PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI"

Transkriptio

1 LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, KERAVA Puh (09) / Fax (09) /

2

3 Sisältö 1. Yleiset ja turvallisuutta koskevattiedot Toimitukseen kuuluvat osat Toiminnan kuvaus Ohjausyksikkö Asennus ja sähköturvallisuus Yleinen kuvaus Turvallisuusneuvoja Neuvojen ominaisuudet käyttöja huolto-ohjeissa Huomioonotettavaa Hälytyssummeri Näytä virheet Kieli LCD-kontrasti Hälytyksen nollaaminen Systeemivalikko Ilmastusvalikko Denitrifikaatiovalikko Parametrivalikko Sähkötarkastus/Kemikaalisyöttö Elektroninen tyyppikyltti Käyttöönotto Tehdasasetukset Kytkennät Häiriöt/Hälytykset Verkkoliitäntä Liitin 7-nap Ilmastin Lappo-/Lietepumppu Puhdasvesipumppu Pintakytkin Liitin 4-nap Hälytysrele Sähkökatkohälytys Laitteen käyttö Yleisiä huomioita käytöstä Päänäyttö Menun rakenne Menu Käyttöaikanäyttö Huolto Testimoodi/Toimintojen testaus Manuaalinen moodi Valitse puhdistamon koko Perusasetukset-valikko Syötä aika Tekniset tiedot Asennusneuvot Ohjelmoidut ajat Käyttäjän tarkkailutehtävät jahuolto Saostustilan tyhjennys Kemikaalin vaihto Jätteiden lajitteluohjeita Virheilmoitukset Viankorjaus Fosforinpoistokemikaali Muistiinpanot

4 1. Yleiset ja turvallisuutta koskevattiedot Ennen käyttöä Biosetti tulee asentaa asianmukaisesti asennusohjeita noudattaen. Ennen kokoonpanoa ja käyttöönottoa tulee asennus-, käyttö- sekä huolto-ohjeet lukea huolellisesti ja niitä täytyy noudattaa ehdottoman tarkasti. Vakiintuneita kansallisia standardeja ja säännöksiä tulee noudattaa kokoonpanon, käyttöönoton ja käytön yhteydessä sekä tarvittaessa käytöstä poistettaessa. Työn saa suorittaa vain asiantunteva ammattihenkilö. Asentaja opastaa laitoksen käyttäjää. Sähköverkkoyhteyden täytyy kulkea erillisen varokkeen ja jäännösvirran katkaisijan kautta. Sähköisten turvalaitteiden virheetön toiminta tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa! Asennustyön saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja. Perusperiaatteena on, että sähköverkkopistoke tulee irrottaa aina kun käsittelylaitetta käsitellään. Sähköjohtojen leikkaaminen tai jatkaminen on kiellettyä. Älä käytä mitään laitetta, jossa on vahingoittunut liitäntäjohto tai -pistoke, tai joka toimii viallisesti, tai joka on pudonnut tai vahingoittunut joillain muulla tapaa. Käsittelylaitteen tulee olla irrotettuna sähkövirrasta huolto- ja korjaustöiden yhteydessä. Säiliön sisällä olevat tekniset osat on helppo poistaa säiliöstä. Jos on päästävä säiliön sisään saa niin tehdä vain siten, että paikalla on toinenkin henkilö (erittäin tärkeää huomioida!). Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava. Biosetin vedenalainen ilmastuslaite varustaa jäteveden tarpeellisella ilmalla nopeasti pyörivän potkurin avulla. Älä tee mitään toimenpiteitä ilmastuslaitteen läheisyydessä, kun Biosetti on yhdistettynä sähkövirtaan. Loukkaantumisvaara! Korjauksien toimivuus voidaan taata ainoastaan käyttämällä alkuperäisiä varaosia tai Talokaivo Oy:n hyväksymiä varaosia. Ennen käyttöönottoa tulee kaikki käyttöohjeen kohdat käydä vielä kerran läpi. Pidä nämä ohjeet helposti saatavilla. 2

5 2. Toimitukseen kuuluvat osat Biosetti 5 ja Biosetti 6 koostuu seuraavista osista: 1 puhdistamosäiliö väliseinällä 1 kansi, Ø 800 mm 1 tuuletusputki + hattu 1 tukirakenne, materiaalina PP/V2A + kiinnityssetti 1 vedenalainen ilmastuslaite ilmaletkulla 1 vedenalainen pumppu kirkkaanvedenpumpuksi 1 vedenalainen pumppu liete- ja syöttövesipumpuksi PE-putkea 1 uimurikytkin OFF-kytkimeksi 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia 7 x 1,52 erityispistokkeella 1 ohjainyksikkö 230V sisäiseen asennukseen kiinnitysosilla PVC-letkua Ø 25 mm 1 kanisterikori 1 kemikaalikanisteri 1 kemikaaliletku 1,5 m 1 kemikaalipumppukeskus 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia kemikaalikeskuksen ja ohjainyksikön väliin Asennusohjeet Huolto- ja käyttöohjeet Biosetti 10 ja Biosetti 12 koostuu seuraavista osista: 1 saostussäiliö väliseinällä 1 prosessisäiliö 2 kantta, Ø 800 mm 1 tuuletusputki + hattu 1 tukirakenne, materiaalina PP/V2A + kiinnityssetti 1 vedenalainen ilmastuslaite ilmaletkulla 1 vedenalainen pumppu kirkkaanvedenpumpuksi 1 vedenalainen pumppu liete- ja syöttövesipumpuksi PE-putkea 1 uimurikytkin OFF-kytkimeksi 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia 7 x 1,52 erityispistokkeella 1 ohjainyksikkö 230V sisäiseen asennukseen kiinnitysosilla PVC-letkua Ø 25 mm 1 kanisterikori 1 kemikaalikanisteri 1 kemikaaliletku 1,5 m 1 kemikaalipumppukeskus 20 m (väh. riippuen tilauksesta) liitäntäkaapelia kemikaalikeskuksen ja ohjainyksikön väliin Asennusohjeet Huolto- ja käyttöohjeet 3

6 3. Toiminnan kuvaus Jätevesien käsittelylaite toimii kertymisprosessin muodossa aktiivilietemenetelmällä (panos- tai SBRpuhdistamo). Täten epäpuhtaudet (orgaaninen aine ja typpi) poistetaan jätevedestä mikro-organismeilla sekä aktiivilietteellä. Ne muutetaan biomassaksi. Fosforia poistetaan syöttämällä kemikaalia. Jätevesi saapuu ensimmäiseksi saostustilaan. Saostustilassa jätevedessä olevat kiintoaineet laskeutuvat säiliön pohjalle ja jätevedessä oleva rasva kerääntyy veden pinnalle. Lietepumpun avulla jätevesi syötetään kahden tunnin välein saostustilasta prosessitilaan imuputken tai -letkun kautta (lappoilmiö). Vedenalainen moottorilla toimiva ilmastuslaite suorittaa ajoittaisen ilmastuksen. Kun ilmastustilassa oleva uimurikytkin on noussut riittävästi pystyyn, se antaa käskyn puhdistusprosessin alkamiselle. Puhdistusprosessi alkaa ilmastusvaiheella. Kahden tunnin kuluttua syötetään kemikaalia prosessiin. Kuuden tunnin kuluttua ilmastusvaihe päättyy ja laskeutusvaihe alkaa. Kahden tunnin laskeutuksen jälkeen kirkasvesipumppu poistaa kirkastetun jäteveden. Pumpun toiminnan päättyminen määrittyy uimurikytkimen avulla. Jos tätä vähimmäisvedenkorkeutta ei saavuteta pumpun vahingoittumisen tai muun häiriön takia, hälytys kytkeytyy päälle. Noin kahdeksan tunnin jälkeen kierto on valmis. Kirkastetun veden poistamisen myötä seuraava kierto voi alkaa. HUOM! Ajat riippuvat puhdistamomallista! Ohjaus tapahtuu elektronisesti ja sitä voidaan säätää kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Erillisten yksiköiden toiminta-ajat näkyvät näytöllä ja ohjaustoiminnot tallentuvat muistiin. Ohjainyksikköön on syötetty asukkaiden maksimimäärä ja asukasvastineluku. Lyhytaikaisen yli- tai alikuormituksen yhteydessä asetusta ei tarvitse muuttaa. Laite saavuttaa täyden puhdistussuorituksensa noin parin kuukauden käytön jälkeen. Jos puhdistamoon ei tule jätevettä yli neljään tuntiin, järjestelmä siirtyy automaattisesti säästötoimintaan. Tällöin ilmastusaika vähenee, ja siten myös sähkön kulutus vähenee. Mikro-organismeilla on kuitenkin riittävästi happea käytössään. Normaalin kuormituksen alkaessa laite siirtyy takaisin normaaliin toimintaan automaattisesti. 1. VEDENSIIRTOVAIHE PANOSPUHDISTUSPROSESSIN VAIHEET Osa saostusosaan kerätystä ja kiintoaineista vapautuneesta jätevedestä siirtyy prosessiosaan ILMASTUSVAIHE Prosessiosan jätevettä ilmastetaan ja sekoitetaan määrätyin väliajoin. Aktiivilietettä, joka sisältää jätevedenkäsittelyyn tarpeellisia mikro-organismeja, muodostuu. Ilmastus- ja taukoajat voidaan säätää todellisten biologisten tarpeiden mukaan. Ylimääräinen aktiiviliete siirretään saostusosaan, josta se myöhemmin poistetaan normaalin lietetyhjennyksen yhteydessä. Laite siirtyy automaattisesti energiasäästömoodiin, jos ilmastusvaiheen aikana ei tule lisää vettä prosessiosaan LASKEUTUSVAIHE Aktiiviliete laskeutuu prosessisäiliön pohjalle. Ylempänä muodostuu selkeytynyttä vettä. Selkeytynyt vesi on siis puhdistettua jätevettä. 4. POISPUMPPAUSVAIHE Puhdistettu vesi pumpataan pois purkuun. 4 3.

7 5 Seuraava jakso alkaa = Häiriöprosessi Ilmastuksen tauko 12 min Alhaalla Pintakytkin Ylhäällä = Normaaliprosessi HÄLYTYS: Korkea vedenpinta Selvitä hälytyksen syy Ilmastus ja ilmastuksen tauko on säädettävissä ohjauskeskuksesta Ilmastus päällä 5 min Ilmastus, säästö Veden siirto 25 min Lietepumppaus 7 s jakson alussa Sen jälkeen veden siirto lapolla Veden siirto 1. osasta 2. osaan: Ilmastus päällä 5 min Lietteen palautuspumppaus 6 s Ilmastusvaihe 180 min Kemikaalin syöttö 70 s Ilmastuksen tauko 12 min Alhaalla Ylhäällä Pintakytkin Denitrifikaatio, ilmastus, ilmastuksen tauko, kemikaalin syöttöaika sekä lietteen palautuspumppausaika on säädettävissä ohjauskeskuksesta POISTO PUMPPAUS 20 min Poistopumppaus Lietteen laskeutusvaihe prosessiosassa 90 min Laskeutusvaihe Denitrifikaation aikana vesi hämmennetään joka 5. minuutti (ilmastin pyörii, mutta ei ilmasta) Denitrifikaatio 25 min Ilmastin pyörii 4 s Ilmastus, normaali

8 Käsittelytulokset Oikein toimiessaan Biosetti-panospuhdistamot ylläpitävät seuraavia puhdistustuloksia: Orgaaninen aine (BOD7) Kokonaisfosfori Kokonaistyppi > 90 % > 85 % > 40 % 4. Ohjausyksikkö Biosetti-pienpuhdistamon valinta on hyvä päätös. Kehityksen yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota selväsanaiseen esittelyyn, jotta jätevesien käsittelylaitteesi käyttö olisi mahdollisimman helppoa. UVS UVS yksinkertaistaa moitteettoman toiminnan. Jos sähkökatko katkaisee Biosetin toiminnan, hälytysääni kytkeytyy päälle. 4.1 Asennus ja sähköturvallisuus Ohjausyksikkö asennetaan seinään kahden mukana tulevan ruuvin ja kohdistustappien avulla. Yksikkö ei ole kosteussuojattu. Tämän takia yksikön asentaminen suojaamattomana ulkotiloihin ei ole suositeltavaa. Sateenkestävän katon alle ulos tai autokatokseen asentaminen on sallittua, mutta alle 0 ºC lämpötiloissa joutuu varautumaan LCD-näytön toiminnan huomattavaan heikkenemiseen. Ulkotilakaappi on saatavilla lisävarusteena. Ohjausyksikkö valmistetaan valmiina yhdistettäväksi. Näin ollen Biosetin asentamisen yhteydessä ei tarvitse tehdä muita kytkentöjä kuin verkkovirtaan. Lisäksi liitäntäkoteloa ei tarvitse avata puhdistamon käyttöönoton yhteydessä. Johtuen siitä, että kyseessä on sähköinen laite vedenalaisilla moottorilla käyvillä pumpuilla, on ehdottoman tärkeää varustaa laite sarjalla (mieluummin erillisiä) jäännösvirtakytkimiä (30 ma). Lisäksi on erityisesti huomioitava maadoitusjohdon oikea asentaminen rakennuksen maadoitusjärjestelmään. 6

9 4.2 Yleinen kuvaus Kytkentälaite ohjaa pienpuhdistamon ilmastuspumppua, lappo-/lietepumppua, puhdasvesipumppua sekä kemikaalipumppua SBR-periaatteen mukaisesti. Toiminnassa valvotaan pumppujen virtaa, jotta pystytään jatkuvasti tunnistamaan virheitä toiminnassa. Ohjauskeskukseen kytketään lisäksi kemikaalisyöttöyksikkö fosforin saostusta varten. 4.3 Turvallisuusneuvoja Tämä osa ohjeesta keskittyy ohjauskeskukseen. Se sisältää tärkeitä ohjeita ja varoitusmerkkejä tämän vuoksi sekä asentajan että vastuullisen käyttäjän on ehdottomasti luettava nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Ei pidä pelkästään ottaa huomioon nämä, Turvallisuus -luvun alla olevat, yleiset ohjeet, vaan myös ne erikoisturvallisuusohjeet, jotka on lisätty seuraavien päälukujen alle: Neuvojen ominaisuudet käyttö- ja huolto-ohjeissa Tässä dokumentissa olevat turvallisuusohjeet, joiden huomitta jättäminen voi johtaa henkilön vaarantamiseen, on merkitty yleisellä vaaratunnuksella Sähköisen jännitteen varoitus on kuvailtu erityisesti -merkillä Huomioonotettavaa Tämä dokumentti ei ota huomioon kaikkia konstruktioyksityiskohtia tai -muunnelmia eikä kaikkia mahdollisia sattumia tai tapauksia, joita voi ilmetä toiminnassa tai huollossa. Jos kaikkia tarvitsemianne tietoja tai ohjeita ei löydy tästä dokumentista ottakaa yhteyttä valmistajaan. Väärinkäytön sattuessa ohjauskeskuksen valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta. Tämä dokumentti sisältää perusteellisia neuvoja, joten käyttö- ja huolto-ohjeiden on aina oltava laitteen toimintapaikassa käytettävissä. Pelkästään ammattilaiset saavat suorittaa ohjauskeskuksen asennuksen ja huollon. 7

10 Ennen käyttöönottoa ja sähköverkkoon kytkemistä, on varmistettava seuraava: ettei laitteessa eikä kytkentäjohdoissa ole minkäänlaisia ilmeisiä vaurioita että erityisesti verkkokytkentä sekä kytkennät pumppuihin ovat sääntöjen mukaisesti kytkettyjä kaikki kytkennät ovat asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti suoritettuja kaikkien kaapeleiden ja johtojen asennukset ja toteutukset ovat voimassaolevien sääntöjen mukaisia laite on järjestyksenmukaisesti kiinni laite on asianmukaisesti turvattu Voimassaolevat ohjeet (EN, VDE ) sekä paikallisen sähköntuottajan ohjeet on otettava huomioon. Neuvo: Isompien laitteiden kohdalla voi vahvempi varoke olla sisäänrakennettu (maks. 6,3 T). Varoke on aina korjattava samalla virtavahvuudella olevalla varokkeella. Ennen varokkeen vaihtoa on aina kytkettävä laite jännitevapaaksi (virtakytkimen poisvetäminen). Ennen keskuksen avaamista on laite aina kytkettävä jännitevapaaksi (virtakytkimen poisvetäminen!). (Varokaa: herkkiä rakennusosia, sisäisen kaapeloinnin irtoamisen vaara, jännitejohtavia osia) 4.4 Kytkennät Verkkoliitäntä Verkkoliitäntä tapahtuu toimituksessa olevalla verkkokaapelilla (pituus noin 1,5 m) sukopistokkeella (liittimet L1, N, PE) Liitin 7-nap. Seuraavat poisto- tai sisääntulot johdetaan keskuksen alapuolelta 7-napaisen liittimen kautta. Ohje: 7-napaisen liittimen kytkennät katso ohjeiden luku 7 Tekniset tiedot Ilmastin Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.1, N, PE Lappo-/Lietepumppu Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.2, N, PE. 8

11 Puhdasvesipumppu Ilmastin kytketään 7-napaiseen pistorasiaan ohjauskotelon alapuolella. Sisäiset kytkennät T2.3, N, PE Pintakytkin Keskuksessa on pintakytkimelle sisääntulo laitteen ohjausta varten (Täyttö, Korkea vedenpinta-hälytys). Ohjausjännite: 230 V ~noin 5 ma; kytkee sisääntulon ja N välillä Liitin 4-nap. Fosforinsaostusta varten (Tyyppi K-Pilot 8.4) kytketään saostuskemikaalin syöttöpumppu tähän liitäntään. Ohje: 4-napaisen liittimen kytkennät katso ohjeiden luku 7 Tekniset tiedot Hälytysrele Rele avautuu sähkökatkon tai hälytyksen aikana (yhteys liitinten 11 ja 12 välillä); jos ei ole hälytystä, on rele kiinni (yhteys liitinten 11 ja 14 välillä). 5. Laitteen käyttö 5.1 Yleisiä huomioita käytöstä Ohjausyksikössä on graafinen LCD-näyttö (128x64 Pixel). Ohjausyksikköä käytetään kolmen pehmeänäppäimen avulla. Ohjausyksikössä on tämän lisäksi kaksi LED-valoa. Vihreä LED-valo on päällä, kun jokin pumpuista on päällä. Punainen LED-valo on päällä, jos puhdistamon toiminnassa on virhe/häiriö. Laite on sisäänajovaiheessa, jos sekä vihreä että punainen valo ovat samanaikaisesti päällä. Kun laite toimii normaalisti, vihreä valo on päällä ja näytön oikeassa alakulmassa vilkkuu myös pieni kolmio. Ohjausyksikön jokainen menu koostuu eri kuvauksien riviltä LCD-näytössä. Vaihto menusta menuun tapahtuu nuolinäppäimien avulla. 9

12 Painamalla -näppäintä päästään kyseessä olevan menun tietojen syöttötilaan. Syöttötila on merkitty viivoilla. Nuolinäppäimillä voidaan nyt valita oikea rivi ja painamalla -näppäintä voidaan arvot muuttaa. Jos monirivinen numerosyöttö vaaditaan, muutetaan ensiksi ylimpänä olevaa. päästään seuraavaan. -näppäimellä -näpjos syöttövalintana on eri optioita (esim. KYLLÄ/EI ), päästään myös toivottuun valintaan päinten avulla. Kun toivottu valinta ilmaantuu näytössä, valinta vahvistetaan -näppäimellä. 5.2 Päänäyttö Vakionäytössä ohjauskeskus näyttää laitteen ja moottorien kytkentätilanteen, esim.: 1. rivi: Päivämäärä ja kellonaika 2. rivi (vasemmalla): Ajankohtainen puhdistusprosessivaihe 3. rivi (oikealla): Laitteen normaali- tai säästövaihe sekä Vaiheen jäljellä oleva aika 4. rivi: näyttää mikä pumppu/moottori on päällä, vaihtoehtoisesti näyttää moottorit off jos mikään pumpuista ei ole päällä. 5. rivi: Laitteen tämänhetkinen virtatarve 6. rivi: Virheet/häiriöt 7. rivi: Pintakytkimen tilanne: ylhäällä tai alhaalla -näppäimellä voidaan hälytysäänisummeri sammuttaa tässä menussa. 10

13 5.3 Menun rakenne (Tämä näyttö näkyy vain, kun denitrifikaatio on aktivoitu) 11

14 5.4 Menu Näyttöjen tarkka ulkonäkö määräytyy puhdistamon mallin, syötettyjen parametrien ja mahdollisten häiriöiden mukaan. Näytön eri muunnelmia tarkastellaan seuraavaksi lähemmin Käyttöaikanäyttö Käyttöaikanäytössä näytetään jokaisen yksikön käyntiajat. Käyntiajat lisätään summaan pumppujen käyntijaksojen jälkeen. Ajat näytetään tunneissa ja minuuteissa. Painamalla -näppäintä näyttöön saadaan viikoittaiset (jopa 52 viikkoa) käyttöajat. Eri yksiköiden toiminta-ajat ja puhdistamon kokonaiskäyttöaika per kalenteriviikko tallentuvat tänne. Näytöllä näkyy kuluva viikko, mutta selaaminen taaksepäin on mahdollista. Ensimmäisellä rivillä on sen viikon päivämäärä, milloin tiedot tallentuivat -näppäimillä voi selata (aina sunnuntaisin). viikosta viikkoon. Huomio! Tämä toiminta toimii oikein vain, jos kellonaika ja päivämäärä on asetettu oikein. Kemikaalisyöttöpumpun käyttöaika näytetään vain, kun fosforinpoisto on aktivoitu Huolto Huoltovalikko on järjestelmän huoltomiehille tarkoitettu. Valittavissa on: Salasanan vaihto Testimoodi Manuaalinen moodi Laskimen tyhjentäminen Valitse puhdistamon koko Täyttövaiheen valinta Joihinkin toimintoihin pääsee vain käyttämällä salasanaa. 12

15 Testimoodi/Toimintojen testaus Automaattinen toimintojen testaus valitaan valikosta Testimoodi start. Testauksessa tarkastetaan onko jokaisen yksikön virrankäyttö normaali ja onko pintakytkin toiminnassa. Testikäytön aikana päänäyttö muuttuu Manuaalinen moodi Manuaalisessa moodissa voidaan manuaalisesti kytkeä jokainen yksikkö erikseen päälle ON tai pois päältä OFF. Puhdistamoprosessi jatkuu normaalisti manuaalisen moodin lopetettua. -näppäimillä valitaan yksikköä ja -näppäimellä kytketään yksikköä päälle tai pois päältä. Puhdasvesipumpun kohdalla on ON ja OFF-toimintojen lisäksi AUTO-toiminto. Auto-toiminnolla pumppu on päällä pelkästään silloin, kun pintakytkin on ylhäällä. Valikkoriviltä loppu manuaalinen moodi pääsee pois Manuaalisesta moodista Valitse puhdistamon koko Tästä valikosta voi valita puhdistamon koon. Valitse valikosta kohta Malli ja paina sen jälkeen -näppäintä. -näppäimillä valitaan malli. Kaikki parametrit asetetaan automaattisesti sen mukaan. Seuraavaksi kysytään valinnaisia toimintoja. Ensimmäinen optio: Denitrifikaatio Kyllä/Ei (Valitsemalla kyllä aktivoidaan typpireduktio) 13

16 Toinen optio: PO3-saostus Kyllä/Ei (Valitsemalla kyllä aktivoidaan kemikaalisyöttöpumppu) Perusasetukset-valikko Tässä valikossa toimintoasetuksien säätäminen on mahdollista Syötä aika Esimerkkinä: Päivämäärän muuttaminen ja ajan muuttaminen 16:19 16:23. Kello toimii kvartsiohjattuna. Huollon yhteydessä se on tarkistettava Hälytyssummeri Hälytyssummerin voi asettaa joko päälle ON tai pois päältä OFF. HUOM! Jos hälytyssummeri on pois päältä, OFF, äänihälytystä ei enää anneta Näytä virheet Tämän valikon alle ohjainyksikkö tallentaa annetut hälytykset. Virheet on listattu päivämäärällä ja kellonajalla ajankohtaisjärjestykseen. Enimmillään 20 hälytystä tallentuu, luvun ylittyessä uudet arvot kirjoittuvat vanhimpien arvojen paikalle. -näppäimillä voidaan selata virhelistausta, -näppäimellä pääsee valikosta pois. 14

17 Tämän ansiosta, vian sattuessa, yksinkertaiset virheet on helppo määrittää ja arvokasta tietoa voidaan hankkia Biosetin määräaikaishuollossa. Tällainen tiedon laaja tallentaminen pitkältä ajalta on meidän kokemuksemme mukaan erittäin hyödyllinen vikojen etsimisen apukeino. Jos jätevedenpuhdistamon puhdistusarvot ovat huollon jälkeen riittämättömät, voidaan päiväkirjaa tarkastelemalla saada selville, että esimerkiksi jännite on katkennut pidemmäksi aikaa, että juuri ennen huoltoa on tehty manuaalisia toimenpiteitä tai että jokin muu vika on tapahtunut Kieli Tästä voidaan valita ohjainyksikön näytön kieli. Ohjainyksikkö on varustettu monella kielellä. Tämänhetkiset kielet ovat: suomi ruotsi saksa englanti ranska Mahdollisten kielten määrä on prosessorin tallennustilavuuden takia rajoittunut LCD-kontrasti LCD-kontrastia voidaan tässä kohdassa säätää. Käytännössä mikään säätö ei ole tarpeellinen Hälytyksen nollaaminen Jos ohjauskeskuksessa on jostain syystä hälytys, se voidaan nollata painamalla -näppäintä (Valikossa Poista hälytys ). Näytössä näkyy silloin noin sekunnin ajan OK. Näyttö palautuu normaalitilaan automaattisesti sen jälkeen. HUOM: Jos häiriötilanteessa painetaan vain kerran -näppäintä päävalikossa, äänihälytys poistuu mutta häiriöilmoitus pysyy (punainen valo vilkkuu) Systeemivalikko Seuraavissa valikoissa järjestelmän kaikki parametrit ovat erikseen säädettävissä. Arvojen muuttamiseen vaaditaan kuitenkin salasanan syöttö. Käytännössä parametrien muuttamista ei tarvita, koska ne on säädetty etukäteen asukasluvun mukaan. Pelkästään ammattilainen saa suorittaa säädön, koska mm. järjestelmän puhdistusteho voi muuten häiriintyä. 15

18 Ilmastusvalikko Valikossa on säädettävissä kuinka monta minuuttia ilmastin on päällä tai pois päältä sekä normaaliettä säästötoiminnassa. Myös normaaliohjelman ja säästöohjelman ilmastusajan kesto on tässä säädettävissä Denitrifikaatiovalikko Valikossa on säädettävissä, kuinka monta minuuttia ilmastin on päällä tai pois päältä sekä normaali- että säästötoiminnassa denitrifikaation aikana. Myös normaaliohjelman ja säästöohjelman denitrifikaation kesto on tässä säädettävissä. HUOM: Tämä näyttö näkyy vain, kun denitrifikaatio on aktivoitu Parametrivalikko Tässä valikossa voidaan säädellä jäljellä olevia parametreja Sähkötarkastus/Kemikaalisyöttö Kun ohjausyksikkö käynnistää ilmastinta tai pumppua, ei ole varmaa, että tämä myös käynnistyy. Ylikuumennus, rikkinäinen kaapeli tai muu epäkohta voi johtaa siihen, että vaikka virtarele on kytketty päälle, yksikkö ei kuitenkaan käynnisty. Ohjausyksikkö tarkastaa siksi, virtaako myös sähkö virtapiirissä. Jos virta alittaa yhden raja-arvon, annetaan virtahälytys. Tähän kuuluvassa valikossa voidaan kytkeä virtatarkastus päälle (ON) tai pois päältä (OFF). 16

19 Raja-arvo on ohjelmistopuolelta määritetty (0,2 A). Toiminta voidaan jokaiselle yksikölle kytkeä päälle (ON) tai pois päältä (OFF). Tämän lisäksi virta-arvo näytetään tarkastusta varten päävalikossa ja manuaalisessa käytössä (Virtanäyttö). Tässä näytössä voidaan myös säätää kemikaalin syöttöaika sekunneissa (kohdassa Syöttöaika). Saostuskemikaalilaskin Kemikaalisyöttöpumppu on kytketty 20 l kemikaalikanisteriin. Ohjauskeskuksessa on integroitu laskin (Precipitant reserve/ Saostuskemikaalivarasto) mikä voidaan säätää syöttöpumpun tehon ja kanisterin tilavuuden mukaan. Aika syötetään tunti:minuutti. Laskin laskee alaspäin. Kun laskin saavuttaa 00:00, ohjauskeskus antaa hälytyksen Tank empty?/ Kemikaalisäiliö tyhjä?. Silloin on aika tarkistaa jos kemikaalisäiliö on tyhjä. Kun on vaihdettu uuteen säiliöön, pitää taas syöttää uusi aika laskimeen (ehdotus noin 6-7 tuntia) Elektroninen tyyppikyltti Laitteessa on elektroninen tyyppikyltti. Arvojen syöttämään pääsyyn tarvitaan salasana. HUOM! Tämän tyyppikyltin arvot eivät mitenkään vaikuta puhdistamon toimintaan. 5.5 Käyttöönotto HUOM! Normaaleissa tapauksissa laite on valmiiksi käyttöönotettu tehtaalla. Ohjauskeskuksen käyttöönotosta ei siten tarvitse välittää! Käyttöönotossa pitää ensiksi seuraavat tiedot syöttää sisään: Salasana Kieli Päivämäärä ja aika Puhdistamon koko Denitrifikaatio (Vastaus KYLLÄ) PO3-saostus (Vastaus KYLLÄ) Testimoodi Testimoodin jälkeen näyttöön tulee ikkuna kysymyksellä Syötöt ok?. Tähän voidaan vastata KYLLÄ/ EI. Vastaamalla EI käyttöönotto alkaa uudestaan salasanan syötöllä, vastaamalla KYLLÄ siirrytään suoraan vakionäyttöön. Välillä vaaditaan, että käyttöönotto aloitetaan kokonaan alusta (virta kytketään pois, odotetaan vähintään 1 min, virta kytketään uudestaan päälle). Sen jälkeen on myös saatettava testimoodi loppuun. 17

20 5.6 Tehdasasetukset Asukasluku: 5/6/10/12 Denitrifikaatio: Kyllä PO3-saostus: Kyllä 5.7 Häiriöt/Hälytykset Seuraavia häiriöitä/hälytyksiä voi ilmetä: Korkea vesitaso Korkea vesitaso, puhtaan veden poistamisen jälkeen pintakytkin ei ole kääntynyt alaspäin. Akku Ohjauskeskuksen akku on tyhjä, virheellinen tai ei kytketty Kello Kello ei säädetty I Ilmastin Ilmastimessa sähkövirhe I Lietepumppu Lietepumpussa sähkövirhe I Poistopumppu Poistopumpussa sähkövirhe Ilmastin pysähtynyt Jos ilmastimessa havaitaan sähkövirhe kolme kertaa, mutta ilmastin toimii normaalisti virheilmoitusten välillä olevalla ajanjaksolla, pysäytetään ilmastin sen suojaamiseksi vioittumiselta. Varoke? Jos jokaisen ulostulon kohdalla on havaittu sähkövirhe, on sulake todennäköisesti viallinen. Ohjaus ON Virta kytketty päälle Ohjaus OFF Virta kytketty pois päältä Prosessivirhe Käsittelyprosessissa aikavirhe Ohjauskatko Virran saamisessa keskeytys, käsittelyprosessia jatkettu Häiriöt näytetään ohjauskeskuksen näytössä. Häiriöilmoitus näytössä poistuu vasta, kun virhe poistetaan ja virheilmoitus ohjauskeskuksessa nollataan. Häiriöt viestitään ohjauskeskuksen punaisella LED-vilkkuvalolla. 18

21 6. Sähkökatkohälytys Ohjauskeskuksessa on sähkökatkohälytys. Sähkökatkon aikana hälytetään noin 30 sekunnin välein lyhyellä äänihälytyksellä, jotta käyttäjä huomioisi puuttuvan käsittelytoiminnan. Ohjauskeskuksen näytössä näytetään yliviivoitettu pistorasia. Jos tämän aikana painetaan keskellä olevaa -näppäintä niin kauan, kunnes kuittausääni kuuluu, poistuu hälytys pysyvästi. Kun sähkö palautuu katkon jälkeen, kytkeytyy laite automaattisesti uudestaan päälle. HUOMIO: Uusien laitteiden sisäiset akut saavuttavat vasta joidenkin päivien päästä täyden tehon, jotta ne voivat päästä maksimaaliseen hälytyskestoon. Jos sisäisten akkujen toiminta on vähentynyt, voidaan nämä korvata 2 kpl:lla akkuja NiMH AA. Akkujen vaihto saa tapahtua pelkästään sähköammattilaisten toimesta. Ennen ohjauskeskuksen avaamista pitää irrottaa laite sähköverkosta. Akut saa hävittää pelkästään asiaankuuluvalla tavalla (ongelmajäte). 19

22 7. Tekniset tiedot 20 Lämpötila (käyttö) astetta Lämpötila (varasto) astetta Ilmankosteus (käyttö ja varasto) 0 90 % RH ei kondensoitunut Suojaluokka suojaeristetty Suojatyyppi IP54 Mitat, noin (ilman liittimiä ja pistorasiaa) 200 x 120 x 60 mm Asennus Seinäasennus ruuveilla Kotelon materiaali Muovi, vaaleanharmaa Ottojännite (L1, N, PE) johto noin 1,5 m pitkä sukopistokkeella 230V ~50 Hz +/- 10% Pumput, ilmastin maks. teho (varoke 3,15 A) 230V/ 50 Hz P< 0,7 KVA Sisäinen varoke (maks. 1,5 W) 1 x 3,15 AT, maks. 6,3 AT Pumppujen ylilämpötilasuoja Moottorin termokontaktissa rivissä Virtavalvonta virtakierteen kautta maks. 10 A, tyyppi 10 % v.e. (10 A) Ohjauskeskuksen tehovaatimus tyyppi 5 VA Pintakytkimen välitys (kytkentä N vastaan) Virtajännite 230 V~ / I < 10 ma Tarvittava sulake maks. 1x 16A G Liitäntä pienpuhdistamoon 7-nap. liitin pumpuille, ilmastimelle ja pintakytkimelle, 4-nap. liitin kemikaalisyötölle Maks. kaapelipoikkileikkaus 1,5 mm2 taipuisa (pääteholkilla), 2,5 mm2 jäykkä Hälytysrele maks. kosketusjännite 230 V~ maks. kosketusvirta 8 A; AC1 Sisäinen summeri tyyp. 70 db (A) Näytöt graaf. LCD-näyttö 128 x 64 1xLED vihreä 1xLED punainen Ohjauskäyttö 3 näppäintä Kaapeliruuvitus -

23 Liitinkytkentä 7-nap. (Toimitustila) Nro Kaapelin väri Toiminta 1 Musta Ilmastinpumppu 2 Ruskea Lietepumppu 3 Liila Puhdasvesipumppu 4 Sininen N (neutraali) 5 Oranssi Pintavippa 6 Valkoinen N (pintavippa) 7 Vihreä/keltainen Suoja Liitinkytkentä 4-nap. (Syöttöpumppu) Nro Kaapelin väri Toiminta 1 Musta L1 kemikaalisyöttöpumppu 2 Sininen N (neutraali) PE Vihreä/keltainen Suoja 8. Asennusneuvot Laite on seinäasennukseen suunniteltu. Kytkekää puhdistuslaite ohjaukseen 7-napaisella liittimellä. Kytkekää kemikaalisyöttöpumppu ohjaukseen 4-napaisella liittimellä. Kytkekää vasta sen jälkeen sähköpistoke pistorasiaan! Ohjauskeskuksen koekäytön jälkeen pitäisi aloitusilmoituksen ilmestyä noin 3 sek. kuluttua. Vx.xx (esim. V0.04) on ohjauskeskuksen ohjelman versionumero. Joidenkin sekuntien päästä ilmestyy normaali käyttäjämenu. Vihreä LED-valo on päällä, kun jokin pumpuista on käynnissä. Punainen LED-valo on päällä, jos on häirintä/virhe. 21

24 Tarvittaessa syötätte nyt toivotut parametrit ja palaatte päämenuun takaisin. Laite on nyt käyttö valmis. Laitteen johtojen on oltava asianmukaisesti asennettuina. On erityisesti otettava huomioon, että vältetään johtojen suurempia mekaanisia kuormituksia, esim. kiinnittämällä johto riittämättömällä tavalla, koska muuten suojaluokkaa IP54 ei voida takaa. 7-napaisen liittimen on oltava oikein ruuvattu. Deni Normaali ON (sek) Deni Normaali OFF (min) Kesto Deni Normaali (min) Deni Säästö ON (sek) Deni säästö OFF (min) Kesto Deni Säästö (min) Lietteen takaisin-pumppaus (sek) Laskeutusvaihe (sek) Puhdasvesipumppaus (min) Huuhteluaika (0,1 sekunneissa) 5, , , , ,0 13, ,0 13, , , ,0 13, ,0 13, , , ,0 13, ,0 13, , , Kesto Säästö (min) 4 2,0 13,0 120 Säästö OFF (min) 2,0 13, ,0 13,0 180 Säästö ON (min) 3,0 13, Kesto Normaali (min) 7 6 Normaali OFF (min) Lietepumppu (sek) 5 Normaali ON (min) Asukasvastineluku 9. Ohjelmoidut ajat Ohjausjärjestelmän asetus tapahtuu yllä olevien tietojen mukaisesti. Taulukko on tallennettu ohjainyksikköön, joten yksittäisten arvojen manuaalinen syöttö ei ole tarpeen vaan taulukko toimii tarkistuslistana. 22

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot