Lapsi- ja nuorisotyöntekijät sosiaalisessa mediassa. Tuula Hohenthal, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Centria ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsi- ja nuorisotyöntekijät sosiaalisessa mediassa. Tuula Hohenthal, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Centria ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Lapsi- ja nuorisotyöntekijät sosiaalisessa mediassa Tuula Hohenthal, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Centria ammattikorkeakoulu

2 Sosiaalinen media moniammatillisen kasvattajaverkoston mediakasvatustyössä Osaprojekti Oulun yliopiston koordinoimassa Future School Research 2nd Wave -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan ELY myöntänyt hankkeen ESRrahoituksen Hankkeen kesto Osaprojektia toteuttaa Centria ammattikorkeakoulu Osaprojektin tarkoituksena on 1) tutkia lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mediakasvatusmahdollisuuksia ja verkkotyöskentelyn tapoja sekä 2) kehittää pilottikoulutus, joka tähtää ammattikasvattajien ja kouluttajien mediakasvatustaitojen ja verkkotyöskentelyn hyödyntämiseen moniammatillisena yhteistyönä

3 Tutkimusaineisto Esityksen teemat Mitä sosiaalisen median välineitä ja mihin tarkoitukseen (lapsi- ja) nuorisotyöntekijät käyttävät? Missä sosiaalisen median välineissä lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden tulisi olla? Sosiaalisen median hyödyntäminen moniammatillisessa yhteistyössä

4 Tutkimusaineisto Webropol kysely 114:sta seurakunnan tai kunnan lapsija nuorisotyöntekijälle Oulun kaupunki, Oulainen, Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala, Haapavesi Vastausprosentti 55 (63 kpl) Tutkimushaastattelu kahdeksalle em. kohderyhmään kuuluneista, 4 miestä, 4 naista Aineiston keruu: kevät 2012 Tutkimuskyselyn suunnittelu: KL Marja Vatjus-Suni, YTL, FM Maarit Jaakkola Tutkimushaastattelun suunnittelu: KL Marja Vatjus-Suni, FM Kirsi Vuotila Haastattelun toteutus KL Marja Vatjus-Suni, FM Kirsi Vuotila Aineiston litterointi FM Kirsi Vuotila

5 Lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuudet käyttää verkkotyövälineitä - Yleisimmin käytössä internetyhteydellä varustettu tietokone, 65 %:lla vastaajista. Matkapuhelimessa internetyhteys 41%:lla vastaajista, yhdellä käytössään pelkkä matkapuhelin - Kuinka paljon käyttää: 6 vastaajaa ei käytä sosiaalista mediaa tai muuta verkkovuorovaikutusta työssään lainkaan. Yleisimmin (58,5 %) aikaa käytetään päivittäin 1-4 tuntia, 32 % käyttää tätä vähemmän

6 Mitä somevälineitä käytetään? Tunnetuimmat ja käytetyimmät Facebook (ka 4,13) ja sen chat (4,1) sekä YouTube (ka 3,84) Eri somevälineiden tunnettuus vaihteli välillä 1,05-4,13 (arvoväli 1-5) Tunnetuimpia olivat pikaviestimet (ka 3,18), oudoimpia wikit (ka 1,2) Vastaajista suurin osa työskenteli nuorten kanssa, lasten kanssa pienempi osa

7 Facebookin käyttö Nuorisotoimella omat sivut facebookissa nopea kanava tiedottamiseen tapahtumista, muutoksista ja nuorille ajankohtaisista asioista (esim. kesätyön haku), seurataan nuorten tilapäivityksiä ja niiden avulla, mitä nuorille kuuluu ja reagoidaan tilanteisiin, chatissa nuori voi saada pikaisesti vastauksia kysymyksiinsä, jutellaan päivän tapahtumista Helppo, kattava ja kätevä tapa pitää nuoriin yhteyttä Kasvatuksellinen ohjaus, sielunhoidolliset keskustelut onnistuu myös pikaviestimien avulla, ryhmäytyminen ennen rippikoulua, kisan avulla myös asioihin perehtymistä, palautekanava, ideoita toimintaan, kontaktin luomisen kanava - Eri ryhmillä omia facebook-sivuja

8 Huomioita kommenteista (facebook) Olen käyttänyt työn ulkopuolella, työssäni en niitä tarvitse Facebook on jopa tärkein tai toiseksi tärkein viestimiskanava nuorisotyössä tänä päivänä Jotenkin tällä hetkellä tuntuu se että ne nuoret jotka eivät syystä tai toisesta oo tällä hetkellä sosiaalisen median ympäröimänä niin herää jo epäilys siitä että onko ne seuraava riskiryhmä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Facebookin chattia n kerran kuussa. satunnaisesti. Haastateltava ideoi varhaisnuorten kerhon kokoontumisen sosiaalisessa mediassa Työntekijällä työ- ja vapaa-ajan erottaminen, kun facebookissa omalla profiililla

9 YouTube (ja muut kuvapankit) YouTube on kaikille vastaajille tuttu, ovat käyttäneet edes joskus Käytetään: 1) eri aiheisiin tai keskusteluihin virittäjinä (sisältö) 2) kuvien tai videoiden tallentaminen, välitys ja jakaminen 3) viihdekäyttö/ajankulu 4) kuvien haku tiedotus- ja viestintämateriaaleihin 5) tiedon etsiminen esim. tulevasta esiintyjästä tai nuorten katselemista videoista nuorten ajatusmaailmaan mukaan pääseminen

10 Mihin sosiaalista mediaa ja verkkovuorovaikutusta käytetään? Toimintatiloista ja harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen (65 %) Osallistuminen ja kuuleminen (65 %) Monialainen yhteistyö (56 %) Tieto- ja neuvontapalvelut (51 %) Kasvatuksellinen ohjaus (46 %) Etsivä nuorisotyö (38 %) Liikunnalliseen, kulttuuriseen, kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan (30 %) Mediakasvatuksesta kysyttiin myös ja sitä tehdään niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin

11 Missä sosiaalisen median välineissä tulee olla? - Ollaanko oikeissa välineissä? Aarnio, A & Multisilta, J. 2011: Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä suosituimmat Facebook ja YouTube - Facebookissa pelataan pelejä, seurataan ja kommentoidaan kavereiden tilapäivityksiä ja kirjoitetaan omia, tehdään testejä, liitytään faniryhmiin, lähetetään valokuvia - Aktiivisin ikäryhmä vuotiaat sekä vuotiaat: 82 % käyttää Facebookia usein tai joskus

12 Moniammatillinen yhteistyö Tutkimukseen osallistuneet suhtautuvat myönteisesti moniammatilliseen yhteistyöhön sekä verkon hyödyntämiseen siinä. Kuitenkin keskustelua nuorisotyön osaamisvaatimuksista, työnkuvasta ja arvostuksesta. (vrt. Siurala 2011) Sosiaalisen median ja verkon nähdään helpottavan kokousten pitämistä (aika, paikka) ja mahdollistaa ketterän yhteistyön, tiedon, asioiden ja kokemusten jakamisen (skype, reaaliaikaiset ryhmächatit)

13 Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö (Nuorisolakiin 2011) aika uusi asia, etsitään vielä tapoja tehdä sitä: puhelut, kasvokkaiset tapaamiset ja sähköposti käytetyimmät kontaktointitavat - vaitiolovelvollisuus - -- sosiaalinen media et koetaanko se tavallaan hepposampana -- sähköpostin kokee sitten virallisena ja fiksumpana kanavana Tapaamisten valmisteluissa hyödynnetään sähköpostia/ nettiä Joku hyödyntää lähimpien työkavereiden kanssa pikaviestimiä ( -- esimerkiksi Facebookin kohdalla yhteisö jonka kautta me jaetaan kokemukset ja sovitaan vuorot ja on työnohjaukset ja muut valtakunnallisessa toiminnassa mukana)

14 Moniammatillinen yhteistyö - Verkon hyödyntäminen alueellisesti nähdään tärkeänä: 1) työntekijöiden työn tueksi - hyvien linkkien ja kokemusten jakaminen - paikallisten toimintojen, tilanteiden, tapahtumien kartoittamiseksi, kehittämiseksi ja ideoimiseksi - jonkin asian pohdiskelevaa keskustelua: yksittäistapaus/ilmiö - työnohjauksellinen näkökulma: eri ihmiset toimii samojen nuorten kanssa vähän eri roolissa 2) palveluna nuorille - Ja siinä ehkä tämmönen resurssien näkökulmasta ois järkeä että eri toimijatahot tekis yhteistyössä paikallisesti eikä niin että jokaisella ois oma pilttuunsa jossakin. - Oishan se hirveen näppärä jos ois joku konsultaatio verkossa jos tulee joku kinkkinen tilanne. Vaikka poliisi lupa-asioissa -- - Valtakunnallisissa verkostoissa joku mukana ja niillä oma paikkansa

15 Moniammatillinen yhteistyö Miksi ei ole hyödynnetty verkkoa, sosiaalista mediaa? ei ole valmiuksia tehdä työtä verkossa jos ei osaa käyttää välineitä Tarvitaan lisätietoa siitä, kuinka verkkoa voisi hyödyntää oman työporukan kesken tai yhteistyökumppaneiden kanssa ja kuinka moniammatillinen ryhmä saadaan sitoutumaan verkon käyttöön - -- ei oo vielä oikeestaan löytyny semmosta, itelle löytyny semmosta että miten ois hyvä tai helppo tehä sitä tai järkevää tehä. konkreettisten toimintatapojen, ideoiden, kokemusten, asioiden jakaminen: miten suhtautua nuorten tupakointiin leirillä, leiriohjelmat, vinkkejä toimintaan.. sitoutuminen?: hyöty, kekseliäisyys, viihdyttävyys. Sisällön tulisi olla: osallistavaa, vuorovaikutteista, helposti jaettavaa, päivittyvää (Pöyri 2012)

16 Lähteet: Aarnio, A & Multisilta, J Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä Helsingin yliopisto CICERO Learning Kiilakoski, T Huomioita sosiaalisesta mediasta ja nuorisotyöstä. Nuorisolaki /72. Finlex. Pöyri, M Sisällön suunnittelu ja tuottaminen someen. Koulutuspäivä Centria, Kokkola Siurala, L Moniammatillisuus nuorille suunnatussa verkkotyössä. Teoksessa Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Merikivi,J., Timonen, P. & Tuuttila, L. (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK), Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma 2. Vinkkejä tapahtumatiedotukseen sosiaalisessa mediassa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma Hyvä tiedote on kohderyhmäänsä kiinnostava

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot