Patenttiseurannan käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patenttiseurannan käyttöohje"

Transkriptio

1 Patenttiseurannan käyttöohje Patiq Oy Hakkukuja 1 a, Espoo

2 Sisällysluettelo PATENTTISEURANNAN HYÖDYT 3 SEURANTARAPORTIN KÄYTTÄMINEN 4 1. VÄLILEHDET Etusivu Myönnetyt Patentit Patenttihakemukset Viittaavat Patentit Historiatiedot 6 2. SEURANTATAULUKON OTSIKKOSARAKKEET Title Abstract First Claim Inventor Assignee/Applicant Publication Number Publication Date Priority Date Front Page Drawing INPADOC Family Members Hyperlinkit Avaintermit 9 3. VIITTAAVAT PATENTIT HISTORIATIEDOT Top Assignees Top Inventors Top Countries Patent Publishing Trends TAULUKON SUODATTIMIEN KÄYTTÖ ESIMERKKEJÄ SEURANTARAPORTIN HYÖDYNTÄMISESTÄ Kuinka seuraat alalla toimivien yritysten ja keksijöiden teknologian kehitystä? Minkälaisia patenttioikeuksia kilpailijayrityksille on myönnetty teknologiasektorillasi? Mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta? Mistä löytyy toimialalta lisää ammattimaisia työntekijöitä (keksijöiden rekrytointi)? Onko keksintöni suojattavissa patentin avulla? 15 2

3 Patenttiseurannan hyödyt Patiq Oy:n patenttiseuranta on suunniteltu palvelemaan teidän tuotekehitystänne sekä riskienhallintaa. Usein tutkijat ja yritysten tuotekehittäjät ovat hyvin perillä alan tieteellisestä kehityksestä, koska tieteellisiä julkaisuja seurataan tarkasti ja yritykset osallistuvat aktiivisesti alan konferensseihin. Patenttitietokantoja hyödynnetään kuitenkin harvemmin, vaikka patenttitietokannat tarjoavat valtavan määrän hyödyllistä tietoa. Onkin arvioitu, että noin % patenttien sisältämästä uudesta tiedosta löytyy vain patenttijulkaisuista. Me uskomme, että investointi patenttiseurantaan sekä tutustuminen patentti-informaatioon on asiakkaillemme kannattavaa. Juuri julkiseksi tulleet patenttihakemukset voivat antaa uusia ideoita tuotekehitykseen, sekä kertovat kilpailijoiden tuotekehityksen suunnasta. Patenttiseurannan tulokset toimivat usein myös impulssina henkilöstölle. Riskienhallinnan näkökulmasta uusi, juuri julkiseksi tullut kilpailijan patenttioikeus saattaa aiheuttaa toimenpiteitä oman tuotteen ominaisuuksien muokkaamisesta väitteen kohdistamiseen kilpailijan myönnettyä patenttia vastaan. Toivomme, että näihin käyttöohjeisiin tutustuminen auttaa sinua hyödyntämään Patiq Oy:n seurantapalvelua mahdollisimman tehokkaasti. 3

4 Seurantaraportin käyttäminen 1. Välilehdet Seurantaraporttiin on jaettu Myönnetyt Patentit, Patenttihakemukset, Viittaavat Patentit ja Historiatiedot omille välilehdilleen. Tämän tarkoituksena on helpottaa niissä olevan tiedon hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa. Seurantaraportin ensimmäisellä välilehdellä esitetyt myönnetyt patentit voivat aiheuttaa toimintavapausrajoitteita oman teknologian kehittämisessä ja niistä on hyvä olla tietoinen ennen kuin sidotaan suuria rahallisia ja ajallisia panostuksia tutkimusprojekteihin. Myönnettyjä patentteja voidaan toki pyrkiä myös kiertämään vaihtoehtoisilla toteutustavoilla, mikäli niistä ollaan tietoisia tutkimusprojektin aikana. Seurantaraportin toisella välilehdellä esitettyjen patenttihakemusten avulla saadaan ajantasaista tietoa alalla toimivien organisaatioiden sekä yksittäisten keksijöiden uusimmista keksinnöistä. Useissa tapauksissa patentteja ei kuitenkaan myönnetä samassa muodossa kuin patenttihakemuksissa on niiden julkiseksi tultua kuvattu. Tämän vuoksi hakemuksissa esitettyjä tietoja voidaan useissa tapauksissa hyödyntää oman teknologian jatkokehittämisessä. Seurantaraportin kolmannelle välilehdelle kokoamme tiedot niistä patenttijulkaisuista, joissa on viitattu teidän omiin patenttijulkaisuihin. Omien patenttienne lisäksi voimme seurata viittauksia muihin erityisen mielenkiintoisiin patenttijulkaisuihin, esimerkiksi läheisten kilpailijoidenne patentteihin. Patenttiviittausten seuranta auttaa teitä huomaamaan, mitkä yritykset voivat olla riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta. Seurantaraportin neljännelle välilehdelle kokoamme historiatiedot, jotka antavat kokonaiskuvan seurattavasta teknologian alasta. Historiatiedot tarjoavat graafiset kuvaajat mm. alan eniten patentteja hakeneista yrityksistä ja keksijöistä, patentoinnin maantieteellisestä jakaantumisesta sekä alan patentoinnin kasvuvauhdista. 4

5 Seurantataulukossa on esitetty omilla välilehdillään seuraavat asiat (katso kuva 1.): 1. Etusivu 2. Myönnetyt Patentit 3. Patenttihakemukset 4. Viittaavat Patentit 5. Historiatiedot kuva Etusivu Etusivulla on esitetty patenttiseurannassa käytetty hakustrategia, jonka avulla olemme etsineet teidän kiinnostuksen kohteena olevat patenttijulkaisut (myönnetyt patentit ja patenttihakemukset). Etusivulta löytyy lisäksi tiedot tietokannoista, joista olemme toteuttaneet patenttiseurannan. Hakustrategian avulla patenttihaut voidaan toistaa muokkaamalla vain aikajännettä. Tarvittaessa hakustrategiaa voidaan myös muokata seuraavissa patenttiseurantaraporteissa esimerkiksi lisäämällä hakuihin aiemmissa seurannoissa tunnistettu yritys, hakusana tai keksijä. 1.2 Myönnetyt Patentit Myönnetyt Patentit -välilehdeltä löytyvät tiedot seuranta-ajankohdalta julkiseksi tulleista myönnetyistä patenteista. Seurantaraportissa on esitetty myönnetyt patentit seuraavista merkittävistä patenttivirastoista (USA:n, Euroopan, Saksan, Korean, Japanin, Kiinan ja Kanadan patenttivirastoista). 5

6 1.3 Patenttihakemukset Patenttihakemukset -välilehdeltä löytyvät hakemusvaiheessa olevat patenttihakemukset, jotka ovat tulleet julkiseksi kyseisen seurantajakson aikana. Seurantaraportissa on esitetty ainoastaan yksi patenttiperheen jäsen kustakin seuranta-ajankohdalta julkiseksi tulleesta patenttihakemuksesta. Patenttihakemukset on etsitty käyttämistämme tietokannoista sen päivämäärän perusteella jolloin se on saapunut ensimmäisen kerran patenttivirastoon (nk. prioriteettipäivä). Näin toteutettuna patenttiseuranta mahdollistaa keksintöjen seuraamisen mahdollisimman ajantasaisesti. Pystymme samalla säästämään teidän aikaanne, kun emme toimita samaa keksintöä koskevia julkaisuja useita kertoja. Patenttihakemukset -välilehden patenttiseuranta toteutetaan seuraavista tietolähteistä: US Applications European Applications Derwent World Patents Index German Applications German Utility Models WIPO Applications British Applications French Applications Japanese Applications Korean Applications INPADOC Chinese Applications/Utility Models 1.4 Viittaavat Patentit Viittaavat Patentit -välilehdeltä löytyvät tiedot patenttijulkaisuista, joissa on viitattu yrityksenne omiin patentteihin. Lisäksi tälle välilehdelle voidaan koota tiedot viittauksista muihin erityisen mielenkiintoisiin patenttijulkaisuihin, esimerkiksi läheisten kilpailijoidenne patentteihin. Patenttiviittausten seuranta auttaa teitä hahmottamaan, mitkä yritykset voivat olla riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta. 1.5 Historiatiedot Historiatiedot -välilehdellä on esitetty graafiset kuvaajat, joista selviävät seurattavan hakustrategian mukaiset alan eniten patentteja hakeneet yritykset sekä keksijät, patentoinnin jakaantuminen eri maihin ja patentoinnin kasvuvauhti. 6

7 2. Seurantataulukon otsikkosarakkeet Seurantataulukon Myönnetyt Patentit ja Patenttihakemukset -välilehdillä esitetään seuraavat tiedot patenttijulkaisuista (katso kuva 2). 1. Title 7. Publication Date 2. Abstract 8. Priority Date 3. First Claim 9. Front Page Drawing 4. Inventor 10. INPADOC Family Members 5. Assignee/Applicant 11. Hyperlinkit 6. Publication Number 12. Avaintermit/Viitattu Julkaisu kuva Title Otsikon (Title) avulla saat alustavan käsityksen keksinnön aihepiiristä. Huomioithan, että patenttijulkaisun otsikko ei aina kuvaa keksintöä kovinkaan tarkasti. Pelkästään otsikkotietoon tutustumalla ei välttämättä saa tarpeeksi kattavaa kuvaa patenttijulkaisun sisällöstä vaan otsikko on lähinnä suuntaa antava. Esimerkiksi, pyörösahan sahanterän uutta rakennetta voidaan kuvata otsikossa termillä saha. Tämän vuoksi pelkällä otsikon tarkastelulla ei saa riittävää käsitystä patenttijulkaisun sisällöstä vaan suosittelemme tutustumaan lisäksi patenttijulkaisun tiivistelmään (Abstract), ensimmäiseen vaatimukseen (First Claim) sekä kuviin (Drawing). 7

8 2.2 Abstract Patenttijulkaisun tiivistelmässä (Abstract) on kuvattu yhdellä lauseella keksinnön sisältö. Tiivistelmän avulla saadaan jo parempi käsitys keksinnöstä ja siihen tutustumalla voidaan päättää kannattaako patenttijulkaisuun tutustua tarkemmin. 2.3 First Claim Patentin ensimmäisessä vaatimuksessa (First Claim) on esitetty se, mitä patenttijulkaisussa on suojattu (myönnetty patentti) tai pyritty suojaamaan (patenttihakemus). Patenttiseurantaraporttiin voidaan teidän toivomuksesta lisätä vielä erillinen sarake, jossa esitetään patenttijulkaisun kaikki patenttivaatimukset. 2.4 Inventor Tästä sarakkeesta löytyvät patenttijulkaisussa ilmoitettujen keksijöiden nimet. 2.5 Assignee/Applicant Patentinhakijat (usein yritys) löytyvät tästä kohdasta. 2.6 Publication Number Patenttihakemus saa oman numeronsa (Publication Number) jokaisessa patenttivirastossa. Yhdellä keksinnöllä voi olla lukuisia patenttinumeroita, jos patenttia on haettu voimaan useassa patenttivirastossa. Jos haluat seurata patentinhakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa tai saada tietoja siitä kuka viittaa kyseiseen patenttihakemukseen, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. 2.7 Publication Date Julkiseksi tulopäivän (Publication Date) jälkeen patenttijulkaisu on saatavissa patenttiviraston patenttirekistereistä. Pääsääntöisesti patenttihakemukset tulevat julkiseksi 18 kuukautta niiden virastoon jättämispäivästä. Publication Date on erityisen tärkeä myönnettyjen patenttien kohdalla. Se on tärkeä päivämäärä, koska sen jälkeen voidaan vielä tehdä väite patentin voimaansaattamisen estämiseksi. Väiteajat vaihtelevat maittain, esimerkiksi Saksassa väiteaika on kolme (3) kuukautta, kun taas Suomessa väiteaika on yhdeksän (9) kuukautta. 2.8 Priority Date Etuoikeuspäivä (Priority Date) kertoo sen milloin patenttihakemus on jätetty virastoon. Tämän päivämäärän jälkeen hakemus toimii uutuudenesteenä muiden samaa aihetta koskettavien keksintöjen patentoimiselle. 8

9 2.9 Front Page Drawing Usein kuvat kertovat enemmän kuin sanat. Useilla teknologiasektoreilla patenteissa olevia kuvia tarkastelemalla saadaan hyvä käsitys erilaisista teknisistä ratkaisuista INPADOC Family Members Patenttiperhe (Inpadoc Family Members) sisältää tiedot kaikista yhteen keksintöön liittyvistä patenttijulkaisuista eri maissa. Erityisesti patenttien vaatimukset saattavat poiketa huomattavasti patenttihakemusten ja myönnettyjen patenttien kohdalla. Myös myönnettyjen patenttien vaatimukset saattavat olla erilaisia eri maissa, ja siten myös patenttien suojapiiri voi poiketa eri maiden välillä. Patenttiperheen eri jäsenten tarkastelu on tarpeellista erityisesti toimintavapausympäristöä analysoitaessa. Mikäli tarvitset apua patenttiperheen eri jäsenten tulkinnassa, niin autamme mielellämme asiassa Hyperlinkit Hyperlinkit johtavat patenttijulkaisuiden kokotekstejä sisältävään voit tutustua mm. patenttien selityksiin (Description). Selitys sisältää patentti- tai hakemusjulkaisun teknisen osan. Siinä kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: kappale 4, sivu 19-32). Patenttihakemuksessa hakijan pitää esittää keksinnön sisältö niin täydellisesti, että alan ammattimies pystyy sen toistamaan. Olennaista selityksessä on ongelman ja sen ratkaisun esittäminen. Asiat esitetään yleensä seuraavassa järjestyksessä: Mihin keksintö on tarkoitettu? Mitä vastaavaa samalta alalta on jo tunnettu? Mitä epäkohtia niissä on? Mikä toimii huonosti? Mitä tämä patentti käsittelee? Miten se poikkeaa edukseen aikaisemmista? Esimerkkejä keksinnön toimimisesta käytännössä, piirustukset, prosessikaaviot yms. Patenttijulkaisujen selitysosia on hyödyllistä lukea kaikissa tekniikan alan selvityksissä, esim. ideoiden seulonnassa tuotekehitysprojekteja varten, varsinaisen projektin valmistelussa ja keksinnön uutuuden tutkimisessa Avaintermit Ehdotamme teille aina patenttiseurannan suunnitteluvaiheessa avaintermejä, joiden avulla pystytte jatkossa löytämään erityisen kiinnostuksen kohteena olevat patenttijulkaisut mahdollisimman vaivattomasti seurantaraportista. Avaintermien avulla korostetaan tulosjoukosta erityisen kiinnostuksen kohteena olevia julkaisuja (asiaan liittyvät keskeiset termit), mikä tekee raportin tulosten lukemisesta ja priorisoinnista helppoa. 9

10 3. Viittaavat Patentit Seurantataulukon Viittaavat Patentit -välilehdellä esitetään muutoin samat tiedot kuin myönnettyjen patenttien ja patenttihakemusten kohdalla, mutta sarake 12 sisältää patenttijulkaisun numeron, johon kyseinen julkaisu viittaa (katso kuva 3): 1. Title 7. Publication Date 2. Abstract 8. Priority Date 3. First Claim 9. Front Page Drawing 4. Inventor 10. INPADOC Family Members 5. Assignee/Applicant 11. Hyperlinkit 6. Publication Number 12. Viitattu Julkaisu kuva 3. 10

11 4. Historiatiedot Historiatiedot -välilehdellä on esitetty graafiset kuviot, joista selviää seurattavan profiilin mukaiset alan eniten patentteja hakeneet yritykset sekä keksijät, patentoinnin jakaantuminen eri maihin sekä patentoinnin kasvuvauhti (katso kuva 4). Kuvaajat on koottu patenttiperheittäin eli kustakin keksinnöstä (patenttiperheestä) on esitetty vain yksi patenttiperheen jäsen. 4.1 Top Assignees Top Assignees -pylväskuvio kertoo yritysten/hakijoiden aktiivisuudesta. 4.2 Top Inventors Top Inventors -diagrammi selvittää seurattavan hakustrategian mukaiset aktiivisimmat keksijät. 4.3 Top Countries Top Countries -piirakkakuvio esittää patentointiaktiivisuuden maantieteellisen jakauman. 4.4 Patent Publishing Trends Patent Publishing Trends -pylväskuvio esittää seurattavan hakustrategian mukaisen patentointiaktiivisuuden kehittymisen viimeiseltä 20 vuodelta. kuva 4. 11

12 5. Taulukon Suodattimien käyttö Olemme lisänneet seurantataulukkoon suodattimia, jotka helpottavat tärkeiden tietojen järjestelyä ja löytämistä. Suodattimien avulla pystyt kontrolloimaan mitä taulukon tiedoista näytetään tai mitä ei näytetä. Suodattimien yleinen toimintaperiaate on piilottaa ne rivit, jotka eivät vastaa suodattimella asetettuja ehtoja. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, jos seurantaraportti sisältää suuren tulosjoukon. Suodattimilla pystytään suodattamaan tietoja tekstin, numeroiden ja värien perusteella (sarakkeissa jossa on väri muotoilu, seurantaraportin Avainsana-sarakkeet). Eri sarakkeissa olevia suodattimia voidaan myös yhdistellä, joten mahdollisuuksia seurantataulukossa esitettyjen tietojen suodattamiseen on lukemattomia. Suodattimia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti: Etsitään näkyviin vain tietyn/tiettyjen yrityksen tai keksijöiden patenttijulkaisut Etsitään näkyviin vain paljon avaintermejä sisältävät julkaisut Järjestetään julkaisut patenttihakemusten virastoon jättämispäivän (Priority Date) mukaisesti Suodattimet sisältyvät kaikkiin seurantaraportin sarakkeisiin (katso kuva 5). kuva 5. 12

13 6. Esimerkkejä seurantaraportin hyödyntämisestä Seuraavassa on kerrottu yksinkertaiset toimintaohjeet seurantaraportin käyttämisestä. 6.1 Kuinka seuraat alalla toimivien yritysten ja keksijöiden teknologian kehitystä? Valitse Patenttihakemukset -välilehti. Käytä suodattimia valitaksesi sinua kiinnostavat keksijät ja/tai yritykset (sarake D:Inventor ja sarake E:Assignee/Applicant). Tutustu ensin patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut patenttijulkaisutietokantaan. Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Jos haluat seurata patenttihakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa tai saada tietoja siitä kuka viittaa kyseiseen patenttihakemukseen, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. 6.2 Minkälaisia patenttioikeuksia kilpailijayrityksille on myönnetty teknologiasektorillasi? Valitse Myönnetyt Patentit -välilehti. Voit aloittaa teknologia-alueen tarkastelun käyttämällä Avainsanat yhteensä -suodatinta (sarake T:Avainsanat yhteensä). Voit valita halutessasi ainoastaan ne patenttijulkaisut, joissa avainsanoja esiintyy usein, koska todennäköisesti nämä patenttijulkaisut ovat kiinnostavimpia kannaltasi. Tutustu seuraavaksi valitsemiesi patenttijulkaisuiden otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttijulkaisu vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. 13

14 Jos sinulla on vielä mahdollisuus käyttää enemmän aikaa seurantaraporttiin tutustumiseen, niin käytä uudestaan Avainsanat yhteensä -suodatinta (sarake T:Avainsanat yhteensä). Valitse nyt ne patenttijulkaisut, joissa avainsanoja esiintyy harvemmin. Kyseiset julkaisut ovat todennäköisesti vähemmän merkityksellisiä kannaltanne tai vaihtoehtoisesti kyseisissä patenttijulkaisuissa on käytetty vähemmän tunnettua tekniikan termistöä. Tutustu edelleen patenttihakemusten otsikoihin sekä tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract) ja karsi pikaisella tutustumisella mielenkiintoiset julkaisut jatkotarkasteluun, jonka voit toteuttaa tutustumalla patenttijulkaisuiden sisältöön hyperlinkkien kautta. Jos havaitset patentin, joka on myönnetty ja saattaa osoittautua yrityksenne toiminnan kannalta riskiksi, tarkasta patenttijulkaisun myöntöpäivä. Riippuen myöntöpäivästä ja patenttivirastosta, jossa se on myönnetty, voit mahdollisesti tehdä väitteen patentin voimaansaattamisen estämiseksi. Väiteajat vaihtelevat maittain, esimerkiksi Saksassa väiteaika on kolme (3) kuukautta, kun taas Suomessa väiteaika on yhdeksän (9) kuukautta. Muita vaihtoehtoja ovat, mikäli mahdollista, oman tuotteen muuttaminen siten, että se ei loukkaa myönnettyä patenttia, tai mahdollisesti lisenssineuvottelut patentinhaltijan kanssa. Autamme mielellämme teitä tällaisessa tilanteessa. 6.3 Mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian pohjalta? Patenttiviittausten seuranta on hyvä tapa pysyä ajan tasalla, siitä mitkä yritykset ovat riippuvaisia patenteistanne tai kehittävät jatkosovelluksia patentoimanne teknologian perusteella. Kun patenttiviraston tutkija selvittää uuden patenttihakemuksen uutuutta ja patentoitavuutta, hän saattaa samalla löytää viittauksia teidän omiin patentteihinne. Jos hakuprofiilisi sisältää omien tai muuten sinua erityisesti kiinnostavien patenttien viittausten seurannan, niin toimi seuraavasti: Valitse Viittaavat Patentit -välilehti. Katso kohta Viitattu Julkaisu (sarake L: Viitattu Julkaisu), joka kertoo mihin seurattavaan julkaisuun viitataan. Kullakin seurantataulukon rivillä olevat patenttijulkaisun tiedot sisältävät tiedot viittaavasta patentista, jolloin voit toimia samaan tapaan kuin yllä kuvatuissa esimerkeissä. Tutustu seuraavaksi valitsemiesi patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlinkki). Linkki siirtää sinut tietokantaan. Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Jos haluat edelleen seurata patentinhakemuksen etenemistä viranomaisprosesseissa, niin toimita patenttinumeron tiedot Patiq Oy:lle. Voimme toimittaa sinulle aina ajantasaiset tiedot patenttiperheen uusista jäsenistä (hakemus edennyt eri maiden patenttivirastoihin), patenttijulkaisun oikeusaseman muutoksista (esim. vuosimaksut maksamatta tai patentti rauennut tietyssä maassa), tai patentin oikeuksien siirtymisestä toiselle yritykselle. 14

15 6.4 Mistä löytyy toimialalta lisää ammattimaisia työntekijöitä (keksijöiden rekrytointi)? Valitse Patenttihakemus -välilehti. Käytä suodatinta valitaksesi sinua kiinnostavat keksijät (sarake D:Inventor). Tutustu ensin patenttihakemusten otsikoihin ja tiivistelmiin (sarakkeet A:Title ja B:Abstract). Katsele tarvittaessa kuvia tekniikan ymmärtämiseksi (sarake J:Front Page Drawing). Jos patenttihakemus vaikuttaa edelleen mielenkiintoiselta ja haluat tutustua tarkemmin hakemuksen sisältöön, niin napsauta kerran hyperlinkkiä (sarake K:Hyperlink). Linkki siirtää sinut Napsauta edelleen patenttijulkaisun otsikkoa (Lisäohjeita käytöstä saat oheisesta linkistä: PRH_Tiedonhakuopas.pdf, kappale 4, sivu 19 32). Valitse seuraavalta sivulta sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta haluamasi lisätietokenttä. Suosittelemme tutustamaan tässä vaiheessa erityisesti patenttijulkaisun selitysosioon, jossa kerrotaan keksinnön tausta ja yksityiskohtaiset esimerkit. Kun olet tunnistanut sinua kiinnostavat patenttijulkaisut, niin voit tarkastella seurantataulukosta tarkemmin kyseisissä patenteissa mukana olevia keksijöitä (sarake D:Inventor). Yksittäisten patenttijulkaisuiden lisäksi voit tunnistaa alan innovatiivisimmat keksijät seurantataulukon Historia -välilehdellä olevasta kuvaajasta (Top Inventors). 6.5 Onko keksintöni suojattavissa patentin avulla? Patentin saamisen edellytyksenä on, että keksintö on uusi, eikä sitä ole julkisesti esitetty missään ennen patenttihakemuksen jättämistä. Patenttivirastojen tekemien selvitysten mukaan noin puolet patenttihakemuksista hylätään uutuuden esteiden johdosta, joten turhien investointien välttämiseksi keksinnön uutuus ja patentoitavuus tulee aina huolellisesti tarkastaa ennen patenttihakemuksen laatimista. Jos olet tilannut Patiq Oy:lta kattavan patenttiseurannan teknologia-alueeltasi, niin voit hyödyntää olemassa olevia seurantaraportteja uusien keksintöjen alustaviin uutuus- ja patentoitavuustutkimuksiin etsimällä seurantaraporteista keksintöäsi koskevia patenttijulkaisuja. Pääsääntöisesti keksintöjen uutuuden ja patentoitavuuden esteet löytyvät patenttikirjallisuudesta, joten seurantaraporttien hyödyntäminen uusien keksintöjen tarkastelussa on suositeltavaa. Täyttä varmuutta keksinnön suojattavuudesta patentin avulla voi toki olla hankala löytää edes kattavan patenttiseurannan avulla, koska seurantaraportissa ei ole esitetty patenttijulkaisuiden kokotekstejä. Kokoteksteissä ja erityisesti patenttijulkaisuiden selitysosioissa on puolestaan kuvattu keksintöjen sisällöt niin täydellisesti, että alan ammattimies pystyy ne toistamaan. Kattavan patentoitavuusselvityksen tekeminen on suositeltavaa erityisesti niissä tapauksissa, joissa uutuuden tai keksinnöllisyyden esteitä ei löydy seurantaraporteista. 15

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Innovaatiomaisemia VTT:n Tietoratkaisuista Click to edit Master title style

Innovaatiomaisemia VTT:n Tietoratkaisuista Click to edit Master title style Innovaatiomaisemia VTT:n Tietoratkaisuista Click to edit Master title style Innovaatiomaisema antaa yleiskuvan tietystä tekniikan alasta tai organisaatiosta. Se pohjautuu patenttitietoon ja/tai teknis-tieteelliseen

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset Patenttilaki 15.12.1967/550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain;

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain; Patenttiasetus 26.9.1980/669 Kauppa ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67)

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin 1 of 5 9.3.2010 14:16 ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: SQL -kyselyt - Juha Kiukas, Arvioija: Jouni Lappalainen, Arviointipäivämäärä: 9.3.2010 Omat vastaukset Arvioinnin yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN

ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN 26.5.2011 JAMK SISÄLLYS 1 ENSIMMÄINEN LUKU... 1 2 TOINEN LUKU... 2 2.1 toisen luvun ensimmäinen alakohta... 2 2.2 toisen luvun toinen alakohta... 3 2.3 toisen luvun kolmas

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt TEKIJYYSSEMINAARI 31.8.2005 - Korkeakoulukeksinnöt Ylitarkastaja Petteri Kauppinen Opetusministeriö Tiedepolitiikan yksikkö petteri.kauppinen@minedu.fi Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2005 N:o 894 901 SISÄLLYS N:o Sivu 894 Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Raha-automaattiavustusten maksaminen tapahtuu osoitteessa https://asiointi.ray.fi. Käytössä olevat maksutavat: Automaattimaksatus Maksusuunnitelma Maksupyyntö

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Evantia360 Senior Start -taulusto

Evantia360 Senior Start -taulusto Evantia360 Senior Start -taulusto Evantia360 Senior Start -taulusto on suunniteltu aikuisen käyttäjän sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Mietteitä verkkokurssin pitämisestä Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Miten tehdä verkkokurssi? Ehdottomasti tärkein: tee verkkokurssi!

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot