Ohjelmistopatentit. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistopatentit. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005"

Transkriptio

1 Ohjelmistopatentit Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005

2 Yleistä patenteista (1) Patenttioikeuden kohteena on keksintö, luonnollisten resurssien avulla aikaansaatu ratkaisu tekniseen ongelmaan. Patentti ei suojaa abstraktia ideaa, vaan idean sovellusta. Suoja ei kuitenkaan rajoitu vain yhteen spesifiseen toteutukseen (vrt. tekijänoikeus). Patenttisuoja ei ole automaattinen, vaan sitä on haettava. Erilaisin sopimusjärjestelyin on pyritty helpottamaan patenttien hakemista useampiin valtioihin (EPC ja PCT-sopimukset). eurooppapatenttihakemus EPO:lle kv. patenttihakemus EPO:lle/mm. Ruotsin PRH:lle maalisk-05 Aura Soininen 2

3 Yleistä patenteista (2) Myönnettyjä patentteja koskevat riidat ja mitättömyyskanteet käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa (Suomessa ensiasteena Helsingin KäO). Kaavaillun yhteisöpatenttijärjestelmän toteutuminen muuttaisi nykyistä järjestelmää olennaisesti (yhteisön patenttituomioistuin). Kaikki keksinnöt eivät ole patentoitavissa, vaan patentoitavuuden edellytyksenä ovat uutuus, keksinnöllisyys, teollinen käyttökelpoisuus ja tekninen luonne maalisk-05 Aura Soininen 3

4 Yleistä patenteista (3) Patentti antaa kielto-oikeuden: oikeus kieltää muita käyttämästä patentoitua keksintöä ammattimaisesti hyödykseen tietyllä alueella Keksijän oma mahdollisuus hyödyntää keksintöä voi olla riippuvainen muiden patenteista tms. Suoja-aika max 20 vuotta patenttihakemuksen tekemispäivästä. maalisk-05 Aura Soininen 4

5 Patenttijärjestelmän perusteet: monopoli keksijälle Patenttijärjestelmän tavoitteena edistää yhteiskunnan innovatiivisuutta Kannustaa investoimaan T&K:hon sekä keksintöjen kaupallistamiseen Antaa keksijälle rajoitetun yksinoikeuden ja siten mahdollisuuden hyötyä keksinnöstään itse tai siirtämällä oikeudet esim. yritykselle (mm. erilaistumisetu, mahdollinen monopoliasema -> korkeampi hinta) maalisk-05 Aura Soininen 5

6 Patenttijärjestelmän perusteet: Keksintö julkistetaan Vastikkeena keksijälle myönnetystä yksinoikeudesta, yhteiskunta saa tiedon keksinnöstä, ts. keksintö tulee julkiseksi. Tarkoituksena edistää teknologian diffuusiota ja sitä kautta innovatiivisuutta Keksintöä on patenttihakemuksessa kuvattava siten, että alan ammattimies voi kuvauksen perusteella valmistaa ko. keksinnön. Näin jokainen saa tiedon tekniikan tasosta. Oletus: Muiden T&K keskittyy keksinnön suoja-alan ulkopuolelle, patentinhaltijalla parhaat resurssit kehittää keksintöään suoja-alan puitteissa. maalisk-05 Aura Soininen 6

7 Patenttijärjestelmän perusteet: Vaikutus vapaaseen kilpailuun, järjestelmän tehokkuus Patentit saattavat rajoittaa vapaata kilpailua, mutta niillä voi olla myös kilpailua edesauttavia vaikutuksia. Patenttijärjestelmä toimii hyvin mm. lääketeollisuudessa, mutta sen tehokkuutta ei ole kyetty todistamaan mm. ohjelmistopatenttien osalta. Teknologian kompleksisuus, sen nopea kehitys, innovaatioiden kumulatiivisuus, ja systeemiluonne ovat omiaan synnyttämään patenttikasautumia. Yksi tuote sisältää useita patentoituja keksintöjä. Lisenssit muilta patentinhaltijoilta tarpeen. maalisk-05 Aura Soininen 7

8 Ohjelmistopatentit ja Innovaatio (1) On esitetty, että ohjelmistojen patentointi on vähentänyt T&K investointeja Yhdysvalloissa. T&K:n sijaan keskitytään patenttihakemusten laatimiseen jne. Patenttien avulla muut voivat hankkia oikeuden käyttää yrityksen keksintöjä, mikä vähentää heidän haluaan investoita T&K:hon. Lisensoinnin vaikutusta ei ole juuri tutkittu. Voi olla, että suurempi osa keksinnöistä kaupallistetaan. Patenttijulkaisuja ei juuri käytetä tiedon lähteenä ohjelmistoalalla + se ei välttämättä ole ajantasaista. Patentit vakuttavat rahoituksen saamiseen ja siten pienten yritysten pääsyyn markkinoille maalisk-05 Aura Soininen 8

9 Ohjelmistopatentit ja Innovaatio (2) Ei tiedetä edistääkö tietokoneohjelmien patentointi innovatiivisuutta Yhdysvalloissa tai Euroopassa. Mutta: Huonojen patenttien on todettu lisäävän ongelmia Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on ehdotettu useita muutoksia patenttijärjestelmään ja mm. USPTO on parantanut uutuustutkintaa liiketoimintamenetelmäkeksintöjen osalta (patenttiluokka 705) Tällä hetkellä USPTO myöntää n liiketoimintamenetelmäpatenttia vuodessa. maalisk-05 Aura Soininen 9

10 Liiketoimintamenetelmäpatentit (1) Mitä liiketoimintamenetelmäpatentit ovat? Ei tarkkaa määritelmää, vaikka on olemassa liiketoimintamenetelmiä koskevaa erityislainsäädäntöä (ennakkokäyttöoikeus). Suurin osa toteutettu softalla, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Keksinnön uutuus ja keksinnöllisyys voi olla myös itse liiketoimintamenetelmässä. Esimerkkejä: Internet patentit: online tilaus- ja varausjärjestelmät, mainontamenetelmät, huutokauppajärjestelmät, laskutus- Ja pankkipalvelut. maalisk-05 Aura Soininen 10

11 Liiketoimintamenetelmät (2) Priceline.com, Method and Apparatus for a Cryptographically Assisted Commercial Network System Designed to Facilitate Buyer-Driven Conditional Purchase Offers Amazon.com, 1-click patent Online Market, Inc, Shopping cart patent Walker Digital, Airline Ticket patent DoubleClick, Method of delivery, targeting, and measuring advertising over networks Muut: Method and apparatus for funding education by acquiring shares of students future earnings ; Method and apparatus for surveying music listener opinion about songs ; Building block training systems and training methods ; Date matching methods maalisk-05 Aura Soininen 11

12 Ohjelmistopatenttien nykytilanne Euroopassa Tietokoneohjelmien patentoitavuutta arvioidaan samojen edellytysten perusteella kuin muidenkin keksintöjen. Epäselvyyttä aiheuttaa PatL ja EPC:ssä oleva sääntö: tietokoneohjelmat eivät ole patentoitavissa sellaisinaan (puuttuu tekninen luonne). Erään arvion mukaan Euroopan Patenttivirasto on myöntänyt yli patenttia tietokoneella toteutettuihin keksintöihin. Pelkät liiketoimintamenetelmät eivät ole patentoitavissa EU:n direktiiviehdotus on synnyttänyt kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö ja millä edellytyksillä tietokoneohjelmia voida patentoida. maalisk-05 Aura Soininen 12

13 Ohjelmistopatenttien puolesta Suoja tekijänoikeutta parempi Suoja-aika kohtuullisempi kuin tekijänoikeudessa Silti liian pitkä? Julkisuus yleishyödyllinen, muutoin keksinnöt pidetään salassa. Kannustaa yrityksiä investoimaan T&K:hon Parantaa Euroopan kilpailukykyä Yhteensopivuus TRIPS-sopimuksen kanssa maalisk-05 Aura Soininen 13

14 Ohjelmistopatentteja vastaan Tarpeeton, jos tekijänoikeus riittää Ohjelmistoissa ei ole keksintöjä Kallis, raskas, hidas menettely suosii isoja yrityksiä vaikka pienet yritykset ovat innovatiivisimpia Vaikeuttaa Open source kehitystä Voi vaikuttaa negatiivisesti yhteensopivuuteen sekä avoimiin standardeihin Hyödyttää amerikkalaisia yrityksiä maalisk-05 Aura Soininen 14

15 Patentoitavuus: Keksintö, jota voidaan käyttää teollisesti Keksinnöllä täytyy olla tekninen luonne, ei esim. löytö, älykkyyden osoitus (tieteellinen teoria, pelisääntö jne) tai tietokoneohjelma sellaisenaan Sen täytyy olla toistettavissa Keksinnöllä täytyy olla tekninen teho ts. sen on toimittava eli pystyttävä ratkaisemaan hakemuksessa kuvattu tekninen ongelma Teollinen käyttökelpoisuus kattaa kaikki teollisuuden alat, laaja merkitys. maalisk-05 Aura Soininen 15

16 Tekninen luonne PatL 1.2 : n ja EPC 52 (2) Artiklan mukaan keksintöinä ei pidetä 1) löytöjä, tieteellisiä teorioita tai matemaattisia menetelmiä, 2) taiteellisia luomuksia, 3) suunnitelmia, sääntöjä tai menetelmiä, älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten, taikka tietokoneohjelmia, 4) Tietojen esittämistä. Ovat kuitenkin patentoitavissa, mikäli kysymys ei ole em. asioista sellaisinaan (as such). Ts. esimerkiksi matemaattisen menetelmän käytännöllinen sovellus voi olla patentoitavissa. maalisk-05 Aura Soininen 16

17 Onko ohjelma tekninen keksintö? Ohjelmistopatentteihin liittyen yksi keskeinen kysymys on ollut, mikä on ohjelma sellaisenaan ( as such ), jota ei saa patentoida Onko ohjelma tekninen? Onko ohjelma lähempänä matemaattista kaavaa vai patentoitavissa olevaa konetta tai menetelmää? Patenttivaatimukset laaditaan siten, että ohjelmaa kuvataan laitteiston ja järjestelmän osana. Onko ohjelma pelkkää informaatiota, jolla ei itsessään ole teknistä vaikutusta? Patenteissa funktionaalisuus tärkeä. maalisk-05 Aura Soininen 17

18 Tietokoneohjelma sellaisenaan: tulkinnan kehitys (1) Tarkoituksena ei alunperin ollut kieltää tietokoneohjelmien patentointia kategorisesti. Aluksi sovellettiin kuitenkin ns. Point of novelty - lähestymistapaa. Keksintö ei ollut patentoitavissa, mikäli sen uutena osana oli tietokoneohjelma. EPO:n ohjesääntöjä muutettiin vuonna 1985, jolloin hyväksyttiin ajatus siitä, ettei ohjelmalla ja laitteella toteutettuja ratkaisuja ole periaatteessa mahdollista erottaa toisistaan. Miksi siis keksintö olisi patentoitavissa, jos toteutettu laitteella, muttei jos toteutettu ohjelmalla? maalisk-05 Aura Soininen 18

19 Tietokoneohjelma sellaisenaan: tulkinnan kehitys (2) Myöhemmin EPO:n ratkaisukäytännössä alettiin soveltaa ns. kontribuutionäkökulmaa, jossa keksintö paloiteltiin osiin, jonka jälkeen pohdittiin kontribuoiko keksintö tekniselle vai ei-tekniselle alalle. Tietokoneohjelmatuotteisiin kohdistuvia patenttivaatimuksia ei tule hyväksyä, vaan ohjelma on kuvattava osana laitteistoa tai järjestelmää. Etsitään lähin tekniikan tasoon lukeutuva julkaisu ja sitä sekä patenttihakemuksessa kuvattua keksintöä verrataan toisiinsa. Ero identifioidaan. Eron vaikutus identifioidaan ja se ongelma, jonka keksintö ratkaisee määritetään. Kartoitetaan se alue, jolle keksinnön ratkaisema ongelma lukeutuu. maalisk-05 Aura Soininen 19

20 Tietokoneohjelma sellaisenaan: Tulkinnan kehitys (3) Määritellään ne taidot, jotka ratkaisuun pääseminen on edellyttänyt. Mikäli taidot liittyvät ei-tekniselle alalle, kuten estetiikkaan, matematiikkaan tai puhtaaseen ohjelmointiin, keksintö ei ole patentoitavissa. Esim. T 38/86 Tapauksessa oli kysymys tietokoneohjelmasta, joka korjasi samalla tavalla äännettävien sanojen kontekstuaalisia virheitä englanninkielisessä tekstissä. Sen toteutuksessa ei käytetty uusia teknisiä ominaisuuksia, joten lautakunta totesi, ettei keksintö ollut patentoitavissa. Sillä oli lingvistinen merkitys ja teho. Lingvistinen teho on abstraktia tehoa, joka ei vaikuta teknisellä alalla. maalisk-05 Aura Soininen 20

21 Tietokoneohjelma sellaisenaan: Nykytilanne (1) Kontribuutionäkökulmasta on luovuttu teknisen luonteen tarkastelun yhteydessä. (IBM T 117/97 sekä T 931/95). Ratkaisevaa ennemminkin se, tuottaako ohjelman käyttö jonkin teknisen vaikutuksen (parantaa tiedon prosessointinopeutta, parantaa käytettävyyttä, helpottaa kuvan käsittelyä), ratkaiseeko se luonteeltaan teknisen ongelman (esim. toimii jonkin teollisen prosessin toteutuskeinona), onko toteutuksessa käytetty teknisiä keinoja. Periaatteessa kaikki tietokoneen toimintaan vaikuttavat ohjelmat ovat luonteeltaan teknisiä. Puhutaan kuitenkin ns. teknisestä (lisä)vaikutuksesta, ts. pelkästään se seikka, että tietokoneohjelma vaikuttaa aina tietokoneen toimintaan jollakin tavalla ei riitä. maalisk-05 Aura Soininen 21

22 Tietokoneohjelma sellaisenaan: Nykytilanne (2) Koska teknisen luonteen arviointi on ongelmallista ilman että samalla voidaan tutkia uutuutta ja keksinnöllisyyttä, tällä hetkellä keksinnön teknistä luonnetta arvioidaan pääsääntöisesti keksinnöllisyystarkastelun yhteydessä patentoitavuus evätään puuttuvan keksinnöllisyyden, ei teknisen luonteen vuoksi. Keksinnöllä katsotaan olevan tekninen luonne, jos ja kun sen toteutuksessa käytetään laitteistoa. maalisk-05 Aura Soininen 22

23 Tietokoneohjelma sellaisenaan: Nykytilanne (3) Pitkään katsottiin, että tietokoneohjelmat olivat patentoitavissa ainoastaan laitteina (ohjelma + tietokone) ja menetelminä. IBM-tapauksien myötä tuote vaatimukset sallittiin: Tietokoneohjelman tuottama tekninen lisävaikutus riittää tekemään ohjelmasta teknisen. Liitäntää tietokoneeseen ei tarvita. Tietokoneohjelmat ovat patentoitavissa esimerkiksi jollakin tallennusmedialla. Vaikuttaa suoja-alaan. maalisk-05 Aura Soininen 23

24 Esimerkkejä Kuvankäsittely Object manipulation on screen Method for automatically determining body posture in medical image display Tuotesuunnittelu Software system for optimizing the design of certain types of integrated circuit to make easier to manufacture, and more reliable Tiedonkäsittely Improved software system for merging portions of one document into another Method and apparatus for implementing hot key functions Method to optimize information downloading System, method and computer program product for managing patient information maalisk-05 Aura Soininen 24

25 Uutuus (1) PatL uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patentinhakemispäivää Mikä on tullut tunnetuksi? Miten vertailu tapahtuu? Uutuusvaatimus on absoluuttinen ja objektiivinen Milloin tahansa, missä tahansa (ei rajoitu maakohtaisesti) ja millä tavoin tahansa (kirjoitus, esitelmä, hyväksi käyttö jne) julkiseksi tullut materiaali muodostaa uutuuden esteen. Keksijän omalla tietoisuudella ei ole merkitystä. maalisk-05 Aura Soininen 25

26 Uutuus (2) Julkisena pidetään kaikkea, mihin suurella ja rajoittamattomalla määrällä henkilöitä on ollut mahdollisuus tutustua (HE 4161/66). Esim. Keskustelu kollegoiden kanssa tai yksittäinen, luottamussuhteeseen perustuva myyntitapahtuma/kauppaneuvottelu ei ole uutuuden este, mutta yhdenkin kappaleen myynti avoimilla markkinoilla ilman ehtoja on. Jos keksinnöstä täytyy kertoa muille ennen patenttihakemuksen tekemistä (esim. asiakkaat, rahoittajat, testaajat), kannattaa tehdä heidän kanssaan salassapitosopimus (NDA) maalisk-05 Aura Soininen 26

27 Uutuus (3) KKO 1988:16 Ennen patentin hakemista oli myyty 45 patentin suojapiiriin kuulunutta pipettiä aopimatta ostajan kanssa pipettien sisältämän keksinnön pitämisestä salassa. Patentin haltija ei ollut näyttänyt muutoinkaan tarkoitetun, että ostaja pitäisi keksinnön salassa. Ennalta rajoittamattomalla henkilöpiirillä oli siten ollut mahdollisuus tutustua sittemmin patentilla suojattuun keksintöön. Kun keksintö oli tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää, patentti julistettiin mitättömäksi. maalisk-05 Aura Soininen 27

28 Uutuus (4) Tiedon luonne: Pelkkä ilmoitus keksinnöstä tai sen ylimalkainen kuvaus ei estä patentointia. Saatavan tiedon on oltava sellaista, että sen perusteella alan ammattimies pystyisi käyttämään keksintöä. Kokeilutoiminta on OK, mikäli sen laajuus ja kesto on oikeassa suhteessa. Keksintö ei ole uusi, mikäli kaikki keksinnön tunnusmerkit löytyvät yhdestä viitejulkaisusta. Aineiston yhdistely ei ole mahdollista Alan ammattimies voi hyödyntää tietotasoaan sekä viitejulkaisun sisältöä viitteineen. Johdettavissa suoraan ja yksiselitteisesti viitejulkaisusta maalisk-05 Aura Soininen 28

29 Uutuus (5) Poikkeukset julkiseksi tulosta: Patenttihakemukset, jotka myöhemmin tulevat julkisiksi (kun patentti myönnetään/ 18 kk kulunut patentin hakupäivästä) otetaan uutuutta arvioitaessa huomioon. 6 kk ennen patenttihakemuksen tekemistä: Ilmeinen väärinkäytös, esim. salassapitosopimuksen rikkominen Näytteillepano virallisesti tunnustetussa näyttelyssä Konventioprioriteetti (12 kk) Toinen lääketieteellinen käyttö maalisk-05 Aura Soininen 29

30 Keksinnöllisyys (1) Keksinnön on erottava olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen patentinhakemispäivää. Tunnettujen toimintojen tietokoneistaminen ei sellaisenaan ole keksinnöllistä. Toisin kuin uutuustutkimuksessa, salaisia patenttihakemuksia ei oteta arvioinnissa huomioon. Arvioidaan alan ammattimiehen tietotason perusteella. Henkilö, jolla on laaja tietomäärä kyseiseltä alalta, muttei keksinnöllisyyteen vaadittavaa luovuutta tai mielikuvitusta. Voi olla myös työryhmä maalisk-05 Aura Soininen 30

31 Keksinnöllisyys (2) EPO: arvio ns. ongelma-ratkaisu mallin avulla: Ensin määritetään ns. lähin julkaisu, jonka jälkeen tekninen ongelma määritetään objektiivisesti, lopulta aineistoja vertaillaan ja pohditaan päätyisikö alan ammattimies patenttivaatimusten kuvaamaan ratkaisuun (ei olisiko voinut päätyä) Mikäli ei ratkaise teknistä ongelmaa vaan keksintö kohdistuu esim. parempaan kirjanpitojärjestelmään, se ei ole keksinnöllinen Keksinnöllisyyttä arvioitaessa on mahdollista yhdistää useita viitejulkaisuja, jos tähän on perusteita. maalisk-05 Aura Soininen 31

32 Keksinnöllisyys (3) Keksinnöllisyysvaatimuksen täyttymisen arviointi on aina tapauskohtaista. Joitakin linjavetoja keksinnöllisyyttä puoltavista ja sen puuttumista osoittavista seikoista voidaan kuitenkin tehdä (ns. objektiiviset arviointiperusteet). Näitä ovat: Odottamaton tekninen vaikutus Tekninen edistysaskel Alalla vallinneiden ennakkoluulojen voittaminen Keksinnön kaupallinen menestys Aikatekijät maalisk-05 Aura Soininen 32

33 Patenttisuojan ulkopuolella Hyvän tavan ja yleisen järjestyksen vastaiset keksinnöt Mm. EPO on hylännyt omaehtoista eutanasiaa koskevan lääkkeen tällä perusteella. Kasvilajit ja eläinrodut maalisk-05 Aura Soininen 33

34 Patentin hakeminen (1) Patentti myönnetään hakemuksesta keksijälle tai sille jolle oikeus keksintöön on siirtynyt. Patentti voidaan myöntää myös useille keksijöille yhdessä Keksijän kunnia vaatii, että keksijän nimi on aina mainittava hakemuksessa, vaikka oikeus olisi siirtynyt esim. työnantajalle. Keksintö kuvataan patenttihakemuksessa niin tarkasti, että alan ammattimies voi sen perusteella valmistaa keksinnön Ei edellytä lähdekoodin liittämistä maalisk-05 Aura Soininen 34

35 Patentin hakeminen (2) Patenttihakemus/patentti sisältää Keksinnön yleisen kuvauksen Selitysosan: kerrotaan mihin alaan keksintö liittyy määritetään tunnettu tekniikan taso esitetään olemassa oleva tekninen ongelma kerrotaan miten patentissa kuvattu ratkaisu ratkaisee ko. ongelman ja kuvataan ratkaisun etuja annetaan esimerkkejä käytännön sovelluksesta ja teollisesta hyödynnettävyydestä. maalisk-05 Aura Soininen 35

36 Patentin hakeminen (3) Vaatimusosan: Tärkein osa! Määrittää suojan kohteen. johdanto, jossa kerrotaan yleisesti, mihin keksintö liittyy Tunnettu siitä, että Itsenäisiä ja epäitsenäisiä vaatimuksia. Epäitsenäinen viittaa itsenäiseen vaatimukseen, mutta lisää uuden piirteen. Keksinnöt jaetaan tuote-, laite-, menetelmä- ja käyttöryhmiin sekä yhdistelmäkeksintöihin maalisk-05 Aura Soininen 36

37 Patentin hakeminen (3) Esim. itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1. A method for providing product availability information to a user from at least one product source, said method comprising: accessing at least one product source and requesting product availability information concerning at least one product prior to receipt of a product availability request from a user concerning the product; storing the product availability information received from the product source in a storage device; receiving a product availability request from a user concerning a product; accessing the information prestored in the storage device for the selected product; and determining the availability of the product based on at least the availability information prestored in the storage device. maalisk-05 Aura Soininen 37

38 Patentin hakeminen (4) Piirustukset Tiivistelmä Hyvän hakemuksen laatiminen vaativaa Hakemuksessa avustaa patenttiasiamies Patentointiprosessi kestää 2-4 vuoteen. Patentin myöntämisen jälkeen alkaa kulua 9 kk väiteaika. maalisk-05 Aura Soininen 38

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 21/2000

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Ehdotus kannanotoksi: Piraattipuolueen patenttireformi

Ehdotus kannanotoksi: Piraattipuolueen patenttireformi 1/6 Ehdotus kannanotoksi: Piraattipuolueen patenttireformi Laatijat: Oskar Elmgren, Harry Storbacka 2/6 1 Johdanto 1.1 Miksi Piraattipuolueen patenttikantaa tulee tarkentaa? Lääke- ja ohjelmistopatentteja

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit ja Patenttistrategiat. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005

Ohjelmistopatentit ja Patenttistrategiat. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005 Ohjelmistopatentit ja Patenttistrategiat Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005 Kertaus edelliseltä luennolta Tietokoneohjelmat patentoitavissa kuten muutkin keksinnöt. teollinen käyttökelpoisuus tekninen

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2002 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (ohjelmistopatentti) Suurelle

Lisätiedot

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I P5_TA(2003)0402 Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

Tenttipäivät. 1. luentotentti torstai 3.5 kello 14-16 Sali: AU100 2. luentotentti maanantai 21.5 kello 14-16 Sali: AU206

Tenttipäivät. 1. luentotentti torstai 3.5 kello 14-16 Sali: AU100 2. luentotentti maanantai 21.5 kello 14-16 Sali: AU206 Tenttipäivät 1. luentotentti torstai 3.5 kello 14-16 Sali: AU100 2. luentotentti maanantai 21.5 kello 14-16 Sali: AU206 Kaksi kymmenen pisteen kysymystä Vaihtoehtoinen suoritustapa? Patentoinnin perusteet

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

PATENTOINTI. Miro Luodes. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014. Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala

PATENTOINTI. Miro Luodes. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014. Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala PATENTOINTI Miro Luodes Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Luodes, Miro Työn nimi Patentointi Koulutusohjelma Rakennustekniikka

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (ohjelmistopatentti) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella

Lisätiedot

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Patentti strategisena kilpailun välineenä

Patentti strategisena kilpailun välineenä T i m o - J a a k k o Uotila Patentti strategisena kilpailun välineenä Oikeudellis-liiketaloudellinen tutkimus patentista ja sen toimivuudesta yrityksen strategiassa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 4. helmikuuta 2003 PE 321.981/11-46 TARKISTUKSET 11-46 Lausuntoluonnos (PE 321.981) Elly Plooij-van Gorsel Tietokoneella

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0047(COD) 29.4.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi

Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1 Sisältö innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi keksinnön tunnistaminen evaluointi hyödyntämissuunnitelma

Lisätiedot

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi Iaeiksi Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Oikeudellisten asioiden valiokunta 2009 4.5.2005 PE 357.845v01-00 TARKISTUKSET 40-256 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 357.776v01-00) Michel Rocard neuvoston

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Osio 2. Keksinnöllisyyden argumentointi (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 2. Keksinnöllisyyden argumentointi (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA Asiamiestutkinto 26.4.2016 Patenttioikeus 1 (9) Osio 2. Keksinnöllisyyden argumentointi (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Laadi vastine PRH:n hakemuksesta

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI 1 P a t e n t i n h a k i j a l l e Mahdollisuus keksintöjen suojaamiseen lainsäädännön avulla on havaittu välttämättömäksi lähes kaikissa maissa. Keksintöjen suojamuodoista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.02.2002 KOM(2002) 92 lopullinen 2002/0047 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (komission

Lisätiedot

KORKEAKOULUKEKSINTÖLAKI OHJEISTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU

KORKEAKOULUKEKSINTÖLAKI OHJEISTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUKEKSINTÖLAKI OHJEISTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLTÖ OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN KORKEAKOULUKEKSINTÖJEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN OHJEISTUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA 1. AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Patenttiseurannan käyttöohje

Patenttiseurannan käyttöohje Patenttiseurannan käyttöohje Patiq Oy Hakkukuja 1 a, 02650 Espoo www.patiq.com Sisällysluettelo PATENTTISEURANNAN HYÖDYT 3 SEURANTARAPORTIN KÄYTTÄMINEN 4 1. VÄLILEHDET 4 1.1 Etusivu 5 1.2 Myönnetyt Patentit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 14.4.2014 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI 1 P a t e n t i n h a k i j a l l e Mahdollisuus keksintöjen suojaamiseen lainsäädännön avulla on havaittu välttämättömäksi lähes kaikissa maissa. Keksintöjen suojamuodoista

Lisätiedot

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA Erkki Yli-Juuti VP, Product, Standardization and IPR Strategy Broadcom Communications Finland 1 ONKO PATENTEILLA MERKITYSTÄ? Patentti on oikeus kieltää muita

Lisätiedot

Etiikka tutkimuksen ja tuotekehityksen rajalla - oikeudellinen näkökulma patentit. Sandra Liede Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö

Etiikka tutkimuksen ja tuotekehityksen rajalla - oikeudellinen näkökulma patentit. Sandra Liede Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö Etiikka tutkimuksen ja tuotekehityksen rajalla - oikeudellinen näkökulma patentit Sandra Liede Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö Genomikeskushanke Hallituksen kärkihanke Strategisesti:

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva tutkimus

Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva tutkimus Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusala Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Laura Saarnia Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva

Lisätiedot

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA HELMIKUU

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA HELMIKUU PATENTTIKÄSIKIRJA PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA HELMIKUU 2013 TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI PATENTTIKÄSIKIRJA Copyright 2013 Patentti- ja rekisterihallitus Julkaisija - Publisher Patentti-

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA TAMMIKUU

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA TAMMIKUU PATENTTIKÄSIKIRJA PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA TAMMIKUU 2015 TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI PATENTTIKÄSIKIRJA Copyright 2015 Patentti- ja rekisterihallitus Julkaisija - Publisher Patentti-

Lisätiedot

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Veli Sinda, asiantuntija, liikejuridiikka 20.11.2015 YLEISTÄ TUOTEKOPIOINNIN ONGELMASTA Yritysmaailmassa toisen ilmeinen kopiointi katsotaan moitittavaksi

Lisätiedot

Patenttioikeus ja tietokoneohjelmat. Mikko Välimäki

Patenttioikeus ja tietokoneohjelmat. Mikko Välimäki Patenttioikeus ja tietokoneohjelmat Mikko Välimäki 24.1.2005 Rakenne Patentointijärjestelmät Euroopassa ja USAssa Tietokoneohjelma keksintönä Patentoivauuden edellytykset Yksinoikeudet ja käyttäjän oikeudet

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0058/2005 2002/0047(COD) 14/04/2005 YHTEINEN KANTA Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella

Lisätiedot

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset Patenttilaki 15.12.1967/550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Juuso Vilska

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

PATENTTILAKI 1 LUKU. Yleiset säännökset

PATENTTILAKI 1 LUKU. Yleiset säännökset PATENTTILAKI Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 27.3.2015 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

BIOTEKNOLOGIA JA IMMATERIAALIOIKEUDET

BIOTEKNOLOGIA JA IMMATERIAALIOIKEUDET BIOTEKNOLOGIA JA IMMATERIAALIOIKEUDET Marjut Salokannel 24.9.2010 Immateriaalioikeudellinen suoja ja bioteknologia Tosiseikat ja ideat vapaasti käytettävissä, paitsi jos liikesalaisuus Keksinnöt => patentit

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Erotamislausumien (disclaimer)käytö eurooppalaisessa patentointikäytännössä -Eise,mitä suojataan, vaan se,mitä eisuojata

Erotamislausumien (disclaimer)käytö eurooppalaisessa patentointikäytännössä -Eise,mitä suojataan, vaan se,mitä eisuojata AaltoUniversityProfessionalDevelopment Erotamislausumien (disclaimer)käytö eurooppalaisessa patentointikäytännössä -Eise,mitä suojataan, vaan se,mitä eisuojata Patentit-Teolisuus-Tekn ikka2011-2012 Erikoistyö

Lisätiedot

PATENTTIKÄSIKIRJA Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja

PATENTTIKÄSIKIRJA Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja PATENTTIKÄSIKIRJA Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja II Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...1 ALKUSANAT...1 KANSALLISET HAKEMUKSET A. HAKEMUSASIAKIRJOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

TIETOKONESOVELTEISET KEKSINNÖT

TIETOKONESOVELTEISET KEKSINNÖT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Kalle Salin TIETOKONESOVELTEISET KEKSINNÖT Euroopan patenttiviraston ratkaisulinja ja oikeuskäytännön ongelmakohtia Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1(6) Hyväksytty hallituksessa 15.11.2006 Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa syntyneiden keksintöjen

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Lausunto komission ehdotuksesta tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta

Lausunto komission ehdotuksesta tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta Helsinki 21.5.2002 Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle Electronic Frontier Finland ry, MySQL AB, SOT Oy Lausunto komission ehdotuksesta tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Keksinnöistä tulevaisuuden kilpailukykyä -analyysi

Keksinnöistä tulevaisuuden kilpailukykyä -analyysi Keksinnöistä tulevaisuuden kilpailukykyä -analyysi Suomen ja Ruotsin patentointitoiminnan vertailu 2006-2016 Teqmine Analytics Oy Yhteystiedot ja kyselyt: Hannes Toivanen 050 400 2947 Hannes.Toivanen@teqmine.com

Lisätiedot

BIOTEKNOLOGIA JA IMMATERIAALIOIKEUDET

BIOTEKNOLOGIA JA IMMATERIAALIOIKEUDET BIOTEKNOLOGIA JA IMMATERIAALIOIKEUDET Marjut Salokannel 10.10.2012 Immateriaalioikeudellinen suoja ja bioteknologia Tosiseikat ja ideat vapaasti käytettävissä, paitsi jos liikesalaisuus Keksinnöt => patentit

Lisätiedot

HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS

HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS H y ö d y l l i s y y s m a l l i r e k i s t e r ö i n n i n h a k i j a l l e Tämän esitteen tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuuden

Ohjelmistoteollisuuden Arto Lahti Ohjelmistoteollisuuden globaali kasvustrategia ja immateriaalioikeudet W-443 Arto Lahti Ohjelmistoteollisuuden globaali kasvustrategia ja immateriaalioikeudet Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Opas patentin hakijalle. Fig

Opas patentin hakijalle. Fig Opas patentin hakijalle 22 21 14 Fig. 1 19 11 15 13 12 17 23 24 17 16 25 18 Patentti on vaihtokauppa keksijän ja yhteiskunnan välillä Patentoinnissa keksijä antaa tiedot keksinnöstään yhteiskunnan julkaistavaksi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KEKSINTÖOHJESÄÄNTÖ 1. Keksintöohjesäännön tarkoitus ja soveltamisala Keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää ja ohjeistaa Itä-Suomen yliopiston (jatkossa yliopisto ) piirissä

Lisätiedot

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain;

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain; Patenttiasetus 26.9.1980/669 Kauppa ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67)

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Toisesta lääketieteellisestä käytöstä

Toisesta lääketieteellisestä käytöstä Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Patentit- Teollisuus- Tekniikka Erikoistyö Toisesta lääketieteellisestä käytöstä Saara Mustamäki Patentti- ja rekisterihallitus Helsinki 30.5.2008 Tiivistelmä

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELVITYS

VALTIONEUVOSTON SELVITYS TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 5/2004 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (ohjelmistopatentti) Suurelle

Lisätiedot

1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a :ää

1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a :ää PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu: 30. päivänä syyskuuta 1980 Muutettu 31.12.1985, 4.11.1986, 25.6.1992, 1.3.1996, 1.4.1997, 1.7.1997, 15.7.2000, 2.4.2001, 1.1.2003, 21.4.2005, 6.3.2006, 13.12.2007, 1.11.2008,

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa 13.2.2003 Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR velvoiteoikeus/ esineoikeus varallisuusoikeus

Lisätiedot

HE 92/2005 vp. oikeusvaikutus olisi takautuva. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn

HE 92/2005 vp. oikeusvaikutus olisi takautuva. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn HE 92/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 :n mukaista tutkimusta; ( /1701)

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 :n mukaista tutkimusta; ( /1701) Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 47 :n nojalla: Hyödyllisyysmallihakemus ja päiväkirja

Lisätiedot

Case: digitaalinen valvontakamera

Case: digitaalinen valvontakamera Case: digitaalinen valvontakamera Tunnettu tekniikka 1: analogiset valvontakamerat Analogisten valvontakameroiden ongelmia: huono kuvan laatu; ja/tai suuri muistitilan tarve (kompressoimaton) Tunnettu

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK

PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK PC vai Yoshbox? Moottorinohjauksen lyhyt teoria ja vertailu Mustavalkoisesti kirjoitettuna innostamaan tiedon ja mielipiteiden jakamiseen by PetriK Vastuunrajaus PC vai Yoshbox Kirjoittaja on kirjoittanut

Lisätiedot