Luento 17: Perintä. self.points = 0 self.status = 'Student'

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 17: Perintä. self.points = 0 self.status = 'Student'"

Transkriptio

1 Luento 17: Perintä class Staff(object): def init (self, name, salary): self.salary = salary self.status = 'Staff' def set_name(self, new_name): self.name = new_name def get_status(self): return self.status def get_salary(self): return self.salary def raise_salary(self, new_salary): if self.salary < new_salary: self.salary = new_salary + ' ' + self.status + ' ' + str(self.salary) class Student(object): def init (self, name): self.points = 0 self.status = 'Student' def set_name(self, new_name): self.name = new_name def get_status(self): return self.status def add_points(self, new_points): self.points += new_points + ' ' + self.status + ' ' + str(self.points)

2 Olemme jo tottuneet siihen, että jokaiseen luokkaan pitää kirjoittaa kaikki ne metodit, joiden mukaisia toimintoja siitä luodun olion halutaan suorittavan. Toisaalta taas, on sanottu että toistuvat osuudet pitää laittaa funktioihin/metodeihin. Mitä siis tehdä, kun kahdessa luokassa on esitetty täsmälleen samat asiat, eli niissä on toistoa. Niin, ja jos noita kohtia joutuisi muuttamaan, niin samat muutokset pitäisi tehdä kumpaankin luokkaan. Ei siis mitenkään helposti ylläpidettävää ohjelmakoodia. Olio- ohjelmoinnissa on käsite perintä, jota voisi käyttää hyväksi tässä tapauksessa. Perintä Perintä eli periytyminen (engl. inheritance) on tekniikka, jonka avulla voi määritellä ylä- ja alakäsitteitä. Perinnässä ilmoitetaan koodissa, että tietty luokka ("aliluokka") sisältää kaikki tietyn toisen luokan ("yliluokan") piirteet, mukaan lukien metodien toteutuksen ja ilmentymämuuttujat. Lisäksi jokaisella aliluokalla voi olla omiakin piirteitä. Perintärelaatiolla voi muodostaa hierarkioita ihan niin kuin tuossa eläinten luokituksessakin. Edellisen tai seuraavan "sukupolven" luokkia samassa "sukupuun haarassa" kutsutaan välittömiksi yli- ja aliluokiksi (engl. direct/immediate super- /subclass). Koska kaikki pythonissa on olioita, nekin kuuluvat erilaisiin aliluokkiin. Jokaisella aliluokalla on yliluokkiensa ominaisuudet ja lisäksi vielä omia ominaisuuksia.

3 Muutetaan alun esimerkin henkilökunta ja opiskelija käyttämään perintää. Ensin tarvitaan yhteinen nimi noille luokille: mitä ne molemmat kuvaavat. Tässä noita yhdessä voisi kutsua vaikka henkilöiksi (person). Seuraavaksi kerätään kummastakin luokasta kaikki metodit ja muuttujat, jotka ovat aivan samoja kummassakin. Metodit def set_name(self, new_name): self.name = new_name def get_status(self): return self.status ovat täsmälleen toistensa kopioita. Loput asiat luokissa ovatkin sitten erilaisia. Tehdään noista valituista yliluokka Person: class Person(object): Perii kaiken luokasta object def set_name(self, new_name): self.name = new_name def get_status(self): return self.status Tämä näyttää aivan tavalliselta luokalta. Ainoa mikä puuttuu, on alustusmetodi mutta se ei haittaa, jos käytämme aliluokissa alkuperäisiä alustusmetodeja. Sitten laitetaan vain sekä opiskelija että henkilökunta perimään nämä ominaisuudet: class Staff(Person): def init (self, name, salary): self.salary = salary self.status = 'Staff' Perii kaiken luokasta Person class Student(Person): def init (self, name): self.points = 0 self.status = 'Student' Perii kaiken luokasta Person Nyt sekä Staff, että Student- luokilla on molemmilla käytettävissään metodit set_name(), get_name() ja get_status() ja luokkia voi jo testata näiden osalta:

4 from register import Staff from register import Student def main(): proffa = Staff('H. Ajamieli', 4000) siivooja = Staff('S. Iivooja', 2000) olli = Student('O. Opiskelija') teemu = Student('Teemu Teekkari') print proffa.get_name() print teemu.get_status() H. Ajamieli Student if name == ' main ': main() Nyt on vuorossa loppujen metodien lisääminen luokkiin. class Staff(Person): def init (self, name, salary): self.salary = salary self.status = 'Staff' def get_salary(self): return self.salary def raise_salary(self, new_salary): if self.salary < new_salary: self.salary = new_salary + ' ' + self.status + ' ' + str(self.salary) class Student(Person): def init (self, name): self.points = 0 self.status = 'Student' def add_points(self, new_points): self.points += new_points + ' ' + self.status + ' ' + str(self.points)

5 Yliluokka Person sisältää kaikki metodit, jotka ovat yhteisiä kaikille henkilöille. Siitä tehdyt aliluokat voivat käyttää kaikkia yliluokan metodeja ja lisäksi omia metodeja. Perintää kuvataan nuolikuviolla. Student Person Staff Kerätään tulos yhteen: class Person(object): def set_name(self, new_name): self.name = new_name def get_status(self): return self.status class Staff(Person): def init (self, name, salary): self.salary = salary self.status = 'Staff' def get_salary(self): return self.salary def raise_salary(self, new_salary): if self.salary < new_salary: self.salary = new_salary + ' ' + self.status + ' ' + str(self.salary) class Student(Person): def init (self, name): self.points = 0 self.status = 'Student' def add_points(self, new_points): self.points += new_points + ' ' + self.status + ' ' + str(self.points)

6 Ohjelma lyheni jonkun verran. Nyt jos yhteisiä metodeja tarvitsee muuttaa, muutokset tehdään vain yhteen kohtaan ohjelmakoodia. Lisäksi testaus pitäisi onnistua samalla testimoduulilla kuin aikaisemminkin. Perinnän lisäksi tämä toimii siis esimerkkinä ohjelman uudelleenrakentamisesta (refactoring). Siinä ohjelman toteutustavan muuttaminen ei saa vaikuttaa ohjelman toimintaan. Samojen testien pitäisi antaa samat tulokset kummassakin tapauksessa. Tehdään siis testi aiemmalla testiohjelmalla (regressiotestaus) ja todetaan, että toimii samoin edelleen. Katsotaanpa sitten toista esimerkkiä. Mikä voisi olla lemmikkien yhdistävä tekijä? Tehdään siis luokat lemmikeille ja otetaan yhdeksi jo aiemminkin esillä ollut papukaija. Toinen olkoon vaikkapa kissa. Molempia kutsutaan joksikin, niillä on siis nimet ja ne kuuluvat jompaankumpaan lajiin. Lisäksi ne ääntelevät jollain tavalla. Kissoilla on oma äänivalikoimansa ja papukaija voi osata puhua. Tehdään näillä tiedoilla yliluokka Pet: class Pet(object): def init (self, name, species): self.species = species def get_species(self): return self.species def speak(self): index = random.randint(0, len(self.repertoire)-1) return self.repertoire[index] return '{:s} is a {:s}'.format(self.name, self.species) Lemmikin luonnin yhteydessä kerrotaan lemmikin nimi ja laji. Lemmikkiä voi käskeä kertomaan nimensä ja lajinsa sekä päästämään jonkin äänen. Loppuun on lisätty olion tulostusta varten str - metodi. Metodi palauttaa merkkijonona lemmikin nimen ja sen lajin. Mitä ominaisuuksia kissalla voisi olla näiden lisäksi. Ne karvapallot tuntien vaikka mitä, mutta otetaan nyt vain kunkin kissan herkkuruoka. Tehdään kissalle oma alustusmetodi, joka täydentää lemmikkiluokan alustusmetodia. class Cat(Pet): def init (self, name, goodies): Pet. init (self, name, "Cat") self.goodies = goodies self.repertoire = ['Meow!', 'Hrrrr', 'Hiss!'] def get_goodies(self): return self.goodies

7 Kun luodaan uusi kissaolio, kerrotaan kissan nimi ja sen herkkuruoka. Koska kissalla on oma alustusmetodi, se syrjäyttää lemmikin alustusmetodin. Lemmikin alustusmetodissa on kuitenkin nimen ja lajin talteenotto, joten sitä ei kannata hylätä kokonaan. Otetaan ensin kissan nimi ja lajitieto talteen kutsumalla lemmikin alustusmetodia. class Pet(object): class Cat(Pet): def init (self, name, goodies): Pet. init (self, name, "Cat") def init (self, name, species): self.species = species Yliluokan nimi Yliluokan metodi Kutsuva olio Yliluokan metodin vaatimat parametrit Herkkuruoka ja äänivalikoima alustetaan metodin lopuilla riveillä. Kissoilla ei ole mitään suurempaa tarvetta mielistellä omistajaansa, joten sen äänivalikoima on suunnilleen vakio. Naukaisut, kehräykset ja sähinät voi alustaa kaikille samoiksi. Kissojen oma metodi on herkkuruoan haku. Mitä omaa on papukaijalla? Tässä tapauksessa väri ja lauseet, jotka se on mahdollisesti oppinut. Jokainen kaija osaa kuitenkin perus kraah- äänen. class Parrot(Pet): def init (self, name, color, repertoire=[]): Pet. init (self, name, "Parrot") self.color = color self.repertoire = ['Kraah'] self.repertoire.extend(repertoire) return '{:s} is a {:s} {:s}.'.format(self.get_name(), self.color, self.get_species()) Jos papukaijaa luotaessa lauselista jätetään antamatta, sen tilalle tulee tyhjä lista (repertoire=[]). Samoin kuin kissan tapauksessa, nimi ja laji otetaan talteen yliluokan alustusmetodin kautta ja papukaijan omat tiedot, kuten väri ja mahdolliset opitut lauseet, otetaan ilmentymämuuttujiin alustusmetodin loppuosassa. Luokalle on tehty myös oma str - metodi korvaamaan yliluokan vastaavan metodin. Papukaijan kohdalla halutaan näkyviin myös linnun väri.

8 Tuo korvaaminen (overriding) toimii siten, että kutsuttaessa olion metodia tulkki selaa luokkia perimishierarkiassa alhaalta ylöspäin, eli aliluokista yliluokkiin ja käyttää ensimmäistä vastaantulevaa oikeannimistä metodia. Kissan str löytyy siis vasta yliluokasta mutta papukaijan jo omasta luokasta. Papukaijan str - metodi siis korvaa yliluokan vastaavan ja tulkki käyttää aina sitä. Moniperintä Pythonissa luokka voi periä ominaisuuksia useammalta luokalta samaan aikaan. Olkoon yksinkertaisena esimerkkinä seuraava: class Horse(object): def init (self, age): self.age = age def trot(self): print 'klop klop' def whinny(self): print 'Ihahaa' class Bird(object): def init (self, wingspan): self.weight = wingspan def chirp(self): print 'chirp chirp' def fly(self): print 'flap flap' class Pegasus(Horse, Bird): def init (self, age, wingspan): Horse. init (self, age) Bird. init (self, wingspan) Hevonen ja lintu ovat normaaleja luokkia. Kummastakin voi luoda olioita tavalliseen tapaan. Hevonen hirnuu ja ravaa, lintu lentää ja sirkuttaa. Entäpä sitten Pegasus? Sehän on se siivekäs hevonen kreikan mytologiasta. Ravaamisen lisäksi se osaa siis lentää. Pegasus on tässä tehty periyttämällä sille sekä hevosen että linnun ominaisuudet. Periyttämällä luokka useammasta yliluokasta siihen saadaan kaikkien näiden yliluokkien ominaisuudet. Siivekkäät hevoset osaavat siis hirnua ravata, lentää ja sirkuttaa. Tuolle sirkuttamiselle tosin täytyy tehdä jotain: sen voisi vaikka syrjäyttää Pegasus- luokassa ja laittaa pegasuksen chirp- metodin kutsumaan hevosen whinny- metodia. Näin pegasus- olion chirp- metodia kutsuttaessa kuuluisikin hirnuntaa.

9 class Pegasus(Horse, Bird): def init (self, age, wingspan): Horse. init (self, age) Bird. init (self, wingspan) def chirp(self): Horse.whinny(self) Jos useammasta luokasta periytetylle luokalle ei tee omaa alustusmetodia, tulkki hakee sitä yliluokista. Yliluokat kokeillaan siinä järjestyksessä kuin ne luokan otsikossa ovat. Tässä tapauksessa siis käytettäisiin Horse- luokan init - metodia, jos sellainen on ja jos ei ole, kokeillaan Bird luokkaa. Molempia ei siis käytetä automaattisesti, vaan ensimmäistä löytyvää. Yleensä kannattaakin tehdä moniperintää käyttävälle aliluokalle oma alustusmetodi, joka kutsuu yliluokkiensa alustusmetodeja. Testiohjelma: from horses import * def main(): print '----Usual horse-----' horse1 = Horse(5) horse1.whinny() horse1.trot() print '----Flying horse-----' horse2 = Pegasus(3, 6.5) horse2.whinny() horse2.trot() horse2.fly() horse2.chirp() if name == ' main ': main() Ja sen tulostus: ----Usual horse----- Ihahaa klop klop ----Flying horse----- Ihahaa klop klop flap flap chirp chirp

10 Super Toinen tapa kutsua yliluokan metodia syrjäyttävästä luokasta on käyttää super- funktiota. Sitä käytettäessä yliluokkaa ei tarvitse nimetä, vaan Python hoitaa vastaavan metodin etsimisen yliluokista. Pegasuksen chirp- metodin tapauksessa sen käyttö olisi seuraava: class Pegasus(Horse, Bird): def init (self, age, wingspan): Horse. init (self, age) Bird. init (self, wingspan) def chirp(self): super(pegasus, self).whinny() Funktiolle annetaan parametreina luokka, jossa kutsu sijaitsee sekä self. Funktiolle annetaan metodina sen funktion nimi, jota halutaan kutsua. Huomaa, että kutsusta puuttuu self mutta muut mahdolliset parametrit sille pitää antaa. super- fuktio toimii tässä tapauksessa ihan oikein mutta monimutkaisemmissa luokkarakenteissa sen oikeaoppinen käyttö vaatii lisätyötä, joka ei ole enää tämän kurssin asioita. Lisäksi sen käyttö vaatii uuden luokkamäärittelyn mukaisia luokkia, joissa luokan nimen perässä on aina se, mistä se periytyy. class Horse(object): Vanhan tyylin mukaisilla luokkamäärittelyillä, joissa yliluokka piti kertoa vain silloin, jos se oli jotakin itse tehtyä (ei Pythonin sisäänrakennettu tyyppi) class Horse: super ei toimi.

Perintä (inheritance)

Perintä (inheritance) Perintä (inheritance) Perintä on menetelmä, jonka avulla jostakin olemassaolevasta luokasta voidaan johtaa uusi luokka, joka saa automaattisesti käyttöönsä perimänsä luokan ominaisuuksia. Perittävää luokkaa

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8..9: moniperintä 1 Ajankohtaista Harjoitustyön suunnittelusessiot pidetty, työt jatkuvat, välivaiheen esittely seuraavana Viimeinen viikkoharjoituskerta, palataan

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

Periytymisen käyttö C++:ssa

Periytymisen käyttö C++:ssa 19 Periytymisen käyttö C++:ssa Periytymisessä voi osoitin tai viittaus kantaluokkatyyppiin viitata johdetun luokkatyypin olioon. Ohjelmamme voidaan sitten kirjoittaa käsittelemään näitä osoittimia tai

Lisätiedot

Metadatan kyseleminen Reflection-metodeilla

Metadatan kyseleminen Reflection-metodeilla 16 Metadatan kyseleminen Reflection-metodeilla Luvussa 2, Johdanto Microsoft.NETiin, kerroin, miten kääntäjä generoi Win32 Portable Executable (PE)-tiedoston, joka sisältää MSIL:n ja metadatan. Yksi.NETin

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 8, 26.11. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 8, 26.11. Kertaus: yleistys-erikoistus ja perintä Nauta, Lehmä ja Kuttu ovat Kotieläimiä, Kotieläimet Eläimiä Kotieläimillä (siis myös Naudoilla, Lehmillä ja Kutuilla)

Lisätiedot

14. oppitunti. Operaattorin ylikuormitus. Osa. Operaattorin ylikuormittaminen

14. oppitunti. Operaattorin ylikuormitus. Osa. Operaattorin ylikuormittaminen Osa IV 14. oppitunti Operaattorin ylikuormitus Edellisessä luvussa opit ylikuormittamaan metodeita ja luomaan kopiomuodostimen, joka tekee syvän kopion. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Kuinka

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat

Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat Sivupohjien täyttö suppeat sivupohjat Tässä kuvataan sivupohjien muokkaus askelittain yksinkertaisemman sivupohjan avulla. Tätä ohjetta tunnollisesti seuraamalla saat aikaan yksinkertaiset, mutta toimivat

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry 1 JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry Päivitetty SISÄLLYS Jäsenmaksujen asettamisesta... 3 Jäsentyypit... 3 Suomen noutajakoirajärjestön maksuosuudet... 4 Esimerkkitapaus 1... 4 Esimerkkitapaus

Lisätiedot

kertaa samat järjestykseen lukkarissa.

kertaa samat järjestykseen lukkarissa. Opetuksen toistuva varaus ryhmällee TY10S11 - Tästä tulee pitkä esimerkki, sillä pyrin nyt melko yksityiskohtaisesti kuvaamaan sen osion mikä syntyy tiedon hakemisesta vuosisuunnittelusta, sen tiedon kirjaamiseen

Lisätiedot