Lujitemuovijätteen mahdollinen hyödyntämistapa vaikuttaa siihen, tarvitseeko jätettä murskata ja mihin raekokoon. Joka tapauksessa kuljetuksen kannalta jätteen murskaaminen tulee edullisemmaksi ja kuormittaa näin vähemmän ympäristöä. Jos lujitemuovijäte hyödynnetään polttamalla, sitä ei välttämättä tarvitse murskata, koska useilla voimalaitoksilla on oma murskain tai sopimus paikallisen murskaajan kanssa. Jos jätteen tuottaja haluaa murskata oman jätteensä, murskaukseen voi vuokrata tai ostaa oman murskaimen, tai sopia murskauksesta mobiilimurskaajan kanssa. Mobiilimurskaimien käytön ongelmana on jätteen varastoinnin tarve ja seulan suuri koko (yleensä > 50 mm), joka rajoittaa jätteen hyötykäyttömahdollisuuksia. Lujitemuovijätteiden murskauksen onnistumiseen ja tehokkuuteen vaikuttavat jätteen koko, lujitepitoisuus ja haluttu raekoko. Mitä pienempi on jätteen koko ja lujitepitoisuus, sitä helpommin murskaus tavallisesti onnistuu. Lujitemuovijätteiden murskaus onnistui YTI-tutkimuskeskuksen suorittamien murskauskokeiden perusteella parhaiten 1-roottorisella, hitaasti tai keskinopeasti pyörivällä

5 leikkaavalla terällä, jossa mäntä työntää jätteen roottoreita päin (esim. Weima). Myös TTY:n Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorion kokeilemalla Oy Hart Gate Ltd:n murskaimilla jätteestä saatiin tasalaatuista nopeasti ja tehokkaasti. Suomessa keskikokoiset murskaimet maksavat YTI-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan keskimäärin > Vasaramurskaimen saa :lla, mutta sen murskauskapasiteetti ja sillä murskattavien jätteiden koko on rajallinen, isokokoiset jätteet vaativat esimurskauksen. Murskainvalmistajia on kymmenittäin, suomalaisista valmistajista ainakin Oy Hart Gate Ltd valmistaa lujitemuovijätteen murskaamiseen soveltuvia murskaimia, joiden terät eivät yrityksen mukaan kulu yhtä nopeasti kuin tavanomaisten murskainten. Murskaimia on mahdollista ostaa myös käytettynä. Taulukossa 3 on Mikkelin osaprojektin tekemä laskelma jätteen murskauskustannuksista, jos yritys (jätemäärä 200 t/a) investoi omaan, maksavaan murskaimeen. Taulukko 3. Lujitemuovijätteen murskauksen kustannukset yrityksen investoidessa omaan murskaimeen. Murskattava määrä kg/a Jätteen lujitepitoisuus 30 % Murskaimen kapasiteetti 200 kg/h Murskaimen hinta Takaisinmaksuaika 10 a Korko 0 % Murskaimen hinnan kuoletus 4500 /a Energiantarve kwh/a Sähkön hinta 7 c/kwh 2100 /a Käyttötunteja 1000 h/a Henkilöstön työpanos 500 h/a Palkkakulut 25 /h /a Kuluvat osat 500 /a Kokonaiskustannukset /a Murskauksen hinta per tonni 98 /t Laskelman mukaan Suomen mittakaavassa suuren jätteentuottajan (200 t/a) jätteet olisi murskattu seitsemässä kuukaudessa. Jos jätteiden lujitepitoisuus on korkea, murskaimen kapasiteetti pienenee ja kustannukset nousevat tästä laskelmasta.

6 4 Lujitemuovijätteen hyödyntäminen Seuraavassa on listattuna KIERRÄ-projektin aikana tutkitut kierrätysmenetelmät, sekä niiden edut ja rajoitukset. Jokaisen menetelmän kohdalla on myös mainittu, minkälaiselle jätteelle menetelmä soveltuu. 4.1 Lujitemuovijätteen kierrättäminen sementin valmistuksessa Sementin valmistuksessa voidaan käyttää vaihtoehtoisena polttoaineena lujitemuovijätettä, jonka sisältämät kuidut (lasi) hyödynnetään sementtiklinkkerin raaka-aineena ja hartsi prosessissa energiana. Menetelmää on kokeiltu käytännössä Euroopassa ja se on havaittu toimivaksi, eikä lujitemuovijäte vaikuta saatavan klinkkerin laatuun heikentävästi. Suomessa oli tarkoitus selvittää menetelmän mahdollisuuksia Finnsementti Oy:n Paraisten tuotantolaitoksella 5 suursäkin hiontapölyjäte-erällä, mutta koepolttoa ei vielä ole suoritettu. Jätteelle tehtyjen analyysien perusteella jäte soveltuu poltettavaksi sementtiuunissa, mutta polton aikana syntyvistä todellisista päästöistä ei ole selvyyttä koepolton tulosten puuttumisen vuoksi. Menetelmän edut: Jäte hyödynnettävissä suurella volyymilla Jäte ei vaikuta lopputuotteen laatuun Jäte hyödynnettävissä kokonaan, poltosta ei jää hankalasti hävitettävää tuhkaa Jäte korvaa osittain fossiilisten polttoaineiden käyttöä Menetelmän rajoitukset: Jäte tunnettava ja lajiteltava tarkasti Jäte ei saa sisältää klorideja eikä metallisia komponentteja Jätteen koostumuksen valvonta kustannukset Jäte murskattava alle 20 mm:n raekokoon kustannukset Kustannuksista ja mahdollisuuksista ei selvyyttä, koska koepolttoa ei ole tehty

7 Soveltuvat jätetyypit: Lasikuitukomposiittijäte, raekoko alle 20 mm o Murskattu laminaattijäte o Hiontapöly o Ei saa sisältää klorideja eikä metalli-inserttejä Hiilikuitujäte (prosessiin energiaksi) Aramidijäte (prosessiin energiaksi) 4.2 Lujitemuovijätteen polttaminen Puhtaan hartsijätteen lämpöarvo on hyvä, noin 30 MJ/kg. Kovetettu hartsijäte kelpaa rinnakkaispolttoon ja jätteenpolttolaitoksille. Mukaan kelpaavat puujätteet (lavat), pahvit sekä kestomuovijätteet, mutta eivät klooria sisältävät jätteet (PVC). Hartsijäte kannattaa kovettaa muihin astioihin kuin metallitynnyreihin, tällöin tynnyrit vapautuvat suoraan metallin kierrätykseen. Mikäli hartsi kovetetaan tynnyreihin, voidaan tynnyrit irrottaa leikkaamalla ja toimittaa metallin kierrätykseen. Stora Enson Anjalankosken tehdas ottaa vastaan myös lujitemuovijätettä, jos sen lasikuitupitoisuus on alle 30 %. Anjalankosken tehtaan vastaanottomaksu murskaamattomalle jätteelle on 20 /t, murskatulle /t. Kainuun Voimakin ottaa vastaan lujitemuovijätettä, jossa on lasikuitua alle 30 %. Hinta jätteelle murskaamattomana on 80 /t. Ekokemin rakenteilla olevaan jätteenpolttolaitokseen kelpaavat kaikki lujitemuovijätteet riippumatta lasikuitupitoisuudesta, mutta vastaanottomaksu on noin 120 /t. Voimalaitokset, jotka pystyvät polttamaan jätteitä: Turun jätteenpolttolaitos, Turku Stora Enso Publication Paper, Anjalankoski Fortum Power and Heat Oy, Kauttua UPM, Rauma ja Jämsänkoski Lahti Energia Oy, Lahti Kainuun Voima Oy, Kajaani Kotkan Energia Oy, Kotka Ekokemin ongelmajätteenpolttolaitos, Riihimäki

8 Uusia jätteenpolttolaitoksia on rakenteilla Riihimäelle ja Kotkaan. Myös muita jätteenpolttohankkeita on vireillä. Taulukossa 5 on esitettynä esimerkkilaskelma lujitemuovijätteen, joka sisältää 30 % lasikuitua, kuljetuksesta polttoon Anjalankosken tehtaalle. Taulukko 5. Polttoon toimitettavan jätteen kustannusrakenne Murskaus Mobiilimurskaimen päivähinta /pv 2000 Murskaimen kapasiteetti laminaattijätteelle t/h 6 Päivässä murskattava määrä t/pv 42 Murskauksen hinta /t 48 Kuljetus Lavan/puristimen tilavuus m 3 30 Murskatun jätteen paino t/lava 10 Murskaamattoman jätteen paino t/puristin 6 Kuljetuskustannukset 300 km:n päähän 1 lava/puristin, /km lavaa/puristinta, /km 1,2 Vastaanottomaksu Murskattu jäte /t 15 Murskaamaton jäte /t 20 Taulukossa 6 on esitettynä laskelma murskatun ja murskaamattoman laminaattijätteen kustannuksista poltettaessa jäte 300 km:n päässä sen syntypaikasta.

9 TAULUKKO 6. Esimerkkilaskelma murskatun ja murskaamattoman laminaattijätteen (lasikuitua 30 %) kustannuksista polttoon 300 km:n päähän Murskatun jätteen kustannukset Lavojen lkm Kuljetettavan jätteen paino t/kerta Murskaus /t Kuljetus /t Vastaanottomaksu /t Yhteensä /t Murskaamattoman jätteen kustannukset Puristimien lkm Kuljetettavan jätteen paino t/kerta Kuljetus /t Vastaanottomaksu /t Yhteensä /t Murskauksen kapasiteetti 6 t/h on laskettu ohuelle laminaattijätteelle, jossa on 30 % lasikuitua. Kuitupitoisuuden noustessa murskaimen kapasiteetti pienenee. Murskaamaton jäte vie paljon tilaa ja 30 m 3 :n puristimen kapasiteetti voi jäädä alle 6 tonnin. Edullisinta olisi kuljettaa 3 puristinta kerralla, mutta ne eivät täyty samaan aikaan. Menetelmän edut: Suuri volyymi Korvaa osittain fossiiliset polttoaineet Soveltuu monen tyyppiselle jätteelle Ei kaikissa tapauksissa vaadi jätteen murskaamista etukäteen Menetelmän rajoitukset: Ei luokitella varsinaisesti kierrätykseksi Lasikuitujätteen polttamisesta jää jäljelle tuhkaa, jonka loppusijoittaminen ongelmallista Jätteen lasikuitupitoisuuden oltava alle 30 % Vain jätteen energiasisältö tulee hyödynnetyksi Polttolaitosten luvat epävarmoja

10 Soveltuvat jätetyypit: Lasikuitukomposiittijäte, jonka kuitupitoisuus on alle 30 % o Ei saa sisältää klorideja eikä muita ympäristölle haitallisia yhdisteitä Puhdas, kovettunut hartsijäte Hiilikuitujäte Aramidijäte Seuraavassa kuvassa on esitetty eräs malli lujitemuovijätteen energiasisällön hyödyntämiseksi. Kuva 1. Malli lujitemuoviteollisuuden jätevirtojen energiahyödyntämisestä 4.3 Lujitemuovijätteen käyttäminen täyteaineena tai lujitteena kestomuovimatriisissa Lujitemuovijätettä voidaan käyttää täyteaineena kestomuovimatriiseissa tavanomaisten, kaupallisesti saatavilla olevien täyteaineiden sijaan. Jos lujitemuovijätteeltä halutaan lujittavia ominaisuuksia, jätettä murskattaessa on huomioitava kriittinen kuitupituus, joka jätteen suurimman fraktion tulisi ylittää. Menetelmää on tutkittu eri yhteyksissä etenkin Euroopassa, ja Ranskassa lujitemuovijätteellä seostettuja kestomuoveja on jopa käytetty kaupallisissa

11 sovelluksissa. Kustannus- ja ympäristötehokkainta on jätevirtojen yhdistäminen, kuten kestomuovijätteen ja lujitemuovijätteen yhdistäminen. Menetelmän edut: Jäte hyödynnettävissä kokonaan Jätteen sisältämien kuitujen ominaisuuksia mahdollista hyödyntää (sekundäärinen kierrätys) Saadut kompaundit uudelleen käytettävissä Yhdistämällä kestomuovijätettä ja lujitemuovijätettä, ominaisuudet paranevat suhteessa paremmin, kuin neitseellisten materiaalien kohdalla Menetelmän rajoitukset: Jäte lajiteltava ja murskattava kustannukset Kaupallisesti saatavat täyteaineet ja lujitteet tällä hetkellä edullisempia Työhygienia Kytkentäaineiden käyttö tarpeellista Prosessointilaitteiden kuluminen Neitseellisiin materiaaleihin verrattuna heikommat ominaisuudet Soveltuvat jätetyypit: Hiontapöly sellaisenaan täyteaineeksi Murskattu lasikuitukomposiittijäte (ei epäpuhtauksia) Murskattu hiilikuitukomposiittijäte (ei epäpuhtauksia) 4.4 Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena nestemäisessä keraamissa (Vubonite ) Lujitemuovijäte soveltuu hyvin lujitteeksi KIERRÄ-projektin aikana tutkittuun, nestemäiseen keraamimatriisiin (Vubonite ). Jätteellä saadaan parannettua mekaanisia ominaisuuksia toivotulla tavalla, ja koekappaleiden valmistuksen yhteydessä havaittiin, että myös kappaleiden muotista irrottaminen ja käsittely helpottuvat jätteen lisäämisen myötä. Menetelmä on käyttökelpoinen, materiaalista saa valmistettua monenlaisia tuotteita. Menetelmän edut: Jäte parantaa mekaanisia ominaisuuksia toivotusti, eikä toimi ainoastaan täyteaineena Helpottaa muotista irrotusta ja käsittelyä

12 Jätettä voidaan hyödyntää määrällisesti paljon (yli 50 t-%) Jätettä ei tarvitse seuloa, karkea murskaus riittää Jäte on helppo sekoittaa matriisiin Tuotteiden laaja kirjo Menetelmän rajoitukset: Matriisimateriaali patentoitu, kaupallisten tuotteiden valmistuksesta sovittava materiaalin valmistajan kanssa Matriisin hidas kovettuminen Soveltuu ennemmin pienen lujitemuoviyrityksen jätemäärille kuin ratkaisuksi suurille jätteentuottajille Soveltuvat jätetyypit: Murskattu laminaattijäte (karkea murskaus) 4.5 Lujitemuovijätteen käyttäminen kertamuovipohjaisissa uusiotuotteissa Lujitemuovijätteiden käyttäminen uusiotuotteissa edellyttää jätteen murskaamista ja se aiheuttaa kustannuksia. Sen vuoksi jätteestä ei kannata valmistaa sekundatuotteita, vaan niillä pitäisi olla myyntiarvoa tai korvata sellaista materiaalia, että kustannukset peittyvät. Hiontapölyä voi käyttää sellaisenaan tuotteissa. Uusiotuotteita voidaan valmistaa lujitemuovijätteestä ja neitseellisestä kertamuovihartsista ainakin valamalla ja puristamalla. Lujitemuovijätteen käytön haittapuolena on tarvittavan neitseellisen hartsin suuri määrä. Hartsin annosteluun vaikuttaa hartsin viskositeetti ja murskatun lujitemuovijätteen koostumus. Pöly nostaa hartsin viskositeettia enemmän, kuin karkea lujitemuovimurska. Taulukossa 7 on esimerkkinä erään lujitemuovijätteestä ja neitseellisestä kertamuovihartsista valmistetun tuotteen koostumus.

13 Taulukko 7. Kierrätteen ja hartsin osuus uusiotuotteessa Hartsin Lujitett viskositeetti Kierrätett Lujitetta Hartsia a, Kierrätett ä uusiotuotteestuotteestuotteess uusio- uusio- kierrätteessä valmistajan ä hartsin Hartsi ilmoittama painosta a a a m-% mpas m-% m-% m-% m-% Murskattu laminaattijät e mm M105T B ,5 7,4 74,3 10 mm G105E ,2 11,2 61,9 Hiontapöly 63 M105T B ,5 15,4 74,3 G105E ,0 20,8 66,0 Menetelmän edut: Valmistettavien tuotteiden kirjo laaja Soveltuu pienille jätemäärille Menetelmän rajoitukset: Tuotteiden hinta ominaisuuksiin nähden liian korkea Jätettä saadaan kulumaan tuotteisiin vain vähän Jätteen ja neitseellisen hartsin yhdistäminen ei välttämättä järkevää Saatujen tuotteiden kierrättäminen ongelma myös tulevaisuudessa Soveltuvat jätetyypit: Murskattu laminaattijäte (lasi- ja hiilikuitu) Hiontapöly 4.6 Lujitemuovijätteen käyttäminen lujitteena puumuovikomposiiteissa Puumuovikomposiitit alkavat tulla Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopan markkinoille. KIERRÄ-projektin aikana tutkittiin, saadaanko lujitemuovijätteellä parannettua pahvi- ja kestomuovijätteestä valmistettujen luonnonkuitukomposiittien mekaanisia ominaisuuksia. Yleisimmät puumuovikomposiitit ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan riittäviä useisiin sovelluksiin, projektin aikana ei tutkittu, saataisiinko näiden komposiittien ominaisuuksia entisestään parannettua lujitemuovijätteellä.

14 Menetelmän edut: Virumiskestävyys tutkituilla näytteillä parani Muuten ominaisuudet eivät parantuneet, joskaan eivät myöskään heikentyneet tutkituilla näytteillä Jätteen hyödyntämisen volyymi mahdollisesti suuri Jätettä ei tarvitse murskata kovin pieneen raekokoon Menetelmän rajoitukset: Ominaisuuksiin ei merkittäviä parannuksia tutkituilla näytteillä Työstölaitteiden kuluminen jätteen vaikutuksesta Jätteen oltava kuitupitoista eikä siinä saa olla roskia tai muita suuria partikkeleita, jotka haittaavat prosessointia Soveltuvat jätetyypit: Murskattu laminaattijäte (karkea murskaus, ei epäpuhtauksia) 4.7 Lujitemuovijätteen käyttö kaasunkeräyskerroksessa kaatopaikkoja suljettaessa Lujitemuovijätteet (ei hiontapöly) soveltuvat suljettavien kaatopaikkojen peittämiseen kaasunkeräyskerrokseen. Kaasunkeräyskerros on yli 300 mm paksu kerros, jonka tehtävänä on kerätä jätetäytössä muodostuva kaasu ja johtaa se keräilyverkostoon. Paikallisen ympäristöviranomaisen kannasta riippuu, pitäisikö jäte murskata, vai riittääkö jyrällä yliajaminen. Käytettäessä jätettä kaatopaikan peittämisessä, säästyy jätevero 30 /t, mutta kaatopaikkamaksu pitää maksaa. Menetelmän edut: Suuri volyymi Edullinen ratkaisu Soveltuu kaikenlaisille lujitemuovijätteille Murskausta ei välttämättä vaadita Menetelmän rajoitukset: Mahdollisesti väliaikainen ratkaisu Saatetaan vaatia jätteelle liukoisuustestejä Ei varsinaisesti kierrätystä Soveltuvat jätetyypit: Kaikki lujitemuovijätteen lukuun ottamatta hiontapölyä

15 4.7 Hiilikuidun kierrätys KIERRÄ-projektin aikana TTY:n Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratoriossa tehdyn diplomityön tulosten perusteella puhdasta hiilikuitujätettä voidaan pyrolysoida 450 C-550 C lämpötilassa typpiatmosfäärissä epoksimatriisin poistamiseksi ilman, että kuidun mekaaniset ominaisuudet oleellisesti heikkenevät. Lähes samaan lopputulokseen päästään polttamalla jätettä ilmassa 420 C:n lämpötilassa. Hiilikuitua kierrätetään pyrolysoimalla Euroopassa ja kierrätyshiilikuitua on kaupallisesti saatavilla lähes samaan hintaan kuin neitseellistäkin. Kierrätettyä hiilikuitua voidaan käyttää lujitteena kestomuovien seassa. Tulosten perusteella kuitujen mekaaniset ominaisuudet eivät valituilla regenerointitekniikoilla heikkene hyötykäyttöä estävällä tavalla Menetelmän edut: Hiilikuidun kierrättäminen taloudellisesti kannattavaa neitseellisen kuidun korkean hinnan vuoksi Epoksimatriisin polttaminen pois ilmassa helpommin toteutettavissa kuin pyrolysointi Kuidun mekaaniset ominaisuudet pysyvät melko hyvinä Menetelmän rajoitukset: Pyrolysointilaitteiston investointikustannukset suuret, käsiteltävää jätettä tulisi olla paljon Tutkitut kuidut eivät johda sähköä, sähköä johtavaa kierrätyskuitua on kuitenkin saatavilla Jätteen esikäsittelyä ja erityyppisten hiilikuitujätteiden sekoittamista ennen prosessointia ei ole tutkittu Työhygienia Soveltuvat jätetyypit: Vanhentunut ja osittain kovettunut prepreg-jäte Lujitemattojen leikkuujäte Hiilikuitulaminaatit

16 5 Lujitemuovijätteen kierrättämisen tulevaisuudennäkymät Lujitemuovijätteen kierrättämiselle ei projektin aikana tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella ole teknisiä esteitä, mutta lähes jokaisen menetelmän kohdalla törmätään kustannuksiin, jotka ainakin tällä hetkellä vielä rajoittavat kierrätysmenetelmien käyttöönottoa. Myös asenteet kierrätystuotteita kohtaan kaipaavat monin paikoin korjaamista, mutta on ymmärrettävää, että ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan neitseellisistä materiaaleista tehtyjä tuotteita heikompien tuotteiden valmistaminen suhteellisesti korkeammilla kustannuksilla ei houkuttele. Projektin aikana on saatu aikaiseksi läpileikkaus suomalaisen lujitemuovijätteen laadusta, syntypaikoista ja määristä sekä kartoitettu käytännössä eri menetelmiä - tunnettuja ja uusia - lujitemuovijätteen kierrättämiseksi Suomen mittakaavassa. Lujitemuovijätteen määrä on moneen sovellukseen liian suuri ja yhtälailla liian pieni, mutta joka tapauksessa menetelmät teoriassa soveltuvat lähes kaiken suomalaisen lujitemuovijätteen hävittämiseen. On valitettavaa, että sementin valmistuksen yhteydessä tapahtuvasta lujitemuovijätteen kierrätyksestä ei ehditty saada tuloksia, on hyvinkin mahdollista, että valtaosa suomalaisesta lujitemuovijätteestä voitaisiin hyötykäyttää näin. On kuitenkin odotettavissa, että kaatopaikkojen määrän oleellisesti vähentyessä ja lujitemuovijätettä koskevien direktiivien vaikutusten alkaessa näkyä, eivät kierrätyksen kustannukset enää nouse esteeksi kierrätyksen tiellä. Kun lujitemuovijätteelle on pakko tehdä jotakin muuta kuin toimittaa se kaatopaikalle, on olemassa tuloksia kierrätysmenetelmistä, joissa jätettä on mahdollista käyttää. Näihin muutoksiin on järkevää alkaa varautua. Ensisijaisesti varautuminen kannattaa alkaa pyrkimällä välttämään jätteen syntymistä, yhtä tärkeää on jatkuvasti seurata, kuinka paljon ja minkälaista jätettä yrityksessä syntyy. Tällöin jätteen hyödyntäminen on jatkossa helpompaa, edellyttäen että jäte on myös lajiteltu oikein.

Lm-muovin kierrätys- ja uusiokäyttöprojekti KIERRÄN tulokset

Lm-muovin kierrätys- ja uusiokäyttöprojekti KIERRÄN tulokset 1 Lm-muovin kierrätys- ja uusiokäyttöprojekti KIERRÄN tulokset Jyrki Vuorinen ja Krista Siik TTY Materiaaliopin laitos Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio Hannu Kuopanportti ja Paula Anttila YTI

Lisätiedot

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Dick Blom Kumi instituutti Sastamala 17.4.2015 LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2013-2014

Lisätiedot

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan

Lisätiedot

Lujitemuovijätteen kierrätys

Lujitemuovijätteen kierrätys 1 2014 Lujitemuovijätteen kierrätys Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian hyödyntäminen sementtiuunissa (LUMI) 24.9.2014 2 3 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Lujitemuovijätteen lajitteluohje... 4 2.1 Kierrätyspolttoaineeseen

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Muovikomposiittien kierrätys

Muovikomposiittien kierrätys Muovikomposiittien kierrätys Kuva: Exel Oyj Kannen kuva: Ekin Muovi Oy Kuva: Exel Oyj Muovikomposiitit tarjoavat ylivoimaisia ominaisuuksia niin lujuuden, keveyden kuin pitkän käyttöiän suhteen. Muovikomposiitit

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 COMPOSITE SOLUTIONS STORAGE SOLUTIONS PROCESS EQUIPMENT PIPING SYSTEMS SPECIALITY PRODUCTS INTEGRATED SERVICES KUIDUN UUDET MUODOT Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 Plastilon

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Projektin tavoitteet ja

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi Lähde: Uusi Muovitieto Muovijäte Suomessa Yhteensä n. 160 000 tonnia vuodessa Noin 50 % käytettyjä pakkauksia

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä 10/3/2017 Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä Kuningaskuluttaja yle.fi Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä JULKAISTU 31.01.2017 07:45. Kymmeniä

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Conenor Oy. Komposiittiekstruusio (WPC)

Conenor Oy. Komposiittiekstruusio (WPC) Conenor Oy 1995 CONEX -kartioekstruuderin kehitykseen ja kaupallistamiseen perustettu spin-off kehitysyritys toimialana ympäristöystävälliset kiertotaloustuotteet komposiittiekstruusiolla (näytteistys,

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 8.10.2013 Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään vastaamaan pääasiassa seuraavien projektien,

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Uudentyyppinen sorateiden peruskunnostusmenetelmä asfaltin ja muiden kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tienrakenteessa. Uudessa toimintatavassa

Uudentyyppinen sorateiden peruskunnostusmenetelmä asfaltin ja muiden kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tienrakenteessa. Uudessa toimintatavassa Pasi Tirkkonen Uudentyyppinen sorateiden peruskunnostusmenetelmä asfaltin ja muiden kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tienrakenteessa. Uudessa toimintatavassa hyödynnetään tienrungossa olevaa kiviainesta

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Materiaalinkehitystyön tukemiseen Koe-erien tuottamiseen ja testaukseen Kouluttautumiseen Luonnonkuidut vahvikkeina Lisäävät komposiittien

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Materiaalikierron yhteistyömalli

Materiaalikierron yhteistyömalli Materiaalikierron yhteistyömalli Mikä on materiaalikierron yhteistyömalli? Materiaalikierron yhteistyömallilla edistetään asukkailta ja yrityksistä jäävien ylimääräisten tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA

UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA Jani Bergström 26.5.2016 Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa projekti (11.1.2016-31.12.2017) Projektin tuloksena Itä-Suomen

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat

Metsäteollisuuden sivuvirrat Metsäteollisuuden sivuvirrat Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari Hanna Eklund, UPM 2 Sisältö Metsäteollisuus Suomi ja Kaakkois-Suomi Hyödynnettävissä olevat sivuvirrat - Potentiaali Hyötykäyttötilanne

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte Kansainvälisesti

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Eija Miettinen aika :32:40

Eija Miettinen aika :32:40 Eija Miettinen aika 05.06.2017 11:32:40 Vastaanottaja: "vaasa.hao@oikeus.fi" , Kopio: "pekka.kontio@etappi.com" , Mirva Hautala

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen - Elinkaaren aikaiset ympäristö- ja kustannusvaikutukset Katja Moliis, Helena Dahlbo, Risto Retkin ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa

Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa Hevosen lannan käytön nykytila Pahimmillaan kuivikelanta on hevostilan suurin päivittäinen kustannuserä Nykymallin mukaiset keinot hevosenlannan

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Ympäristötekoja pullonpalautusautomaatilla. Suomen Palautuspakkaus Oy

Ympäristötekoja pullonpalautusautomaatilla. Suomen Palautuspakkaus Oy Ympäristötekoja pullonpalautusautomaatilla Suomen Palautuspakkaus Oy Kierrätys säästää ympäristöä ja energiaa Siksi Suomessa maksetaan melkein kaikista juomapakkauksista pantti. Maksetun pantin saa takaisin,

Lisätiedot

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU

Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU Tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%), Raision kaupunki

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskus SYKE Tavoitteet ja toteutus Tarkastelun

Lisätiedot