T A I T A J I E N T U O T T E E T - K Ä Y N T I K O R T T I M A A I L M A L L E. T a i t a j i e n t i e r n a - e s i s e l v i t y s p r o j e k t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A I T A J I E N T U O T T E E T - K Ä Y N T I K O R T T I M A A I L M A L L E. T a i t a j i e n t i e r n a - e s i s e l v i t y s p r o j e k t i"

Transkriptio

1 T A I T A J I E N T U O T T E E T - K Ä Y N T I K O R T T I M A A I L M A L L E T a i t a j i e n t i e r n a - e s i s e l v i t y s p r o j e k t i

2 Sisältö Lähtökohta ja tavoitteet 3 Toimijat ja kohderyhmä 4 Kohderyhmän taustat 5 Organisaatio, ohjausjärjestelmä ja arviointi 7 Toteutus 8 Toiminnot 9 Tapahtumien sisällöt ja tavoitteet 10 Innovatiivisuus ja vaikuttavuus 11 Ella Karttimo 2

3 Lähtökohta ja tavoitteet Alueen erityinen voimavara- ja vetovoimatekijä on kasvava matkailu Pohjois-Pohjanmaalla. Vuonna 2007 Oulun lentokenttää käytti noin koti- ja ulkomaalaista asiakasta. On arvioitu, että Oulun lentokentällä käy vuosittain noin miljoona asiakasta, saattajat ja vastaanottajat mukaan lukien. Eri tahoilta on esitetty, että lentoasemalle pitäisi saada myymälä, josta asiakkaat voisivat hankkia alueen uniikkituotteita lahjaksi ja tuliaisiksi. Suomen lentoasemilla olisi hyvä, jos kentillä näkyisi alueellisuus. Parhaimmillaan lentoasemat voisivat toimia alueensa käyntikorttina. Lentoasemilla myytävissä tuotteissa tulisi näkyä alueen historia, kulttuuri, perinteet ja luonto. Taitajien tierna -esiselvitysprojektin päätavoitteena oli kartoittaa paikallisten lahja- ja tuliaistuotteiden myyntimahdollisuutta Oulun ja Kuusamon lentoasemilla. Esiselvityksen tavoitteena oli saada kartoitettua ne elintarvike-, käsityö- ja taideteollisuusalan yritykset, jotka haluavat kehittää yhdessä alueen lahja- ja tuliaistuotteita. Samalla haluttiin selvittää yrittäjien tuotteiden kehittämistarpeita liike- ja turistimatkustajille ja yrittäjien kiinnostusta yhteisten liiketilojen perustamiseen mm. Oulun lentoasemalle. Selvitysprojektin lähtökohtana oli yrittäjyyden edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla. Projektin tavoitteena oli myös kartoittaa kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä lisätä alueen tunnettavuutta lahja- ja tuliaistuotteilla. Verkostojen ja tuotteistamisen avulla voitaisiin saada myös Pohjois-Pohjanmaan syrjäiset alueet toiminnan piiriin yrittäjyyden ja työllisyyden parantamiseksi. Ulkokuva lentoasemasta tulee perjantaina 3

4 Toimijat ja kohderyhmä ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima esiselvitys toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus myönsi projektille ESR-rahoitusta tavoite 1- ja 3- ohjelmista. Esiselvitysprojektin piiriin kuuluivat Koillismaan, Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Siikalatvan, Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat. Selvityksen aikana rakennettiin verkostoja ja yhteistyökuvioita eri tahojen, kuten alueen yrittäjien, oppilaitosten ja eri liike-elämän organisaatioiden kanssa. Yhteistyö Finavian kanssa oli tiivistä. Oulun lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen oli luennoimassa projektin järjestämissä eri tilaisuuksissa. Lisäksi yrittäjien kanssa tehtiin tutustumisvierailu Oulun lentoasemalle. Varsinaisina kohderyhminä olivat Pohjois-Pohjanmaan elintarvike- ja käsityöalan yrittäjät tai aloille valmistumassa olevat/valmistuneet henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä. Välillisiä kohderyhmiä projektissa olivat lentomatkustajat sekä koti- ja ulkomailla asuvat henkilöt. Lisäksi projektin aikana tehtiin aktiivisesti yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Projektin yhteistyö eri organisaatioiden kanssa liittyi uusien palvelukonseptien rakentamiseen ja tuotteistamiseen myös ohjausryhmän jäsenet ovat olleet erittäin aktiivisia tukemaan tavoitteisiin pääsyä koko esiselvityksen ajan. Seutukunnat, kunnat ja kaupungit antoivat aktiivisesti alueensa yrittäjien yhteystietoja. Useilta seutukunnilta saatiin tutustumista varten mm. materiaalia aikaisemmista hankkeista, jotka liittyvät Taitajien tierna -projektiin. Ella Karttimo Tavataan taitajat -liikelahjamessuille osallistuivat muun muassa Sirkka Kurkela (vasemmalla), Paula Ranta ja Asta Siurua. 4

5 Kohderyhmän taustat Projektissa mukana olleista elintarvike-, käsityö- ja taideteollisuusalan yrittäjistä/henkilöistä on noin 85 prosenttia naisia. Yritykset ovat pieniä alle viiden henkilön yrityksiä. Kohderyhmät tavoite 1- ja 3-ohjelmissa Henkilöitä tavoite 1 tavoite 3 yrittäjinä naisia yrittäjinä miehiä avoimilla työmarkkinoilla naisia avoimilla työmarkkinoilla miehiä työttömänä naisia työttömänä miehiä muualla naisia muualla miehiä Yrittäjien käyttämät raaka-aineet ja materiaalit tuotteissa Muut materiaalit 25% Elintarvikkeet 13% Huopa/villa 11% Puu 15% Tekstiilit/kankaat 23% Keramiikka/savi 13% Elintarvikkeet Huopavilla Keramiikka/Savi Tekstiilit/Kankaat Puu Muut materiaalit Esiselvityksen tavoitteena oli ensisijaisesti saada ja jakaa tietoa projektiin liittyvistä asioista kohderyhmille ja muodostaa verkostoja eri tahojen kanssa. Yhteistyössä eri tahojen kanssa keskityttiin lähinnä etsimään niitä yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneet kaupallistamaan tuotteitaan nimenomaan lentokenttämaailmaan sekä turisti- ja matkailukohteisiin. Lisäksi sähköinen kaupankäynti mahdollistaa myös lentoaseman myymälästä hoidettavan liikelahjapalvelutoiminnan, jonka kohderyhmänä tulevat olemaan liikelahjoista vastaavat henkilöt eri organisaatioista. 5

6 Organisaatio, ohjausjärjestelmä ja arviointi Taitajien tierna -esiselvitysprojektin ohjausryhmä on tukenut projektisuunnitelman mukaista toteutusta seuraamalla ja ohjaamalla sen toimintaa. Ohjausryhmän tehtävänä on myös ollut projektin itsearviointi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Oulun Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija- Liisa Tausta-Ojala ja sihteerin tehtäviä hoiti Taitajien tierna -esiselvitysprojektin projektipäällikkö Mairit Toppi. Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet: Leena Ruopuro, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, ESR-ohjelmapäällikkö, tavoite 1-ohjelma ja tavoite 3-ohjelma Tarja Pahnila, PSK-Aikuisopisto, Startup-yrittäjähautomon projektipäällikkö Eija Hahtonen, PROTO Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry., sihteeri Pekka Mäntynen, Finavia Oulun lentoaseman päällikkö Heikki Åkerlund, elintarvikealanyrittäjien edustaja Ohjausryhmän jäseniltä pyydetyssä arviossa saatiin seuraava palaute: Ohjausryhmän jäsenten mielestä esiselvitysprojektin tavoitteet olivat erittäin korkeat. Ohjausryhmän aktiivisuus oli innostunutta ja kannustavaa. Kokouksessa annettiin positiivista palautetta ja jäsenet olivat koko projektin ajan kiinnostuneet asiasta. Ohjausryhmän mielestä kohderyhmien tavoittamisessa onnistuttiin yli odotusten, mutta yrittäjien sitoutuminen jatkoprojektiin on vielä epävarmaa. Ohjausryhmän mielestä esiselvitys on saanut myös huomiota mediassakin yleisen kiinnostavuutensa vuoksi. Lentoaseman myymälästä hyötyy tuottajien ja käsityöläisten lisäksi suuri joukko myymälää käyttäviä ihmisiä. Myymälään liittyvät tila-asiat jäivät pois, koska lentoaseman laajennuksen suunnittelu on vielä kesken. Tuotekohtaiseen analyysiin ei myöskään esiselvityksessä ollut mahdollisuuksia. Uusien tuotteiden synnyttämiseen ja kehittämiseen alueella ja luonnosta saatavien raaka-aineiden hyödyntämiseen uskotaan. Ohjausryhmältä saadun positiivisen palautteen perusteella esiselvitysprojekti onnistui hyvin ja kaikki ohjausryhmän jäsenet rohkaisivat suunnittelemaan ja toteuttamaan jatkoprojektia. Taitajien tierna -esiselvitysprojekti on järjestänyt erilaisia tapahtumia, joista on myös pyydetty kirjallinen palautearvio. Johtopäätösten perusteella esiselvitysprojektin tehdyt toimenpiteet ja kartoitukset toteutuivat erittäin hyvin. 6

7 Toteutus Esiselvityksessä kartoitettiin lentoasemien mahdollisuutta luoda alueelle uutta yrittäjyyttä ja tukea jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Lisäksi projektissa selvitettiin toimenpiteitä, joita pitää tehdä, jotta lentokenttämyymälästä saadaan liiketaloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavaa. Tietojen kerääminen ja vaihtaminen eri tahojen kanssa herätti suurta mielenkiintoa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin alueen eri organisaatioiden, yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. alueen käsityö-, taideteollisuus- ja elintarvikealan yrittäjien kiinnostusta yhteisten liiketilojen perustamiseen lentoasemalle. Samalla selvitettiin mitä kehittämistarpeita tuottajilla ja heidän tuotteillaan on. Heille järjestettiin kirjallinen kyselytutkimus tulevan projektin koulutukseen ja tuotteistamiseen liittyvistä asioista. liike-elämän eri organisaatioiden kiinnostusta saada liikelahjoja lentoasemalta, sekä organisaatioiden halukkuutta käyttää myymälän tarjoamia palveluja. Kirjallinen kyselytutkimus tehtiin eri organisaatioiden liikelahjoista vastaaville henkilöille Taitajien tierna -esiselvitysprojektin järjestämillä liikelahjamessuilla. Oulun lentoaseman lahja- ja tuliaistuotemyymälän kiinnostavuus ja tulevat asiakkaat. Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat Katja Karttunen ja Vaula Hosio tekivät opinnäytetyönään markkinatutkimuksen, joka toteutettiin viikon aikana lentoaseman tax-freetiloissa. Ella Karttimo Yrittäjät Päivi Kivelä, Marika Halme, Ritva Heiskari ja Maire Laukkanen Tavataan taitajat - liikelahjamessuilla. 7

8 Toiminnot Pohjois-Pohjanmaan noin 70 käsityö-, taideteollisuus- ja elintarvikealan yrittäjää tai yrittäjyydestä kiinnostunutta henkilöä ovat olleet mukana projektin aikana järjestetyissä tapahtumissa. Esiselvityksen aikana järjestettiin eri kohderyhmille seuraavat tapahtumat: Tavataan taitajat - stailataan tuliaiset -seminaari Taitajat rakentaa -suunnittelupäivä Taitajat rakentaa -suunnittelupäivä Tavataan taitajat -liikelahjamessut Taitajien tuotteet - käyntikortti maailmalle -seminaari Tutustuminen Oulun lentoaseman toimintaan Taitajat kulttuurimatkalla -seminaari Taitajien tierna -esiselvityksen tulokset Tapahtumien tavoitteena oli saada tietoa tulevan jatkoprojektin sisältöön. Tämän vuoksi järjestettiin kyselykartoituksia tapahtumien aikana. Esiselvityksissä pyrittiin huomioimaan eri tahojen yksilölliset tarpeet. Projektissa tiedon keräämisen lisäksi yrittäjille annettiin tietoa tuotekehitykseen mm. tulevien asiakkaiden ja lentoaseman toiveiden, sekä vaatimusten näkökulmasta. Ella Karttimo Minna Viitalähde, Oili Puurunen, Ulla Holmström. Yleisöä Tavataan taitajat stailataan tuliaiset seminaarissa Ella Karttimo Eturivissä oikealta Finavia Oulun lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala ja ProAgria Oulun johtaja Vesa Nuolioja. 8

9 Tapahtumien sisällöt ja tavoitteet Taitajien tierna hankkeen tavoitteena on auttaa Pohjois-Pohjanmaan elintarvike-, käsityö- ja taideteollisuusalan yrittäjiä verkostoitumaan ja lisäämään tiimityöskentelyä. Tavoitteena on tehdä pitkäjänteisiä ja pysyviä toimenpiteitä muun muassa yrittäjyyden ja yrittäjien ammattitaidon edistämiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan uusia kaupallistettuja tuotteita mm. alueen lentoasemien myyntiloihin sekä matkailu- ja turistikohteisiin. Pohjois-Pohjanmaalla tuotetut ja alueen raaka-aineista valmistetut tuotteet lisäävät työllistymistä. Tavataan taitajat stailataan tuliaiset -seminaari Taitajien tierna -esiselvitysprojektin avaus kokosi syyskuussa yhteen joukon pohjoispohjalaisia elintarvike-, käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjiä sekä eri organisaatioiden edustajia. Tapahtumassa oli luennoimassa mm. muotoilija RistoMatti Ratia ja Finavia Oulun lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen. Tavoitteena oli saada projektille huomiota ja löytää projektista kiinnostuneet ja projektia kiinnostavat yrittäjät. Tavataan taitajat stailataan tuliaiset -liikelahjamessut Liikelahjamessut olivat jatkoa aloitusseminaarille. Messutilaisuuteen kutsuttiin eri liike-elämän organisaatioista ne henkilöt, jotka hankkivat ja vastaavat liikelahjojen hankinnoista. Messuvieraille järjestettiin kyselytutkimus mm. liikelahjatoiveista ja lentokenttämyymälän palvelukonseptista. Samalla kun näytteilleasettajat esittelivät tuotteitaan, he tutustuivat toisiinsa ja verkostoituivat. Messuille osa yrittäjistä teki tiimityönä liikelahjoja, joissa oli usean yrittäjien tuotteita samassa pakkauksessa. Mairit Toppi Mairit Toppi Taitajien tierna -esiselvityksen tulokset esiteltiin Oulussa Pakkalan salissa. Mukana olivat muun muassa yrittäjät Liisa Salmivaara ja Maarit Jaakkola. Taitajat kulttuurimatkalla -seminaarissa esiintyi Itämaisen tanssin ja Välimeren kulttuurien yhdistys, Kultakalat ry. 9

10 Taitajat rakentaa suunnittelupäivät Yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa mietittiin suunnittelupäivillä tulevaa liiketoimintaa lentoasemalle. Yrittäjiä yhdistivät samat ongelmat: miten lentoaseman asiakkaat ja yrittäjien tuotteet saadaan kohtaamaan toisensa. Taitajat rakentaa -tilaisuuksissa esiteltiin yrittäjille myymälän perustamiseen liittyviä yritysmuotoja ja eri vaihtoehtojen merkitystä muun muassa tuotteiden omistukseen ja yrittäjien vaikuttamismahdollisuuksiin myymälän liiketoiminnassa. Suunnittelupäiviä täydensi tutustumisvierailu Oulunsalon lentokentälle. Vierailun aikana yrittäjät saivat tietoa lentoasemien toiminnasta, turvallisuuteen ja matkustukseen liittyvistä asioista sekä liiketiloihin liittyvistä sopimuksista, esimerkkinä käytiin Helsinki-Vantaan lentoaseman sopimusmallia. Taitajien tuotteet käyntikortti maailmalle -seminaari Tapahtumassa paneuduttiin luovaan yritystoimintaan, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Lentoasemaa markkinointikanavana voidaan tarjota myös maaseutumatkailun yrittäjille. Seminaarissa tarkasteltiin käsityö- ja elintarviketuotteiden merkitystä matkailussa. Seminaari pidettiin Pudasjärvellä. Taitajat kulttuurimatkalla -seminaari Seminaarissa luennoitsijoiden kautta tutustuttiin kuuden eri maan lahja- ja tuliaiskulttuureihin. Seminaarissa luennoitsijoina toimivat henkilöt olivat syntyperältään eri maiden kansalaisia ja/tai työssään perehtyneet eri maiden tapoihin, perinteisiin ja uskontoon. Samalla kun tutustuttiin eri kulttuureihin, opittiin näkemään omaa ympäristöä ja perinteitä vieraiden silmillä. Mairit Toppi Taitajien tuotteet - käyntikortti maailmalle -seminaarin alustajia olivat matkailun teemaryhmän pääsihteeri Nina Vesterinen (vasemmalla), Oulun Maa- ja kotitalousnaisten elintarvikeneuvoja Marja Vehnämaa ja markkinointiasiantuntija Osmo Rantapelkonen. 10

11 Innovatiivisuus ja vaikuttavuus Taitajien tierna -esiselvityksen tavoitteena oli suunnitella saatujen tietojen pohjalta jatkoprojekti. Projektin yhtenä tavoitteena on toimintamalli, joka korostaa alueiden erilaisuutta lentoasemilla sekä turisti- ja matkailukohteissa. Esiselvitysprojektissa opinnäytetyönä teetetty markkinatutkimus tulevan myymälän kiinnostavuudesta ja asiakkaista Oulun lentoasemalla oli uutta. Projektin tulokset olivat erittäin rohkaisevia. Lentoasemien rooli alueidensa käyntikorttina edistää maaseudun, kaupunkien ja eri tahojen vuorovaikutusta. Lentoasema antaa alueelle mahdollisuuden luoda uutta yrittäjyyttä ja tukea jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Tulevaisuudessa tullaan myymään ja markkinoimaan alueellisia lahja- ja tuliaistuotteita erityisesti liike- ja turistimatkustajille niin lentoasemalla kuin muissakin matkailu- ja turistikohteissa. Lentoasemien sekä matkailukohteiden myymälöistä voivat tehdä ostoksia myös koti- ja ulkomailla asuvat henkilöt ja eri organisaatioiden edustajat. Vaikutukset näkyvät alueen yrittäjien työllisyyden parantumisena. Uudesta markkinakanavasta, kuten lentoaseman myymälästä, hyötyvät elintarvike, käsityö- ja taideteollisuusalan yrittäjien lisäksi myös matkailualanyrittäjät. Projektin vaikuttavuus Edistetään maaseudun ja kaupunkien sekä eri tahojen vuorovaikutusta Edistetään uutta yrittäjyyttä ja tuetaan jo olemassa olevaa liiketoimintaa Lentoasema toimii alueen käyntikorttina 11

12 Ella Karttimo ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Taitajien tierna -projekti PL 106 (Kauppurienkatu 23) Oulu puh. (08) , faksi (08)

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 16035 - Alma 16030 - Tavoite 1

LOPPURAPORTTI. 16035 - Alma 16030 - Tavoite 1 LOPPURAPORTTI 16035 - Alma 16030 - Tavoite 1 Pohjois-Pohjanmaan muotoiluohjelma Projektinro: 16035 Diaarinro: 786/3514-2004 Pohjois-Pohjanmaan muotoiluohjelma Projektinro: 16030 Diaarinro: 787/3510-2004

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet

Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet Johdanto... 4 Hankkeen ja selvityksen lähtökohdat... 5 Hankkeen perustiedot... 5 Vaikuttavuusselvityksen toteutus... 6 Hankkeessa kehitetyt tuotteet ja palvelut... 7 Seudullisen toiminta- ja yhteistyömallin

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Helsinki. Worldskills 2005. vaikutukset. järjestäjien, yhteistyökumppanien. aluetalouden kannalta. Ammattitaidon MM-kilpailut

Helsinki. Worldskills 2005. vaikutukset. järjestäjien, yhteistyökumppanien. aluetalouden kannalta. Ammattitaidon MM-kilpailut Worldskills 2005 Helsinki Ammattitaidon MM-kilpailut vaikutukset järjestäjien, yhteistyökumppanien ja aluetalouden kannalta Seppo Laakso Hanna Kuisma Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Skills-julkaisuja

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutukunta

Nivala-Haapajärven seutukunta Päivitetty 30.04.2010 1 Nivala-Haapajärven seutukunta 30.04.2010 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Monien kulttuurien maakunta. Kulttuurit elävät Keski-Suomessa

Monien kulttuurien maakunta. Kulttuurit elävät Keski-Suomessa Monien kulttuurien maakunta Kulttuurit elävät Keski-Suomessa 1.2.2011-31.12.2014 1 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 2 3. Yhteenveto hankkeesta... 2 4. Raportti...

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008

Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Suomen maaseutuverkosto Vuosikertomus 2008 Helmikuu 2009 Luonnos MAASEUTUVERKOSTO 2008 1 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2008... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2008... 5 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 6 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot

EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Maaseutuelinkeinojen palvelukeskuksen kehittämishanke 1.4.2004-29.2.2008 L O P P U R A P O R T T I Heli Tirri Markku Korhonen Riitta Flinkkilä 2008 TIIVISTELMÄ Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Projektin nimi: Projektikoodi: Tavoiteohjelma: Toimintalinja: edistäminen Toimenpidekokonaisuus: Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen KotoTyö - Työ kotouttamisen välineenä -hankkeen tulokset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2011 Tervetuloa

Lisätiedot

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI 2014 KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI Rita Porkka Oulun kaupunki 10.4.2014 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja... 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 2 4. Raporttiosio...

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8. 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio 8.8.2011 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti uuden, vuosina 2006-08 toimivan Ruoka-Suomi -teemaryhmän 7.12.2005 pitämässään kokouksessaan. Teemaryhmä on

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä,

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot