Räjähdystarvikkeiden käyttö, varastointi ja kuljetus käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen luuhinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Räjähdystarvikkeiden käyttö, varastointi ja kuljetus käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen luuhinnassa"

Transkriptio

1 Työraportti Räjähdystarvikkeiden käyttö, varastointi ja kuljetus käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen luuhinnassa Pasi Tolppanen Matti Kokko Heinäkuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI Puhelin (09) Fax (09)

2 Työ r a p o r t t i Räjähdystarvikkeiden käyttö, varastointi ja kuljetus käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen louhinnassa Pasi Tolppanen Matti Kokko Heinäkuu 1998

3 SAA TE RAPORTIN TARKASTAMISESTA JA HYVÄKSYMISESTÄ TEKIJÄ ORGANISAATIO: Saanio & Riekkola Oy Laulukuja HELSINKI TILAAJA: Posiva Oy Mikonkatu 15 A HELSINKI TILAUSNUMERO: 9538/98/JPS TILAAJAN YHDYSHENKILÖ Jukka-Pekka Salo ~-j Posiva Oy KONSULTIN YHDYSHENKILÖ Reijo Riekkola Saanio & Riekkola Oy TYÖRAPORTTI RÄJÄHDYSTARVIKKEIDEN KÄYTTÖ, VA RASTOINTI JA KULJETUS KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSTILOJEN LOUHINNASSA TEKIJÄT: ~ Pasi Tolppanen TkL Matti Kokko Ins. TARKASTAJA: /~ ~~ekkola toimitusjohtaja

4 Työ r a p o r t t i Räjähdystarvikkeiden käyttö, varastointi ja kuljetus käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen louhinnassa Pasi Tolppanen Matti Kokko Saanio & Riekkola Oy Heinäkuu 1998 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 2 RAJAHDYSTARVIKKEIDEN KÄYTTÖ, VARASTOINTI JA KULJETUS KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSTILOJEN LOUHINNASSA TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen rakentamisessa tehdään louhintaa tutkimus-, rakentamis- ja käyttövaiheissa yhteensä lähes 40 vuoden ajanjaksolla. Suurin osa louhinnoista on maanalaista, mutta myös maan päällä suoritetaan louhintaa teiden ja rakennusten pohjarakentamisen yhteydessä. Teoreettinen kokonaislouhintamäärä perustapauksessa on noin m 3. Louhinnassa tarvitaan räjähdysaineita yhteensä noin kg ja räjäytysnalleja noin kpl. Koska louhinta ajoittuu pitkälle ajalle ja louhintamäärät ovat suuria, tarvitaan räjähdystarvikkeita varten pysyvät varastot. V arastoinnille on haettava hyväksyntä viranomaisilta. Louhinta-aikana työmaalle tehdään 1-2 räjähdysainekuljetusta viikossa. Räjähdysaineiden käyttöä, kuljetusta ja varastointia säädetään lailla ja asetuksilla, jotka ovat viime vuosina tiukentuneet. Tarvikkeiden käsittelyssä tulee aina olla riittävä pätevyys ja ammattitaito. Räjähdysaineiden käytössä 1990-luvulla on sattunut kolme kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Kaikissa tapauksissa syynä on ollut huolimattomuus. Määrä on huomattavasti edellisiä vuosikymmeniä alhaisempi. A vainsanat: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, louhinta, räjähdysaine

6 3 TRANSPORT, USE AND STORAGE OF EXPLOSIVES FOR THE EXCA VA TION OF THE REPOSITORY OF SPENT NUCLEAR FUEL ABSTRACT During the project of the final disposal of spent fuel, rock will be excavated at investigation, construction and disposal phases for almost 40 years. Most of the excavations are done underground but some road and foundation work, too, will consist of blasting. Total amount of excavation will be approximately m 3. During the excavation work, the amount of explosives will be some kg and pcs. of detonators. Three stores for the explosives and one for the detonators are needed. For the storage, the permission by authorities is required. During the excavation stages 1-2 explosive transports per week to the site are needed. Use, transport and storage of explosives are controlled by special laws and decrees, which have been restricted during the last few years. Handling of explosives always requires skill and competence and passing of special courses. Since the beginning of 1990's, three death accidents caused by explosives has occurred. In all three cases the main reason has been carelessness. The number is smaller than the average during the past decades. Keywords: Nuclear waste, final disposal, spent fuel, excavation, explosives

7 4 SISÄLL VSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT... 3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LOUHINTA SOVELTUVAT RÄJÄHDYSAINEET LOUHINTARÄJÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ SÄÄTELEVÄT OHJEET, LAIT JA ASETUKSET VARASTOINTI JA KULJETUS RÄJÄHDYSAINEIDEN VARASTOINTI KULJETUS TÄRINÄT YLEISTÄ T ÄRINÄ VAIKUTUS KÄYTTÖVAIHEEN LOUHINNOISSA RÄJÄ YTYSTYÖ MAAN PINNALLA ONNETTOMUUDET YHTEENVETO LÄHDEVIITTEET LIITTEET... 21

8 5 1 YLEISTÄ Tässä raportissa on esitetty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen liittyvä räjähdysaineiden käyttö, kuljetus ja varastointi sekä niistä aiheutuvat onnettomuusriskit ja louhintatärinät. Raportissa on myös esitetty räjähdysaineiden käsittelyä ja käyttöä varten huomioitavat lait, asetukset ja ohjeet. Perustapauksessa (tapaus P) loppusijoituslaitoksessa kapseloidaan ja loppusijoitetaan Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten 40 vuoden toiminnasta kertyvä käytetty polttoaine. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilat louhitaan syvälle kallioperään (Kuva 1-1 ). Perusratkaisun mukaiset loppusijoitustilat koostuvat kolmesta pystykuilusta, loppusijoitustilaa kiertävästä keskustunnelista, sijoitustunneleista sijoitusreikineen ja muista oheistiloista. Loppusijoitustilojen kokonaistilavuus perustapauksessa on m 3 (Taulukko 1-1). Sijoitustunnelit ovat noin 200 m pitkiä ja louhittu 25 m välein. Sijoitustunneleiden lattiaan porataan täysprofiiliporauksena pystysuorat reiät polttoainekapseleille. Reikien etäisyys toisistaan on noin 8,0 m. Kuva 1-1. Loppusijoitustilojen periaatteellinen lay-out.

9 6 Taulukko 1-1. Loppusijoitustilojen teoreettinen laajuus 500 m:n syvyydessä: tapaus P. Tila Tutkimuskuilu 0 Tutkimusperät (arvioitu) Keskustunneli Henkilökuilun alapään tilat Henkilökuilu Tunneli kapselikuilulle Kapselikuilu Risteysten viisteet Lastauspaikat Käyttö- ja käytöstäpoistojätehalli Muut tilat Sijoitustunnelit Sijoitusreiät 3 Tilavuus, m Hankkeen vaihe tutkimusvaihe tutkimusvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rakentamisvaihe rak.- 1 käyttövaihe käyttövaihe Yhteensä ) louhitaan v ja käytetään myöhemmin työkuiluna Perustapauksessa loppusijoituslaitoksen rakentamisessa louhintaa tehdään tutkimus-, rakentamis- ja käyttövaiheissa yhteensä lähes 40 vuoden aikana vuosina Käyttövaiheen jälkeen vuosina maanpäällinen laitos puretaan ja aktiiviset osat sijoitetaan loppusijoitustilaan, joka täytetään ja suljetaan. Jos voimalaitosten käyttöikää pidennetään, muuttuu loppusijoitustilojen tilavuus. Kahdenkymmenen vuoden käyttöiän pidennys (tapaus Y) aiheuttaa n m 3 tilavuuden kasvun.

10 7 2 LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LOUHINTA Loppusijoituslaitoksen rakentaminen aloitetaan tutkimusvaiheessa (v ) louhimaha pystykuilu ylhäältä alaspäin normaalilla kuilunajotekniikalla poraamalla ja räjäyttämällä. Tutkimuskuilun halkaisija on n. 8 m. Samassa yhteydessä louhitaan myös tutkimustunnelit, joiden määrä on vielä avoin. Tutkimustilojen tilavuudeksi on tällä hetkellä arvioitu 1200 m 3 (Taulukko 1-1). Tutkimuskuilusta ja -tunneleista tehtävän kallioperän karakterisoinnin jälkeen aloitetaan tunneliston louhinta. Niin sanotussa rakentamisvaiheessa (v ) louhitaan keskustunneli, kapseli- ja henkilökuilu, maanalaiset oheistilat ja noin kymmenen sijoitustunnelia. Tunnelilouhinta tullaan tekemään perinteistä poraus-räjäytysmenetelmää käyttäen. Kaksi muuta kuilua, kapseli- ja henkilökuilu, louhitaan joko täysprofiililouhintana tai avaus-avarrus- tekniikkaan perustuvalla kuilunajomenetelmällä. Kuilujen rakentamisen aikana samanaikaisesti louhitaan muita loppusijoitustilan tunneleita. Louhe nostetaan maan pinnalle työkuilun hissillä ja kuljetetaan edelleen varastoitavaksi läjitysalueelle. Louheen varasto- ja murskausalueen laajuus on n. 5 ha. Rakennusvaiheessa suoritetaan louhintaa myös maanpäällä laitosalueen tie- ja aluerakentamisessa. Arvioitu avolouhintamäärä on m 3 ktr ilman uusien laitosalueelle johtavien teiden rakentamista. Rakennusvaihe kestää n. 10 vuotta, josta louhinta-aika on arviolta n. 6 vuotta. Maan pinnalla tehtävät louhinnat kestävät arviolta n kk. Louhintamäärät ovat suurimmat käyttövaiheessa (v ), jolloin loppusijoittamisen rinnalla rakennetaan sijoitustunneleita urakkaluonteisesti joka kolmas tai neljäs vuosi. Sijoitustunneleista noin kymmenen on louhittu jo rakentamisvaiheessa. Louhinta tehdään poraus-rä j äytystekniikalla. Louhittava kokonaismäärä maan alla ja kuiluissa on n m 3 ktr. Louhittaessa poraus-räjäytysmenetelmällä työteknisistä syistä seuraa aina n. 8 %:n ylilouhinta. Maan pinnalla avolouhintaa tehdään n m 3 ktr. Kokonaislouhemäärä muutettuna irtokuutioiksi on siten noin m 3 itd. Poraamisen ja räjäyttämisen vaihtoehtoisena menetelmänä on esitetty mekaanista täysprofiililouhintaa, mutta menetelmään liittyy vielä joukko teknisiä epävarmuuksia. Tekniikan kehittymistä seurataan jatkuvasti.

11 8 3 SOVELTUVAT RÄJÄHDYSAINEET Loppusijoitustilojen louhinnassa käytettäviksi räjähdysaineiksi valitaan sellaiset, joilla kiven irrottaminen varmasti ja hallitusti onnistuu, ja joiden aiheuttama rikkonaisuusvyöhyke tunnelin seinämässä on mahdollisimman pieni. Jotta räjäyttäminen olisi hallittua, tulee käytettävän räjähdysaineen olla patrunoitua. Poraustarkkuus ja räjähdysaineiden aiheuttamat rikkonaisuusvyöhykkeet (Taulukko 3-1) huomioiden, on pienin mahdollinen rikkonaisuusvyöhyke tunnelin ympärillä cm. Katkon pohjalla saattaa vyöhyke olla hieman suurempi pohjapanoksen vaikutuksesta. Räjähdysainetta valittaessa huomioitavaa on myös se, että kenttäreikien aiheuttama rikkonaisuusvyöhyke ei saa olla reunareikien aiheuttamaa vyöhykettä suurempi. Kuvissa 3-1 ja 3-2 on esitetty esimerkit keskus- ja sijoitustunneleiden poraus- ja panostuskaavioista. Taulukko 3-1. Loppusijoitustilan louhintaan soveltuvien räjähdysaineiden aiheuttamat rikkonaisuusvyöhykkeet (Vuolio 1991 ). Räjähdysaine Koko Panostusaste Rikkonaisuusvyöhyke (mm) (kg dynlm) (m) K-putkipanos 17 X 460 0,07 0,06 F-putkipanos 11 X 460 0,063 0,1 F-putkipanos 17 X 460 0,13 0,3 A-putkipanos 22 X ,42 0,6 A-putkipanos 25 X ,54 0,9 Aniitti 28 X 430 0,64 1,2 Aniitti 32 X 430 0,90 1,7 Sytytysjärjestelmässä vaihtoehtona on käyttää joko sähköttömiä Nonel GT!f -räjäytysnalleja tai V Aff-sähkönalleja. Hidasteilla määrätään yhtäaikaisesti räjähtävien panosten määrää ja ohjataan räjähdyksen kulkua. Nonel-nalleissa on mahdollisuus erillisten kytkentäkappaleissa olevien lisähidasteiden ( ms) käyttöön. Jos käytetään sähkönalleja sytytysjärjestelmänä, valitaan ns. tunnelisarjan nallit. Niissä eri numeroiden hidasteväli on n ms. Nailien hidasteiden hajonnat tulee räjäytyssuunnittelussa huomioida. Esimerkiksi käytettäessä lyhythidaste- (L) ja pitkähidastenalleja (P) samassa katkossaja käytössä on suurempi L-nallinumero kuin 13, on P1-nalli jätettävä käyttämättä. Tämä siksi, että hidasteen sisäisen aikahajonnan vuoksi saattaa P1-nalli räjähtää ennen L13-nallia (Vuolio 1991). Tällä hetkellä on kehitteillä digitaalisesti toimivat nallit. Ne voidaan ohjelmoida räjähtämään haluttuna aikana sytytyksestä. Räjäytystyö saadaan siten onnistumaan varmemmin ja oikea-aikaisesti, jolloin tärinät on helpommin hallittavissa. Nailien koeräjäytyksistä ei

12 9 ole toistaiseksi saatavissa kuin kerrottua tietoa. Joka tapauksessa nallien hinta tulee olemaan käytössä olevia suurempi. Asiaa tulee seurata. A = 14.0 m 2 Kaari+ pohja 44 reikää=> F-putki 11 mm Avaus 16 reikää > Aniitti 28 mm Kenttä 20 reikää=> A-putki 22 mm Kenttä 6 reikää => A-putki 25 mm Kenttä 3 reikää > Aniitti 28 mm Aukaisu 2 reikää (~ostamaton) Yhteensä reikää mm 3500 mm ( ) n. 300 mm Kuva 3-1. Esimerkki sijoitustunnelin poraus- ja panostuskaaviosta. A = 30.5 m 2 Kaari 33 reikää => F-putki 11 mm Avaus 16 reikää=> Aniitti 28 mm Pohja 15 reikää => F-putki 17 mm Kevennys 20 reikää => A-putki 22 mm Aukaisu 2 reikää (panostamaton) Kenttä 27 reikää => Aniitti 28 mm Yhteensä m + 2 reikää (Avaus -reiät pohjapanoksena Aniitti 32 mm} 1500 mm 4200 mm 6000 mm 400mm Kuva 3-2. Esimerkki keskustunnelin poraus- ja panostuskaaviosta.

13 10 Raonräjäytysmenetelmää käytettäessä räjähtävä tulilanka on käyttökelpoisin sytytysmenetelmä, mutta se aiheuttaa edellisiin verrattuna suuremman paineiskun (Vuolio 1991). Räjähtävän tulilangan panosmäärä on n. 10 g/m. Räjähdysaineeksi raonräjäytyksessä soveltuvat F 17 - ja F1l-putkipanokset. Pohjapanokseksi soveltuu PX-putkipanos, jonka panostusaste on 35 g dyn (tai 024 dynamiittia 50 g). Joissakin tapauksissa, lähinnä avolouhinnassa, on raonräjäytyksen sytytys tehty pelkän räjähtävän tulilangan avulla. Panostus voidaan suorittaa eriliisiitä moottoroiduilta työtasoilta kuten saksilava-alustalta tai nostokorista (Kuva 3-3) sekä poraus- tai ruiskubetonointilaitteeseen asennetusta miehistökorista. Erillistä panostuslaitetta ei tarvita, sillä räjähdysaineiden tulee olla patrunoituja ja ne asennetaan käsin rtl 2000 Kuva 3-3. Panostukseen soveltuva työalusta, Normet Variomec. Kaikki edellämainitut ovat la-luokan räjähdysaineita. Loppusijoitustilojen louhinnassa (tapaus P) tarvittava kokonaismäärä on kpl nalleja, n. 800 km räjähtävää tulilankaa ja räjähdysaineita n. 600 tonnia (Taulukko 3-2). Taulukko 3-2. Loppusijoitustilan louhinnassa tarvittavat räjähdysainemäärät. Kohde Nallit Räjäht. Fu- ja F11 Aniittipatr. ja Dynamiitti (kpl) tulilanka putki aniittiputki (kg) (k2) * (kg) (kg) - Työkuilu Keskustunneli Henkilö- ja kaps.kuilu Avolouhinta Muut maanalaiset tilat Sijoitustunnelit YHTEENSÄ * panosmäärä noin 10 g/m

14 11 4 LOUHINTARÄJÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ SÄÄTELEVÄT OHJEET, LAIT JA ASETUKSET Räjähdysaineiden hankinta, käsittely ja varastointi on luvanvaraista. Tämän lisäksi panostusta suorittavalla henkilöllä tulee olla vaadittava pätevyys, joko vanhemman panostajantai ylipanostajan pätevyys, sekä kokemusta vaativista räjäytystöistä. Räjähdysaineiden käytöstä, säilytyksestä ja varastoinnista on säädetty louhintatyömaiden osalta Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeissa (410/1986) sekä Räjähdeasetuksessa (473/1993), josta liitteessä 1 on katkelmia soveltuvin osin. Kaivoslouhinnoista on säädetty erikseen. Muita keskeisiä noudatettavia lakeja, määräyksiä, säädöksiä ja ohjeita ovat: Työturvallisuuslaki, 299/58. Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä, Työministeriön päätös räjäytys- ja louhintatöitä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi, 495/93. Panostaja-asetus; 409/86, ja asetus panostaja-asetuksen muuttamisesta, 204/93. Laki räjähdysvaarallisista aineista (263/53) annetun lain muuttamisesta, 674/93; hallituksen esitys, 39/95. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista, 130/80. Työsuojeluhallituksen päätös työmaalla tapahtuvasta räjähdysaineen valmistuksesta, /1014. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä, 147/92. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä, /921. Valtioneuvoston päätös viranomaisten yhteistoiminnasta räjähdysainetarkastusten suorittamisessa, /280. Varastostandardeissa SFS-4397, ja annetaan ohjeet erilaisten varastojen rakennetyypeistä. Räjäytystyötä ja räjähdystarvikkeiden käsittelyä koskevaa säännöstöä on esitetty mm. viitteissä (Lakikokoelma 1997, Vuolio 1991 ja Vuolio 1993). Pääosan laissa ja asetuksissa mainituista luvista ja asiakirjoista hankkii urakoitsija, jolta myös oletetaan asiaankuuluvaa tietoutta, valmiutta ja pätevyyttä räjäytystyössä.

15 - -~ VARASTOINTI JA KULJETUS 5.1 Räjähdysaineiden varastointi Loppusijoitustilan louhinnassa käytettäviä räjähdysaineita varten tarvitaan pysyvät varastot, joita varten on haettava lupa Turvatekniikan keskukselta. Räjähdysaineet ja nallit on varastoitava erillisiin varastoihin. Työn kesto (yli 30 vuotta) edellyttää pysyviä varastoja, sillä tilapäinen varastointilupa on mahdollista saada vain enintään neljä vuotta kestävälle varastoinnille (Räjähdeasetus , Liite 1). Myös päivittäin tarvittava noin kg räjähdysainemäärä edellyttää pysyvää varastointilupaa. Sopiva varastomäärä on neljä, joista kolme on räjähdysaineille ja yksi nalleille. Kukin varasto mitoitetaan 1000 kg:aa varten. Varastot on rakennettava 30*100 mm:n ponttilaudasta joka päällystetään 0,75 mm:n galvanoidulla pellillä (SFS-4398). Varaston on oltava suljettavissa lukolla ja puomilla. Varasto tulee ympäröidä päältä ja sivuilta lujalla metalliverkolla ( esim. 03 k/k # 50 mm) vähintään 1 metrin etäisyydellä seinästä ja kopin tulee olla maadoitettu. Varastojen (1000 kg) suojaetäisyyden yleisestä tiestä tai alueesta, jossa normaalisti ihmisiä oleilee, tulee lain mukaan (Taulukko 5-1) olla vähintään 150 m ja toisistaan 30 m (Kuva 5-1). On otettava huomioon, että 1000 kg:n räjähdysainemäärä vapaasti räjähtäessään aiheuttaa ikkunoiden rikkoutumisen ja kevyiden rakenteiden hajoamisen yli kilometrin päässä. Täten varastoalueen ympärille kannattanee rakentaa suoja valli, joka ohjaa paineaallon pois laitosalueen rakenteista (Kuva 5-2). Vaihtoehtona on siirtää varastoalue edellä esitettyä lain vaatimaa etäisyyttä kauemmaksi laitosalueen keskeisistä rakennuksista. Suojavalliksi riittää maapenger tai louhekasa. Ympäristössä mahdollisesti liikkuvia satunnaisia kulkijoita, esim. marjastajia, voidaan varoittaa asianmukaisin kilvin ja opastein esim m etäisyydellä. SUOJAETÄISYYS 30 m MURSKEKENTTÄ VJ\R!.\STO 1000 kg RAJAHDYSAINEELLE NALLIT MAHDOLLINEN SUOJA-AITA SUOJA-AITA METALLIVERKKO ~ Kuva 5-1. Räjähdystarvikkeiden varastoalue. Aidattu alue n. 40 m * 40 m.

16 13 Taulukko 5-1. Lain määräämät suojaetäisyydet räjähdysainevarastoille. Räjähdysainemäärä, m Suojaetäisyys, L = 15*m 113 Varastojen keskinäinen (k2) (m) etäisyys (m) Säilytyspaikan katolle tai vähintään 1,5 m:n korkeudelle tulee SIJOittaa taulu "RÄJÄHDYSTARVIKKEITA- EXPLOSIV A VAROR". Vastuunalaisen valvojan nimi ja puhelinnumero tulee olla myös näkyvissä. Nimetyllä vastuullisella varastonhoitajalla tulee olla panostajan lupakirja. Räjähteiden määrä on aina merkittävä varastokirjanpitoon. Räjähdystarvikkeiden varastoalueelle tulisi tehdä tilavaraus laitosaluesuunnittelussa. Varastointiluvat anoo ja varastot pystyttää sekä hoitaa urakoitsija m V~STO 1000 kg RAJAHDYSAINEELLE A-A YMPÄRÖIVÄ SUOJA-AITA METALLIVERKKO 4m 14m Kuva 5-2. Räjähdysaineiden varastoalue. Varastot erotettu toisistaan ja ympäristöstä maavallilla. Aidattu alue n. 120 m * 30 m.

17 14 Määräysten mukaan hoidetussa varastoinoissa ei tiettävästi ole työmailla viime vuosikymmeninä tapahtunut onnettomuuksia. Muutamissa tapaturmissa vahingot ovat aiheutuneet huolimattomuuksista ja selkeistä määräysten rikkomisista. 5.2 Kuljetus Räjäytystarvikkeet tuodaan työmaalle normaalina kuorma-autorahtina 1-2 kertaa viikossa rakentamis- ja käyttövaiheen louhintojen aikana. Tutkimuskuiluvaiheessa tarve on n. 3-4 kuljetusta kuukaudessa. Kuljetuksen hoitaa tarvikkeiden myyjä joko suoraan tehtaalta tai alueellisista tukkuliikkeistä. Räjähdysainetehtaita on Suomessa kaksi, Forcit Oy Hangossa ja Vihtavuori Oy Jyväskylässä. Räjähdysaineiden tukkuliikkeitä ovat tyypillisesti alueelliset suuret rautakaupat Kaikissa räjähdekuljetuksissa on otettava huomioon seuraavat keskeisimmät turvallisuusmääräykset räjähdysaineiden kuormaus tulee tehdä siten, etteivät ne pääse kuljetuksen aikana liikkumaan ja kolhiintumaan räjähdepakkausten tulee olla tiiviitä (mieluiten tehdaspakkaukset) ja määräysten mukaan merkitty räjähtävän pommin kuvin muita vaarallisia aineita ( esim. polttoaineita) ei saa kuljettaa samassa ajoneuvossa räjähteiden kanssa ajoneuvossa ei saa samanaikaisesti kuljettaa palovaarallisia tai kipinöintiä aiheuttavia aineita tai tavaroita ( esim. työkalut ja kärryt tulee asettaa siten, että ne eivät pääse kuljetuksessa liikkumaan) mahdollisuuksien mukaan tulee välttää vilkasliikenteisiä väyliä, asutuskeskuksia ja ruuhka-aikoja on vältettävä pysäköintejä kuljetuksen kestäessä ja pysäköitäessä ajoneuvoa on pystyttävä pitämään jatkuvasti silmällä kuorma-autolla, jossa on lämpölava, räjähteitä ei saa kuljettaa tupakanpoltto ajoneuvossa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Kuljetuksessa on noudatettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamisesta on säädetty (Laki ja Liikenneministeriön päätös 147/92). Ajoneuvon tulee olla kuljetukseen soveltuva. Soveltuvuus tarkistetaan katsastuksin. Kuljettajalla tulee olla ajokortin lisäksi asianmukainen ajolupakirja vaarallisten aineiden kuljettamista varten. Kuljettajan tulee myös tuntea kuljetusta koskevat turvallisuusmääräykset Työmaalla räjäytystarvikkeiden kuljetuksessa ja siirtämisessä noudatetaan, mitä Valtioneuvoston päätöksessä 410/1986 on esitetty (23-24 ). Työmaalla saa räjähdystarvikkeita siirtää tarkoitukseen sopivassa ajoneuvossa tai peräkärryssä. Peräkärry llä suurin kerralla kuljetettava räjähdysainemäärä on 100 kg. Yli 100 kg:n, mutta enintään 1000 kg:n siirtoon, joka on loppusijoitustilojen louhinnoissa soveltuva tarkasteluväli, on kuljetusvälineen täytettävä seuraavat vaatimukset. Ajo-

18 15 neuvo tulee aina merkitä räjähtävän pommin kuvalla (eteen ja taakse) tai punaisella (0,3*0,6 m) lipulla. Ajoneuvo merkitään edestä ja takaa räjähtävän pommin kuvalla. Ajoneuvossa tulee myös olla turvallisuusohjeet, ABITIE-teholuokan käsisammutin, vähintään kaksi pyöräkiilaa, ensiapupakkaus, työkalusarja välttämättömien korjausten suorittamiseen ja rahtikirja. Lisäksi ajoneuvon tulee aina olla dieselkäyttöinen, moottorin on oltava tavaratilan etuseinän etupuolella ja liukkaan kelin aikana on käytettävä nastarenkaita. Jos samassa kuormassa kuljetetaan räjähdysaineita ja räjäytysnalleja, saa räjähdysaineita kuormata enintään 300 kg ja nalleja enintään 300 kpl vähintään 1 metrin etäisyydelle toisistaan. Jos räjähdysaineita ja räjäytysnalleja kuljetetaan eri ajoneovoissa (esim. räjähdysaine autossa ja nallit peräkärryssä), määräytyy sallittu kuljetusmäärä kantavuuden mukaan. Henkilö saa kerrallaan kantaa enintään 25 kg räjähdysainetta. Räjähdysaineen tulee olla pakattuna alkuperäispakkaukseen tai muuhun laatikkoon, jossa on asianmukaiset merkinnät sisällöstä. Nallit siirretään eri laatikossa.

19 16 6 TÄRINÄT 6.1 Yleistä Louhinnassa syntyvät tärinät ja niiden vaikutukset ympäristössä riippuvat käytettävästä räjähdysaineesta, räjähdysaineen määrästä ja yhtäaikaa räjähtävien reikien lukumäärästä. Luonnollisesti läheiseen rakenteeseen vaikuttava tärinä riippuu myös etäisyydestä räjäytyspisteeseen ja väliaineesta, jossa paineaalto etenee. Seuraavassa on esitetty periaatteellinen tärinätarkastelu. Esitetyt kaavat, lukuarvot ja laskennat perustuvat viitteeseen (Vuolio 1991 ). Lopulliset laskentaparametrit tarkentuvat koeräjäytysten ja louhintatyön aikana havaittujen ilmiöiden perusteella. 6.2 Tärinävaikutus käyttövaiheen louhinnoissa Käyttövaiheessa yhtäaikaisesti louhitaan sijoitustunneleita ja loppusijoitetaan polttoainekapseleita. Seuraavassa on tarkasteltu soveltuvaa varoetäisyyttä louhinnoissa. Sijoitustunnelin räjäytyksessä käytetään 4 m:n katkonpituutta, ominaispanostusastetta 0,91 kg-dynlm (Aniitti 32 mm patruuna) ja samanaikaisesti oletetaan räjähtävän kaksi reikää, joten momentaaninen (Qmom), yhtäaikaisesti räjähtävä, räjähdysainemäärä on: Qmom = 2 * (4 m * 0,91 kg-dynlm) = 7,2 kg. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvitaan myös räjäytyksen aiheuttaman paineaallon taajuus eli jaksoluku (t) sekä materiaalin tärinänjohtavuusarvo (K), jotka ovat riippuvaisia etäisyydestä (R). Maanalaisessa louhinnassa ne vaihtelevat kuten taulukossa 6-1 on esitetty (Vuolio 1991, Kappale 9, kuvat 37 ja 19). Taulukko 6-1. Jaksoluku (f) ja tärinäjohtavuusarvo (K) eri täisyyksillä (R). R f, vaihtelu f, keskiarvo K K -(m) (Hz) (Hz) vaihteluväli keskimäärin Räjäytyksen rakenteelle aiheuttama heilahdusnopeus (v) etäisyydellä R voidaan laskea kaavalla 6-1: v=k*~qmom R1,5, 6-1 missä v = heilahdusnopeus (mrn/s) K = tärinäjohtavuusarvo Qmom = momentaaninen räjähdysainemäärä (kg-dyn) R = etäisyys räjäytyspisteestä (m)

20 17 Skaalatun etäisyyden avulla saadaan heilahdusnopeuksille arvot teoreettisena ja käytännön mittauksiin perustuvina viitteen (Vuolio 1991) kappaleen 9 kuvasta 44. Heilahdusnopeuden ja taajuuden (Taulukko 6-1) avulla voidaan määrittää tärinäaallon amplitudi (A, Taulukko 6-2) ja kiihtyvyys (a). Parametrit eri etäisyyksille on haettu viitteestä (Vuolio 1991) kappaleen 9 kuvasta 35. Taulukko 6-2. Tärinäparametrit eri etäisyyksillä (R). Heilahdusnopeuden vaihteluvälissä huomioitu sekä kaavalla 6-1 lasketut että skaalatulla etäisyydellä määritetyt arvot. R Heilahdusnopeus (v) Kiihtyvyys (a) Amplitudi (A) * 1- ~(_m.:;_..) (""m_rnl :;s) --""'-=(gl --_(gm) , , ' , , * Amplitudilla tarkoitetaan aallon kokonaisamplitudia Kun kapseleita on asennettu paikalleen sijoitusreikiin ja samassa kalliotilassa louhitaan, on varoetäisyys 100 m riittävä. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että etäisyydellä 100 m olevalle ruiskubetonoidulle kalliotilalle sallittu heilahdusnopeus on 42 mm/s. Ruiskubetonoimattomalle kalliotilalle sekä betonisille kallioille perustetuille asuinrakennuksille sallittu heilahdusnopeus on 28 mm/s ja kevytbetonisille kallioille perustetuille rakenteille 21 mm/s. Näin ollen pienempikin etäisyys ehkä riittäisi, mutta tunnelitilassa etenevän paineaallon vaimeneminen, pölyn leviämisen estäminen ja räjähdyksessä syntyvien kaasujen poisto on 100 m:n varoetäisyydellä hallitumpaa. Ihminen havaitsee noin 1 mm:n heilahdusnopeuden ja 2 mm tuntuu jo epämiellyttävältä. Havaintoetäisyys riippuu tärinälähteen voimakuudesta ja maaperän tärinänjohtavuudesta. Jos loppusijoitustila louhitaan n. 500 m:n syvyyteen, maan pinnalla ihminen tuntee räjäytyksen, joskin hyvin heikosti (heilahdusnopeus alle 1 mm). Esimerkiksi vastaavalla syvyydellä olevien kaivosten louhinnoissa, joissa tyypillisesti käytetään runsaasti räjähdysainetta ja avoimemmassa tilassa, louhinnasta aiheutuva ääni havaitaan kaivosalueella paremmin kuin tärinä. Loppusijoitustilojen louhinnoista aiheutuva ääni havaittanee vain kuilujen läheisyydessä laitosalueella. 6.3 Räjäytystyö maan pinnalla Maan pinnalla tehtävissä räjäytystöissä on tärinöiden vaikutus analysoitava, jos räjäytyspisteen läheisyydessä on rakennuksia tai rakenteita. Edellä esitetyt laskentaperiaatteet soveltuvat myös tähän tarkasteluun. Laskennassa tulee käyttää pintalouhintaa varten koottuja lähtöparametreja, jotka löytyvät viitteestä (Vuolio 1991).

21 18 Parametrit vastaavat lähes tunneliolosuhteita, kun rakennukset ovat kalliovaraisia. Pintakalliolle tyypillinen rikkonaisuus, topografiavaihtelut sekä savi- ja kitkamaalajit vaikuttavat tärinäaallon etenemiseen. Vaikutus on tyypillisesti tärinäaaltoa heikentävää, mutta voimistumista saattaa esiintyä aallon heijastumisista johtuen. Todellinen tärinäaallon etenemä voidaan arvioida vasta koeräjäytysten ja mittausten perusteella. Jos oletetaan momentaaniseksi räjähdysainemääräksi 5 kg ja louhittava rintaus on matalampi kuin 5 m, voidaan olettaa ihmistä häiritsevän tärinän enimmäisetäisyydeksi m. Loppusijoitustilojen laitosalueen louhintatyöt tehtäneen ennen rakentamista, joten ainoastaan voimalaitosalueilla (Loviisa ja mahdollisesti Olkiluoto) tehtävät rakennustyöt vaativat tärinäarviointia ja tarkkailua. Tärinöiden lisäksi maan pinnalla tapahtuvassa louhinnassa on estettävä kivien sinkoaminen ja ilmanpaineisku. Ne voidaan välttää huolellisella poraus- ja panostustyöllä sekä räjäytyskentän oikeaoppisella peittämisellä eli täkkäyksellä. Peittämiseen käytetään huopia, kumi- ja hirsimattoja sekä louhetta.

22 19 7 ONNETTOMUUDET Seuraavassa on listattu räjähdysaineista aiheutuneet kuolemantapaukset vuosikymmenittäin (Taulukko 7-1 ). Alakohdat "räjäytystyöt", "valmistus" ja "varastointi" pitävät sisällään tahattomat onnettomuudet. Kohdassa "lasten leikit" on tilastoitu tapaukset, joissa räjähdysaineita on joutunut lasten käsiin ja on aiheutunut kuolemaan johtanut onnettomuus. Kohdassa "muut" ovat kaiki loput räjähdysaineonnettomuudet mm. kuljetukset, sabotaasit sekä muut tahattomat ja tahalliset (kuten mm. Mikkelin panttivankidraaman räjähdys 1980-luvulla) kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Taulukko 7-1. Kuolemantapaukset räjähdysainevahingoissa; tilanne v. 1997lopussa (Sosiaali- ja terveysministeriö/i'yösuojeluosasto/e. Reinikka). Vuosi räjäytystyöt valmistus varastointi lasten leikit muut YHT * * Lapuan tehtaiden suuronnettomuus Kuten huomataan, on kaikkien onnettomuuksien määrä vähentynyt. Osittain syynä on tiukentunut laki, jossa räjähdysainetta hankkivalta ja käsittelevältä edellytetään asiaankuuluvaa pätevyyttä. Myös ammattikunnan kouluttamisella on osuutta onnettomuuksien määrän vähenemiseen. Niin sanotut jokamiesoikeudet on tältä saralta poistettu. Myös räjähdysaineet ja niiden koostumukset ovat muuttuneet. Nykyiset räjähdysaineet ovat turvallisempia, sillä niiden räjähtämisherkkyys on pienempi. Räjähdysaineet vaativat lähes poikkeuksetta nallin tai aloituspanoksen räjähtääkseen. Räjäytys- ja louhintatyössä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vuosina ovat suurimmat aiheuttajat olleet pöly (silikoosi ja asbestoosi), tunnelin seiniltä ja katosta painovoimaisesti irronneet kivet (komut) ja ajoneuvo-onnettomuudet - eli eivät räjähdysaineet. Räjähdysaineiden työmaavarastoinnissa ei ole tiedossa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia viimevuosikymmeninä. Tapaturmien suurimpina aiheuttajina ovat myös komut sekä liukastumiset, nyrjähdykset ja vierivät kivet. Kuljetuksissa viimeisin onnettomuus sattui 1980-luvulla. Silloin kuorma-auton lämpölava aiheutti tulipalon ja kuormana ollut räjähdysaine ja räjäytysnallit syttyivät palamaan ja räjähtivät. Toinen autossa olleista kuoli. Tässäkin tapauksessa syynä oli huolimattomuus, sillä lämpölava-autoa ei saa räjähdysaineiden kuljetuksessa käyttää eikä lavalla olisi saanut olla yhtäaikaisesti räjäytysnalleja. Oikeaoppisella ja ammattitaitoisella työskentelyllä vahinkojen sattumisriski on vähäinen. Varastojen oikealla sijoittamisella estetään ympäristövahingot ja suojaamisella ja vartioinoilla luvattomat tunkeutumiset sekä ilkivalta.

23 20 8 YHTEENVETO Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen louhinnoissa perustapauksessa (tapaus P) käytetään yhteensä n kg räjähdysaineita ja n kpl räjäytysnalleja. Louhintoja tehdään tutkimus- rakentamis- ja käyttövaiheissa. Suurimmillaan louhintatyöt ovat käyttövaiheessa, jolloin louhitaan pääosa sijoitustunneleista. Suurin osa louhinnoista tehdään maan alla. Loppusijoitustilojen teoreettinen tilavuus perustapauksessa on noin m 3. Maan pinnalla laitosalueella tehdään louhintoja alue- ja tierakentamisessa noin m 3. Käytettävän suuren räjähdysainemäärän ja työn pitkän keston vuoksi on räjähdystarvikkeita varten perustettava kiinteät varastot. Sopiva varastomäärä on kolme kappaletta räjähdysaineille ja yksi räjäytysnalleille. Varasto tulee rakentaa tarpeeksi kauas muusta toiminnasta, vähintään kuitenkin lainmääräämän 150 m:n etäisyydelle. Räjähdystarvikkeiden kuljetuksia tarvitaan n. 1-2 kertaa viikossa koko louhinta-ajanjakson ajan rakennus- ja käyttövaiheessa. Tutkimuskuilun louhinnan aikana tarve on n. 3-4 kuljetusta kuukaudessa. Räjähdysaineiden käyttöä, kuljetuksia ja varastointia säätelee joukko lakeja, asetuksia ja ohjeita. Räjähdysaineita käsittelevältä henkilöltä edellytetään asiaankuuluvaa pätevyyttä ja ammattitaitoa. Räjäytystyöstä aiheutuvat tärinät ja ilmanpaineiskut on otettava huomioon niin maan päällä tapahtuvassa kuin maanalaisessakin louhintatyössä. Käyttövaiheen louhinnoissa, jolloin kapseleita sijoitetaan rinnan louhintatyön kanssa, varoetäisyydeksi riittää 100 m. Maan pinnalla paineiskut ja kivien sinkoilut estetään hyvin suunnitellulla panostuksella ja räjäytyskentän peittämisellä. Räjäytystyössä sattuneet kuolemantapaukset ovat viime vuosina selvästi vähentyneet. Edelleenkin valtaosa tapaturmista on seurausta törkeistä huolimattomuuksista. Asianmukaisella ja varovaisella toiminnalla onnettomuudet ovat vältettävissä.

24 21 LÄHDEVIITTEET Lakikokoelma Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeet Edita Oy, Helsinki. Valtion säädöstietopankki Internet: Huhtikuu -97. Vuolio, R Räjäytysopas. SML:n Maanrakentajapalvelu Oy, Helsinki Vuolio, R Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien keskusliitto r.y (SML), Helsinki. LIITTEET Liite 1. Räjähdeasetus, 473/1993 (osittain)

25 22 RÄJÄHDEASETUS, 473/1993 (osittain) (Valtion säädöstietopankki 04-97) Liite 1 (6 sivua) 1 luku; Yleiset säännökset 1 Tämä asetus koskee 2 ja 3 :ssä säädetyin poikkeuksin räjähteitä sekä niiden valmistusta, käyttöä, luovuttamista, kauppaa, varastointia, käsittelyä satamassa, maahantuontia ja hävittämistä. Seuraavassa tarkoitetaan: varastolla räjähteen varastointiin tarkoitettua paikkaa varastosuojineen; varastosuojalla pysyvästi tai tilapäisesti räjähteiden varastointiin käytettävää rakennusta, rakennuksen osaa, huonetilaa, luolaa ja koppia sekä varastokäytössä olevaa kaappia; 2luku; Turvallisuusvaatimukset 5 Räjähteiden valmistuksessa, varastoinnissa, käytössä sekä kuljetuksessa tehdas-, varasto- ja satama-alueella tulee noudattaa käsiteltävien räjähteiden laatuun ja määrään sekä olosuhteisiin nähden riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Räjähteiden valmistus, varastointi ja käyttö on järjestettävä sekä näihin tarkoituksiin käytettävät tilat, rakennukset ja laitteistot suunniteltava, rakennettava ja sijoitettava sekä varustettava valvonta- ja varojärjestelmillä siten kuin henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen estämiseksi on toiminnan vaarallisuus huomioon ottaen kohtuudella tarpeellista. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa on lisäksi otettava huomioon vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (682/90) ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset, kun käsiteltävien räjähteiden vaaraominaisuudet sitä edellyttävät. 6 Asiattomien pääsyn estämisestä tehtaan ja varaston alueelle sekä siitä, ettei räjähteitä joudu valmistuksen, varastoinoin ja käytön yhteydessä asiattomien haltuun, tulee huolehtia toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän tehokkaalla tavalla. Tehtaan, varaston ja käytössä tarvittavien laitteistojen ja varusteiden huolto ja kunnossapito tulee järjestää toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän tehokkaalla tavalla. Käyttö- ja huoltohenkilöstölle tulee järjestää valmistuksen, varastoinoin ja käytön luonteeseen nähden riittävästi turvalliseen toimintaan tähtäävää koulutusta. 7 Räjähteen käytössä tulee noudattaa valmistajan tai maahantuojan käyttöohjeita.

26 23 6 luku; Varastointi Pysyvä varastointi 55 Räjähteiden pysyvään varastointiin tulee hakea lupaa (varastointilupa) teknilliseltä tarkastuskeskukselta. 56 Varastointilupaa on haettava kirjallisesti ja hakemuksessa on mainittava: 1) hakijan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala sekä kotipaikka; 2) paikka, jonne varasto aiotaan perustaa; 3) varastoitavat räjähteet ja niiden suurimmat määrät; sekä 4) varastoinnin tarkoitus. Hakemukseen on liitettävä: 1) selvitys siitä, että hakija hallitsee varastoaluetta; 2) mittakaavaan 1:1 000 tai 1:2 000 laadittu asemapiirros varastoalueesta, josta tulee käydä selville varastoalueelle suunnitellut rakennukset ja rakennelmat sekä niiden sijainti; 3) vähintään mittakaavassa 1: oleva kartta, josta ilmenee varastoalueen sijainti ja ympäristön pinnanmuodostus vähintään kahden kilometrin säteellä; 4) selostus suojaetäisyyden, kuitenkin vähintään yhden kilometrin etäisyydelle varastosta ulottuvalla alueella sijaitsevista rakennuksista samoin kuin muista rakennelmista ja niiden käyttötarkoituksesta sekä teistä ja muista sellaisista seikoista, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon; 5) mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut varastosuojien ja muiden varastoalueelle suunniteltujen rakennusten ja rakenneimien piirustukset selostuksineen, joista selvästi ilmenee mitat, rakennustapa, rakennusaines, mahdolliseen lämmitykseen ja valaistukseen käytettävät laitteet sekä ilmastoinnin, viemäröinnin ja palontorjunnan järjestely; sekä 6) jos varastoalueella varastaitavien räjähteiden määrä on kg tai suurempi taikka varastaitavien aloiteräjähdysaineiden määrä on kg tai suurempi, vaaran arviointia koskeva selvitys, josta ilmenee: a) räjähteiden varastointiin liittyvät vaaralähteet, olosuhteet ja tilanteet, joissa onnettomuus on mahdollinen; b) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista varastoalueen sisällä ja vaikutuksista varastoalueen ulkopuolelle sekä niihin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista; sekä c) miten vaaratilanteiden ehkäisemiseen varaston normaalikäytön ja korjausja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä varaudutaan. Hakemus liitteineen on toimitettava kolmena kappaleena. Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee hankkia asiasta kunnanhallituksen, kunnan palopäällikön ja työsuojelupiirin lausunto.

27 24 57 Teknillisen tarkastuskeskuksen on kuulutettava hakemus ja ilmoitettava sen nähtäväksi panemisesta noudattaen soveltuvin osin, mitä 12 :n 1, 2 ja 4 momentissa säädetään. Sen, joka tahtoo tehdä muistutuksen hakemusta vastaan, tulee kuulutuksessa mainitun ajan kuluessa toimittaa teknilliselle tarkastuskeskukselle osoitettu kirjallinen muistutus kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen tulee hakemuksesta ja mahdollisista muistutuksista antamansa lausunnon ohella toimittaa asiakirjat teknilliselle tarkastuskeskukselle. 58 Varastointilupa voidaan myöntää, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset ovat olemassa. Lupapäätöksessä on mainittava paikka, johon varaston saa perustaa, varastaitavien räjähteiden enimmäismäärät sekä muut turvallisuuden vuoksi mahdollisesti annetut määräykset ja ehdot. Päätökseen on liitettävä asemapiirros ja tarvittavat piirustukset. Jäljennös päätöksestä on toimitettava poliisille ja kunnan palopäällikölle. 59 Varastaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin teknillisen tarkastuskeskuksen tarkastaja on tarkastuksessa todennut, että varasto on tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten sekä lupapäätöksen mukainen. Tarkastuksesta on tarvittaessa ilmoitettava kunnan palopäällikölle. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava, saako varaston ottaa käyttöön sekä käyttöönotolle mahdollisesti asetetut ehdot. Tilapäinen varastointi 61 Räjäytys- ja louhintatyötä varten voi teknillinen tarkastuskeskus myöntää luvan (tilapäinen varastointilupa) yhtä tai useampaa tilapäistä varastosuojaa varten, joissa kussakin saa varastoida enintään 1000 kg räjähteitä. Lupa voidaan antaa siksi ajaksi, jonka räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi. Jos räjäytys- ja louhintatyö on käynnissä kahta vuotta pitemmän ajan, voidaan lupa uusia tarkastuksen perusteella enintään kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan. Pitempiaikaisesta varastoinnista on voimassa, mitä pysyvistä varastoista säädetään ja määrätään. 62 Tilapäistä varastointilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava: 1) hakijan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala sekä kotipaikka;

28 25 2) paikka, jonne varastosuoja aiotaan sijoittaa; 3) varastoinnin tarkoitus; sekä 4) varastoitavat räjähteet ja niiden suurimmat määrät. Hakemukseen on liitettävä: 1) kartta ja selostus varastosuojan lähistöllä olevista rakennuksista, niiden etäisyyksistä varastosuojaan sekä muista turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavista seikoista; 2) selvitys varastosuojan rakenteesta; sekä 3) tiedot henkilöstä, joka tulee toimimaan vastaavana hoitajana ja hänen kirjallinen suostumuksensa tehtävän hoitamiseen. 63 Varastointilupa voidaan myöntää, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset ovat olemassa. Lupapäätöksessä on mainittava paikka, johon varaston saa perustaa, varastaitavien räjähteiden enimmäismäärät sekä muut turvallisuuden vuoksi mahdollisesti annetut määräykset ja ehdot. Päätökseen on liitettävä tarvittavat piirustukset. Jäljennös päätöksestä on toimitettava poliisille, kunnan palopäällikölle ja työsuojelupiirille. 64 Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin teknillisen tarkastuskeskuksen tarkastaja on tarkastuksessa todennut, että varasto on tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten sekä lupapäätöksen mukainen. Tarkastuksesta on tarvittaessa ilmoitettava työsuojelupiirille ja kunnan palopäällikölle. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava, saako varaston ottaa käyttöön sekä käyttöönotolle mahdollisesti asetetut ehdot. 65 Jos räjähteiden tilapäistä varastosuojaa tarvitaan samassa paikassa vuosittain tehtävän työn vuoksi tai muusta syystä toistuvasti lyhyehkön ajan kerrallaan, teknillinen tarkastuskeskus voi harkintansa mukaan uudistaa aikaisemmin myöntämänsä luvan 62 :n 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä vaatimatta. 66 Teknillinen tarkastuskeskus voi myöntää tilapäisen varastointiluvan myös muuta kuin räjäytys- ja louhintatyötä varten. Varastaitavien räjähteiden, luvan keston ja uusimisen, luvan hakemisen, lupapäätöksen sekä varaston tarkastuksen osalta on voimassa, mitä niistä : ssä säädetään.

29 26 Vastaava varastonhoitaja 67 Edellä 55, 60, 61 ja 66 :ssä tarkoitetulla varastolla tulee olla vastaava varastonhoitaja ja 55 :ssä tarkoitetulla pysyvällä varastolla myös vastaavan varastonhoitajan sijainen, joiden tulee huolehtia siitä, että varastaa hoidetaan räjähteistä annettujen säännösten ja määräysten samoin kuin varastaa koskevien lupapäätösten mukaisesti. 68 Vastaavan varastonhoitajan ja varastonhoitajan sijaisen tulee riittävästi tuntea räjähteiden ominaisuudet sekä niiden varastointia koskevat säännökset ja määräykset. Teknillisen tarkastuskeskuksen määräämä henkilö toteaa kokeessa vastaavan varastonhoitajan pätevyyden. Hyväksytystä kokeesta on annettava todistus, johon on merkittävä, millaisten tuotteiden varastonhoitajana kokeen hyväksytysti suorittanut saa toimia. Todistus on voimassa 10 vuotta. Todistuksen uusimisen yhteydessä vastaavan varastonhoitajan tulee suorittaa uusi koe, jollei hän ole viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut vastaavana varastonhoitajana. Panostaja-asetuksessa tarkoitettu panostajan pätevyyskirja antaa sen voimassaoloaikana pätevyyden toimia 1 momentissa tarkoitettuna vastaavana varastonhoitajana tai vastaavan varastonhoitajan sijaisena. 69 Jos vastaava varastonhoitaja tai hänen sijaisensa jättää toimensa tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, varastolle on nimettävä uusi vastaava varastonhoitaja viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. 8 luku Räjähteiden käyttö räjäytys- ja louhintatyössä 76 Räjähteiden käytössä räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava5-7 :ssä säädettyjä turvallisuusvaatimuksia. Räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 :n 5 kohdassa tarkoitettua vähäistä räjäytystyötä lukuun ottamatta tulee räjäytystyöstä ilmoittaa poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. llmoituksesta tulee käydä ilmi: 1) räjäytystyömaan sijainti; 2) työmaan arvioitu kestoaika; 3) käytettävien räjähteiden lajit; 4) räjäytystyön johtajan nimi ja yhteystiedot; sekä 5) räj ähteiden säilytys- ja varastopaikat Poliisi voi ilmoituksen perusteella määrätä räjähteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia aiotulle käytölle ja tarvittaessa määrätä käytön edellyttämistä varotoimenpiteistä. Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajan-

30 27 kohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa. Räjäytys- ja louhintatyössä on lisäksi otettava huomioon, mitä työntekijöiden suojelusta on erikseen säädetty ja määrätty. 96 Kun räjähteiden luvanvarainen varastointi lopetetaan, luvanhaltijan on tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa teknilliselle tarkastuskeskukselle sekä poistettava räjähteiden varastointia osoittavat merkit. Jos luvanhaltijan nimi tai toiminimi muuttuu, on tästä tehtävä kirjallinen ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa teknilliselle tarkastuskeskukselle.

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa

TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vuoriteknikot ry 22. - 23.5.2014 TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa Timo Kukkola LAKI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN JA RÄJÄH- TEIDEN KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2)

Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Työnumero 10167 Tilaaja: Pirkkalan Kunta Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Louhinnan riskianalyysi 10167 Linnakalliontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT. 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus

17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT. 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus 1 17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus Tässä luvussa käsitellään vedenalaisia kallioleikkauksia ja kaivantoja, ruoppaustöitä kallioleikkausten

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rakennusvaiheen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt

Rakennusvaiheen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt Työ r a p o r t t i 9 8-4 7 Rakennusvaiheen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt Pasi Tolppanen. Matti Kokko Tammikuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

1.1 Räjähteiden kehitys kiinalaisista nykyaikaan 19

1.1 Räjähteiden kehitys kiinalaisista nykyaikaan 19 Luku 1 Räjähteiden ja louhintatekniikan kehitys 17 1.1 Räjähteiden kehitys kiinalaisista nykyaikaan 19 1.1.1 Mustaruuti ilotulituksista louhintaräjäytyksiin... 19 1.1.2 Voimakkaita räjähdysaineita keksitään...

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Hankkija Oy PL 120 27801 SÄKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Päätös laitoksen perustamisesta Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2011. 644/2011 Valtioneuvoston asetus. räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2011. 644/2011 Valtioneuvoston asetus. räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2011 644/2011 Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Emulsiopanostus mullistavaa menetelmäkehitystä räjäytystyössä. Vuorimiespäivät 2007 Kaivosjaoston vuosikokous 30.3.2007 Pentti Vihanto OY FORCIT AB

Emulsiopanostus mullistavaa menetelmäkehitystä räjäytystyössä. Vuorimiespäivät 2007 Kaivosjaoston vuosikokous 30.3.2007 Pentti Vihanto OY FORCIT AB Emulsiopanostus mullistavaa menetelmäkehitystä räjäytystyössä Vuorimiespäivät 2007 Kaivosjaoston vuosikokous 30.3.2007 Pentti Vihanto OY FORCIT AB Forcit mukana menestyksessä Nykyaikaiset tuotantomenetelmät

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

PÄÄTÖS 2.2.2015 7240/31/2014. Thunder Finland Oy. Myllärintie 19 70780 KUOPIO. Thunder Finland Oy:n hakemus

PÄÄTÖS 2.2.2015 7240/31/2014. Thunder Finland Oy. Myllärintie 19 70780 KUOPIO. Thunder Finland Oy:n hakemus Thunder Finland Oy Myllärintie 19 70780 KUOPIO Thunder Finland Oy:n hakemus Asia Räjähteiden pysyvä varastointi, Kalvola Hämeenlinna Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Thunder Finland

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista 1 Länsimetro www.lansimetro.fi 13,9 km metroraiteita kahdessa tunnelissa 8 maanalaista asemaa 15 savunpoisto- ja paineentasauskuilua 12 työtunnelia 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta Louhintatyöt pääosin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Vuoriteknikot ry 22.5.2014 Räjäytysonne6omuuksista, tapaturmista räjäytys- ja louhintatyössä. Työsuojeluviranomaisen kannalta

Vuoriteknikot ry 22.5.2014 Räjäytysonne6omuuksista, tapaturmista räjäytys- ja louhintatyössä. Työsuojeluviranomaisen kannalta Vuoriteknikot ry 22.5.2014 Räjäytysonne6omuuksista, tapaturmista räjäytys- ja louhintatyössä. Työsuojeluviranomaisen kannalta 1 LSSAVI n vastuualue Pirkanmaa Keski- Suomi Etelä- Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 /

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 / 2 / Kuntanumero Kaup.osa 1 kylä Kortteli/tila Tontti / Rn:o Pinta-ala 474540 m2 167 435 51 io8 Rakennuspaikka Purkamistupa 2015-248 S 323 Päätöspäivämäärä 11.06.2015 Dno Saap. L I..y O ja heikko kunto.

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos PÄÄTÖS 1 (4) Algol Chemicals Oy PL 13 02611 ESPOO Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos Algol Chemicals Oy, Turun Satama, Länsilaituri

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot