PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI"

Transkriptio

1 LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, KERAVA Puh (09) / Fax (09) /

2

3 Sisältö 1. Yleiset ja turvallisuutta koskevattiedot Toimitukseen kuuluvat osat Toiminnan kuvaus Ohjausyksikkö Asennus ja sähköturvallisuus Yleinen kuvaus Turvallisuusneuvoja Neuvojen ominaisuudet käyttöja huolto-ohjeissa Huomioonotettavaa Hälytyssummeri Näytä virheet Kieli LCD-kontrasti Hälytyksen nollaaminen Systeemivalikko Ilmastusvalikko Denitrifikaatiovalikko Parametrivalikko Sähkötarkastus/Kemikaalisyöttö Elektroninen tyyppikyltti Käyttöönotto Tehdasasetukset Kytkennät Häiriöt/Hälytykset Verkkoliitäntä Liitin 7-nap Ilmastin Lappo-/Lietepumppu Puhdasvesipumppu Pintakytkin Liitin 4-nap Hälytysrele Sähkökatkohälytys Laitteen käyttö Yleisiä huomioita käytöstä Päänäyttö Menun rakenne Menu Käyttöaikanäyttö Huolto Testimoodi/Toimintojen testaus Manuaalinen moodi Valitse puhdistamon koko Perusasetukset-valikko Syötä aika Tekniset tiedot Asennusneuvot Ohjelmoidut ajat Käyttäjän tarkkailutehtävät jahuolto Saostustilan tyhjennys Kemikaalin vaihto Jätteiden lajitteluohjeita Virheilmoitukset Viankorjaus Fosforinpoistokemikaali Muistiinpanot

4 1. Yleiset ja turvallisuutta koskevattiedot Ennen käyttöä Biosetti tulee asentaa asianmukaisesti asennusohjeita noudattaen. Ennen kokoonpanoa ja käyttöönottoa tulee asennus-, käyttö- sekä huolto-ohjeet lukea huolellisesti ja niitä täytyy noudattaa ehdottoman tarkasti. Vakiintuneita kansallisia standardeja ja säännöksiä tulee noudattaa kokoonpanon, käyttöönoton ja käytön yhteydessä sekä tarvittaessa käytöstä poistettaessa. Työn saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilö. Asentaja opastaa laitoksen käyttäjää. Sähköverkkoyhteyden täytyy kulkea erillisen varokkeen ja jäännösvirran katkaisijan kautta. Sähköisten turvalaitteiden virheetön toiminta tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa! Asennustyön saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja. Perusperiaatteena on, että sähköverkkopistoke tulee irrottaa aina kun käsittelylaitetta käsitellään. Sähköjohtojen leikkaaminen tai jatkaminen on kiellettyä. Älä käytä mitään laitetta, jossa on vahingoittunut liitäntäjohto tai -pistoke, tai joka toimii viallisesti, tai joka on pudonnut tai vahingoittunut joillain muulla tapaa. Käsittelylaitteen tulee olla irrotettuna sähkövirrasta huolto- ja korjaustöiden yhteydessä. Säiliön sisällä olevat tekniset osat on helppo poistaa säiliöstä. Jos on päästävä säiliön sisään saa niin tehdä vain siten, että paikalla on toinenkin henkilö (erittäin tärkeää huomioida!). Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava. Biosetin vedenalainen ilmastuslaite varustaa jäteveden tarpeellisella ilmalla nopeasti pyörivän potkurin avulla. Älä tee mitään toimenpiteitä ilmastuslaitteen läheisyydessä, kun Biosetti on yhdistettynä sähkövirtaan. Loukkaantumisvaara! Korjauksien toimivuus voidaan taata ainoastaan käyttämällä alkuperäisiä varaosia tai Talokaivo Oy:n hyväksymiä varaosia. Ennen käyttöönottoa tulee kaikki käyttöohjeen kohdat käydä vielä kerran läpi. Pidä nämä ohjeet helposti saatavilla. 2

5 2. Toimitukseen kuuluvat osat Biosetti 5 ja Biosetti 6 koostuu seuraavista osista: 1 puhdistamosäiliö väliseinällä 1 kansi, Ø 800 mm 1 tuuletusputki + hattu 1 tukirakenne, materiaalina PP/V2A + kiinnityssetti 1 vedenalainen ilmastuslaite ilmaletkulla 1 vedenalainen pumppu kirkkaanvedenpumpuksi 1 vedenalainen pumppu liete- ja syöttövesipumpuksi PE-putkea 1 uimurikytkin OFF-kytkimeksi 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia 7 x 1,52 erityispistokkeella 1 ohjainyksikkö 230V sisäiseen asennukseen kiinnitysosilla PVC-letkua Ø 25 mm 1 kanisterikori 1 kemikaalikanisteri 1 kemikaaliletku 1,5 m 1 kemikaalipumppukeskus 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia kemikaalikeskuksen ja ohjainyksikön väliin Asennusohjeet Huolto- ja käyttöohjeet Biosetti 10 ja Biosetti 12 koostuu seuraavista osista: 1 saostussäiliö väliseinällä 1 prosessisäiliö 2 kantta, Ø 800 mm 1 tuuletusputki + hattu 1 tukirakenne, materiaalina PP/V2A + kiinnityssetti 1 vedenalainen ilmastuslaite ilmaletkulla 1 vedenalainen pumppu kirkkaanvedenpumpuksi 1 vedenalainen pumppu liete- ja syöttövesipumpuksi PE-putkea 1 uimurikytkin OFF-kytkimeksi 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia 7 x 1,52 erityispistokkeella 1 ohjainyksikkö 230V sisäiseen asennukseen kiinnitysosilla PVC-letkua Ø 25 mm 1 kanisterikori 1 kemikaalikanisteri 1 kemikaaliletku 1,5 m 1 kemikaalipumppukeskus 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia kemikaalikeskuksen ja ohjainyksikön väliin Asennusohjeet Huolto- ja käyttöohjeet 3

6 3. Toiminnan kuvaus Jätevesien käsittelylaite toimii kertymisprosessin muodossa aktiivilietemenetelmällä (panos- tai SBRpuhdistamo). Täten epäpuhtaudet (orgaaninen aine ja typpi) poistetaan jätevedestä mikro-organismeilla sekä aktiivilietteellä. Ne muutetaan biomassaksi. Fosforia poistetaan syöttämällä kemikaalia. Jätevesi saapuu ensimmäiseksi saostustilaan. Saostustilassa jätevedessä olevat kiintoaineet laskeutuvat säiliön pohjalle ja jätevedessä oleva rasva kerääntyy veden pinnalle. Lietepumpun avulla jätevesi syötetään kahden tunnin välein saostustilasta prosessitilaan imuputken tai -letkun kautta (lappoilmiö). Vedenalainen moottorilla toimiva ilmastuslaite suorittaa ajoittaisen ilmastuksen. Kun ilmastustilassa oleva uimurikytkin on noussut riittävästi pystyyn, se antaa käskyn puhdistusprosessin alkamiselle. Puhdistusprosessi alkaa ilmastusvaiheella. Kahden tunnin kuluttua syötetään kemikaalia prosessiin. Kuuden tunnin kuluttua ilmastusvaihe päättyy ja laskeutusvaihe alkaa. Kahden tunnin laskeutuksen jälkeen kirkasvesipumppu poistaa kirkastetun jäteveden. Pumpun toiminnan päättyminen määrittyy uimurikytkimen avulla. Jos tätä vähimmäisvedenkorkeutta ei saavuteta pumpun vahingoittumisen tai muun häiriön takia, hälytys kytkeytyy päälle. Noin kahdeksan tunnin jälkeen kierto on valmis. Kirkastetun veden poistamisen myötä seuraava kierto voi alkaa. HUOM! Ajat riippuvat puhdistamomallista! Ohjaus tapahtuu elektronisesti ja sitä voidaan säätää kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Erillisten yksiköiden toiminta-ajat näkyvät näytöllä ja ohjaustoiminnot tallentuvat muistiin. Ohjainyksikköön on syötetty asukkaiden maksimimäärä ja asukasvastineluku. Lyhytaikaisen yli- tai alikuormituksen yhteydessä asetusta ei tarvitse muuttaa. Laite saavuttaa täyden puhdistussuorituksensa noin parin kuukauden käytön jälkeen. Jos puhdistamoon ei tule jätevettä yli neljään tuntiin, järjestelmä siirtyy automaattisesti säästötoimintaan. Tällöin ilmastusaika vähenee, ja siten myös sähkön kulutus vähenee. Mikro-organismeilla on kuitenkin riittävästi happea käytössään. Normaalin kuormituksen alkaessa laite siirtyy takaisin normaaliin toimintaan automaattisesti. 1. VEDENSIIRTOVAIHE PANOSPUHDISTUSPROSESSIN VAIHEET Osa saostusosaan kerätystä ja kiintoaineista vapautuneesta jätevedestä siirtyy prosessiosaan ILMASTUSVAIHE Prosessiosan jätevettä ilmastetaan ja sekoitetaan määrätyin väliajoin. Aktiivilietettä, joka sisältää jätevedenkäsittelyyn tarpeellisia mikro-organismeja, muodostuu. Ilmastus- ja taukoajat voidaan säätää todellisten biologisten tarpeiden mukaan. Ylimääräinen aktiiviliete siirretään saostusosaan, josta se myöhemmin poistetaan normaalin lietetyhjennyksen yhteydessä. Laite siirtyy automaattisesti energiasäästömoodiin, jos ilmastusvaiheen aikana ei tule lisää vettä prosessiosaan LASKEUTUSVAIHE Aktiiviliete laskeutuu prosessisäiliön pohjalle. Ylempänä muodostuu selkeytynyttä vettä. Selkeytynyt vesi on siis puhdistettua jätevettä. 4. POISPUMPPAUSVAIHE Puhdistettu vesi pumpataan pois purkuun. 4 3.

7 5 Seuraava jakso alkaa = Häiriöprosessi Ilmastuksen tauko 12 min Alhaalla Pintakytkin Ylhäällä = Normaaliprosessi HÄLYTYS: Korkea vedenpinta Selvitä hälytyksen syy Ilmastus ja ilmastuksen tauko on säädettävissä ohjauskeskuksesta Ilmastus päällä 5 min Ilmastus, säästö Veden siirto 25 min Lietepumppaus 7 s jakson alussa Sen jälkeen veden siirto lapolla Veden siirto 1. osasta 2. osaan: Ilmastus päällä 5 min Lietteen palautuspumppaus 6 s Ilmastusvaihe 180 min Kemikaalin syöttö 70 s Ilmastuksen tauko 12 min Alhaalla Ylhäällä Pintakytkin Denitrifikaatio, ilmastus, ilmastuksen tauko, kemikaalin syöttöaika sekä lietteen palautuspumppausaika on säädettävissä ohjauskeskuksesta POISTO PUMPPAUS 20 min Poistopumppaus Lietteen laskeutusvaihe prosessiosassa 90 min Laskeutusvaihe Denitrifikaation aikana vesi hämmennetään joka 5. minuutti (ilmastin pyörii, mutta ei ilmasta) Denitrifikaatio 25 min Ilmastin pyörii 4 s Ilmastus, normaali

8 Käsittelytulokset Oikein toimiessaan Biosetti-panospuhdistamot ylläpitävät seuraavia puhdistustuloksia: Orgaaninen aine (BOD7) Kokonaisfosfori Kokonaistyppi > 90 % > 85 % > 40 % 4. Ohjausyksikkö Biosetti-pienpuhdistamon valinta on hyvä päätös. Kehityksen yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota selväsanaiseen esittelyyn, jotta jätevesien käsittelylaitteesi käyttö olisi mahdollisimman helppoa. UVS UVS yksinkertaistaa moitteettoman toiminnan. Jos sähkökatko katkaisee Biosetin toiminnan, hälytysääni kytkeytyy päälle. 4.1 Asennus ja sähköturvallisuus Ohjausyksikkö asennetaan seinään kahden mukana tulevan ruuvin ja kohdistustappien avulla. Yksikkö ei ole kosteussuojattu. Tämän takia yksikön asentaminen suojaamattomana ulkotiloihin ei ole suositeltavaa. Sateenkestävän katon alle ulos tai autokatokseen asentaminen on sallittua, mutta alle 0 ºC lämpötiloissa joutuu varautumaan LCD-näytön toiminnan huomattavaan heikkenemiseen. Ulkotilakaappi on saatavilla lisävarusteena. Ohjausyksikkö valmistetaan valmiina yhdistettäväksi. Näin ollen Biosetin asentamisen yhteydessä ei tarvitse tehdä muita kytkentöjä kuin verkkovirtaan. Lisäksi liitäntäkoteloa ei tarvitse avata puhdistamon käyttöönoton yhteydessä. Johtuen siitä, että kyseessä on sähköinen laite vedenalaisilla moottorilla käyvillä pumpuilla, on ehdottoman tärkeää varustaa laite sarjalla (mieluummin erillisiä) jäännösvirtakytkimiä (30 ma). Lisäksi on erityisesti huomioitava maadoitusjohdon oikea asentaminen rakennuksen maadoitusjärjestelmään. 6

9 4.2 Yleinen kuvaus Kytkentälaite ohjaa pienpuhdistamon ilmastuspumppua, lappo-/lietepumppua, puhdasvesipumppua sekä kemikaalipumppua SBR-periaatteen mukaisesti. Toiminnassa valvotaan pumppujen virtaa, jotta pystytään jatkuvasti tunnistamaan virheitä toiminnassa. Ohjauskeskukseen kytketään lisäksi kemikaalisyöttöyksikkö fosforin saostusta varten. 4.3 Turvallisuusneuvoja Tämä osa ohjeesta keskittyy ohjauskeskukseen. Se sisältää tärkeitä ohjeita ja varoitusmerkkejä tämän vuoksi sekä asentajan että vastuullisen käyttäjän on ehdottomasti luettava nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Ei pidä pelkästään ottaa huomioon nämä, Turvallisuus -luvun alla olevat, yleiset ohjeet, vaan myös ne erikoisturvallisuusohjeet, jotka on lisätty seuraavien päälukujen alle: Neuvojen ominaisuudet käyttö- ja huolto-ohjeissa Tässä dokumentissa olevat turvallisuusohjeet, joiden huomitta jättäminen voi johtaa henkilön vaarantamiseen, on merkitty yleisellä vaaratunnuksella Sähköisen jännitteen varoitus on kuvailtu erityisesti -merkillä Huomioonotettavaa Tämä dokumentti ei ota huomioon kaikkia konstruktioyksityiskohtia tai -muunnelmia eikä kaikkia mahdollisia sattumia tai tapauksia, joita voi ilmetä toiminnassa tai huollossa. Jos kaikkia tarvitsemianne tietoja tai ohjeita ei löydy tästä dokumentista ottakaa yhteyttä valmistajaan. Väärinkäytön sattuessa ohjauskeskuksen valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta. Tämä dokumentti sisältää perusteellisia neuvoja, joten käyttö- ja huolto-ohjeiden on aina oltava laitteen toimintapaikassa käytettävissä. Pelkästään ammattilaiset saavat suorittaa ohjauskeskuksen asennuksen ja huollon. 7

10 Ennen käyttöönottoa ja sähköverkkoon kytkemistä, on varmistettava seuraava: ettei laitteessa eikä kytkentäjohdoissa ole minkäänlaisia ilmeisiä vaurioita että erityisesti verkkokytkentä sekä kytkennät pumppuihin ovat sääntöjen mukaisesti kytkettyjä kaikki kytkennät ovat asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti suoritettuja kaikkien kaapeleiden ja johtojen asennukset ja toteutukset ovat voimassaolevien sääntöjen mukaisia laite on järjestyksenmukaisesti kiinni laite on asianmukaisesti turvattu Voimassaolevat ohjeet (EN, VDE ) sekä paikallisen sähköntuottajan ohjeet on otettava huomioon. Neuvo: Isompien laitteiden kohdalla voi vahvempi varoke olla sisäänrakennettu (maks. 6,3 T). Varoke on aina korjattava samalla virtavahvuudella olevalla varokkeella. Ennen varokkeen vaihtoa on aina kytkettävä laite jännitevapaaksi (virtakytkimen poisvetäminen). Ennen keskuksen avaamista on laite aina kytkettävä jännitevapaaksi (virtakytkimen poisvetäminen!). (Varokaa: herkkiä rakennusosia, sisäisen kaapeloinnin irtoamisen vaara, jännitejohtavia osia) 4.4 Kytkennät Verkkoliitäntä Verkkoliitäntä tapahtuu toimituksessa olevalla verkkokaapelilla (pituus noin 1,5 m) sukopistokkeella (liittimet L1, N, PE) Liitin 7-nap. Seuraavat poisto- tai sisääntulot johdetaan keskuksen alapuolelta 7-napaisen liittimen kautta. Ohje: 7-napaisen liittimen kytkennät katso ohjeiden luku 7 Tekniset tiedot Ilmastin Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.1, N, PE Lappo-/Lietepumppu Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.2, N, PE. 8

11 Puhdasvesipumppu Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.3, N, PE Pintakytkin Keskuksessa on pintakytkimelle sisääntulo laitteen ohjausta varten (Täyttö, Korkea vedenpinta-hälytys). Ohjausjännite: 230 V ~noin 5 ma; kytkee sisääntulon ja N välillä Liitin 4-nap. Fosforinsaostusta varten (Tyyppi K-Pilot 8.4) kytketään saostuskemikaalin syöttöpumppu tähän liitäntään. Ohje: 4-napaisen liittimen kytkennät katso ohjeiden luku 7 Tekniset tiedot Hälytysrele Rele avautuu sähkökatkon tai hälytyksen aikana (yhteys liitinten 11 ja 12 välillä); jos ei ole hälytystä, on rele kiinni (yhteys liitinten 11 ja 14 välillä). 5. Laitteen käyttö 5.1 Yleisiä huomioita käytöstä Ohjausyksikössä on graafinen LCD-näyttö (128x64 Pixel). Ohjausyksikköä käytetään kolmen pehmeänäppäimen avulla. Ohjausyksikössä on tämän lisäksi kaksi LED-valoa. Vihreä LED-valo on päällä, kun jokin pumpuista on päällä. Punainen LED-valo on päällä, jos puhdistamon toiminnassa on virhe/häiriö. Laite on sisäänajovaiheessa, jos sekä vihreä että punainen valo ovat samanaikaisesti päällä. Kun laite toimii normaalisti, vihreä valo on päällä ja näytön oikeassa alakulmassa vilkkuu myös pieni kolmio. Ohjausyksikön jokainen menu koostuu eri kuvauksien riviltä LCD-näytössä. Vaihto menusta menuun tapahtuu nuolinäppäimien avulla. 9

12 Painamalla -näppäintä päästään kyseessä olevan menun tietojen syöttötilaan. Syöttötila on merkitty viivoilla. Nuolinäppäimillä voidaan nyt valita oikea rivi ja painamalla -näppäintä voidaan arvot muuttaa. Jos monirivinen numerosyöttö vaaditaan, muutetaan ensiksi ylimpänä olevaa. päästään seuraavaan. -näppäimellä -näpjos syöttövalintana on eri optioita (esim. KYLLÄ/EI ), päästään myös toivottuun valintaan päinten avulla. Kun toivottu valinta ilmaantuu näytössä, valinta vahvistetaan -näppäimellä. 5.2 Päänäyttö Vakionäytössä ohjauskeskus näyttää laitteen ja moottorien kytkentätilanteen, esim.: 1. rivi: Päivämäärä ja kellonaika 2. rivi (vasemmalla): Ajankohtainen puhdistusprosessivaihe 3. rivi (oikealla): Laitteen normaali- tai säästövaihe sekä Vaiheen jäljellä oleva aika 4. rivi: näyttää mikä pumppu/moottori on päällä, vaihtoehtoisesti näyttää moottorit off jos mikään pumpuista ei ole päällä. 5. rivi: Laitteen tämänhetkinen virtatarve 6. rivi: Virheet/häiriöt 7. rivi: Pintakytkimen tilanne: ylhäällä tai alhaalla -näppäimellä voidaan hälytysäänisummeri sammuttaa tässä menussa. 10

13 5.3 Menun rakenne (Tämä näyttö näkyy vain, kun denitrifikaatio on aktivoitu) 11

14 5.4 Menu Näyttöjen tarkka ulkonäkö määräytyy puhdistamon mallin, syötettyjen parametrien ja mahdollisten häiriöiden mukaan. Näytön eri muunnelmia tarkastellaan seuraavaksi lähemmin Käyttöaikanäyttö Käyttöaikanäytössä näytetään jokaisen yksikön käyntiajat. Käyntiajat lisätään summaan pumppujen käyntijaksojen jälkeen. Ajat näytetään tunneissa ja minuuteissa. Painamalla -näppäintä näyttöön saadaan viikoittaiset (jopa 52 viikkoa) käyttöajat. Eri yksiköiden toiminta-ajat ja puhdistamon kokonaiskäyttöaika per kalenteriviikko tallentuvat tänne. Näytöllä näkyy kuluva viikko, mutta selaaminen taaksepäin on mahdollista. Ensimmäisellä rivillä on sen viikon päivämäärä, milloin tiedot tallentuivat -näppäimillä voi selata (aina sunnuntaisin). viikosta viikkoon. Huomio! Tämä toiminta toimii oikein vain, jos kellonaika ja päivämäärä on asetettu oikein. Kemikaalisyöttöpumpun käyttöaika näytetään vain, kun fosforinpoisto on aktivoitu Huolto Huoltovalikko on järjestelmän huoltomiehille tarkoitettu. Valittavissa on: Salasanan vaihto Testimoodi Manuaalinen moodi Laskimen tyhjentäminen Valitse puhdistamon koko Täyttövaiheen valinta Joihinkin toimintoihin pääsee vain käyttämällä salasanaa. 12

15 Testimoodi/Toimintojen testaus Automaattinen toimintojen testaus valitaan valikosta Testimoodi start. Testauksessa tarkastetaan onko jokaisen yksikön virrankäyttö normaali ja onko pintakytkin toiminnassa. Testikäytön aikana päänäyttö muuttuu Manuaalinen moodi Manuaalisessa moodissa voidaan manuaalisesti kytkeä jokainen yksikkö erikseen päälle ON tai pois päältä OFF. Puhdistamoprosessi jatkuu normaalisti manuaalisen moodin lopetettua. -näppäimillä valitaan yksikköä ja -näppäimellä kytketään yksikköä päälle tai pois päältä. Puhdasvesipumpun kohdalla on ON ja OFF-toimintojen lisäksi AUTO-toiminto. Auto-toiminnolla pumppu on päällä pelkästään silloin, kun pintakytkin on ylhäällä. Valikkoriviltä loppu manuaalinen moodi pääsee pois Manuaalisesta moodista Valitse puhdistamon koko Tästä valikosta voi valita puhdistamon koon. Valitse valikosta kohta Malli ja paina sen jälkeen -näppäintä. -näppäimillä valitaan malli. Kaikki parametrit asetetaan automaattisesti sen mukaan. Seuraavaksi kysytään valinnaisia toimintoja. Ensimmäinen optio: Denitrifikaatio Kyllä/Ei (Valitsemalla kyllä aktivoidaan typpireduktio) 13

16 Toinen optio: PO3-saostus Kyllä/Ei (Valitsemalla kyllä aktivoidaan kemikaalisyöttöpumppu) Perusasetukset-valikko Tässä valikossa toimintoasetuksien säätäminen on mahdollista Syötä aika Esimerkkinä: Päivämäärän muuttaminen ja ajan muuttaminen 16:19 16:23. Kello toimii kvartsiohjattuna. Huollon yhteydessä se on tarkistettava Hälytyssummeri Hälytyssummerin voi asettaa joko päälle ON tai pois päältä OFF. HUOM! Jos hälytyssummeri on pois päältä, OFF, äänihälytystä ei enää anneta Näytä virheet Tämän valikon alle ohjainyksikkö tallentaa annetut hälytykset. Virheet on listattu päivämäärällä ja kellonajalla ajankohtaisjärjestykseen. Enimmillään 20 hälytystä tallentuu, luvun ylittyessä uudet arvot kirjoittuvat vanhimpien arvojen paikalle. -näppäimillä voidaan selata virhelistausta, -näppäimellä pääsee valikosta pois. 14

17 Tämän ansiosta, vian sattuessa, yksinkertaiset virheet on helppo määrittää ja arvokasta tietoa voidaan hankkia Biosetin määräaikaishuollossa. Tällainen tiedon laaja tallentaminen pitkältä ajalta on meidän kokemuksemme mukaan erittäin hyödyllinen vikojen etsimisen apukeino. Jos jätevedenpuhdistamon puhdistusarvot ovat huollon jälkeen riittämättömät, voidaan päiväkirjaa tarkastelemalla saada selville, että esimerkiksi jännite on katkennut pidemmäksi aikaa, että juuri ennen huoltoa on tehty manuaalisia toimenpiteitä tai että jokin muu vika on tapahtunut Kieli Tästä voidaan valita ohjainyksikön näytön kieli. Ohjainyksikkö on varustettu monella kielellä. Tämänhetkiset kielet ovat: suomi ruotsi saksa englanti ranska Mahdollisten kielten määrä on prosessorin tallennustilavuuden takia rajoittunut LCD-kontrasti LCD-kontrastia voidaan tässä kohdassa säätää. Käytännössä mikään säätö ei ole tarpeellinen Hälytyksen nollaaminen Jos ohjauskeskuksessa on jostain syystä hälytys, se voidaan nollata painamalla -näppäintä (Valikossa Poista hälytys ). Näytössä näkyy silloin noin sekunnin ajan OK. Näyttö palautuu normaalitilaan automaattisesti sen jälkeen. HUOM: Jos häiriötilanteessa painetaan vain kerran -näppäintä päävalikossa, äänihälytys poistuu mutta häiriöilmoitus pysyy (punainen valo vilkkuu) Systeemivalikko Seuraavissa valikoissa järjestelmän kaikki parametrit ovat erikseen säädettävissä. Arvojen muuttamiseen vaaditaan kuitenkin salasanan syöttö. Käytännössä parametrien muuttamista ei tarvita, koska ne on säädetty etukäteen asukasluvun mukaan. Pelkästään ammattilainen saa suorittaa säädön, koska mm. järjestelmän puhdistusteho voi muuten häiriintyä. 15

18 Ilmastusvalikko Valikossa on säädettävissä kuinka monta minuuttia ilmastin on päällä tai pois päältä sekä normaaliettä säästötoiminnassa. Myös normaaliohjelman ja säästöohjelman ilmastusajan kesto on tässä säädettävissä Denitrifikaatiovalikko Valikossa on säädettävissä, kuinka monta minuuttia ilmastin on päällä tai pois päältä sekä normaali- että säästötoiminnassa denitrifikaation aikana. Myös normaaliohjelman ja säästöohjelman denitrifikaation kesto on tässä säädettävissä. HUOM: Tämä näyttö näkyy vain, kun denitrifikaatio on aktivoitu Parametrivalikko Tässä valikossa voidaan säädellä jäljellä olevia parametreja Sähkötarkastus/Kemikaalisyöttö Kun ohjausyksikkö käynnistää ilmastinta tai pumppua, ei ole varmaa, että tämä myös käynnistyy. Ylikuumennus, rikkinäinen kaapeli tai muu epäkohta voi johtaa siihen, että vaikka virtarele on kytketty päälle, yksikkö ei kuitenkaan käynnisty. Ohjausyksikkö tarkastaa siksi, virtaako myös sähkö virtapiirissä. Jos virta alittaa yhden raja-arvon, annetaan virtahälytys. Tähän kuuluvassa valikossa voidaan kytkeä virtatarkastus päälle (ON) tai pois päältä (OFF). 16

19 Raja-arvo on ohjelmistopuolelta määritetty (0,2 A). Toiminta voidaan jokaiselle yksikölle kytkeä päälle (ON) tai pois päältä (OFF). Tämän lisäksi virta-arvo näytetään tarkastusta varten päävalikossa ja manuaalisessa käytössä (Virtanäyttö). Tässä näytössä voidaan myös säätää kemikaalin syöttöaika sekunneissa (kohdassa Syöttöaika). Saostuskemikaalilaskin Kemikaalisyöttöpumppu on kytketty 20 l kemikaalikanisteriin. Ohjauskeskuksessa on integroitu laskin (Precipitant reserve/ Saostuskemikaalivarasto) mikä voidaan säätää syöttöpumpun tehon ja kanisterin tilavuuden mukaan. Aika syötetään tunti:minuutti. Laskin laskee alaspäin. Kun laskin saavuttaa 00:00, ohjauskeskus antaa hälytyksen Tank empty?/ Kemikaalisäiliö tyhjä?. Silloin on aika tarkistaa jos kemikaalisäiliö on tyhjä. Kun on vaihdettu uuteen säiliöön, pitää taas syöttää uusi aika laskimeen (ehdotus noin 6-7 tuntia) Elektroninen tyyppikyltti Laitteessa on elektroninen tyyppikyltti. Arvojen syöttämään pääsyyn tarvitaan salasana. HUOM! Tämän tyyppikyltin arvot eivät mitenkään vaikuta puhdistamon toimintaan. 5.5 Käyttöönotto HUOM! Normaaleissa tapauksissa laite on valmiiksi käyttöönotettu tehtaalla. Ohjauskeskuksen käyttöönotosta ei siten tarvitse välittää! Käyttöönotossa pitää ensiksi seuraavat tiedot syöttää sisään: Salasana Kieli Päivämäärä ja aika Puhdistamon koko Denitrifikaatio (Vastaus KYLLÄ) PO3-saostus (Vastaus KYLLÄ) Testimoodi Testimoodin jälkeen näyttöön tulee ikkuna kysymyksellä Syötöt ok?. Tähän voidaan vastata KYLLÄ/ EI. Vastaamalla EI käyttöönotto alkaa uudestaan salasanan syötöllä, vastaamalla KYLLÄ siirrytään suoraan vakionäyttöön. Välillä vaaditaan, että käyttöönotto aloitetaan kokonaan alusta (virta kytketään pois, odotetaan vähintään 1 min, virta kytketään uudestaan päälle). Sen jälkeen on myös saatettava testimoodi loppuun. 17

20 5.6 Tehdasasetukset Asukasluku: 5/6/10/12 Denitrifikaatio: Kyllä PO3-saostus: Kyllä 5.7 Häiriöt/Hälytykset Seuraavia häiriöitä/hälytyksiä voi ilmetä: Korkea vesitaso Korkea vesitaso, puhtaan veden poistamisen jälkeen pintakytkin ei ole kääntynyt alaspäin. Akku Ohjauskeskuksen akku on tyhjä, virheellinen tai ei kytketty Kello Kello ei säädetty I Ilmastin Ilmastimessa sähkövirhe I Lietepumppu Lietepumpussa sähkövirhe I Poistopumppu Poistopumpussa sähkövirhe Ilmastin pysähtynyt Jos ilmastimessa havaitaan sähkövirhe kolme kertaa, mutta ilmastin toimii normaalisti virheilmoitusten välillä olevalla ajanjaksolla, pysäytetään ilmastin sen suojaamiseksi vioittumiselta. Varoke? Jos jokaisen ulostulon kohdalla on havaittu sähkövirhe, on sulake todennäköisesti viallinen. Ohjaus ON Virta kytketty päälle Ohjaus OFF Virta kytketty pois päältä Prosessivirhe Käsittelyprosessissa aikavirhe Ohjauskatko Virran saamisessa keskeytys, käsittelyprosessia jatkettu Häiriöt näytetään ohjauskeskuksen näytössä. Häiriöilmoitus näytössä poistuu vasta, kun virhe poistetaan ja virheilmoitus ohjauskeskuksessa nollataan. Häiriöt viestitään ohjauskeskuksen punaisella LED-vilkkuvalolla. 18

21 6. Sähkökatkohälytys Ohjauskeskuksessa on sähkökatkohälytys. Sähkökatkon aikana hälytetään noin 30 sekunnin välein lyhyellä äänihälytyksellä, jotta käyttäjä huomioisi puuttuvan käsittelytoiminnan. Ohjauskeskuksen näytössä näytetään yliviivoitettu pistorasia. Jos tämän aikana painetaan keskellä olevaa -näppäintä niin kauan, kunnes kuittausääni kuuluu, poistuu hälytys pysyvästi. Kun sähkö palautuu katkon jälkeen, kytkeytyy laite automaattisesti uudestaan päälle. HUOMIO: Uusien laitteiden sisäiset akut saavuttavat vasta joidenkin päivien päästä täyden tehon, jotta ne voivat päästä maksimaaliseen hälytyskestoon. Jos sisäisten akkujen toiminta on vähentynyt, voidaan nämä korvata 2 kpl:lla akkuja NiMH AA. Akkujen vaihto saa tapahtua pelkästään sähköammattilaisten toimesta. Ennen ohjauskeskuksen avaamista pitää irrottaa laite sähköverkosta. Akut saa hävittää pelkästään asiaankuuluvalla tavalla (ongelmajäte). 19

22 7. Tekniset tiedot 20 Lämpötila (käyttö) astetta Lämpötila (varasto) astetta Ilmankosteus (käyttö ja varasto) 0 90 % RH ei kondensoitunut Suojaluokka suojaeristetty Suojatyyppi IP54 Mitat, noin (ilman liittimiä ja pistorasiaa) 200 x 120 x 60 mm Asennus Seinäasennus ruuveilla Kotelon materiaali Muovi, vaaleanharmaa Ottojännite (L1, N, PE) johto noin 1,5 m pitkä sukopistokkeella 230V ~50 Hz +/- 10% Pumput, ilmastin maks. teho (varoke 3,15 A) 230V/ 50 Hz P< 0,7 KVA Sisäinen varoke (maks. 1,5 W) 1 x 3,15 AT, maks. 6,3 AT Pumppujen ylilämpötilasuoja Moottorin termokontaktissa rivissä Virtavalvonta virtakierteen kautta maks. 10 A, tyyppi 10 % v.e. (10 A) Ohjauskeskuksen tehovaatimus tyyppi 5 VA Pintakytkimen välitys (kytkentä N vastaan) Virtajännite 230 V~ / I < 10 ma Tarvittava sulake maks. 1x 16A G Liitäntä pienpuhdistamoon 7-nap. liitin pumpuille, ilmastimelle ja pintakytkimelle, 4-nap. liitin kemikaalisyötölle Maks. kaapelipoikkileikkaus 1,5 mm2 taipuisa (pääteholkilla), 2,5 mm2 jäykkä Hälytysrele maks. kosketusjännite 230 V~ maks. kosketusvirta 8 A; AC1 Sisäinen summeri tyyp. 70 db (A) Näytöt graaf. LCD-näyttö 128 x 64 1xLED vihreä 1xLED punainen Ohjauskäyttö 3 näppäintä Kaapeliruuvitus -

23 Liitinkytkentä 7-nap. (Toimitustila) Nro Kaapelin väri Toiminta 1 Musta Ilmastinpumppu 2 Ruskea Lietepumppu 3 Liila Puhdasvesipumppu 4 Sininen N (neutraali) 5 Oranssi Pintavippa 6 Valkoinen N (pintavippa) 7 Vihreä/keltainen Suoja Liitinkytkentä 4-nap. (Syöttöpumppu) Nro Kaapelin väri Toiminta 1 Musta L1 kemikaalisyöttöpumppu 2 Sininen N (neutraali) PE Vihreä/keltainen Suoja 8. Asennusneuvot Laite on seinäasennukseen suunniteltu. Kytkekää puhdistuslaite ohjaukseen 7-napaisella liittimellä. Kytkekää kemikaalisyöttöpumppu ohjaukseen 4-napaisella liittimellä. Kytkekää vasta sen jälkeen sähköpistoke pistorasiaan! Ohjauskeskuksen koekäytön jälkeen pitäisi aloitusilmoituksen ilmestyä noin 3 sek. kuluttua. Vx.xx (esim. V0.04) on ohjauskeskuksen ohjelman versionumero. Joidenkin sekuntien päästä ilmestyy normaali käyttäjämenu. Vihreä LED-valo on päällä, kun jokin pumpuista on käynnissä. Punainen LED-valo on päällä, jos on häirintä/virhe. 21

24 Tarvittaessa syötätte nyt toivotut parametrit ja palaatte päämenuun takaisin. Laite on nyt käyttö valmis. Laitteen johtojen on oltava asianmukaisesti asennettuina. On erityisesti otettava huomioon, että vältetään johtojen suurempia mekaanisia kuormituksia, esim. kiinnittämällä johto riittämättömällä tavalla, koska muuten suojaluokkaa IP54 ei voida takaa. 7-napaisen liittimen on oltava oikein ruuvattu. Deni Normaali ON (sek) Deni Normaali OFF (min) Kesto Deni Normaali (min) Deni Säästö ON (sek) Deni säästö OFF (min) Kesto Deni Säästö (min) Lietteen takaisin-pumppaus (sek) Laskeutusvaihe (sek) Puhdasvesipumppaus (min) Huuhteluaika (0,1 sekunneissa) 5, , , , ,0 13, ,0 13, , , ,0 13, ,0 13, , , ,0 13, ,0 13, , , Kesto Säästö (min) 4 2,0 13,0 120 Säästö OFF (min) 2,0 13, ,0 13,0 180 Säästö ON (min) 3,0 13, Kesto Normaali (min) 7 6 Normaali OFF (min) Lietepumppu (sek) 5 Normaali ON (min) Asukasvastineluku 9. Ohjelmoidut ajat Ohjausjärjestelmän asetus tapahtuu yllä olevien tietojen mukaisesti. Taulukko on tallennettu ohjainyksikköön, joten yksittäisten arvojen manuaalinen syöttö ei ole tarpeen vaan taulukko toimii tarkistuslistana. 22

V6 PANOSPUHDISTAMON OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÖOHJE

V6 PANOSPUHDISTAMON OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÖOHJE V6 PANOSPUHDISTAMON OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ 1 YLEINEN KUVAUS...3 2 TURVALLISUUSOHJEET...3 2.1 KÄYTTÖOHJEEN HUOMAUTUSMERKINNÄT...3 2.2 HUOMIOITAVAA...3 3 LIITÄNNÄT...4 3.1 VERKKOLIITÄNTÄ...4

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI ASENNUSOHJEET

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI ASENNUSOHJEET EN IN LL O NN O LU Sisältö 1. YLEISET JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT...2 2. TOIMITUKSEEN KUULUVAT OSAT...2 3. TOIMINNAN KUVAUS...3 4. ASENNUS...4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Kuljetus...4 Kaivanto...5

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Sisältö: Sivu Yleiset tiedot: 1. Toiminnalliset ominaisuudet ja mitat 1 2. Toimintajakso 2. Käyttö 4. Parametrien säätäminen 4 Lisälaitteet: 5 5. Ylipaineen valvonta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO K PA BIO normaali alueille PA biokem PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, tarvitsee

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot