Patenttiseurannan käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patenttiseurannan käyttöohje"

Transkriptio

1 Patenttiseurannan käyttöohje Patiq Oy Hakkukuja 1 a, Espoo

2 Sisällysluettelo PATENTTISEURANNAN HYÖDYT 3 SEURANTARAPORTIN KÄYTTÄMINEN 4 1. VÄLILEHDET Etusivu Myönnetyt Patentit Patenttihakemukset Viittaavat Patentit Historiatiedot 6 2. SEURANTATAULUKON OTSIKKOSARAKKEET Title Abstract First Claim Inventor Assignee/Applicant Publication Number Publication Date Priority Date Front Page Drawing INPADOC Family Members Hyperlinkit Avaintermit 9 3. VIITTAAVAT PATENTIT HISTORIATIEDOT Top Assignees Top Inventors Top Countries Patent Publishing Trends TAULUKON SUODATTIMIEN KÄYTTÖ ESIMERKKEJÄ SEURANTARAPORTIN HYÖDYNTÄMISESTÄ Kuinka seuraat alalla toimivien yritysten ja keksijöiden teknologian kehitystä? Minkälaisia patenttioikeuksia kilpailijayrityksille on myönnetty teknologiasektorillasi? Mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta? Mistä löytyy toimialalta lisää ammattimaisia työntekijöitä (keksijöiden rekrytointi)? Onko keksintöni suojattavissa patentin avulla? 15 2

3 Patenttiseurannan hyödyt Patiq Oy:n patenttiseuranta on suunniteltu palvelemaan teidän tuotekehitystänne sekä riskienhallintaa. Usein tutkijat ja yritysten tuotekehittäjät ovat hyvin perillä alan tieteellisestä kehityksestä, koska tieteellisiä julkaisuja seurataan tarkasti ja yritykset osallistuvat aktiivisesti alan konferensseihin. Patenttitietokantoja hyödynnetään kuitenkin harvemmin, vaikka patenttitietokannat tarjoavat valtavan määrän hyödyllistä tietoa. Onkin arvioitu, että noin % patenttien sisältämästä uudesta tiedosta löytyy vain patenttijulkaisuista. Me uskomme, että investointi patenttiseurantaan sekä tutustuminen patentti-informaatioon on asiakkaillemme kannattavaa. Juuri julkiseksi tulleet patenttihakemukset voivat antaa uusia ideoita tuotekehitykseen, sekä kertovat kilpailijoiden tuotekehityksen suunnasta. Patenttiseurannan tulokset toimivat usein myös impulssina henkilöstölle. Riskienhallinnan näkökulmasta uusi, juuri julkiseksi tullut kilpailijan patenttioikeus saattaa aiheuttaa toimenpiteitä oman tuotteen ominaisuuksien muokkaamisesta väitteen kohdistamiseen kilpailijan myönnettyä patenttia vastaan. Toivomme, että näihin käyttöohjeisiin tutustuminen auttaa sinua hyödyntämään Patiq Oy:n seurantapalvelua mahdollisimman tehokkaasti. 3

4 Seurantaraportin käyttäminen 1. Välilehdet Seurantaraporttiin on jaettu Myönnetyt Patentit, Patenttihakemukset, Viittaavat Patentit ja Historiatiedot omille välilehdilleen. Tämän tarkoituksena on helpottaa niissä olevan tiedon hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa. Seurantaraportin ensimmäisellä välilehdellä esitetyt myönnetyt patentit voivat aiheuttaa toimintavapausrajoitteita oman teknologian kehittämisessä ja niistä on hyvä olla tietoinen ennen kuin sidotaan suuria rahallisia ja ajallisia panostuksia tutkimusprojekteihin. Myönnettyjä patentteja voidaan toki pyrkiä myös kiertämään vaihtoehtoisilla toteutustavoilla, mikäli niistä ollaan tietoisia tutkimusprojektin aikana. Seurantaraportin toisella välilehdellä esitettyjen patenttihakemusten avulla saadaan ajantasaista tietoa alalla toimivien organisaatioiden sekä yksittäisten keksijöiden uusimmista keksinnöistä. Useissa tapauksissa patentteja ei kuitenkaan myönnetä samassa muodossa kuin patenttihakemuksissa on niiden julkiseksi tultua kuvattu. Tämän vuoksi hakemuksissa esitettyjä tietoja voidaan useissa tapauksissa hyödyntää oman teknologian jatkokehittämisessä. Seurantaraportin kolmannelle välilehdelle kokoamme tiedot niistä patenttijulkaisuista, joissa on viitattu teidän omiin patenttijulkaisuihin. Omien patenttienne lisäksi voimme seurata viittauksia muihin erityisen mielenkiintoisiin patenttijulkaisuihin, esimerkiksi läheisten kilpailijoidenne patentteihin. Patenttiviittausten seuranta auttaa teitä huomaamaan, mitkä yritykset voivat olla riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta. Seurantaraportin neljännelle välilehdelle kokoamme historiatiedot, jotka antavat kokonaiskuvan seurattavasta teknologian alasta. Historiatiedot tarjoavat graafiset kuvaajat mm. alan eniten patentteja hakeneista yrityksistä ja keksijöistä, patentoinnin maantieteellisestä jakaantumisesta sekä alan patentoinnin kasvuvauhdista. 4

5 Seurantataulukossa on esitetty omilla välilehdillään seuraavat asiat (katso kuva 1.): 1. Etusivu 2. Myönnetyt Patentit 3. Patenttihakemukset 4. Viittaavat Patentit 5. Historiatiedot kuva Etusivu Etusivulla on esitetty patenttiseurannassa käytetty hakustrategia, jonka avulla olemme etsineet teidän kiinnostuksen kohteena olevat patenttijulkaisut (myönnetyt patentit ja patenttihakemukset). Etusivulta löytyy lisäksi tiedot tietokannoista, joista olemme toteuttaneet patenttiseurannan. Hakustrategian avulla patenttihaut voidaan toistaa muokkaamalla vain aikajännettä. Tarvittaessa hakustrategiaa voidaan myös muokata seuraavissa patenttiseurantaraporteissa esimerkiksi lisäämällä hakuihin aiemmissa seurannoissa tunnistettu yritys, hakusana tai keksijä. 1.2 Myönnetyt Patentit Myönnetyt Patentit -välilehdeltä löytyvät tiedot seuranta-ajankohdalta julkiseksi tulleista myönnetyistä patenteista. Seurantaraportissa on esitetty myönnetyt patentit seuraavista merkittävistä patenttivirastoista (USA:n, Euroopan, Saksan, Korean, Japanin, Kiinan ja Kanadan patenttivirastoista). 5

6 1.3 Patenttihakemukset Patenttihakemukset -välilehdeltä löytyvät hakemusvaiheessa olevat patenttihakemukset, jotka ovat tulleet julkiseksi kyseisen seurantajakson aikana. Seurantaraportissa on esitetty ainoastaan yksi patenttiperheen jäsen kustakin seuranta-ajankohdalta julkiseksi tulleesta patenttihakemuksesta. Patenttihakemukset on etsitty käyttämistämme tietokannoista sen päivämäärän perusteella jolloin se on saapunut ensimmäisen kerran patenttivirastoon (nk. prioriteettipäivä). Näin toteutettuna patenttiseuranta mahdollistaa keksintöjen seuraamisen mahdollisimman ajantasaisesti. Pystymme samalla säästämään teidän aikaanne, kun emme toimita samaa keksintöä koskevia julkaisuja useita kertoja. Patenttihakemukset -välilehden patenttiseuranta toteutetaan seuraavista tietolähteistä: US Applications European Applications Derwent World Patents Index German Applications German Utility Models WIPO Applications British Applications French Applications Japanese Applications Korean Applications INPADOC Chinese Applications/Utility Models 1.4 Viittaavat Patentit Viittaavat Patentit -välilehdeltä löytyvät tiedot patenttijulkaisuista, joissa on viitattu yrityksenne omiin patentteihin. Lisäksi tälle välilehdelle voidaan koota tiedot viittauksista muihin erityisen mielenkiintoisiin patenttijulkaisuihin, esimerkiksi läheisten kilpailijoidenne patentteihin. Patenttiviittausten seuranta auttaa teitä hahmottamaan, mitkä yritykset voivat olla riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta. 1.5 Historiatiedot Historiatiedot -välilehdellä on esitetty graafiset kuvaajat, joista selviävät seurattavan hakustrategian mukaiset alan eniten patentteja hakeneet yritykset sekä keksijät, patentoinnin jakaantuminen eri maihin ja patentoinnin kasvuvauhti. 6

7 2. Seurantataulukon otsikkosarakkeet Seurantataulukon Myönnetyt Patentit ja Patenttihakemukset -välilehdillä esitetään seuraavat tiedot patenttijulkaisuista (katso kuva 2). 1. Title 7. Publication Date 2. Abstract 8. Priority Date 3. First Claim 9. Front Page Drawing 4. Inventor 10. INPADOC Family Members 5. Assignee/Applicant 11. Hyperlinkit 6. Publication Number 12. Avaintermit/Viitattu Julkaisu kuva Title Otsikon (Title) avulla saat alustavan käsityksen keksinnön aihepiiristä. Huomioithan, että patenttijulkaisun otsikko ei aina kuvaa keksintöä kovinkaan tarkasti. Pelkästään otsikkotietoon tutustumalla ei välttämättä saa tarpeeksi kattavaa kuvaa patenttijulkaisun sisällöstä vaan otsikko on lähinnä suuntaa antava. Esimerkiksi, pyörösahan sahanterän uutta rakennetta voidaan kuvata otsikossa termillä saha. Tämän vuoksi pelkällä otsikon tarkastelulla ei saa riittävää käsitystä patenttijulkaisun sisällöstä vaan suosittelemme tutustumaan lisäksi patenttijulkaisun tiivistelmään (Abstract), ensimmäiseen vaatimukseen (First Claim) sekä kuviin (Drawing). 7

8 2.2 Abstract Patenttijulkaisun tiivistelmässä (Abstract) on kuvattu yhdellä lauseella keksinnön sisältö. Tiivistelmän avulla saadaan jo parempi käsitys keksinnöstä ja siihen tutustumalla voidaan päättää kannattaako patenttijulkaisuun tutustua tarkemmin. 2.3 First Claim Patentin ensimmäisessä vaatimuksessa (First Claim) on esitetty se, mitä patenttijulkaisussa on suojattu (myönnetty patentti) tai pyritty suojaamaan (patenttihakemus). Patenttiseurantaraporttiin voidaan teidän toivomuksesta lisätä vielä erillinen sarake, jossa esitetään patenttijulkaisun kaikki patenttivaatimukset. 2.4 Inventor Tästä sarakkeesta löytyvät patenttijulkaisussa ilmoitettujen keksijöiden nimet. 2.5 Assignee/Applicant Patentinhakijat (usein yritys) löytyvät tästä kohdasta. 2.6 Publication Number Patenttihakemus saa oman numeronsa (Publication Number) jokaisessa patenttivirastossa. Yhdellä keksinnöllä voi olla lukuisia patenttinumeroita, jos patenttia on haettu voimaan useassa patenttivirastossa. Jos haluat seurata patentinhakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa tai saada tietoja siitä kuka viittaa kyseiseen patenttihakemukseen, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. 2.7 Publication Date Julkiseksi tulopäivän (Publication Date) jälkeen patenttijulkaisu on saatavissa patenttiviraston patenttirekistereistä. Pääsääntöisesti patenttihakemukset tulevat julkiseksi 18 kuukautta niiden virastoon jättämispäivästä. Publication Date on erityisen tärkeä myönnettyjen patenttien kohdalla. Se on tärkeä päivämäärä, koska sen jälkeen voidaan vielä tehdä väite patentin voimaansaattamisen estämiseksi. Väiteajat vaihtelevat maittain, esimerkiksi Saksassa väiteaika on kolme (3) kuukautta, kun taas Suomessa väiteaika on yhdeksän (9) kuukautta. 2.8 Priority Date Etuoikeuspäivä (Priority Date) kertoo sen milloin patenttihakemus on jätetty virastoon. Tämän päivämäärän jälkeen hakemus toimii uutuudenesteenä muiden samaa aihetta koskettavien keksintöjen patentoimiselle. 8

9 2.9 Front Page Drawing Usein kuvat kertovat enemmän kuin sanat. Useilla teknologiasektoreilla patenteissa olevia kuvia tarkastelemalla saadaan hyvä käsitys erilaisista teknisistä ratkaisuista INPADOC Family Members Patenttiperhe (Inpadoc Family Members) sisältää tiedot kaikista yhteen keksintöön liittyvistä patenttijulkaisuista eri maissa. Erityisesti patenttien vaatimukset saattavat poiketa huomattavasti patenttihakemusten ja myönnettyjen patenttien kohdalla. Myös myönnettyjen patenttien vaatimukset saattavat olla erilaisia eri maissa, ja siten myös patenttien suojapiiri voi poiketa eri maiden välillä. Patenttiperheen eri jäsenten tarkastelu on tarpeellista erityisesti toimintavapausympäristöä analysoitaessa. Mikäli tarvitset apua patenttiperheen eri jäsenten tulkinnassa, niin autamme mielellämme asiassa Hyperlinkit Hyperlinkit johtavat patenttijulkaisuiden kokotekstejä sisältävään voit tutustua mm. patenttien selityksiin (Description). Selitys sisältää patentti- tai hakemusjulkaisun teknisen osan. Siinä kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: kappale 4, sivu 19-32). Patenttihakemuksessa hakijan pitää esittää keksinnön sisältö niin täydellisesti, että alan ammattimies pystyy sen toistamaan. Olennaista selityksessä on ongelman ja sen ratkaisun esittäminen. Asiat esitetään yleensä seuraavassa järjestyksessä: Mihin keksintö on tarkoitettu? Mitä vastaavaa samalta alalta on jo tunnettu? Mitä epäkohtia niissä on? Mikä toimii huonosti? Mitä tämä patentti käsittelee? Miten se poikkeaa edukseen aikaisemmista? Esimerkkejä keksinnön toimimisesta käytännössä, piirustukset, prosessikaaviot yms. Patenttijulkaisujen selitysosia on hyödyllistä lukea kaikissa tekniikan alan selvityksissä, esim. ideoiden seulonnassa tuotekehitysprojekteja varten, varsinaisen projektin valmistelussa ja keksinnön uutuuden tutkimisessa Avaintermit Ehdotamme teille aina patenttiseurannan suunnitteluvaiheessa avaintermejä, joiden avulla pystytte jatkossa löytämään erityisen kiinnostuksen kohteena olevat patenttijulkaisut mahdollisimman vaivattomasti seurantaraportista. Avaintermien avulla korostetaan tulosjoukosta erityisen kiinnostuksen kohteena olevia julkaisuja (asiaan liittyvät keskeiset termit), mikä tekee raportin tulosten lukemisesta ja priorisoinnista helppoa. 9

10 3. Viittaavat Patentit Seurantataulukon Viittaavat Patentit -välilehdellä esitetään muutoin samat tiedot kuin myönnettyjen patenttien ja patenttihakemusten kohdalla, mutta sarake 12 sisältää patenttijulkaisun numeron, johon kyseinen julkaisu viittaa (katso kuva 3): 1. Title 7. Publication Date 2. Abstract 8. Priority Date 3. First Claim 9. Front Page Drawing 4. Inventor 10. INPADOC Family Members 5. Assignee/Applicant 11. Hyperlinkit 6. Publication Number 12. Viitattu Julkaisu kuva 3. 10

11 4. Historiatiedot Historiatiedot -välilehdellä on esitetty graafiset kuviot, joista selviää seurattavan profiilin mukaiset alan eniten patentteja hakeneet yritykset sekä keksijät, patentoinnin jakaantuminen eri maihin sekä patentoinnin kasvuvauhti (katso kuva 4). Kuvaajat on koottu patenttiperheittäin eli kustakin keksinnöstä (patenttiperheestä) on esitetty vain yksi patenttiperheen jäsen. 4.1 Top Assignees Top Assignees -pylväskuvio kertoo yritysten/hakijoiden aktiivisuudesta. 4.2 Top Inventors Top Inventors -diagrammi selvittää seurattavan hakustrategian mukaiset aktiivisimmat keksijät. 4.3 Top Countries Top Countries -piirakkakuvio esittää patentointiaktiivisuuden maantieteellisen jakauman. 4.4 Patent Publishing Trends Patent Publishing Trends -pylväskuvio esittää seurattavan hakustrategian mukaisen patentointiaktiivisuuden kehittymisen viimeiseltä 20 vuodelta. kuva 4. 11

12 5. Taulukon Suodattimien käyttö Olemme lisänneet seurantataulukkoon suodattimia, jotka helpottavat tärkeiden tietojen järjestelyä ja löytämistä. Suodattimien avulla pystyt kontrolloimaan mitä taulukon tiedoista näytetään tai mitä ei näytetä. Suodattimien yleinen toimintaperiaate on piilottaa ne rivit, jotka eivät vastaa suodattimella asetettuja ehtoja. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, jos seurantaraportti sisältää suuren tulosjoukon. Suodattimilla pystytään suodattamaan tietoja tekstin, numeroiden ja värien perusteella (sarakkeissa jossa on väri muotoilu, seurantaraportin Avainsana-sarakkeet). Eri sarakkeissa olevia suodattimia voidaan myös yhdistellä, joten mahdollisuuksia seurantataulukossa esitettyjen tietojen suodattamiseen on lukemattomia. Suodattimia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti: Etsitään näkyviin vain tietyn/tiettyjen yrityksen tai keksijöiden patenttijulkaisut Etsitään näkyviin vain paljon avaintermejä sisältävät julkaisut Järjestetään julkaisut patenttihakemusten virastoon jättämispäivän (Priority Date) mukaisesti Suodattimet sisältyvät kaikkiin seurantaraportin sarakkeisiin (katso kuva 5). kuva 5. 12

13 6. Esimerkkejä seurantaraportin hyödyntämisestä Seuraavassa on kerrottu yksinkertaiset toimintaohjeet seurantaraportin käyttämisestä. 6.1 Kuinka seuraat alalla toimivien yritysten ja keksijöiden teknologian kehitystä? Valitse Patenttihakemukset -välilehti. Käytä suodattimia valitaksesi sinua kiinnostavat keksijät ja/tai yritykset (sarake D:Inventor ja sarake E:Assignee/Applicant). Tutustu ensin patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut patenttijulkaisutietokantaan. Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Jos haluat seurata patenttihakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa tai saada tietoja siitä kuka viittaa kyseiseen patenttihakemukseen, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. 6.2 Minkälaisia patenttioikeuksia kilpailijayrityksille on myönnetty teknologiasektorillasi? Valitse Myönnetyt Patentit -välilehti. Voit aloittaa teknologia-alueen tarkastelun käyttämällä Avainsanat yhteensä -suodatinta (sarake T:Avainsanat yhteensä). Voit valita halutessasi ainoastaan ne patenttijulkaisut, joissa avainsanoja esiintyy usein, koska todennäköisesti nämä patenttijulkaisut ovat kiinnostavimpia kannaltasi. Tutustu seuraavaksi valitsemiesi patenttijulkaisuiden otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttijulkaisu vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. 13

14 Jos sinulla on vielä mahdollisuus käyttää enemmän aikaa seurantaraporttiin tutustumiseen, niin käytä uudestaan Avainsanat yhteensä -suodatinta (sarake T:Avainsanat yhteensä). Valitse nyt ne patenttijulkaisut, joissa avainsanoja esiintyy harvemmin. Kyseiset julkaisut ovat todennäköisesti vähemmän merkityksellisiä kannaltanne tai vaihtoehtoisesti kyseisissä patenttijulkaisuissa on käytetty vähemmän tunnettua tekniikan termistöä. Tutustu edelleen patenttihakemusten otsikoihin sekä tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract) ja karsi pikaisella tutustumisella mielenkiintoiset julkaisut jatkotarkasteluun, jonka voit toteuttaa tutustumalla patenttijulkaisuiden sisältöön hyperlinkkien kautta. Jos havaitset patentin, joka on myönnetty ja saattaa osoittautua yrityksenne toiminnan kannalta riskiksi, tarkasta patenttijulkaisun myöntöpäivä. Riippuen myöntöpäivästä ja patenttivirastosta, jossa se on myönnetty, voit mahdollisesti tehdä väitteen patentin voimaansaattamisen estämiseksi. Väiteajat vaihtelevat maittain, esimerkiksi Saksassa väiteaika on kolme (3) kuukautta, kun taas Suomessa väiteaika on yhdeksän (9) kuukautta. Muita vaihtoehtoja ovat, mikäli mahdollista, oman tuotteen muuttaminen siten, että se ei loukkaa myönnettyä patenttia, tai mahdollisesti lisenssineuvottelut patentinhaltijan kanssa. Autamme mielellämme teitä tällaisessa tilanteessa. 6.3 Mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta? Patenttiviittausten seuranta on hyvä tapa pysyä ajan tasalla, siitä mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian perusteella. Kun patenttiviraston tutkija selvittää uuden patenttihakemuksen uutuutta ja patentoitavuutta, hän saattaa samalla löytää viittauksia teidän omiin patentteihinne. Jos hakuprofiilisi sisältää omien tai muuten sinua erityisesti kiinnostavien patenttien viittausten seurannan, niin toimi seuraavasti: Valitse Viittaavat Patentit -välilehti. Katso kohta Viitattu Julkaisu (sarake L: Viitattu Julkaisu), joka kertoo mihin seurattavaan julkaisuun viitataan. Kullakin seurantataulukon rivillä olevat patenttijulkaisun tiedot sisältävät tiedot viittaavasta patentista, jolloin voit toimia samaan tapaan kuin yllä kuvatuissa esimerkeissä. Tutustu seuraavaksi valitsemiesi patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut tietokantaan. Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Jos haluat edelleen seurata patentinhakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. Voimme toimittaa sinulle aina ajantasaiset tiedot patenttiperheen uusista jäsenistä (hakemus edennyt eri maiden patenttivirastoihin), patenttijulkaisun oikeusaseman muutoksista (esim. vuosimaksut maksamatta tai patentti rauennut tietyssä maassa), tai patentin oikeuksien siirtymisestä toiselle yritykselle. 14

15 6.4 Mistä löytyy toimialalta lisää ammattimaisia työntekijöitä (keksijöiden rekrytointi)? Valitse Patenttihakemus -välilehti. Käytä suodatinta valitaksesi sinua kiinnostavat keksijät (sarake D:Inventor). Tutustu ensin patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlink). Linkki siirtää sinut Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Kun olet tunnistanut sinua kiinnostavat patenttijulkaisut, niin voit tarkastella seurantataulukosta tarkemmin kyseisissä patenteissa mukana olevia keksijöitä (sarake D:Inventor). Yksittäisten patenttijulkaisuiden lisäksi voit tunnistaa alan innovatiivisimmat keksijät seurantataulukon Historia -välilehdellä olevasta kuvaajasta (Top Inventors). 6.5 Onko keksintöni suojattavissa patentin avulla? Patentin saamisen edellytyksenä on, että keksintö on uusi, eikä sitä ole julkisesti esitetty missään ennen patenttihakemuksen jättämistä. Patenttivirastojen tekemien selvitysten mukaan noin puolet patenttihakemuksista hylätään uutuuden esteiden johdosta, joten turhien investointien välttämiseksi keksinnön uutuus ja patentoitavuus tulee aina huolellisesti tarkastaa ennen patenttihakemuksen laatimista. Jos olet tilannut Patiq Oy:lta kattavan patenttiseurannan teknologia-alueeltasi, niin voit hyödyntää olemassa olevia seurantaraportteja uusien keksintöjen alustaviin uutuus- ja patentoitavuustutkimuksiin etsimällä seurantaraporteista keksintöäsi koskevia patenttijulkaisuja. Pääsääntöisesti keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden esteet löytyvät patenttikirjallisuudesta, joten seurantaraporttien hyödyntäminen uusien keksintöjen tarkastelussa on suositeltavaa. Täyttä varmuutta keksinnön suojattavuudesta patentin avulla voi toki olla hankala löytää edes kattavan patenttiseurannan avulla, koska seurantaraportissa ei ole esitetty patenttijulkaisuiden kokotekstejä. Kokoteksteissä ja erityisesti patenttijulkaisuiden selitysosioissa on puolestaan kuvattu keksintöjen sisällöt niin täydellisesti, että alan ammattimies pystyy ne toistamaan. Kattavan patentoitavuusselvityksen tekeminen on suositeltavaa erityisesti niissä tapauksissa, joissa uutuuden tai keksinnöllisyyden esteitä ei löydy seurantaraporteista. 15

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF)

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) Patentti- ja rekisterihallitus ja VTT tietopalvelu 2005 TEHOA TUOTEKEHITYKSEEN PATENTTI-INFORMAATION HYÖDYNTÄMINEN TEKNISEN JA KILPAILIJATIEDON LÄHTEENÄ

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

Hyödyllisyysmalliopas

Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalli on nopea ja edullinen Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat keksinnölleen hyödyllisyysmallioikeuden tarjoamaa suojaa. Oppaasta löytyvät

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Juuso Vilska

Lisätiedot

1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a :ää

1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a :ää PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu: 30. päivänä syyskuuta 1980 Muutettu 31.12.1985, 4.11.1986, 25.6.1992, 1.3.1996, 1.4.1997, 1.7.1997, 15.7.2000, 2.4.2001, 1.1.2003, 21.4.2005, 6.3.2006, 13.12.2007, 1.11.2008,

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuuden

Ohjelmistoteollisuuden Arto Lahti Ohjelmistoteollisuuden globaali kasvustrategia ja immateriaalioikeudet W-443 Arto Lahti Ohjelmistoteollisuuden globaali kasvustrategia ja immateriaalioikeudet Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen

Lisätiedot

Teollisoikeussalkun ulkoistaminen: erityisesti patenttien kannalta tarkasteltuna

Teollisoikeussalkun ulkoistaminen: erityisesti patenttien kannalta tarkasteltuna LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Teollisoikeussalkun ulkoistaminen: erityisesti patenttien kannalta tarkasteltuna Pro gradu-tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden

Lisätiedot

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Valvoja: Kirsi Hellsten Lappeenranta 1.4.2008

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

PatentProsecution Highway Nopeampija yhteneväisempi paten tihakemuksen käsitelyerimaissa

PatentProsecution Highway Nopeampija yhteneväisempi paten tihakemuksen käsitelyerimaissa AaltoUniversityProfessionalDevelopment PatentProsecution Highway Nopeampija yhteneväisempi paten tihakemuksen käsitelyerimaissa Patentit-Teolisuus-Tekn ikka2011-2012 AnnaPohjala CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN TUOTEKEHITYKSEN TIETOVIRTAMALLIT JA PATENTTI-INFORMAATION KÄYTTÖ

PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN TUOTEKEHITYKSEN TIETOVIRTAMALLIT JA PATENTTI-INFORMAATION KÄYTTÖ PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN TUOTEKEHITYKSEN TIETOVIRTAMALLIT JA PATENTTI-INFORMAATION KÄYTTÖ Loppuraportti 31.12. 2005 Hanna Timonen Eila Järvenpää Jukka Tuomi Teknillinen

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys Yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) vaikutuksista suomalaisyrityksille SISÄLLYS Käytetyt lyhenteet... i Esipuhe...

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta Keksintöopas Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta 1 Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus... 3 Mitä tarkoitetaan keksinnöllä?... 4 Korkeakoulukeksintölaki... 4 Lain tarkoitus...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management Kouvola Unit LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

HE 45/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 45/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Näkyvyys Googlessa on monien yritysten Internet-toiminnan elinehto. Hakukonelöydettävyyteen voidaan

Lisätiedot

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Sisältö 3 Sisällysluettelo TIETOJA NÄISTÄ OHJEISTA 6 EPISERVER-OHJEEN KÄYTTÄMINEN 6 OLETETUT TIEDOT JA TAIDOT 6 VIITTEET 6 EPISERVER WORLD -VERKKOYHTEISÖ 6 TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS 6 JOHDANTO 9 EPISERVER

Lisätiedot

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tuotteet...3 1.1 Tuoteoletukset...3 1.2 Tuoteoletukset...4 1.3 Tuntiveloituslaskelma...4 1.2 Varasto-ohjelman käynnistys...5

Lisätiedot

Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva tutkimus

Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva tutkimus Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusala Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Laura Saarnia Patentti Euroopan Unionissa ja Suomessa - vertaileva

Lisätiedot