AIR CONDITIONER INSTRUCTION MANUAL AIRCONDITIONANLÆG KLIMAANLEGG. ILMASTOINTILAITE Käyttöohje LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIR CONDITIONER INSTRUCTION MANUAL AIRCONDITIONANLÆG KLIMAANLEGG. ILMASTOINTILAITE Käyttöohje LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING."

Transkriptio

1 MODEL AIR CONDITIONER INSTRUCTION MANUAL DK N AIRCONDITIONANLÆG Brugsanvisning KLIMAANLEGG Bruksanvisning 3 16 S LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Bruksanvisning 29 FI ILMASTOINTILAITE Käyttöohje 42 1

2 DK N Fremstillet i P.R.C Huayu Electrical, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og - hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. Produsert i P.R.C. xxxx - xxxxx xxxxx, xxxxx EU-importør HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. S FI Tillverkad i P.R.C Huayu Electrical, Zhejiang EU-importör: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Huayu Electrical, Zhejiang Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska 2005 HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. GB D Manufactured in P.R.C Huayu Electrical, Zhejiang EU importer: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Denmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og - hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. Hergestellt in P.R.C Huayu Electrical, Zhejiang EU-Importeur: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Dänemark 2005 HP Værktøj A/S Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden. 2

3 DANSK BRUGSANVISNING INTRODUKTION Dette mobile airconditionanlæg er en lille enhed, der kan justere temperaturen og luftfugtigheden i et lokale. Anlæggets store fleksibilitet gør det nemt at bruge i mange forskellige situationer og lokaler. Det har flere funktioner, deriblandt køling, opvarmning, affugtning og ventilation. Anlægget er udviklet med særligt henblik på brug i hjemmet, på kontoret osv. Det har et kompakt design sammenlignet med andre apparater med samme kølekapacitet. Energiforbruget er meget lavt, og samtidig er anlægget meget støjsvagt. VIGTIGT! Før du tager dit mobile airconditionanlæg i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem. Denne brugsanvisning er kun beregnet som opslagsværk og udgør ikke nogen kontrakt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel. Når TIMEREN er indstillet, slukkes airconditionanlægget straks. Det begynder igen at køre i den forrige tilstand på det indstillede tidspunkt. Tryk på TIMER, og vælg TIME for at få vist klokkeslættet. Timer og minutter kan justeres med knappen Hr./Min. Hvis du trykker på SLEEP for at få anlægget til at gå i dvale, annulleres det indstillede sluttidspunkt for timeren, og hvis du trykker på knappen TIMER, annulleres den indstillede dvaletilstand. SÅDAN FUNGERER ANLÆGGET Gassen udveksler varme med luften i lokalet og omdannes til væske. Den strømmer til et kapillarrør, hvor temperaturen og trykket falder, hvorefter den strømmer til køleelementet. Under varmeudvekslingen absorberer kølemidlet varmen, så temperaturen sænkes. Køleelementets temperatur er lavere end rumtemperaturens dugpunkt, og vanddampene kondenseres derfor på ydersiden af køleelementet og samles i opsamlingsbeholderen. Under denne proces sænkes den relative luftfugtighed i lokalet, der dermed affugtes. vindue eller væg udsugningsrør Hvis anlægget KUN bruges som affugter, skal udsugningsrøret altid afmonteres fra anlægget. Når det bruges som airconditionanlæg, skal udsugningsrøret monteres på anlæggets luftudtag. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING SÅDAN FUNGERER ANLÆGGET KØLING Luftstrøm 1 Som vist i figuren nedenfor sendes der luft forbi køleelementet, der afkøler den luft, som blæser gennem udtaget. Luftstrøm 2 Der sendes også luft forbi kondensatoren, hvilket opvarmer luften. Disse to luftstrømssystemer adskiller den varme og kolde luft. Den varme luft sendes ud gennem udtaget bagpå, og den kolde luft sendes ud foran på anlægget. AFFUGTNING Når anlægget tændes, kører kompressoren og ventilatoren. Kølemiddel med lav temperatur og under lavt tryk pumpes ind i kompressoren og komprimeres til høj temperatur og højt tryk, hvorefter gassen sendes til kondensatoren. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Kun køling Model KC-20Y KG-25Y KG-35Y Kølekapacitet 7000BTU/H 9000BTU/H 120QOBTU/H Affugtningskapacitet (l/dag) Køleeffekt (W) Luftgennemstrømning (m³/t) Strømkilde ~220 V 50 Hz/60 Hz ~220 V 50 Hz/60 Hz ~220 V 50 Hz/60 Hz Støjniveau Nettovægt (kg) Mål 88x45,5x35,5 88x45,5x35,5 88x45,5x35,5 kølig luft øverste ventilatormotor nederste ventilatormotor varm luft kompressor køleelement luftstrøm 1 kapillarrør luftstrøm 2 kondensator Pakke (cm) 92x50,5x40,5 92x50,5x40,5 92x50,5x40,5 Kølemiddel R22 eller R407C R22 eller R407C R22 eller R407C Vandbeholderkapacitet (l) BEMÆRK! 1. Ovenstående kølekapacitet er målt ved en omgivende tørtemperatur på 30º C og en vådtemperatur på 25,5 C (samme indendørs og udendørs). 2. Støjniveauet er målt fra et punkt 1 meter fra anlæggets front under køling. 3. Ventilatorens strømforbrug er målt under drift ved maksimumhastighed. 4. De nævnte specifikationer ovenfor er kun beregnet til referencebrug. Se de data, der er trykt på typeskiltet. 4

5 DANSK BRUGSANVISNING OVERSIGT FOR Betjeningspanel Øverste luftudtag Håndtag BETJENING Driftstemperaturen for køling og affugtning er C. Airconditionanlægget skal stå et åbent sted, hvor lufthullerne ikke kan tildækkes. Anlægget skal være mindst 50 cm fra vægge eller andre forhindringer. Nederste luftindtag BAG Kontinuerlig tømning Vandbeholder Øverste luftindtag Varmluftsudtag Nederste luftindtag Kontrollér følgende, før du slutter airconditionanlægget til strømforsyningen: 1. Strømforsyningen har en nominel spænding på ±6 %. 2. Strømkablet er ORDENTLIGT JORDFORBUNDET og egnet til en udgangsstrøm på 20A, så der undgås spændingsfald, når airconditionanlægget startes. 3. Anlægget er tilsluttet til en stikkontakt med 16 ampere ved hjælp af et stik med 16 ampere. 5

6 DANSK BRUGSANVISNING 4. Ledningernes tværsnit skal være mindst 2,5 mm² 5. Hvis anlæggets netkabel går i stykker, skal det udskiftes med et netkabel af typen H05VV-F, 3G, 1,5 mm² (kun opvarmning) eller HO5VV-F, 3G, 1,0 mm² (kun køling). Dette skal foretages af en professionel servicetekniker. 6. Kontakt serviceafdelingen for at få udskiftet strømledningen og stikket, hvis de er beskadiget. Strømforsyningen skal være ordentligt jordforbundet JORD 3. Se din kontrakt med elektricitetsselskabet, hvis du ønsker detaljerede oplysninger om godkendt udstyr. Der vil du kunne se, om der gælder restriktioner for tilslutning af produkter såsom vaskemaskiner, airconditionanlæg eller elektriske ovne. 4. Se anlæggets typeskilt, hvis du ønsker yderligere oplysninger om airconditionanlæggets strømforsyning. LCD-DISPLAY VENTILATIONSTILSTAND KØLETILSTAND TIMER-VISNING OPVARMNINGSTILSTAND DVALETILSTAND TØR TILSTAND For at undgå flimren, når kompressoren startes (teknisk proces), gælder følgende installationsbetingelser. 1. Airconditionanlæggets strømtilslutning skal foretages ved hovedstrømfordeleren. Denne fordeler skal have lav impedans. Normalt kan den krævede impedans opnås med en sikring på 32 ampere. 2. Der skal ikke tilsluttes andet udstyr til denne stærkstrømsledning. INDSTILLING AF TEMPERATUR AUTOMATISK TILSTAND TIMER TIL/FRA VENTILATORHASTIGHED BETJENINGSPANEL Knap til indstilling af ventilatorhastighed Tænd/sluk-knap Dvaleknap Tilstandsknap Temperaturknap LCD-display Timerknap BEMÆRK! HVIS HASTIGHEDSKNAPPEN HOLDES INDE I TO SEKUNDER, AKTIVERES KLAP-FUNKTIONEN, OG HVIS 6

7 DANSK BRUGSANVISNING DER TRYKKES PÅ DEN IGEN, DEAKTIVERES KLAP-FUNKTIONEN. VALG AF AIRCONDITIONANLÆGGETS FUNKTIONER 1. TÆND FOR AIRCONDITION- ANLÆGGET Tryk på tænd/sluk-knappen, 1/0. Dette tænder for anlægget. 2. TILSTANDSKNAPPEN MODE Vælger driftstilstand. Der kan vælges mellem fem tilstande: VENTILATOR -> KØLING -> AFFUGTNING -> OPVARMNING -> AUTOMATISK. 3. KNAPPEN TIL INDSTILLING AF VENTILATORHASTIGHEDEN : Der findes tre ventilationshastigheder og tre hastigheder til køling og opvarmning. Tryk på knappen for at ændre ventilatorhastigheden. Den ændres i rækkefølgen HØJ -> MELLEM -> LAV (ved ventilation) eller HØJ -> MELLEM -> LAV (ved køling eller opvarmning). 4. TEMPERATURINDSTILLINGSKNAPPEN TEMP Så snart der tændes for airconditionanlægget ved køling eller opvarmning, viser displayet på kontrolpanelet den indstillede temperatur (denne adskiller sig normalt fra den faktiske rumtemperatur. Brug tasterne og til at hæve eller sænke temperaturen. For at undgå at belaste de indvendige komponenter unødvendigt er det god praksis at indstille temperaturen, før driftstilstanden vælges. 5. BRUG KNAPPEN TIL AT PROGRAMMERE AIRCONDITION- ANLÆGGET: Når anlægget kører, kan du indstille, hvornår det skal stoppe. Når anlægget er slukket (og der er tændt for strømmen), kan du indstille, hvornår det skal starte. Den maksimale indstillede tid er 24 timer. Brug tasterne og til at øge eller mindske tiden. 6. DVALEKNAPPEN Når anlægget kører, kan du trykke på knappen for at få det til at gå i dvale og trykke én gang mere for at forlade dvaletilstanden. Denne knap kan ikke bruges ved automatisk drift. BETJENING KØLING 1. Kontrollér, at opsamlingsbeholderen er isat korrekt. 2. Monter udsugningsrøret korrekt (se siden Udsugningsrør). I forbindelse med køling skal du altid føre røret ud 7

8 DANSK BRUGSANVISNING gennem et åbent vindue for at sende den varme luft ud af lokalet. 3. Tryk på knappen MODE gentagne gange for at vælge køling. På LCDdisplayet vises symbolet. 4. Tryk på knappen TEMP gentagne gange for at indstille en rumtemperatur på C. 5. Tryk på knappen for at vælge ventilatorhastighed. Der kan vælges mellem høj, mellem og lav. Bemærk! Vær opmærksom på følgende for at sikre en mere effektiv køling: a) Træk gardinerne for, hvis lokalet er udsat for direkte sollys. b) Placer ikke anlægget i nærheden af andre varmekilder. AFFUGTNING 1. Hold vinduer og døre lukket for at sikre en mere effektiv affugtning af lokalet. 2. Kontrollér, at opsamlingsbeholderen er isat korrekt. 3. Tryk på knappen MODE gentagne gange for at vælge affugtning. LCDdisplayet viser. Ventilatorhastigheden kan ikke justeres. 4. Når anlægget kun bruges som affugter, må udsugningsrøret ikke benyttes. VENTILATOR 1. Tryk på knappen MODE gentagne gange. Vælg ventilation. På LCDdisplayet vises symbolet. 2. Tryk på knappen for at vælge ventilatorhastighed. Der kan vælges mellem høj, mellem og lav. OPVARMNING (kun opvarmning) 1. Tryk på knappen MODE, og vælg opvarmning. På LCD-displayet vises symbolet. 2. Tryk på for at vælge ventilatorhastighed. Der kan vælges mellem høj, mellem og lav. Bemærk! Hvis kun PTC-elementet kører, standser kompressoren og ventilatormotoren. BETJENING Under køling eller affugtning løber vandet ind i beholderen. Når beholderen bliver fuld, blinker indikatoren, og advarselstonen lyder otte gange. På LCDdisplayet vises fejlkoden og samtidig stopper kompressoren. Ventilatoren bliver ved med at køre med den indstillede hastighed. Efter tre minutter slukker anlægget. Følg den nedenstående figur. Tag vandbeholderen ud, hæld vandet i beholderen ud, og sæt den derefter tilbage på plads. 8

9 DANSK BRUGSANVISNING Trin 1 Trin 2 Trin 3 1. Under køling eller affugtning må vandbeholderen ikke tages ud. Ellers aktiveres alarmen, hvorved kompressoren standser, og anlægget skifter til ventilation. 2. Hvis beholderen skal tømmes, før den er fuld, skal anlægget først standses. Vent herefter tre minutter, inden beholderen fjernes, så der ikke løber vand ud i anlægget. 3. Der sidder et plastrør indvendigt, hvor beholderen er placeret. Tag ikke proppen ud, mens anlægget kører, da vandet bruges til at køle kobberrøret. 4. Monter aftapningsproppen. BETJENING 1. Tryk afløbsslangen ned, og sørg for, at den sidder skråt. Fjern aftapningsproppen. 2. Afløbsslangen må ikke trykkes ned til andre formål, da den ellers vil lække. Sørg for, at slangen ikke stoppes til. 3. Tag fat om afløbsslangen, og sæt den ind i hullet til kontinuerlig tømning. 4. Afløb - Når du tømmer beholderen for vand, må du ikke trykke ned på afløbsslangen. - Når du tømmer beholderen for vand, må du ikke bøje slangen. Kontinuerlig tømning Stik Stik Afløbshul Kontinuerlig tømning Stik Afløbsslange 1. Når anlægget kører eller stoppes, kan der lække vand fra anlægget. Vær forsigtig, hvis anlægget står på et tæppe, og monter slangen så hurtigt som muligt. 2. Hold fast i afløbsslangen efter afløb, og afmonter derefter den eksterne vandslange. 9

10 DANSK BRUGSANVISNING BESKRIVELSE AF TRÅDLØS FJERNBETJENING 1 Angiver automatisk tilstand 2 Angiver kølig tilstand 3 Angiver tør tilstand 4 Angiver ventilationstilstand 5 Angiver temperaturen eller tiden 6 Angiver den aktuelle driftstilstand 7 Angiver tilstand med automatisk ventilatorhastighed 8 Angiver tilstand med høj ventilatorhastighed 9 Angiver tilstand med mellem ventilatorhastighed 10 Angiver tilstand med lav ventilatorhastighed 11 Knappen ADJUST: Denne knap indstiller rumtemperaturen. Hvis du trykker én gang, hæves temperaturen med 1 C, og hvis du trykker én gang til, sænkes temperaturen med 1 C. 12 Knappen MODE: Når der trykkes på denne knap, ændres tilstanden i følgende rækkefølge: automatisk, kølig, tør, ventilation. 13 Knappen AIRFLOW: Denne knap bruges til at ændre klap-tilstanden. 14 Knappen ON/OFF: Denne knap bruges til at starte eller stoppe anlægget. 15 Knappen SPEED: Denne knap bruges til at vælge luftgennemstrømningshastigheden. Hver gang, der trykkes på den, ændres indstillingen i følgende rækkefølge: automatisk høj mellem lav- 16 Knappen SLEEP: Denne knap får maskinen til at gå i dvale. 17 Knappen TIMER UP: Denne knap bruges til at øge den indstillede tid på timeren, uanset om timeren er slået til eller fra. 18 Knappen TIMER DOWN: Denne knap bruges til at reducere den indstillede tid på timeren, uanset om timeren er slået til eller fra. 10

11 DANSK BRUGSANVISNING UDSUGNINGSRØR 1. Fastgør den firkantede ende af udsugningsrøret til anlæggets udsugningsudtag. 2. Før den anden ende (udløbet) hen til det nærmeste vindue. Vigtigt! Udsugningsrøret skal være mellem 500 og 2000 mm langt. Prøv at holde udsugningsrøret vandret under monteringen. Hvis udsugningsrøret skal bøjes, skal det gøres som vist nedenfor. Den korrekte montering er vist nedenfor (ved montering i væggen skal hullet være cm højt). Forkert montering (udsugningsrøret er bøjet for meget, hvilket nemt kan give funktionsfejl). 11

12 DANSK BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSE Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Sørg for, at der er slukket for strømmen, før vedligeholdelse eller reparation foretages. Dette forhindrer ulykker som følge af elektrisk stød. Brug ikke kemiske opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder til rengøring af anlægget. Det kan ridse eller beskadige overfladen, og hele kabinettet kan tage skade. LUFTFILTER Hvis luftfilteret er blokeret af støv, mindskes luftgennemstrømningen. Rengør filteret hver anden uge. Åbning af luftfilteret 1. Løft luftfilterdækslet op for at åbne det. 2. Tag luftfilteret ud af filterdækslet. Luftindtag Rengøring Vask luftfilteret ved forsigtigt at nedsænke det i lunkent vand (ca. 40 C) tilsat et mildt rengøringsmiddel. Skyl filteret rent for rengøringsmiddel, og lad det tørre et mørkt sted. Montering 1. Fastgør filteret til filterdækslet med fastgørelseskrogene på indersiden af dækslet. 2. Sæt krogene i bunden af filterdækslet i hullerne i kabinettet. Tryk det tilbage til dets oprindelige position. Filterdæksel Kroge (10) HOLD OVERFLADEN REN Rengør anlæggets overflade med en fugtig klud, og tør den derefter af med en klud eller lignende. 12

13 DANSK BRUGSANVISNING VANDBEHOLDER 1. Tag fat i håndtaget på vandbeholderen, og træk den langsomt ud. 2. Hæld vandet ud af beholderen, rengør med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel (ca. 40 C), skyl og tør den forsigtigt, og sæt den derefter tilbage på plads. Håndtag FEJLFINDING Kontrollér de nedenstående punkter, før du beder om servicereparation af anlægget. PROBLEM ÅRSAG FORESLÅET LØSNING Airconditionanlægget virker ikke. Fejl i strømforsyningen. 1. Anlægget er ikke sluttet til strømmen. 2. Stikket eller stikkontakten er fejlbehæftet. 3. Sikringen er sprunget. 1. Slut anlægget til strømmen. 2. Udskift stikket eller stikkontakten. 3. Send anlægget til servicecentret for at få skiftet sikringen. Indikatoren viser driftstilstanden, men den kører ikke. TIMEREN er indstillet til et starttidspunkt. Afbryd TIMEREN, eller vent på, at den indstillede tid udløber automatisk. Under køling kommer der ingen kold luft ud. 1. Rumtemperaturen er lavere end den temperatur, du har indstillet. 2. Der er frost på køleelementet. 1. Det er helt normalt. 2. Lad anlægget optø. Når optøningen er færdig, begynder det at køre. Under affugtning kommer der ingen kold luft ud. LCD-displayet viser E2 1. Afmonter luftfilteret, og kontrollér, om der er frost på overfladen af køleelementet. 1. Strømforsyningen er ustabil. 2. Der er opstået en fejl i anlægget. 1. Lad anlæggets optø. Når optøningen er færdig, begynder det at køre. Stop airconditionanlægget ved at slukke for strømforsyningen. Start anlægget igen 10 min. senere. Hvis E! vises igen, skal du ringe til servicecentret. LCD-displayet viser E3 Vandbeholderen er overfyldt. Tøm beholderen for vand. 13

14 DANSK BRUGSANVISNING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG SÆRLIGE RETNINGSLINJER BEMÆRK! Anlægget må ikke bruges i lokaler, hvor der opholder sig mange mennesker. Anlægget må ikke bruges på steder, hvor det udsættes for direkte sollys, da farven kan falme. Anlægget må ikke bruges i vand eller våde omgivelser. Det kan medføre lækstrøm. Anlægget må ikke bruges i nærheden af gasapparater, åben ild eller i nærheden af brændbare væsker. Anlægget må ikke stå direkte under en stikkontakt. Anlægget må ikke bruges i vaskerier, i badeværelser eller i nærheden af swimmingpools. ANDET Hold anlægget en meter væk fra fjernsyn eller radioer for at undgå risikoen for elektromagnetisk interferens. Anlægget må ikke bruges med luftudtaget for tæt på vægge. Ligeledes må udtaget heller ikke tildækkes, da det kan forårsage overophedning. MEGET VIGTIGT Lad aldrig anlægget vælte eller hælde. Hvis anlægget vælter, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler. Undgå at sprøjte med insektgift eller andre kemikalier, da det kan beskadige plastkabinettet. SÆRLIGE RETNINGSLINJER Dette er et mobilt airconditionanlæg. Hele anlægget befinder sig i et lokale og adskiller sig dermed fra fastmonterede eller opdelte airconditionanlæg. Hvis anlægget ikke kan sænke rumtemperaturen, skyldes det ikke anlæggets kvalitet. Anlægget frembringer gode køleresultater, men de begrænser sig til det vifteformede område. Se side 2-3, hvis du ønsker detaljer om, hvordan anlægget fungerer. EFTERSALGSSERVICE Kontakt forhandleren eller producentens servicecenter, hvis du har brug for hjælp. VEDLIGEHOLDELSE: Sommetider kan der af forskellige årsager være snavs i det mobile aircon-ditionanlæg efter brug, hvilket kan forringe effektiviteten. Regelmæssig vedligeholdelse anbefales derfor. Kontakt din lokale forhandler for at få foretaget et serviceeftersyn. Kontakt dit servicecenter for at få udskiftet ledningen og stikket, hvis disse dele er blevet beskadiget. 14

15 DANSK BRUGSANVISNING ELEKTRISK DIAGRAM MONTERING AF UDSUGNINGSRØR Luftudtag Firkantet rørudtag Plastring til samling af rør 1 Rør Plastring til samling af rør 2 Rørudtag 2 Vindueskonsol MONTERING AF UDSUGNINGSRØR: SE OVENSTÅENDE ILLUSTRATION 1. FASTGØR UDSUGNINGSRØRETS FIRKANTEDE ENDE (2) TIL ANLÆGGETS UDSUGNINGSUDTAG. 2. SÆT DEN LILLE RING (3) I DEN FIRKANTEDE ENDE (2). 3. SÆT RØRET (4) I ENDEN AF DET STORE RINGUDTAG (3). 4. SÆT RØRET OG UDTAGET SAMMEN (5 OG 6). FØLG TRIN SÆT RØRUDTAGETS FIRKANTEDE ENDE I VINDUESKONSOLLEN (7). BEMÆRK! DEN FLADE SIDE SKAL VÆRE OPAD. 15

16 NORSK BRUKSANVISNING INNLEDNING Dette mobile klimaanlegget er en liten enhet som kan justere temperaturen og luftfuktigheten i rommet. Anleggets store fleksibilitet gjør at det enkelt kan brukes i mange ulike situasjoner og lokaler. Det har flere funksjoner, deriblant kjøling, oppvarming, avfukting og ventilasjon. Anlegget er utviklet med særlig tanke på bruk i hjemmet, på kontoret osv. Det har en kompakt design sammenlignet med andre apparat med samme kjølekapasitet. Energiforbruket er svært lavt, samtidig som anlegget er meget støysvakt. VIKTIG! Før du tar ditt mobile klimaanlegg i bruk, bør du lese grundig gjennom denne bruksanvisningen. Denne bruksanvisningen er kun beregnet som et oppslagsverk, og er ikke å betrakte som en kontrakt. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forhåndsvarsel. Hvis du trykker på SLEEP for å få anlegget til å gå i pausemodus, annulleres timerens innstilte sluttidspunkt. Hvis du trykker på knappen TIMER, annulleres den innstilte pausemodusen. SLIK VIRKER ANLEGGET Gassen utveksler varme med luften i lokalet og omdannes til væske. Den strømmer til et kapillarrør der temperaturen og trykket faller, og går deretter videre til kjøleelementet. Under varmeutvekslingen absorberer kjølemiddelet varmen, slik at temperaturen faller. Kjøleelementets temperatur er lavere enn romtemperaturens duggpunkt, og vanndampen kondenserer derfor på yttersiden av kjøleelementet og samles i oppsamlingsbeholderen. Under denne prosessen reduseres den relative luftfuktigheten i lokalet som dermed avfuktes. Når TIMEREN er stilt inn, slås klimaanlegget av umiddelbart. Det starter igjen på det innstilte tidspunktet i den sist anvendte modusen. Trykk på TIMER og velg TIME for å se klokkeslettet. Timer og minutter kan justeres med knappen Hr./Min. vindu eller vegg utsugingsrør 16

17 NORSK BRUKSANVISNING Hvis anlegget KUN skal brukes som avfukter, skal utsugingsrøret demonteres. Når anlegget brukes som klimaanlegg, skal utsugingsrøret monteres på anleggets luftuttak. SLIK VIRKER ANLEGGET KJØLING Luftstrøm 1 Som vist på figuren nedenfor går luften forbi kjøleelementet, som avkjøler luften som blåser gjennom uttaket. Luftstrøm 2 Det sendes også luft forbi kondensatoren, som varmer opp luften. Disse to luftstrømsystemene skiller den varme og den kalde luften fra hverandre. Den varme luften sendes ut gjennom uttaket bak, mens den kalde luften sendes ut på anleggets forside. øverste viftemotor nederste viftemotor kald luft varm luft kompressor kjøleelement luftstrøm 1 kapillarrør luftstrøm 2 AVFUKTING Når anlegget slås på, går kompressoren og viften. Kjølemiddel med lav temperatur og under lavt trykk pumpes inn i kompressoren og komprimeres til høy temperatur og høyt trykk. Deretter sendes gassen til kondensatoren. TEKNISKE DATA Kun kjøling Modell KC-20Y KG-25Y KG-35Y Kjølekapasitet 7000 BTU/T 9000 BTU/T 120QO BTU/T Avfuktingskapasitet (l/dag) Kjøleeffekt (W) Luftgjennomstrømning (m³/t) Strømkilde ~220 V 50 Hz / 60 Hz ~220 V 50 Hz / 60 Hz ~220 V 50 Hz / 60 Hz Støynivå Nettovekt (kg) Mål 88x45,5x35,5 88x45,5x35,5 88x45,5x35,5 Pakke (cm) 92x50,5x40,5 92x50,5x40,5 92x50,5x40,5 Kjølemiddel R22 eller R407C R22 eller R407C R22 eller R407C Vannbeholderkapasitet (l) MERK! 1. Kjølekapasiteten angitt ovenfor er målt i omgivelser med en tørrtemperatur på 30 ºC og en våttemperatur på 25,5 ºC (samme for innendørs og utendørs). 2. Støynivået er målt fra et punkt 1 meter fra anleggets front under kjøling. 3. Viftens strømforbruk er mål under drift ved maksimumshastighet. 4. Spesifikasjonene angitt ovenfor er kun ment som referanse. Se typeskiltet for nøyaktige data. kondensator 17

18 NORSK BRUKSANVISNING OVERSIKT FORAN Betjeningspanel Øverste luftuttak Håndtak BETJENING Driftstemperaturen for kjøling og avfukting er C. Klimaanlegget skal stå på et åpent sted slik at lufthullene ikke tildekkes. Anlegget må plasseres minst 50 cm fra vegger og andre hindringer. Nederste luftinntak BAK Kontinuerlig tømming Vannbeholder Øverste luftinntak Varmluftsuttak Nederste luftinntak Før klimaanlegget kobles til strømforsyningen, skal du kontrollere følgende: 1. Strømforsyningen skal ha en nominell spenning på ±6 %. 2. Strømkabelen skal være ORDENTLIG JORDET og egnet til en utgangsstrøm på 20 A, slik at det ikke oppstår spenningsfall når klimaanlegget startes. 3. Anlegget skal være koblet til en stikkontakt på 16 ampere ved hjelp av et støpsel på 16 ampere. 18

19 NORSK BRUKSANVISNING 4. Ledningenes tverrsnitt skal være minst 2,5 mm². 5. Hvis strømledningen til anlegget går i stykker, skal den erstattes av en ledning av typen H05VV-F, 3G, 1,5 mm² (kun oppvarming) eller HO5VV-F, 3G, 1,0 mm² (kun kjøling). Dette skal utføres av en profesjonell servicetekniker. 6. Kontakt serviceavdelingen for å få skiftet strømledningen og støpselet dersom de er skadet. Strømforsyningen skal være ordentlig jordet. 3. Se kontrakten med kraftleverandøren din dersom du ønsker detaljerte opplysninger om godkjent utstyr. Der vil du kunne se om det gjelder restriksjoner for tilkobling av produkter som f.eks. vaskemaskiner, klimaanlegg og elektriske ovner. 4. Se anleggets typeskilt hvis du ønsker ytterligere opplysninger om klimaanleggets strømforsyning. LCD-DISPLAY PAUSEMODUS VIFTEMODUS KJØLEMODUS TIMER-VISNING OPPVARMINGSMODUS AVFUKTINGSMODUS JORD For å unngå flimring når kompressoren startes (teknisk prosess) gjelder følgende monteringsbetingelser: 1. Klimaanlegget skal kobles til strømforsyningen ved hovedstrømfordeleren. Denne fordeleren skal ha lav impedans. Normalt kan nødvendig impedans oppnås med en sikring på 32 ampere. 2. Det må ikke kobles annet utstyr til denne sterkstrømsledningen. INNSTILLING AV TEMPERATUR AUTOMATISK MODUS TIMER AV/PÅ VIFTEHASTIGHET BETJENINGSPANEL Knapp til innstilling av viftehastighet Av/på-bryter Modusknapp LCD-display Pauseknapp Temperaturknapp Timerknapp MERK! HVIS HASTIGHETSKNAPPEN HOLDES INNE I TO SEKUNDER, AKTIVERES KLAFFUNKSJONEN. TRYKKES KNAPPEN INN PÅ NYTT, DEAKTIVERES 19

20 NORSK BRUKSANVISNING KLAFFUNKSJONEN. VELGE KLIMAANLEGG- FUNKSJON 1. SLÅ PÅ KLIMAANLEGGET Trykk på av/på-knappen, 1/0. Anlegget slås på. 2. MODUSKNAPPEN MODE Brukes for å velge driftsmodus. Du kan velge mellom fem moduser: VIFTE -> KJØLING -> AVFUKTING -> OPPVARMING -> AUTOMATISK. 3. KNAPP FOR INNSTILLING AV VIFTEHASTIGHET : Det finnes tre viftehastigheter og tre hastigheter for kjøling og oppvarming. Trykk på knappen for å endre viftehastighet. Den endres i rekkefølgen HØY -> MIDDELS -> LAV (ved viftemodus) HØY -> MIDDELS -> LAV (ved kjøling eller oppvarming). 4. TEMPERATURINNSTILLINGSKNAPP TEMP Straks klimaanlegget slås på ved kjøling eller oppvarming, viser displayet på kontrollpanelet den innstilte temperaturen (den er normalt forskjellig fra den faktiske romtemperaturen). Bruk tastene og for å øke eller redusere temperaturen. For å unngå å belaste de innvendige komponentene unødig er det en god vane å stille inn temperaturen før du velger driftsmodus. 5. BRUK KNAPPEN FOR Å PROGRAMMERE KLIMAANLEGGET: Når anlegget går, kan du stille inn ønsket stopptidspunkt. Når anlegget er av (og strømmen er koblet til), kan du stille inn ønsket starttidspunkt. Maksimal innstillingstid er 24 timer. Bruk tastene og for å øke og redusere tiden. 6. PAUSEKNAPPEN Når anlegget er i gang, kan du trykke på knappen for å aktivere pausemodus. Trykk én gang til for å oppheve pausemodusen. Denne knappen kan ikke brukes ved automatisk drift. BETJENING KJØLING 1. Kontroller at oppsamlingsbeholderen er korrekt montert. 2. Monter utsugingsrøret korrekt (se avsnittet om utsugingsrør). I forbindelse med kjøling skal du alltid føre røret ut gjennom et åpent vindu, slik at den varme luften sendes ut av rommet. 3. Trykk flere ganger på knappen MODE for å velge kjøling. På LCD-displayet vises symbolet. 20

21 NORSK BRUKSANVISNING 4. Trykk flere ganger på knappen TEMP for å stille inn en romtemperatur mellom C. 5. Trykk på knappen for å velge viftehastighet. Du kan velge mellom høy, middels og lav. Merk! For å sikre en mest mulig effektiv kjøling skal du legge merke til følgende: a) Trekk for gardinene hvis rommet er utsatt for direkte sollys. b) Ikke plasser anlegget i nærheten av andre varmekilder. AVFUKTING 1. Hold vinduer og dører lukket for å sikre en mest mulig effektiv avfukting av rommet. 2. Kontroller at oppsamlingsbeholderen er korrekt montert. 3. Trykk flere ganger på knappen MODE for å velge avfukting. LCD-displayet viser. Viftehastigheten kan ikke justeres. 4. Når anlegget brukes som avfukter, skal ikke utsugingsrøret brukes. 2. Trykk på knappen for å velge viftehastighet. Du kan velge mellom høy, middels og lav. OPPVARMING (kun oppvarming) 1. Trykk flere ganger på knappen MODE og velg oppvarming. På LCD-displayet vises symbolet. 2. Trykk på for å velge viftehastighet. Du kan velge mellom høy, middels og lav. Merk! Hvis det kun er PTC-elementet som går, stanser kompressoren og viftemotoren. BETJENING Under kjøling og avfukting renner vannet inn i beholderen. Når beholderen er full, blinker indikatoren og en varseltone gis åtte ganger. På LCD-displayet vises feilkoden samtidig som kompressoren stanser. Viften fortsetter å gå med innstilt hastighet. Etter tre minutter slås anlegget av. Følg fremgangsmåten på figuren. Ta ut vannbeholderen, tøm ut vannet og sett beholderen tilbake på plass. VIFTE 1. Trykk flere ganger på knappen MODE. Velg vifte. På LCD-displayet vises symbolet. 21

22 NORSK BRUKSANVISNING Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 1. Vannbeholderen må ikke tas ut under kjøling og avfukting. Hvis dette skjer, utløses alarmen og kompressoren stanser. Anlegget går over til viftemodus. 2. Hvis beholderen skal tømmes før den er full, må du først stanse anlegget. Vent i tre minutter før du fjerner beholderen, slik at det ikke renner vann ut i anlegget. 3. Det sitter et plastrør på innsiden hvor beholderen er plassert. Ikke trekk ut pluggen mens anlegget går, da vannet brukes til å avkjøle kobberrøret. 4. Monter tappepluggen. BETJENING 1. Trykk avløpsslangen ned og sørg for at den sitter skrått. Fjern tappepluggen. 2. Avløpsslangen må ikke trykkes ned for andre formål, da dette vil føre til lekkasje. Sørg for at slangen ikke tettes til. 3. Ta tak i avløpsslangen og sett den inn i hullet for kontinuerlig tømming. 4. Avløp - Når du tømmer beholderen for vann, må du ikke trykke ned avløpsslangen. - Når du tømmer beholderen for vann, må du ikke bøye slangen. Kontinuerlig tømming Plugg Plugg Avløpshull Kontinuerlig tømming Plugg Avløpsslange 1. Når anlegget går eller stoppes, kan det lekke vann fra anlegget. Vær forsiktig hvis anlegget står på et teppe, og monter slangen så raskt som mulig. 2. Hold fast i avløpsslangen og demonter deretter den eksterne vannslangen. 22

23 NORSK BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV TRÅDLØS FJERNKONTROLL 1 Angir automatisk modus 2 Angir kjølemodus 3 Angir avfuktingsmodus 4 Angir viftemodus 5 Angir temperatur eller tid 6 Angir aktuell driftsmodus 7 Angir modus med automatisk viftehastighet 8 Angir modus med høy viftehastighet 9 Angir modus med middels viftehastighet 10 Angir modus med lav viftehastighet 11 Knappen ADJUST: Denne knappen brukes for å regulere romtemperaturen. Hvis du trykker én gang, økes temperaturen med 1 C, og hvis du trykker én gang til, senkes temperaturen med 1 C. 12 Knappen MODE: Når du trykker på denne knappen, endres modusen i følgende rekkefølge: automatisk, kjøling, avfukting, vifte. 13 Knappen AIRFLOW: Denne knappen brukes for å endre klaffmodusen. 14 Knappen ON/OFF: Denne knappen brukes for å starte eller stoppe anlegget. 15 Knappen SPEED: Denne knappen brukes for å velge luftgjennomstrømningshastigheten. Hver gang knappen trykkes inn, endres innstillingen i følgende rekkefølge: automatisk høy middels lav 16 Knappen SLEEP: Denne knappen aktiverer pausemodusen. 17 Knappen TIMER UP: Denne knappen brukes for å øke den innstilte tiden på timeren, uansett om timeren er koblet inn eller ikke. 18 Knappen TIMER DOWN: Denne knappen brukes for å redusere den innstilte tiden på timeren, uansett om timeren er koblet inn eller ikke. 23

24 NORSK BRUKSANVISNING UTSUGINGSRØR 1. Fest den firkantede enden av utsugingsrøret til anleggets utstugingsuttak. 2. Før den andre enden (utløpet) til nærmeste vindu. Viktig! Utsugingsrøret skal være mellom mm langt. Prøv å holde utsugingsrøret vannrett under monteringen. Hvis utsugingsrøret må bøyes, skal det gjøres som vist nedenfor. Korrekt montering er vist nedenfor (ved montering i veggen skal hullet være cm høyt). Feil montering (utsugingsrøret er bøyd for mye, noe som lett kan føre til funksjonsfeil). 24

25 NORSK BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLD Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Sørg for at strømmen er slått av før det utføres vedlikehold og reparasjoner. Dette forhindrer ulykker som følge av elektrisk støt. Ikke bruk kjemiske løsemidler som rensebensin eller fortynner ved rengjøring av anlegget. Det kan føre til riper eller skader på overflaten, og hele kabinettet kan bli ødelagt. LUFTFILTER Hvis luftfilteret er blokkert av støv, reduseres luftgjennomstrømningen. Rengjør filteret annenhver uke. Åpne luftfilteret 1. Løft luftfilterdekselet opp for å åpne det. 2. Ta luftfilteret ut av filterdekselet. Luftinntak Rengjøring Vask luftfilteret ved å senke det forsiktig ned i lunket vann (ca. 40 C) tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Skyll filteret rent for rengjøringsmiddel og la det tørke et mørkt sted. Montering 1. Fest filteret til filterdekselet med festekrokene på innsiden av dekselet. 2. Sett krokene i bunnen av filterdekselet i hullene i kabinettet. Trykk det tilbake til dets opprinnelige posisjon. Filterdeksel Kroker (10) HOLD OVERFLATEN REN Rengjør anleggets overflate med en fuktig klut og tørk deretter med en klut eller lignende. 25

26 NORSK BRUKSANVISNING VANNBEHOLDER 1. Ta tak i håndtaket på vannbeholderen og trekk den langsomt ut. 2. Hell vannet ut av beholderen. Rengjør den med vann tilsatt mildt rengjøringsmiddel (ca. 40 C), skyll forsiktig og sett den så tilbake på plass. Håndtak FEILSØKING Se punktene nedenfor før du leverer anlegget inn til service. PROBLEM ÅRSAK FORESLÅTT LØSNING Klimaanlegget virker ikke. Indikatoren viser driftsmodusen, men den aktiveres ikke. Feil ved strømforsyningen. 1. Anlegget er ikke koblet til strømnettet. 2. Støpselet eller stikkontakten er defekt. 3. Sikringen er gått. TIMEREN er innstilt på et starttidspunkt. 1. Koble anlegget til strømnettet. 2. Skift støpselet eller stikkontakten. 3. Send anlegget til servicesent. for å få skiftet sikring. Deaktiver TIMEREN eller vent på at den innstilte tiden utløper automatisk. Det kommer ikke kald luft under kjøling. 1. Romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen. 2. Det er rim på kjøleelementet. 1. Dette er helt normalt. 2. La anlegget tine. Når anlegget har tint, starter det. Det kommer ikke kald luft under avfukting. LCD-displayet viser E2. 1. Demonter luftfilteret og kontroller om det er rim på overflaten av kjøleelementet. 1. Strømforsyningen er ustabil. 2. Det har oppstått feil på anlegget. 1. La anlegget tine. Når anlegget har tint, starter det. Stopp klimaanlegget ved å slå av strømforsyningen. Vent 10 min. og start anlegget på nytt. Hvis E! vises på nytt, skal du ringe servicesenteret. LCD-displayet viser E3. Vannbeholderen er full. Tøm beholderen for vann. 26

27 NORSK BRUKSANVISNING SIKKERHETSTILTAK OG VIKTIGE RETNINGSLINJER MERK! Anlegget må ikke bruke i lokaler hvor det oppholder seg mange mennesker. Anlegget må ikke brukes på steder hvor det utsettes for direkte sollys, da fargen kan falme. Anlegget må ikke brukes i vann eller våte omgivelser. Det kan medføre lekkasjestrøm. Anlegget må ikke brukes i nærheten av gassapparater, åpen ild eller i nærheten av brennbare væsker. Anlegget må ikke plasseres rett under en stikkontakt. Anlegget må ikke brukes i vaskerier, baderom eller i nærheten av svømmebasseng. ANNET Hold anlegget en meter unna tv-apparater og radioer for å unngå risikoen for elektromagnetisk interferens. Anlegget må ikke brukes med luftuttaket plassert for tett inntil veggen. Uttaket må heller ikke tildekkes, da det kan forårsake overoppheting. SVÆRT VIKTIG La aldri anlegget velte eller helle. Hvis anlegget velter, skal du straks ta støpselet ut av stikkontakten og kontakte din lokale forhandler. Ikke sprøyt insektsspray eller andre kjemikalier på anlegget, da det kan skade plastkabinettet. VIKTIGE RETNINGSLINJER Dette er et mobilt klimaanlegg. Hele anlegget befinner seg i lokalet og skiller seg dermed fra fastmonterte eller separerte klimaanlegg. Hvis anlegget ikke kan redusere romtemperaturen, skyldes det ikke kvaliteten på anlegget. Anlegget har gode kjøleegenskaper, men de er begrenset til det vifteformede området. Se side 2 3 for detaljer om anleggets funksjonsprinsipp. ETTERSALGSSERVICE Kontakt forhandleren eller produsentens servicesenter hvis du trenger hjelp. VEDLIKEHOLD: Noen ganger kan det av ulike årsaker forekomme urenheter i det mobile klimaanlegget etter bruk, noe som kan redusere effekten. Vi anbefaler derfor regelmessig vedlikehold. Kontakt din lokale forhandler for å få utført servicekontroll. Kontakt servicesenteret for å få skiftet ledningen og støpselet dersom de er skadet. 27

28 NORSK BRUKSANVISNING KOBLINGSSKJEMA MONTERING AV UTSUGINGSRØR Luftuttak Firkantet røruttak Plastring til montering av rør 1 Rør Plastring til montering av rør 2 Røruttak 2 Vinduskonsoll MONTERING AV UTSUGINGSRØR: SE ILLUSTRASJONEN OVENFOR 1. FEST UTSUGINGSRØRETS FIRKANTEDE ENDE (2) TIL ANLEGGETS UTSUGINGSUTTAK. 2. MONTER DEN LILLE RINGEN (3) I DEN FIRKANTEDE ENDEN (2). 3. MONTER RØRET (4) I ENDEN AV DET STORE RINGUTTAKET (3). 4. KOBLE SAMMEN RØRET OG UTTAKET (5 OG 6). FØLG TRINN MONTER RØRUTTAKETS FIRKANTEDE ENDE I VINDUSKONSOLLEN (7). MERK! DEN FLATE SIDEN SKAL VENDE OPP. 28

29 SVENSKA BRUKSANVISNING INTRODUKTION Denna mobila luftkonditioneringsanläggning är en liten enhet, som kan justera temperaturen och luftfuktigheten i en lokal. Anläggningens flexibilitet gör det lätt att använda den i många olika situationer och lokaler. Den har flera funktioner, däribland kylning, uppvärmning, avfuktning och ventilation. Anläggningen har utvecklats speciellt med tanke på användning i hemmet, på kontoret osv. Den har en kompakt design jämfört med andra apparater med samma kylkapacitet. Energiförbrukningen är mycket låg, och samtidigt är anläggningen mycket tyst. VIKTIGT! Innan du börjar använda din mobila luftkonditioneringsanläggning bör du läsa den här bruksanvisningen noga. Bruksanvisningen är avsedd att fungera som uppslagsverk och utgör inte något kontrakt. Vi förbehåller oss rätten att utföra tekniska ändringar utan att detta meddelas i förväg. Om du trycker på SLEEP för att anläggningen ska gå viloläge, annulleras den inställda sluttiden för timern, och om du trycker på knappen TIMER, annulleras det inställda viloläget. SÅ FUNGERAR ANLÄGGNINGEN Gasen utväxlar värme med luften i lokalen och omvandlas till vätska. Den strömmar till ett kapillarrör, där temperaturen och trycket faller, och strömmar därefter till kylelementet. Under värmeutväxlingen absorberar kylmedlet värmen, så att temperaturen sänks. Kylelementets temperatur är lägre än rumstemperaturens daggpunkt, och vattenångorna kondenseras därför på utsidan av kylelementet och samlas i uppsamlingsbehållaren. Under den processen sänks den relativa luftfuktigheten i lokalen, som därmed avfuktas. När TIMERN är inställd, stängs luftkonditioneringsanläggningen genast. Den börjar köra igen i föregående läge vid den inställda tidpunkten. Tryck på TIMER, och välj TIME för att visa klockslaget. Timmar och minuter kan justeras med knappen Hr./Min. fönster eller vägg utsugningsrör 29

30 SVENSKA BRUKSANVISNING Om anläggningen ENDAST ska användas som avfuktare, ska utsugningsröret alltid monteras av. När den används som luftkonditioneringsanläggning, ska utsugningsröret monteras på anläggningens luftutlopp. SÅ FUNGERAR ANLÄGGNINGEN KYLNING Luftström 1 Som visas i bilden nedan skickas luft förbi kylelementet, som kyler ned den luft som blåser genom utloppet. Luftström 2 Luft skickas också förbi kondensatorn, vilket värmer upp luften. Dessa två luftströmssystem skiljer på den varma och den kalla luften. Den varma luften skickas ut genom utloppet på baksidan, och den kalla luften skickas ut på anläggningens framsida. kylig luft övre fläktmotor nedre fläktmotor varm luft kompressor kylelement luftström 1 kapillarrör luftström 2 kondensator AVFUKTNING När anläggningen slås på är kompressorn och ventilatorn igång. Kylmedel med låg temperatur och lågt tryck pumpas in i kompressorn och komprimeras till hög temperatur och högt tryck, och därefter skickas gasen till kondensatorn. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Endast kylning Modell KC-20Y KG-25Y KG-35Y Kylkapacitet 7000BTU/H 9000BTU/H 120QOBTU/H Avfuktningskapacitet (l/dag) Kyleffekt (W) Luftgenomströmning (m³/t) Stömkälla ~220 V 50 Hz/60 Hz ~220 V 50 Hz/60 Hz ~220 V 50 Hz/60 Hz Bullernivå Nettovikt (kg) Mått 88x45,5x35,5 88x45,5x35,5 88x45,5x35,5 Förpackning (cm) 92x50,5x40,5 92x50,5x40,5 92x50,5x40,5 Kylmedel R22 eller R407C R22 eller R407C R22 eller R407C Vattenbehållarkapacitet (l) OBS! 1. Ovanstående kylkapacitet är mätt vid en omgivande torrtemperatur på 30 ºC och en våttemperatur på 25,5 C (både inomhus och utomhus). 2. Bullernivån är mätt vid en punkt en meter från anläggningens framsida under kylning. 3. Ventilatorns strömförbrukning är mätt under drift vid maximal hastighet. 4. Ovan nämnda specifikationer är endast avsedda att använda som referens. Se korrekt information på namnplåten. 30

31 SVENSKA BRUKSANVISNING ÖVERSIKT FRAM Kontrollpanel Övre luftuttlopp Handtag ANVÄNDNING Driftstemperaturen för kylning och avfuktning är C. Luftkonditioneringsanläggningen ska placeras på en öppen plats, där luftutloppen inte kan täckas för. Anläggningen ska placeras minst 50 cm från väggar och andra hinder. Nedre luftintag BAK Kontinuerlig tömning Varmluftsuttag Nedre luftintag Vattenbehållare Övre luftintag Kontrollera följande innan du ansluter luftkonditioneringsanläggningen till strömkällan: 1. Strömkällan har en nominell spänning på ±6 %. 2. Strömkabeln är ORDENTLIGT JORDAD och avsedd för en utgångsström på 20A, så att man undviker spänningsfall när luftkonditioneringsanläggningen sätts igång. 3. Anläggningen är ansluten till ett eluttag på 16 ampere med en kontakt på 16 ampere. 31

32 SVENSKA BRUKSANVISNING 4. Ledningen ska vara minst 2,5 mm² i diameter. 5. Om anläggningens nätkabel går sönder ska den bytas ut mot en nätkabel av typen H05VV-F, 3G, 1,5 mm² (endast uppvärmning) eller HO5VV-F, 3G, 1,0 mm² (endast kylning). Detta ska utföras av en utbildad servicetekniker. 6. Kontakta serviceavdelningen för att få nätsladden och kontakten utbytta om de är skadade. Strömkällan ska vara ordentligt jordad JORD elleverantör om du vill ha detaljerad information om godkänd utrustning. Där kan du se om det finns några restriktioner för anslutning av produkter som tvättmaskiner, luftkonditioneringsanläggningar eller elektriska ugnar. 4. Se anläggningens märkplåt om du vill ha mer information om luftkonditioneringsanläggningens elanslutning. LCD-DISPLAY VILOLÄGE VENTILATIONSLÄGE KYLLÄGE VISA TIMER UPPVÄRMNINGSLÄGE TORRT LÄGE För att undvika flimmer när kompressorn sätts igång (teknisk process), gäller följande installationsförutsättningar. 1. Luftkonditioneringsanläggningens strömanslutning ska ske vid huvudströmfördelaren. Den fördelaren ska ha låg impedans. Normalt kan nödvändig impedans uppnås med en säkring på 32 ampere. 2. Ingen annan utrustning får anslutas till denna starkströmsledning. 3. Läs mer i kontraktet med din INSTÄLLNING AV TEMPERATUR AUTOMATISKT LÄGE TIMER PÅ/AV VENTILATORHASTIGHET KONTROLLPANEL Knapp för inställning av ventilatorhastighet På/av-knapp Lägesknapp LCD-display Viloknapp Temperaturknapp Timerknapp OBS! OM HASTIGHETSKNAPPEN HÅLLS INNE I TVÅ SEKUNDER, AKTIVERAS KLAFF- FUNKTIONEN, OCH OM MAN TRYCKER PÅ 32

33 SVENSKA BRUKSANVISNING DEN IGEN, AVAKTIVERAS KLAFF- FUNKTIONEN. VAL AV LUFTKONDITIONERINGS- ANLÄGGNINGENS FUNKTIONER 1. SLÅ PÅ LUFTKONDITIONERINGS- ANLÄGGNINGEN Tryck på på/av-knappen, 1/0. Detta startar anläggningen. 2. KNAPP FÖR ATT VÄLJA LÄGE: MODE Väljer driftsläge. Det finns fem lägen att välja mellan: VENTILATION -> KYLNING -> AVFUKTNING -> UPPVÄRMNING -> AUTOMATISK. 3. KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV VENTILATORHASTIGHETEN : Det finns tre ventilatorhastigheter och tre hastigheter för kylning och uppvärmning. Tryck på knappen för att ändra ventilatorhastigheten. Den har lägena HÖG -> MEDEL -> LÅG (vid ventilation) eller HÖG -> MEDEL -> LÅG (vid kylning eller uppvärmning). 4. KNAPP FÖR TEMPERATURS- INSTÄLLNING: TEMP Så snart luftkonditioneringsanläggningen sätts igång för kylning eller uppvärmning, visar displayen på kontrollpanelen den inställda temperaturen (den skiljer sig normalt från den faktiska rumstemperaturen. Höj eller sänk temperaturen med knapparna och. För att inte belasta de invändiga komponenterna i onödan är det klokt att ställa in temperaturen innan man väljer driftsläge. 5. ANVÄND KNAPPEN FÖR ATT PROGRAMMERA LUFTKONDITIO- NERINGSANLÄGGNINGEN: När anläggningen är igång kan du ställa in när den ska stanna. När anläggningen är avslagen (men strömmen är på), kan du ställa in när den ska starta. Maximal inställningstid är 24 timmar. Använd knapparna och för att öka eller minska tiden. 6. VILOKNAPP När anläggningen är igång kan du trycka på knappen för att den ska gå i viloläge och trycka en gång till för att den ska lämna viloläget. Den här knappen kan inte användas vid automatisk drift. ANVÄNDNING KYLNING 1. Kontrollera att uppsamlingsbehållaren är korrekt monterad. 2. Montera utsugningsröret korrekt (se sidan om utsugningsrör). I samband med kylning ska du alltid föra ut röret genom ett öppet fönster för att skicka 33

34 SVENSKA BRUKSANVISNING ut den varma luften ur lokalen. 3. Tryck på knappen MODE flera gånger för att välja kylning. På LCD-displayen visas symbolen. 4. Tryck på knappen TEMP flera gånger för att ställa in en rumstemperatur på C. 5. Tryck på knappen för att välja ventilatorhastighet. Man kan välja mellan hög, medel och låg. Obs! Var uppmärksam på följande för att garantera en effektivare kylning: a) Dra för gardinerna om lokalen är utsatt för direkt solljus. b) Placera inte anläggningen i närheten av andra värmekällor. AVFUKTNING 1. Håll fönster och dörrar stängda för att garantera en effektivare avfuktning av lokalen. 2. Kontrollera att uppsamlingsbehållaren är korrekt monterad. 3. Tryck på knappen MODE flera gånger för att välja avfuktning. LCD-displayen visar. Ventilatorhastigheten kan inte justeras. 4. När anläggningen bara används som avfuktare får inte utsugningsröret användas. VENTILATOR 1. Tryck på knappen MODE flera gånger. Välj ventilation. På LCD-displayen visas symbolen. 2. Tryck på knappen för att välja ventilatorhastighet. Man kan välja mellan hög, medel och låg. UPPVÄRMNING (endast uppvärmning) 1. Tryck på knappen MODE och välj uppvärmning. På LCD-displayen visas symbolen. 2. Tryck på för att välja ventilatorhastighet. Man kan välja mellan hög, medel och låg. Obs! Om endast PTC-elementet är igång stannar kompressorn och ventilatormotorn. ANVÄNDNING Under kylning eller avfuktning går vattnet in i behållaren. När behållaren är full blinkar indikatorn och varningssignalen hörs åtta gånger. På LCD-displayen visas felmeddelandet och kompressorn stannar. Ventilatorn fortsätter köra i den inställda hastigheten. Efter tre minuter stannar anläggningen. Gör enligt nedanstående bild. Ta ut vattenbehållaren, häll ut vattnet och sätt 34

35 SVENSKA BRUKSANVISNING därefter tillbaka den. Steg 1 Steg 2 3. Ta tag i avloppsslangen och sätt in den i hålet för kontinuerlig tömning. 4. Avlopp - När du tömmer ut vatten ur behållaren får du inte trycka ned på avloppsslangen. - När du tömmer ut vatten ur behållaren får du inte böja slangen. Steg 3 1. Under kylning eller avfuktning får vattenbehållaren inte tas ut. I så fall hörs larmet, kompressorn stannar och anläggningen byter till ventilation. 2. Om behållaren ska tömmas innan den är full ska anläggningen först stängas av. Vänta sedan tre minuter innan behållaren tas bort, så att det inte rinner ut vatten i anläggningen. 3. Det sitter ett plaströr inne där behållaren är placerad. Ta inte ut proppen när anläggningen är igång, eftersom vattnet används för att kyla kopparröret. 4. Montera avtappningsproppen. ANVÄNDNING 1. Tryck ned avloppsslangen och se till att den sitter snett. Ta ur avtappningsproppen. 2. Avloppsslangen får inte tryckas ned i annat fall, eftersom den då kan läcka. Se till att slangen inte blir tilltäppt. Kontinuerlig tömning Kontakt Kontakt Avloppshål Kontinuerlig tömning Kontakt Avloppsslang 1. När anläggningen är igång eller när den stoppas kan det läcka ut vatten. Var försiktigt om anläggningen står på en matta och montera slangen så snabbt som möjligt. 2. Håll i avloppsslangen och montera därefter bort den externa vattenslangen. 35

36 SVENSKA BRUKSANVISNING BESKRIVNING AV TRÅDLÖS FJÄRRSTYRNING 1 Anger automatiskt läge 2 Anger kylningsläge 3 Anger torrt läge 4 Anger ventilationsläge 5 Anger temperaturen eller tiden 6 Anger aktuellt driftsläge 7 Anger läge med automatisk ventilatorhastighet 8 Anger läge med hög ventilatorhastighet 9 Anger läge med medelventilatorhastighet 10 Anger läge med låg ventilatorhastighet 11 Knappen ADJUST: Den här knappen ställer in rumstemperaturen. Om du trycker en gång höjs temperaturen med 1 C, och om du trycker en gång till sänks temperaturen med 1 C. 12 Knappen MODE: När man trycker på den här knappen ändras lägena i följande ordning: automatisk, kylning, torr, ventilation. 13 Knappen AIRFLOW: Den här knappen används för att ändra klaff-lägena. 14 Knappen ON/OFF: Den här knappen används för att starta eller stänga anläggningen. 15 Knappen SPEED: Den här knappen används för att välja luftgenomströmningshastigheten. Varje gång man trycker på den ändras inställningen i följande ordning: automatisk, hög, medel, låg. 16 Knappen SLEEP: Den här knappen får maskinen att gå i viloläge. 17 Knappen TIMER UP: Den här knappen används för att öka den inställda tiden på timern, oavsett om timern är påeller avslagen. 18 Knappen TIMER DOWN: Den här knappen används för att minska den inställda tiden på timern, oavsett om timern är på- eller avslagen. 36

37 SVENSKA BRUKSANVISNING UTSUGNINGSRÖR 1. Sätt fast den fyrkantiga delen av utsugningsröret vid anläggningens utsugningsdel. 2. För den andra änden (utloppet) till närmaste fönster. Viktigt! Utsugningsröret ska vara mellan 500 och mm långt. Försök hålla utsugningsröret horisontellt under monteringen. Om utsugningsröret ska böjas ska man följa beskrivningen här nedan. Korrekt montering visas här nedan (vid montering i väggen ska hålet vara cm högt). Felaktig montering (utsugningsröret är för mycket böjt, vilket lätt kan leda till funktionsfel). 37

38 SVENSKA BRUKSANVISNING UNDERHÅLL Dra ut kontakten ur eluttaget före rengöring. Se till att strömmen är avstängd innan du genomför underhåll eller reparation. Detta förhindrar olyckor på grund av elstötar. Använd inga kemiska lösningsmedel som bensen eller förtunningsmedel för att rengöra anläggningen. Detta kan repa eller skada ytan och hela höljet kan ta skada. LUFTFILTER Om luftfiltret är blockerat av damm minskar luftgenomströmningen. Rengör filtret varannan vecka. Öppna luftfiltret 1. Lyft upp luftfilterhöljet för att öppna det. 2. Tag ut luftfiltret ur filterhöljet. Luftintag Rengöring Tvätta luftfiltret genom att försiktigt sänka ned det i ljummet vatten (ca. 40 C) med ett milt rengöringsmedel. Skölj ur rengöringsmedlet ur filtret och låt det torka på en mörk plats. Montering 1. Sätt fast filtret i filterhöljet med krokarna på insidan av höljet. 2. Fäst krokarna nertill i hålen i filterhöljet. Tryck tillbaka det till det ursprungliga läget. Filterhölje Krokar (10) HÅLL YTAN REN Rengör anläggningens yta med en fuktig trasa, och torka den sedan med en trasa eller liknande. 38

39 SVENSKA BRUKSANVISNING VATTENBEHÅLLARE 1. Ta tag i vattenbehållarens handtag och dra sakta ut den. 2. Häll ut vattnet ur behållaren, rengör med vatten och ett milt rengöringsmedel (ca. 40 C), skölj och torka försiktigt, och sätt därefter tillbaka den på plats. Handtag FELSÖKNING Kontrollera nedanstående punkter, innan du beställer servicereparation av anläggningen. PROBLEM ORSAK FÖRESLAGEN LÖSNING Luftkonditioneringsanläggningen fungerar inte. Indikatorn visar driftsläget, men den är inte igång. Under kylning kommer det inte ut någon kall luft. Fel på strömkällan. 1. Anläggningen är inte ansluten till strömmen. 2. Kontakten eller vägguttaget är i dåligt skick. 3. Säkringen har gått. TIMERN är inställd på en starttid. 1. Rumstemperaturen är lägre än den temperatur du har ställt in. 2. Det är frost på kylelementet. 1. Anslut anläggningen till strömkällan. 2. Byt kontakt eller vägguttag. 3. Skicka anläggningen till servicecentret för att byta ut säkringen. Stäng TIMERN, eller vänta tills den inställda tiden går ut automatiskt. 1. Det är helt normalt. 2. Låt anläggningen frosta av. När avfrostningen är färdig startar den igen. Under avfuktning kommer det inte ut någon kall luft. LCD-displayen visar E2 1. Montera av luftfiltret och kontrollera om det är frost på kylelementets yta. 1. Strömförsörjningen är instabil. 2. Det har uppstått ett fel på anläggningen. 1. Låt anläggningen frosta av. När avfrostningen är färdig startar den igen. Stoppa luftkonditioneringsanläggningen genom att stänga av strömförsörjningen. Starta anläggningen efter 10 minuter. Om E! visas igen ska du ringa till servicecentret. LCD-displayen visar E3 Vattenbehållaren är överfylld. Töm behållaren på vatten. 39

40 SVENSKA BRUKSANVISNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH RIKTLINJER OBS! Anläggningen får inte användas i lokaler där många människor uppehåller sig. Anläggningen får inte användas på platser som utsätts för direkt solljus, eftersom färgen kan blekna. Anläggningen får inte användas i vatten eller våta omgivningar. Det kan medföra läckström. Anläggningen får inte användas i närheten av gasbehållare, öppen eld eller i närheten av brännbara vätskor. Anläggningen får inte placeras direkt under ett eluttag. Anläggningen får inte användas i tvättstugor, badrum eller i närheten av simbassänger. ANNAT Placera anläggningen minst en meter från tv- eller radioapparater för att undvika risken för elektromagnetisk störning. Anläggningen får inte användas med luftutloppet för nära väggen. Utloppet får heller inte täppas till, eftersom detta kan orsaka överhettning. MYCKET VIKTIGT Låt aldrig anläggningen välta eller luta. Om anläggningen välter ska du genast dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta din återförsäljare. Undvik att spruta insektsgift eller andra kemikalier eftersom detta kan skada plasthöljet. SPECIELLA RIKTLINJER Det här är en mobil luftkonditioneringsanläggning. Hela anläggningen befinner sig inne i en lokal och skiljer sig därmed från fastmonterade eller delade luftkonditioneringsanläggningar. Om anläggningen inte kan sänka rumstemperaturen beror det inte på anläggningens kvalitet. Anläggningen har goda kylningsresultat, men de begränsar sig till det solfjäderformiga området. Se sidan 2 3 för mer information om hur anläggningen fungerar. GARANTISERVICE Kontakta återförsäljaren eller tillverkarens servicecenter, om du behöver hjälp. UNDERHÅLL: Ibland kan det av olika orsaker finnas smuts i den mobila luftkonditioneringsanläggningen efter användningen, vilket kan försämra effektiviteten. Därför rekommenderas ett regelbundet underhåll. Kontakta din lokale återförsäljare för att få en serviceefterkontroll utförd. Kontakta ditt servicecenter för att få sladden och kontakten utbytta om de är skadade. 40

41 SVENSKA BRUKSANVISNING ELEKTRISKT DIAGRAM MONTERING AV UTSUGNINGSRÖR Luftuttag Fyrkantigt röruttag Plastring för samling av rör 1 Rör Plastring för samling av rör 2 Röruttag 2 Fönsterkonsol MONTERING AV UTSUGNINGSRÖR: SE OVANSTÅENDE ILLUSTRATION 1. SÄTT FAST UTSUGNINGSRÖRETS FYRKANTIGA ÄNDE (2) TILL ANLÄGGNINGENS UTSUGNINGSDEL. 2. SÄTT DEN LILLA RINGEN (3) I DEN FYRKANTIGA ÄNDEN (2). 3. SÄTT RÖRET (4) I DET STORA RINGUTTAGET (3). 4. SÄTT IHOP RÖRET OCH UTTAGET (5 OCH 6). FÖLJ STEG SÄTT RÖRUTTAGETS FYRKANTIGA ÄNDE I FÖNSTERKONSOLEN (7). OBS! DEN PLATTA SIDAN SKA VARA UPPÅT. 41

42 SUOMI KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Ilmastointilaite on pieni ja siirrettävä yksikkö, jolla voit säädellä sisäilman lämpötilaa ja huoneen kosteutta. Laite on erittäin joustava ja helppokäyttöinen ratkaisu eri tilanteissa ja tiloissa. Ilmastointilaitteella on monta tehtävää, kuten sisäilman jäähdytys, lämmitys, kuivaus ja tuuletus. Laite on suunniteltu käytettäväksi kotona, toimistossa tai muissa vastaavissa sisätiloissa. Muotoilultaan laite on kompakti verrattuna muihin laitteisiin, joiden jäähdytyskapasiteetti on samaa tasoa. Sähkönkulutus on erittäin alhainen ja käyntiääni hyvin hiljainen. TÄRKEÄÄ! Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin käytät siirrettävää ilmastointilaitetta ensimmäisen kerran. Laite siirtyy lepotilaan ja ajastimen määritykset kumoutuvat, kun painat SLEEP-painiketta. Lepotila kumoutuu, kun painat TIMER-painiketta. LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE Kaasumainen kylmäaine muuntuu nesteeksi vuorovaikutuksessa lämpimän sisäilman kanssa. Kylmäaine virtaa kapillaariputkeen, jossa lämpötila ja paine laskevat, ja siirtyy putkea pitkin kylmäosaan. Ylimääräinen lämpö imeytyy kylmäaineeseen, jolloin lämpötila laskee. Kylmäosan lämpötila on alhaisempi kuin sisäilman kastepiste, joten kosteus tiivistyy vedeksi kylmäosan ulkopinnalle ja vesi kerääntyy vesisäiliöön. Prosessin aikana suhteellinen ilmankosteus laskee huoneistossa, ja sisäilma on aiempaa kuivempaa. Tässä käyttöohjeessa on ohjeita laitteen käyttämiseen; käyttöohje ei ole sopimus. Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. ikkuna tai seinä poistoputki Kun ajastin säädetään, ilmastointilaite pysähtyy. Laite käynnistyy uudelleen vasta ajastimen määräämänä hetkenä. Paina TIMER-painiketta ja säädä aika TIME-toiminnolla. Voit säätää tunnit ja minuutit painikkeella Hr./Min. Jos laitetta käytetään VAIN kuivaimena, lämpimän ilman poistoputki on poistettava laitteesta. Jos laitetta käytetään ilmastointilaitteena, ilmanpoistoputki on asennettava poistoaukkoon. 42

43 SUOMI KÄYTTÖOHJE LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE JÄÄHDYTYS Ilmavirta 1 Oheisessa kuvassa on esitetty, miten ilma virtaa kylmäosan ohi. Kylmäosa jäähdyttää ilman, joka poistuu laitteesta poistoaukon kautta. Ilmavirta 2 Ilma virtaa kondensaattorin ohi. Kondensaattori lämmittää ilmavirtaa. Nämä kaksi ilmanvirtausjärjestelmää erottavat lämpimän ja kylmän ilman. Lämmin ilma virtaa huoneistoon laitteen takaosan poistoaukosta ja kylmä ilma laitteen etuosasta. KUIVAUS Kun laitteeseen kytketään virta, kompressori ja ilmastointilaite käynnistyvät. Kylmäaine, jonka lämpötila on alhainen, pumppautuu alhaisella paineella kompressoriin ja puristuu korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa kaasuksi. Kaasu ohjautuu kondensaattoriin. TEKNISET TIEDOT Vain jäähdytys Malli KC-20Y KG-25Y KG-35Y Jäähdytyskapasiteetti 7000BTU/H 9000BTU/H 120QOBTU/H Kuivauskapasiteetti (l/päivä) Jäähdytysteho (W) Ilmamäärä (m³/tunti) Virtalähde ~220 V 50 Hz/60 Hz ~220 V 50 Hz/60 Hz ~220 V 50 Hz/60 Hz Äänitaso Nettopaino (kg) Mitat 88 x 45,5 x 35,5 88 x 45,5 x 35,5 88 x 45,5 x 35,5 kylmä ilma puhaltimen ylämoottori puhaltimen alamoottori lämmin ilma kompressori kylmäosa ilmavirta 1 kapillaariputki ilmavirta 2 kondensaattori Pakkaus (cm) 92 x 50,5 x 40,5 92 x 50,5 x 40,5 92 x 50,5 x 40,5 Kylmäaine R22 tai R407C R22 tai R407C R22 tai R407C Vesisäiliön tilavuus (l) HUOMAUTUS! 1. Jäähdytyskapasiteetti on mitattu olosuhteissa, joissa ympäröivän ilman kuivalämpötila on 30 ºC ja märkälämpötila 25,5 C (sekä sisä- että ulkotiloissa). 2. Melutaso on mitattu 1 metrin etäisyydeltä laitteen etuosasta, kun jäähdytystoiminto on ollut kytkettynä. 3. Tuulettimen sähkönkulutus on mitattu tuulettimen puhaltaessa ilmaa enimmäisnopeudella. 4. Tekniset tiedot ovat kuitenkin vain ohjeellisia. Katso lisätietoja laitteen tyyppikilvestä. 43

44 SUOMI KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ ETUOSA Käyttöpaneeli Yläpoistoaukko Kahva KÄYTTÖ Jäähdytyksen ja kuivauksen käyttölämpötila on C Ilmastointilaite on asetettava avoimeen paikkaan, niin että ilma pääsee esteettä virtaamaan ilma-aukoista. Laite on sijoitettava vähintään 50 cm:n etäisyydelle seinästä ja muista esteistä. Alaimuaukko TAKAOSA Jatkuva tyhjennys Vesisäiliö Yläimuaukko Lämpimän ilman poistoaukko Alaimuaukko Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin liität ilmastointilaitteen sähköverkkoon: 1. Nimellisjännitteen sallittu arvo on ±6 %. 2. Sähköliitäntä on TURVALLISESTI MAADOITETTU, ja ottovirta on 20 A. Tällöin vältytään jännitehäviöltä, kun ilmastointilaite käynnistetään. 3. Pistorasia ja pistoke soveltuvat 16 A:n sähkövirralle. 44

45 SUOMI KÄYTTÖOHJE 4. Johdon koon on oltava vähintään 2,5 mm². 5. Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, se on vaihdettava sähköjohtoon, joka on tyypiltään H05VV-F, 3G, 1,5 mm² (vain lämmitys) tai HO5VV-F, 3G, 1,0 mm² (vain jäähdytys). Sähkötyöt saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. 6. Ota yhteyttä huoltopalveluun, kun haluat vaihtaa vahingoittuneen sähköjohdon ja pistokkeen. Pistorasian on oltava turvallisesti maadoitettu. MAADOITUS 2. Tähän vahvavirtajohtoon ei saa liittää muita laitteita. 3. Lisätietoja hyväksyttävistä liitännöistä saat sähköyhtiön kanssa solmimastasi sopimuksesta. Sopimuksessa on esitetty mahdolliset rajoitukset, jotka koskevat esimerkiksi pesukoneiden, ilmastointilaitteiden ja sähköliesien verkkoliitäntöjä. 4. Katso tarkempia tietoja sähköliitännästä ilmastointilaitteen tyyppikilvestä. LCD-NÄYTTÖ TUULETUSTILA JÄÄHDYTYSTILA AJASTIMEN LUKEMA LÄMMITYSTILA LEPOTILA KUIVAUSTILA Noudattamalla jäljempänä esitettyjä asennusohjeita voit estää kompressoria tärisemästä käynnistysvaiheessa (tekninen vaihe). 1. Ilmastointilaitteen sähköliitäntä on tehtävä päävirranjakajalla. Virranjakajan vaihtosähkövastuksen on oltava alhainen. Tavallisesti vaadittavaan vaihtosähkövastukseen riittää 32 ampeerin sulake. LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ AUTOMAATTITILA AJASTIN KÄYTÖSSÄ / POISSA KÄYTÖSTÄ TUULETTIMEN NOPEUS KÄYTTÖPANEELI Tuulettimen nopeudensäätöpainike Käynnistys-/ pysäytyspainike Toimintatilapainike LCD-näyttö Lepopainike Lämpötilapainike Ajastinpainike HUOMAUTUS! VOIT OTTAA LÄPPÄTOIMINNON KÄYTTÖÖN PITÄMÄLLÄ 45

46 SUOMI KÄYTTÖOHJE NOPEUDENSÄÄTÖPAINIKETTA ALHAALLA KAKSI SEKUNTIA JA POISTAA LÄPPÄTOIMINNON KÄYTÖSTÄ PAINAMALLA PAINIKETTA UUDELLEEN. ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTOJEN VALITSEMINEN 1. ILMASTOINTILAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN Paina käynnistys- ja pysäytyspainiketta 1/0. Laite käynnistyy. 2. TOIMINTATILAN VALINTAPAINIKE Toimintatila valitaan Modepainikkeella. Voit valita jonkin seuraavista toimintatiloista: TUULETUS -> JÄÄHDYTYS -> KUIVAUS -> LÄMMITYS -> AUTOMAATTI. 3. TUULETTIMEN NOPEUDENSÄÄTÖPAINIKE : Tuuletuksessa, jäähdytyksessä ja lämmityksessä on kolme eri nopeudensäätövaihtoehtoa. Voit valita haluamasi tuuletusnopeuden painamalla painiketta. Nopeudensäätö muuttuu järjestyksessä NOPEA -> NORMAALI -> HIDAS (tuuletus) tai NOPEA -> NORMAALI -> HIDAS (jäähdytys tai lämmitys). 4. LÄMPÖTILANSÄÄTÖPAINIKE Kun ilmastointilaite käynnistetään jäähdytys- tai lämmitystilassa, käyttöpaneelin näytössä näkyy lämpötilan ohjausarvo (arvo poikkeaa useimmiten sisäilman todellisesta lämpötilasta). Voit nostaa tai laskea lämpötilaa painikkeilla ja. Määritä lämpötila ennen toimintatilan valitsemista, jotta laitteen osat eivät kuormitu turhaan. 5. ILMASTOINTILAITTEEN OHJELMOINTIPAINIKE Kun laite on käynnissä, voit määrittää laitteen pysähtymisajan. Kun laite on pysäytettynä (laitteessa on kuitenkin virta kytkettynä), voit määrittää laitteen käynnistymisajan. Voit määrittää laitteen pysähtymään tai käynnistymään enintään 24 tunnin kuluttua. Painikkeilla ja voit pidentää ja lyhentää aikaa. 6. LEPOPAINIKE Painamalla käynnissä olevan ilmastointilaitteen lepopainiketta voit keskeyttää laitteen toiminnan hetkeksi. Kun painat lepopainiketta uudelleen, ilmastointilaite jatkaa samassa toimintatilassa. Jos valittuna on automaattitila, painike ei ole käytössä. KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS 1. Tarkista, että vesisäiliö on asennettu oikein. 46

47 SUOMI KÄYTTÖOHJE 2. Asenna ilmanpoistoputki oikein (ks. kohta Ilmanpoistoputki). Johda lämmin ilma aina avoimesta ikkunasta ulos, kun käytät laitetta jäähdytystilassa. 3. Valitse jäähdytystila painamalla MODEpainiketta. LCD-näytössä näkyy. 4. Säädä lämpötilan ohjausarvoksi C painamalla TEMP-painiketta. 5. Valitse tuuletusnopeus painamalla. Voit valita suuren, normaalin tai alhaisen nopeuden. Huomautus! Voit varmistaa tehokkaan jäähdytystuloksen toimimalla seuraavasti: a) Vedä verhot ikkunoiden eteen, jos aurinko paistaa suoraan sisään. b) Aseta ilmastointilaite erilleen lämmönlähteistä. KUIVAUS 1. Kuivaus tehostuu, kun pidät ikkunat ja ovet suljettuina. 2. Tarkista, että vesisäiliö on asennettu oikein. 3. Valitse kuivaustila painamalla MODEpainiketta. LCD-näytössä näkyy. Kuivausnopeutta ei voida säätää. 4. Irrota ilmastointilaitteesta ilmanpoistoputki, kun käytät laitetta kuivaimena. TUULETUS 1. Paina MODE-painiketta. Valitse tuuletustila. LCD-näytössä näkyy. 2. Valitse tuuletusnopeus painamalla. Voit valita suuren, normaalin tai alhaisen nopeuden. LÄMMITYS (vain lämmitys) 1. Valitse lämmitystila painamalla MODEpainiketta. LCD-näytössä näkyy. 2. Valitse tuuletusnopeus painamalla. Voit valita suuren, normaalin tai alhaisen nopeuden. Huomautus! Jos vain kylmäjärjestelmä on toiminnassa, kompressori ja tuuletin pysähtyvät. KÄYTTÖ Jäähdytys- ja kuivaustilassa vesi kerääntyy vesisäiliöön. Kun säiliö täyttyy, merkkivalo alkaa vilkkua ja varoitusääni kuuluu kahdeksan kertaa. LCD-näytössä näkyy virhekoodi ja kompressori pysähtyy. Tuuletin toimii säädetyllä nopeudella. Kolmen minuutin kuluttua laite pysähtyy kokonaan. Tee toimet kuvassa esitetyllä tavalla. Irrota vesisäiliö, poista vesi ja asenna säiliö takaisin paikalleen. 47

48 SUOMI KÄYTTÖOHJE Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 letkusta saattaa vuotaa vettä. Tarkista, ettei letku ole puristuksissa. 3. Tartu laskuletkuun ja aseta se reikään jatkuvaa tyhjennystä varten. 4. Anna veden valua laskuletkua pitkin pois. - Älä paina laskuletkua alaspäin vesisäiliön tyhjennyksen aikana. - Älä myöskään taivuta laskuletkua vesisäiliön tyhjennyksen aikana. 1. Vesisäiliötä ei saa irrottaa jäähdytyksen tai kuivauksen aikana. Muussa tapauksessa hälytystoiminto kytkeytyy, jolloin kompressori pysähtyy ja laite siirtyy tuuletustilaan. 2. Pysäytä laite vesisäiliön tyhjentämistä varten. Odota kolme minuuttia laitteen pysäyttämisen jälkeen ja vedä säiliö esiin vasta sitten. Näin säiliöstä ei valu vettä. 3. Säiliössä on muoviputki. Älä koske muoviputkeen, kun laite on käynnissä. Vesi jäähdyttää kupariputkea. 4. Asenna liitoskappale. Jatkuva tyhjennys Pistoke Pistoke Laskuaukko Jatkuva tyhjennys Pistoke Laskuletku KÄYTTÖ 1. Työnnä laskuletku alas ja tarkista, että se on kaltevassa asennossa. Poista liitoskappale. 2. Laskuletkua ei saa puristaa vasten muita esineitä, sillä puristettaessa 1. Laitteesta voi valua vettä, kun se on käynnissä tai pysäytetään. Ole varovainen, jos laite on matolla. Asenna letku mahdollisimman nopeasti. 2. Kun säiliö on tyhjä, pidä laskuletkusta kiinni irrottaessasi ulkoisen vesiletkun. 48

49 SUOMI KÄYTTÖOHJE KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS 1 Automaattitila 2 Jäähdytystila 3 Kuivaustila 4 Tuuletustila 5 Lämpötila tai aika 6 Nykyinen toimintatila 7 Tuulettimen nopeus automaattitilassa 8 Tuulettimen suuri nopeus 9 Tuulettimen normaali nopeus 10 Tuulettimen alhainen nopeus 11 ADJUST-painike: Voit säätää sisälämpötilan ohjearvon. Kun painat painiketta kerran, lämpötila nousee 1 C:n, ja kun painat painiketta kaksi kertaa, lämpötila laskee 1 C:n. 12 MODE-painike: Voit vaihtaa laitteen toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä: automaatti, jäähdytys, kuivaus, tuuletus. 13 AIRFLOW-painike: Voit ottaa käyttöön läppätoiminnon. 14 ON/OFF-painike: Voit käynnistää tai pysäyttää laitteen. 15 SPEED-painike: Voit valita ilman läpivirtausnopeuden. Säätö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: automaattinen suuri normaali alhainen 16 SLEEP-painike: Voit kytkeä laitteen lepotilaan. 17 TIMER UP -painike: Voit myöhentää ajastimen aikaa riippumatta siitä, onko ajastintoiminto kytkettynä vai ei. 18 TIMER DOWN -painike: Voit varhentaa painikkeella ajastimen aikaa riippumatta siitä, onko ajastintoiminto kytkettynä vai ei. 49

50 SUOMI KÄYTTÖOHJE POISTOPUTKI 1. Kiinnitä poistoputken nelikulmainen pää laitteen ilmanpoistoaukkoon. 2. Aseta putken toinen pää lähimmälle ikkunalle. Tärkeää! Ilmanpoistoputken pituuden on oltava mm. Yritä pitää putkea vaakasuorassa, kun asennat sen laitteeseen. Poistoputkea taivutettaessa on toimittava kuvassa esitetyllä tavalla. Oikea asennustapa on esitetty kuvassa alla (seinään asennettaessa reiän on oltava cm:n korkeudella). Virheellinen asennus (poistoputki on mutkalla ja saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön). 50

51 SUOMI KÄYTTÖOHJE KUNNOSSAPITO Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Katkaise laitteesta virta aina ennen kunnossapito- tai korjaustoimia. Siten vältät sähköiskuvaaran. Älä puhdista laitetta kemiallisilla liuotinaineilla, kuten bensiiniliuottimella tai ohentimilla. Pintaan voi tulla halkeamia, ja koko kotelo voi vahingoittua. ILMANSUODATIN Jos ilmansuodatin on pölyinen, ilman läpivirtaus heikkenee. Puhdista suodatin kerran kahdessa viikossa. Ilmansuodattimen avaaminen 1. Avaa ilmansuodatin vetämällä sen suojus irti. 2. Irrota suodatin suojuksesta. Puhdistaminen Pese ilmansuodatin upottamalla se varovasti haaleaan veteen (noin 40 C), johon on lisätty mietoa puhdistusainetta. Huuhtele suodatin puhtaaksi ja anna sen kuivua varjossa. Asentaminen 1. Kiinnitä suodatin suojukseen sen sisäpuolen koukuilla. 2. Aseta suojus koteloon työntämällä suojuksen pohjassa olevat koukut kiinni kotelon reikiin. Työnnä suojus alkuperäiseen asentoon. Suodattimen suojus Koukku (10) Ilman imuaukko ULKOPINNAN PUHDISTAMINEN Puhdista laitteen ulkopinta kostealla liinalla, ja kuivaa se sitten liinalla tai vastaavalla. 51

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX MODEL L 78728 1 DEHUMDIFIER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C.

Lisätiedot

DEHUMIDIFIER INSTRUCTION MANUAL MEKANISK / ELEKTRONISK AFFUGTER AVFUKTER AVFUKTARE KUIVAIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

DEHUMIDIFIER INSTRUCTION MANUAL MEKANISK / ELEKTRONISK AFFUGTER AVFUKTER AVFUKTARE KUIVAIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 78730 MODEL 78740 DEHUMIDIFIER INSTRUCTION MANUAL DK N S AFFUGTER Brugsanvisning AVFUKTER Bruksanvisning AVFUKTARE Bruksanvisning 2 12 22 Fremstillet i Taiwan 6196 King Post Industrial, Taipei EU-Importør

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL OMFORMER OMFORMER OMFORMARE. MUUNTAJA Käyttöohje. TRANSFORMER Instruction manual WECHSELRICHTER.

TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL OMFORMER OMFORMER OMFORMARE. MUUNTAJA Käyttöohje. TRANSFORMER Instruction manual WECHSELRICHTER. MODEL 1142 421 TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL DA NO SV OMFORMER Brugsanvisning OMFORMER Bruksanvisning OMFORMARE Bruksanvisning 3 4 5 FI MUUNTAJA Käyttöohje 6 EN TRANSFORMER Instruction manual 7 DE WECHSELRICHTER

Lisätiedot

Tørr 0º Dehumidfier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DES-09W

Tørr 0º Dehumidfier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DES-09W Tørr 0º Dehumidfier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DES-09W P.

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Sval Liten. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Cool-8

Sval Liten. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Cool-8 Sval Liten Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Cool-8

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

SUPERCOOLER VI BETJENINGSVEJLEDNING DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ENGLISH. Brukervejledning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual

SUPERCOOLER VI BETJENINGSVEJLEDNING DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ENGLISH. Brukervejledning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual SUPERCOOLER VI DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ENGLISH BETJENINGSVEJLEDNING Brukervejledning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual B 602099300210062016 THERMEX SUPERCOOLER VI 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Dehumidifier Luftavfuktare Luftavfukter Ilmankuivain Luftentfeuchter

Dehumidifier Luftavfuktare Luftavfukter Ilmankuivain Luftentfeuchter Dehumidifier Luftavfuktare Luftavfukter Ilmankuivain Luftentfeuchter Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64

FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64 FROSTIG DK NO FI SE BCF228/64 DANSK 4 NORSK 19 SUOMI 35 SVENSKA 52 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Ret

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE 962330/962333 VÄRMEFLÄKT/VARMEVIFTE/LÄMPÖPUHALLIN 2000W/3300W BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE S 962330/962333 Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya värmefläkt rekommenderar

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi SD7323LFLD2P1

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi SD7323LFLD2P1 Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap SD7323LFLD2P1 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 7 Vihjeitä ja neuvoja 9 Hoito ja puhdistus 9 Vianmääritys 10

Lisätiedot

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI MODEL NR. 79154 VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL DK Støvsuger 2 Brugsanvisning N Støvsuger 5 Bruksanvisning S Dammsugare 8 Bruksanvisning FI Pölynimuri 11 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 95014 Fremstillet i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Ren Air purifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AP-3

Ren Air purifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AP-3 Ren Air purifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AP-3 P. 2 Norsk

Lisätiedot

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR EN3480AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

LUFTRENSER. Bruksanvisning. Modell: REN AP-3 LUFTRENSER REN AP-3 BRUKSANVISNING. Takk for at du har valgt vår luftrenser

LUFTRENSER. Bruksanvisning. Modell: REN AP-3 LUFTRENSER REN AP-3 BRUKSANVISNING. Takk for at du har valgt vår luftrenser 1 h 2h 4h LUFTRENSER REN AP-3 BRUKSANVISNING LUFTRENSER Bruksanvisning Modell: REN AP-3 SLEEP SPEED MODE SENSOR POWER Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen nøye før

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70116 Fremstillet i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-importør H.P. Værktøj A/S

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

5000W/9000W. Art. no: 962331/962332. www.barebo.com. Tekniska data. Säkerhetsföreskrifter. Bårebo Byggfläktar

5000W/9000W. Art. no: 962331/962332. www.barebo.com. Tekniska data. Säkerhetsföreskrifter. Bårebo Byggfläktar Art. no: 962331/962332 S VÄRMEFLÄKT 5000W/9000W BRUKSANVISNING Bårebo Byggfläktar Bårebo Byggfläktar är avsedda att brukas för tillfällig eller permanent uppvärmning av förråd, byggen, verkstäder, garage,

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S3L120P1

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kjøleskap. Jääkaappi S3L120P1 Käyttöohje Bruksanvisning Jääkaappi Kjøleskap S3L120P1 2 SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Käyttö 5 Päivittäinen käyttö 5 Vihjeitä ja neuvoja 6 Hoito ja puhdistus 7 Vianmääritys 8 Asennus

Lisätiedot

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2.

Lisätiedot

Original manual. Art. 24-6560. 24-6560_manual.indd 2015-08-20, 09.34.31

Original manual. Art. 24-6560. 24-6560_manual.indd 2015-08-20, 09.34.31 24-6560_manual.indd 2015-08-20, 09.34.31 Art. 24-6560 DAB+ Radio Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA LAITTEEN KUVAUS 1 Vesisuihku 2 Vedentäyttöaukko ja luukku 3 Höyrynsäädin a Kuivasilitys b Enimmäishöyryasetus * c Itsepuhdistus d Automaattihöyry * 4 Vesisuihkupainike 5 Höyrysuihkepainike 6 Automaattisen

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

ENG2854AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50

ENG2854AOW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 ENG2854AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 34 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Køleskab FI Käyttöohje 21 Jääkaappi NO Bruksanvisning 39 Kjøleskap SV Bruksanvisning 57 Kylskåp S83820KMW3 S83820KMX3 S83820KMB3

DA Brugsanvisning 2 Køleskab FI Käyttöohje 21 Jääkaappi NO Bruksanvisning 39 Kjøleskap SV Bruksanvisning 57 Kylskåp S83820KMW3 S83820KMX3 S83820KMB3 DA Brugsanvisning 2 Køleskab FI Käyttöohje 21 Jääkaappi NO Bruksanvisning 39 Kjøleskap SV Bruksanvisning 57 Kylskåp S83820KMW3 S83820KMX3 S83820KMB3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Always there to help you Register your product and get support at

Always there to help you Register your product and get support at Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips HU4803 DA Brugervejledning 1 FI Käyttöopas 15 NO Brukerhåndbok 30 SV Användarhandbok

Lisätiedot