Nuorten TEKOpaja-hanke / Pieksämäen nuorten työpaja POTKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten TEKOpaja-hanke / Pieksämäen nuorten työpaja POTKU"

Transkriptio

1 Nuorten TEKOpaja-hanke / Pieksämäen nuorten työpaja POTKU

2 Potkussa mennään metsään - sosiaalinen vahvistaminen nuorten työpaja Potkussa Potku-valmennuksen tärkeimmät periaatteet Ratkaisukeskeisyys Kysyttävä tyhmiä kysymyksiä, jotta valmentautujalla syntyy omia oivalluksia ja hän motivoituu oman elämänsä suunnitteluun Ei tehdä puolesta eikä tarjota valmiita vastauksia, vaan etsitään yhdessä mahdollisia ratkaisuja eri näkökulmista katsoen Mitä sinun omasta mielestäsi asialle pitäisi tehdä, että Valmentautujien herättely ; tarkoituksena, että valmentautuja alkaa lopulta valmentaa itse itseään ja ottaa vastuuta omasta elämästään elämän eri osa-alueilla itsensä tarpeettomaksi tekeminen Etsitään yhdessä jokaisen nuoren oma juttu tai yksilöllinen polku (henkilökohtainen pajasuunnitelma/vattyöskentely) suurin osa nuorista ei tiedä mitä haluaisi tehdä isona Pyritään kääntämään vaikeudet mahdollisuuksiksi negatiivisuuden kehältä positiivisuuden kehälle Ei anneta sijaa ajattelulle, että minusta ei ole mihinkään Opetellaan omien tekojen/valintojen merkitystä syy/seuraus-suhteen ymmärtäminen Sanktiot eivät toimi nuorilla palkkiot positiivisesta käytöksestä/sitoutumisesta pajan toimintaan toimivat paremmin

3 Dialogisuus Pyritään kohtaamaan nuori aidosti tasavertaisena ja yksilöllisesti hänen elämäntilanteensa huomioiden Valmentautuja on oman elämänsä paras asiantuntija! kuuntelemisen taito korostuu/ammattilainen ei voi aina tietää mikä on nuorelle parasta Otetaan vaikeatkin asiat rohkeasti esille ja puhutaan niistä niiden oikeilla nimillä valmennus tehostuu, kun mennään suoraan asian ytimeen molemmin puolinen avoimuus Nopea reagointi; puututaan asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ettei ongelmat ehdi kasaantua palveluohjaus ja verkostotyö

4 Voimavarakeskeisyys Etsitään yhdessä valmentautujan vahvuudet/voimavarat ja tuetaan niitä jokaisella valmentautujalla on piileviä kykyjä ja ne pitää kaivaa esiin; pienetkin asiat voivat olla erittäin tärkeitä (esim. musiikki, kädentaidot) Usein omien vahvuuksien tunnistaminen on vaikeaa valmennuksen merkitys korostuu Itsetunnon vahvistaminen ja minäpystyvyyden tunnistaminen onnistumisen kokemusten kautta Positiivinen/rakentava palaute terveen itsetunnon edistäjänä kukaan ei ole luuseri, vaan kaikilla on mahdollisuus onnistua elämässä Tarkoituksena lisätä valmentautujan selviytymisuskoa paistaa se päivä risukasaankin Pyrkimys kiiruhtaa hitaasti elämässä eteenpäin omien yksilöllisten tavoitteiden ja urapolun mukaisesti elinikäinen oppijuus Rohkaisu, kannustaminen, motivointi Tukiverkko saattaa puuttua tai kasvuympäristö ei ole ollut tarpeeksi kannustava sukupolvien yli menevä syrjäytymiskierre katkaistava

5 Toiminnallisuus Tekemällä oppijoita/erilaisia oppijoita; toiminnallisuuden merkitys korostuu Käytettävä vaihtoehtoisia toiminnallisuuteen perustuvia opetusmenetelmiä toiminnallinen oppiminen Pelkkä työtoiminta ei riitä; tarvitaan vastapainoa arkiselle aherrukselle Tarjotaan onnistumisen kokemuksia toiminnallisten menetelmien kautta voimaantuminen Viedään turvallisesti epämukavuusalueille mm. ryhmävalmennuksen eri keinoin Se mikä ei tapa, vahvistaa Elämässä tulee aina vaikeita asioita eteen, mutta ne on kohdattava ja ratkaistava Heittäytyminen ja rajojen rikkominen

6 Kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terve sielu terveessä ruumiissa Terveellinen ruokavalio ja terveet elämäntavat Ruokalatoiminta säännöllisen ruokailun ja terveellisen ruokavalion merkitys pelkällä kahvilla ja tupakalla ei jaksa arjessa sairastelut/fyysiset/psyykkiset ongelmat Nuorten sairaanhoitajan hyvinvointiryhmä käsitellään valmentautujien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tärkeitä asioita Liikunta ja harrastukset Vapaa-aika monelle nuorelle hankalaa aikaa, jos ei ole harrastuksia tai ystäviä Kokeillaan yhdessä eri harrastuksia Hyvä harrastus voi olla lottovoitto ei notkuta kaupoilla pahan teossa Onnistumisen kokemukset Terveyden edistäminen ja jaksaminen arjessa

7 Luontoelämykset Luonnon positiiviset terveysvaikutukset Stressitaso laskee Keskittymiskyky paranee Vastustuskyky paranee Oppimisympäristö nuotiolla Hidas aika; pysähdytään miettimään elämää ja tulevaisuutta Tulen rauhoittava elementti helppo keskustella elämän tärkeistä asioista Luonnosta vieraantuminen tarjotaan mahdollisuuksia luontoharrastuksille Opetellaan nauttimaan pienistä asioista Tarjotaan terveitä kiksejä nujertamaan päihteiden käyttöä Liikkeellä pysyminen erittäin tärkeää Vuorokausirytmin ylläpitäminen lomaltapaluu-sydrooma liikkeen pysähtyessä Rutiinit ja selkeä viikkorytmi/struktuuri auttavat pysymään liikkeellä ja sitoutumaan pajan toimintaan Etsivän nuorisotyön tuki korostuu nuoren kadotessa Nuorisotakuu auttaa saamaan nuoria liikkeelle ja aktivoi heitä ottamaan vastuuta omasta elämästään

8 Nuoret kartoittivat syksyllä 2012 nykynuorten ongelmia ja vahvuuksia Partaharjun maastoissa tehdyssä ryhmätehtävässä. Nykynuoren ongelmat/haasteet Nykynuoren voimavarat/vahvuudet Itsetunto Hygienia Siivoaminen Koulukiusaaminen Vuorokausirytmi Peliriippuvuus Mielenterveyden ongelmat Päihteet Ruokavalio vastustuskyky heikko sairastelut Rahankäyttö/taloudenhallinta, pikavipit Virastoasiointi/tukien hakeminen Voimavarojen/oman osaamisen/taitojen tunnistaminen Perheolot/ympäristötekijät Nettiriippuvuus Syrjäytyminen Huono kunto Laiskuus Väkivaltaisuus Koulutuksen puuttuminen Käytöstavat Liikkuminen Motivaation puute Sosiaalisten tilanteiden pelko Oppimisvaikeudet Keskittymisvaikeudet Kaverit, ystävät Harrastukset, liikunta ja urheilu Mielekäs tekeminen Raha Eläimet Kahvi Lääkkeet Asunto Luonto Työ Terveys Motivaatio Perhe, kummit, sukulaiset, ympäristö Omat taidot & osaaminen Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvä itsetunto Tavallinen arki sujuu mutkattomasti Talous on kunnossa Koulu/opiskelu Myönteinen minäkuva/tukeminen Motivaatio Onnistumisen kokemukset Toiminnallisuus Vuorokausirytmin löytyminen Myönteinen palaute Pyrkimys muutokseen Uusien asioiden oppiminen Avun pyytäminen Tämänhetkinen elämäntilanne/muuttuminen

9 Potkun viikko-ohjelma vko 10 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työtoiminta LASKIAISRIEHA Työtoiminta Työtoiminta Työtoiminta UHOMÄELLÄ klo Kahvi Kahvi Kahvi Kahvi Työtoiminta Hyvinvointiryhmä Työtoiminta Työtoiminta klo Etsivät Annu ja Ida pajalle klo Lounas + kahvi Lounas + kahvi Lounas + kahvi Ei ruokaa tänään... Mediapaja vierailulle Työtoiminta Työtoiminta Työtoiminta klo

10 POTKUN VALMENNUSMUODOT Työvalmennus Neljänä päivänä Potkun kädentaitopajoilla ja ruokalassa Työkyvyn ja taitojen edistäminen yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan räätälöidyllä työtoiminnalla Kiinnostuksen kohteet, kyvyt ja valmiudet huomioidaan pajajakson sisällön/tavoitteiden suunnittelussa Työtehtävät mielekkäitä vaatimustasoltaan Vastuu omasta kehittymisestään Tekemällä oppiminen keskeistä motivaatio ja sitoutuminen Työvalmentaja tukee, ohjaa ja motivoi tuetaan myös valmentautujan elämänhallintaa Harjoitellaan myös yhteistyötaitoja sekä opetellaan mm. säännöllisyyttä, siisteyttä ja huolellisuutta Yksilö- ja ryhmävalmennus sekä verkostoyhteistyö tukevat ja täydentävät

11 Yksilövalmennus Pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaisesti valmentautujan elämänhallintaa, arjentaitoja ja toimintakykyä. Tarvittaessa työ- ja toimintakyvyn arviointia Arviointijakson alussa henkilökohtainen pajasuunnitelma Tuetaan koulutus- ja urasuunnittelussa sekä motivoidaan ottamaan vastuuta omasta elämästään keskusteluiden ja toiminnallisten menetelmien avulla Muutostyön pilarit Seurataan ja arvioidaan valmentautujan pajajakson sujumista ja pajasuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista Sosiaalista vahvistamista, kuuntelua, keskusteluita, valmentautujan asioiden selvittelyä ja hoitamista palveluohjausta Yksilövalmentajan tarjoama ohjaustuki korostuu nivelvaiheissa Työ- ja ryhmävalmennus tukevat

12 Ryhmävalmennus Toiminta-tiistai yhteistoiminnallinen päivä vaihtuvassa ympäristössä mm. luontoretket, yritysvierailut, liikunta, kulttuuritapahtumat, ympäristökasvatus, erilaiset pelit sekä seikkailukasvatuksen harjoitteet Tavoitteena itsetunnon ja ryhmätyötaitojen kehittäminen työelämää ja opiskelua varten. Vastuun ottaminen itsestään, muista ja ympäristöstään Harrastusmahdollisuudet fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä sosiaaliset suhteet Epävarmuuden sietokyky ja ongelmanratkaisutaidot Yhteisöllisyys, vuorovaikutus, toiminnallisuus ja yhdenvertaisuus Kokemuksien jakaminen yhdessä tekemällä Vertaistuki Ryhmäkeskustelut mm. elämänhallinta, työllistyminen ja koulutus Tärkeää tietoa ryhmän kemiasta ja erilaisista rooleista ryhmässä Palautekeskustelut ja itsearvioinnit positiivista tietoa ko. toiminnan tarpeellisuudesta ja merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä. Suunnitellaan yhdessä rohkaisemalla nuoria ottamaan yhteisöllisesti vastuuta toimintojen toteutuksesta Työ- ja yksilövalmennus tukevat

13 Hankkeen aikana kokeiltuja ryhmävalmennuksen menetelmiä ovat mm.: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ympäristökasvatus/Green Care Metsästys Vaellukset/marjastus/sienestys Kalastus Kaverikoiratoiminta Seikkailukasvatus Leiritoiminta Geokätköily Frisbeegolf Vierailut pajoille, yrityksiin, kulttuuritapahtumiin, messuille ja oppilaitoksiin Musapaja Valokuvauskurssi Lyhyt elokuva-projekti Erilaiset testit/kyselyt liittyen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin TYHY-toiminta (keilaus, Megazone, curling) Pelipäivät nuorisokahvilalla Naurujooga Kuntosali Uinti

14 Ei se yhteiskunta vaan pyöri sillä tavalla, että jäädään kotiin makaamaan; nuoret täytyy saada liikkeelle! Todellakin, todellakin, todellakin! Kiitos!

Starttivalmennussuunnitelma

Starttivalmennussuunnitelma Starttivalmennussuunnitelma Helsingin Diakonissalaitos Sisältö 3 Johdanto 3 Starttivalmennuksen yleiset tavoitteet 4 Mistä starttivalmennus muodostuu 5 Starttivalmennuksen teemat 8 Elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

ympärillä pyörii. Ja sitte tää on niin kun tullu semmonen

ympärillä pyörii. Ja sitte tää on niin kun tullu semmonen antanu ensinnäkin tämmösiä uusia tuttavuuksia. On saanu mut näkemään elämässä on paljon, paljon muutakin kun vaan se oma pieni napa, jonka OPINPOLKU ELÄMÄÄN - OPINTOVALMENNUS ympärillä pyörii. Ja sitte

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA 2012 SOVATEK. TYÖVALMENNUS Tuotantolähtöisyydestä palvelukeskeisyyteen. -Punainen Talo- TyöVarikko työpajat, Joutsa ja Hartola

LAATUKÄSIKIRJA 2012 SOVATEK. TYÖVALMENNUS Tuotantolähtöisyydestä palvelukeskeisyyteen. -Punainen Talo- TyöVarikko työpajat, Joutsa ja Hartola KESKI-SUOMEN TYÖPAJOJEN PALVELUPALETTI LAATUKÄSIKIRJA 2012 TYÖVALMENNUS Tuotantolähtöisyydestä palvelukeskeisyyteen -Punainen Talo- Työpajojen palvelut merkitty taulukko rastilla. KESKI-SUOMEN TYÖPAJOJEN

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Kempeleen etsivä nuorisotyö

Kempeleen etsivä nuorisotyö Kempeleen etsivä nuorisotyö Sari Okkonen Laura Sinkkonen 21.1.2015 Sisältö Johdanto... 3 Mitä etsivä nuorisotyö on?... 4 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä... 5 Yhteistyö... 5 Muu toiminta... 6 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi AMK 2014 PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Mylläri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KEMPELEEN NUORISOTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Kempeleen kunnan nuorisotoimi tarjoaa vuonna 2014-2015 ennaltaehkäisevää, lasten mielipiteet huomioivaa ja lasta sekä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Hyvinvoinnin valmentamisen opas Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo 15-16. Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta.

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita.

Opiskelupaikka olisi terveellinen, niin että ei olisi esimerkiksi hometta tai muit haitallisia aineita. Fyysinen oppimisympäristö Homeeton koulu ja lähellä kotia. Kaikki kohdat periaatteessa tärkeitä, mutta jäi mietityttämään mitä tällä kyselyllä haetaan. Pieni koulu on parempi. Hyvä fyysinen oppimisympäristö

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS. Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus. Ohjaajan kansio VAVA II

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI. La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS. Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus. Ohjaajan kansio VAVA II LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus Ohjaajan kansio VAVA II ELIAS Elinikäinen oppiminen arjen sisältönä -oppimiskokonaisuus

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Sosiaalisen vahvistamisen toteutuminen Nuottavalmennuksessa

OPINNÄYTETYÖ. Sosiaalisen vahvistamisen toteutuminen Nuottavalmennuksessa OPINNÄYTETYÖ Sosiaalisen vahvistamisen toteutuminen Nuottavalmennuksessa työntekijöiden kokemana Selvitys Nuorisokeskus Anjalassa Maiju Mikkonen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op)

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen OHJAAJAN OPAS Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen 2 Lukijalle! Suurin osa nuorista suorittaa opintonsa menestyksellisesti ja aikataulussa ja siirtyy tämän jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin.

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus.

Lisätiedot

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen

Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen Arjen taidot -tietopankki Materiaalia rikoksista tuomittujen arjessa selviytymisen ja elämänhallinnan edistämiseen L a r i M i i k k u l a i n e n SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. RIKOKSISTA TUOMITTUJEN

Lisätiedot