TIE Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 8..9: moniperintä"

Transkriptio

1 TIE Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8..9: moniperintä 1

2 Ajankohtaista Harjoitustyön suunnittelusessiot pidetty, työt jatkuvat, välivaiheen esittely seuraavana Viimeinen viikkoharjoituskerta, palataan takaisin ensimmäisen viikon juttuihin

3 Ohjelmassa tänään Muutama plugin-esimerkki Pientä kirjastokomponenttijatkoa Rajapintojen rajoitteita Moniperintää

4 Moniperintää Periytymisessä luodaan uusi luokka periyttämällä siihen jonkun toisen luokan ominaisuudet Moniperintä, otetaan ominaisuuksia useammalta luokalta Ideatasolla erittäin yksinkertainen, mutta tekniikkana kiistelty (vaarallinenkin) Siksi ei mukana kaikissa oliokielissä

5 Moniperinnän ideasta Tavallinen periytyminen aliluokan olio kelpaa aina kantaluokan olioksi(solid: Liskov s substitution principle) Moniperinnässä aliluokka kuuluu kaikkiin kantaluokkiinsa, kelpaa minkä tahansa kantaluokkansa edustajaksi Periaate: Aliluokan olio on aina kaikkien kantaluokkiensa olio

6 Moniperintä ja ohjelmointikielet Jätetty kokonaan pois osasta kieliä (esim. Smalltalk, tosin smalltalkin tyypistystapa sallii vastaavien useilla luokilla toimivien rakenteiden luomisen) Osassa mukana osittain rajapintojen kautta, Java & C# Voidaan toteuttaa rajapintoja, tarjota erillisiä käyttö- ja kommunikointirajapintoja (normaalin luokkahierarkian ohessa) Ei kuitenkaan toteutuksen periytymistä Jotkut kielet sallivat täysimuotoisen moniperinnän, jättävät ohjelmoijan vastuulle välttyä ongelmilta Toistuvat rakenteet, diamond problem, miten käsitellään, riippuu vähän kielestä

7 Moniperintäesimerkki C++:lla Luokkahierarkia ja toteutettava rajapinta Kaksi kantaluokkaa, molemmilla omat funktionsa ja jäsenmuuttujansa ominaisuudet ja syntaksi identtisiä normaalin perinnän kanssa. Kaikki näkyvyysalueet jne. toimivat kuten tavallisessa versiossa. Samaa kantaluokkaa ei voi periä suoraan kahdesti (class Kahdesti: public Kantaluokka, public Kantaluokka) Mahdollista välillisesti

8 Moniperinnän käyttökohteita Rajapintojen yhdistäminen, luokka toteuttaa useita rajapintoja, helppo ilmaista Javan/C#:n ja esim. ohjelmoinnin tekniikat/alkuoliokurssin viitoittama tapa Moniperinnän käyttö suhteellisen mutkatonta, yleensä ongelmatontakin Kahden tai useamman olemassa olevan luokan yhdistäminen Esim. oliokirjastot, sovelluskehykset Luokkien koostaminen valmiista ominaisuuskokoelmista (mixin, flavours, jäätelöbaari-analogia) Ominaisuuksia, myytävä, lainattava Perustuotteita, kirja, peli Yhdistelmät, kirjaston kirja, myytävä peli Laajentaminen/yhdistäminen: rajapinta, jolle useita toteutuksia, peritään valittu toteutus (protokollat, algoritmit, tiedonesitysmuodot)

9 Moniperinnän vaaroja Yksinkertaisimmillaan: helppo käyttää väärin, helppo rikkoa olioajattelua (tehdään muurahaiskarhuja, otetaan mukaan kasapäin ylimääräistä yhden/muutaman ominaisuuden takia): ruutu&otus-esimerkki Perintää ei voi käyttää siihen, että olio on välillä yhden kantaluokkansa edustaja välillä toisen (esim. opiskelijatyypit, työntekijät) Moniperintää ei voi käyttää ottamaan yksittäistä ominaisuutta, is-a-suhteen on säilyttävä Kirjastonkirja perittynä päiväyksestä ja kirjasta Tekee ohjelman luokkarakenteesta helposti vaikeaselkoisempaa Elinkaaren hallinta voi vaikeutua (Esim. alustuslukija-ikkuna ja alustustiedotrajapinta) Moniperintää kannattaa välttää, jos mahdollista Kuitenkin hyvä & asiallinen käyttökohde, jos aliluokka kuuluu pysyvästi useampaan kantaluokkaan toteuttaen näiden rajapinnat, rajapintojen perintää ja toteuttamista

10 Moniselitteisyys Saman niminen funktio mahdollista saada kahdelta eri kantaluokalta Esim. kirjastonteos ja Kirja, molemmilla tulostatiedot funktio, mitä kirjastonkirjalla on? tai korttipakan kortti ja graafinen komponentti, perinnällä tehdään käyttöliittymään korttikomponentti. Molemmissa draw-funktiot. C++ ongelma tulee esiin, vaikka parametrityypissä olisi eroa Ratkaisu: sovitaan, että kutsutaan aina ensimmäisenä perintälistalla olevaa funktiota. Onko ok? Moniselitteinen funktiokutsu (amibiguous call), käänösaikainen ilmoitus

11 Moniselitteisyys C++:n ratkaisu, yritys kutsua useammasta eri kantaluokasta periytynyttä funktiota Moniselitteinen funktiokutsu (amibiguous call), käänösaikainen ilmoitus Usein kantaluokan saman nimiset funktiot tekevät saman tyyppisiä asioita (kuten kirjastonkirjaesimerkissä, toisin kuin korttijutussa) Jos jäsenfunktio virtuaalinen kaikissa kantaluokissa, voidaan kutsua jokaisen toteutusta vuorollaan (+tarvittaessa lisätä omia juttuja) Mitä tapahtuu ei-virtuaalisten funktioiden kanssa? Yleensä moniselitteisyys ei ratkea näin helposti Jos toiminnot keskenään yhteen sopimattomia, moniperityn aliluokan saaminen käyttäytymään kaikkien kantaluokkien kannalta oikein usein mahdotonta

12 Moniselitteisyys Ratkaisutapoja: kutsutaan kaikkien kantaluokkien toteutusta (kerrotaan nimiavaruus kutsussa) Jos aliluokka ei halua tarjota uutta toteutusta aliluokassa, homma toimii jos jäsenfunktioita ei kutsuta aliluokan tasolla Jos olioita käsitellään aliluokan tasolla, käytetään kuitenkin kantaluokkatason väliaikaisia osoittimia, viitteitä Kerrotaan mitä toteutusta halutaan käyttää (esim. Kirja::), ei välttämättä oliomaisinta Luodaan uudet keskenään erinimiset funktiot, jotka toimivat läpikutsuina kantaluokkaan

13 Toistuva moniperiytyminen ( Diamond problem ) (Repeated multiple inheritance, toistuva moniperiytyminen, dreaded diamond of death) Teos, KirjastonTeos, Kirja, Kirjastonkirja Esimerkki: GUI, GUI_Object, Rectangle, Clickable, Button Mitä ongelmia tästä saattaa tulla? Mikä on kirjastonkirjan rakenne?

14 Timanttista moniperintää Vaihtoehto 1: erilliset kantaluokkaosat, otetaan teoksen tiedot kahteen kertaan, erotteleva moniperiytyminen (replicated multiple inheritance) Vaihtoehto 2: yhteinen kantaluokkaosa, otetaan teos vain kertaalleen, virtuaalinen moniperiytyminen (virtual multiple inheritance) tai yhdistävä moniperintä (shared multiple inheritance) Kaksi kantaluokkaosaa, mitä ongelmia voi ilmetä? (kantaluokan nimimuuttuja) Yhteinen kantaluokka kaikilla, mitäs tämän kanssa? (rakentaminen)

15 Timanttista moniperintää Erotteleva moniperintä: Sama muuttuja kahteen kertaan, kahdesta eri suunnasta muutos, samalla muuttujalla kaksi eri arvoa (käytetään toisesta perittyä muuttamaan, toisen palvelua tulostamaan tietoja muutos ei näy) Kantaluokkaosoitin mahdoton, ei voida tietää kumpaan olio-osaan halutaan osoittaa/viitata Virtuaaliversio: Sallitaan erillisellä avainsanalla kantaluokan jakaminen (täytyy tehdä kaikissa luokissa joista ollaan perimässä) class Kirja : public virtual Teos // Tai virtual public... Tämän jälkeen moniperinnässä kaikki samasta kantaluokasta perityt luokat jakavat saman kantaluokan Rakentaminen, yksi olio voidaan rakentaa vain kertaalleen Rakentajakutsu tehdään moniperityssä luokassa suoraan yhteiselle kantaluokkatasolle, tämän jälkeen kutsutaan normaalisti kantaluokkien rakentajia Kääntäjä jättää kutsumatta näissä jo kertaalleen kutsuttua rakentaa

16 C++:n rajapintaluokat & moniperintä Kielessä ei erillistä rajapinnan tai abstraktin kantaluokan käsitettä Miten koodari voi vaikuttaa asiaan? Rakentajat purkajat huomioitava (tällä kertaa automaatiosta on iloa) Kantaluokalle kutsutaan automaattisesti oletusrakentajaa, jos kutsua ei itse määrittele Luokille tuotetaan automaattisesti oletusrakentaja, jos rakentajia ei määritä Purkajan oltava virtuaalinen, sille pitää olla toteutus, tyhjä toteutus pelkälle rajapinnalle hyvä pistää otsikkotiedostoon (ei turhaa toteutustiedostoa, kun kyseessä rajapinnan C++-vastine) Rajapintaluokkien yhdistäminen Ei toimi jälkikäteen koosteena tai kategorisointina (ei voi luoda uutta kahden rajapinnan yhdistelmää jonka alle kaikki nämä rajapinnat toteuttavat luokat automaattisesti kuuluisivat) Täytyy periä aliluokat rajapintayhdistelmistä (luokkahierarkia näyttää rumemmalta, mutta semanttisesti oikea tapa)

17 Qt ja moniperintä Koitetaan tehdä tapahtumankäsittelijärajapinta Peritään Qobjectista, saadaan mukaan eventit ja slotit Tehdään oma ikkuna, jonka halutaan kuuntelevan tapahtumia Miten toteutus?

18 Qobjectista ja moniperintä Ei sallita moniperintää Qobjectista käyttäjä ei voi tehdä samaa edes qobjectista perityn abstraktin luokan avulla Moniperinnässä Qobjectin (tai siitä perityn luokan) oltava ensimmäisenä listassa class JokuLuokka: public QObject, public JokuMuuLuokka Virtuaalinen perintä ei ole sallittua Qobjecteista asiaan liittyvää lisäinfoa: (http://qt-project.org/doc/qt-5.0/qtdoc/moc.html) Samankaltaiset rajoitteet/tilanteet mahdollisia myös muita kirjastoja käytettäessä Moniperinnän kanssa kannattaa olla varovainen, tarjolla kryptisiä virheilmoituksia jos suunnitteluperiaatteita rikkoo (C++-kääntäjän päälle tarvitaan laajennoksia, jos rajoituksia jne. halutaan käyttää)

19 Yhteenveto Moniperinnän kanssa kannattaa olla tarkkana Ennen kuin innostuu puljaamaan moniselitteisyyden jne. kanssa, kannattaa miettiä ohjelman rakennetta vielä kerran Kirjastot ja rajapinnan muuttaminen, kannattaa välttää jos mahdollista Rajapinnan laajentaminen, uusien palveluiden tarjoaminen Toiminnallisuuden korjaaminen TIE Samuel Lahtinen 19

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Periytymisen käyttö C++:ssa

Periytymisen käyttö C++:ssa 19 Periytymisen käyttö C++:ssa Periytymisessä voi osoitin tai viittaus kantaluokkatyyppiin viitata johdetun luokkatyypin olioon. Ohjelmamme voidaan sitten kirjoittaa käsittelemään näitä osoittimia tai

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 6: suunnittelua Samuel Lahtinen TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Ajankohtaista Harjoitustyö Protosessioita tällä viikolla Ohjelmassa tänään Ohjelmistojen suunnittelujuttuja

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto. Luento 9 23.4.2012

Ohjelmistotuotanto. Luento 9 23.4.2012 Ohjelmistotuotanto Luento 9 23.4.2012 Lisää suunnittelumalleja Olion rikastaminen dekoraattorilla Joskus eteen tulee tarve lisätä olioon jotain ekstraominaisuuksia, pitäen kuitenkin olio sellaisena että

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

JavaScript V8 ja Google Chrome

JavaScript V8 ja Google Chrome JavaScript V8 ja Google Chrome TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede LuK-tutkielma Joulukuu 2008 Jyri Lehtonen (72039) jyri.lehtonen@utu.fi TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian

Lisätiedot