PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI"

Transkriptio

1 LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, KERAVA Puh (09) / Fax (09) /

2

3 Sisältö 1. Yleiset ja turvallisuutta koskevattiedot Toimitukseen kuuluvat osat Toiminnan kuvaus Ohjausyksikkö Asennus ja sähköturvallisuus Yleinen kuvaus Turvallisuusneuvoja Neuvojen ominaisuudet käyttöja huolto-ohjeissa Huomioonotettavaa Hälytyssummeri Näytä virheet Kieli LCD-kontrasti Hälytyksen nollaaminen Systeemivalikko Ilmastusvalikko Denitrifikaatiovalikko Parametrivalikko Sähkötarkastus/Kemikaalisyöttö Elektroninen tyyppikyltti Käyttöönotto Tehdasasetukset Kytkennät Häiriöt/Hälytykset Verkkoliitäntä Liitin 7-nap Ilmastin Lappo-/Lietepumppu Puhdasvesipumppu Pintakytkin Liitin 4-nap Hälytysrele Sähkökatkohälytys Laitteen käyttö Yleisiä huomioita käytöstä Päänäyttö Menun rakenne Menu Käyttöaikanäyttö Huolto Testimoodi/Toimintojen testaus Manuaalinen moodi Valitse puhdistamon koko Perusasetukset-valikko Syötä aika Tekniset tiedot Asennusneuvot Ohjelmoidut ajat Käyttäjän tarkkailutehtävät jahuolto Saostustilan tyhjennys Kemikaalin vaihto Jätteiden lajitteluohjeita Virheilmoitukset Viankorjaus Fosforinpoistokemikaali Muistiinpanot

4 1. Yleiset ja turvallisuutta koskevattiedot Ennen käyttöä Biosetti tulee asentaa asianmukaisesti asennusohjeita noudattaen. Ennen kokoonpanoa ja käyttöönottoa tulee asennus-, käyttö- sekä huolto-ohjeet lukea huolellisesti ja niitä täytyy noudattaa ehdottoman tarkasti. Vakiintuneita kansallisia standardeja ja säännöksiä tulee noudattaa kokoonpanon, käyttöönoton ja käytön yhteydessä sekä tarvittaessa käytöstä poistettaessa. Työn saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilö. Asentaja opastaa laitoksen käyttäjää. Sähköverkkoyhteyden täytyy kulkea erillisen varokkeen ja jäännösvirran katkaisijan kautta. Sähköisten turvalaitteiden virheetön toiminta tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa! Asennustyön saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja. Perusperiaatteena on, että sähköverkkopistoke tulee irrottaa aina kun käsittelylaitetta käsitellään. Sähköjohtojen leikkaaminen tai jatkaminen on kiellettyä. Älä käytä mitään laitetta, jossa on vahingoittunut liitäntäjohto tai -pistoke, tai joka toimii viallisesti, tai joka on pudonnut tai vahingoittunut joillain muulla tapaa. Käsittelylaitteen tulee olla irrotettuna sähkövirrasta huolto- ja korjaustöiden yhteydessä. Säiliön sisällä olevat tekniset osat on helppo poistaa säiliöstä. Jos on päästävä säiliön sisään saa niin tehdä vain siten, että paikalla on toinenkin henkilö (erittäin tärkeää huomioida!). Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava. Biosetin vedenalainen ilmastuslaite varustaa jäteveden tarpeellisella ilmalla nopeasti pyörivän potkurin avulla. Älä tee mitään toimenpiteitä ilmastuslaitteen läheisyydessä, kun Biosetti on yhdistettynä sähkövirtaan. Loukkaantumisvaara! Korjauksien toimivuus voidaan taata ainoastaan käyttämällä alkuperäisiä varaosia tai Talokaivo Oy:n hyväksymiä varaosia. Ennen käyttöönottoa tulee kaikki käyttöohjeen kohdat käydä vielä kerran läpi. Pidä nämä ohjeet helposti saatavilla. 2

5 2. Toimitukseen kuuluvat osat Biosetti 5 ja Biosetti 6 koostuu seuraavista osista: 1 puhdistamosäiliö väliseinällä 1 kansi, Ø 800 mm 1 tuuletusputki + hattu 1 tukirakenne, materiaalina PP/V2A + kiinnityssetti 1 vedenalainen ilmastuslaite ilmaletkulla 1 vedenalainen pumppu kirkkaanvedenpumpuksi 1 vedenalainen pumppu liete- ja syöttövesipumpuksi PE-putkea 1 uimurikytkin OFF-kytkimeksi 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia 7 x 1,52 erityispistokkeella 1 ohjainyksikkö 230V sisäiseen asennukseen kiinnitysosilla PVC-letkua Ø 25 mm 1 kanisterikori 1 kemikaalikanisteri 1 kemikaaliletku 1,5 m 1 kemikaalipumppukeskus 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia kemikaalikeskuksen ja ohjainyksikön väliin Asennusohjeet Huolto- ja käyttöohjeet Biosetti 10 ja Biosetti 12 koostuu seuraavista osista: 1 saostussäiliö väliseinällä 1 prosessisäiliö 2 kantta, Ø 800 mm 1 tuuletusputki + hattu 1 tukirakenne, materiaalina PP/V2A + kiinnityssetti 1 vedenalainen ilmastuslaite ilmaletkulla 1 vedenalainen pumppu kirkkaanvedenpumpuksi 1 vedenalainen pumppu liete- ja syöttövesipumpuksi PE-putkea 1 uimurikytkin OFF-kytkimeksi 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia 7 x 1,52 erityispistokkeella 1 ohjainyksikkö 230V sisäiseen asennukseen kiinnitysosilla PVC-letkua Ø 25 mm 1 kanisterikori 1 kemikaalikanisteri 1 kemikaaliletku 1,5 m 1 kemikaalipumppukeskus 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia kemikaalikeskuksen ja ohjainyksikön väliin Asennusohjeet Huolto- ja käyttöohjeet 3

6 3. Toiminnan kuvaus Jätevesien käsittelylaite toimii kertymisprosessin muodossa aktiivilietemenetelmällä (panos- tai SBRpuhdistamo). Täten epäpuhtaudet (orgaaninen aine ja typpi) poistetaan jätevedestä mikro-organismeilla sekä aktiivilietteellä. Ne muutetaan biomassaksi. Fosforia poistetaan syöttämällä kemikaalia. Jätevesi saapuu ensimmäiseksi saostustilaan. Saostustilassa jätevedessä olevat kiintoaineet laskeutuvat säiliön pohjalle ja jätevedessä oleva rasva kerääntyy veden pinnalle. Lietepumpun avulla jätevesi syötetään kahden tunnin välein saostustilasta prosessitilaan imuputken tai -letkun kautta (lappoilmiö). Vedenalainen moottorilla toimiva ilmastuslaite suorittaa ajoittaisen ilmastuksen. Kun ilmastustilassa oleva uimurikytkin on noussut riittävästi pystyyn, se antaa käskyn puhdistusprosessin alkamiselle. Puhdistusprosessi alkaa ilmastusvaiheella. Kahden tunnin kuluttua syötetään kemikaalia prosessiin. Kuuden tunnin kuluttua ilmastusvaihe päättyy ja laskeutusvaihe alkaa. Kahden tunnin laskeutuksen jälkeen kirkasvesipumppu poistaa kirkastetun jäteveden. Pumpun toiminnan päättyminen määrittyy uimurikytkimen avulla. Jos tätä vähimmäisvedenkorkeutta ei saavuteta pumpun vahingoittumisen tai muun häiriön takia, hälytys kytkeytyy päälle. Noin kahdeksan tunnin jälkeen kierto on valmis. Kirkastetun veden poistamisen myötä seuraava kierto voi alkaa. HUOM! Ajat riippuvat puhdistamomallista! Ohjaus tapahtuu elektronisesti ja sitä voidaan säätää kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Erillisten yksiköiden toiminta-ajat näkyvät näytöllä ja ohjaustoiminnot tallentuvat muistiin. Ohjainyksikköön on syötetty asukkaiden maksimimäärä ja asukasvastineluku. Lyhytaikaisen yli- tai alikuormituksen yhteydessä asetusta ei tarvitse muuttaa. Laite saavuttaa täyden puhdistussuorituksensa noin parin kuukauden käytön jälkeen. Jos puhdistamoon ei tule jätevettä yli neljään tuntiin, järjestelmä siirtyy automaattisesti säästötoimintaan. Tällöin ilmastusaika vähenee, ja siten myös sähkön kulutus vähenee. Mikro-organismeilla on kuitenkin riittävästi happea käytössään. Normaalin kuormituksen alkaessa laite siirtyy takaisin normaaliin toimintaan automaattisesti. 1. VEDENSIIRTOVAIHE PANOSPUHDISTUSPROSESSIN VAIHEET Osa saostusosaan kerätystä ja kiintoaineista vapautuneesta jätevedestä siirtyy prosessiosaan ILMASTUSVAIHE Prosessiosan jätevettä ilmastetaan ja sekoitetaan määrätyin väliajoin. Aktiivilietettä, joka sisältää jätevedenkäsittelyyn tarpeellisia mikro-organismeja, muodostuu. Ilmastus- ja taukoajat voidaan säätää todellisten biologisten tarpeiden mukaan. Ylimääräinen aktiiviliete siirretään saostusosaan, josta se myöhemmin poistetaan normaalin lietetyhjennyksen yhteydessä. Laite siirtyy automaattisesti energiasäästömoodiin, jos ilmastusvaiheen aikana ei tule lisää vettä prosessiosaan LASKEUTUSVAIHE Aktiiviliete laskeutuu prosessisäiliön pohjalle. Ylempänä muodostuu selkeytynyttä vettä. Selkeytynyt vesi on siis puhdistettua jätevettä. 4. POISPUMPPAUSVAIHE Puhdistettu vesi pumpataan pois purkuun. 4 3.

7 5 Seuraava jakso alkaa = Häiriöprosessi Ilmastuksen tauko 12 min Alhaalla Pintakytkin Ylhäällä = Normaaliprosessi HÄLYTYS: Korkea vedenpinta Selvitä hälytyksen syy Ilmastus ja ilmastuksen tauko on säädettävissä ohjauskeskuksesta Ilmastus päällä 5 min Ilmastus, säästö Veden siirto 25 min Lietepumppaus 7 s jakson alussa Sen jälkeen veden siirto lapolla Veden siirto 1. osasta 2. osaan: Ilmastus päällä 5 min Lietteen palautuspumppaus 6 s Ilmastusvaihe 180 min Kemikaalin syöttö 70 s Ilmastuksen tauko 12 min Alhaalla Ylhäällä Pintakytkin Denitrifikaatio, ilmastus, ilmastuksen tauko, kemikaalin syöttöaika sekä lietteen palautuspumppausaika on säädettävissä ohjauskeskuksesta POISTO PUMPPAUS 20 min Poistopumppaus Lietteen laskeutusvaihe prosessiosassa 90 min Laskeutusvaihe Denitrifikaation aikana vesi hämmennetään joka 5. minuutti (ilmastin pyörii, mutta ei ilmasta) Denitrifikaatio 25 min Ilmastin pyörii 4 s Ilmastus, normaali

8 Käsittelytulokset Oikein toimiessaan Biosetti-panospuhdistamot ylläpitävät seuraavia puhdistustuloksia: Orgaaninen aine (BOD7) Kokonaisfosfori Kokonaistyppi > 90 % > 85 % > 40 % 4. Ohjausyksikkö Biosetti-pienpuhdistamon valinta on hyvä päätös. Kehityksen yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota selväsanaiseen esittelyyn, jotta jätevesien käsittelylaitteesi käyttö olisi mahdollisimman helppoa. UVS UVS yksinkertaistaa moitteettoman toiminnan. Jos sähkökatko katkaisee Biosetin toiminnan, hälytysääni kytkeytyy päälle. 4.1 Asennus ja sähköturvallisuus Ohjausyksikkö asennetaan seinään kahden mukana tulevan ruuvin ja kohdistustappien avulla. Yksikkö ei ole kosteussuojattu. Tämän takia yksikön asentaminen suojaamattomana ulkotiloihin ei ole suositeltavaa. Sateenkestävän katon alle ulos tai autokatokseen asentaminen on sallittua, mutta alle 0 ºC lämpötiloissa joutuu varautumaan LCD-näytön toiminnan huomattavaan heikkenemiseen. Ulkotilakaappi on saatavilla lisävarusteena. Ohjausyksikkö valmistetaan valmiina yhdistettäväksi. Näin ollen Biosetin asentamisen yhteydessä ei tarvitse tehdä muita kytkentöjä kuin verkkovirtaan. Lisäksi liitäntäkoteloa ei tarvitse avata puhdistamon käyttöönoton yhteydessä. Johtuen siitä, että kyseessä on sähköinen laite vedenalaisilla moottorilla käyvillä pumpuilla, on ehdottoman tärkeää varustaa laite sarjalla (mieluummin erillisiä) jäännösvirtakytkimiä (30 ma). Lisäksi on erityisesti huomioitava maadoitusjohdon oikea asentaminen rakennuksen maadoitusjärjestelmään. 6

9 4.2 Yleinen kuvaus Kytkentälaite ohjaa pienpuhdistamon ilmastuspumppua, lappo-/lietepumppua, puhdasvesipumppua sekä kemikaalipumppua SBR-periaatteen mukaisesti. Toiminnassa valvotaan pumppujen virtaa, jotta pystytään jatkuvasti tunnistamaan virheitä toiminnassa. Ohjauskeskukseen kytketään lisäksi kemikaalisyöttöyksikkö fosforin saostusta varten. 4.3 Turvallisuusneuvoja Tämä osa ohjeesta keskittyy ohjauskeskukseen. Se sisältää tärkeitä ohjeita ja varoitusmerkkejä tämän vuoksi sekä asentajan että vastuullisen käyttäjän on ehdottomasti luettava nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Ei pidä pelkästään ottaa huomioon nämä, Turvallisuus -luvun alla olevat, yleiset ohjeet, vaan myös ne erikoisturvallisuusohjeet, jotka on lisätty seuraavien päälukujen alle: Neuvojen ominaisuudet käyttö- ja huolto-ohjeissa Tässä dokumentissa olevat turvallisuusohjeet, joiden huomitta jättäminen voi johtaa henkilön vaarantamiseen, on merkitty yleisellä vaaratunnuksella Sähköisen jännitteen varoitus on kuvailtu erityisesti -merkillä Huomioonotettavaa Tämä dokumentti ei ota huomioon kaikkia konstruktioyksityiskohtia tai -muunnelmia eikä kaikkia mahdollisia sattumia tai tapauksia, joita voi ilmetä toiminnassa tai huollossa. Jos kaikkia tarvitsemianne tietoja tai ohjeita ei löydy tästä dokumentista ottakaa yhteyttä valmistajaan. Väärinkäytön sattuessa ohjauskeskuksen valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta. Tämä dokumentti sisältää perusteellisia neuvoja, joten käyttö- ja huolto-ohjeiden on aina oltava laitteen toimintapaikassa käytettävissä. Pelkästään ammattilaiset saavat suorittaa ohjauskeskuksen asennuksen ja huollon. 7

10 Ennen käyttöönottoa ja sähköverkkoon kytkemistä, on varmistettava seuraava: ettei laitteessa eikä kytkentäjohdoissa ole minkäänlaisia ilmeisiä vaurioita että erityisesti verkkokytkentä sekä kytkennät pumppuihin ovat sääntöjen mukaisesti kytkettyjä kaikki kytkennät ovat asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti suoritettuja kaikkien kaapeleiden ja johtojen asennukset ja toteutukset ovat voimassaolevien sääntöjen mukaisia laite on järjestyksenmukaisesti kiinni laite on asianmukaisesti turvattu Voimassaolevat ohjeet (EN, VDE ) sekä paikallisen sähköntuottajan ohjeet on otettava huomioon. Neuvo: Isompien laitteiden kohdalla voi vahvempi varoke olla sisäänrakennettu (maks. 6,3 T). Varoke on aina korjattava samalla virtavahvuudella olevalla varokkeella. Ennen varokkeen vaihtoa on aina kytkettävä laite jännitevapaaksi (virtakytkimen poisvetäminen). Ennen keskuksen avaamista on laite aina kytkettävä jännitevapaaksi (virtakytkimen poisvetäminen!). (Varokaa: herkkiä rakennusosia, sisäisen kaapeloinnin irtoamisen vaara, jännitejohtavia osia) 4.4 Kytkennät Verkkoliitäntä Verkkoliitäntä tapahtuu toimituksessa olevalla verkkokaapelilla (pituus noin 1,5 m) sukopistokkeella (liittimet L1, N, PE) Liitin 7-nap. Seuraavat poisto- tai sisääntulot johdetaan keskuksen alapuolelta 7-napaisen liittimen kautta. Ohje: 7-napaisen liittimen kytkennät katso ohjeiden luku 7 Tekniset tiedot Ilmastin Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.1, N, PE Lappo-/Lietepumppu Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.2, N, PE. 8

11 Puhdasvesipumppu Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.3, N, PE Pintakytkin Keskuksessa on pintakytkimelle sisääntulo laitteen ohjausta varten (Täyttö, Korkea vedenpinta-hälytys). Ohjausjännite: 230 V ~noin 5 ma; kytkee sisääntulon ja N välillä Liitin 4-nap. Fosforinsaostusta varten (Tyyppi K-Pilot 8.4) kytketään saostuskemikaalin syöttöpumppu tähän liitäntään. Ohje: 4-napaisen liittimen kytkennät katso ohjeiden luku 7 Tekniset tiedot Hälytysrele Rele avautuu sähkökatkon tai hälytyksen aikana (yhteys liitinten 11 ja 12 välillä); jos ei ole hälytystä, on rele kiinni (yhteys liitinten 11 ja 14 välillä). 5. Laitteen käyttö 5.1 Yleisiä huomioita käytöstä Ohjausyksikössä on graafinen LCD-näyttö (128x64 Pixel). Ohjausyksikköä käytetään kolmen pehmeänäppäimen avulla. Ohjausyksikössä on tämän lisäksi kaksi LED-valoa. Vihreä LED-valo on päällä, kun jokin pumpuista on päällä. Punainen LED-valo on päällä, jos puhdistamon toiminnassa on virhe/häiriö. Laite on sisäänajovaiheessa, jos sekä vihreä että punainen valo ovat samanaikaisesti päällä. Kun laite toimii normaalisti, vihreä valo on päällä ja näytön oikeassa alakulmassa vilkkuu myös pieni kolmio. Ohjausyksikön jokainen menu koostuu eri kuvauksien riviltä LCD-näytössä. Vaihto menusta menuun tapahtuu nuolinäppäimien avulla. 9

12 Painamalla -näppäintä päästään kyseessä olevan menun tietojen syöttötilaan. Syöttötila on merkitty viivoilla. Nuolinäppäimillä voidaan nyt valita oikea rivi ja painamalla -näppäintä voidaan arvot muuttaa. Jos monirivinen numerosyöttö vaaditaan, muutetaan ensiksi ylimpänä olevaa. päästään seuraavaan. -näppäimellä -näpjos syöttövalintana on eri optioita (esim. KYLLÄ/EI ), päästään myös toivottuun valintaan päinten avulla. Kun toivottu valinta ilmaantuu näytössä, valinta vahvistetaan -näppäimellä. 5.2 Päänäyttö Vakionäytössä ohjauskeskus näyttää laitteen ja moottorien kytkentätilanteen, esim.: 1. rivi: Päivämäärä ja kellonaika 2. rivi (vasemmalla): Ajankohtainen puhdistusprosessivaihe 3. rivi (oikealla): Laitteen normaali- tai säästövaihe sekä Vaiheen jäljellä oleva aika 4. rivi: näyttää mikä pumppu/moottori on päällä, vaihtoehtoisesti näyttää moottorit off jos mikään pumpuista ei ole päällä. 5. rivi: Laitteen tämänhetkinen virtatarve 6. rivi: Virheet/häiriöt 7. rivi: Pintakytkimen tilanne: ylhäällä tai alhaalla -näppäimellä voidaan hälytysäänisummeri sammuttaa tässä menussa. 10

13 5.3 Menun rakenne (Tämä näyttö näkyy vain, kun denitrifikaatio on aktivoitu) 11

14 5.4 Menu Näyttöjen tarkka ulkonäkö määräytyy puhdistamon mallin, syötettyjen parametrien ja mahdollisten häiriöiden mukaan. Näytön eri muunnelmia tarkastellaan seuraavaksi lähemmin Käyttöaikanäyttö Käyttöaikanäytössä näytetään jokaisen yksikön käyntiajat. Käyntiajat lisätään summaan pumppujen käyntijaksojen jälkeen. Ajat näytetään tunneissa ja minuuteissa. Painamalla -näppäintä näyttöön saadaan viikoittaiset (jopa 52 viikkoa) käyttöajat. Eri yksiköiden toiminta-ajat ja puhdistamon kokonaiskäyttöaika per kalenteriviikko tallentuvat tänne. Näytöllä näkyy kuluva viikko, mutta selaaminen taaksepäin on mahdollista. Ensimmäisellä rivillä on sen viikon päivämäärä, milloin tiedot tallentuivat -näppäimillä voi selata (aina sunnuntaisin). viikosta viikkoon. Huomio! Tämä toiminta toimii oikein vain, jos kellonaika ja päivämäärä on asetettu oikein. Kemikaalisyöttöpumpun käyttöaika näytetään vain, kun fosforinpoisto on aktivoitu Huolto Huoltovalikko on järjestelmän huoltomiehille tarkoitettu. Valittavissa on: Salasanan vaihto Testimoodi Manuaalinen moodi Laskimen tyhjentäminen Valitse puhdistamon koko Täyttövaiheen valinta Joihinkin toimintoihin pääsee vain käyttämällä salasanaa. 12

15 Testimoodi/Toimintojen testaus Automaattinen toimintojen testaus valitaan valikosta Testimoodi start. Testauksessa tarkastetaan onko jokaisen yksikön virrankäyttö normaali ja onko pintakytkin toiminnassa. Testikäytön aikana päänäyttö muuttuu Manuaalinen moodi Manuaalisessa moodissa voidaan manuaalisesti kytkeä jokainen yksikkö erikseen päälle ON tai pois päältä OFF. Puhdistamoprosessi jatkuu normaalisti manuaalisen moodin lopetettua. -näppäimillä valitaan yksikköä ja -näppäimellä kytketään yksikköä päälle tai pois päältä. Puhdasvesipumpun kohdalla on ON ja OFF-toimintojen lisäksi AUTO-toiminto. Auto-toiminnolla pumppu on päällä pelkästään silloin, kun pintakytkin on ylhäällä. Valikkoriviltä loppu manuaalinen moodi pääsee pois Manuaalisesta moodista Valitse puhdistamon koko Tästä valikosta voi valita puhdistamon koon. Valitse valikosta kohta Malli ja paina sen jälkeen -näppäintä. -näppäimillä valitaan malli. Kaikki parametrit asetetaan automaattisesti sen mukaan. Seuraavaksi kysytään valinnaisia toimintoja. Ensimmäinen optio: Denitrifikaatio Kyllä/Ei (Valitsemalla kyllä aktivoidaan typpireduktio) 13

16 Toinen optio: PO3-saostus Kyllä/Ei (Valitsemalla kyllä aktivoidaan kemikaalisyöttöpumppu) Perusasetukset-valikko Tässä valikossa toimintoasetuksien säätäminen on mahdollista Syötä aika Esimerkkinä: Päivämäärän muuttaminen ja ajan muuttaminen 16:19 16:23. Kello toimii kvartsiohjattuna. Huollon yhteydessä se on tarkistettava Hälytyssummeri Hälytyssummerin voi asettaa joko päälle ON tai pois päältä OFF. HUOM! Jos hälytyssummeri on pois päältä, OFF, äänihälytystä ei enää anneta Näytä virheet Tämän valikon alle ohjainyksikkö tallentaa annetut hälytykset. Virheet on listattu päivämäärällä ja kellonajalla ajankohtaisjärjestykseen. Enimmillään 20 hälytystä tallentuu, luvun ylittyessä uudet arvot kirjoittuvat vanhimpien arvojen paikalle. -näppäimillä voidaan selata virhelistausta, -näppäimellä pääsee valikosta pois. 14

17 Tämän ansiosta, vian sattuessa, yksinkertaiset virheet on helppo määrittää ja arvokasta tietoa voidaan hankkia Biosetin määräaikaishuollossa. Tällainen tiedon laaja tallentaminen pitkältä ajalta on meidän kokemuksemme mukaan erittäin hyödyllinen vikojen etsimisen apukeino. Jos jätevedenpuhdistamon puhdistusarvot ovat huollon jälkeen riittämättömät, voidaan päiväkirjaa tarkastelemalla saada selville, että esimerkiksi jännite on katkennut pidemmäksi aikaa, että juuri ennen huoltoa on tehty manuaalisia toimenpiteitä tai että jokin muu vika on tapahtunut Kieli Tästä voidaan valita ohjainyksikön näytön kieli. Ohjainyksikkö on varustettu monella kielellä. Tämänhetkiset kielet ovat: suomi ruotsi saksa englanti ranska Mahdollisten kielten määrä on prosessorin tallennustilavuuden takia rajoittunut LCD-kontrasti LCD-kontrastia voidaan tässä kohdassa säätää. Käytännössä mikään säätö ei ole tarpeellinen Hälytyksen nollaaminen Jos ohjauskeskuksessa on jostain syystä hälytys, se voidaan nollata painamalla -näppäintä (Valikossa Poista hälytys ). Näytössä näkyy silloin noin sekunnin ajan OK. Näyttö palautuu normaalitilaan automaattisesti sen jälkeen. HUOM: Jos häiriötilanteessa painetaan vain kerran -näppäintä päävalikossa, äänihälytys poistuu mutta häiriöilmoitus pysyy (punainen valo vilkkuu) Systeemivalikko Seuraavissa valikoissa järjestelmän kaikki parametrit ovat erikseen säädettävissä. Arvojen muuttamiseen vaaditaan kuitenkin salasanan syöttö. Käytännössä parametrien muuttamista ei tarvita, koska ne on säädetty etukäteen asukasluvun mukaan. Pelkästään ammattilainen saa suorittaa säädön, koska mm. järjestelmän puhdistusteho voi muuten häiriintyä. 15

18 Ilmastusvalikko Valikossa on säädettävissä kuinka monta minuuttia ilmastin on päällä tai pois päältä sekä normaaliettä säästötoiminnassa. Myös normaaliohjelman ja säästöohjelman ilmastusajan kesto on tässä säädettävissä Denitrifikaatiovalikko Valikossa on säädettävissä, kuinka monta minuuttia ilmastin on päällä tai pois päältä sekä normaali- että säästötoiminnassa denitrifikaation aikana. Myös normaaliohjelman ja säästöohjelman denitrifikaation kesto on tässä säädettävissä. HUOM: Tämä näyttö näkyy vain, kun denitrifikaatio on aktivoitu Parametrivalikko Tässä valikossa voidaan säädellä jäljellä olevia parametreja Sähkötarkastus/Kemikaalisyöttö Kun ohjausyksikkö käynnistää ilmastinta tai pumppua, ei ole varmaa, että tämä myös käynnistyy. Ylikuumennus, rikkinäinen kaapeli tai muu epäkohta voi johtaa siihen, että vaikka virtarele on kytketty päälle, yksikkö ei kuitenkaan käynnisty. Ohjausyksikkö tarkastaa siksi, virtaako myös sähkö virtapiirissä. Jos virta alittaa yhden raja-arvon, annetaan virtahälytys. Tähän kuuluvassa valikossa voidaan kytkeä virtatarkastus päälle (ON) tai pois päältä (OFF). 16

19 Raja-arvo on ohjelmistopuolelta määritetty (0,2 A). Toiminta voidaan jokaiselle yksikölle kytkeä päälle (ON) tai pois päältä (OFF). Tämän lisäksi virta-arvo näytetään tarkastusta varten päävalikossa ja manuaalisessa käytössä (Virtanäyttö). Tässä näytössä voidaan myös säätää kemikaalin syöttöaika sekunneissa (kohdassa Syöttöaika). Saostuskemikaalilaskin Kemikaalisyöttöpumppu on kytketty 20 l kemikaalikanisteriin. Ohjauskeskuksessa on integroitu laskin (Precipitant reserve/ Saostuskemikaalivarasto) mikä voidaan säätää syöttöpumpun tehon ja kanisterin tilavuuden mukaan. Aika syötetään tunti:minuutti. Laskin laskee alaspäin. Kun laskin saavuttaa 00:00, ohjauskeskus antaa hälytyksen Tank empty?/ Kemikaalisäiliö tyhjä?. Silloin on aika tarkistaa jos kemikaalisäiliö on tyhjä. Kun on vaihdettu uuteen säiliöön, pitää taas syöttää uusi aika laskimeen (ehdotus noin 6-7 tuntia) Elektroninen tyyppikyltti Laitteessa on elektroninen tyyppikyltti. Arvojen syöttämään pääsyyn tarvitaan salasana. HUOM! Tämän tyyppikyltin arvot eivät mitenkään vaikuta puhdistamon toimintaan. 5.5 Käyttöönotto HUOM! Normaaleissa tapauksissa laite on valmiiksi käyttöönotettu tehtaalla. Ohjauskeskuksen käyttöönotosta ei siten tarvitse välittää! Käyttöönotossa pitää ensiksi seuraavat tiedot syöttää sisään: Salasana Kieli Päivämäärä ja aika Puhdistamon koko Denitrifikaatio (Vastaus KYLLÄ) PO3-saostus (Vastaus KYLLÄ) Testimoodi Testimoodin jälkeen näyttöön tulee ikkuna kysymyksellä Syötöt ok?. Tähän voidaan vastata KYLLÄ/ EI. Vastaamalla EI käyttöönotto alkaa uudestaan salasanan syötöllä, vastaamalla KYLLÄ siirrytään suoraan vakionäyttöön. Välillä vaaditaan, että käyttöönotto aloitetaan kokonaan alusta (virta kytketään pois, odotetaan vähintään 1 min, virta kytketään uudestaan päälle). Sen jälkeen on myös saatettava testimoodi loppuun. 17

20 5.6 Tehdasasetukset Asukasluku: 5/6/10/12 Denitrifikaatio: Kyllä PO3-saostus: Kyllä 5.7 Häiriöt/Hälytykset Seuraavia häiriöitä/hälytyksiä voi ilmetä: Korkea vesitaso Korkea vesitaso, puhtaan veden poistamisen jälkeen pintakytkin ei ole kääntynyt alaspäin. Akku Ohjauskeskuksen akku on tyhjä, virheellinen tai ei kytketty Kello Kello ei säädetty I Ilmastin Ilmastimessa sähkövirhe I Lietepumppu Lietepumpussa sähkövirhe I Poistopumppu Poistopumpussa sähkövirhe Ilmastin pysähtynyt Jos ilmastimessa havaitaan sähkövirhe kolme kertaa, mutta ilmastin toimii normaalisti virheilmoitusten välillä olevalla ajanjaksolla, pysäytetään ilmastin sen suojaamiseksi vioittumiselta. Varoke? Jos jokaisen ulostulon kohdalla on havaittu sähkövirhe, on sulake todennäköisesti viallinen. Ohjaus ON Virta kytketty päälle Ohjaus OFF Virta kytketty pois päältä Prosessivirhe Käsittelyprosessissa aikavirhe Ohjauskatko Virran saamisessa keskeytys, käsittelyprosessia jatkettu Häiriöt näytetään ohjauskeskuksen näytössä. Häiriöilmoitus näytössä poistuu vasta, kun virhe poistetaan ja virheilmoitus ohjauskeskuksessa nollataan. Häiriöt viestitään ohjauskeskuksen punaisella LED-vilkkuvalolla. 18

21 6. Sähkökatkohälytys Ohjauskeskuksessa on sähkökatkohälytys. Sähkökatkon aikana hälytetään noin 30 sekunnin välein lyhyellä äänihälytyksellä, jotta käyttäjä huomioisi puuttuvan käsittelytoiminnan. Ohjauskeskuksen näytössä näytetään yliviivoitettu pistorasia. Jos tämän aikana painetaan keskellä olevaa -näppäintä niin kauan, kunnes kuittausääni kuuluu, poistuu hälytys pysyvästi. Kun sähkö palautuu katkon jälkeen, kytkeytyy laite automaattisesti uudestaan päälle. HUOMIO: Uusien laitteiden sisäiset akut saavuttavat vasta joidenkin päivien päästä täyden tehon, jotta ne voivat päästä maksimaaliseen hälytyskestoon. Jos sisäisten akkujen toiminta on vähentynyt, voidaan nämä korvata 2 kpl:lla akkuja NiMH AA. Akkujen vaihto saa tapahtua pelkästään sähköammattilaisten toimesta. Ennen ohjauskeskuksen avaamista pitää irrottaa laite sähköverkosta. Akut saa hävittää pelkästään asiaankuuluvalla tavalla (ongelmajäte). 19

22 7. Tekniset tiedot 20 Lämpötila (käyttö) astetta Lämpötila (varasto) astetta Ilmankosteus (käyttö ja varasto) 0 90 % RH ei kondensoitunut Suojaluokka suojaeristetty Suojatyyppi IP54 Mitat, noin (ilman liittimiä ja pistorasiaa) 200 x 120 x 60 mm Asennus Seinäasennus ruuveilla Kotelon materiaali Muovi, vaaleanharmaa Ottojännite (L1, N, PE) johto noin 1,5 m pitkä sukopistokkeella 230V ~50 Hz +/- 10% Pumput, ilmastin maks. teho (varoke 3,15 A) 230V/ 50 Hz P< 0,7 KVA Sisäinen varoke (maks. 1,5 W) 1 x 3,15 AT, maks. 6,3 AT Pumppujen ylilämpötilasuoja Moottorin termokontaktissa rivissä Virtavalvonta virtakierteen kautta maks. 10 A, tyyppi 10 % v.e. (10 A) Ohjauskeskuksen tehovaatimus tyyppi 5 VA Pintakytkimen välitys (kytkentä N vastaan) Virtajännite 230 V~ / I < 10 ma Tarvittava sulake maks. 1x 16A G Liitäntä pienpuhdistamoon 7-nap. liitin pumpuille, ilmastimelle ja pintakytkimelle, 4-nap. liitin kemikaalisyötölle Maks. kaapelipoikkileikkaus 1,5 mm2 taipuisa (pääteholkilla), 2,5 mm2 jäykkä Hälytysrele maks. kosketusjännite 230 V~ maks. kosketusvirta 8 A; AC1 Sisäinen summeri tyyp. 70 db (A) Näytöt graaf. LCD-näyttö 128 x 64 1xLED vihreä 1xLED punainen Ohjauskäyttö 3 näppäintä Kaapeliruuvitus -

23 Liitinkytkentä 7-nap. (Toimitustila) Nro Kaapelin väri Toiminta 1 Musta Ilmastinpumppu 2 Ruskea Lietepumppu 3 Liila Puhdasvesipumppu 4 Sininen N (neutraali) 5 Oranssi Pintavippa 6 Valkoinen N (pintavippa) 7 Vihreä/keltainen Suoja Liitinkytkentä 4-nap. (Syöttöpumppu) Nro Kaapelin väri Toiminta 1 Musta L1 kemikaalisyöttöpumppu 2 Sininen N (neutraali) PE Vihreä/keltainen Suoja 8. Asennusneuvot Laite on seinäasennukseen suunniteltu. Kytkekää puhdistuslaite ohjaukseen 7-napaisella liittimellä. Kytkekää kemikaalisyöttöpumppu ohjaukseen 4-napaisella liittimellä. Kytkekää vasta sen jälkeen sähköpistoke pistorasiaan! Ohjauskeskuksen koekäytön jälkeen pitäisi aloitusilmoituksen ilmestyä noin 3 sek. kuluttua. Vx.xx (esim. V0.04) on ohjauskeskuksen ohjelman versionumero. Joidenkin sekuntien päästä ilmestyy normaali käyttäjämenu. Vihreä LED-valo on päällä, kun jokin pumpuista on käynnissä. Punainen LED-valo on päällä, jos on häirintä/virhe. 21

24 Tarvittaessa syötätte nyt toivotut parametrit ja palaatte päämenuun takaisin. Laite on nyt käyttö valmis. Laitteen johtojen on oltava asianmukaisesti asennettuina. On erityisesti otettava huomioon, että vältetään johtojen suurempia mekaanisia kuormituksia, esim. kiinnittämällä johto riittämättömällä tavalla, koska muuten suojaluokkaa IP54 ei voida takaa. 7-napaisen liittimen on oltava oikein ruuvattu. Deni Normaali ON (sek) Deni Normaali OFF (min) Kesto Deni Normaali (min) Deni Säästö ON (sek) Deni säästö OFF (min) Kesto Deni Säästö (min) Lietteen takaisin-pumppaus (sek) Laskeutusvaihe (sek) Puhdasvesipumppaus (min) Huuhteluaika (0,1 sekunneissa) 5, , , , ,0 13, ,0 13, , , ,0 13, ,0 13, , , ,0 13, ,0 13, , , Kesto Säästö (min) 4 2,0 13,0 120 Säästö OFF (min) 2,0 13, ,0 13,0 180 Säästö ON (min) 3,0 13, Kesto Normaali (min) 7 6 Normaali OFF (min) Lietepumppu (sek) 5 Normaali ON (min) Asukasvastineluku 9. Ohjelmoidut ajat Ohjausjärjestelmän asetus tapahtuu yllä olevien tietojen mukaisesti. Taulukko on tallennettu ohjainyksikköön, joten yksittäisten arvojen manuaalinen syöttö ei ole tarpeen vaan taulukko toimii tarkistuslistana. 22

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot