OSAVUOSIKATSAUS sekä (Tilintarkastamaton)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)"

Transkriptio

1 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote OSAVUOSIKATSAUS sekä (Tilintarkastamaton) YHTEENVETO Huhti-kesäkuu Q2 - Liikevaihto oli 124,4 (199,0 ed.vuonna) milj. euroa, vähennystä 37,5 % - EBITDA (liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) oli 15,0 (32,4) milj. euroa - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,1 (32,6) milj. euroa - Tulos per osake oli -0,21 (0,21) euroa Tammi-kesäkuu H 1 - Liikevaihto oli 241,8 (384,0 ed. vuonna) milj. euroa,vähennystä 37,0 % - EBITDA oli 14,9 (60,3) milj. euroa - Liiketoiminnan nettorahavirta oli -7,1 (30,3) milj. euroa - Tulos per osake (EPS) oli -0,72 (0,33) euroa Vertailu Q1 Q Q2:n liikevaihto oli 124,4 milj. euroa Q1:n liikevaihdon ollessa 117,4 milj. euroa, kasvua 5,9 % - Q2:n EBITDA oli 15,0 milj. euroa Q1:n ollessa -0,2 milj. euroa - Q2:n liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,1 milj. euroa Q1:n nettorahavirran ollessa -14,1 milj. euroa KONSERNIN AVAINLUVUT Miljoonaa euroa Liikevaihto 124,4 117,4 241,8 384,0 735,7 EBITDA 15,0-0,2 14,9 60,3 98,1 Liiketulos (EBIT) -0,3-16,0-16,4 31,5 35,4 % liikevaihdosta -0,3-13,7-6,8 8,2 4,8 Tulos ennen veroja (EBT) -7,1-26,6-33,7 16,2-3,2 Tilikauden tulos -8,0-21,0-29,0 13,5 1,0 Tulos / osake EUR (EPS) -0,21-0,52-0,72 0,33 0,01 Oman pääoman tuotto (ROE), % -7,3-19,2-13,2 6,1 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,0-4,7-2,4 5,5 2,9 Gearing, % 192,6 206,7 192,6 189,1 205,5 Omavaraisuusaste, % 28,6 28,5 28,6 29,2 28,5 EBITDA = Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla EBIT = Tulos ennen rahoituseriä ja veroja EBT = Tulos ennen veroja

2 2(18) Markkinoilla ei ole toisen vuosineljänneksen aikana näkynyt toipumisen merkkejä. Rahtivolyymit ovat pysyneet alhaisella tasolla verrattuna tammi-kesäkuuhun Liikevaihto on laskenut noin 37 % verrattuna tammi-kesäkuuhun Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön EBITDA on merkittävien toimenpiteiden avulla parantunut 15,2 miljoonalla eurolla ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Merkittävimmät toimenpiteet kohdistuivat liikenteessä tehtyjen muutosten lisäksi erityisesti ylimääräiseen tonnistoon, laivakustannuksiin, IT-kuluihin, hallintokuluihin, henkilöstön määrään sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiin. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat tuottaneet hyviä tuloksia lyhyessä ajassa ja niitä tullaan jatkamaan. Yhtiö Finnlines on erikoistunut roro/ropax-linjaliikennepalveluihin. Yhtiön toiminnot ovat keskittyneet merikuljetuksiin Itä- ja Pohjanmeren alueella sekä satamapalveluihin pääosin Suomessa. Konserni toimii tytär- ja yhteisyrityksiensä kautta kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa sekä Venäjällä, minkä lisäksi palveluja tarjotaan kattavasti ympäri Eurooppaa agenttiverkoston välityksellä. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia. Markkinakehitys Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä alkanut voimakas volyymien pudotus jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tammi-toukokuun aikana Suomeen meritse kulkevien kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköiden lastimäärät putosivat 26,7 % ja Suomesta ulkomaille meritse kulkevien yksiköiden lastimäärät putosivat 29,7% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan (tonneissa mitaten). Sama suuntaus oli nähtävissä perävaunu- ja rekkavolyymeissä Etelä-Ruotsin ja Saksan välisessä meriliikenteessä, jossa pudotusta oli 22,9 % verrattuna edellisvuoteen. Kokonaismatkustajamäärä Suomen ja Saksan välillä putosi 15,2 % vuoden takaisesta, mutta lasku johtui rekankuljettajien vähenemisestä, jotka matkustavat ajoneuvoineen laivoilla. Kokonaismatkustajamäärä Suomen ja Ruotsin välillä kasvoi noin 5,5 %. Finnlinesin matkustajaliikennemäärä ilman kuljettajia kasvoi 3% ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Olennaiset tapahtumat tarkastelukaudella Liikenne Optimoidakseen laivastonsa käyttöä Finnlines on tehnyt paljon muutoksia eri reiteille. Helmikuun puolivälissä MS Europalink siirrettiin Malmö-Travemünde -reitiltä Helsinki-Travemünde - reitille. Samaan aikaan MS Transeuropa siirrettiin Helsinki- Travemünde -reitiltä Lübeck-Pietari -reitille. Huhtikuun

3 3(18) puolivälissä MS Finneagle siirrettiin Naantali-Kapellskär - reitiltä Malmö-Travemünde reitille ja edelleen MS Nordlink siirrettiin Malmö-Travemünde reitiltä Helsinki-Travemünde - reitille. Kesäkuun alussa yhtiö käynnisti uudet, nopeat ja vaivattomat Merten Moottoritiet (Motorways of the Sea) rahdille- ja matkustajille Suomen ja Puolan välille (Helsinki-Gdynia-Helsinki) sekä Puolan ja Saksan välille (Gdynia-Travemünde-Gdynia). Molemmat tarjoavat kolme viikottaista lähtöä kumpaankin suuntaan. Helsinki- Gdynia merimatka kestää alle 19 tuntia (verrattuna aiempaan vain rahdille tarjottuun yli 26 tunnin reittiin). Suorayhteys Helsinki- Travemünden välillä kestää alle 27 tuntia; matka-aika Gdynia- Travemünden välillä on 15 tuntia. Samaan aikaan yhtiö on vahvistanut palvelujaan avainreitillään Travemünde-Helsinki- Travemünde (Saksa-Suomi) kasvattamalla viikottaisten lähtöjen määrän kymmeneen. Lisäksi 16. toukokuuta alkaen Finnlines on tarjonnut kaikille rahtiasiakkailleen laajan valikoiman määräsatamia 13:ssa Välimeren maassa yhteistyössä Grimaldi Groupin kanssa. Yhtiö on aloittanut myös uuden viikottaisen reitin Helsingin ja Pietarin välillä, joka on liitetty kaikkiin Finnlinesin ja Grimaldi Linesin tarjoamiin määräsatamiin. Konsernin kuljetusvolyymit takastelukaudella olivat noin ( ed. vuonna) lastiyksikköä, (61 000) autoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi noin ( ) tonnia rahtia, jota ei voida mitata yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin matkustajaa (noin ed. vuonna). Tämä luku pitää sisällään rahtiin liittyvät matkustajat. Matkustajaliikennemäärä ilman kuljettajia kasvoi 3%. Säästöt Yhtiö sopeutti ja käytti tehokkaammin laivakapasiteettiaan myös rahtivolyymien jyrkän laskun johdosta. Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan sisältäen osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla. Finnhansa-alus jäi työttömäksi taloudellisen tilanteen johdosta ja nyt toteutettu kauppa pienentää Finnlinesin kuluja. Yhtiö kirjasi aluksen myynnistä noin 4,4 miljoonan euron myyntivoiton. Huhti-heinäkuun aikana Finnlines on saavuttanut huomattavia säästöjä palauttamalla kaksi ja edelleenvuokraamalla seitsemän aikarahdattua roro-alusta. Konserniin on perustettu uusi osto-osasto ja koko konsernin ostot johdetaan ja toteutetaan jatkossa osaston toimesta. Uuden osaston perustaminen yhdessä yleisen säästöohjelman kanssa on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi leikata kuluja joiltakin osin jopa noin 30%.

4 4(18) Yhtiön operoimissa satamissa on lomautettu osa henkilökunnasta ja henkilöstön määrää on vähennetty toimistoissa. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät tuloksessa pääosin loppuvuoden aikana. Finnlines-konsernille uusi toimitusjohtaja Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja, Christer Antson, erosi tehtävästään 23. maaliskuuta. Uwe Bakosch nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 24. maaliskuuta. Hän aloitti tehtävässään kesäkuun lopussa. Finnlinesin hallituksen jäsen, Emanuele Grimaldi, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 24. maaliskuuta alkaen kesäkuun loppuun saakka. Uwe Bakosch on 51-vuotias Saksan kansalainen. Hän on aiemmin toiminut mm. ATG Autotransport Logistic GmbH:n toimitusjohtajana (100 % Deutsche Bahnin omistama yhtiö, DB Intermodalissa (Executive Vice President), Scandlines AG:n hallituksen jäsenenä ja Scandlines Deutschland GmbH:n sekä Scandlines Danmark AS:n toimitusjohtajana, United European Car Carriers (Germany) GmbH:n kaupallisena johtajana, sekä useissa eri johtotehtävissä Volkswagen AG:ssa ja Island View Shippingissä Etelä-Afrikassa. Hybridilaina Finnlines Oyj:n hallitus päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko on 12 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiö voi maksaa lainan takaisin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua tai tiettyjen tapahtumien kuten osakeannin yhteydessä milloin tahansa. Lainan merkitsi yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa. Kesäkuun onnistuneen osakeannin seurauksena Finnlinesin hallitus päätti, että hybridilaina maksetaan korkoineen takaisin 4. elokuuta Yhtiökokous Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta Yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa

5 5(18) seuraavasti: puheenjohtajalle euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle euroa vuodessa ja jäsenelle euroa vuodessa. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus oli oikeutettu valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättämään uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi enintään osaketta. Hallituksella oli oikeus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisälsi oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus oli voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle edellisvuoden yhtiökokouksessa 20. toukokuuta 2008 antama osakeantivaltuutus. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 :n muuttamisesta seuraavaan muotoon: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta." Osakeanti Finnlinesin hallitus päätti 26. toukokuuta 2009 osakeannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi enintään yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella siten, että yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita 5,50 euron merintähintaan osakkeelta samassa suhteessa kuin heillä ennestään oli yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä oli enintään 37,3 milj. euroa. Uudet osakkeet edustivat enimmillään 16,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ennen merkintäetuoikeusantia. Osakkeet tarjottiin yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän 29. toukokuuta 2009 mukaisen osakeomistuksensa suhteessa. Jokainen osakkeenomistaja sai yhden merkintäoikeuden yhtä omistamaansa osaketta kohden. Merkintäoikeus oli julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä kesäkuuta Merkintäoikeuksien haltijalla oli oikeus merkitä jokaista kuutta merkintäoikeutta kohden yksi uusi osake. Merkintäaika alkoi 4. kesäkuuta 2009 ja päättyi 17. kesäkuuta Grimaldi Group sitoutui huolehtimaan siitä, että merkintäetuoikeusannissa merkittäisiin uusia osakkeita yhteensä

6 6(18) euron arvosta. Grimaldi Groupin antama merkintäsitoumus koski uutta osaketta. Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena oli yhtiön keväällä 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä yhtiön käyttöpääomarahoitus. Arvopaperimarkkinalain mukainen osakeantiesite julkaistiin kesäkuun 2009 alussa. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin uutta osaketta. Merkintä vastaa 90,4 % tarjotuista osakkeita. Finnlines Oyj keräsi osakeannilla bruttomäärältään euroa. Osakeannissa merkityt osakkeet olivat kesäkuuta 2009 kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä väliaikaisina osakkeina. Finnlines Oyj:n uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 25. kesäkuuta Uudet osakkeet tuottivat osakeoikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien. Kaupparekisteriin rekisteröidyt osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26. kesäkuuta 2009 alkaen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi osakkeeseen ja osakepääoma euroon. Erityinen tarkastus Etelä-Suomen lääninhallitus määräsi KHT Hannu Niilekselän toimittamaan erityisen tarkastuksen Finnlines Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tilikaudelta koskien seuraavia tilikauden aikaisia seikkoja ja toimenpiteitä: - tytäryhtiöille annetut konserniavustukset, - sitä, ettei tytäryhtiöistä ole maksettu emoyhtiölle konserniavustusta - tytäryhtiöistä emoyhtiölle siirrettyjen osinkojen määrä, - investointiohjelma ja kahden laivan kauppa tytäryhtiölle. Siltä osin kuin Ilmarisen hakemuksessa tarkoitettiin erityisen tarkastuksen ulottamista koskemaan yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa kokonaisuudessaan tilikaudelta 2007, hakemus hylättiin muilta kuin edellä mainituilta osin. Kesäkuun lopussa erityistarkastus oli vielä kesken. Väylämaksut Helsingin hallinto-oikeus on antanut kolme nyt jo lopullista päätöstä, joiden perusteella voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida, että väylämaksut, jotka olivat voimassa asti, eivät olleet EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia. Tämän perusteella yhtiö on hakenut 2,7 milj. euroa väylämaksujen palautusta vuodelta Tämä summa todennäköisesti palautetaan syksyn 2009 aikana. Yhtiö on kirjannut summan ensimmäiselle vuosineljännekselle muihin liiketoiminnan tuottoihin. Finnlines

7 7(18) tulee hakemaan väylämaksujen palautusta myös niiltä aikaisemmilta vuosilta, joiden dokumentit ovat vielä saatavilla. Tässä vaiheessa ei näiden väylämaksujen mahdollisen palautuksen määrää tai hakemusten käsittelyaikaa kyetä arvioimaan. Taloudellinen kehitys Huhti-kesäkuu 2009 Huhti-kesäkuun aikana Finnlines-konsernin liikevaihto oli 124,4 (199,0 ed. vuonna) milj. euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 111,5 (173,4) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 18,7 (33,5) milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8,0 (0,5) milj. euroa, sisältäen MS Finnhansan myynnistä saadun 4,4 milj. euron myyntivoiton, tytäryhtiöosakkeiden myynnistä saadun 1,9 milj. euron myyntivoiton sekä asuntojen ja varastorakennuksien myynnistä saadun 1,2 milj. euron myyntivoiton. EBITDA (liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla) oli 15,0 (32,4) milj. euroa. Liiketulos (EBIT) oli -0,3 (17,5) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 0,4 (2,1) milj. euroa ja rahoituskulut yhteensä -7,1 (-8,9) milj. euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli -7,1 (10,7) milj. euroa. Tammi-kesäkuu 2009 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 241,8 (384,0 ed. vuonna) milj. euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 214,8 (333,4) milj. euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 38,9 (65,9)milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 11,7 (1,1) milj. euroa, sisältäen ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatun 2,7 milj. euron tulon vuoden 2005 väylämaksupalautuksista, pienehkön satamatoiminnon myynnistä saadun 0,6 milj. euron myyntivoiton, joka on kirjattu ensimmäisellä kvartaalilla sekä yllä mainitut toisen vuosineljänneksen erät. EBITDA oli 14,9 (60,3) milj. euroa. Liiketulos (EBIT) oli -16,4 (31,5) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 1,6 (3,2) milj. euroa ja rahoituskulut yhteensä -18,9 (- 18,5) milj. euroa. Tulos ennen veroja (EBT) -33,7 (16,2) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,72 euroa (0,33). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -13,2 (6,1)% ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -2,4 (5,5) %. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 15,8 (147,9) milj. euroa. Korollisten nettovelkojen määrä oli 848,2 (843,4) milj. euroa. Hybridilaina käsitellään lyhytaikaisena velkana taseessa liittyen päätökseen maksaa laina takaisin 4. elokuuta Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,6 (29,2) %. Velkaantumisaste (gearing) oli 192,6 (189,1) %. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Rahavarat olivat 67 milj. euroa ja myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit 57 milj.

8 8(18) euroa (ei sisällä uudisrakennuksien nostamattomia 123 milj. euron luottoja). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 388) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 469) henkilöä ja merihenkilöstöön 960 (919) henkilöä. Konsernirakenne Konsernissa on vireillä yhtiörakenteen merkittävä yksinkertaistaminen, joka toteutetaan yhdistämällä yhtiöitä ja liiketoimintoja. Toimenpiteiden tavoitteena on hallinnollisten ja henkilöstökulujen säästäminen. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30. kesäkuuta 2009 oli euroa ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä oli tarkastelukauden aikana 0,6 (5,5) miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli kesäkuun lopussa 267,3 (553,4) miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli -0,72 (0,33) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,39 (10,92) euroa. Riskit Vuoden 2008 vuosikertomuksessa julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole olennaisia muutoksia. Riita-asiat Konsernin omistamalla Finneagle-aluksella tapahtui öljyvahinko aluksen ollessa matkalla Kapellskäristä Naantaliin maaliskuuta 2009 välisenä yönä. Aluksesta pääsi mereen noin 4 m 3 kevyttä polttoöljyä Ahvenanmeren ja Naantalin sataman välillä. Suomen viranomaiset aloittivat tutkinnan 30. maaliskuuta 2009, joka on edelleen kesken. Alus tai yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Yhtiö käynnisti välittömästi omat tutkimuksessa asiassa ja toimii asian selvittämiseksi yhteystyössä viranomaisten kanssa. Yhtiön vastuuvakuutus (P&I) korvaa mahdolliset vahingot. Vuoden 2009 näkymät Nopea taloustilanteen heikentyminen Euroopassa ja koko maailmassa vaikutti Finnlines Oyj:n toimintoihin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö on vastannut jyrkästi laskeviin rahtivolyymeihin tonniston sopeuttamisella ja sen tehokkaammalla käytöllä, kustannussäästöillä, henkilöstön

9 9(18) sopeuttamistoimenpiteillä sekä omaisuuserien myynneillä. Markkinatilanteen oletetaan säilyvän heikkona loppuvuonna. Yhtiö tulee kuitenkin hyötymään jatkuvista kustannustehokkuuteen tähtäävistä toimenpiteistä merkittävissä kustannuserissä, konsernitason synergioista, ylimääräisen tonniston ulosrahtauksista sekä aikarahdatun tonniston palautuksista vuoden loppuun mennessä. Säästöt edellä mainituista toimenpiteistä näkyvät tuloksessa pääosin loppuvuoden aikana. Yhtiö olettaa, että ensimmäisen ja toisen kvartaalin välillä tapahtunut tulosparannus jatkuu loppuvuoden ajan. Seuraava osavuosikatsaus ajalta sekä ajalta julkaistaan 4. marraskuuta Finnlines Oyj Hallitus Liitteet: -Tuloslaskelma -Tase -Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista -Rahavirtalaskelma -Liikevaihto toimialoittain -Aineelliset hyödykkeet -Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut -Velat sekä annetut sitoumukset -Liikevaihto ja liiketulos kvartaaleittain Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oyj Keskeiset tiedotusvälineet Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liiketulos

10 10(18) Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutos Muut arvon muutokset Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton osakekohtainen tulos ,33 0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos ,33 0,01 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton Laimennettu KONSERNITASE, IFRS euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus

11 11(18) Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakepääoman korotus Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muunto -erot Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat euroa Oma pääoma Laaja tulos Osingonjako -180 Oma pääoma

12 12(18) euroa Oman pääoman ehtoinen laina Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Osingonjako Oma pääoma KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 2009 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma Laaja tulos Osakeanti Oman pääoman ehtoisen lainan rahoituskulut Osingonjako Oma pääoma Oman pääoman ehtoinen laina euroa Osakepääoma 2009 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Yli- Muunto Arvonkurssirahasto -erot muutos- rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä euroa Yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Osakeanti Oman pääoman ehtoisen lainan nosto Oman pääoman ehtoisen lainan siirto lyhytaikaisii n velkoihin Oman pääoman ehtoisen lainan rahoituskulut Tytäryhtiöomi stuksen vähennys Osingonjako Oma pääoma

13 13(18) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Rahoitustuotot ja -kulut Verot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Muut rahoituserät Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -194 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Tytäryhtiöiden myynti -89 Sijoitusten myynti 796 Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys Lainojen takaisinmaksut Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut Maksetut osingot Oman pääoman ehtoinen laina

14 14(18) Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN EUR % 1000 EUR % 1000 EUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset , , ,5 Satamatoiminnot , , ,6 Konsernin sisäinen liikevaihto , , ,1 Liikevaihto , , ,0 yhteensä Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset *) Satamatoiminnot Liiketulos yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Tilikauden tulos *) Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen perustuen tulliviranomaiset ovat keränneet väylämaksuja vuoteen 2006 asti. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella yhtiö on anonut 2,7 milj. euron palautusta vuoden 2005 väylämaksuista. Tämä summa sisältyy Varustamotoiminta ja merikuljetukset segmentin tulokseen. AINEELLISET HYÖDYKKEET Maaja vesi alueet Rakennukset ja rakennel mat Koneet ja kalusto Alukset ja alusosuudet Ennakkomaksut & kesken eräiset hankinna t Yht euroa Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä

15 15(18) Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo TUNNUSLUKUJA 1-6/09 1-6/ /08 Liiketulos-% -6,8 8,2 4,8 Oman pääoman tuotto(roe), % -13,2 6,1 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,4 5,5 2,9 Gearing, % 192,6 189,1 205,5 Bruttoinvestoinnit, meur 15,8 147,9 236,3 % liikevaihdosta 6,5 38,5 32,1 Omavaraisuusaste, % 28,6 29,2 28,5

16 16(18) Oma pääoma /osake, euroa 9,39 10,92 10,72 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, 1000 kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, Meur 267,3 553,4 262,5 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä Laskettaessa tunnuslukua tulos per osake, on hybridilainan korko vähennetty tilikauden tuloksesta. Muutoin tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: euroa Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana) Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Muut vuokrasopimukset Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua euroa Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantit Kiinnitykset Muut vastuusitoumukset

17 17(18) Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitomukset Annetut vuokratakuut Johdannaissopimukset euroa Käypä arvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset Koronvaihtosopimukset LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KVARTAALEITTAIN Miljoona euroa Q1/09 Q1/08 Q2/09 Q2/08 Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Konsernin sisäinen liikevaihto Liikevaihto Liiketulos/tappio Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liiketulos yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Tilikauden tulos Tulos / osake (laimentamaton) Tulos / osake (laimennettu) Lähipiiritapahtumat Finnlines Oyj:n hallitus päätti 23. maaliskuuta laskea liikkeelle hybridilainan vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta. Laina oli määrältään 21 miljoonaa euroa. Lainan vuosikorko on 12 %. Laina suunnattiin yhtiön pääomistajille. Lainasta 18 milj. euroa merkitsi Grimaldi Group:iin kuuluvat yhtiöt. Huhtikuussa Finnlines Oyj:n tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan 40 miljoonan euron markkinahintaan Grimaldi Groupille sisältäen osto-option samaan hintaan kuukauden ilmoitusajalla.

18 18(18) Toisen vuosineljänneksen aikana konserni on jälleenvuokrannut kolme roro alusta Grimaldi Groupille. Nämä vuokrasopimukset eivät ylitä yhden vuoden aikaa ja ovat markkinahintaisia. Muutoin tarkastelukaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34-standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Muutokset laskentaperiaatteissa Konserni on ottanut käyttöön IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin alkavalta tilikaudelta. Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Muutos vaikuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. Konserni selvitti vuonna 2008 miten uusi IFRS 8 Toimintasegmentit standardi vaikuttaa annettavaan segmentti-informaatioon. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuta merkittävästi segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin johto seuraa kannattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa ja liiketoimintaan sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen aiemmin julkaistuun segmenttirakenteeseen. Segmenttitiedot perustuvat konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Konserni otti standardin käyttöön Muutoin laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9).

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 5,0 miljoonaa euroa (13,7). Poistot olivat 14,7 miljoonaa euroa (15,9). 1 (11) Finnlines Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 (Tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2010 LYHYESTI MEUR 1-3 2010 1-3 2009 1-12 2009 Liikevaihto 121,5 117,4 494,4 EBITDA

Lisätiedot

2(15) TALOUDELLINEN TULOS

2(15) TALOUDELLINEN TULOS 1(15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 7.5.2013 klo 12.55 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2013 (tilintarkastamaton) TAMMI MAALISKUU 2013, LYHYESTI MEUR 1-3 2013* 1-3 2012* 1-12 2012 Liikevaihto 133,9 145,0

Lisätiedot

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. 1 (15) Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.2.2009 klo 12.40 TILINPÄÄTÖS 1.1.2008-31.12.2008 (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto

Lisätiedot

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan.

Huhtikuussa konserniyhtiöt ostivat neljä aikarahdattuina ollutta roro-alusta 121 miljoonan euron hintaan. 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.2008-31.12.2008 (TILINTARKASTAMATON) Finnlines-konsernin liikevaihto oli 735,7 milj. euroa (ed. vuonna 685,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 35,4 (68,8, sis. kahden myydyn aluksen myyntivoiton

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2009 FinnlinES on PohjOIS-EUROOPan SUURIMPIa roro- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja se on osa italialaista Grimaldikonsernia, joka on maailman

Lisätiedot

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

SISÄLLYS. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2013 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

SISÄLLYS. 2. Liiketoiminnan muut tuotot 3. Materiaalit ja palvelut. 8. Henkilöstökulut. 5. Poistot ja arvonalentumiset

SISÄLLYS. 2. Liiketoiminnan muut tuotot 3. Materiaalit ja palvelut. 8. Henkilöstökulut. 5. Poistot ja arvonalentumiset TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernitase, IFRS Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen tehostamistoimenpiteiden

Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen tehostamistoimenpiteiden Q2 tammi kesäkuu 2009 1.1. 30.6.2009 Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 40,5 miljoonaa euroa, kasvua 51 % vuoden ensimmäiseen

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014. Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014. Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014 Liikevaihto laski 9,1 % ja oli 593,1 (652,1) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009 Pörssitiedote 29.4.2009 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009 Ensimmäisen neljänneksen alhaisesta liikevaihdosta johtuen tulos tappiollinen. Tilauskanta kasvoi. Liikevaihto 17,1 miljoonaa

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot