Tikkurila-Dickursby 45 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurila-Dickursby 45 vuotta"

Transkriptio

1 Toimittanut RC Vesa Kotilainen Lions Club Tikkurila-Dickursby 45 vuotta 1. Charter Night

2 Toimitus Kuvat RC Vesa Kotilainen Klubin ja klubilaisten omat arkistot Tuotanto Printway Oy, Vantaa 2007 ISBN

3 Sisällys Aktivismia Tikkurilassa 45 vuotta LC Tikkurila-Dickursbyn perustaminen Presidentti Juha Mattila Presidentti Leif Blomqvist Presidentti Tom Henricson Presidentti Tapio Juutilainen Presidentti Sakari Yli-Rahko Punainen Sulka -kampanja vuosi Veteraanien kotiapu Kysely vapaaehtoisavun tarjoamisesta Vantaan veteraaneille Kansainvälisyys ei ole vain antamista, vaan myös saamista Campaign Sight First Eläkeläisleijonat Muinaispuisto Risusavotta muinaispuistossa Kuvakulmia kummiklubimme LC Tarton Charter-juhlamatkoista.. 36 Lisää potkua koneeseen Klubin perustajajäsenet

4 Aktivismia Tikkurilassa 45 vuotta Vantaalla Lions-toimintaa on harrastettu vuodesta 1961 alkaen. Tuolloin perustettiin Helsingin maalaiskunnan alueelle ensimmäinen Lions Klubi; LC Tikkurila-Dickursby ry. Toimivalle yhdistykselle 45 -vuotinen aktiivinen toiminta on merkittävä saavutus. Vaikkei kyse ole tasavuosikymmenistä, saavutettu ikä antaa klubille hyvän syyn tarkastella kuluneiden vuosien toimintaa. Kyse on perinteen vaalimisesta. Lions Club Tikkurila-Dickursby on tehnyt katsauksen kuluneiden vuosien toiminnasta viiden vuoden välein siitä lähtien, kun klubi täytti 25 vuotta vuonna Tuolloin julkaisu toteutettiin kovakantisena kirjana, vaikka alkusanoissaan Martti Markkula vaatimattomasti kutsuu teosta vihkoseksi. Tikkurilassa tehdään Tikkurilassa saa -otsikon alla toteutettu 25-vuotisjulkaisu kuvailee klubin ensimmäistä neljännesvuosisataa perustamisesta julkaisuajankohtaan saakka. Viisi vuotta on sopiva väli kirjata muistoja talteen. Jäsenistö uudistuu ja erilaisia toimintoja tulee ohjelmaan. Mahdollisesti jotakin vanhaa jää samalla taakse. Kehitys vaikuttaa toimintaympäristöön, jäseniin ja toimintamuotoihin. Kokemusten tallentaminen jättää jäljen tästä päivästä ja kuluneista vuosista myöhemmin tarkasteltavaksi. Suomessa on Patentti- ja Rekisterihallituksen internetsivuilta saadun tiedon mukaan noin rekisteröityä yhdistystä. Kun useat ihmiset kuuluvat samaan aikaan moniin yhdistyksiin, voidaan yhdistystoimintaa pitää vilkkaana ja siten myös merkittävänä tekijänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdistysrekisteriin kuuluu aatteellisia yhdistyksiä, joita ovat esimerkiksi puolueet, työmarkkinajärjestöt, urheiluseurat tai hyväntekeväisyysjärjestöt. Lions-järjestö kutsuu itseään palvelujärjestöksi ja kansainvälisesti katsottuna lionit ovat ilmeisesti maailman suurin palvelujärjestö. Järjestön toimintaperiaatteita ja kansainvälisyyttä tuodaan esille lisää tuonnempana. Tikkurilan alue on muuttunut kuluneiden vuosikymmenten saatossa maalaistaajamasta yhdeksi merkittävimmäksi keskukseksi Suomen neljänneksi suurimmassa kaupungissa. Myös Lions-toiminta on levinnyt, sillä nykyisin Vantaalla toimii jo toistakymmentä klubia. Perinteisesti klubit ovat keskittyneet toimimaan kukin omalla alueellaan, kuten usein klubin nimessä 2

5 mainittu kaupunginosan nimi jo antaa olettaa. Kovin tiukkaa aluejako ei kuitenkaan nykyaikaisessa yhteiskunnassa voi olla. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että klubien jäsenet asuvat tai ovat toimessa yhä useammin muualla kuin mitä klubin nimestä voisi päätellä. Myöskään klubien toiminnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista sitoutua kovin suppealle alueelle, sillä liian ahtaasti tulkittuina rajat voivat ruveta ahdistamaan ja siten häiritä toimintaa. Toisaalta on hyvä, että kullakin klubilla on jokin painopistealue, sillä tämä parantaa mahdollisuuksia toimia paikallisten tarpeiden mukaisesti. Kotimaisista Lions -järjestön toteuttamista aktiviteeteista näkyvin on Punainen Sulka, joka toteutettiin viimeksi vuonna 2006 tällä kertaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi. Punainen Sulka -kampanjalla kerätyistä varoista osa ohjataan valtakunnallisesti ja osa paikallisten klubien kautta tavoitteen mukaisiin kohteisiin. Paikallisen toiminnan lisäksi Lions-toiminnalla on kansainvälinen ulottuvuus. Lions-klubit kuuluvat jäseninä Suomen Lions-liittoon, joka puolestaan on osa kansainvälistä Lions Clubs International -järjestöä. Kansainvälisistä aktiviteeteistä voi esimerkkinä mainita sokeuden ehkäisemiseen tähtäävän toiminnan Sight First - kampanjan puitteissa. Sekä Punaisesta Sulasta että Sight First kampanjasta kerrotaan lisää tässä julkaisussa. Paikallistuntemuksen etujen ja laajemmalle suuntautuvien aktiviteettien yhteen sovittaminen ovat haaste, johon voidaan vastata yhteistyötä tekemällä. Lions klubit eivät ole kilpailijoita keskenään, vaan kaikki kuuluvat Suomen Lions järjestöjen liittoon. Liitto puolestaan jakautuu piireihin, alueisiin ja lohkoihin. Lions Club Tikkurila-Dickursbyn kanssa samaan lohkoon kuuluvat LC Hiekkaharju-Sandkulla, LC Vantaa Simonkylä, LC Helsingin Lento ja LC Vantaa Vernissa. Lohkon klubien välillä on yhteistoimintaa, josta ehkä näkyvimpänä osoituksena on jo parina vuonna yhdessä järjestetty Jokileijonan rastit -tapahtuma Keravanjoen varressa huhtikuussa. Muista yhteistyömuodoista voisi mainita, että klubit ovat sopineet keskenään stipendien jakamisesta kouluille, sekä esimerkiksi itsenäisyyspäivän sankarihaudalla käynnin seppeleenlaskusta. Perinteisesti Lions-toiminta on ollut miehinen harrastus, mutta myös tässä on tapahtunut kehitystä ja nykyisin on olemassa miesklubien lisäksi nais- ja sekaklubeja. Harrastuksesta kiinnostuneen on mahdollista itse valita, millaisessa klubissa on kiinnostunut toimimaan. Oman lohkomme alueella toimivista klubeista LC Vantaa Vernissa on ainoa naisklubi. Miehille ja naisille avoin sekaklubi on vielä perustamatta, mutta uskon tämänkin asian vielä korjaantuvan. Vantaan alueellisen kehityksen myötä syntyy yhä uusia kaupunginosia ja samalla väkiluku kasvaa, joten uusille klubeille on tilaa. Tämä ei tarkoita, ettei myös entisten klubien kanssa samoille alueille sopisi uutta toimintaa. 3

6 Yleisesti ottaen yhdistystoimintaa voi suositella kaikille hyvänä vireyden antajana, tapahtuipa harrastaminen lionsien tai minkä tahansa järjestön puitteissa. Kyse on yhteisestä hyvien asioiden tavoittelemisesta. Internetissä olevan Wikipedia -tietosanakirjan mukaan aktivismi on kansalaisten roolissa tapahtuvaa toimintaa, jolla tavoitellaan huomiota tai muutosta jossakin asiassa. Ehkä yhdistystoimintaa ei voida pitää aktivismina, jos aktivismi määritellään käsittämään yhden asian liikkeitä tai yksilöiden vapaamuotoista toimintaa jonkin asian edistämiseksi. Lions Club Tikkurila-Dickursby ja sen jäsenistö usein puolisoineen eli ladyineen on osoittanut huomattavaa vireyttä Tikkurilan alueen nuorison, vanhusten, veteraanien, sekä monien muiden tukea tarvitsevien palvelemiseksi. Tämän lisäksi paikallinen kulttuuri on ollut tärkeä vaalimisen kohde. Wikipedia -tietosanakirjassa todetaan: Kansalaista, joka aktiivisesti toimii joko itsenäisesti tai ryhmässä ajamassa jotakin asiaa, kutsutaan usein aktivistiksi. Ajettavia asioita on riittänyt ja riittää varmasti jatkossakin, joten aktivisteja on ollut Tikkurilan lionsien piirissä jo 45 vuotta. Timo Pirinen Lions Club Tikkurila- Dickursby ry klubin presidentti kaudella

7 LC Tikkurila-Dickursbyn perustaminen Ensimmäinen toimenpide klubimme perustamiseen oli Lions Club Helsinki/Munkkiniemen jäsenen komentajakapteeni evp. Erkki Ainamon postileiman päivänä (?) 1961 lähettämät henkilökohtaiset kirjeet eräille eri asemissa olleille henkilöille. Kirjeessä mainitaan, että hän on saanut järjestön piirikuvernööri Ahti Wallinheimolta tehtävän tiedustella halukkuutta perustaa Tikkurilaan Helsingin maalaiskunnan ensimmäinen Lions klubi. Kirjeessä oli selostettu erittäin yksityiskohtaisesti lions klubien toimintaan liittyvistä asioista. Yhteydenottomahdollisuuksia Ainamoon oli kirjeitse tai puhelimitse. Erkki Ainamon ja tikkurilalaisen Sven-Erik Järvisen toimiessa yhdessä Sotainvalidien Veljesliitossa, oli Ainamo pyytänyt Järvistä vieraakseen työpaikalleen Suomen Yleisradioon. Siellä Ainamo oli kertonut Tikkurilaan lähettämistään kirjeistä koskien Lions klubin perustamista paikkakunnalle. Vesa Kotilainen Seuraavassa on suora lainaus Sven-Erikin antamasta selosteesta: Kun Ainamo ei ollut saanut selkeitä vastauksia, hän tiedusteli ryhtyisinkö minä organisoimaan kokousta hankkeen toteuttamiseksi? Minulla ei luonnollisesti ollut mitään pyyntöä vastaan ja lupauduin, tällaista, minulle vierasta hanketta kokoamaan. Kun hanke oli todella vieras, pyysin Erkki Ainamolta neuvoja, joista yksi oli, että jäsenistön tulee olla eri elämänaloja edustavaa joukkoa ja esimerkiksi samasta yrityksestä ei pidä pyytää esim. useampaa saman alan henkilöä. On tavaton vahinko että olen hukannut laatimani jäsenehdokasluettelon, mutta ensimmäisiä siinä olivat esimieheni Per-Erik Ekblom, Eero Tolamo jne. Joukkoon kuului myös rovasti Arvo Liesmaa, joka järjesti tilat ensimmäistä tapaamista varten. Tarvittava joukko veljiä oli saatu kootuksi jatkotoimia varten, niin että perustava kokous saatettiin pitää ja tästä alkaen Tikkurila-Dickursby Lions club on tehnyt arvokasta työtä heikommassa asemassa olevien kansalaisten auttamiseksi. 25-vuotishistoriikkiteoksessa mainitaan, että clubin perustamisen lähtökohtana olisi ollut kuolemaan johtanut väkivallanteko Hiekkaharjussa. Se tapahtui Tikkurilan VPK:n tanssipaviljongilla. 5

8 6

9 Clubin perustamisella ja tällä kuolemaan johtaneella väkivaltatapahtumalla ei ole mitään keskinäistä yhtymäkohtaa, sillä kuolemantuottamus tapahtui Järvisen toinen suora lainaus: Historiikissa mainitaan minun jättäytyneen sivuun ennen perustamisvaihetta. Näin todella tapahtui, sillä olin alun perin ilmoittanut Erkki Ainamolle tekeväni lupaamani työn ja jääväni itse clubin ulkopuolelle. Tämä ennen kaikkea siksi, koska olin raskaan kivireen vetäjä, eli sosiaalilautakunnan ja sen osastojen puheenjohtaja. Toinen syy, joka nyt tuntuu suorastaan huvittavalta oli, ettei sosialidemokraatit olleet vielä tuolloin omaksuneet Lions liikettä työväen piiriin kuuluvaksi. Jäsenluetteloa katsellessani koin olevani tuossa joukossa kovin yksinäiseksi ja vieraaksi. Mainittakoon, että kaksi päivää ennen varsinaista perustavaa kokousta on tehty seuraavan sisältöinen sopimuskirja. SOPIMUSKIRJA Me allekirjoittaneet olemme tänään perustaneet Lions Club Tikkurila Dickursby -nimisen yhdistyksen, jolle olemme hyväksyneet säännöt. Samalla olemme liittyneet näin perustettuun yhdistykseen. Helsingin maalaiskunnan Tikkurilan kylässä Lokakuun 10 päivänä 1961 Kauko Mäkelä Erkki Heikkilä Osmo Valkama Yllä olevat henkilöt olivat myös klubin perustavassa kokouksessa, eivätkä he olleet millään tavoin protestoineet varsinaista perustamiskokousta. Virallisen perustamisilmoituksen vasemmassa alakulmassa on myös maininta: Huom! Perustamispäivä on se päivä, jolloin perustamispäätös tehdään ja valitaan klubille presidentti ja sihteeri. Tätä mieltä ovat myös nykyinen Lions-liiton pääsihteeri Markus Flaaming ja valittu sääntökomitean pj. Urpo Osanen. PS. LIONS VUOSIKIRJOISSA vuodesta vuoteen on perustamispäiväksi merkitty virheellisesti (Samoin osittain klubimme 30-vuotis- ja kokonaan 35-vuotishistoriikeissa). 7

10 Tämä on sinun vuotesi Presidentti Juha Mattila, Klubimme 40. presidentti. Kausi oli myös klubimme juhlakausi. LC Tikkurila-Dickursby täytti 40 vuotta. Tämä leimasikin toimintaamme aina maaliskuussa olleeseen Charter -juhlaamme asti. Presidentti Mattilan motto oli hänen aloittaessaan kautensa: PIDETÄÄN PORUKKA KASASSA. Hallituksen vaihtokokous pidettiin ravintola Chicissä Uuteen hallitukseen valittiin: Presidentiksi Juha Mattila, past presidentiksi Petri Ahonen, I varapresidentiksi Leif Blomqvist, II varapresidentiksi Per Nilsson, sihteeriksi Tapio Juutilainen, rahastonhoitajaksi Harry Jääskeläinen, klubimestariksi Heikki Vainikka ja tailtwisteriksi Sakari Yli-Rahko. Syksyn pääaktiviteetit olivat perinteiset Maalaismarkkinat ja joulukalenterin myynti. Säänhaltija oli suosiollinen molempina markkinapäivinä. Myöskin markkinakansa suhtautui suosiollisesti toimintaamme ja osteli tuotteitamme runsaasti. Tuottoa tulikin peräti 8276 markkaa. Marraskuun 19. päivä meillä oli yhteinen kokous Chic:ssä LC Hakunilan kanssa. Arvovaltaisia vieraita oli esitelmöimässä peräti kaksi. Ilmavoimien komentaja kenraali evp. Rauno Meriö ja sota-aikainen hävittäjälentäjä Väinö Pokela. Kenraali Meriö kertoi eläväiseen tapaansa miltä ns. suomettuminen näytti Ilmavoimien komentajan tuolilta katsottuna. Väinö Pokela kertoi hävittäjälentäjien elämästä sodissa ja elävöitti esitystään hyvin mielenkiintoisilla kuvilla esillä olleeseen valkokankaaseen. Pokela itsekin on ollut leijona yli 40 vuotta. Normaali tavanomainen leijonatoiminta jatkui kunnes tuli maaliskuu. Tapahtuma paikka Peltolan koulu Oli meidän 40 vuotisjuhlamme aika. Päiväjuhla aloitettiin koulun aulassa, jossa otimme vastaan tervehdykset ja onnittelut, jonka jälkeen siirryttiin koulun auditorioon. Ohjelma oli monipuolinen ja korkeatasoinen. Iltajuhlan aloitimme koulun ruokalassa klo Sitä juhlisti erityisesti, kun saimme juhlassa 8

11 uuden jäsenen Kristian Pelon, sekä uuden Aarne Ritari-säätiön ritarin Seppo Mahlmanin. Juhlapukuihin sonnustautunut leijonalaumamme ladyineen päätti illan viimeiseen valssiin klo Illan musiikista piti huolen Kari Jussilan orkesteri. Koska klubimme täytti 40 vuotta olimme päättäneet lahjoittaa markkaa jaettuna kolmeen eri kohteeseen. Tasavaltamme oli siirtynyt eurokauteen, joten jako oli seuraava. Vantaan Icehearts ry Tikkurilan Siniset Poikaprojekti 950 Juha Mattilan kausi päättyi Publicis Törmän tiloissa Ruoholahdessa, jossa lady Nina Mattila esitteli mainostoimiston elämää ja tarjoili iltapalaa. Kauden aikana saimme kolme uutta jäsentä ja yksi erosi. Harri Westermarck, pres. Juha Mattila, Tapio Juutilainen ja Esa Järveläinen ottavat vastaan LC Hiekkaharjun tervehdyksen. Presidentti Juha Mattilan puolesta hänen sihteerinsä Tapio Juutilainen 9

12 Tämä on sinun vuotesi Presidentti Leif Blomqvist, Kausi oli vantaalaisille klubeille yhteisen toiminnan vuosi. Vantaalla järjestettiin valtakunnallinen vuosikokous kesäkuun alussa LC Tikkurila-Dickursbyn vastuualueena oli kokousvieraiden opastukseen, majoitukseen ja ulkomyyntiin liittyviä tehtäviä. Vastuuhenkilöiden hyvän esityön ansiosta suoriuduimme tehtävistämme kiitettävästi Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin ravintola Chicissä uuden hallituksen ottaessa ohjat käsiinsä Kauden ensimmäinen klubikokous pidettiin ravintola Chicissä. Kokouksessa otettiin vastaan uusi jäsen Juha Halminen ladynsa Satu Itärannan kanssa. Kokouksessa jaettiin seuraavat vuosimerkit: Erkki Hänninen 20 v, Juha Kaipiainen 20 v, Harri Westermarck 20 v, Sakari Hautanen 15 v, ja Kari Jussila 10 v. Pekka Puotsalo piti esitelmän vakuutusyhtiö Tapiolan säästövaihtoehdoista Hallitus kokoontui jälleen Chicissä. Jari Paajanen kertoi maalaismarkkinajärjestelyiden olevan kunnossa Osallistuimme 14. kerran Tikkurilassa pidetyille maalaismarkkinoille perinteisen hyvällä menestyksellä. Myyntiartikkelit olivat entiset Vuosikokous pidettiin Chicissä. Harry Jääskeläinen esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Molemmat hyväksyttiin. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja tilivelvollisille. Jaettiin 100 % läsnäolomerkit. Merkkien saajat: 35 v Tarmo Jantunen, 20 v Harry Jääskeläinen, Juha Kaipiainen, Raimo Kosunen, 10 v Per-Erik Aura, Leif Blomqvist, 5 v Tom Henricson. Samalla jaettiin kauden % -läsnäolomerkit ansainneille. 10

13 Vuosikokouksen jälkeen pidettiin klubikokous jossa päätettiin avustaa Myyrmäen räjähdyksen uhreja 1000 eurolla Hallituksen kokous pidettiin Handelsbankenin tiloissa. Jari Paajanen kiitti maalaismarkkinoille osallistujia hyvästä toiminnasta. Perinteisestä jouluaktiviteetista saatiin infoa ja toimintaohjeet tulevat myöhemmin. Presidentti ehdotti, että paikkana olisi tänä vuonna Backaksen puutarha, jonne meidät on toivotettu tervetulleeksi Klubikokous pidettiin linja-autossa matkalla Lahteen, jossa olimme katsomassa ja kuuntelemassa Sinitaivas -konserttia. Klubikokouksessa oli vierailijoina ladyja ja seuralaisia 13 henkeä: LC Vantaa Vernissasta Airi Rajala, Annaliisa Virtanen, Terttu Harlu ja heidän ystävänsä Ritva Pesola ja Leena Raitamaa. Esa Järveläinen kertoi Backaksen puutarhakeskuksessa klo 9.00 suoritettavasta jouluaktiviteetistä. Siellä myydään glögiä, kahvia, makkaraa ja arpoja. Paikalla on myös rakovalkea ja joulupukki. Ladyiltä toivotaan leivonnaisia Hallituksen kokous pidettiin Vantaan seurakuntien edustussaunassa, os. Unikkotie 5, Tikkurila. Veli Krister Kumlin kertoi, että kalenterit ovat yhteistyökumppaneilla myynnissä. Myymättömät kalenterit palautuvat Kristerille ja Pekka Vasankarille jälkeen, joten halukkaat saavat niitä mitä todennäköisimmin vielä ennen joulua. Itsenäisyyspäivänä olimme usean veljen voimin Pyhän Laurin kirkolla kunnioittamassa sankarivainajiemme muistoa. Matkalla Lahteen. Etualalla Hautaset ja Järveläiset Pidettiin IV-alueen II-Pnat. Klubistamme osallistui presidentti Leif Blomqvist Klubikokous pidettiin Tikkurila Coatings Oy:n tiloissa joulujuhlan hengessä. Vesa Kotilainen kiitti klubia muistamisestaan merkkipäivänään. Musiikista vastasi ansiokkaasti laulu- ja soitinduo Jorma & Jani Jouluaktiviteetti pidettiin Backaksen pysäköintialueella rakovalkean loimussa ja hyvässä hengessä. (Ja kylmää oli! ) Hallituksen kokous, joka pidettiin ravintola Chicissä. Jouluaktiviteetti (Backas) tuotti Joulukorteista tuli Joulukalentereista on tilitetty Veli Harry arvioi, että kalenterien tuotto tulisi olemaan n Hietaniemen sankarihautausmaalle laskettiin seppeleet sodissa kaatuneiden muistomerkille sekä marsalkka Mannerheimin haudalle. 11

14 Klubikokous pidettiin Okopankin Tikkurilan konttorin tiloissa. Esa Järveläinen ilmoitti, että syysaktiviteettitoimikunta on saanut työnsä päätökseen ja kiitti erityisesti Eero Salmista rakovalkean järjestämisestä Backaksen jouluaktiviteettiin. Krister Kumlin kertoi joulukalenterityöryhmän terveiset. Voittoja on mandollisuus lunastaa tammikuun loppuun saakka, jonka jälkeen lopullinen tulos kalenterien myynnistä on laskettavissa Hallitus kokoontui ravintola Chicissä. Krister Kumlin kertoi Lions Quest-toiminnasta. Tikkurilan koulun yläasteen opettajista on lähdössä kaksi koulutukseen. Toinen opettajista on lupautunut tulemaan kokoukseemme kertomaan koulutuksen sisällöstä Klubikokous ravintola Chicissä. Pertti Kemppinen piti esitelmän ennen kokousta Tikkurilan alueen huumetilanteesta ja nuorisotyöntekijöiden toiminnasta huumeitten vastaisessa työssä Vantaalla Hallituksen kokous ravintola Chicissä Maaliskuun klubikous ja Charter Night pidettiin Vernissan juhlasalissa osoitteessa Tikkurilantie 36, Vantaa. Uusien lionien perehdyttäminen, Pekka Vasankari osallistui. Maaliskuun PNAT-Kokoukseen osallistui Esa Järveläinen. Juhlatoimikunnan Juha Halminen selvittää arpajaisten monimutkaisia sääntöjä. Charter Night -kokouksen jälkeen: 1. Juhlaamme kunnioitti läsnäolollaan N-piirin piirikuvernööri Christer Löfström puolisonsa Maritan kanssa. Hän piti lyhyen katsauksen piirimme tilanteesta ja tulevasta vuosikokouksesta. 2. Juhlan yhteydessä Eero Salminen sai Aarne Ritari -säätiön myöntämän ritarin arvon. Onneksi olkoon Eero. 3. Suuri KIITOS kuuluu Seppo Mahlmanille ja hänen ladylleen, sekä taustavoimille, että saimme viettää hyvin järjestetyn juhlan miellyttävissä tiloissa Hallituksen kokous pidettiin ravintola Chicissä. Joulukalenterin nettotuotto oli 3.813,20 (avustukset seuroille ja koululuokille joulukalentereiden myynnistä 2.906, kokonaistulos oli 6.719,20 ). Poikaprojektin avustus kokonaisuudessaan oli 952, Vietimme lohkomme klubien kanssa yhteisen tutustumisja toimintapäivän Santahaminan Upserikerholla, jossa ohjelmana m.m. munkkikahvit sotilaskodissa, tutustuminen alueeseen ja jääkärimuseoon, ruokailu (jääkärimalja) ja saaristolaispöytä, sekä yhteistä hauskanpitoa. 12

15 Klubi- ja vaalikokous ravintola Chicissä. Valittiin klubivirkailijoiksi seuraavat henkilöt: HALLITUS Presidentti Tom Henricson Past president Leif Blomqvist I varapresidentti Tapio Juutilainen II varapresidentti Sakari Yli-Rahko Sihteeri Kristian Pelo Rahastonhoitaja Pekka Vasankari Klubimestari Krister Kumlin Tail Twister Timo Pirinen MUUT TOIMIHENKILÖT Tilintarkastajat Harry Jääskeläinen ja Helmer Forsström Varatilintarkastajat Kaj Bjondahl ja Kari Haakana Nuorisovaihto Eero Salminen Huume/Quest Jari Paajanen TOIMIKUNNAT Aktiviteetti Joulukalenteri Syysprojekti Jouluprojekti Kevätprojekti Varainhoito Juhla Vapaa-aika Jäsenhankinta Viestintä Arkisto Historia Net Patsas Tartto Per-Erik Aura Petri Ahonen (pj), Jari Paajanen, Seppo Mahlman ja Krister Kumlin Heikki Vainikka (pj), Juha Mattila ja Eero Savolainen Paavo Ruotsalainen (pj), Lippo Rantanen ja Per Nilsson Tarmo Jantunen (pj), Kari Jussila ja Juha Kaipiainen Sakari Hautanen ja Pekka Vasankari Juha Halminen ja Erkki Hänninen Vesa Kotilainen Harry Jääskeläinen ja Esa Järveläinen Harri Westermark Vesa Kotilainen Ingmar Krokfors Lippo Rantanen Kari Haakana Raimo Kosunen 1. Piirikuvernööri lähetti kiitoskortin. 2. Tuija Tukiaisen kirje, jossa hän pyytää tukea 340 osallistuakseen 2003 Orkester Nordenin esiintymisiin. Tuija on 24-vuotias musiikin opiskelija. Anomus hyväksyttiin. Harry Jääskeläinen hoitaa käytännön toimenpiteet. Muut asiat 1. Virallisiksi edustajiksemme valtakunnalliseen vuosikokoukseen päätettiin valtuuttaa Tom Henricson, Vesa Kotilainen ja Harri Westermarck. 13

16 2. Turvapäivä vastaavaksi valittiin Eero Salminen. 3. Harry kertoi, että piirin vuosikokouksessa oli klubistamme Timo Pirinen, Esa Järveläinen ja hän. Piirikuvernööriksi valittiin Torsti V. Koskinen Varakuvernööriksi Ulf Nummelin nuorison kesäleiri pidetään Siuntiossa. Sakari Yli-Rahkolle luovutettiin vuosikokouksessa piirikuvernöörin myöntämä tunnustuspalkinto Hallituksen kokous pidettiin Ravintola Chicissä 1. Tikkurilan teatteri ja sirkuskoululle stipendi 200 euroa hyväksyttiin. 2. Piirikuvernöörin kutsu kauden virkailijakoulutukseen Viikkiin. Muut asiat: 1. Harry Jääskeläinen kertoo klubikokouksessa, mitä meidän töihin Vantaan vuosikokouksessa kuuluu ja lähettää kirjeen jokaiselle mukaan lupautuneelle. 2. Hallitus esittää klubikokoukselle tulevan kauden kokouspaikaksi Vernissan tilaa. 3. Seppo Mahlman lupautui kysymään klubille mahdollista varastotilaa Vernissasta. 4. Jos Vernissasta ei varastotilaa saada, pyydetään Vesa Kotilaista selvittämään hänen taloyhtiössä olevaa varastoa klubin varastoksi. 5. Per-Erik Aura on selvittänyt jokaisen koulun stipendien jakotilaisuuksien ajankohdan, siitä ja jakajista sovitaan klubikokouksessa. Pres. Leif Blomqvist nimittää miekkavihkimisellä Eero Salmisen lionsritariksi. Tapahtuman todistajina klubimme aikaisemmat lionsritarit Paavo Ruotsalainen ja Seppo Mahlman Lippo Rantanen ja lady Raija osallistuivat Tarton Charter Night -tilaisuuteen Kauden viimeinen klubikokous pidettiin Tapiola-ryhmän kurssikeskus Villa Åkerblomissa, Ville Vallgrenintie 1:ssä. Miikka Antila, 29 vuotta, on ollut yhteydessä Lippoon ja ilmoittanut halunsa liittyä klubiimme. Hänellä on vaimo Kukka Antila ja 4 kk vanha lapsi. Perheen harrastuksiin kuuluu matkailu ja golf. Lippo on sopinut haastattelusta kesäkuun alussa. Äänestimme ensimmäisen kerran hänen liittymisestään. Hyväksyttiin yksimielisesti. Santahaminan tilaisuudesta jäi Airi Rajalan mukaan rahaa n. 200 laskujen maksun jälkeen. Rahoja ei jaeta klubeille vaan niillä ostetaan heijastimia jaettavaksi turvapäivänä ensi lokakuussa. Harry Jääskeläinen luovutti Juha Mattilalle piirikuvernöörin myöntämän edellisen kauden 100 %:n presidentin tunnustuksen. Presidentti jakoi tunnustukset päättyvästä toimintakaudesta Kari Haakanalle, Harry Jääskeläiselle, Krister Kumlinille, Kristian Pelolle, Tapio Juutilaiselle sekä lady Sirkka Blomqvistille. Tunnustusleijonat jaettiin Seppo Mahlmanille ja Tuula Mahlmanille. 14

17 Harri Westermarck luovutti presidentille ja ladylle tilaisuuden päätyttyä Helsingin yliopistoa käsittelevän kirjan, johon läsnä olleet veljet ja ladyt olivat kirjoittaneet nimensä. Kuulimme Mirja Bergströmin esitelmän Vapepan toiminnasta. Kauden aikana jaettiin avustuksia seuraavasti: Stipendit oppilaitoksille (1.500 ). Tikkurilan lukio: Satu Rantala 450. Vantaan ammatillinen koulutuskeskus viestintä- ja kuvataideala Hanna Strömberg 100 ja Miia Karpin 100. Tikkurilan ammatillinen koulutuskeskus lentokoneasentaja-ala: Niilo Mehtola 100. Helsinge Gymnasium: Linda Sippel 450. Tikkurilan koulu, Keskuspuisto: Tiina Tomell 100 ja Tero Tauren 100. Dickursby skola: Antti Härkönen 20, Jannika Siimelä 20, Melinda Harju 20, Kevin Lankinen 20 ja Sara Terje 20. Nuorisovaihtostipendi (450 ): Ennakkomaksu 30. Suomi-poika (sotaveteraani) Tartossa: Jan Freidkas 200. Avustus: heijastusliivit ekaluokkalaisille: 151,77. Avustus esiintymisiin Tikkurilan Teatteri 200. Lions Quest -menot kevät 2003: 2 opettajaa 592,05, Kirsi Soininen ja Elina Toivonen Arne Ritari-säätiö (adressit) 50. Avustus Norden Orkester: Tuija Tukiainen 340. Kauden aikana klubistamme erosi: Peter Rowley ja Ove Sandberg. Haluan viellä lopuksi kiittää omasta ja sihteeri Kari Haakanan puolesta teitä kaikkia veljiä ja ladyja siitä suuremmoisesta avusta ja tuesta, jota meille annoitte tämän kauden aikana. Leif Blomqvist Kari Haakana 15

18 Tämä on sinun vuotesi Presidentti Tom Henricson, Kauden alussa klubin jäsenmäärä oli 34. Kaksi klubijäsentä erosi kauden aikana, mutta toisaalta klubiin liittyi kaksi uutta jäsentä, joten jäsenmäärä säilyi kauden aikana muuttumattomana. Varainkeruu-aktiviteetteinä toteutettiin perinteisiksi tulleet maalaismarkkinat, jossa myytiin grillimakkaroita ja muurinpohjalettuja ja kahvia leivonnaisineen sekä järjestettiin arpajaiset. Joulukalenteri-arpajaiset oli merkittävin tulolähteemme. Jouluaktiviteetti Backaksessa myytiin arpoja, makkaraa, glögiä ja kahvia rakovalkean loisteessa. Uutena kertaluontoisena kevätaktiviteettina järjestettiin tanssi- ja musiikkitapahtuma Peltolan koululla. Esiintyjinä olivat laulusuzuki-oppilaat ja lauluteatteri Crescendon nuoret laulajat Peltolan koulun orkesterin säestämänä sekä Vantaan Tanssiopisto yhteistyössä Vantaan kuvataidekoulun, Vantaan musiikkiopiston ja Vaskivuoren lukion kanssa. Tämän aktiviteetin koko tuotto, lähes 1.000, jaettiin lyhentämättömänä esiintyjäryhmien kesken. Varoja kerättiin kaudella yhteensä 7.350,76 ja avustuksia sekä lahjoituksia jaettiin yhteensä 8.689,13, joista oli myönnetty jo aikaisemmin Tikkurilan Siniset ry:lle. LC Tarton Charter Night -tilaisuudessa osallistuneita klubimme jäseniä. Kolmas vasemmalta on klubimme Suomi-poika Jan Freidkas. Kuvan otti Tuula Mahlman. 16

19 Nuorisovaihtotoiminnan puitteissa klubi tuki yhden nuoren matkaa Uuteen Seelantiin ja toisen matkaa Italiaan. Turvapäivänä jaettiin 2700 heijastinta Tikkurilan Prismassa, Teboilin ja Shellin huoltoasemilla sekä neljässä koulussa. Klubimme oli edustettuna sankarihautakäynneillä, liiton vuosikokouksessa Vantaalla, PNAT-kokouksissa sekä piirin 30-vuotiskokouksessa. Tarton Charter-juhlaan osallistui viisi jäsentä ja kolme ladya. Klubikokousten yhteydessä kuultiin mielenkiintoisia esitelmiä Karjala-projektista, sijoittamisesta, siivousalasta ja nykyisestä kaihileikkauksesta. Kokoukset pidettiin ravintola Chicissä yhtä kokousta lukuun ottamatta, jota kokousta pidettiin Peijaksen sairaalan tiloissa. Pikkujoulujuhla järjestettiin Tikkurila Oy:n tiloissa. Juhlaa edeltävässä kokouksessa PDG Leo Halonen luovutti ansiotähdet Harry Jääskeläiselle ja Paavo Ruotsalaiselle ansiokkaasta panoksesta vuoden 2003 vuosikokouksen onnistumiselle. Charter Night vietettiin ravintola Chicissä, jossa esiintyivät oopperalaulaja J. Rämä ja viulisti T. Tukiainen. Tom Henricson Vesa Kotilainen, Harri Westermarck, Raija ja Tarmo Jantunen, Liisa Kotilainen, Helmer Forström, Tom Henricson, Eric Lönnqvist ja Alli Krokfors. Edessä päivänsankari Ingmar Krokfors, 75 v. Kuvan otti Anneli Westermarck. 17

20 Tämä on sinun vuotesi Presidentti Tapio Juutilainen, Lions-järjestössä toimintavuosi alkaa heinäkuun alusta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Suomen Lionsjärjestön vuosikokous pidetään kesäkuussa ja tapanamme on ollut lähettää alkamassa olevan kauden puheenjohtaja eli presidentti yhdessä sihteerin kanssa klubimme virallisiksi edustajiksi kokoukseen. Jäsenmäärän perusteella klubillamme olisi mahdollisuus lähettää kolmaskin virallinen edustaja mukaan, mutta totutun käytännön mukaan kesäkuun 2004 vuosikokoukseen lähtivät alkamassa olevan kauden ( ) presidentti ja sihteeri (Tapio Juutilainen ja Timo Pirinen). Alkavan kauden sihteerinä pääsin mukaan Oulussa pidettyyn vuosikokoukseen. Itselleni vuosikokous oli lajissaan toinen, sillä olin mukana Joensuussa kesäkuussa 2001 pidetyssä kokouksessa. Tuolloin pääsin mukaan sijaisena, sillä sihteerillä oli este, eikä hän päässyt lähtemään matkalle. Tämänkertainen Oulun vuosikokousmatkamme poikkesi totutusta siten, että ilmeisesti ensi kerran klubimme historiassa kokoukseen matkattiin pitkän etäisyyden vuoksi lentäen. Klubin taloutta ajatellen matkustustapa ei ollut edullisin, mutta osallistujien mukavuuden ja ajankäytön kannalta valinta oli mielestäni oikea. Itse kokouksesta jäi päällimmäisenä mieleen, että jossakin äänestyksessä jouduttiin käymään toinen kierros päätöksen aikaansaamiseksi. Itse asiaa en enää muista, mutta kiinnostavaksi äänestystilanteen tekee se, että aiemman vuosikokouskokemukseni ja muutamien piirikokouskokemusten perusteella olin luullut kaikkien ratkaisujen perustuvan ennakkovalmisteluun siten, että äänestykset olisivat lähinnä muodollisuuksia. Tiukka äänestys sai minut havaitsemaan, että kokousedustajien mielipiteillä on oikeasti merkitystä Lions -järjestön päätöksenteossa. Myöhemmin oman presidenttikauteni edellä Seinäjoen vuosikokouksessa havaintoni sai vahvistusta, sillä kesällä 2006 kukaan ehdokas ei saanut riittävää enemmistöä ensimmäisellä kierroksella vaan jouduttiin järjestämään toinen vaalikierros. On mukava havaita, että suuressa järjestössä on olemassa vaihtoehtoja, joista voidaan valita. Kausi alkoi toimintasuunnitelman laatimisella. Oli mielenkiintoista todeta, että klubin toiminnassa on 18

21 kuukausittaisten klubikokousten ja hallituksen kokousten lisäksi runsaasti aktiviteetteja, jotka kuluvat perinteisesti ohjelmaan. Tällaisia ovat ainakin syksyn maalaismarkkinoille osallistuminen, itsenäisyyspäivän sankarihaudalla käynti, joulujuhlat, tammikuinen seppeleenlasku Hietaniemen sankarihaudalla ja maaliskuun charter- eli perustamisjuhla. Näiden lisäksi joulun alla on järjestetty pienimuotoinen myyjäistempaus, jossa puutarhamyymälän edustalla on myyty glögiä ja makkaraa rakovalkean loisteessa. Myös keväällä on järjestetty erilaisia aktiviteetteja. Pelkän perinteen varassa toimiminen ei riitä mielenkiintoisen toiminnan ylläpitämiseen. Tarvitaan uusia haasteita ja toimintamuotoja mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Klubimme presidentti Tapio Juutilainen esitteli jäsenistölle vantaalaisten yhteisöjen veteraaniapujärjestelmää, jonka taustalla toimii Vetres - järjestö. Vetres on sotiemme veteraanien puolesta Vantaalla toimiva eri järjestöjen ja yhteisöjen muodostama yhteistoimintaelin. Uutena klubivirkana seuraavalle toimintakaudelle klubistamme valittiin veteraaniavun yhdyshenkilö. Yhteistoiminnan lisääntyminen oli muutoinkin kaudella merkille pantavaa. Lohkomme viiden klubin yhteinen palaveri pidettiin Palaverissa suunniteltiin yhteisesti järjestettävää ulkoilutapahtumaa ja palaverin päätteeksi vietettiin lauluiltaa. Myös ulkoilutapahtuma toteutettiin. Ulkoilutapahtuma järjestettiin Keravanjoen varressa nimellä Jokileijonan kävely. Kävelyreitin varrella oli erilaisia ohjelmarasteja, joista joillakin oli myyntiä. Tapahtuman tuotto 1040 euroa lahjoitettiin Knapaksen vastaanottokodille. Tapahtumasta suunniteltiin jokavuotista perinteeksi muodostuvaa yhteisaktiviteettia ja tavoitteen toteutuminen vaikuttaa hyvältä, sillä parhaillaan suunnitellaan kevään 2007 Jokileijonan rasteja. Jokileijonan kävely -tapahtumassa kamera on pysäyttänyt itse leijonan kuuntelemaan nuorten musikanttien esitystä. 19

22 Kun pääsen kertomaan sihteerin ominaisuudessa kauden kokemuksista, käytän tilaisuutta hyväkseni ja esitän joitakin nimenomaan sihteeritehtävän kautta saamiani havaintoja. Valinta sihteeriksi tuntui tavallaan mukavalta, sillä onhan kyse tärkeästä tehtävästä. Toisaalta sihteerin tehtävä on melko työläs. Harrastustoiminnassa joutuu ottamaan huomioon ajankäytölliset rajoitukset, eikä aina ole mahdollista sitoutua kovin työläisiin tehtäviin, sillä koti- ja työasiatkin on hoidettava. Lions-klubissa sihteeri luonnollisesti kirjoittaa klubikokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu lähettää kuukausittain toimintailmoitukset Suomen Lions-liitolle, jäsenmäärästä ilmoitukset Lions -järjestölle, sekä tarvittaessa tehdä jäsenrekisteriin muutokset. Kauden aikana ATK-järjestelmiä uudistettiin, mikä aiheutti joitakin teknisiä ja osaamiseen liittyviä ongelmia. Kokouspöytäkirjojen tekeminen ei loppujen lopuksi ollut kovin suuri työ, sillä tietokoneen tekstinkäsittelymahdollisuudet helpottavat tehtävää etenkin kun vanhoja pöytäkirjoja pystyy käyttämään pohjana. Erilaisten ilmoitusten tekeminen tuntui aluksi oudolta, mutta tämänkin oppi loppujen lopuksi helposti. Päällimmäiseksi kokemukseksi sihteerikaudesta jäikin yllättäen työläyden sijaan se, että muutaman vuoden klubijäsenyyden jälkeen vasta nyt rupesi ymmärtämään laajemmin Lions-toimintaa, sen valtakunnallisia ja kansainvälisiä ulottuvuuksia. Käytännön sihteeritehtävissä presidentiltä saatu tuki ja tietämys olivat korvaamattoman arvokkaita. Toimintakausi päätettiin Tuusulassa Halosenniemen kulttuuriympäristössä pidettyyn klubikokoukseen. Upeiden puitteiden ja vieraanvaraisuuden lisäksi saimme kokouksen ohessa nauttia kiinnostavasta museotoimen johtaja Marke Naskin pitämästä esityksestä. Kokouksen päätteeksi pääsimme vielä tutustumaan Halosenniemen upeaan taiteilijakotiin, sekä siellä oleviin teoksiin. Aina ei ole kyse palvelutyöstä tai varainkeruusta, vaan välillä on hyvä päästä nauttimaan keskinäisestä kanssakäymisestä, kulttuurista ja mukavasta tunnelmasta. Kauden muisteleminen täytyy valitettavasti kuitenkin päättää ikävään uutiseen, sillä kesäkuussa saimme kuulla viimeisen klubissamme aktiivijäsenenä toimineen perustaja- eli charterjäsenen Ingmar Krokforsin kuolleen. Hän oli klubimme aktiivijäsen, vaikka aivan viime aikoina klubiveljemme Ingmar ei enää pystynyt osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiimme. Tästä huolimatta Ingmar Krokfors hoiti vielä klubimme arkistoa ja piti historiatietoja ajan tasalla. Ingmarin muisto säilyy mielessä pitkään ja klubin perinteen kannalta perustajajäsenet ovat jättäneet lähtemättömän jäljen tekemästään työstä. Lions Club Tikkurila- Dickursby jatkaa Lions-työtä perinteitä kunnioittaen pitäen samalla tavoitteenaan uudistua ajan tarpeiden ja uusien haasteiden mukaisesti. Timo Pirinen, kauden sihteeri Lippo ja Raija Rantanen ovat vierailleet usein Tartossa. 20

23 Tämä on sinun vuotesi Presidentti Sakari Yli-Rahko, Toimintakauden teema Uuteen toimintakauteen lähdettiin klubin perinteitä kunnioittaen ja samalla uusia virikkeitä etsien. Toimintakauden teemana oli Vantaa. Klubikokouksiin järjestettiin Vantaa-aiheisia esitelmiä ja vierailtiin kiinnostavissa vantaalaisissa kohteissa. Klubin myöntämät avustukset ohjattiin vantaalaisille avun tarvitsijoille. Aktiviteetit Tikkurilan Maalaismarkkinat Toimintakauden aktiviteetit olivat perinteisiä. Tikkurilan Maalaismarkkinoiden yhteydessä toteutettiin klubin syysprojekti. Peltolan torilla myytiin kahden päivän ajan lettuja, kahvia, makkaroita, arpoja, ym. Huolimatta mukana olleiden veljien kiitettävästä työpanoksesta projektin tuotto jäi odotettua pienemmäksi. Totesimme, että tapahtuman järjestelyt kaipaavat uudistusta. Asiaa kehittelemään asetettiin toimikunta. Aikaisemmat kokemukset ja veljien tekemät parannusehdotukset kartoitettiin. Toimikunta laati ehdotuksen projektin uudelleen järjestelyistä. Ehdotus hyväksyttiinkin yksimielisesti ja se toteutetaan tulevissa syystapahtumissa. Backas Lions-toimintamme oli näkyvästi esillä jouluaktiviteetissamme Backaksen puutarhamyymälässä. Myyntitelttamme ja sen viereen viritetty komea rakovalkea vetivät kiitettävästi yleisöä puoleensa. Virvokkeet ja arvat kävivät hyvin kaupaksi. Joulukalenteri Joulukalenteriarpajaisten järjestäminen oli aikaisempien vuosien tapaan klubin tärkein taloudellinen aktiviteetti. Projektin läpivieminen on varsin vaativa tehtävä. Toimikunnan työ käynnistyi edeltävän kauden huhti- toukokuussa. Monien työvaiheiden ja ponnistusten jälkeen työ päättyi loppuselvitysten laatimiseen helmikuussa. Kalenteritoimikunta teki erinomaista 21

24 työtä ja aktiviteetti onnistui niin taloudellisesti kuin kaikilta muiltakin osiltaan hyvin. Jokileijonan reitti Kevätprojekti Jokileijonan reitti toteutettiin nyt toisena peräkkäisenä vuotena. Järjestelyihin osallistuivat kaikki lohkomme klubit. Jokileijona on suurelle yleisölle tarkoitettu koko perheen kävelytapahtuma. Tilaisuuden avasi suurlähettiläs Marja-Liisa Kiljunen. Tehtävärasteilla varustettu reitti kulki Veinin myllyltä Keravanjoen ulkoilutietä pitkin Jokirannan koululle. Tapahtumaan osallistui runsaasti kävelijöitä. Klubimme ylläpitämä myyntipiste oli lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä. Lions-toimintamme sai erinomaista näkyvyyttä. Projektin tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan Tikkurilan sosiaali- ja terveyskeskuksen Nuppu-äidit -nimiselle nuorten yksinhuoltajaäitien ryhmälle. Veteraaniapu Veteraanien kotiaputoimintaa jatkettiin edelliseltä toimintakaudelta saatujen kokemusten pohjalta. Sotiemme veteraaneille ja muille ikääntyneille ihmisille järjestettiin pienimuotoista työapua. Tehtäviä riitti puutarhoissa, asuntojen pienehköissä korjauksissa, lumitöissä yms. Työtilaukset välittyivät Vantaan kaupungin sosiaalitoimen kautta. Avun antaminen ja siitä saatu vilpitön kiitos olivat toiminnan parasta antia. Punainen Sulka Valtakunnallinen Punainen Sulka -kampanja käynnistyi kevätkaudella. Tällä kerralla kampanjalla kerätään varoja lapsi- ja nuorisotyön tukemiseen. Lions-piirijärjestön asettama myyntitavoitteemme oli piirin korkein. Kevätkauden kampanjatuotteina markkinoitiin tyylikkäitä 50 ja 100 euron hintaisia akryylikuutioita. Niiden myynti onnistui hyvin. Kampanja jatkui seuraavalla toimintakaudella, jolloin myyntiin tulivat pienet sulka-tuotteet, pinssit, jääkaappimagneetit ja heijastimet. Aktiviteetti päättyi kalenterivuoden 2006 lopussa. Tätä kirjoitettaessa aktiviteetin lopputulos ei vielä ole selvillä. Muinaispuisto Toimintakaudella neuvoteltiin Vantaan kaupungin kanssa lionskummipuiston perustamisesta alueellemme. Sopimus syntyi ja muinaispuistoalue tulee Jokiniemen kaava-alueelle Keravanjoen ja Hietapellonkujan väliin. Klubimme on lupautunut hoitamaan viheralueen puhtaanapidon ja hakkuujätteiden keräämisen. Yhdessä tekeminen, viihtyminen ja yhteenkuuluvuus ovat olleet yhteisinä nimittäjinä aktiviteettiemme toteutuksissa. Kokoukset ja vierailut Hallituksen kokoukset pidettiin perinteiseen tapaan joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona ja klubikokoukset 22

25 Uunituore sihteeri Sakari Hägg, presidentti Sakari Yli-Rahko ja Petri Ahonen. kuukauden kolmantena maanantaina. Kokouspaikkana on ollut Ravintola Taste Tikkurilassa. Marraskuun hallituksen kokous järjestettiin Vantaan seurakuntayhtymän saunatiloissa ja toukokuun kokous Kuusijärven ulkoilukeskuksessa. Ennen kokousta veljien ympäristö- ja luontotiedot testattiin veli Helmerin laatimassa luontopolkukisassa. Syyskuun klubikokous pidettiin Suopursun palvelutalossa Tikkurilassa. Johtaja Seija Vainikka esitteli uutta taloa ja sen toimintaa. Kokouksen alussa kunnioitimme hetken hiljaisuudella edesmenneen klubimme perustajajäsenen veli Ingmar Krokforsin muistoa. Marraskuussa vierailimme Martinlaakson voimalassa. Johtaja Pekka Karjalainen piti mielenkiintoisen esitelmän laitoksen toiminnasta. Esityksen päätteeksi teimme opastetun tutustumiskierroksen voimalan tiloihin. Joulukuun klubikokous pidettiin Tikkurila Oy:n toimitiloissa. Kokouksessa klubin uusiksi jäseniksi vastaanotettiin veljet Teijo Peltola ja Matti Tauriainen. Aluejohtaja Ville Liimatainen piti tammikuun klubikokouksessa esitelmän Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Helmikuun klubikokouksen vieraana oli Vantaan poliisipäällikkö Yrjö Laihio. Hän piti esitelmän Vantaan poliisitoimesta. Piirikuvernööri Antti Tuomikoski vieraili huhtikuun klubikokouksessa. Toimintakauden viimeinen eli toukokuun klubikokous pidettiin Övre Nybackan kulttuurihistoriallisessa maalaistalomiljöössä Vantaanlaaksossa. Juhlat ja muut tapahtumat Klubin pikkujoulujuhlaa vietettiin perinteisin menoin Tikkurila Oy:n tiloissa Charter-juhla järjestettiin Ravintola Tastessa. Juhlassa vieraili kolme Tarton klubin edustajaa. Juhlatoimikunta oli onnistunut luomaan viihtyisät puitteet molempiin tilaisuuksiin. Osallistujamäärät olisivat vain voineet olla suuremmat. Poissaolijat jäivät paitsi hauskoja juhlia. Vapaa-ajan toimikunta järjesti lokakuussa retken Tampereen Työväenteatteriin Marilyn -nimiseen esitykseen. Osallistujia mainioon retkeen oli 17. Kansainvälinen toiminta Yhteydenpito ja kanssakäyminen Tarton-kummiklubin kanssa on jatkunut entiseen tapaan. Kuten edellä todettiin, Charterjuhlaamme osallistui kolme Tarton klubin edustajaa presidentti Jaan Rooman johdolla. Teimme vastavierailun toukokuussa heidän charter-juhlaansa. Matkalle osallistui kolme veljeä ladyineen. ID Aimo Viitala ja MD-IRC Harri Westermarck yhteisessä neuvonpidossa. Klubimme valittiin 107N -piirin parhaaksi kansainvälisen toiminnan klubiksi. Valinnan perusteena olivat veli Harri Westermarckin kansainväliset lions-tehtävät ja yhteistoimintamme Tarton klubin kanssa. 23

26 Quest Quest-koulutus on saanut opettajakunnan keskuudessa arvostetun aseman. Tästä ovat todisteena vuosi vuodelta kasvaneet kurssien hakijamäärät. Viertolan koulun opettajat Annikki Arstila ja Maili- Sisko Pakkanen olivat tämän kauden quest-kurssilaisemme. Opettajat vierailivat klubikokouksissamme ja antoivat erittäin myönteistä palautetta saamastaan koulutuksesta. Nuorisovaihto Klubimme lähetti kansainväliselle nuorisovaihtoleirille Italiaan 17 vuotiaan opiskelijan Reetta Sojakan. Palautteessaan Reetta kertoi leirin tarjonneen monia positiivisia elämyksiä ja selviytymistaidotkin olivat karttuneet vastaan tulleissa yllättävissä tilanteissa. Tutustuminen isäntämaan sekä muiden osallistujamaiden kansallisiin kulttuureihin oli myös ollut leirin hyvää antia. Stipendit Klubimme jakoi opinnoissaan menestyneille vantaalaisille oppilaille stipendejä yhteensä 1200 euroa. Stipendit jakaantuivat seuraavasti: Tikkurilan lukio 350, Helsinge gymnasium 350, Vantaan ammatillinen koulutuskeskus 200, Tikkurilan koulu 200 ja Dickursby skola 100. Avustukset Erilaisia avustuksia myönsimme toimintakaudella hakemusten perusteella yhteensä 3.992,75 euroa. Talous Eri aktiviteeteista kertyi toimintakauden aikana tuottoja ,26. Aktiviteettitililtä maksettiin erilaisia menoja ,98. Suurin yksittäinen menoerä oli myönnetyt avustukset 3.992,75. Toimintakauden klubitoiminnan tuotot olivat 7.523,09 ja menot 7.797,46. Toimintakauden kulut ylittivät 274,37 eurolla tuotot. Talous tasapainotettiin toimintakauden lopulla kannetulla kulujen lisämaksulla 20 euroa/jäsen. Varasto Klubin tavaroiden ja arkistojen hajasijoitus saatiin vihdoin päättymään, kun Edupoli Oy vuokrasi meille pienen varastotilan Virnatie 5 Tikkurilasta. Varsinaista vuokraa tiloista ei ole, mutta vastavuoroisesti vuokraaja saa palstatilaa julkaisuissamme. Jäsenistö Jäsenmäärämme oli toimintakauden alussa 33 ja lopussa 34 veljeä. Toimintakauden tavoitteena oli jäsenistön lisäys kahdella uudella veljellä. Kaksi uutta veljeä saatiinkin eli veljet Matti Tauriainen ja Teijo Peltola kuten edellä on todettu. Matti Tauriainen jätti kuitenkin eroanomuksensa toimintakauden lopulla. 24

27 Palkitsemiset Toukokuun klubikokouksessa palkittiin ansioituneita veljiä seuraavasti: Melvin Jones-jäsenyys Helmer Forsström Kansainvälisen lions-liiton Milestone Chevron Award 25-vuoden lions-toiminnasta Kaj Bjondahl, Esa Järveläinen ja Raimo Kosunen Presidentin tunnustuspalkinto erinomaisista klubiansioista Raimo Kosunen ja Eeva Kosunen Klubin erinomainen sihteeri Sakari Hägg Toimikuntapalkinto Esa Järveläinen Tunnustus hyvästä lions-toiminnasta Tapio Juutilainen, Timo Pirinen, Lippo Rantanen ja Vesa Kotilainen Vuoden leijona Juha Halminen. Heikki Vainikan (kesk.) tyylinäyte muurinpohjaletun käännöstä ja tällä kertaa yhdellä kädellä. Temppua todistavat Esa Järveläinen ja Tom Henricson. Presidentin kiitos Päättynyt kausi tarjosi lukuisia hyviä ja mieleenpainuvia hetkiä lions-toiminnan parissa. Kiitän lämpimästi kaikkia ladyja ja veljiä aktiivisesta panoksesta yhteisen työmme hyväksi. Sakari Yli-Rahko 25

28 Punainen Sulka -kampanja vuosi 2006 Tässä aivan yleistä menneestä PS-kampanjasta. Kampanjan alkua aikaistettiin ja sitä rukattiin moneen otteeseen kauden kuluessa. Meille asetettiin liiton puolesta tavoitteet, jotka olivat aika mittavat. Ne perustuivat edellisen, eli 1999 vuoden tuloksiin, jossa me ylitimme tavoitteemme 36 %. Sekä klubin jäsenmäärään n. 2,5 vuotta aikaisemmin ja alueen väestömäärään. Esitys oli siis melkein tasan Jäsenmäärämme oli kuitenkin laskenut noista ajoista monella veljellä. Aktiivien määrän ollessa alle 30. Todella aktiiveja kuitenkin huomattavasti vähemmän. Varsinainen SUURI rysäys, eli myynti alkoi Maalaismarkkinoilla syys lokakuun vaihteessa. Myynti oli aika nihkeää. Kahden päivän tulos oli n Seuraava myyntitapahtuma oli järjestetty yhdessä lohkomme muiden klubien kanssa Kauppakeskus Jumboon. Meidän asemapaikkamme oli Citymarketin sisäänkäynnin vieressä. Myyntipäivät olivat Alue oli tarkoin rajattu, mutta onnistuimme kuitenkin aika hyvin pussittamaan sisäänmenijät. Myyntivuorot olin tehnyt siten, että pyrin ottamaan huomioon työssäkäyvät ja työlliset. Veljet ottivatkin osaa aika hyvin, vain joitakin ei näkynyt. Tulos ei ollut aktiivisesta ja innostuneesta esiintymisestä huolimatta kuin n Tämän jälkeen laskin kaikki jäljellä olevat tuotteet ja jaoin ne veljille tasapuolisesti kaikille. Siten kaikki saivat 25 pinssiä, 7 tai 8 heijastinta ja 28 jääkaappimagneettia. Pussitin ne ja varustin nimellä ja toivoin kaikkien tulevan kokouksiin jakamisen helpottamiseksi. En saanut kuitenkaan kaikkia jaettua, koska kaikkia veljiä ei näkynyt kokouksissa. Eivät muutenkaan vaivautuneet niitä hankkimaan. Myyntiaikaa oli todella reippaasti. Jos yksi artikkeli olisi myyty päivässä, niin kaikki olisi myyty. Myyntityö on todella vaikea ala. Olipa joukossa sellaisiakin, että eivät saaneet myytyä edes itselleen. Kampanja loppui viime vuoteen, ja nyt on tulosten laskun aika. Kuutioita myytiin varmasti eniten Vantaalla. Siitä kiitos veli Sakari Yli-Rahkolle. 26

29 Lopullinen tulos eri tuotteiden myynnistä on euroa, mikä on 79,2 % tavoitteestamme. Tällä summalla ylitimme prosentuaalisesti koko maan tuloksen, joka oli 75 % tavoitteesta. Monet kiitokset veljille, että jaksoitte niinkin hyvin. Punainen sulkavastaava Tapsa Sulkaheijastimet Punainen Sulka kampanjassa myymättä jääneet sulkaheijastimet 72 kpl luovutettiin 13. helmikuuta 2007 Viertolan koulun 2. luokkalaisille. Luokkia oli kolme ja niiden yhteinen oppilasmäärä oli tasan 72. Koulun rehtori Esa Pulkkinen ja luokkien opettajat suhtautuivat asiaan erittäin myötämielisesti. Kun rehtori avasi luokkien ovet, hän sanoi luokkaan tulevan kaksi leijonaa. Kun Jantusen Tarmo ja minä astuimme luokkaan, huomasimme oppilaiden jännittyneet ilmeet. Kun kerroimme millä asialla olemme, oppilaat muuttuivat hyvin iloisiksi. Tarmolle ja minulle jäi hyvä mieli siitä, että näin saatoimme tehdä hyödyllisen teon alueemme lasten hyväksi. Vesa Kotilainen Vesa Kotilainen (vas.) ja Tarmo Jantunen luovuttamassa Punainen Sulka -kampanjan heijastimia Viertolan alakoulussa. Leijonien keskellä luokanopettaja Eija Parvela-Westerinen. Kuvasta näkee, että heijastimet toimivat mm. Tarmon kädessä. 27

30 Veteraanien kotiapu Vetresin hallituksen kokouksessa helmikuussa 2005 tuli ilmi, että veteraaneilla olisi tarve saada monenlaista pientä apua sellaisiin toimiin, joihin he eivät enää kovin hyvin kykene. Vantaalta löytyi monia palvelujärjestöjä, jotka ovat tällaista apua valmiita antamaan. Päätettiin, että pidetään kaupungin talolla VETERAANIAPU yhteistyöneuvottelu. Siihen kutsuttiin kaiken kaikkiaan 34:n eri palvelualajärjestön edustajaa. Paikalle saapui 27: n edustajat. Kokouksessa valittiin toimikunta hoitamaan asiaa. Sitä vetämään Tapio Juutilainen ja jäseniksi Viljo Holopainen, Matti Passi ja kaupungin sosiaalitoimistosta Armi Räsänen. Toimikunta teki liitteenä olevan kaavakkeen, joka lähetettiin kaikille kutsutuille järjestöille toukokuussa Syyskuuhun mennessä vastauksia oli tullut 15. Mm:ssa Leijonaklubeilta, Maanpuolustusnaisilta ja Reserviläisjärjestöiltä. Jotta asia saataisiin veteraanien tietoon järjestettiin tempaus veteraani Sulo Kaskelan pihan siistimiseksi lokakuussa. Nurmikot leikattiin ja lehdet haravoitiin. Paikalla olivat : LC Tikkurilaa edustamassa Tapio Juutilainen ja Vesa Kotilainen. Vetresiä edusti Jaakko Vesanen, Tikkurilan seurakuntaa pastori Teijo Peltola ja lehdistöä Leila Lehtiranta. Leila Lehtiranta kirjoitti artikkelit kuvalla lisättynä useaan lehteen. Apu toimii siten, että veteraani soittaa Armi Räsäselle, joka katsoo millä alueella avuntarvitsija sijaitsee. Sitten hän soittaa lähimmälle sopivalle järjestölle, joka lähettää edustajansa paikalle. Mainittakoon, että APU ON ILMAISTA. Klubimme veljet ovat tehneet ainakin seuraavia palveluja veteraaneille tai heidän leskilleen: nurmikon leikkausta ja pihanharavointia syksyn lehdistä, lumenluontia, kodinkorjaustöitä, ikkunoiden tiivistystä ja lukkojen huoltoa. Jotkut veteraanit ovat sopineet suorista jatkokontakteista veljiemme kanssa. Ainakin lumenluontia veteraanien pihoissa on jatkettu jo lähes kahden vuoden ajan ja työt jatkuvat myös tulevaisuudessa. Tiedon lisäämiseksi on Tapio Juutilainen käynyt pitämässä esitelmän Vantaan Sotaveteraanien ja Rintamaveteraanien kokouksissa tästä aiheesta. Veteraaniavun vetäjä on Tapio Juutilainen. Hei me haravoidaan. Teijo Peltola (vas.) ja Tapio Juutilainen työssä. 28

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!!

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!! 100-vuotisjuhlat lähestyvät. Oletko valmis? POLIISIVENEESSÄ HAMPURISSA!!! Paikalla olleet ker erto tovat t itse. TUTUT SARJAT NÄKEE JOPA SAIRAANA: 17 televisiota lahjoituksena vuodeosastolle! Suomen Lions-liitto

Lisätiedot

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 1 Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI Maaliskuu 2005 Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 2 Aluekuvernööri Aluekuvernöörin palsta Aluegovernor Jukka Karenius Kevät on jo hyvässä tulossa,

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL

MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL 90 v. MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL Aleksanterink. Akkoniementie 4, 88600 Sotkamo puh. 666 0466 Torik. Juhla- ja lahja-aikaa! Hyvä valikoima juhlaasuja naisille

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi

Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät sotilaiden paistettavaksi Maanantai 23. marraskuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 54. vuosikerta Muistan sen kuin eilisen päivän, kun talvisota alkoi 30.11.1939 klo 6.30 aamulla Leivät ja liha jäivät

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Rauman Kukkaisrahaston historiikki 1934-2014

Rauman Kukkaisrahaston historiikki 1934-2014 Rauman Kukkaisrahaston historiikki 1934-2014 RAUMAN KUKKAISRAHASTON 80 VUOTTA Rauman Kukkaisrahaston historiikki 1934-2014 Toimituskunta: Marja Helamaa, teksti Aila Salo, teksti ja visuaalinen ilme Raili

Lisätiedot

Kasi. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007. Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19

Kasi. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007. Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19 28Kaks Kasi Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007 Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19 2 Kaks Kasi TAPAHTUMAT 2007 HÄNDELSEKALENDER Tammikuu Veteraanien teatteri esitys Januari

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti

2/2009 24.5.2009. Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti 2/2009 24.5.2009 Onnea Annalle! Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti Hurakka on Vantaan kansanperinteen ystävät ry:n sisäinen tiedotuslehti. Toimintasuunnitelmassa on sovittu, että

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Asukaslehti kevät 2014

Asukaslehti kevät 2014 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2014 s.6 Ikinuori taiteilija Laura Sumén s.9 Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa palmumarkkinoilla s.15 Satopihlaja on tv-yhtiön unelma Kesäinen tervehdys

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Kevät 2007 Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Kahvitarjoilu!

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Laulun juhlaa 90 vuotta

Laulun juhlaa 90 vuotta Hyvinkään seurakuntalehti 4 21.9.2006 Hyvinkään Kirkkokuorolla juhlavuosi Laulun juhlaa 90 vuotta Seppo Ylönen Kansalaisten alkoholinkäyttö teettää poliisilla töitä - sivu 12 Sari Vajavaara - on harrastanut

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot