Patenttiseurannan käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patenttiseurannan käyttöohje"

Transkriptio

1 Patenttiseurannan käyttöohje Patiq Oy Hakkukuja 1 a, Espoo

2 Sisällysluettelo PATENTTISEURANNAN HYÖDYT 3 SEURANTARAPORTIN KÄYTTÄMINEN 4 1. VÄLILEHDET Etusivu Myönnetyt Patentit Patenttihakemukset Viittaavat Patentit Historiatiedot 6 2. SEURANTATAULUKON OTSIKKOSARAKKEET Title Abstract First Claim Inventor Assignee/Applicant Publication Number Publication Date Priority Date Front Page Drawing INPADOC Family Members Hyperlinkit Avaintermit 9 3. VIITTAAVAT PATENTIT HISTORIATIEDOT Top Assignees Top Inventors Top Countries Patent Publishing Trends TAULUKON SUODATTIMIEN KÄYTTÖ ESIMERKKEJÄ SEURANTARAPORTIN HYÖDYNTÄMISESTÄ Kuinka seuraat alalla toimivien yritysten ja keksijöiden teknologian kehitystä? Minkälaisia patenttioikeuksia kilpailijayrityksille on myönnetty teknologiasektorillasi? Mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta? Mistä löytyy toimialalta lisää ammattimaisia työntekijöitä (keksijöiden rekrytointi)? Onko keksintöni suojattavissa patentin avulla? 15 2

3 Patenttiseurannan hyödyt Patiq Oy:n patenttiseuranta on suunniteltu palvelemaan teidän tuotekehitystänne sekä riskienhallintaa. Usein tutkijat ja yritysten tuotekehittäjät ovat hyvin perillä alan tieteellisestä kehityksestä, koska tieteellisiä julkaisuja seurataan tarkasti ja yritykset osallistuvat aktiivisesti alan konferensseihin. Patenttitietokantoja hyödynnetään kuitenkin harvemmin, vaikka patenttitietokannat tarjoavat valtavan määrän hyödyllistä tietoa. Onkin arvioitu, että noin % patenttien sisältämästä uudesta tiedosta löytyy vain patenttijulkaisuista. Me uskomme, että investointi patenttiseurantaan sekä tutustuminen patentti-informaatioon on asiakkaillemme kannattavaa. Juuri julkiseksi tulleet patenttihakemukset voivat antaa uusia ideoita tuotekehitykseen, sekä kertovat kilpailijoiden tuotekehityksen suunnasta. Patenttiseurannan tulokset toimivat usein myös impulssina henkilöstölle. Riskienhallinnan näkökulmasta uusi, juuri julkiseksi tullut kilpailijan patenttioikeus saattaa aiheuttaa toimenpiteitä oman tuotteen ominaisuuksien muokkaamisesta väitteen kohdistamiseen kilpailijan myönnettyä patenttia vastaan. Toivomme, että näihin käyttöohjeisiin tutustuminen auttaa sinua hyödyntämään Patiq Oy:n seurantapalvelua mahdollisimman tehokkaasti. 3

4 Seurantaraportin käyttäminen 1. Välilehdet Seurantaraporttiin on jaettu Myönnetyt Patentit, Patenttihakemukset, Viittaavat Patentit ja Historiatiedot omille välilehdilleen. Tämän tarkoituksena on helpottaa niissä olevan tiedon hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa. Seurantaraportin ensimmäisellä välilehdellä esitetyt myönnetyt patentit voivat aiheuttaa toimintavapausrajoitteita oman teknologian kehittämisessä ja niistä on hyvä olla tietoinen ennen kuin sidotaan suuria rahallisia ja ajallisia panostuksia tutkimusprojekteihin. Myönnettyjä patentteja voidaan toki pyrkiä myös kiertämään vaihtoehtoisilla toteutustavoilla, mikäli niistä ollaan tietoisia tutkimusprojektin aikana. Seurantaraportin toisella välilehdellä esitettyjen patenttihakemusten avulla saadaan ajantasaista tietoa alalla toimivien organisaatioiden sekä yksittäisten keksijöiden uusimmista keksinnöistä. Useissa tapauksissa patentteja ei kuitenkaan myönnetä samassa muodossa kuin patenttihakemuksissa on niiden julkiseksi tultua kuvattu. Tämän vuoksi hakemuksissa esitettyjä tietoja voidaan useissa tapauksissa hyödyntää oman teknologian jatkokehittämisessä. Seurantaraportin kolmannelle välilehdelle kokoamme tiedot niistä patenttijulkaisuista, joissa on viitattu teidän omiin patenttijulkaisuihin. Omien patenttienne lisäksi voimme seurata viittauksia muihin erityisen mielenkiintoisiin patenttijulkaisuihin, esimerkiksi läheisten kilpailijoidenne patentteihin. Patenttiviittausten seuranta auttaa teitä huomaamaan, mitkä yritykset voivat olla riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta. Seurantaraportin neljännelle välilehdelle kokoamme historiatiedot, jotka antavat kokonaiskuvan seurattavasta teknologian alasta. Historiatiedot tarjoavat graafiset kuvaajat mm. alan eniten patentteja hakeneista yrityksistä ja keksijöistä, patentoinnin maantieteellisestä jakaantumisesta sekä alan patentoinnin kasvuvauhdista. 4

5 Seurantataulukossa on esitetty omilla välilehdillään seuraavat asiat (katso kuva 1.): 1. Etusivu 2. Myönnetyt Patentit 3. Patenttihakemukset 4. Viittaavat Patentit 5. Historiatiedot kuva Etusivu Etusivulla on esitetty patenttiseurannassa käytetty hakustrategia, jonka avulla olemme etsineet teidän kiinnostuksen kohteena olevat patenttijulkaisut (myönnetyt patentit ja patenttihakemukset). Etusivulta löytyy lisäksi tiedot tietokannoista, joista olemme toteuttaneet patenttiseurannan. Hakustrategian avulla patenttihaut voidaan toistaa muokkaamalla vain aikajännettä. Tarvittaessa hakustrategiaa voidaan myös muokata seuraavissa patenttiseurantaraporteissa esimerkiksi lisäämällä hakuihin aiemmissa seurannoissa tunnistettu yritys, hakusana tai keksijä. 1.2 Myönnetyt Patentit Myönnetyt Patentit -välilehdeltä löytyvät tiedot seuranta-ajankohdalta julkiseksi tulleista myönnetyistä patenteista. Seurantaraportissa on esitetty myönnetyt patentit seuraavista merkittävistä patenttivirastoista (USA:n, Euroopan, Saksan, Korean, Japanin, Kiinan ja Kanadan patenttivirastoista). 5

6 1.3 Patenttihakemukset Patenttihakemukset -välilehdeltä löytyvät hakemusvaiheessa olevat patenttihakemukset, jotka ovat tulleet julkiseksi kyseisen seurantajakson aikana. Seurantaraportissa on esitetty ainoastaan yksi patenttiperheen jäsen kustakin seuranta-ajankohdalta julkiseksi tulleesta patenttihakemuksesta. Patenttihakemukset on etsitty käyttämistämme tietokannoista sen päivämäärän perusteella jolloin se on saapunut ensimmäisen kerran patenttivirastoon (nk. prioriteettipäivä). Näin toteutettuna patenttiseuranta mahdollistaa keksintöjen seuraamisen mahdollisimman ajantasaisesti. Pystymme samalla säästämään teidän aikaanne, kun emme toimita samaa keksintöä koskevia julkaisuja useita kertoja. Patenttihakemukset -välilehden patenttiseuranta toteutetaan seuraavista tietolähteistä: US Applications European Applications Derwent World Patents Index German Applications German Utility Models WIPO Applications British Applications French Applications Japanese Applications Korean Applications INPADOC Chinese Applications/Utility Models 1.4 Viittaavat Patentit Viittaavat Patentit -välilehdeltä löytyvät tiedot patenttijulkaisuista, joissa on viitattu yrityksenne omiin patentteihin. Lisäksi tälle välilehdelle voidaan koota tiedot viittauksista muihin erityisen mielenkiintoisiin patenttijulkaisuihin, esimerkiksi läheisten kilpailijoidenne patentteihin. Patenttiviittausten seuranta auttaa teitä hahmottamaan, mitkä yritykset voivat olla riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta. 1.5 Historiatiedot Historiatiedot -välilehdellä on esitetty graafiset kuvaajat, joista selviävät seurattavan hakustrategian mukaiset alan eniten patentteja hakeneet yritykset sekä keksijät, patentoinnin jakaantuminen eri maihin ja patentoinnin kasvuvauhti. 6

7 2. Seurantataulukon otsikkosarakkeet Seurantataulukon Myönnetyt Patentit ja Patenttihakemukset -välilehdillä esitetään seuraavat tiedot patenttijulkaisuista (katso kuva 2). 1. Title 7. Publication Date 2. Abstract 8. Priority Date 3. First Claim 9. Front Page Drawing 4. Inventor 10. INPADOC Family Members 5. Assignee/Applicant 11. Hyperlinkit 6. Publication Number 12. Avaintermit/Viitattu Julkaisu kuva Title Otsikon (Title) avulla saat alustavan käsityksen keksinnön aihepiiristä. Huomioithan, että patenttijulkaisun otsikko ei aina kuvaa keksintöä kovinkaan tarkasti. Pelkästään otsikkotietoon tutustumalla ei välttämättä saa tarpeeksi kattavaa kuvaa patenttijulkaisun sisällöstä vaan otsikko on lähinnä suuntaa antava. Esimerkiksi, pyörösahan sahanterän uutta rakennetta voidaan kuvata otsikossa termillä saha. Tämän vuoksi pelkällä otsikon tarkastelulla ei saa riittävää käsitystä patenttijulkaisun sisällöstä vaan suosittelemme tutustumaan lisäksi patenttijulkaisun tiivistelmään (Abstract), ensimmäiseen vaatimukseen (First Claim) sekä kuviin (Drawing). 7

8 2.2 Abstract Patenttijulkaisun tiivistelmässä (Abstract) on kuvattu yhdellä lauseella keksinnön sisältö. Tiivistelmän avulla saadaan jo parempi käsitys keksinnöstä ja siihen tutustumalla voidaan päättää kannattaako patenttijulkaisuun tutustua tarkemmin. 2.3 First Claim Patentin ensimmäisessä vaatimuksessa (First Claim) on esitetty se, mitä patenttijulkaisussa on suojattu (myönnetty patentti) tai pyritty suojaamaan (patenttihakemus). Patenttiseurantaraporttiin voidaan teidän toivomuksesta lisätä vielä erillinen sarake, jossa esitetään patenttijulkaisun kaikki patenttivaatimukset. 2.4 Inventor Tästä sarakkeesta löytyvät patenttijulkaisussa ilmoitettujen keksijöiden nimet. 2.5 Assignee/Applicant Patentinhakijat (usein yritys) löytyvät tästä kohdasta. 2.6 Publication Number Patenttihakemus saa oman numeronsa (Publication Number) jokaisessa patenttivirastossa. Yhdellä keksinnöllä voi olla lukuisia patenttinumeroita, jos patenttia on haettu voimaan useassa patenttivirastossa. Jos haluat seurata patentinhakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa tai saada tietoja siitä kuka viittaa kyseiseen patenttihakemukseen, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. 2.7 Publication Date Julkiseksi tulopäivän (Publication Date) jälkeen patenttijulkaisu on saatavissa patenttiviraston patenttirekistereistä. Pääsääntöisesti patenttihakemukset tulevat julkiseksi 18 kuukautta niiden virastoon jättämispäivästä. Publication Date on erityisen tärkeä myönnettyjen patenttien kohdalla. Se on tärkeä päivämäärä, koska sen jälkeen voidaan vielä tehdä väite patentin voimaansaattamisen estämiseksi. Väiteajat vaihtelevat maittain, esimerkiksi Saksassa väiteaika on kolme (3) kuukautta, kun taas Suomessa väiteaika on yhdeksän (9) kuukautta. 2.8 Priority Date Etuoikeuspäivä (Priority Date) kertoo sen milloin patenttihakemus on jätetty virastoon. Tämän päivämäärän jälkeen hakemus toimii uutuudenesteenä muiden samaa aihetta koskettavien keksintöjen patentoimiselle. 8

9 2.9 Front Page Drawing Usein kuvat kertovat enemmän kuin sanat. Useilla teknologiasektoreilla patenteissa olevia kuvia tarkastelemalla saadaan hyvä käsitys erilaisista teknisistä ratkaisuista INPADOC Family Members Patenttiperhe (Inpadoc Family Members) sisältää tiedot kaikista yhteen keksintöön liittyvistä patenttijulkaisuista eri maissa. Erityisesti patenttien vaatimukset saattavat poiketa huomattavasti patenttihakemusten ja myönnettyjen patenttien kohdalla. Myös myönnettyjen patenttien vaatimukset saattavat olla erilaisia eri maissa, ja siten myös patenttien suojapiiri voi poiketa eri maiden välillä. Patenttiperheen eri jäsenten tarkastelu on tarpeellista erityisesti toimintavapausympäristöä analysoitaessa. Mikäli tarvitset apua patenttiperheen eri jäsenten tulkinnassa, niin autamme mielellämme asiassa Hyperlinkit Hyperlinkit johtavat patenttijulkaisuiden kokotekstejä sisältävään voit tutustua mm. patenttien selityksiin (Description). Selitys sisältää patentti- tai hakemusjulkaisun teknisen osan. Siinä kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: kappale 4, sivu 19-32). Patenttihakemuksessa hakijan pitää esittää keksinnön sisältö niin täydellisesti, että alan ammattimies pystyy sen toistamaan. Olennaista selityksessä on ongelman ja sen ratkaisun esittäminen. Asiat esitetään yleensä seuraavassa järjestyksessä: Mihin keksintö on tarkoitettu? Mitä vastaavaa samalta alalta on jo tunnettu? Mitä epäkohtia niissä on? Mikä toimii huonosti? Mitä tämä patentti käsittelee? Miten se poikkeaa edukseen aikaisemmista? Esimerkkejä keksinnön toimimisesta käytännössä, piirustukset, prosessikaaviot yms. Patenttijulkaisujen selitysosia on hyödyllistä lukea kaikissa tekniikan alan selvityksissä, esim. ideoiden seulonnassa tuotekehitysprojekteja varten, varsinaisen projektin valmistelussa ja keksinnön uutuuden tutkimisessa Avaintermit Ehdotamme teille aina patenttiseurannan suunnitteluvaiheessa avaintermejä, joiden avulla pystytte jatkossa löytämään erityisen kiinnostuksen kohteena olevat patenttijulkaisut mahdollisimman vaivattomasti seurantaraportista. Avaintermien avulla korostetaan tulosjoukosta erityisen kiinnostuksen kohteena olevia julkaisuja (asiaan liittyvät keskeiset termit), mikä tekee raportin tulosten lukemisesta ja priorisoinnista helppoa. 9

10 3. Viittaavat Patentit Seurantataulukon Viittaavat Patentit -välilehdellä esitetään muutoin samat tiedot kuin myönnettyjen patenttien ja patenttihakemusten kohdalla, mutta sarake 12 sisältää patenttijulkaisun numeron, johon kyseinen julkaisu viittaa (katso kuva 3): 1. Title 7. Publication Date 2. Abstract 8. Priority Date 3. First Claim 9. Front Page Drawing 4. Inventor 10. INPADOC Family Members 5. Assignee/Applicant 11. Hyperlinkit 6. Publication Number 12. Viitattu Julkaisu kuva 3. 10

11 4. Historiatiedot Historiatiedot -välilehdellä on esitetty graafiset kuviot, joista selviää seurattavan profiilin mukaiset alan eniten patentteja hakeneet yritykset sekä keksijät, patentoinnin jakaantuminen eri maihin sekä patentoinnin kasvuvauhti (katso kuva 4). Kuvaajat on koottu patenttiperheittäin eli kustakin keksinnöstä (patenttiperheestä) on esitetty vain yksi patenttiperheen jäsen. 4.1 Top Assignees Top Assignees -pylväskuvio kertoo yritysten/hakijoiden aktiivisuudesta. 4.2 Top Inventors Top Inventors -diagrammi selvittää seurattavan hakustrategian mukaiset aktiivisimmat keksijät. 4.3 Top Countries Top Countries -piirakkakuvio esittää patentointiaktiivisuuden maantieteellisen jakauman. 4.4 Patent Publishing Trends Patent Publishing Trends -pylväskuvio esittää seurattavan hakustrategian mukaisen patentointiaktiivisuuden kehittymisen viimeiseltä 20 vuodelta. kuva 4. 11

12 5. Taulukon Suodattimien käyttö Olemme lisänneet seurantataulukkoon suodattimia, jotka helpottavat tärkeiden tietojen järjestelyä ja löytämistä. Suodattimien avulla pystyt kontrolloimaan mitä taulukon tiedoista näytetään tai mitä ei näytetä. Suodattimien yleinen toimintaperiaate on piilottaa ne rivit, jotka eivät vastaa suodattimella asetettuja ehtoja. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, jos seurantaraportti sisältää suuren tulosjoukon. Suodattimilla pystytään suodattamaan tietoja tekstin, numeroiden ja värien perusteella (sarakkeissa jossa on väri muotoilu, seurantaraportin Avainsana-sarakkeet). Eri sarakkeissa olevia suodattimia voidaan myös yhdistellä, joten mahdollisuuksia seurantataulukossa esitettyjen tietojen suodattamiseen on lukemattomia. Suodattimia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti: Etsitään näkyviin vain tietyn/tiettyjen yrityksen tai keksijöiden patenttijulkaisut Etsitään näkyviin vain paljon avaintermejä sisältävät julkaisut Järjestetään julkaisut patenttihakemusten virastoon jättämispäivän (Priority Date) mukaisesti Suodattimet sisältyvät kaikkiin seurantaraportin sarakkeisiin (katso kuva 5). kuva 5. 12

13 6. Esimerkkejä seurantaraportin hyödyntämisestä Seuraavassa on kerrottu yksinkertaiset toimintaohjeet seurantaraportin käyttämisestä. 6.1 Kuinka seuraat alalla toimivien yritysten ja keksijöiden teknologian kehitystä? Valitse Patenttihakemukset -välilehti. Käytä suodattimia valitaksesi sinua kiinnostavat keksijät ja/tai yritykset (sarake D:Inventor ja sarake E:Assignee/Applicant). Tutustu ensin patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut patenttijulkaisutietokantaan. Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Jos haluat seurata patenttihakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa tai saada tietoja siitä kuka viittaa kyseiseen patenttihakemukseen, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. 6.2 Minkälaisia patenttioikeuksia kilpailijayrityksille on myönnetty teknologiasektorillasi? Valitse Myönnetyt Patentit -välilehti. Voit aloittaa teknologia-alueen tarkastelun käyttämällä Avainsanat yhteensä -suodatinta (sarake T:Avainsanat yhteensä). Voit valita halutessasi ainoastaan ne patenttijulkaisut, joissa avainsanoja esiintyy usein, koska todennäköisesti nämä patenttijulkaisut ovat kiinnostavimpia kannaltasi. Tutustu seuraavaksi valitsemiesi patenttijulkaisuiden otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttijulkaisu vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. 13

14 Jos sinulla on vielä mahdollisuus käyttää enemmän aikaa seurantaraporttiin tutustumiseen, niin käytä uudestaan Avainsanat yhteensä -suodatinta (sarake T:Avainsanat yhteensä). Valitse nyt ne patenttijulkaisut, joissa avainsanoja esiintyy harvemmin. Kyseiset julkaisut ovat todennäköisesti vähemmän merkityksellisiä kannaltanne tai vaihtoehtoisesti kyseisissä patenttijulkaisuissa on käytetty vähemmän tunnettua tekniikan termistöä. Tutustu edelleen patenttihakemusten otsikoihin sekä tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract) ja karsi pikaisella tutustumisella mielenkiintoiset julkaisut jatkotarkasteluun, jonka voit toteuttaa tutustumalla patenttijulkaisuiden sisältöön hyperlinkkien kautta. Jos havaitset patentin, joka on myönnetty ja saattaa osoittautua yrityksenne toiminnan kannalta riskiksi, tarkasta patenttijulkaisun myöntöpäivä. Riippuen myöntöpäivästä ja patenttivirastosta, jossa se on myönnetty, voit mahdollisesti tehdä väitteen patentin voimaansaattamisen estämiseksi. Väiteajat vaihtelevat maittain, esimerkiksi Saksassa väiteaika on kolme (3) kuukautta, kun taas Suomessa väiteaika on yhdeksän (9) kuukautta. Muita vaihtoehtoja ovat, mikäli mahdollista, oman tuotteen muuttaminen siten, että se ei loukkaa myönnettyä patenttia, tai mahdollisesti lisenssineuvottelut patentinhaltijan kanssa. Autamme mielellämme teitä tällaisessa tilanteessa. 6.3 Mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta? Patenttiviittausten seuranta on hyvä tapa pysyä ajan tasalla, siitä mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian perusteella. Kun patenttiviraston tutkija selvittää uuden patenttihakemuksen uutuutta ja patentoitavuutta, hän saattaa samalla löytää viittauksia teidän omiin patentteihinne. Jos hakuprofiilisi sisältää omien tai muuten sinua erityisesti kiinnostavien patenttien viittausten seurannan, niin toimi seuraavasti: Valitse Viittaavat Patentit -välilehti. Katso kohta Viitattu Julkaisu (sarake L: Viitattu Julkaisu), joka kertoo mihin seurattavaan julkaisuun viitataan. Kullakin seurantataulukon rivillä olevat patenttijulkaisun tiedot sisältävät tiedot viittaavasta patentista, jolloin voit toimia samaan tapaan kuin yllä kuvatuissa esimerkeissä. Tutustu seuraavaksi valitsemiesi patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut tietokantaan. Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Jos haluat edelleen seurata patentinhakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. Voimme toimittaa sinulle aina ajantasaiset tiedot patenttiperheen uusista jäsenistä (hakemus edennyt eri maiden patenttivirastoihin), patenttijulkaisun oikeusaseman muutoksista (esim. vuosimaksut maksamatta tai patentti rauennut tietyssä maassa), tai patentin oikeuksien siirtymisestä toiselle yritykselle. 14

15 6.4 Mistä löytyy toimialalta lisää ammattimaisia työntekijöitä (keksijöiden rekrytointi)? Valitse Patenttihakemus -välilehti. Käytä suodatinta valitaksesi sinua kiinnostavat keksijät (sarake D:Inventor). Tutustu ensin patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlink). Linkki siirtää sinut Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Kun olet tunnistanut sinua kiinnostavat patenttijulkaisut, niin voit tarkastella seurantataulukosta tarkemmin kyseisissä patenteissa mukana olevia keksijöitä (sarake D:Inventor). Yksittäisten patenttijulkaisuiden lisäksi voit tunnistaa alan innovatiivisimmat keksijät seurantataulukon Historia -välilehdellä olevasta kuvaajasta (Top Inventors). 6.5 Onko keksintöni suojattavissa patentin avulla? Patentin saamisen edellytyksenä on, että keksintö on uusi, eikä sitä ole julkisesti esitetty missään ennen patenttihakemuksen jättämistä. Patenttivirastojen tekemien selvitysten mukaan noin puolet patenttihakemuksista hylätään uutuuden esteiden johdosta, joten turhien investointien välttämiseksi keksinnön uutuus ja patentoitavuus tulee aina huolellisesti tarkastaa ennen patenttihakemuksen laatimista. Jos olet tilannut Patiq Oy:lta kattavan patenttiseurannan teknologia-alueeltasi, niin voit hyödyntää olemassa olevia seurantaraportteja uusien keksintöjen alustaviin uutuus- ja patentoitavuustutkimuksiin etsimällä seurantaraporteista keksintöäsi koskevia patenttijulkaisuja. Pääsääntöisesti keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden esteet löytyvät patenttikirjallisuudesta, joten seurantaraporttien hyödyntäminen uusien keksintöjen tarkastelussa on suositeltavaa. Täyttä varmuutta keksinnön suojattavuudesta patentin avulla voi toki olla hankala löytää edes kattavan patenttiseurannan avulla, koska seurantaraportissa ei ole esitetty patenttijulkaisuiden kokotekstejä. Kokoteksteissä ja erityisesti patenttijulkaisuiden selitysosioissa on puolestaan kuvattu keksintöjen sisällöt niin täydellisesti, että alan ammattimies pystyy ne toistamaan. Kattavan patentoitavuusselvityksen tekeminen on suositeltavaa erityisesti niissä tapauksissa, joissa uutuuden tai keksinnöllisyyden esteitä ei löydy seurantaraporteista. 15

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT Puurakentamisen innovaatiomaisema Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT 2 Innovaatiomaisema Mitä alalla tapahtuu? Jos aikoo perustaa tehtaan Kiinaan olla mukana muutoksessa Perustuu tuhansien

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF)

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) Patentti- ja rekisterihallitus ja VTT tietopalvelu 2005 TEHOA TUOTEKEHITYKSEEN PATENTTI-INFORMAATION HYÖDYNTÄMINEN TEKNISEN JA KILPAILIJATIEDON LÄHTEENÄ

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA Erkki Yli-Juuti VP, Product, Standardization and IPR Strategy Broadcom Communications Finland 1 ONKO PATENTEILLA MERKITYSTÄ? Patentti on oikeus kieltää muita

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013

Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 0 Patentointi 0 Suomalaisille yrityksille myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja kotimaassa vuonna 0 Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten yritysten ja yhteisöjen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2007 Patentointi 2006 Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin kolmanneksi eniten eurooppalaisia

Lisätiedot

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset Patenttilaki 15.12.1967/550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Patentteja alennuksella? EPO:n sääntömuutokset alkaen 1.4.2014 SME-alennukset Euro-PCT, Search ja Examination feet Search

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Vastuu: 31.8.2015 vj Partiolainen tai huoltaja JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Yhteystietojen päivittäminen ja jäsenkortin tulostaminen tehdään suoraan partiorekisteri Kuksassa. Tämän voi tehdä joko

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1917. Patenttitietokannat. Riitta Housh. VTT Tietopalvelu

VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1917. Patenttitietokannat. Riitta Housh. VTT Tietopalvelu VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1917 Patenttitietokannat Riitta Housh VTT Tietopalvelu VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN 951 38 5317 9 (nid.) ISSN 1235 0605 (nid.) ISBN 951

Lisätiedot

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Tehtävä: FIL Tiedostopolut

Tehtävä: FIL Tiedostopolut Tehtävä: FIL Tiedostopolut finnish BOI 2015, päivä 2. Muistiraja: 256 MB. 1.05.2015 Jarkka pitää vaarallisesta elämästä. Hän juoksee saksien kanssa, lähettää ratkaisuja kisatehtäviin testaamatta esimerkkisyötteillä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö

Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1(6) Hyväksytty hallituksessa 15.11.2006 Jyväskylän yliopiston keksintöohjesääntö 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän keksintöohjesäännön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa syntyneiden keksintöjen

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan palvelut Pieni opas käyttäjälle. Sisältö Suomen kattavinta tietoa Kotimaa Ulkomaat Yritysfiltteri Valvomo

Sopimusasiakkaan palvelut Pieni opas käyttäjälle. Sisältö Suomen kattavinta tietoa Kotimaa Ulkomaat Yritysfiltteri Valvomo Sopimusasiakkaan palvelut Pieni opas käyttäjälle Sisältö Suomen kattavinta tietoa Kotimaa Ulkomaat Yritysfiltteri Valvomo Suomen kattavinta tietoa Tuoreena joka päivä KAUPPAREKISTERI Yritystietojärjestelmä

Lisätiedot

Ehdotus kannanotoksi: Piraattipuolueen patenttireformi

Ehdotus kannanotoksi: Piraattipuolueen patenttireformi 1/6 Ehdotus kannanotoksi: Piraattipuolueen patenttireformi Laatijat: Oskar Elmgren, Harry Storbacka 2/6 1 Johdanto 1.1 Miksi Piraattipuolueen patenttikantaa tulee tarkentaa? Lääke- ja ohjelmistopatentteja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI 1 P a t e n t i n h a k i j a l l e Mahdollisuus keksintöjen suojaamiseen lainsäädännön avulla on havaittu välttämättömäksi lähes kaikissa maissa. Keksintöjen suojamuodoista

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005

Ohjelmistopatentit. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005 Ohjelmistopatentit Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005 Yleistä patenteista (1) Patenttioikeuden kohteena on keksintö, luonnollisten resurssien avulla aikaansaatu ratkaisu tekniseen ongelmaan. Patentti

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

Innovaatiomaisemia VTT:n Tietoratkaisuista Click to edit Master title style

Innovaatiomaisemia VTT:n Tietoratkaisuista Click to edit Master title style Innovaatiomaisemia VTT:n Tietoratkaisuista Click to edit Master title style Innovaatiomaisema antaa yleiskuvan tietystä tekniikan alasta tai organisaatiosta. Se pohjautuu patenttitietoon ja/tai teknis-tieteelliseen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

Valvoja Toimittajien seuranta

Valvoja Toimittajien seuranta Käyttöohje Valvoja Toimittajien seuranta Versio_06.2015 1 Sisältö: Käyttöohje... 1 Valvoja Toimittajien seuranta... 1 Uusi asiakas... 3 1. Kirjaudu sisään... 3 2. Valvojan käyttö... 3 3. Luo käyttäjätunnukset...

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä

Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä Kilpailuhakemuksen luonti IRMA-järjestelmässä Sisäänkirjautuminen 1. Mene nettisivulle https://irma.suunnistusliitto.fi 2. Kirjaudu valitsemalla oikealta ylhäältä Kirjaudu IRMA:an 3. Kirjoita lisenssinumerosi

Lisätiedot

PATENTOINTI. Miro Luodes. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014. Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala

PATENTOINTI. Miro Luodes. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014. Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala PATENTOINTI Miro Luodes Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Luodes, Miro Työn nimi Patentointi Koulutusohjelma Rakennustekniikka

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot