Vahva Viitosväylä Itäisen Suomen menestyksen edellytys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahva Viitosväylä Itäisen Suomen menestyksen edellytys"

Transkriptio

1 Vahva Viitosväylä Itäisen Suomen menestyksen edellytys

2 Meillä on unelma: yhtenäinen Viitosväylä pääkaupunkiseudulta Saimaalle ja Lappiin Viitosväylä on itäisen Suomen elinvoiman ja menestymisen valtaväylä. Viitosväylän kaupunkikeskukset muodostavat helminauhan ja monikeskuksisen kehityskäytävän. Viitosväylä ja siihen tukeutuva liikenneverkko sitoo yhteen kaupunkikeskukset ja niiden työssäkäyntialueet etelästä pohjoiseen, pääkaupunkiseudulta Saimaalle ja Lappiin asti.

3 Viitosväylän kehittämishanke Kehittämishanke kokoaa yhteen väylävarren julkiset ja yksityiset toimijat. Hankesuunnitelma v Jatkuu v kehittämishankkeen 1. vaiheella: Tuotetaan materiaalia, joka tukee väylän kehittämisenedunvalvontaa. 1. vaihe: branding, tietopaketti, esite, seminaarit ja luennot 1. vaiheen aikataulu vuoden 2009 loppuun Tilaajana Viitostie Ry Ohjausryhmässä mukana Viitostie ry ja maakuntaliittojen edustajia Konsulttina WSP Finland Oy

4 Kehittämishankkeen tavoitteet Viitosväylä tarvitsee kokonaisvaltaista liikennejärjestelmien sekä sujuvan ja turvallisen arjen kehittämistä tien pätkäkehittämisen sijaan tavoitteena saada Viitosväylä investointikohteena Liikennepoliittiseen selontekoon vuoden 2011 lopussa Vahva Viitosväylä on Itäisen Suomen menestyksen edellytys tavoitteena esittää kehittämisen perusteet liikenteen, aluerakenteen ja elinkeinoelämän näkökulmasta siten, että väylän kehittämisen hyödyt avautuvat päättäjille Yhteistyö on voimaa tavoitteena lujittaa alueen toimijoiden yhteistyötä, jolloin koko kehitysvyöhykkeen painoarvo kasvaa Yhtenäinen brändi vahvistaa mielikuvaa yhtenäisestä Viitosväylästä tavoitteena kasvattaa Viitosväylän tunnettuutta

5 Tarkastelualue Viitosväylä on itäisen Suomen valtaväylä ja kehityskäytävä, joka kokoaa yhteen eri liikennemuodot, asutuksen ja elinkeinot. Viitostie juuriston runkona: Etelässä päätepisteinä pääkaupunkiseutu, Pietarin suunta ja vientisatamat Pohjoisessa Murmansk, Lappi ja Oulu Juuristo yhdistää kaupunkikeskukset Väyläkokonaisuudella on tärkeä rooli kolmella tasolla: Paikallisesti ja seudullisesti Itä-Suomessa ja kansallisesti Kansainvälisesti porttina EU:n ja Venäjän välissä

6 Liikenteellinen viitekehys Raideliikenteen osuus tulee vahvistumaan sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Tieliikenne pysyy siitä huolimatta tärkeimpänä liikennemuotona. Liikennejärjestelmiä sekä alue- ja yhdyskunta-rakennetta arvioidaan ja kehitetään yhä enemmän kokonaisuuksina. Tavaraliikenteen tarpeiden merkitys on noussut. Viitosväylän kehittäminen tulee kytkeä osaksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää ja koko kehittämiskäytävää tulee tarkastella logistisena kokonaisuutena. Perusteluissa on tuotava esiin Itäisen Suomen kehityskäytävän mahdollisuudet ja potentiaalit. Lähde: LVM:n esitys TEN-verkon prioriteettiväyliksi Lähde: NSPA-hanke, Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden strategia

7 Tulevaisuuden trendit ja niihin vastaaminen I/II Ilmastonmuutos ja kestävän yhdyskunnan haasteet Helminauhamaisen aluerakenteen vahvistaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen olevassa kehityskäytävässä ja kaikkien liikennemuotojen kehittäminen ja yhteistyö Ikääntyminen ja monikulttuuristuminen Ikääntyvän ja monikulttuurisen väestön huomioon ottaminen suunnitteluratkaisuissa, mm. keskusten vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä täydennys-rakentaminen lähelle palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen Globalisaatio ja paikkojen välinen kilpailu Paikkojen imagon merkitys kasvaa, markkinointi ja yhteistyö tärkeää Seudun suurentaminen ja toimijoiden lisääntyminen Saavutettavuus merkittävä kilpailukyvyn perusta

8 Tulevaisuuden trendit ja niihin vastaaminen II/II Väestö ja työpaikat keskittyvät kaupunkiseuduille, liikkumistarpeen vähentäminen on oleellista Viitosväylän varren helminauhan vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä kaikkien liikennemuotojen kehittäminen ja yhteistyö. Vapaa-ajan lisääntyminen Viitosväylän vahvuutena kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien luonto- ja kulttuurikohteiden läheisyys sekä puhdas ja väljä elinympäristö. Työn ja elinkeinojen uudet muodot Viitosväylä edelläkävijänä kestävän teknologian, mm. sähköautojen ja bioenergian alalla Etätyön mahdollistaminen tukee mm. maaseudulla asumista

9 Viitosväylä - Itäisen Suomen kehityskäytävä Logistiikka ja saavutettavuus Kokonaisvaltaista kehittämistä kaikki liikennemuodot huomioiden Aluerakenne ja elinkeinot Viitosväylä yhdistää kaupunkikeskukset ja niiden työssäkäyntialueet Matkailu ja vapaa-aika Kansallisväylä Saimaalle ja Lappiin

10 Logistiikka ja saavutettavuus Viitosväylää kehitettävä kokonaisvaltaisesti kaikki liikennemuodot huomioiden Tavoitteena kauttaaltaan runkoverkkotasoinen yhteys: nopeustason varmistaminen koko matkalla tärkeää Hyvä saavutettavuus eri liikennemuodoilla: - Savonrata + radat Venäjälle ja Ruotsiin - Viitostie + yhdistyvät valtatiet - satamat (syväväylät) - lentokentät - logistiikkasolmut Kasvava trendi Viitostiellä: vapaa-ajan liikenne, kaivannaisteollisuuden kuljetukset, asiointi-liikenne, älykkään teknologian ratkaisut

11 Logistiikka ja saavutettavuus Viitosväylän asuin- ja työssäkäyntialueiden helminauhaan kannattaa investoida Vt5 ja sen varren keskukset muodostavat yhtenäisen helminauhan etelästä pohjoiseen Liikennemäärät ovat merkittävät (yli ajon/vrk) aina Iisalmeen saakka! KVL 2008 Lähde: Tiehallinto

12 Logistiikka ja saavutettavuus Raskaan liikenteen valtaväylä Viitostie on tärkeä tavaraliikenteen, mm. yhdistelmäkuljetusten, valtaväylä halki Suomen, pääkaupunkiseudulta Itä- Suomen kautta Kajaaniin ja Lappiin saakka. Raskas liikenne KVL 2008 Kuorma-autoilla kuljetettavat suurimmat tavaravirrat läänien välillä 2008 Lähde: Tilastokeskus, Liikennetilastollinen vuosikirja 2009 Lähde: Tiehallinto

13 Logistiikka ja saavutettavuus Pätkäkehittämisestä kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Koko väylän saavutettavuuden, yhdyskuntarakenteen ja taloudellisen kehityksen kannalta tärkeintä on poistaa pullonkaulat etelästä lähtien. Hankkeiden osalta tämä tarkoittaa ensin välin Mikkeli-Juva ja välin Leppävirta-Kuopio parantamista. Näiden lisäksi muita tulevia investointi-kohteita väylällä riittää Lappia myöten.

14 Logistiikka ja saavutettavuus Viitosväylä on metsä-, kaivannais-, matkailu- ja teknologiaelinkeinojen runkoväylä Tuotteiden kuljetusvalmiuksien parantaminen liikennelogistiikkaa parantamalla vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä. Tulevaisuuden tavoitteena on uusien kestävien elinkeinoalojen kuten bioenergian vahvistaminen. Myös alempiasteinen tieverkko on tärkeä mm. teollisuuden puunsaannin kannalta.

15 Logistiikka ja saavutettavuus Metsä- ja puusepänteollisuuden tuotantolaitokset Suomessa Paperitehtaat Kartonkitehtaat Sellutehtaat Mekaanisten massojen ja puolisellun valmistajat Paperin ja kartongin jalostetehtaat Vaneri-, lastu- ja kuitulevytehtaat Sahat Puusepänteollisuus Kalusteteollisuus (sis. Keittiökalusteet, kotikalusteet, toimistokalusteet ja julkitilakalusteet, ulkokalusteet) Rakennuspuusepänteollisuus (sis. Ikkunat, ovet, parketit) Muu teollisuus (sis. Puulelut, puupakkaukset, kehykset) LÄHDE: Metsäteollisuus ry; *Puusepänteollisuus ry:n jäsenet LÄHDE: Metsäteollisuus ry

16 Logistiikka ja saavutettavuus Viitosväylä puuklusterin runkoväylänä

17 Logistiikka ja saavutettavuus Tulevaisuuden vihreät rahtipotentiaalit Logistiikan näkökulmasta Savonrata, Viitostie, alueen keskukset, satamat, lentokentät ja muut logistiikan tärkeimmät elementit yhdistyvät Viitosväylän tikapuumaisessa kehityskäytävässä, joka tarjoaa logistisesti toimivan liikenneja maankäyttömallin myös tulevaisuudessa.

18 Logistiikka ja saavutettavuus Palvelut Viitosväylän vahvuutena Viitosväylän kehityskäytävän elävät keskukset tarjoavat monipuolisia palveluja aina Kuusamoon saakka. Palveluverkko on kattava tiheän keskusverkon ansiosta. Kattavat ja laadukkaat tienvarsipalvelut ovat tärkeä kilpailutekijä raskaan liikenteen, linja-autoliikenteen ja matkailuliikenteen kannalta. Myös vapaa-ajanliikenteelle palvelut ovat tärkeä laatutasotekijä.

19 Aluerakenne ja elinkeinot Viitosväylä yhdistää kaupunkikeskukset Viitosväylä on Itä-Suomen elinvoiman ja menestymisen kannalta tärkein valtaväylä ja kehityskäytävä. Viitosväylä kytkee kaupunkiseutujen työssäkäyntialueet ja keskukset toisiinsa ja muualle Suomeen, Eurooppaan ja Venäjään. Aluerakenteen trendinä on keskittyminen ja verkottuminen tähän vastattava keskusten vahvistamisella ja niiden välisten yhteyksien parantamisella. Yhdyskuntarakenteen trendinä ollut hajautuminen tähän vastattava eheyttämällä ja satsaamalla seudullisten liikennejärjestelmien sekä sujuvan ja turvallisen arjen kehittämiseen.

20 Aluerakenne ja elinkeinot Viitosväylä - monikeskuksinen helminauha Viitosväylä kokoaa yhteen keskusten ja työssäkäyntialueiden helminauhan Seutujen läheisyys tukee mm. joukkoliikenteen kehittämistä ja elinkeinoelämää Asukasmäärä Lahden ja Kajaanin välillä olevissa Viitostien kunnissa yhteensä: Vuonna Ennuste vuodelle Ennuste vuodelle Työpaikkamäärä kunnissa yhteensä Vuonna Lähde: Tiehallinto, tulevaisuuden näkymiä 4/ Väki_2008 Väki_ennuste_2030 Väki_ennuste_2040 Heinola Hirvensalmi Hollola Iisalmi Joroinen Juva Kajaani Kuopio Lahti Lapinlahti Leppävirta Mikkeli Mäntyharju Nastola Orimattila Paltamo Pertunmaa Siilinjävi Sonkajärvi Varkaus

21 Aluerakenne ja elinkeinot Saavutettava työ- ja palvelumarkkina-alue Tavoitteena on väylän parantamisen avulla suurentaa seutua ja sen painoarvoa Sujuva liikkuminen ja hyvä saavutettavuus kasvattavat kehityskäytävän työ- ja palvelumarkkina-aluetta ja tukevat näin elinvoimaisuutta ja eri toimijoiden synergiaa -> yhdistyneellä seudulla on enemmän painoarvoa ja toimijoilla enemmän pelikavereita Pendelöinti < 60 min vaikutusraja 100 km as, tp 80 km as, tp

22 Aluerakenne ja elinkeinot Sujuva ja turvallinen arki Sujuva ja turvallinen arki muodostuu joustavista työnteon ja asumisen ratkaisuista yhdistettynä kysyntä- ja ympäristölähtöisiin liikkumispalveluihin. Keskusten väliset lyhyet välimatkat mahdollistavat sujuvan ja saavutettavan arjen Viitosväylän kehityskäytävässä. Keskusten läheisyys tuo enemmän mahdollisuuksia sopivan työpaikan löytymiseen ja harrastamiseen. Joukkoliikenteen ja räätälöityjen liikenne- palveluiden kehittämismahdollisuudet ovat hyvät. Tulevaisuuden Viitostiellä liikkuminen on turvallista ja nopeaa arjen sujumisen näkökulmasta keskusten saavutettavuuteen kannattaa panostaa! Etelä-Savon keskusten saavutettavuusvyöhykkeet 5-30 min

23 Matkailu ja vapaa-aika Kansallisväylä Saimaalle ja Lappiin Metsineen, järvineen ja ympärivuotisine kulttuuritapahtumineen Viitosväylä on Suomen todellinen kansallisväylä Saimaalle ja Lappiin. Viitosväylä yhdistää merkittävät alueen luonto- ja kulttuurikohteet vahvaksi ja vetovoimaiseksi verkostoksi. Lähitiestön ja kohteiden sekä palveluiden hyvä opastus ja saavutettavuus on tärkeää. Viitostie on tärkeänä kehittämishankkeena TEM:n Suomen matkailustrategiassa (vuoteen 2020): Hyvä saavutettavuus on avainasemassa!

24 Matkailu ja vapaa-aika Viitosväylä, vapaa-ajan valtaväylä Tärkeä vapaa-ajan valtaväylä mökkikuntiin, viikonloppumatkan päässä pääkaupunkiseudulta ja Pietarista. Viitosväylän varren kunnissa on yhteensä noin loma-asuntoa, joiden arvo on yhteensä useita miljardeja. Tämä on pääomaa, josta halutaan pitää hyvä huoli ja joka ei mene konkurssiin. Viitosväylä toimii välittäjänä pienten teiden hiussuonistoon, joka tarjoaa matkailijalle elämyksellisen löytöretken aitoihin suomalaisiin elämyksiin. Lähde: Tilastokeskus 2009

25 Matkailu ja vapaa-aika Viitosväylän matkailukohteet nousussa

26 Matkailu ja vapaa-aika Vaurastuva Venäjä tarjoaa kasvavia potentiaaleja Itä-Suomen matkailulle Lähde: MEK, Rajahaastattelututkimus 2009

27 Viitosväylä Suomen itäinen ulottuvuus Vuoksen vesistö ja historia kytkevät Itä-Suomen luontevasti itään. Itä-Suomen asema porttina EU:n ja Venäjän välissä korostuu tulevaisuudessa. Pietarin ja Venäjän potentiaalit ovat suuret sekä elinkeinoelämälle että matkailulle. Viitosväylä yhdistää Suomen etelään, Itämereen ja Pietariin sekä pohjoiseen, Pohjolan kaareen ja Murmanskiin. Viitostien ja Savonradan kehityskäytävä toimii liikennettä kokoavana väylänä Pietarin ja Luoteis-Venäjän kehittyville markkina-alueille.

28 Viitosväylä Suomen itäinen ulottuvuus Viitosväylän eteläiset osat sijoittuvat Helsingin metropolialueen kehälle ja ovat noin 5 tunnin päässä Pietarista. Pietarista katsottuna Viitostien kasvukeskukset sijoittuvat samalle kehälle pääkaupunkiseudun kanssa. Tulevaisuuden henkilöliikenneselvityksen mukaan Viitosväylä voi olla vuonna 2050 myös osa Pietarin metropolialueen työssäkäyntialuetta. (RHK 2009) Lähde: Tulevaisuuden henkilöliikenne- Lähde: Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys, RHK 1/2009

29 Matka jatkuu Joulukuun 2009 eduskuntaseminaarissa kiteytettiin yhteiset tavoitteet ja tahtotila Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolosen sanoin: "Viitostien merkitystä Itä-Suomen aluekehitykseen tulee korostaa voimakkaasti. Helminauha-ajattelu strategisena näkökulmana on tuotava vahvasti esiin. Juuriosuus eli eteläpää on saatava ensiksi kuntoon ja siihen tulee kaikkien sitoutua" Työ jatkuu kytkettynä Liikenneviraston, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen strategiseen työskentelyyn Päämääränä on vuoden 2011 Liikennepoliittinen selonteko: Viitosväylä tunnustettuna investointikohteena Kiitos!

30 Lisätietoa hankkeesta Etelä-Savon kauppakamari: Markku Kakriainen, Pohjois-Savon liitto: Paula Qvick, Etelä-Savon maakuntaliitto: Jarmo Vauhkonen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä: Hannu Heikkinen, Viitosväylä -hankkeen aineisto on nähtävillä maakuntaliittojen ja kauppakamarin kotisivuilla.

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Yhteinen päämäärä Viitosväylä Itä-Suomen elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen kehityksen moottori Kehittyvä elinkeinoelämä Liikenneyhteyksien kehittäminen on yritysjohtajien

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

KOHTI KILPAILUKYKYISTÄ JA OSAAVAA ITÄ-SUOMEA

KOHTI KILPAILUKYKYISTÄ JA OSAAVAA ITÄ-SUOMEA Itä-Suomen aluerakenne 15.10.2007 KOHTI KILPAILUKYKYISTÄ JA OSAAVAA ITÄ-SUOMEA Aluerakenteen kehityksen suuntaviivoja Itä-Suomen maakuntien liitot Interreg IIIB Northern Periphery Programme Project part-financed

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto Kuvat: Sito Oy ja Laura Syväoja Kartat: Karttakeskus, L4356 Julkaisu B:56 ISBN 978-951-766-208-6

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Joroisten kunta Leppävirran kunta Pieksämäen kaupunki Varkauden kaupunki Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ALUERAKENNE 2030

KESKI-POHJANMAAN ALUERAKENNE 2030 KESKI-POHJANMAAN ALUERAKENNE 2030 29.10.2008 ESIPUHE Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavan tavoitteena on pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen sekä muiden aihepiirien päivittäminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta

POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 LUONNOS 1. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAVALTUUSTO 2.12.2013 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Suunnittelun lähtökohtia 1 Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun

Kotkan-Haminan seudun 2020 Kotka-Hamina on veto- kuvat: Matti Immonen, Mikko Nikkinen, Tuuli Koivisto ja Raimo Eerola voimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seudun SEUTUSTRATEGIA 2010 2015

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Hämeen liiton julkaisu 2014 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuva 2030

Hämeenlinnan seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuva 2030 Hämeenlinnan seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuva 2030 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SUUNNITTELUALUE...4 2.1. HÄMEENLINNAN SEUDUN KUNNAT... 4 2.2. LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA YHTEYDET...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot