Johtolankana palveluiden kehittäminen. Esa Rauhala Lahti,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtolankana palveluiden kehittäminen. Esa Rauhala Lahti, 15.4.2015"

Transkriptio

1 Johtolankana palveluiden kehittäminen Esa Rauhala Lahti,

2 KEHITYSHAASTEEN TUNNISTAMINEN (työpohja) 1. Asiakas - Mitä hänestä tiedämme? 4. Millaisia ongelmia olemme palvelussa havainneet? - Miksi palvelua pitäisi muuttaa? 6. Miten palveluun liittyvät ongelmat voisi ratkaista? - Listaa ratkaisuideoita. 9. Kenen tai minkä muutokseen ratkaisu johtaa ja miten? - Palvelun kehitys johtaa aina jonkin muuttumiseen. Listaa tähän asioita, jotka paranneltu palvelu muuttaa. 3. Mitä tarjoamme asiakkaalle ongelman ratkaisuksi? - Millaista palvelua tarjoamme hänelle? - Miten se toimii? 7. Miten voisimme kokeilla parasta ratkaisua mahdollisimman kevyesti? - Mitä tehdään, ketkä, millä resursseilla, milloin? 2. Minkä on hänen ratkaistava ongelmansa? - Kirjoita miten tai kuinka alkuiseksi kysymyslauseeksi. 5. Mikä olisi asiakkaan näkökulmasta ihanteellinen ratkaisu? - Miten palvelun pitäisi toimia ihannetilanteessa? 8. Miten mittaamme kokeilun onnistumista? - Mistä tiedämme että kokeilu on onnistunut?

3 1. Asiakas Mitä hänestä tiedämme?

4 1. Asiakas Kuka on asiakas? lapsi vanhempi / vanhemmat kummit?

5 1. Asiakas Kummi Lapsi

6 Mitä kummeista vähintään tiedetään? Nimi Ikä Sukupuoli Suhde kirkkoon Asuinpaikka Osa isoa / pientä kummijoukkoa

7 Mitä kummeista voitaisiin tietää? Montako kummilasta tällä hetkellä on Keitä kummilapset ovat ja milloin syntyneet Miten suhtautuvat kummiuteen

8 Mitä muuta voisi selvittää?

9 Mitä muuta voisi selvittää

10

11 Asiakasprofiilit

12 Muistamisen käyttäytymiskartta Ideakortti Individualismi Traditioiden rikkominen Ei muista koskaa n Hetkellisyys Muistaminen ei määritä identiteettiä Poikkeava ratkaisu Inspiraatio, innostuminen Itselle luonteva tapa muistaa Jos osoittaa välittävänsä muuten, ei merkkipäivillä ole merkitystä Ulkona perinteisen muistamisen kulttuurista Yllättäminen Hauskuuttaminen Hyvän mielen jakaminen Halu panostaa yksittäisen muistamiskerran sisältöön Vapaamuotoisuus Herätemuistaminen Muistaa sponta a-nisti Kompensaatio Vähimmäismuistaminen Matalan kynnyksen muistaminen, esim. tekstiviestit, FB-seinä Reagointi Pieni emotionaalinen lataus Investointi muistamiseen Tehokkuus Helppo vastaele Suuri investointi Minimi investointi Investoinnin vastaavuus Ilo Persoonallisen jäljen jättäminen Investointi: aika, raha, osaaminen, persoona Suuri emotionaalinen lataus Uudistuminen Kunnioitus Muistamisen systemaattisuus Mukavuudenhalu Syyllisyyskortti Ei kyseenalaistamista, ei uudistumista Velvollisuusmuistaminen Muistaminen muistamisen vuoksi Viime tingassa Revittely, ylilyönnit Yhdessä tekeminen Kortit esillä hyllyssä Tradition kunnioitus Rituaalit Määrämuotoinen muistaminen Halu saada näkyvyyttä Muistaminen hyvän mielen vuoksi Räätälöinti Perinteet tärkeitä Muistaminen määrittää ihmistä ja identiteettiä Joukon mukana Vastavuoroisuus Ennakoitavuus Muistaa aina Konemainen muistaminen Tutun kaavan toistaminen Signeeraus Massa, määrällisyys 1

13 Asiakasprofiilit Suuri investointi Ei muista koskaa n Paikkaaja Muistaa sponta a-nisti Investointi muistamiseen Nautiskelija Muistamisen systemaattisuus Muistaa aina Investoinnin vastaavuus Irronnut Minimi investointi Perinteenvaalija 1

14 Paikkaaja 34% Spontaani, epäsäännöllinen muistaja, jolla halua, mutta ei rutiineja muistamiseen. Muistaessaan panostaa ja haluaa yllättää, mutta ei kuitenkaan erityisemmin halua nähdä vaivaa itse tekemiseen. Tsädää!. Päätin muistaa sinua kunnolla, kun tulee tehtyä sitä niin harvoin. Muistamiskäyttäytyminen ja -kulttuuri Muistaminen ei ole säännöllistä eikä ennakoitavaa - mutta silloin kun muistetaan, siihen halutaan liittää jotain erityistä ja merkityksellistä Ei odota vastavuoroisuutta, mutta tuntee itse syyllisyyttä unohtamisesta Kokee muistamisen vaikeaksi, haluasi muistaa enemmän ja useammin Tärkeää on aitous ja halu muistaa, ei sokea traditioiden noudattaminen Haluaa investoida ja satsata muistamiseen, haluaa osoittaa huomioineensa Muistamisen henkilökohtaisuus tärkeää, muistaminen voi olla intiimiä Muistamisella voi hauskuuttaa sekä osoittaa kiitollisuutta ja välittämistä Muistaminen saa olla välitöntä ja spontaania ja ratkaisut omaperäisiä Arjen tilanteesta lähtevä muistaminen: tässä ja nyt, hetkellisyys, herätteet Muistamiseen liittyy usein hyväntahtoisuus ja empatia Panostaminen voi olla myös kompensaatiota ja alibi unohtamiselle Arvon muodostuminen C B A Merkitys Eleet, jotka kertovat siitä, että juuri minä tunnen sinut ja se näkyy tavasta, jolla ilahdutan sinua Muistamisen aitous ja vilpittömyys, herkkyys tilanteille Läsnäolo läheisten elämässä, investointi suhteisiin Yksilöllinen ja itsen näköinen tapa muista Tavoitellut tuntemukset Onnistuminen, huomatuksi tuleminen Hyvä mieli: yllättäminen/ilahduttaminen arjen keskellä Huonon omatunnon kompensointi Toiminnalliset arvostukset Vaivattomuus ja matala kynnys, vaihtoehtojen määrä Tehokkuus, lyhyt polku ideasta toteutukseen Kulttuurin laajentaminen Unohtamisen välttäminen Muistamisen frekvenssin lisääminen Muistamisen henkilökohtaisuus ja koskettavuus Entistä monipuolisempi muistamiseen panostaminen Omaleimaisemman muistamisen kulttuurin luominen ja lanseeraaminen Esteet ja haasteet Hallinnan ja systemaattisuuden puute, unohtaminen Ei tarpeeksi ärsykkeitä, jotka innostavat ja aktivoivat muistamaan Vaikeus, ideoiden puute Ajan ja taitojen puute (esim. itse tekeminen) Massasta erottumisen haaste Henkilökohtaisesti koskettavan muistamisen haaste

15 Perinteenvaalija 23% Kaavamainen ja rutinoinut muistaja, jolle muistaminen on tottumus ja opittu tapa. Muistaa usein velvollisuudesta, muistamisen vuoksi. Ei osaa tai edes halua kyseenalaistaa syvälle juurtuneita rutiinejaan. Kyllä joulukortit pitää lähettää, eihän se joulu muuten tule. Muistamiskäyttäytyminen ja -kulttuuri Muistamisen normi on voimakkaasti sisäistetty ja perinteiden noudattaminen tärkeää Muistaminen on tapa ja velvollisuus, joka liittyy tiettyihin ajankohtiin ja suhteisiin Huono omatunto ja syyllisyys, jos unohtaa merkkipäivän tai rikkoo traditiota Toiminnan arvona ennakoitavuus ja hallinta, toistaa tuttuja rutiineja Ylläpidetään sosiaalisia suhteita ja verkostoa, myös etäisiin tuttaviin Muistaminen on usein määrämuotoista, kaavakkeen täyttämistä, ei yllättämistä Vastavuoroisuus koetaan arvokkaana, mutta myös velvoitteena: muistetaan niitä, jotka odottavat sitä, ja halutaan näyttää se myös ulospäin Vaivan optimointi: ajallisen ja taloudellisen panostuksen minimointi Muistamista saatetaan tehdä myöhässä ja paineen alla Ei haluta liikaa poiketa tutusta ja turvallisesta eikä venyttää omia rajoja: omissa muistamisrituaaleissa pitäytyminen, normit ja helppous Arvon muodostuminen C B A Merkitys Perinteiden ylläpito, kunniallinen suorittaminen, hyvät käytöstavat, vähimmäistason ylittäminen Normien mukainen toiminta ja kasvojen säilyttäminen: hyvä elämä ja kunnon kansalaisen tapa toimia Sosiaalisen verkoston ylläpitäminen Tavoitellut tuntemukset Helpotuksen tunne: velvollisuus hoidettu Määrällisyyden tuoma tyydytyksen tunne: minulla on suuri sosiaalinen verkosto Toiminnalliset arvostukset Nopeasti ja vaivattomasti suuri määrä Kaikki samassa paketissa Hankinnat muun toiminnan ohessa Kulttuurin laajentaminen Kunpa olisi aikaa ja viitseliäisyyttä panostaa edes tärkeimpien ihmisten muistamiseen enemmän Oman panostuksen ja investoinnin helppo nostaminen Vähimmäistason nostaminen Mielihyvän pitkittäminen Tradition kunnioittaminen ja ylläpito Apurit, muistuttajat, paketointi Esteet ja haasteet Ajan ja viitseliäisyyden puute Saamattomuus, laiskuus Muistaminen tuntuu työläältä ja tylsältä, koska panostetaan määrään Erottautuminen ja yllättäminen koetaan itselle vieraaksi: turhaa itsensä korostamista Ideoiden ja luovuuden puute: mitä korttiin kirjottaisi? 1

16 Nautiskelija 17% Säännöllinen muistaja joka haluaa toteuttaa itseään. Panostaa muistamiseen sekä laadullisesti että määrällisesti. Muistaminen on helppoa ja miellyttävä osa normaalia arkea. Nyt askarrellaan yhdessä mummolle jotain tosi kivaa! Muistamiskäyttäytyminen ja -kulttuuri Muistaminen on odotettu ja pidetty rituaali, josta saa mielihyvää Prosessiin käytetään runsaasti aikaa, vaivaa ja luovaa energiaa Tekee mielellään hauskoja ja erilaisia ratkaisuja, haluaa uudistua Muistamiseen ei liity riittämättömyyden tunnetta, vaan se on vaivatonta Arvostaa perinteistä muistamiskulttuuria: aikoja, tilanteita ja tapoja Haluaa osoittaa läheisille, että muistan sinua sinulle tärkeänä hetkenä eli olet minulle tärkeä, vaivannäkö on henkilökohtaisuuden mittari Näpertely ja valitseminen on mieluisaa toimintaa Halu tuoda esiin oma panostus, lahjakkuus ja erityisosaaminen Vastavuoroisuus on mieluisaa, mutta ei toiminnan ehto: itsensä toteuttaminen ja hyvän mielen tuottaminen motivoi muistamaan Tunnistaa hierarkian muistamisen tapojen välillä Arvon muodostuminen C B A Merkitys Muistamisen yhdistäminen itselle mieluisaan (luovaan) toimintaan, oman identiteetin projisointi Kyky olla perinteitä arvostava ja ihmissuhteisiin satsaava ihminen luo turvallisuutta ja mielihyvää Uudistuminen, kehittyminen, oman riman nostaminen Tavoitellut tuntemukset Onnistuminen, itsetyytyväisyys, oma ainutlaatuisuus Ilo siitä, että on laittanut itsensä peliin emotionaalisesti Hyvä mieli tradition toteuttamisesta Toiminnalliset arvostukset Monipuoliset ratkaisut, luovuuden ruokkiminen Ajan kanssa tekeminen, paneutuminen Kulttuurin laajentaminen Voisi haluta satsata entistä useampiin ihmisiin ja tuoda hyvää mieltä suuremmalle määrälle Oman osaamisen laajentaminen Monipuolisemmat ratkaisut, uudet ideat, yhdistelmät, jatkuva kehitys Tradition ylläpidon entistä vahvempi fiilistely ja pyhittäminen Esteet ja haasteet Oman osaamisen laajentaminen Tarvikkeiden saatavuus ja monipuolisuus Liika omiin rutiineihin jämähtäminen

17 Irronnut 27% Vähimmäismuistaja, joka on jäänyt tai jättäytynyt perinteisen muistamiskulttuurin ulkopuolelle eikä koe painetta traditioiden noudattamisesta. Sosiaaliset suhteet hoidetaan muilla tavoin. Kiitos muuten viestistä. Ai, sulla oli synttärit? No onnea! Muistamiskäyttäytyminen ja -kulttuuri Jättäytyminen johtuu omasta tahdosta tai riittämättömyyden tunteesta, kun ei kykene normin mukaiseen toimintaan Minimoi muistettavien määrän: muistaa vain hyvin läheisiä Minimoi muistamiseen käytetyn panostuksen, vähättelee merkitystä Muistaa itselle helpoimmalla tavalla, etsii luontevia ratkaisuja, joissa on matala kynnys Suppeimmillaan muistaminen on vastaele tai kiitos Vapaa muistamisen vastavuoroisuudesta: ei koe huonoa omatuntoa tai syyllisyyttä, mikäli unohtaa muistaa Eikä koe pahaa mieltä, jos ei tule itse muistetuksi Ele ei määritä ihmistä, ei tunnista hierarkiaa muistamistapojen välillä: tekstiviesti voi olla yhtä arvokas kuin kortti Arvon muodostuminen C B A Merkitys Muistaminen ei määritä identiteettiä vaan tärkeää on muuten osoittaa kiitollisuutta ja välittämistä Halu vapautua perinteiden paineesta ja toimia tavalla, jonka itse kokee luontevaksi Vapaus, vastakulttuuri, kapina Tavoitellut tuntemukset Kevyt olo, huolettomuus Oman tien kulkeminen, vaatimuksista ja odotuksista irtaantuminen, luontevuus (vs. teennäisyys) Ei tilaa syyllistämiselle: tällainen olen Toiminnalliset arvostukset Vaivattomuus, matala kynnys Kuhunkin tilanteeseen luontevin/helpoin tapa Kulttuurin laajentaminen Vapautumisen tunteesta huolimatta saattaa kokea syyllisyyttä ja riittämättömyyttä Ajoittain toivoo panostavansa muistamiseen enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti Investoinnista saadun hyödyn (hyvä mieli) korostaminen Esteet ja haasteet Muistamista ei koeta tarpeelliseksi: ei ole mitään, mitä sillä tavoiteltaisiin Muistamisrutiinit eivät ole hallinnassa Tunne, että normimuistaminen on vaikeaa ja vaivalloista Ei omaa muistamisarsenaalia, jossa olisi valmiiksi muistamiseen tarvittavat työkalut

18 ASIAKASPROFIILIT SEMINAARISSA Verkostoitujat Oppijat Nautiskelijat Tuulettujat

19 Profiili Verkostoituja Ketäköhän tällaiseen tapahtumaan on kutsuttu? Verkostoitujat tulevat sosiaalisen suhteiden motivoimana seminaariin. Heitä kiinnostaa erityisesti ketä on paikalla ja keneen olisi hyvä tutustua. Saattavat poistua kesken seminaarin, jos viiteryhmä on väärä. Asiasanat: sosiaalisuus, ihmiset, Facebook/Twitter-päivitykset Profiili ilmiökentässä Sisältö Tehokas ajankäyttö Suunnitelmallisuus Korkea motivaatio Vastaanottavaisuus Ihmiset Hengailu Spontaanisuus Peruutusriski Kriittisyys

20 Profiili Nautiskelija Hyvän tapahtuman kruunaa mainio tarjoilu Nautiskelijat houkutellaan paikalle poikkeavalla oheistarjoamalla ja hyvillä tarjoiluilla. He ovat suhteellisen herkkiä perumaan tulonsa, koska motivaatio perustuu ulkoisiin seikkoihin. Asiasanat: oheistarjoilut, erikoisuudet, esitykset, jälkitilaisuudet, musiikki, meininki Profiili ilmiökentässä Sisältö Tehokas ajankäyttö Suunnitelmallisuus Korkea motivaatio Vastaanottavaisuus Ihmiset Hengailu Spontaanisuus Peruutusriski Kriittisyys

21 Profiili Tuulettujat Uusia näkökulmia tässä haetaan Tuulettujat hakevat seminaareista irtiottoa toimistoarjesta. Työkiireiden keskellä seminaarit toimivat tilaisuutena tuulettaa, levätä ja löytää uusia ajatuksia. Asiasanat: assosiaatiot, vapaus, pilkkiminen, rentous, innostus Profiili ilmiökentässä Sisältö Tehokas ajankäyttö Suunnitelmallisuus Korkea motivaatio Vastaanottavaisuus Ihmiset Hengailu Spontaanisuus Peruutusriski Kriittisyys

22 Profiili Oppija Käyn seminaareissa, jos niissä on työni kannalta hyödyllistä sisältöä Oppijat on asiakeskeisiä seminaarikävijöitä. He tulevat relevantin sisällön vuoksi. Osalla on oma projekti alkamassa. Tyypillisesti kirjoittavat muistiinpanoja. Asiasanat: sisältö, puhujat, hyödyntäminen, teemat, caset Profiili ilmiökentässä Sisältö Tehokas ajankäyttö Suunnitelmallisuus Korkea motivaatio Vastaanottavaisuus Ihmiset Hengailu Spontaanisuus Peruutusriski Kriittisyys

23 Kummiprofiilit Läheinen suhde kummilapseen Spontaanisuus Suunnitelmallisuus Etäinen suhde kummilapseen

24 2. Ratkaistava ongelma Kirkon näkökulmasta monta eri näkökulmaa: Miten vähennetään jäsenkatoa Miten lisätään jäsenten kokemaa arvoa Miten kohdataan nuoria aikuisia Miten palvellaan nuoria aikuisia Miten tuetaan lapsen kasvua Miten säilytetään lapsi-/perhetyön resursseja kustannustenleikkauspaineessa

25 2. Ratkaistava ongelma Kummin näkökulmasta: Miten voin olla parempi kummi Miten muistan kummilapsen merkkipäivät harrastukset, kiinnostuksen kohteet jne. Miten tuen vanhempia kasvatuksessa kuinka vahvistan lapsen itsetuntoa voinko auttaa hengellisessä kasvatuksessa, miten? voinko auttaa moraalikysymysten käsittelyssä kuinka olla luotettu aikuinen kuinka olen sopivasti läsnä ja tavoitettavissa Miten tutustun kummilapseeni ja lapsi minuun Miten jaamme yhteisiä kokemuksia

26 3. Nykytila Mitä kirkko tällä hetkellä tarjoaa kummeille ongelman ratkaisuksi: kummitodistus -> nimi & kaste- vai myös syntymäaika? konfirmaatiojumalanpalvelus -> käsi pään päälle

27 4. Ongelmat nykypalvelussa Ei palvelua. Ei kirkolla, eikä muutenkaan.

28 Etäinen suhde kummilapseen 5. Palvelu ihannetilanteessa Läheinen suhde kummilapseen Yhteiset kokemukset Kasvatustuki Spontaanisuus Suunnitelmallisuus Hätäapu Ennakointi

29 Arvon muodostuminen yleisesti C) Vastaavuus identiteettiin ja henkilökohtaisiin merkityksiin 6 Tee minusta parempi ihminen Miten hyvin palvelumalli mahdollistaa asioita, joita asiakas haluaa oppia, oivaltaa ja saavuttaa? B) Vastaavuus tunnetason odotuksiin 5 4 Ymmärrä ja tue mitä haluan tuntea Tarjoa juuri minulle sopivia vaihtoehtoja Miten hyvin palvelumalli sopii mielikuviin ja tuntemuksiin, joita asiakas haluaa kokea? A) Vastaavuus toiminnalliseen tarpeeseen Tee asiasta helppo Auta minut prosessin läpi Mahdollista asian toteuttaminen Miten vaivattomasti ja sujuvasti palvelumalli toteuttaa asiakkaan tavoitteen?

30 6. Ratkaisuja ongelmiin

31 Kirkon näkökulmasta: Kohtaamisten moninkertaistaminen

32 7. Mitä voidaan kokeilla Tapahtumia kummi&kummilapsi-iltoja, leirejä, matkoja jne. samalla voi testata myös kasvatuksellisia sisältöjä Muistutuksia lupaa viestintään kastetilaisuudessa valmiita palveluita hyödyntäen sähköposti tai tekstiviestimuistutus Yhteisöllisyyttä hyödyntäen vaikka Kotimaa24:sta tai muuta valmista keskusteluryhmää

33 Ideoiden kokeilukelpoisuuden arviointi Nopeus Nopea Hidas Monimutkainen Yksinkertainen Toteutuskelpoisuus

34 8. Miten mitata kokeiluita Asiakaskokemus Erinomainen Heikko Pieni Suuri Liiketoiminta-arvo

35 Nettosuositteluindeksi Net Promoter Score (NPS) = suosittelijoiden % - hylkijöiden % HYLKIJÄT NEUTRAALIT SUOSITTELIJAT Käytännössä NPS voidaan kysyä osana muuta tutkimusta tai erikseen. Yksi kysymys, jolla asiaa selvitetään on aina sama: Kuinka todennäköisesti suosittelisit käyttämääsi palvelua ystävällesi tai kollegallesi asteikolla 0-10?

36 9. Mikä muuttuu?

37 Viestintä Verkkopalvelut Palvelut Asiointipalvelut Työnjako, roolit, prosessit Lähijohtaminen Suhtautuminen asiakkaisiin Visio tulevasta Suhtautuminen työntekijöihin

38

39

40

41

42

Creen Care. Mitä jos tulevaisuuden luontopalvelut löytyisivätkin menneisyydestä? Heikki Savonen 19.09.2013 Lepaa

Creen Care. Mitä jos tulevaisuuden luontopalvelut löytyisivätkin menneisyydestä? Heikki Savonen 19.09.2013 Lepaa Creen Care Mitä jos tulevaisuuden luontopalvelut löytyisivätkin menneisyydestä? Heikki Savonen 19.09.2013 Lepaa Perustettu tammikuussa 2009 + 45 palvelumuotoilijaa Suomen paras ja kokenein palvelumuotoilutiimi,

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti Henkilökohtainen raportti Respondent Name 21.01.2015 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Johdanto Kohtaamme päivittäin tutun ongelman:

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Kokeillaan 1.0. Innostaa, yhdistää ja uudistaa

Toukokuu 2014. Kokeillaan 1.0. Innostaa, yhdistää ja uudistaa Toukokuu 2014 Kokeillaan 1.0 Innostaa, yhdistää ja uudistaa SISÄLLYS Kokeillaan 03 Kokeilukulttuuri 04 Arviointi ja viestintä 07 Miten aloittaa kokeilu ja edetä? 08 LIITE Muutostrendit 10 02 Kokeillaan

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot