Lujitemuovijätteen kierrätys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lujitemuovijätteen kierrätys"

Transkriptio

1 Lujitemuovijätteen kierrätys Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian hyödyntäminen sementtiuunissa (LUMI)

2 2

3 3 Sisällys 1 Johdanto Lujitemuovijätteen lajitteluohje Kierrätyspolttoaineeseen soveltuva jäte Jätteet, joiden toimittamisesta sovittava erikseen REF- kierrätyspolttoaineen valmistukseen soveltumaton jäte: Keräys ja kuljetus Käsittely REF- kierrätyspolttoaine Sementtiteollisuuden vaatimukset REF- polttoaineelle REF- kierrätyspolttoaineen valmistus Lujitemuovin määrä polttoaineessa Hyödyntäminen Sementin valmistus Sementit Polttoaineet Lujitemuovista valmistettu kierrätyspolttoaine sementtitehtaalla Toimitusketju Liite: Lajitteluohje... 17

4 4 1 Johdanto Tämä kierrätyskäsikirja perustuu niihin johtopäätöksiin, joihin on tultu kahden Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa - hankkeen (LUMI) tulosten pohjalta. Hankkeet toteutettiin ajalla Hankkeen olivat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamia. Tässä käsikirjassa on kuvattu ne vaatimukset ja suositukset lujitemuoviteollisuuden lujitemuovijätteelle ja sen käsittelylle käytettäessä sementtiuunin raaka- ja kierrätyspolttoaineena korkealaatuisen sementin valmistuksessa. Käsikirjan suositukset eivät välttämättä ole riittäviä käytettyjen lujitemuovituotteiden kierrätykseen, joka on keräyksen ja materiaalin esikäsittelyn osalta vaativampaa. Lumi- hankkeet haluavat kiittää hankkeeseen osallistuneita yrityksiä avusta, ohjauksesta sekä koe- erien keräyksen mahdollistamisesta. 2 Lujitemuovijätteen lajitteluohje Vaatimusten mukaisen REF - polttoaineen valmistamisessa on jätemateriaalien syntypaikkalajittelu avainasemassa. Raaka - ainepohjalla on vaikutusta polttoaineen lämpösisältöön sekä valmistettavan sementin laatuominaisuuksiin. Lujitemuovijäte on parhaimmillaan puhdasta lujitemuovituoteteollisuuden jätettä: leikettä, profiileja, susikappaleita ym. Lisäksi tarjolla on hartsikakkuja, ruiskunpuhdistushartseja ja lasilujitteita. Näiden toimittamisesta ja esikäsittelystä on sovittava REF- polttoaineen valmistajan kanssa erikseen. Hartseja nestemuodossa ei toistaiseksi voida vastaanottaa. 2.1 Kierrätyspolttoaineeseen soveltuva jäte Kierrätyspolttoaineen valmistukseen vastaanotetaan pääasiassa laminoitua lujitemuovijätettä. Jäte voi sisältää puuta.

5 5 Kuva 1 Esimerkki hyvästä REF- kierrätyspolttoaineen raaka-aineesta: puhdasta lujitemuovileikettä. Jäte voi sisältää puuta. 2.2 Jätteet, joiden toimittamisesta sovittava erikseen Seuraavien jätteiden toimittamisesta on sovittava erikseen REF: n valmistajan kanssa. lasikuitumatto kovetettu hartsi

6 6 Kuva 2 Puhdas lasikuitu on hankalaa murskata ja käsitellä. Lisäksi sillä ei ole polttoarvoa. Jos olet toimittamassa tällaista materiaalia sisältäviä eriä, niin sovi niiden toimittamisesta REF:n valmistajasi kanssa erikseen. Kuva 3 Kovetetun hartsin käsittely REF- laitoksella saattaa olla haastavaa. Jos haluat toimittaa kovetettua hartsia, niin sovi siitä erikseen REF: n valmistajan kanssa

7 7 2.3 REF- kierrätyspolttoaineen valmistukseen soveltumaton jäte: Osa lujitemuovitehtaan tuotantojätteistä saattaa olla sellaisia, etteivät ne sovellu kierrätyspolttoaineen valmistukseen. Tällaisia jätefraktioita ovat: PVC ydinmateriaalit (Divinycell, FIRET) metallit ja metalleja sisältävät materiaalit epäorgaaniset aineet: kivet, tiilet erillinen puu-, paperi-, pahvi maali-, lakka- liima- yms. ongelmajätteet. letkut työkengät työkäsineet työvälineet kaatopaikkajätteeksi luokiteltava jäte Kuva 4 Ydin- ja kennorakenteet sekä liimat ja maalit eivät sovellu REF- polttoaineen valmistukseen

8 8 Kuva 5 Letkut eivät kuulu REF- kierrätyspolttoaineen valmistukseen Kuva 6 Metalliesineet kuten maali-, hartsi- ja muut apuaine astiat vaikeuttavat REF: n valmistusta ja heikentävät REF: n laatua.

9 Kuva 7 Ei työkäsineitä eikä työjalkineita lujitemuovijätteen astiaan. 9

10 10 Kuva 8 Suuret ja paksut kappaleet saattavat olla haastavia prosessoida. Varmista REF: n valmistajalta vastaanotettavan materiaalin maksimimitat ja paksuudet 3 Keräys ja kuljetus Lujitemuovijätteen tuottaja kerää ohjeen mukaista jätettä lujitemuovijätteelle tarkoitettuihin astioihin. Astioihin kannattaa laittaa merkinnät sallituista ja ei- sallituista jakeista. Jätteen keräyksessä. Varastoinnissa tulee noudattaa puhtautta ja välttää materiaalien sekoittumista keskenään. Jäte tulee säilyttää kuivissa tiloissa mielellään sisällä tai umpikontissa. Esimurskauksella tai jätepuristimin voidaan toimitettavien kuormien tonnimääriä kasvattaa, mikä alentaa kuljetuskustannuksia ja vähentää ympäristökuormia. Kuljetusta varten jätemateriaali voidaan esimurskata jätteen tuottajan toimesta. Esimurskaus edellyttää sopimusta REF- valmistajan kanssa. Lujitemuovijäte toimitetaan REF- kierrätyspolttoaineen valmistajalle jätehuoltoyhtiön tai jätteen tuottajan toimesta. Kuljetuksen aikana varotaan materiaalin kostumista. Kuormat peitetään ja toimitetaan käsittelylaitoksella suoraan halliin. Samoin käsittelyn jälkeen valmis REF- kierrätyspolttoaine toimitetaan peitettyinä kuormina tai umpikontissa sementtitehtaalle suoraan REF- bunkkeriin. Muoviteollisuusyhdistys ry pitää internet- sivuillaan listaa lujitemuovijakeita vastaanottavista REFpolttoaineen valmistajista.

11 11 4 Käsittely 4.1 REF- kierrätyspolttoaine Jätepolttoaineiden valmistuksessa jäte murskataan haluttuun palakokoon. Lisäksi jätteestä poistetaan metalleja, jotta nämä eivät aiheuta haittaa polttoprosessin syöttö- ja tuhkanpoistolaitteissa. Laitosmaisessa jätepolttoaineen valmistuksessa jätteestä voidaan eri yksikköoperaatioilla erottaa biohajoavaa ainesta, pienikokoista mineraaliainesta, magneettisia metalleja, painavaa palamatonta ainesta ja ei-magneettisia metalleja. Lujitemuovijätteestä saadaan REF- laitoksessa noin 80 % jätepolttoaineen lujitemuovikomponenttia ja noin 20 % jää jatkokäsittelyä vaativiksi rejekteiksi. Jätepolttoaineiden energiahyödyntämisessä polttoaineen mekaaninen valmistus ja rejektien käsittely muodostavat merkittävän kustannuksen. Sementtiuuniin tarkoitetun REF-kierrätyspolttoaineen valmistuksessa pyritään parempilaatuisten REF I ja REF II- polttoaineiden valmistukseen Sementtiteollisuuden vaatimukset REF- polttoaineelle Sementtiteollisuus asettaa REF- kierrätyspolttoaineelleen REF- standardin vaatimusten lisäksi myös omia erityisvaatimuksia. Korkea liekin lämpötila Polttoaineen liekin tuottaman adiabaattisen lämpötilan on oltava 2200 o C, jotta saavutettaisiin sementtipetiin lämpötilaksi n o C. Lasi Lasi on ei- toivottu materiaali. Lasi muodostaa alkaleja, joita ei uuniin haluta. Alkalien aiheuttamat kasvannaiset tukkivat paikkoja. Puhdas lujitemuoviteollisuuden lasijäte on siten sementinvalmistusprosessin kannalta haitallista. Lämpöarvo Vanhan standardin mukaisesti toimitetut polttoaineet ovat olleet REF 1 ja REF 2. Uusi standardi luokittelee polttoaineet mm. tehollisen lämpöarvon mukaan. Vaatimus sementtiuunin polttoaineen lämpöarvolle on 22 MJ/kg. Palakoko Palakoko riippuu siitä, miten polttoaine syötetään sementtiuuniin. Käyttötapa on sementtitehdaskohtainen. Pääpolttimoa käytettäessä on palakoko pieni (korkeintaan 5 mm). Tämä palakoko on haasteellinen. Markkinoilla olevilla murskaimilla materiaalin murskaaminen näin pieneksi eikä kuitenkaan pölyksi on vaikeaa. Kun polttoaine syötetään kalsinaattorin kautta, niin palakokovaatimus on 50 mm. Kalsinaattorisyötössä polttoaineeksi ei kuitenkaan sovellu lujitemuovituotteiden valmistuksessa syntyvä hiontapöly. Muita vaatimuksia

12 12 Korvauspolttoaine ei saa sisältää PVC- muoveja, sillä ne tuovat uuniin klorideja (alkali). Kaikki materiaali toimitetaan kovetettuna. Tavanomaisen REF:n paino on kg/m 3. Polttoaine saisi olla raskaampaakin. 4.2 REF- kierrätyspolttoaineen valmistus REF- kierrätyspolttoaineen valmistus lujitemuovijätteestä tapahtuu REF- kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksella. Toistaiseksi vastaanotetaan pääasiassa vain lujitemuoviteollisuuden tuottamaa puhdasta jätettä. Vastaanotettava jäte otetaan punnituksen jälkeen suoraan varastohalliin. Näin estetään materiaalin kostuminen. Vastaanotettavien kappaleiden koolle ja paksuuksille saattaa olla vastaanottajakohtaisia vaatimuksia. Nämä kannattaa selvittää ennen materiaalin toimittamista. Valmistusprosessin vaiheita ovat: Esimurskaus Pyörrevirtamagneetti Tuuliseula Loppumurskaus Esimurskaus voi olla suoritettu jo jätteen syntypaikalla. Murskauksessa syntyvä palakoko riippuu murskaimen rostin reikäkoosta. Vaadittavan palakoon saavuttaminen saattaa kuitenkin edellyttää erän murskausta useampaan kertaan.

13 13 Kuva 9 Esimerkki REF- polttoaineen murskausprosessista. 4.3 Lujitemuovin määrä polttoaineessa REF-kierrätys polttoaineen valmistuksessa lujitemuovin käyttöä rajoittaa kolme tekijää: 1) Vaadittava lämpöarvo 2) Cl- pitoisuus 3) Muodostuvan tuhkan määrä Lujitemuovista valmistettavan REF- kierrätyspolttoaineen lämpöarvo riippuu lujitemuovin lasipitoisuudesta. Riittävän lämpöarvon saavuttamiseksi lujitemuovi on seostettava korkeamman lämpöarvo sisältävään materiaaliin, esim. muovimurskeeseen. Sekoitus voidaan tehdä murskauksen yhteydessä tai sekoittamalla valmiit murskeet murskauksen jälkeen. Muovia voidaan käyttää myös polttoaineen Cl- pitoisuuden säätelyyn sekoittamalla CL- vapaata REFkierrätyspolttoainetta lujitemuovimurskeen joukkoon. Esimerkiksi joissakin lasilujitteissa esiintyy korkeita Cl- pitoisuuksia, joita on syytä rajoittaa valmiissa REF: ssä. Lujitemuovin poltossa syntyvä tuhka liukenee sementin valmistuksen yhteydessä klinkkeriin ja heikentää valmistettavan sementin laatua.

14 14 Näiden kolmen syyn johdosta lujitemuovilla ei saavuteta vaadittua 22 MJ/kg lämpöarvotasoa. Korvaavien polttoaineiden käytön johdosta sementinvalmistaja voi periä lujitemuovipohjaisen REFkierrätyspolttoaineen vastaanoton johdosta energiakorvausta. 5 Hyödyntäminen Lujitemuovisisältöistä kierrätyspolttoainetta voidaan käyttää sementtiuunin polttoaineena. Palakoosta ja sementinvalmistuslaitteistosta riippuen polttoaine syötetään joko pääpolttimon kautta tai esilämmityksessä kalsinaattorin kautta. 5.1 Sementin valmistus Sementit Sementti on harmaata hienojakoista jauhetta, joka valmistetaan kiertouuneissa poltetusta klinkkeristä. Klinkkerin pääraaka- aine on kalkkikivi. Oheisessa kuvassa on esitetty sementin valmistusprosessin päävaiheet. Kuva 10 Sementin valmistusprosessi Polttoaineet Sementtiklinkkeri valmistetaan kuivauuneissa, joiden pääasialliset polttoaineet ovat olleet hiili ja petrokoksi. Näiden rinnalle on viime aikoina tullut kierrätyspolttoaineita kuten lihaluujauho ja autonrengasmurske. Tarjousvaiheessa ja vastaanottotarkastuksissa seurattavia ominaisuuksia: Lämpöarvo

15 15 Tuhka Haihtuva Kloridit Kokonaiskosteus Rikkipitoisuus Partikkelikoko Vieraat aineet Hajut Lujitemuovista valmistettu kierrätyspolttoaine sementtitehtaalla Lujitemuovista valmistettu kierrätyspolttoaine toimitetaan sementtitehtaalle autokuljetuksina peitettynä tai umpikonteissa. Vastaanoton ja hyväksynnän jälkeen toimitettu polttoaine siirretään suoraan sille varattuun REF- bunkkeriin. Näin vältetään polttoaineen kostuminen. Vastaanotossa hyväksytyn lujitemuovipohjaisen polttoaineen vastaanottomaksu riippuu mm. seuraavista tekijöistä: Paljonko sisältää kiviainesta Miten energiasisältövaatimus, 22 MJ/kg, täyttyy Toimitusehdosta Tarjonnasta markkinoilla. 6 Toimitusketju Lujitemuovipohjainen kierrätyspolttoaine tehdään tässä vaiheessa vain lujitemuovituottajien uusista, puhtaista jätemateriaaleista. Tuotantolaitoksella on tähän tarkoitukseen varatut jäteastiat tai kontit. Syntypaikkalajittelu on tuotettavan REF: n laadun kannalta avainasemassa. Kierrätyspolttoaineen valmistukseen käytettävän jätepolttoaineen talteenottoon on annettu tämän käsikirjan liitteenä ohje, johon on kirjattu tarkoitukseen sallitut ja kielletyt jakeet. Ohje suositellaan kiinnitettäväksi jäteastioihin. Jäteastioiden käyttäjien suositellaan perehtyvän ohjeeseen ja sopivan laitokselle ohjeen perusteella tarkoituksenmukaiset toimintatavat. Sementtiuunin polttoaineena käytettävä lujitemuovipitoinen kierrätyspolttoaine valmistetaan aina REFpolttoainetta valmistavalla laitoksella. Lujitemuovin tuottaja tai tämän jätehuoltoyhtiö toimittaa kerätyn jätteen toimitusketjuun kuuluvalle hyväksytylle REF- kierrätyspolttoaineen valmistajalle. Kuljetusten minimoimiseksi materiaali voidaan esimurskata. REF- kierrätyspolttoaineen valmistaja on yritys, jolla on voimassaoleva ympäristölupa sekä toimitussopimus sementtitehtaan kanssa. Polttoaineen valmistuksessa käytetään sementinvalmistajan kanssa sovittua reseptiä ja laadunhallintaohjeita. Kierrätykseen lujitemuovia vastaanottavat REF- polttoaineen valmistajat tullaan ilmoittamaan Muoviteollisuusyhdistys ry: n internetsivuilla (www.plastics.fi). Sementin valmistaja valmistaa sementtiä. Sementtiuunissa voidaan käyttää lujitemuovijätettä sisältävää kierrätyspolttoainetta, joka syötetään tällä hetkellä ns. esilämmityskalsinaattoriin. Käyttö sementtiuunin

16 pääpolttimon polttoaineena edellyttää vielä REF: n valmistuksen kehittämistä pienemmän kappalekoon saavuttamiseksi. 16

17 17 7 Liite: Lajitteluohje LUJITEMUOVIN LAJITTELUOHJE Keräykseen kelpaava jäte - laminoidut jätepalat (sis. puuta) Jätteet, joiden toimittamisesta sovittava erikseen - lasikuitumatto - kovetettu hartsi Keräykseen kelpaamaton jäte - PVC - ydinmateriaalit (Divinycell, FIRET, ym.) - metallit ja metalleja sisältävät materiaalit - epäorgaaniset aineet, kivet, tiilet ym. - erillinen puu, paperi, pahvi - maali-, lakka- liima- ym. ongelmajätteet - letkut - työkengät - työkäsineet - työvälineet - kaatopaikkajätteeksi luokiteltava jäte

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Projektin tavoitteet ja

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET

SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON HYÖTYSUHTEET LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SEKAJÄTETTÄ JA ENERGIAJÄTETTÄ POLTTAVIEN JÄTTEENPOLTTOLAITOSTEN

Lisätiedot

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Olli Sahimaa Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 22.5.2014 Valvoja: Professori Riku

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus TUTKIMUSRAPORTTI. Eija Alakangas & Camilla Wiik. Luottamuksellisuus:

Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus TUTKIMUSRAPORTTI. Eija Alakangas & Camilla Wiik. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-04989-08 1.9.2008 Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eija Alakangas & Camilla Wiik Julkinen 2 (62) Alkusanat Projektin

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ: tempauspäivistä hyväntekeväisyyslahjojen kierrätyksestä energiajätteen käsittelystä valokuvauskilpailu

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle 225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle Helsinki 2001 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-0919-X ISSN 1455-0792 Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2001 Alkusanat

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Venesatamien ja -telakoiden. ympäristöohje

Venesatamien ja -telakoiden. ympäristöohje Venesatamien ja -telakoiden ympäristöohje Julkaisija: Kaarina, Länsi-Turunmaa, Naantali, Paimio, Raisio, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Kuvat: Naantalin kaupungin ympäristönsuojelu,

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot