Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet"

Transkriptio

1 Teoksessa Siviilit kriisejä hallitsemassa - Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan (KATU 2012, ) Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet Tiina Ehrnrooth, Sari Rautarinta ja Jukka Räsänen Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet perustuvat siihen, että valtiot antavat kansainväliseen yhteistyöhön asiantuntijoiden työpanoksen eli sekondeeraavat heidät kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan operaatioihin. Tehtävät ovat sekä yhteiskunnan jälleenrakentamiseen kohdistettua usein pitkäaikaista oikeusvaltion tukemista, poliisitoiminnan kehittämistä ja kouluttamista sekä luonnon katostrofeihin ja ihmisten aiheuttamiin kriiseihin vastaamista mahdollisimman nopeasti pyydettäessä. Millaisia valmiuksia siviilikriisinhallinnan koulutukseen ja operaatioihin hakevilta henkilöitä edellytetään? Opinnot ovat osa siviilikriisinhallintaoperaatioon lähtevän asiantuntijan ammattitaitoa. Vuosien varrella asiantuntijoiksi eri operaatioihin on lähtenyt niin poliiseja, tuomareita, kouluttajia, ihmisoikeusasiantuntijoita, rajamiehiä kuin hallintohenkilöstöäkin (mm. talous- ja henkilöstöhallinto, logistiikka, hankinnat). Asiantuntijatehtävissä perusvaatimuksena on yleensä korkeakoulututkinto. Toisaalta esimerkiksi kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävissä on maailmalla ollut henkilöstöä putkimiehestä sairaanhoitajaan ja palomiehestä rakennusinsinööriin, lääkäreitä unohtamatta. Soveltuva pohjakoulutus vaaditaan kaikkiin tehtäviin ja mitä monipuolisempi koulutus, sitä helpommin tulee valituksi, sillä moniosaajille on aina tarvetta. Myös ulkomailla suoritetuista opinnoista ja harjoitteluista on hyötyä. Työkokemuksen pituus riippuu niistä vaatimuksista, joita operaatio asettaa hakijoille työnkuvauksissa. Tehtäviin haetaan asiantuntijoita, joilla on näyttöä työkokemuksesta. Kokemusvaatimus voi tehtävänkuvauksesta riippuen vaihdella kahden vuoden yleisestä työkokemuksesta jopa 15 vuoden erityiskokemukseen esimerkiksi

2 johtamisesta tai hallinnosta. Pelastusalan henkilöstöltä (Urban Search And Rescue) on vaadittu vähintään viisi vuotta oman alan työkokemusta ennen varsinaiseen USAR-koulutukseen hakeutumista. Poliiseilta vaaditaan poikkeuksellisesti lisäksi vähintään 30 vuoden ikä ja kahdeksan vuoden työkokemus. vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa. Hyvä fyysinen kunto edesauttaa myös henkistä jaksamista. Mihin minun tulisi ottaa yhteyttä jos haluan mukaan siviilikriisinhallintaoperaatioon? Mitä pitäisi tehdä ensimmäiseksi? Kielitaidon osalta hyvä englannin kielen taito, joka on helpoin todistaa muun muassa yleisen kielitutkinnon suorittamalla, on edellytys tehtävissä menestymisessä. Monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä: varsinkin kansainvälisissä pelastustehtävissä pohjoismaisten kollegoiden kanssa hyvä ruotsin kielen taito on etu. Paljon tehtäviä on myös Afrikassa täysin ranskankielisillä alueilla. Useimmiten hakijoilta vaaditaan myös B-luokan ajokortti ja joissakin tapauksissa C-kortti. Lisäksi kaikkien tehtäviin hakeutuvien pitää olla henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa ja asiantuntijat joutuvat terveystarkastukseen ennen operaatioon lähtöä. Varsinaista kuntotestiä ei siviilikriisinhallinta-asiantuntijoille tehdä, mutta operaatiot sijaitsevat usein hyvinkin vaativissa olosuhteissa, joten kovassa kuumuudessa ja korkealla vuoristossa työskennellessä Suomessa siviilikriisinhallinnan rekrytointia, koulutusta ja logistiikkaa hoitaa Kriisinhallintakeskus (CMC Finland), joka toimii Pelastusopiston yhteydessä ja sisäministeriön alaisuudessa Kuopiossa. Ulkoministeriö puolestaan määrittelee ulkopoliittisesti sen, missä laajuudessa ja mihin siviilikriisinhallinnan operaatioihin Suomi osallistuu. Kun Suomi sekondeeraa (lähettää edustajanaan) asiantuntijan operaatioon, on se osa kansainvälisiä sitoumuksiamme. Tällöin Suomi vastaa asiantuntijan valinnasta, koulutuksesta ja muun muassa palkkakuluista, mutta asiantuntijan varsinainen työpanos annetaan kyseessä olevan siviilikriisinhallintaoperaation käyttöön. Esimerkiksi EU:n poliisioperaatiossa Afganistanissa (EUPOL Afghanistan) työskentelee muiden eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa niin suomalaisia poliiseja kuin muita asiantuntijoita. Tällä hetkellä suurin osa suomalaisista asiantuntijoista lähtee EU:n alaisuuteen ja joitakin YK:n alaisuuteen. Näiden lisäksi myös mm.

3 EUSR-toimistoihin (The Office of the Special Representative of the European Union), eri järjestöjen sihteeristöihin, Etyjille ja esimerkiksi Naton tehtäviin sekondeerataan suomalaisia asiantuntijoita. Jos esimerkiksi EU:lla avataan tehtäviä EUPOL Afghanistan -operaatiossa, Suomi asettaa tehtävään ehdolle suomalaisia asiantuntijoita. Lopullisen henkilövalinnan tekee kuitenkin itse operaatio tarpeidensa perusteella. Tässä vaiheessa suomalainen asiantuntija "kilpailee" paikasta kaikkien muiden eurooppalaisten hakijoiden kanssa. Kansainvälisen pelastustoiminnan osalta päätökset niin operaatioon osallistumisesta kuin henkilövalinnoista tekee sisäministeriö. Vaikka oikeus saada virkavapaata siviilikriisinhallintatehtäviin on Suomessa kirjattu lakiin siviilikriisinhallinnasta, on jo lähtöä suunnitellessa hyvä muistaa keskustella suunnitelmatasolla asiasta työpaikalla. Tehtävistä kiinnostuneen kannattaa tutustua Kriisinhallintakeskuksen kotisivuihin, joilta löytyy tietoa niin tehtävistä ja koulutuksesta kuin mielenkiintoisia linkkejä eri siviilikriisinhallinnan toimijoiden sivuille. ' Millaisia henkilöitä operaatioihin haetaan, onko tällä hetkellä pula jostakin tietyn alan osaajista? Millaisia osaajia tarvitaan aina? Tehtävän kuvaukset vaihtelevat sen mukaan, mihin päin maailmaa ja minkä järjestön alaisuuteen asiantuntija lähtee. Myös alati muuttuvat kriisitilanteet määrittävät minkä alan asiantuntijoita tarvitaan. Suurin osa asiantuntijoista on tällä hetkellä poliisi-, tulli- ja rajahenkilöitä sekä oikeusvaltioperiaatteen, tasa-arvokysymysten tai ihmisoikeuksien asiantuntijoita. Tänä päivänä useissa operaatioissa toimintojen tavoitteena on yhteiskunnan jälleenrakentamisen tukeminen ja maan auttaminen itsenäiseksi suvereeniksi oikeusvaltioksi. Tämä edellyttää usein pitkäaikaista tukea monella eri taholla yhteiskunnan toimijoille. Jokaisessa operaatiossa tarvitaan kuitenkin aina henkilöitä, jotka pyörittävät myös itse operaation arkea: muun muassa henkilöstö-, talous- ja hankinta-alan asiantuntijoita turvallisuusasiantuntijoita unohtamatta. Kansainvälisen pelastustoiminnan puolella tarvitaan nyt erityisesti tietotekniikka-alan (ICT) asiantuntijoita, rakennusinsinöörejä sekä leirien rakentamiseen pystyviä rakennus-, sähkö- ja putkimiehiä sekä -naisia.

4 Vaikuttaako perhetilanne koulutukseen tai operaatioihin hyväksytyksi tulemiseen? Voiko tehtäviin hakeutua jos on (pieniä) lapsia? Siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutujan pitää itse harkita miten pitkäaikainen poissaolo vaikuttaa hänen perheeseensä, sillä perheen kotiin jäävältä jäseneltä vaaditaan vähintään yhtä vahvaa sitoutumista kuin operaatioon lähtevältä osapuolelta. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollinen operaatioon lähtö on neuvoteltu perheen kanssa etukäteen. Operaatiot ovat kuitenkin aina määräaikaisia tehtäviä, sillä Suomi sekondeeraa asiantuntijan maksimissaan kolmeksi vuodeksi yhteen operaatioon liittyen ja näin ollen on tärkeää muistaa turvata myöhempi kotiinpaluu pitämällä hyvät suhteet yllä niin perheeseen, ystäviin kuin työnantajaan Suomessa. Lisäksi matalan riskitason alueilla toimiviin EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin on mahdollista ottaa perhe mukaan omalla vastuulla ja kustannuksella. Mihin muihin tehtäviin ja operaatioihin suosittelette hakemaan? (Vapaaehtoistyö jne.) Monipuolisesta kansainvälisestä kokemuksesta on etua niin koulutuksessa kuin tehtäviin hakeutumisessa, mutta ennen kaikkea siinä vaiheessa kun lähtee asiantuntijaksi operaatioon, on aiemmasta kokemuksesta vieraassa kulttuuriympäristössä toimimisesta etua. Siis kaikki aiempi kansainvälinen kokemus on hyödyllistä, oli se sitten työkokemusta sotilaallisesta kriisinhallinnasta, SPRtoiminnasta tai vaikkapa vapaaehtoistyöstä Kirkon Ulkomaanavussa. Miten operaatioita varten kouluttaudutaan Suomessa? Kuka koulutuksen järjestää ja missä se järjestetään? Kriisinhallintakeskus vastaa Suomessa siviilikriisinhallinnan koulutuksesta. Tehtäviin haluavan kannattaa ensimmäiseksi suorittaa yleinen englanninkielen kielitutkinto, hakeutua Kriisinhallintakeskuksen peruskurssille (Core -kurssi) tai siviilipoliisikurssille (EUPOC) ja sen jälkeen seurata avautuvia tehtäviä. Kun asiantuntija tulee valituksi operaatioon, hänelle järjestetään operaatio/maakohtainen perehdytyskoulutus, jossa

5 lähtijöitä ohjeistavat ja neuvovat oman kokemuksensa perusteella kyseessä olevalla alueella olevat tai vastikään palanneet asiantuntijat. Lisäksi EU kouluttaa omassa koulutusohjelmassaan asiantuntijoita eri kansainvälisiin pelastustoiminnan tehtäviin. Kuinka pitkäksi aikaa operaatioon on sitouduttava, onko minimiaikaa? Siviilikriisinhallinnan tehtäviin sitoudutaan yleensä vuodeksi kerrallaan, kuitenkin maksimissaan kolmen vuoden ajaksi. Vähintään vuoden sopimus auttaa myös operaatioita suunnittelemaan henkilöstöpolitiikkaansa pitemmällä tähtäimellä ja tuo toimintoihin jatkuvuutta. Keskimääräinen palvelusaika siviilikriisinhallinta tehtävässä on kaksi vuotta. Tällä hetkellä kuitenkin esimerkiksi EUPOL Afghanistan on katsottu niin vaativaksi operaatioksi, että maksimiajaksi on määritelty kaksi vuotta. Vastaava kahden vuoden maksimipalvelusaika on käytössä myös EUMM Georgian monitoritehtävissä. Kansainvälisen pelastusalan tehtävissä puolestaan puhutaan muutaman viikon tai muutaman kuukauden operaatioista. Yleisimmät haasteet, joiden kanssa koulutukseen ja operaatioon hakeutuvat henkilöt painivat? Joillekin asiantuntijoille, myös kokeneillekin konkareille, työkulttuurien erilaisuus saattaa aiheuttaa paineita. Suomalaiset ovat yleensä tottuneet tietynlaiseen työ- ja organisaatiokulttuuriin, johon kuuluu täsmällisyys, luotettavuus ja asiantuntijuus. Operaatiossa kohdataan kollegoina muiden kulttuurien edustajia, joiden taustat ja toimintatavat saattavat poiketa radikaalistikin totutusta. Samoin vuorovaikutustyylit ja kommunikointitavat saattavat olla erilaiset. Lisäksi isäntämaan poikkeavat kulttuuri- ja toimintatavat, muun muassa suhtautuminen sukupuoleen ammatillisissa tilanteissa, saattavat poiketa merkittävästi Suomesta. Joskus, varsinkin kun asiantuntija on asialleen omistautunut ja innostunut saavuttamaan tavoitteet aikataulujen ja lupausten mukaisesti, nämä erilaisuudet aiheuttavat väärinkäsityksiä ja viivästyksiä, jotka monet kokevat turhauttavina ja ongelmallisina. Korkean riskin alueella toimivissa operaatioissa heikko turvallisuustilanne voi lisätä tehtävien aiheuttamaa henkistä kuormitusta. Myös etäisyys omaisista, perheestä ja joskus ihan perusturvallisuuden ja perusmukavuuksien puuttuminen saattavat aiheuttaa stressiä asiantuntijoille.

6 Operaatioissa toimitaan usein tiimin jäsenenä, joka on sekä haaste että mahdollisuus kehittää omaa osaamista. Hyvät esimiestaidot sekä hyvä ryhmätyökyky korostuvat varsinkin haastavissa olosuhteissa. Miten operaatioihin hakeutumiseen voi parhaiten valmistautua? Kriisinhallintakeskuksen peruskoulutukset ovat osa perusvalmistautumista ja edellytys tehtäviin hakeutumiseksi. Lisäksi hakijan kannattaa tutustua etukäteen mahdollisimman paljon häntä kiinnostavan organisaation rakenteisiin (YK, EU jne.), operaation mandaattiin, paikalliseen kulttuuriin ja historiaan sekä alueella mahdollisesti olevaan konfliktiin. Nämä tiedot tulevat tarpeeseen, kun operaatio haastattelee Suomen asettamia ehdokkaita ennen operaatioon valituksi tulemista. Kun asiantuntija tulee valituksi tiettyyn operaatioon, kannattaa tutustua edellä mainittuihin asioihin vielä perusteellisemmin oman sopeutumisen helpottamiseksi. Myös kielitaidon aktivoiminen (suullinen ja kirjallinen) ennen operaatioon lähtöä kannattaa. Näiden lisäksi fyysinen kunto kannattaa pitää hyvänä, mukaan lukien hyvin hoidetut hampaat ja muu terveys. Operaation aikana näidenkin vaivojen hoito on hankalaa. Terveisiä hakijoille Tehtäviin hakeuduttaessa kannattaa hakemuslomakkeen tai CVpohjan täyttämiseen sekä haastatteluun valmistautumiseen paneutua kunnolla. Omaa osaamistaan ei kannata liioitella, mutta ei myöskään vähätellä. Suomalaisilla asiantuntijoilla on maailmalla hyvä maine niin persoonina kuin asiantuntijoina. Niihin kenkiin on sekä helppo että haastava astua. Katso lisää asiantuntijahaastatteluita: 11F7339C22576CE00371DB2 Haastattelu: Riina Kopola

ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS. CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.2.2015. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan.

ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS. CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.2.2015. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.2.2015. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. CMC Finland Puhelin (vaihde) www.cmcfinland.fi PL 1325 (Hulkontie 83)

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, 21.5.2012. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 6 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Siviilit kriisejä hallitsemassa Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan

Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Siviilit kriisejä hallitsemassa Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Siviilit kriisejä hallitsemassa Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan Toimittajat Riina Kopola ja Anne Palm Ulkoasu ja taitto Again Design Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 1 Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 2 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden

Lisätiedot

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan Konflikteista kehitykseen Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan Toimittajat Senja Korhonen Johanna Sumuvuori Ulkoasu ja taitto Simo Hellsten Suomen Sadankomitealiitto ry. Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisällys Johdanto 3 Käsikirjan tavoite ja rakenne 3 Apulaisasiantuntijaohjelman taustaa 4 Rekrytointiprosessi 5 Tehtävänkuvaus 6 Lisätietojen

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta - kenen asialla, kenen hyväksi?

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta - kenen asialla, kenen hyväksi? CMC Finland Working Papers Vol. CMC Finland 4: Working No. Papers 1/2010 3: 2/2009 Kokonaisvaltainen kriisinhallinta - kenen asialla, kenen hyväksi? Seminaariraportti 1 ISSN 1797-1667 (PDF) ISSN 1797-1667

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

EKSPATRIAATTIEN PALUUSOPEUTUMINEN

EKSPATRIAATTIEN PALUUSOPEUTUMINEN EKSPATRIAATTIEN PALUUSOPEUTUMINEN Paluuseen liittyvät ongelmat yksilön näkökulmasta Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu tutkielma Laatija Juha Post 9728 Ohjaaja KTT Anni Paalumäki 26.2.2008

Lisätiedot

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Julkaisija VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

JOHDANTO. 3 1. MIKSI YRITYKSESI KANNATTAA OTTAA ULKOMAINEN HARJOITTELIJA?. 4 2. YLEISTÄ HARJOITTELUSTA VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. 5 2. 6 2.1.

JOHDANTO. 3 1. MIKSI YRITYKSESI KANNATTAA OTTAA ULKOMAINEN HARJOITTELIJA?. 4 2. YLEISTÄ HARJOITTELUSTA VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. 5 2. 6 2.1. INTERNATIONAL TRAINEE HANDBOOK KUN YRITYKSESI HALUAA TYÖLLISTÄÄ ULKOMAALAISEN TYÖHARJOITTELIJAN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUSTA SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. MIKSI YRITYKSESI KANNATTAA OTTAA ULKOMAINEN HARJOITTELIJA?...

Lisätiedot

CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009. Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti

CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009. Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009 Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti Otsikko Loppuraportti (Matine) CMC Finland & Tampere

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Kuljetus Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Koulutus on pop! 2/12 Yrittäjä Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Next Step -messuilla

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN

ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Mari Pihlajamäki ULKOMAALAISEN KORKEAKOULUOPISKELIJAN INTEGROITUMINEN TYÖYHTEISÖÖN Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi hanke Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2012 KUVAILULEHTI

Lisätiedot