Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä"

Transkriptio

1 Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: Perinnän käyttäminen Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista)

2 Sisältö 1 Esimerkki perinnästä 2 Pohdintaa perinnän käyttämisestä 3 Pythonin olioiden yksityiskohtia 4 Abstraktit luokat ja isinstance 5 Moniperintä

3 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 6) Esimerkki Kirjaston tietokanta sisältää nykyisin varsin monenlaisia lainattavia asioita Kirjoja Kasetteja CD:itä Videoita DVD-levyjä Nuotteja, mikrofilmejä, jne Näillä on paljon yhteisiä ominaisuuksia Luokkia mallinnettaessa yhteiset ominaisuudet tulisi mahdollisuuksien mukaan kerätä yliluokkaan. 10:31

4 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 7) Esimerkki: ennen perintää Luokissa on yhteisiä tai melkein yhteisiä toteutusosia Koodia toistetaan turhaan Ohjelmaa muutettaessa samat korjaukset tehdään kaikkiin luokkiin class CD(object): def get_name(self): def get_artists(self): class Book(object): def def get_play_time(self): get_name(self): def get_authors(self): class Magazine(object): def get_name(self): def get_pages(self): def get_editors(self): Nimi on kaikilla Artist, author ja editor ovat oikeastaan sama asia def get_issn(self): 10:31

5 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 8) Esimerkki: perinnän jälkeen Yhteiset piirteet luokassa LibraryItem Kaikilla aliluokilla metodit get_name ja get_authors class LibraryItem(object): def get_name(self): def get_authors(self): class CD(LibraryItem): def get_play_time(self): class Book(LibraryItem): def get_pages(self): class Magazine(LibraryItem): def get_issn(self): 10:31

6 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 9) Perintähierarkia Yhdellä luokalla voi olla monta aliluokkaa ja millä tahansa aliluokalla taas omia aliluokkia jne. Perintähierarkia on termi, jolla viitataan siihen kuinka luokat perinnän kautta muodostavat puumaisen rakenteen jonka huipulla on Pythonissa luokka object. Object Person Numbers Mappings jne Admin User Integers 10:31

7 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 22) Korvaaminen (Overriding) Lisätään kirjastoesimerkkiin metodi get_details() Metodi palauttaa merkkijonoesityksen kulloisestakin esineestä. Metodin voi korvata aliluokassa, jolloin eri esineet voivat tulostaa erilaisen kuvauksen tyypistään riippuen Ongelma Nyt jokaisen aliluokan täytyisi toteuttaa ISBNkenttien tms. tulostukset toisistaan erillään. Turhaa toistoa Voidaanko yliluokan get_details-metodia käyttää apuna? 10:31

8 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 23) Korvaaminen (Overriding) Aliluokasta (ja vain sieltä) voidaan eksplisiittisesti kutsua yliluokan metodia super(aliluokka, ilmentymä).metodi(parametrit) Yleensä kutsu tehdään vastaavassa aliluokan metodissa import abc class LibraryItem(object): metaclass = abc.abcmeta def get_details(self): return 'name: {}, author(s): {}, class Magazine(LibraryItem): def get_details(self): return 'Magazine:\n' + super(magazine, self).get_details() + 10:31

9 Sisältö 1 Esimerkki perinnästä 2 Pohdintaa perinnän käyttämisestä 3 Pythonin olioiden yksityiskohtia 4 Abstraktit luokat ja isinstance 5 Moniperintä

10 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 24) Perinnän etuja Koodia tarvitsee kirjoittaa vähemmän Uudelleenkäyttö (Reuse) Koodin ylläpito selkiytyy Muutokset yliluokkaan päivittyvät myös aliluokkiin Mallinnusnäkökulma Olioita voidaan tarvittaessa käsitellä luokasta riippumatta yliluokan tasolla. 10:31

11 Perinnän ongelmia 1/2 edellisestä kirjastoesimerkistä: entä jos aluksi olisi tiedossa vain LibraryItemin tiedot, ja vasta myöhemmin selviäisi että olio onkin CD? entä jos sama LibraryItem sisältäisi kirjan ja CD:n? em. ongelmat syntyvät siitä, että oliolla on vain yksi luokka eikä sitä voi luomisen jälkeen muuttaa vrt. että LibraryItemin tyyppi ja lisätiedot olisivat kenttiä toisenlainen ongelma: mitä toimintoja ja koodia esim. jokin CD-olio kaiken kaikkiaan sisältää? tai: mihin koodiin on mahdollista mennä, kun CD-luokan metodi kutsuu toista saman olion metodia? periaatteessa pitää käydä koko perintähierarkia läpi dokumentointi ja ohjelmointityökalut (esim. Eclipse) auttavat mm. tämänkaltaisista syistä perintää käytetään usein paljon vähemmän kuin voisi kuvitella luokkahierarkiaa aluksi suunnitellessa syntyy helposti paljon syvempi hierarkia kuin mitä lopulta käytetään

12 Perinnän ongelmia 2/2 entä jos yliluokan toimintaa joutuu muuttamaan olennaisesti? kaikki aliluokat pitää käydä läpi ja tarkistaa siis yliluokkien toimintoja suunnitellessa pitää olla varovainen, jos aliluokkia on paljon mitä metodeja saa muuttaa luokkaa periessä ja miten? (siis mikä on perimisen kannalta luokan sisäistä tietoa) monimutkaista määritellä, joten jätetään usein tekemättä usein käytännössä tulee paljon tyhmiä metodeja, jotka vain välittävät viestejä eteenpäin toiselle oliolle tai rajapinnalle toinen joukko tyhmiä metodeja ovat useimmat get- ja set-metodit sekä jotkin konstruktorit monissa oliokielissä (mm. Common Lisp, Scala, Python) on tapa välttää niitä tai tehdä niitä automaattisesti osalle näistä ongelmista on vastine myös ei-olio-ohjelmoinnissa

13 Miten pitäisi periä? olio-ohjelmoinnissa aliluokan olio on (is a) myös yliluokan jäsen luokkaa periessä pitäisi aina säilyttää yliluokan toiminnot siis mihin tahansa koodiin, jossa käytetään yliluokan oliota, voisi sijoittaa aliluokan olion, niin että koodi edelleen toimii järkevästi toisin sanottuna: jokaisen yliluokan metodin (myös niiden, joita ei periessä korvaa!) semantiikka eli merkitys pitää säilyttää tämä nk. substituutioperiaate (Liskov Substitution Principle, LSP) on eräs perinnän käyttämisen perusohjeista käytännössä tästä kuitenkin aina välilllä poiketaan ja samalla oletetaan, ettei yliluokkaa käytetä väärin... usein ei ole tarpeeksi tarkkaan mietitty, mitä metodin pitäisi tehdä Substituutioperiaate formaalisti ((sub)type (ali)luokka) Let φ(x) be a property provable about objects x of type T. Then φ(y) should be true for objects y of type S where S is a subtype of T. B. Liskov, J. Wing: A behavioral notion of subtyping. ACM Trans. on Prog. Lang. and Syst., 16(6), 1994.

14 Substituutioperiaatteen seurauksia substituutioperiaatteesta seuraa: metodin argumentin tyyppiä voi aliluokassa yleistää muttei tiukentaa (eli argumenttityyppi on kontravariantti) metodin paluutyyppiä voi aliluokassa tiukentaa muttei yleistää (eli paluutyyppi on kovariantti) säännöt koskevat sekä ohjelmoijan kirjoittamia tyyppejä (staattisesti tyypitetyissä kielissä) että yleisemmin sitä, mikä kelpaa argumentiksi tai mitä metodi voi palauttaa esim. jos yliluokan metodi haluaa argumentiksi luvun välillä [1..10], aliluokan metodi saa hyväksyä muitakin lukuja mutta paluuarvolla toisin päin mm. Java ei kuitenkaan anna muuttaa staattista argumenttityyppiä koko olion toimintaan liittyen periaatteesta seuraa mm: (esim. metodien) esiehtoja ei saa tiukentaa aliluokassa jälkiehtoja ei saa heikentää aliluokassa aliluokan olio ei saa muuttua yliluokan metodeista näkyvällä tavalla, joka ei olisi mahdollinen yliluokassa

15 Perinnän käyttötapoja 1/2 Kaksi tietystä näkökulmasta vastakkaista perinnän käyttötapaa: aliluokka erikoistuu johonkin eli tarjoaa yliluokan toimintojen lisäksi jotain omaa, pyrkien säilyttämään substituutioperiaatteen tai toteuttaa abstraktissa yliluokassa kuvatut metodit esim. aliluokka CD yliluokasta LibraryItem tämä lienee tyypillisin perinnän käyttötapa aliluokka yleistää yliluokkaa muokkaamalla sen toimintoja monipuolisemmiksi (ja mahdollisesti lisäämällä uusia) esim. aliluokka ColoredPoint yliluokasta Point toimintojen muokkaaminen voi rikkoa substituution: esim. Point:n draw-metodia aiemmin käyttänyt koodi voisi olla olettanut, että piirretyt pisteet ovat kaikki saman näköisiä joskus perintähierarkia olisi loogisempi toisin päin (yleisempi isänä: värillinen piste ei ole erikoistapaus pisteestä vaan lisätoiminto) perintä väärin päin voi syntyä esim. a) jos perintähierarkia suunnitellaan lähtien datasta eikä toiminnoista tai b) kun olemassaolevaa yliluokkaa itseään ei haluta muuttaa

16 Perinnän käyttötapoja 2/2 Lisää tapoja, joilla perintää usein käytetään: em. yleistämisen sijaan yliluokan laajentaminen eli kokonaan uusien irrallisten toimintojen tarjoaminen aliluokassa ei ole ongelma substituutioperiaatteen kannalta aliluokka voi rakentaa uuden (yliluokasta riippumattoman) toiminnon käyttäen apuna yliluokan toimintoja tässä yliluokan päätoimintoa ei yleensä enää käytetä aliluokan koodin ulkopuolelta (jolloin substituutioperiaate saa rikkoutua) usein delegointi toiselle oliolle on perintää selkeämpi vaihtoehto aliluokka rajoittaa yliluokan toimintoja, esim. tarkistaa että metodeja käytetään halutulla tavalla esim. aliluokka Stack yliluokasta Deque tämä perintätapa rikkoo aina substituutioperiaatteen aliluokalla ja yliluokalla on yhteistä koodia, mutta ne eivät konseptuaalisesti liity toisiinsa kumminkaan päin ehkä yhteisen koodin voisi siirtää molemmille yhteiseen yliluokkaan

17 Millainen abstraktio olio on? olio-ohjelmoinnissa ratkaistava ongelma jaetaan osiin luokkien ja yksittäisten olioiden avulla puhtaimmillaan olio on (yleensä) itsenäinen kokonaisuus jolla on omaa tilaa (kentät) joka reagoi viesteihin (= metodikutsuihin) muuttamalla tilaansa tai lähettämällä muille viestejä olio-ohjelmoinnin tavoite (?): olioita käyttävä ohjelma on (vain) joukko itsenäisiä olioita, jotka hoitavat kukin omaa tehtäväänsä ja tarvittaessa kommunikoivat keskenään viesteillä kaikki ohjelman luokat eivät ole täysin erilaisia, vaan niillä kannattaa olla yhteisiä osia perintä on mekanismi tämän helpompaan toteuttamiseen

18 Sisältö 1 Esimerkki perinnästä 2 Pohdintaa perinnän käyttämisestä 3 Pythonin olioiden yksityiskohtia 4 Abstraktit luokat ja isinstance 5 Moniperintä

19 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 20) Perintä ja näkyvyys Nimi sellaisenaan kertoo, että muuttuja/metodi on käytettävissä luokan ulkopuolelta '_' (yksi alaviiva) nimen edessä kertoo, että muuttujaa tai metodia ei ole tarkoitus käyttää suoraan luokan ulkopuolelta Aliluokat voivat kuitenkin käyttää sitä ' ' (kaksi alaviivaa) nimen edessä kertoo, että tulkki muuttaa nimen muotoon _luokka nimi, jolloin aliluokkakaan ei voi käyttää sitä (name mangling) Tarkoituksena estää yli- ja aliluokkien väliset nimitörmäykset Private methods are private for a reason, but like many other things in Python, their privateness is ultimately a matter of 10:31 convention, not force. (http://www.diveintopython.net/object_oriented_framework/private_functions.html)

20 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 11) Luokka oliona Kun tulkki kohtaa avainsanan class, se luo muistiin olion TestiLuokka Koska oliosta TestiLuokka voi luoda ilmentymiä, sen täytyy olla luokka class TestiLuokka(object): pass olio = TestiLuokka() olio.muuttuja = 456 print olio.muuttuja TestiLuokka.muuttuja = 123 print TestiLuokka.muuttuja Koska oliolle TestiLuokka voi lisätä muuttujan, sen täytyy olla myös olio Koska luokka on olio, se voidaan luoda ohjelman suorituksen aikana. def luo_luokka_uusi(): class Uusi(object): def init (self, arvo): self.arvo = arvo return Uusi luokka = luo_luokka_uusi() print luokka toinen_olio = luokka(8) print toinen_olio.arvo 10:31

21 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 6 sivu 2) Sisäkkäiset luokat Sisäkkäiset luokat ovat toisten luokkien sisällä määriteltyjä luokkia Toisen luokan sisällä määritelty luokka käyttäytyy kuten mikä tahansa luokka Kuitenkin: Olion luominen ulommasta luokasta ei automaattisesti luo oliota sen sisällä olevasta luokasta Sisällä olevasta luokasta voi luoda olion ilman, että ulommasta luokasta luodaan olio. Luokka ei pääse käyttämään ulomman luokan metodeja eikä muuttujia, vain omiaan 18:47

22 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 6 sivu 3) class A(object): def init (self): self.y = 0 class B(object): def init (self): self.x = 0 def f(self): print 'Hei' if name == ' main ': a = A() print a.y #print B.f() 0 Hei b = A.B() b.f() #print b.y #print a.x 18:47

23 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 6 sivu 4) Sisäkkäiset luokat Pythonissa ei ole paljon käyttöä sisäkkäisille luokille, koska useampia luokkia voi olla samassa moduulissa. Luokan voi myös määritellä metodin tai funktion sisällä. class SomeClass(object): def init (self, x): self.x = x def get_value(self): return self.x def make_new_class(self): class New(object): def init (self, value): self.value = value def get_value(self): return self.value return New first = SomeClass(3) print first.get_value() new_class = first.make_new_class() new_object = new_class(8) print new_object.get_value() 18:47

24 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 12) type-funktio Funktio type näyttää olion tyypin Se pystyy myös luomaan luokan saamistaan parametreista: def alusta(self, arvo): self.arvo = arvo def hae_nimi(self): return self.nimi print type(olio) print type(olio.muuttuja) print type(luokka) <class ' main.testiluokka'> <type 'int'> <type 'type'> Uusi = type('uusi', (), {' init ': alusta, 'hae_nimi': hae_nimi, 'nimi': 'jussi'}) On sama kuin: class Uusi(object): def init (self, arvo): self.arvo = arvo self.nimi = 'jussi' def hae_nimi(self): return self.nimi Ja kummallekin toimii: print Uusi hemmo = Uusi(3) print hemmo print hemmo.hae_nimi() print hemmo.arvo 10:31

25 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 13) Metaluokka Pythonissa luokat luodaan metaluokilla luokkien luokilla Funktio type on metaluokka, jota Python käyttää kaikkien luokkien luomiseen 4 on int-luokan ilmentymä, joka taas on type-luokan ilmentymä ja hae_nimi on instancemethod-luokan ilmentymä, joka sekin on type-luokan ilmentymä Metaluokka on siis periaatteessa Pythonin maailmankaikkeuden luoja. Kaikki Pythonin sisäänrakennetut luokat ovat sen ilmentymiä Sen avulla voi myös luoda omia luokkia ohjelman suorituksen aikana 10:31

26 Sisältö 1 Esimerkki perinnästä 2 Pohdintaa perinnän käyttämisestä 3 Pythonin olioiden yksityiskohtia 4 Abstraktit luokat ja isinstance 5 Moniperintä

27 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 14) Omat metaluokat type on Pythonissa sisäänrakennettuna mutta metaluokkia voi myös luoda itse. Pythonin kirjastossa on moduuli abc, josta löytyy metaluokka ABCMeta Jos oman luokan metaluokaksi valitsee tämän ABCMeta type:n sijaan, luodaankin hieman toisenlainen luokkaolio Luokasta tulee abstrakti perusluokka Sillä on hieman erilaiset säännöt periytymisen suhteen 10:31

28 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 16) Abstrakti luokka Kertomalla, että luokan metaluokka on ABCMeta, voidaan käyttää abstrakteja metodeja Jos luokkaan lisätään metodi, joka merkitään abstraktiksi, silloin luokasta ei voi luoda oliota Aliluokista voi luoda olioita vain silloin, kun kaikki abstraktit metodit on korvattu aliluokassa 10:31

29 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 19) Esimerkki perinnästä Pohdintaa Yksityiskohtia Abstraktit luokat Moniperintä Abstrakti luokka (esimerkki) LibraryItem abstraktina luokkana Kaikissa siitä periytyvissä luokissa oltava metodit init ja is_available() Lehdet taas eivät kaikki ole lainattavissa, joten DailyPaper abstraktiksi import abc class LibraryItem(object): metaclass = def init (self, author_list, ): class DailyPaper(LibraryItem): metaclass = def init (self, name, year, ): LibraryItem. init (self, ) def get_number(self): return self.number def is_available(self): pass class Book(LibraryItem): def get_authors(self): return def is_available(self): '''Method docstring. ''' def init (self, author_list, ): LibraryItem. init (self, ) def is_available(self): if self.due_date: return False else: return True 10:31

30 isinstance: onko olio haluttua luokkaa? Pythonissa isinstance-funktiolla voi kysyä, onko jokin olio tietyn luokan tai sen aliluokan jäsen: x = Luokka() isinstance(x, Luokka) True isinstance(42, int) True (edellä mainittu type kysyi olion tarkkaa luokkaa) Javassa ja C++:ssa isinstance on nimeltään instanceof tyypillinen käyttötapa on toiminto, joka toimii hieman eri tavalla riippuen argumentin tyypistä esim. tekee hieman eri asian jokaiselle LibraryItem:n aliluokalle (vaikkapa tekee listasta LibraryItem:ejä HTML-taulukon) isinstance ei ole puhdasta olio-ohjelmointia: ongelma on, että uutta aliluokkaa tehdessä kaikkea isinstance:a käyttävää koodia voi joutua muokkaamaan (ottamaan huomioon myös uusi luokka)

31 Perinnän käyttäminen isinstance:n sijaan sen sijaan että olion tyyppiä kysyy koodissa isinstance:lla, pitäisi asia puhtaassa olio-ohjelmoinnissa hoitaa perinnällä siis aliluokkiin metodi, joka tekee sen, mitä isinstance-tyypin perusteella yritettiin tehdä (tulostaa HTML-taulukon yhden rivin) aina perinnän käyttö ei kuitenkaan ole järkevää Pythonissa voi joskus myös käyttää poikkeuksia: kutsutaan kaipaamaamme metodia, ja jos sitä ei löydy, käsitellään poikkeus eräs yleinen käyttö isinstance:lle on, että yritetään pitää tietty toiminto yhtenäisessä kohdassa koodia puhtaaseen oliotyyliin kuuluisi, että toiminnon koodi jaettaisiin osiin käsiteltävän asian (luokan) mukaan jolloin uuden käsiteltävän asian voi lisätä tekemällä aliluokan mutta uutta toimintoa lisätessä pitää muuttaa kaikkia luokkia tai tehdä metodi, jonka isinstance:n avulla tekee koko toiminnon mutta yleisesti ottaen isinstance:a kannattaa välttää

32 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 15) Abstrakti perusluokka Abstrakti perusluokka on luokkamäärittely jossa mille tahansa luokalle voi määrätä virtuaalisen yliluokan. Pythonissa sarjatyypin luokille on määrätty metaluokaksi abstrakti perusluokka Sequence tai MutableSequence Tarkoituksena on että isinstance- ja issubclassfunktiot voivat tunnistaa olioita ja luokkia jonkin tietyn luokan ilmentymiksi tai aliluokiksi: isinstance([], Sequence) issubclass(list, Sequence) issubclass(list, MutableSequence) isinstance((), Sequence) not issubclass(tuple, MutableSequence) 10:31

33 Sisältö 1 Esimerkki perinnästä 2 Pohdintaa perinnän käyttämisestä 3 Pythonin olioiden yksityiskohtia 4 Abstraktit luokat ja isinstance 5 Moniperintä

34 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 3 sivu 10) Moniperintä Luokka voi periä ominaisuutensa useammasta eri luokasta class Oval(Circle, Rectangle): def get_area(self): def get_perimeter(self): Viitattaessa aliluokan metodiin (tai muuttujaan) hakujärjestys perintärakenteessa on alhaalta ylös, vasemmalta oikealle. (ratkaisee ns. timanttiongelman) Ensin etsittäisiin siis Circle-luokasta ja sen yliluokista ja vasta sitten Rectangle-luokasta ja sen yliluokista. Python käyttää ensimmäistä osumaa. Sen ylä- ja oikealla puolella olevia täytyy erikseen kutsua class Oval(Circle, Rectangle): def init (self, x, y, r1, r2): Rectangle. init (self, x, y, r1, r2) 10:31

35 Moniperinnästä moniperinnän toiminta ei ole kovin vakiintunutta, vaan toimii eri kielissä hieman eri tavalla esim. Common Lisp, C++ ja Python tukevat moniperintää esim. Java taas ei (paitsi rajoittuneesti) mm. samannimisten metodien valintajärjestys vaihtelee hieman moniperintä sallisi joskus parempia abstraktioita kuten tavallisellakin perinnällä, sillä voi vähentää koodin kopiointia samoin ongelman mallinnus olioiksi ja luokiksi olisi joskus luonnollisempaa moniperinnän avulla, sillä luonnollinen malli ei aina ole puu mutta käytännössä moniperinnän (laajamittainen) käyttäminen usein monimutkaistaa ohjelmaa turhan paljon ja moniperinnän tukeminen monimutkaistaa olio-ohjelmointikieliä

36 Moniperinnän ongelmia ohjelmointikielissä moniperinnän perusongelma: jos useammassa perintäverkon haarassa on korvattu sama metodi, mitä niistä käytetään? eri moniperintää tukevilla kielillä on hieman erilainen ratkaisu, mutta yleensä ne perustuvat siihen, missä järjestyksessä yliluokkien nimet kerrotaan aliluokassa mutta toiminta ei ole aina kovin intuitiivista tai helppoa ymmärtää... kentissä on samankaltainen ongelma: jos jokin yliluokka A peritään kahta polkua pitkin, pitäisikö perivään luokkaan tulla yksi vai kaksi kappaletta yliluokan A kenttiä? näkevätkö D-oliossa alla B:n ja C:n metodit eri vai saman x:n? class A { class A(object): int x; } self.x = class B extends A { } class B(A): class C extends A { } class C(A): class D extends B and C { } class D(B, C): molempia tapoja on käytössä eri kielissä (Pythonissa saman)

37 Ohjelmointikielten tekemiä ratkaisuja jotkin ohjelmointikielet ratkaisevat em. ongelmia rajoittamalla moniperintää esim. kielletään periminen niin, että useammassa haarassa olisi korvattu samoja metodeita tai ohjelmoijan pitää erikseen kertoa, minkä yliluokan metodi aliluokan oliosta näkyy (esim. C++) Javan ja C#:n ratkaisu: vain rajapintojen moniperintä on mahdollista, varsinaisia suoria yliluokkia on aina yksi rajapinnassa ei ole kenttiä eikä metodien toteutuksia, joten em. ongelmia ei esiinny mutta jos useassa rajapinnassa on samanniminen metodi, onko se tarkoitettu samaksi? muitakin ratkaisuja on: esim. Scala-kielessä on rajapinnan sijaan sen ja luokan välimuoto nimeltä trait, jolla moniperintää voi tehdä

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot