toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessa pääosin vuoden viimeisten kuukausien sekä ensi vuoden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessa pääosin vuoden viimeisten kuukausien sekä ensi vuoden"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 (Tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi-syyskuu 2009 Liikevaihto oli 372,3 (577,9 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä edellisvuoden vastaavaan kauteen 35,6 % EBITDA oli 28,1 (86,1) milj. euroa Tulos per osake (EPS) oli -0,82 (0,34) euroa Heinä-syyskuu Q3 Liikevaihto oli 130,5 (193,8 ed.vuonna) milj. euroa, vähennystä 32,7 % EBITDA (liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) oli 13,3 (25,8) milj. euroa Tulos per osake oli -0,12 (0,02) euroa KONSERNIN AVAINLUVUT MEUR Liikevaihto 130,5 124,4 117,4 372,3 577,9 735,7 EBITDA 13,3 15,0-0,2 28,1 86,1 98,1 Liiketulos (EBIT) -1,7-0,3-16,0-18,1 42,1 35,4 % liikevaihdosta -1,3-0,3-13,7-4,9 7,3 4,8 Tulos ennen veroja (EBT) -6,5-7,1-26,6-40,2 16,5-3,2 Tilikauden tulos -5,2-8,0-21,0-34,2 14,4 1,0 Tulos / osake EUR (EPS) -0,12-0,21-0,52-0,82 0,34 0,01 Oman pääoman tuotto (ROE), % -4,8-7,3-19,2-10,5 4,3 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,3 0,0-4,7-1,7 4,5 2,9 Gearing, % 198,0 192,6 206,7 198,0 199,4 205,5 Omavaraisuusaste, % 29,4 28,6 28,5 29,4 28,8 28,5 EBITDA = Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla EBIT = Tulos ennen rahoituseriä ja veroja EBT = Tulos ennen veroja Lastimäärät ovat pysyneet alhaisella tasolla ja liikevaihto on pudonnut 35,6 % verrattuna vuoden 2008 tammi-syyskuun liikevaihtoon. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön EBITDA on tehostamistoimenpiteiden avulla kääntynyt positiiviseksi jo toisen vuosineljänneksen aikana. Merkittävimmät toimenpiteet kohdistuivat liikenteessä tehtyjen muutosten lisäksi erityisesti ylimääräiseen tonnistoon, laivakustannuksiin, IT-kuluihin, hallintokuluihin, henkilöstön määrään sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiin. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat tuottaneet hyviä tuloksia lyhyessä ajassa ja niitä tullaan jatkamaan. Yhtiö Finnlines on erikoistunut roro/ropax-linjaliikennepalveluihin. Yhtiön toiminnot ovat keskittyneet merikuljetuksiin Itä- ja Pohjanmeren alueella sekä satamapalveluihin pääosin Suomessa. Konserni toimii tytär- ja yhteisyrityksiensä kautta kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa sekä Venäjällä, minkä lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Finnlines kuuluu italialaiseen Grimaldikonserniin. Markkinakehitys Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut voimakas lastimäärien pudotus on jatkunut vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Tammi-elokuun aikana Suomeen meritse kulkevien kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköiden lastimäärät putosivat 27,7 % ja Suomesta ulkomaille meritse kulkevien yksiköiden lastimäärät 28,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (tonneissa mitattuna). Sama suuntaus oli nähtävissä Etelä-Ruotsin ja Saksan välisissä merikuljetuksissa, joissa perävaunu- ja rekkamäärät putosivat 21,4 % edellisvuotisista. Matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä väheni 12,5 % ja lisääntyi 3,0 % Suomen ja Ruotsin välillä (matkustajamäärät sisältävät ajoneuvojensa mukana kulkevat autonkuljettajat). Finnlinesin matkustajamäärä ilman kuljettajia kasvoi 10 % kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Olennaiset tapahtumat tarkastelukaudella Liikenne Optimoidakseen tonnistonsa käyttöä Finnlines on tehnyt paljon muutoksia eri reiteille. Helmikuun puolivälissä MS Europalink siirrettiin Malmö-Travemünde-reitiltä Helsinki-Travemünde-reitille. Samaan aikaan MS Transeuropa siirrettiin Helsinki-Travemünde-reitiltä Lübeck-Pietari-reitille. Huhtikuun puolivälissä MS Finneagle siirrettiin Naantali-Kapellskär-reitiltä Malmö-

2 2 Travemünde-reitille ja edelleen MS Nordlink siirrettiin Malmö-Travemünde-reitiltä Helsinki-Travemünde-reitille. Kesäkuun 2009 alussa yhtiö käynnisti uudet, nopeat ja vaivattomat Merten Moottoritiet (Motorways of the Sea) rahdille ja matkustajille Suomen ja Puolan välille (Helsinki-Gdynia-Helsinki) sekä Puolan ja Saksan välille (Gdynia-Travemünde-Gdynia). Molemmat tarjoavat kolme viikottaista lähtöä kumpaankin suuntaan. Helsinki-Gdynia -merimatka kestää alle 19 tuntia (verrattuna aiempaan vain rahdille tarjottuun yli 26 tunnin reittiin). Suora yhteys Helsingin ja Travemünden välillä kestää alle 27 tuntia ja matka-aika Gdynian ja Travemünden välillä on 15 tuntia. Samaan aikaan yhtiö on vahvistanut palvelujaan avainreitillään Travemünde-Helsinki-Travemünde (Saksa- Suomi) kasvattamalla viikottaisten lähtöjen määrän kymmeneen. Toukokuusta 2009 alkaen Finnlines on tarjonnut kaikille rahtiasiakkailleen laajan valikoiman määräsatamia 13 Välimeren maassa yhteistyössä Grimaldi Groupin kanssa. Yhtiö on aloittanut myös uuden viikottaisen reitin Helsingin ja Pietarin välillä, joka on yhdistetty kaikkiin Finnlinesin ja Grimaldi Linesin tarjoamiin määräsatamiin. Konsernin kuljetusvolyymit tammi-syyskuussa olivat noin ( ed. vuonna) lastiyksikköä, (92 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi noin ( ) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin matkustajaa (noin ed. vuonna). Tämä luku pitää sisällään myös rahtiin liittyvät matkustajat. Matkustajaliikennemäärä ilman kuljettajia kasvoi 10 %. Säästöt Yhtiö sopeutti laivakapasiteettiaan rahtivolyymien voimakkaan laskun seurauksena. Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan sisältäen osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla. Finnhansa-alus oli jäänyt käyttämättömäksi taloudellisen tilanteen seurauksena. Laivan myynti alentaa Finnlinesin kustannuksia, minkä lisäksi yhtiö kirjasi aluksen myynnistä noin 4,4 miljoonan euron voiton. Huhti-syyskuun aikana Finnlines on saavuttanut huomattavia säästöjä palauttamalla kolme ja edelleenvuokraamalla kahdeksan rahdattua roro-alusta. Konserniin on perustettu uusi osto-osasto, jonka kautta koko konsernin ostot toteutetaan ja johdetaan. Uuden osaston perustaminen yhdessä yleisen säästöohjelman kanssa on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi karsia kuluja osittain jopa noin 30 %. Yhtiön operoimissa satamissa on työntekijöitä lomautettu ja toimistohenkilöstön määrää on vähennetty. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessa pääosin vuoden viimeisten kuukausien sekä ensi vuoden aikana. Finnlines-konsernille uusi toimitusjohtaja Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja Christer Antson erosi tehtävästään 23. maaliskuuta. Uwe Bakosch nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 24. maaliskuuta. Hän aloitti tehtävässään kesäkuun lopussa. Finnlinesin hallituksen jäsen, Emanuele Grimaldi, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 24. maaliskuuta alkaen kesäkuun loppuun saakka. Uwe Bakosch on 51-vuotias Saksan kansalainen. Hän on aiemmin toiminut mm. ATG Autotransport Logistic GmbH:n toimitusjohtajana (100 % Deutsche Bahnin omistama yhtiö), DB Intermodalissa (Executive Vice President), Scandlines AG:n hallituksen jäsenenä ja Scandlines Deutschland GmbH:n sekä Scandlines Danmark AS:n toimitusjohtajana, United European Car Carriers A/S:n kaupallisena johtajana, sekä useissa eri johtotehtävissä Volkswagen AG:ssa ja Island View Shippingissä Etelä-Afrikassa. Hybridilaina Finnlines laski 23. maaliskuuta liikkeelle oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa ja sen vuosikorko oli 12 %. Lainalla ei ollut eräpäivää, mutta yhtiöllä oli mahdollisuus maksaa laina takaisin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua tai tiettyjen tapahtumien kuten osakeannin yhteydessä milloin tahansa. Lainan merkitsi yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa. Kesäkuun onnistuneen osakeannin seurauksena yhtiö maksoi hybridilainan korkoineen 4. elokuuta Yhtiökokous Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta Yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle euroa vuodessa ja jäsenelle euroa vuodessa. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHTyhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus oli oikeutettu valtuutuksen nojalla yh-

3 3 dessä tai useammassa erässä päättämään uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi enintään osaketta. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle edellisvuoden yhtiökokouksessa 20. toukokuuta 2008 antama osakeantivaltuutus. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 :n muuttamisesta seuraavaan muotoon: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta." Osakeanti Finnlinesin hallitus päätti 26. toukokuuta 2009 yhtiökokouksen valtuutuksella osakeannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella siten, että osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia osakkeita 5,50 euron merkintähintaan osakkeelta samassa suhteessa kuin heillä ennestään oli yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä oli enintään 37,3 milj. euroa. Uudet osakkeet edustivat enimmillään 16,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ennen merkintäetuoikeusantia. Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkittäväksi 29. toukokuuta Jokainen osakkeenomistaja sai yhden merkintäoikeuden yhtä omistamaansa osaketta kohden. Merkintäoikeus oli julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kesäkuuta Merkintäoikeuksien haltijalla oli oikeus merkitä jokaista kuutta merkintäoikeutta kohden yksi uusi osake. Merkintäaika alkoi 4. kesäkuuta 2009 ja päättyi 17. kesäkuuta Grimaldi Group sitoutui huolehtimaan siitä, että merkintäetuoikeusannissa merkittäisiin uusia osakkeita yhteensä euron arvosta, mikä vastasi uutta osaketta. Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena oli yhtiön keväällä 2009 liikkeelle laskeman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä yhtiön käyttöpääomarahoitus. Arvopaperimarkkinalain mukainen osakeantiesite julkaistiin kesäkuun 2009 alussa. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin uutta osaketta. Merkintä vastaa 90,4 % tarjotuista osakkeista. Finnlines Oyj keräsi osakeannilla bruttomäärältään euroa. Osakeannissa merkityt osakkeet olivat kesäkuuta 2009 julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä väliaikaisina osakkeina. Finnlines Oyj:n uutta merkittyä osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 25. kesäkuuta Uusilla osakkeilla oli osakeoikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26. kesäkuuta 2009 alkaen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Finnlines Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousi osakkeeseen ja osakepääoma euroon. Erityinen tarkastus Etelä-Suomen lääninhallitus määräsi KHT Hannu Niilekselän toimittamaan erityisen tarkastuksen Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikaudelta koskien seuraavia tilikauden aikaisia seikkoja ja toimenpiteitä: - tytäryhtiöille annetut konserniavustukset - sitä, ettei tytäryhtiöistä ole maksettu emoyhtiölle konserniavustusta - tytäryhtiöistä emoyhtiölle siirrettyjen osinkojen määrä - investointiohjelma - kahden laivan kauppa tytäryhtiölle. Siltä osin kuin hakemuksessa tarkoitettiin erityisen tarkastuksen ulottamista koskemaan yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa kokonaisuudessaan tilikaudelta 2007, hakemus hylättiin muilta kuin edellä mainituilta osin. Hannu Niilekselä on 14. syyskuuta 2009 antanut Finnlines Oyj:n yhtiökokoukselle osoitetun lausunnon. Lausunto, joka tullaan esittämään Finnlines Oyj:n osakkeenomistajille keväällä 2010 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ei sisällä mitään sellaista, joka antaa yhtiölle aiheen muuttaa aikaisempaa näkemystään siitä, että tehdyillä toimenpiteillä on ollut liiketaloudelliset perusteet ja että yhtiössä on toimittu kaikissa suhteissa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Väylämaksut Helsingin hallinto-oikeus on antanut kolme päätöstä, joiden perusteella voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida, että väylämaksut, jotka olivat voimassa asti, eivät olleet EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia. Tämän seurauksena yhtiö on hakenut 2,7 milj. euroa väylämaksujen palautusta vuodelta Tämä summa palautetaan todennäköisesti loppuvuoden 2009 aikana ja yhtiö on kirjannut summan ensimmäisen vuosineljänneksen muihin operatiivisiin tuottoihin. Finnlines tulee hakemaan väylämaksujen palautusta myös niiltä aikaisemmilta vuosilta, joilta dokumentit ovat vielä saatavilla. Tässä vaiheessa näiden väylämaksujen mahdollisen palautuksen määrää tai hakemusten käsittelyaikaa ei kyetä arvioimaan. Taloudellinen kehitys Heinä-syyskuu 2009 Heinä-syyskuun aikana Finnlines-konsernin liikevaihto oli 130,5 (193,8 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä 32,7 %. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -toimi-

4 4 alan liikevaihto oli 118,8 (170,2) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 17,5 (30,7) milj. euroa. Heinä-syyskuun aikana ei tapahtunut merkittäviä omaisuuserien myyntejä. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 (0,7) milj. euroa. EBITDA (liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) oli 13,3 (25,8) milj. euroa. Liiketulos (EBIT) oli -1,7 (10,6) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 1,3 (0,9) milj. euroa ja rahoituskulut yhteensä -6,1 (-11,2) milj. euroa. Pudotus johtui pääasiassa alhaisista koroista. Tulos ennen veroja (EBT) oli -6,5 (0,3) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,12 euroa (0,02). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -4,8 (0,8) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 0,3 (2,7) %. Tammi-syyskuu 2009 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 372,3 (577,9 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä 35,6 %. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -toimialan liikevaihto oli 333,6 (503,6) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 56,4 (96,6)milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 12,1 (1,8) milj. euroa, sisältäen MS Finnhansan myynnistä saadun 4,4 milj. euron myyntivoiton, tytäryhtiöosakkeiden myynnistä saadun 1,9 milj. euron myyntivoiton, 2,7 milj. euron tulon vuoden 2005 väylämaksupalautuksista, asuntojen ja varastorakennuksien myynnistä saadun 1,2 milj. euron myyntivoiton sekä pienehkön satamatoiminnon myynnistä saadun 0,6 milj. euron myyntivoiton. EBITDA oli 28,1 (86,1) milj. euroa. Liiketulos (EBIT) oli -18,1 (42,1) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 2,9 (2,2) milj. euroa ja rahoituskulut yhteensä -25,0 (-27,8) milj. euroa. Tulos ennen veroja (EBT) -40,2 (16,5) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,82 euroa (0,34). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -10,5 (4,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -1,7 (4,5) %. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 17,0 (204,2) milj. euroa. Korollisten nettovelkojen määrä oli 860,0 (896,3) milj. euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,4 (28,8) %. Velkaantumisaste (gearing) oli 198,0 (199,4) %. Yhtiön maksuvalmius oli tarkastelukauden aikana hyvä. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat 63,7 milj. euroa (ei sisällä uudisrakennuksien nostamattomia 123 milj. euron luottoja). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 461) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 469) henkilöä ja merihenkilöstöön 979 (965) henkilöä. Konsernirakenne Konsernissa on vireillä yhtiörakenteen merkittävä konserniyhtiöiden sulauttamisprosessi, jonka tavoitteena on hallinnollisten ja henkilöstökulujen säästöt. Finnlines Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Ropax Oy Eagle, Ropax Oy Fellow, Ropax Oy Maid, Ropax Oy Star ja FL-Sailor's Shop Oy ovat allekirjoittaneet 24. kesäkuuta 2009 sulautumissuunnitelman, jonka seurauksena nämä yhtiöt sulautuvat emoyhtiö Finnlines Oyj:n. Sulautussuunnitelmat on ilmoitettu kaupparekisteriin heinäkuussa Edellä mainittujen yhtiöiden sulautumissuunnitelmien mukaan kunkin tytäryhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä emoyhtiö Finnlines Oyj:lle. Sulautumisissa ei suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki kunkin sulautuvan yhtiön osakkeet. Sulautumiset eivät aiheuta muutoksia Finnlines Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Sulautumisten täytäntöönpanojen on suunniteltu tapahtuvan Kunkin sulautumisen osalta hyväksytyn tilintarkastajan (KHT yhteisö Deloitte & Touche Oy / KHT Mikael Leskinen) antaman lausunnon mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Finnlines Oyj:n nykyisten velkojen maksua. Lisäksi suunnitellaan Containersteve Oy:n ja Finncare Oy:n sulautumista TBE Systems Oy:n ja joidenkin toimimattomien tytäryhtiöiden lakkauttaminen on käynnissä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30. syyskuuta 2009 oli euroa ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tarkastelukauden aikana 1,3 (7,1) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli syyskuun lopussa 369,9 (477,3) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli -0,82 (0,34) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,26 (11,01) euroa. Riskit Ruotsalaisen tytäryhtiö Rederi AB Nordö-Linkin vuonna 2007 tekemien sisäisten laivakauppojen verotukseen liittyy epävarmuuksia. Yhtiö on keskustellut laivakaupoista syntyneiden pääomavoittojen verokohtelusta Ruotsin veroviranomaisten kanssa, jotka antoivat virallisen päätöksensä kyseisestä verokohtelusta lokakuussa. Veroviranomaisten päätöksen mukaan maksettavaksi tulisi verovelkana yhtiön kirjanpidossa oleva 9,5 miljoonaa euroa. Yhtiölle on myönnetty tämän maksun lykkäystä ja se tulee hakemaan asiassa muutosta oikeusteitse. Koska yhtiö on kirjannut laskennallista verovelkaa tilapäisen ajoituseron johdosta kyseisenä verovuonna, asialla ei oleteta olevan merkittävää muutosta yhtiön tulokseen vuonna Aikaisemmin julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole muita olennaisia muutoksia. Riita-asiat Yhtiön omistamalla Finneagle-aluksella tapahtui öljyvahinko aluksen ollessa matkalla Kapellskäristä Naantaliin maaliskuun 28. ja 29. päivien välisenä yönä. Sen seurauksena aluksesta pääsi mereen noin 4 m 3 kevyttä polttoöljyä Ahvenanmeren ja Naantalin sataman välillä.

5 5 Suomen viranomaiset aloittivat maaliskuun lopulla tutkinnan, joka on edelleen kesken. Alus tai yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Yhtiö käynnisti välittömästi omat tutkimuksessa asiassa ja toimii asian selvittämiseksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhtiön vastuuvakuutus (P&I) korvaa mahdolliset vahingot. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnlines-konserni on myynyt Oslon satamaan liittyneet konttioperointi- ja satamaterminaalitoimintansa. Tällä myyntitapahtumalla ei ole olennaista vaikutusta tulokseen. Vuoden 2009 näkymät Taloustilanteen nopea heikkeneminen Euroopassa ja koko maailmassa vaikutti Finnlines Oyj:n toimintoihin vuoden yhdeksän kuukauden aikana. Yhtiö on vastannut jyrkästi laskeviin rahtimääriin tehostamalla tonniston käyttöä, käynnistämällä merkittäviä rakenteellisia muutoksia kilpailukyvyn parantamiseksi, henkilöstön sopeuttamistoimenpiteillä ja myymällä omaisuuseriä sekä luopumalla ylimääräisestä aikarahdatusta tonnistosta. Kustannussäästöjen vaikutus on jo havaittavissa yhtiön kannattavuudessa ja yhtiö olettaa samansuuntaisen kehityksen jatkuvan loppuvuonna. Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta julkaistaan 17. helmikuuta Finnlines Oyj Hallitus Liitteet: - Konsernin tuloslaskelma - Konsernitase - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista - Konsernin rahavirtalaskelma - Liikevaihto ja tulos toimialoittain - Aineelliset hyödykkeet - Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut - Velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos kvartaaleittain

6 6 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutos Muut arvon muutokset Laajan tuloksen eriin liittyvät verot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,12 0,02-0,82 0,34 0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos -0,12 0,02-0,82 0,34 0,01 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton Laimennettu

7 7 KONSERNITASE, IFRS euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

8 8 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2008 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat euroa Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muuntoerot Oma pääoma Laaja tulos Osingonjako -180 Oma pääoma euroa Oman pääoman ehtoinen laina Yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Osingonjako Oma pääoma LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2009 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Yli-kurssirahasto Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa Osake-pääoma Muunto-erot Oma pääoma Laaja tulos Osakeanti Oman pääoman ehtoisen lainan rahoituskulut Osingonjako Oma pääoma Kertyneet voittovarat Oman pääoman ehtoinen laina Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä euroa Yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Osakeanti Oman pääoman ehtoisen lainan nosto Oman pääoman ehtoisen lainan lunastus Oman pääoman ehtoisen lainan rahoituskulut Tytäryhtiöomistuksen vähennys Osingonjako Oma pääoma

9 9 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Muut rahoituserät Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin -251 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Myydyt tytäryhtiöosakkeet -89 Sijoitusten myynti 937 Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys Lainojen takaisinmaksut Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut Maksetut osingot Oman pääoman ehtoinen laina Oman pääoman ehtoisem lainan takaisinmaksu Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

10 10 LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 118,8 91,0 170,2 87,8 333,6 89,6 503,6 87,1 643,7 87,5 Satamatoiminnot 17,5 13,4 30,7 15,8 56,4 15,1 96,6 16,7 122,2 16,6 Konsernin sisäinen liikevaihto -5,8-4,4-7,0-3,6-17,7-4,8-22,2-3,8-30,1-4,1 Liikevaihto yhteensä 130,5 100,0 193,8 100,0 372,3 100,0 577,9 100,0 735,7 100,0 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset *) 2,1 12,0-4,2 42,3 47,8 Satamatoiminnot -3,8-1,4-13,9-0,2-12,4 Liiketulos yhteensä -1,7 10,6-18,1 42,1 35,4 Rahoitustuotot ja -kulut -4,8-10,3-22,1-25,6-38,6 Tulos ennen veroja -6,5 0,3-40,2 16,5-3,2 Välittömät verot 1,3 0,7 6,0-2,1 4,1 Tilikauden tulos -5,2 0,9-34,2 14,4 1,0 *) Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen perustuen tulliviranomaiset ovat keränneet väylämaksuja vuoteen 2006 asti. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella yhtiö on anonut 2,7 milj. euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin tulokseen. TUNNUSLUKUJA Liiketulos-% 1,3 5,4-4,9 7,3 4,8 Oman pääoman tuotto(roe), % -4,8 0,8-10,5 4,3 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,3 2,7-1,7 4,5 2,9 Gearing, % 198,0 199,4 198,0 199,4 205,5 Bruttoinvestoinnit, MEUR 1,2 56,3 17,0 204,2 236,3 % liikevaihdosta 0,9 29,0 4,6 35,3 32,1 Omavaraisuusaste, % 29,4 28,8 29,4 28,8 28,5 Oma pääoma /osake, euroa 9,26 11,01 9,26 11,01 10,72 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, MEUR 369,9 477,3 369,9 477,3 262,5 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake, on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. Muutoin tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

11 11 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2008 Maa- ja vesialueet Rakennukset, rakennelmat Alukset ja alusosuudet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat euroa Yht. Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Maa- ja vesialueet Rakennukset, rakennelmat Alukset ja alusosuudet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut & keskeneräiset hankinnat euroa Yht. Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo

12 12 VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET euroa Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantit Kiinnitykset Muut vastuusitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitomukset Annetut vuokratakuut Johdannaissopimukset Käypä arvo Nimellismäärä euroa Valuuttajohdannaiset Koronvaihtosopimukset

13 13 LIIKEVAIHTO JA TULOS KVARTAALEITTAIN MEUR Q1/09 Q1/08 Q2/09 Q2/08 Q3/09 Q3/08 Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 103,3 160,0 111,5 173,4 118,8 170,2 Satamatoiminnot 20,1 32,4 18,7 33,5 17,5 30,7 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,1-7,3-5,9-7,9-5,8-7,0 Liikevaihto yhteensä 117,4 185,1 124,4 199,0 130,5 193,8 Liiketulos/tappio Varustamotoiminta ja merikuljetukset -10,0 12,7 3,7 17,6 2,1 12,0 Satamatoiminnot -6, ,1-0,1-3,8-1,4 Liiketulos yhteensä -16,0 14,0-0,3 17,5-1,7 10,6 Rahoitustuotot ja -kulut -10,6-8,5-6,7-6,8-4,8-10,3 Tulos ennen veroja -26,6 5,5-7,1 10,7-6,5 0,3 Välittömät verot 5,6-1,0-0,9-1,8 1,3 0,7 Tilikauden tulos -21,0 4,6-8,0 8,9-5,2 0,9 Tulos / osake (laimentamaton) -0,52 0,11-0,21 0,22-0,12 0,02 Tulos / osake (laimennettu) -0,52 0,11-0,21 0,22-0,12 0,02 Lähipiiritapahtumat Finnlines päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko oli 12 %. Kaksi yhtiön pääomistajaa merkitsi lainan, josta tarkastelukauden aikana Grimaldi Groupiin kuuluvat yhtiöt merkitsivät ja maksoivat 18 milj. euroa. Laina lunastettiin takaisin kokonaisuudessaan Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan 40 miljoonan euron markkinahintaan Grimaldi Groupille sisältäen osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana konserni edelleenvuokrasi viisi roro-alusta Grimaldi Groupille, joista kaksi lyhytaikaisella, nyt jo päättyneillä sopimuksilla. Kolmen laivan vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Kaikki tehdyt sopimukset ovat olleet markkinahintaisia. Muutoin tarkastelukaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 -standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Muutokset laskentaperiaatteissa Konserni on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin alkavalta tilikaudelta. Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Muutos vaikuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. Konserni selvitti vuonna 2008 miten uusi IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi vaikuttaa annettavaan segmentti-informaatioon. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuta merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin johto seuraa kannattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa ja liiketoimintaan sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen aiemmin julkaistuun segmenttirakenteeseen. Segmenttitiedot perustuvat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Konserni otti standardin käyttöön Muutoin laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) YHTEENVETO Huhti-kesäkuu Q2 - Liikevaihto oli 124,4 (199,0 ed.vuonna) milj. euroa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9).

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). 1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA

Lisätiedot

2(15) TALOUDELLINEN TULOS

2(15) TALOUDELLINEN TULOS 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2013 klo 12.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2013 (tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2013, LYHYESTI MEUR 1-3 2013* 1-3 2012* 1-12 2012 Liikevaihto 133,9 145,0

Lisätiedot

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.2008-31.12.2008 (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 35,4 (68,8, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton

Lisätiedot

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. 1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.2.2009 klo 12.40 TILINPÄÄTÖS 1.1.2008-31.12.2008 (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2009 FinnlinES on PohjOIS-EUROOPan SUURIMPIa roro- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja se on osa italialaista Grimaldikonsernia, joka on maailman

Lisätiedot

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

SISÄLLYS. 2. Liiketoiminnan muut tuotot 3. Materiaalit ja palvelut. 8. Henkilöstökulut. 5. Poistot ja arvonalentumiset

SISÄLLYS. 2. Liiketoiminnan muut tuotot 3. Materiaalit ja palvelut. 8. Henkilöstökulut. 5. Poistot ja arvonalentumiset TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernitase, IFRS Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen tehostamistoimenpiteiden

Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen tehostamistoimenpiteiden Q2 tammi kesäkuu 2009 1.1. 30.6.2009 Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 40,5 miljoonaa euroa, kasvua 51 % vuoden ensimmäiseen

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2007. 1. Proha Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo: Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2007. 1. Proha Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2007 Sisällysluettelo: Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2007 1. Proha Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 11 2.2

Lisätiedot

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk

MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2013 klo 12.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2013 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/13 1-3/12 2012 Viim. 12kk Liikevaihto 34,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernin laaja

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen toimintakertomus... 4

S I S Ä L L Y S. Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen toimintakertomus... 4 2 S I S Ä L L Y S Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin rahavirtalaskelma...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot