EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 4. helmikuuta 2003 PE /11-46 TARKISTUKSET Lausuntoluonnos (PE ) Elly Plooij-van Gorsel Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus Ehdotus direktiiviksi (KOM(2002) 92 C5-0082/ /0047(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 11 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Päätöslauselmassaan (julkaistu virallisessa lehdessä EYVL C 378, , s. 95) Euroopan patenttiviraston 8. joulukuuta 1999 tekemästä patenttia EP koskevasta päätöksestä Euroopan parlamentti vaati tarkistamaan Euroopan patenttiviraston toimintasääntöjä sen varmistamiseksi, että siitä tulee tehtäviensä hoitamisesta julkisesti vastuussa oleva elin. AM\ doc PE /11-46

2 Euroopan patenttivirasto ei ole Euroopan unionin toimielin, ja Euroopan parlamentti on jo aiemmin ottanut esiin kysymyksen sen vastuusta. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann ja Olga Zrihen Zaari Tarkistus 12 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Euroopan parlamentti on useaan otteeseen vaatinut, että Euroopan patenttivirasto tarkistaisi toimintasääntöjään ja että sen tehtävien hoitamista valvottaisiin julkisesti. Olisi erityisen suotavaa kyseenalaistaa Euroopan patenttiviraston käytäntö periä maksu myöntämistään patenteista, sillä se on haitaksi virastolle julkisena laitoksena. Euroopan parlamentti on useaan otteeseen eri päätöslauselmissa korostanut, että Euroopan patenttiviraston käytäntöjä olisi uudistettava. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann ja Olga Zrihen Zaari Tarkistus 13 Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) (7 b) Ohjelmistoilla on tärkeä sija monilla teollisuudenaloilla, ja ne ovat perustavanlaatuinen luomisen ja ilmaisun muoto. Ohjelmistot ovat samalla erikoisteknologian ala ja perustavaa inhimillistä toimintaa: maailmassa on yli 10 miljoonaa ammattimaista ohjelmistokehittäjää ja kymmenet miljoonat henkilöt luovat ohjelmistoja eri tarkoituksiin. Itsenäisillä PE / /23 AM\ doc

3 ohjelmistokehittäjillä ja pienyrityksillä on keskeinen rooli alan innovoinnissa. Siksi keinot, joilla kannustetaan investoimista ohjelmistoja paljon käyttäviin teollisuudenaloihin, eivät saa johtaa siihen, että vaarannetaan kaikkien mahdollisuudet aktiivisesti luoda ohjelmistoja ja käyttää niitä innovoivalla tavalla. Etenkään patentit eivät saa mahdollistaa tietojen ja taitojen ilmaisun, luomisen, levittämisen ja vaihdon välineiden monopolisointia. Tarkistus ei kaipaa perusteluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 14 Johdanto-osan 11 kappale (11) Vaikka tietokoneella toteutettuja keksintöjä pidetään tekniikanalaan kuuluvina, niiltä edellytetään muiden keksintöjen tapaan keksinnöllisyyttä, eli niiden on tuotava lisäys vallitsevaan tekniikan tasoon. Poistetaan. Tarkistus on looginen jatko valmistelijan tarkistukseen 4. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen tekninen luonne on näytettävä toteen, eikä sitä voida pitää itsestään selvänä. AM\ doc 3/23 PE /11-46

4 Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 15 Johdanto-osan 11 kappale (11) Vaikka tietokoneella toteutettuja keksintöjä pidetään tekniikanalaan kuuluvina, niiltä edellytetään muiden keksintöjen tapaan keksinnöllisyyttä, eli niiden on tuotava lisäys vallitsevaan tekniikan tasoon. Poistetaan. Kyseinen johdanto-osan kappale on moniselitteinen. Kuten esittelijä painottaa kautta mietintönsä, tietokoneella toteutettuja keksintöjä ei voida automaattisesti pitää teknisinä tai tekniikanalaan kuuluvina. Tietokoneella toteutetun keksinnön tuoma lisäys tekniikan tasoon on osoitettava toteen tapauskohtaisesti. Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Berenguer Fuster Tarkistus 16 Johdanto-osan 11 kappale (11) Vaikka tietokoneella toteutettuja keksintöjä pidetään tekniikanalaan kuuluvina, niiltä edellytetään muiden keksintöjen tapaan keksinnöllisyyttä, eli niiden on tuotava lisäys vallitsevaan tekniikan tasoon. Poistetaan. Or. en Tietokoneella toteutettujen keksintöjen tekninen luonne on näytettävä toteen, sitä ei voida pitää itsestään selvänä. Tarkistus on linjassa Elly Plooij-van Gorselin lausuntoluonnoksen tarkistuksen 4 sekä Rocardin lausuntoluonnoksen tarkistuksen 12 kanssa, jotka koskevat 3 artiklaa. PE / /23 AM\ doc

5 Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 17 Johdanto-osan 13 kappale (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen kaltaisella laitteella, voi tuoda lisäyksen vallitsevaan tekniikan tasoon, joten sitä voidaan pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Kuitenkaan sellainen algoritmi, joka määritellään ilman viittausta fyysiseen ympäristöön, ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen kaltaisella laitteella, voi tuoda esiin syyseuraussuhteita, jotka ilmentävät hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä, joten sitä voidaan pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Kuitenkaan sellainen algoritmi tai tietokoneohjelma riippumatta siitä, voidaanko entiteettien, joista se muodostuu, tulkita viittaavan fyysiseen ympäristöön vai ei ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Ensimmäinen virke saatetaan tulkita siten, että tietokoneella suorittaminen mahdollistaisi sellaisen toimintojen sarjan patentoinnin, jota muutoin ei voitaisi patentoida. Tietokoneella toteutettavissa olevan keksinnön teknisyys ei synny siitä, että käytetään tietokonetta, vaan hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämisestä erilaisen teknisen vaikutuksen aikaan saamiseksi kuin mitä tietokoneohjelma hyödyntää tietoa käsitellessään. Direktiivissä käsitellään tietokoneella toteutettuja keksintöjä, mutta tietokoneohjelmat eivät itsessään ole keksintöjä, sillä ne eivät kuulu aineelliseen maailmaan ja ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 18 Johdanto-osan 13 kappale (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen kaltaisella laitteella, voi tuoda lisäyksen vallitsevaan tekniikan tasoon, joten sitä voidaan pitää patentoitavissa olevana (13) Määritelty menettely tai toimintojen sarja, joka suoritetaan tietokoneen avulla, voi tuoda esiin syy-seuraussuhteita, jotka ilmentävät hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä, joten sitä AM\ doc 5/23 PE /11-46

6 keksintönä. Kuitenkaan sellainen algoritmi, joka määritellään ilman viittausta fyysiseen ympäristöön, ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. voidaan pitää patentoitavissa olevana keksintönä. Kuitenkaan algoritmi tai tietokoneohjelma ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä, riippumatta siitä, voidaanko entiteettien, joista tietokoneohjelma tai algoritmi muodostuu, tulkita viittaavan fyysiseen ympäristöön vai ei. Johdanto-osan ensimmäinen virke on moniselitteinen, sillä se saatetaan tulkita niin, että "toimintojen sarja" voitaisiin patentoida, kunhan se suoritetaan tietokoneella, vaikka se muutoin ei olisi patentoitavissa. On syytä muistuttaa, kuten valmistelija 19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessaan, että tietokoneella toteutetun keksinnön teknisyys (ja uutuus) ei synny siitä, että käytetään tietokonetta, vaan hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämisestä erilaisen teknisen vaikutuksen aikaan saamiseksi kuin mitä tietokoneohjelma hyödyntää tietoa käsitellessään. Direktiivissä käsitellään tietokoneella toteutettuja keksintöjä, mutta tietokoneohjelmat eivät itsessään ole keksintöjä, sillä ne eivät kuulu aineelliseen maailmaan. Lainsäätäjän on vedettävä selkeä raja patentoitavissa olevien ja muiden keksintöjen välille. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 19 2 artiklan a alakohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan teollisesti käyttökelpoista keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka tuo lisäyksen tekniikan tasoon, sekä muita uusia tai tunnettuja piirteitä, jotka toteutuvat kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. PE / /23 AM\ doc

7 Patentoitavuuden alkuperäinen määritelmä on liian laaja. Etenkään tietokoneella toteutettavissa olevaa keksintöä ei tulisi pitää patentoitavana vain siksi, että on käytetty tietokonetta, tai siksi, että tunnetulla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava ohjelma on uusi. Keksinnön on tuotava lisäys tekniikan tasoon. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 20 2 artiklan a alakohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. Or. de Vaatimus, että keksinnön uutuuden on oltava ensi näkemältä havaittavissa, johtaa hakemusvaiheessa epävarmuuteen. Sitä olisi käsiteltävä pikemminkin tutkimusvaiheessa. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 21 2 artiklan a alakohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen tarkoitetaan keksintöä, joka on teollisesti käytetään tietokonetta, tietokoneiden käyttökelpoinen ja jonka suorittamiseen verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja käytetään tietokonetta, tietokoneiden joka sisältää yhden tai useamman ensi verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu joka sisältää yhden tai useamman uuden kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai piirteen, joka tuo lisäyksen tekniikan tasoon, sekä muita uusia tai tunnettuja AM\ doc 7/23 PE /11-46

8 -ohjelmien avulla. piirteitä, jotka toteutuvat kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. Tarkistuksessa täsmennetään valmistelijan tarkistusta 2. Ollakseen patentoitavissa keksinnön on tuotava lisäys tekniikan tasoon. On kuitenkin täsmennettävä patentoitavuuden edellyttävän, että kyseinen lisäys tekniikan vallitsevaan tasoon on tulosta vaikutuksista hallittavissa oleviin luonnonvoimiin. Se ei voi liittyä pelkästään tietokoneen käyttöön, sillä tietokone on vain väline keksinnön tuottamiseksi, olipa käytetty tietokone uusi tai ei. Tietokoneen käyttö ei siis ole asianmukainen kriteeri, sillä tietokone vain palvelee keksintöä. Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto Tarkistus 22 2 artiklan b alakohta (b) 'Lisäyksellä tekniikan tasoon' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikanalalla vallitsevaan tasoon, joka ei ole ilmeinen alan ammattimiehelle. (b) 'Lisäyksellä tekniikan tasoon' tarkoitetaan lisäystä tekniikanalalla vallitsevaan tasoon. Määriteltäessä lisäystä tekniikan tasoon ei ole syytä viitata siihen, että lisäys ei ole ilmeinen. Se liittyy 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joissa käsitellään keksinnöllisyyden arvioimista. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 23 2 artiklan b a alakohta (uusi) b a) 'Tekniikanalalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien PE / /23 AM\ doc

9 hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikanalaan kuuluvaa'. Fyysisten vaikutusten hallitsemiseksi tapahtuva muu luonnonvoimien hyödyntäminen kuin tiedon esittäminen kuuluu tekniikanalaan. Tiedon tuottaminen, muokkaus, käsittely, levittäminen ja esittäminen eivät kuulu tekniikanalaan, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Vaikka 'tekniikanala' mainitaan direktiiviehdotuksessa useita kertoja, sitä ei ole määritelty. Sitä, että ohjelmoitava laite hyödyntää fyysisiä vaikutuksia tietojen käsittelyyn, ei pidä käyttää perusteena tämänkaltaisella laitteella suoritettavan ohjelman patentoimisen sallimiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 24 2 artiklan b a alakohta (uusi) b a) 'Tekniikanalalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikanalaan kuuluvaa'. Fyysisten vaikutusten hallitsemiseksi tapahtuva muu luonnonvoimien hyödyntäminen kuin tiedon esittäminen kuuluu tekniikanalaan. Tiedon tuottaminen, muokkaus, käsittely, levittäminen ja esittäminen eivät kuulu tekniikanalaan, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. AM\ doc 9/23 PE /11-46

10 Vaikka 'tekniikanala' mainitaan komission esittämän direktiiviehdotuksen 2 artiklan b alakohdassa, sitä ei ole määritelty. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi valmistelijan tarkistusten sekä tämän tarkistuksen esittäjien muiden tarkistusten kanssa on muistutettava, että keksinnön patentoitavuus on kytkettävä siihen, tuoko se lisäyksen tekniikan tasoon, eikä pelkästään ohjelmoitavan laitteen esimerkiksi geneerisen tietokoneen käyttöön. Keksinnön fyysisten vaikutusten on oltava mitattavissa siltä osin, tuovatko ne lisäyksen tekniikan tasoon aineellisessa maailmassa eli hallittavissa olevien luonnonvoimien alalla. Se, että keksintö hyödyntää fyysisiä vaikutuksia (esimerkiksi tietokoneen sisällä) tietojen käsittelemiseksi, ei ole riittävä kriteeri laitteen suorittaman ohjelman patentoimiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Berenguer Fuster Tarkistus 25 2 artiklan b a alakohta (uusi) b a) 'Tekniikanalalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan tekniikanalaan kuuluvaa. Fyysisten vaikutusten hallitsemiseksi tapahtuva muu luonnonvoimien hyödyntäminen kuin tietojen esittäminen kuuluu tekniikanalaan. Tiedon tuottaminen, käsittely, muokkaus ja esittäminen eivät kuulu tekniikanalaan, vaikka näissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Or. en Vaikka 'tekniikanala' mainitaan direktiiviehdotuksessa useita kertoja, sitä ei ole määritelty. Sitä, että geneerisen tietokoneen kaltainen ohjelmoitava laite hyödyntää fyysisiä vaikutuksia tiedon käsittelyyn, ei pidä käyttää perusteena tämänkaltaisella laitteella suoritettavan ohjelman patentoimisen sallimiseksi. PE / /23 AM\ doc

11 Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 26 3 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettua keksintöä pidetään johonkin tekniikanalaan kuuluvana. Poistetaan. Or. de Koska 2 artiklan b alakohdassa ja 4 artiklassa on esitetty tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuuden edellytykset, 3 artikla on tarpeeton. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 27 4 artiklan 1 kohta 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti ja että se on uusi ja keksinnöllinen. 1. Jotta tietokoneella toteutettu keksintö olisi patentoitavissa, sen on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Tietokoneella toteutettu keksintö on keksinnöllinen vain, kun se tuo lisäyksen tekniikan tasoon. Or. de Tarkistus selventää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 28 4 artiklan 1 kohta AM\ doc 11/23 PE /11-46

12 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti ja että se on uusi ja keksinnöllinen. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti, että se on uusi ja keksinnöllinen ja että se kuuluu johonkin tekniikanalaan. 4 artiklan 1 kohdan on oltava yhtenäinen 2 artiklan uuden sisällön kanssa. Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Berenguer Fuster Tarkistus 29 4 artiklan 1 kohta 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö on patentoitavissa sillä edellytyksellä, että sitä voidaan käyttää teollisesti ja että se on uusi ja keksinnöllinen. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutettu keksintö ei ole patentoitavissa "sinänsä", ja että se voi olla patentoitavissa vain, jos se tuo lisäyksen tekniikan tasoon. Or. es On täsmennettävä, että tietokoneohjelmat eivät ole patentoitavissa "sinänsä". Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 30 4 artiklan 2 kohta 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keksinnöllisyyden edellytykseksi asetetaan tietokoneella toteutetun keksinnön tuoma lisäys tekniikan tasoon. Poistetaan. PE / /23 AM\ doc

13 Or. de Tarkistus selventää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 31 4 artiklan 3 kohta 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen, jonka osat voivat käsittää sekä teknisiä että muita kuin teknisiä piirteitä, ja vallitsevan tason välillä. Poistetaan. Or. de Tarkistus selventää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 32 4 artiklan 3 kohta 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen, jonka osat voivat käsittää sekä teknisiä että muita kuin teknisiä piirteitä, ja vallitsevan tason välillä. 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on patenttivaatimuksen kokonaisuutena tarkasteltavien teknisten piirteiden ja vallitsevan tason välillä. AM\ doc 13/23 PE /11-46

14 Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että uutuuden ja keksinnöllisyyden edellytykset koskevat teknisiä piirteitä. Muussa tapauksessa kaikki uudet ohjelmistot, jotka suoritetaan tunnetulla teknisellä laitteella, voisivat olla patentoitavissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 33 4 artiklan 3 kohta 3. Lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen, jonka osat voivat käsittää sekä teknisiä että muita kuin teknisiä piirteitä, ja vallitsevan tason välillä. 3. Merkittävää lisäystä tekniikan tasoon on arvioitava ottamalla huomioon ero, joka on patenttivaatimukseen sisältyvien teknisten osien ja vallitsevan tason välillä. Tarkistuksessa toistetaan valmistelijan (19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessa) esittämän tarkistuksen 7 ensimmäinen osa. Siitä poistetaan moniselitteisinä sanat "kokonaisuutena tarkasteltava". On tärkeää muistuttaa, että uutuuden ja keksinnöllisyyden edellytykset koskevat vain teknisiä piirteitä. Muussa tapauksessa on olemassa vaara, että kaikki ohjelmistot, jotka suoritetaan tunnetulla teknisellä laitteella, voisivat olla patentoitavissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 34 4 a artikla (uusi) 4 a artikla Poikkeukset patentoitavuudesta Tietokoneella toteutettua keksintöä ei katsota lisäykseksi tekniikan tasoon pelkästään sen perusteella, että se PE / /23 AM\ doc

15 edellyttää tietokoneen tai muun laitteiston käyttöä. Patentoitavissa eivät siis ole keksinnöt, joissa suoritetaan tietokoneohjelman avulla liiketoiminnallisia, matemaattisia tai muita menetelmiä, joilla ei saada aikaan muuta teknistä vaikutusta kuin normaali fysikaalinen vuorovaikutus tietokoneen, verkon tai muun laitteen välillä. Or. de On estettävä liiketoiminnallisen menetelmän, tavallisen tietokoneohjelman sekä matemaattisten tai muiden menetelmien patentoitavuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Malcolm Harbour Tarkistus 35 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tietovälineelle tallennettuna tai signaalina levitettynä tietokoneohjelmana, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. Or. en Euroopan patenttivirasto ja jotkut kansalliset tuomioistuimet (mm. Saksan Bundesgerichtshof) hyväksyvät jo ohjelmatuotetta koskevia patenttivaatimuksia. Komission ehdotus rajoittaisi tätä käytäntöä ja aiheuttaisi lisää ongelmia. Komission ehdottama 5 artiklan sanamuoto sallisi patenttisuojan tietokoneella toteutetulle keksinnölle tuotteena vain, jos patenttisuojaa AM\ doc 15/23 PE /11-46

16 voisi loukata suorittamalla keksintönä pidetyn tietokoneohjelman laitteella siten, että tuloksena on "ohjelmoitu tietokone, ohjelmoitu tietokoneiden verkko tai muu ohjelmoitu laite". Käytännössä tämä merkitsee, että vain käyttäjät voivat suoraan loukata patenttisuojaa suorittamalla keksinnön tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta laitetta käyttäen. Sen sijaan valmistajat ja jakelijat eivät tulisi syyllistyneeksi suoraan loukkaamiseen valmistaessaan tai levittäessään levykettä, joka sisältää tietokoneella toteutetun keksinnön. Tällainen lopputulos ei ole toivottava. Tarkistuksessa ehdotetulla uudella sanamuodolla vältetään komission ehdotuksessa piilevät vaarat ja varmistetaan, että direktiivi vastaa Euroopan patenttiviraston ja joidenkin jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 36 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. 2. Patenttivaatimus, joka koskee tietokoneohjelmaa sinänsä tai tietovälineellä olevaa tietokoneohjelmaa, ei ole hyväksyttävä, ellei se tietokoneelle, ohjelmoituun tietokoneiden verkkoon tai muulle ohjelmoidulle laitteelle asennettuna tai jollakin näistä suoritettuna anna välittömästi tulokseksi tuotetta tai prosessia, joka täyttää 1 kohdassa esitetyt patentoitavuuden edellytykset. Or. de Tarkistus selventää tekstiä toteamalla, että tietokoneohjelmat sinänsä voidaan patentoida vain, jos ne pelkän ohjelmoinnin lisäksi tuovat lisäyksen tekniikan tasoon. PE / /23 AM\ doc

17 Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 37 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa vain tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna laitteena, tai teknisenä tuotantoprosessina. Tarkistuksessa toistetaan valmistelijan (19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessa) esittämä tarkistus 9, mutta täsmennetään a ja b alakohtaa. A alakohdassa on taattava, ettei pelkän tiedon tuottamista voida rinnastaa tuotantoprosessiin. Kyseessä on ennen kaikkea ranskaa koskeva kielellinen täsmennys. B alakohtaan on lisätty selkeyden vuoksi sanat "tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen" sellaisten tapausten huomioon ottamiseksi, joissa patenttia vaaditaan kaupallisille menetelmille (eli käytännössä tietojen käsittelylle), mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, muttei Euroopan unionissa. Lisäksi on lisätty ilmaus "vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä", koska halutaan varmistaa, että suorittamista minkälaisella ohjelmalaitteella tahansa ei voitaisi pitää patentoitavana, koska se ei ole osa teknistä prosessia. Muutoin mikä tahansa uusia piirteitä omaavalla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava geneerinen ohjelmisto voisi olla patentoitavissa, mikä nimenomaan kielletään vuonna 1973 tehdyssä Euroopan patenttisopimuksessa, kuten komission ehdotuksen johdantoosan 7 kappaleessakin todetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 38 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa tuotteena, a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea patenttisuojaa vain tuotteena, AM\ doc 17/23 PE /11-46

18 toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai kyseisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai laitteen suorittamana prosessina, joka pannaan täytäntöön ohjelmiston avulla. toisin sanoen ohjelmoituna laitteena, tai teknisenä tuotantoprosessina. Tarkistuksella täsmennetään valmistelijan tarkistusta 9. Tekstiin on lisätty sana "tekninen", jotta pelkän tiedon tuottamista ei voitaisi rinnastaa tuotantoprosessiin. Tarkistuksen esittäjä(t): Gilles Savary, Erika Mann, Erika Mann, Olga Zrihen Zaari ja Carlos Westendorp y Cabeza Tarkistus 39 5 artiklan b alakohta (uusi) b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen missä muodossa tahansa ei voi koskaan olla suora tai epäsuora patentinloukkaus, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Tarkistuksessa toistetaan valmistelijan (19. joulukuuta 2002 päivätyssä lausuntoluonnoksessa) esittämä tarkistus 9, mutta täsmennetään a ja b alakohtaa. A alakohdassa on taattava, ettei pelkän tiedon tuottamista voida rinnastaa tuotantoprosessiin. Kyseessä on ennen kaikkea ranskaa koskeva kielellinen täsmennys. B alakohtaan on lisätty selkeyden vuoksi sanat "tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen" sellaisten tapausten huomioon ottamiseksi, joissa patenttia vaaditaan kaupallisille menetelmille (eli käytännössä tietojen käsittelylle), mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, muttei Euroopan unionissa. Lisäksi on lisätty ilmaus "vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä", koska halutaan varmistaa, että suorittamista PE / /23 AM\ doc

19 minkälaisella ohjelmalaitteella tahansa ei voitaisi pitää patentoitavana, koska se ei ole osa teknistä prosessia. Muutoin mikä tahansa uusia piirteitä omaavalla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava geneerinen ohjelmisto voisi olla patentoitavissa, mikä nimenomaan kielletään vuonna 1973 tehdyssä Euroopan patenttisopimuksessa, kuten komission ehdotuksen johdantoosan 7 kappaleessakin todetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 40 5 artiklan b alakohta (uusi) b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedon tuottaminen, muokkaus, käsittely, levittäminen ja esittäminen missä muodossa tahansa ei voi koskaan olla suora tai epäsuora patentinloukkaus, vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä. Tekstiin on lisätty sanat "tuottaminen, muokkaus, käsittely ja esittäminen" sellaisten tapausten huomioon ottamiseksi, joissa patenttia vaaditaan kaupallisille menetelmille (eli käytännössä tietojen käsittelylle), mikä on mahdollista Yhdysvalloissa, muttei Euroopan unionissa. Lisäksi on lisätty ilmaus "vaikka niissä käytettäisiin teknisiä apuvälineitä", koska halutaan varmistaa, että suorittamista minkälaisella ohjelmalaitteella tahansa ei voitaisi pitää patentoitavana, koska se ei ole osa teknistä prosessia. Muutoin mikä tahansa uusia piirteitä omaavalla ohjelmoitavalla laitteella suoritettava geneerinen ohjelmisto voisi olla patentoitavissa, mikä nimenomaan kielletään vuonna 1973 tehdyssä Euroopan patenttisopimuksessa, kuten komission ehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleessakin todetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Malcolm Harbour Tarkistus 41 6 artikla Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin keksintöihin liittyvä patenttisuoja ei vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY mukaisesti sallittuihin toimiin Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle keksinnölle myönnetyn patentin antamat oikeudet eivät vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY mukaisesti AM\ doc 19/23 PE /11-46

20 eikä kyseisessä direktiivissä analysoinnista ja yhteentoimivuudesta annettujen säännösten soveltamiseen, eikä puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettujen säännösten soveltamiseen. sallittuihin toimiin, etenkään 5 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklassa kuvattuihin ja rajattuihin toimiin. Or. en Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetussa direktiivissä 91/250/ETY annetaan laillisille käyttäjille lupa suorittaa tiettyjä toimia, jotka muutoin kuuluisivat tekijänoikeussuojan piiriin. Näitä ovat erityisesti toimet, jotka ovat välttämättömiä "sellaisten tietojen hankkimiseksi, joiden avulla voidaan saavuttaa yhteentoimivuus itsenäisesti luodun tietokoneohjelman ja muiden ohjelmien välillä", jos tietyt edellytykset täyttyvät. Direktiivillä 91/250/ETY on luotu hienovarainen tasapaino tekijänoikeuksien haltijan etujen ja niiden osapuolten etujen välille, jotka haluavat kehittää yhteentoimivia ohjelmia. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevalla direktiiviehdotuksella ei pidä vaarantaa tätä tasapainoa. Ehdotetulla 6 artiklan tarkistamisella pyritään selventämään komission tekstin yleisluonteisempaa sanamuotoa mainitsemalla direktiivin 91/250/ETY olennaiset säännökset. Tarkistuksen esittäjä(t): Dominique Vlasto Tarkistus 42 6 artikla Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin keksintöihin liittyvä patenttisuoja ei vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY mukaisesti sallittuihin toimiin eikä kyseisessä direktiivissä analysoinnista ja yhteentoimivuudesta annettujen säännösten soveltamiseen, eikä puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettujen säännösten soveltamiseen. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin keksintöihin liittyvä patenttisuoja ei vaikuta tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklan mukaisesti poikkeuksellisesti sallittuihin toimiin eikä kyseisessä direktiivissä analysoinnista ja yhteentoimivuudesta annettujen säännösten soveltamiseen, eikä puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettujen säännösten soveltamiseen. PE / /23 AM\ doc

21 Patentit eivät saa rajoittaa joustoa, jonka tietokoneohjelmiin sovellettavat poikkeukset tavanomaisesta tekijänoikeussuojasta tarjoavat. Poikkeukset rajoittuvat kuitenkin tiukasti direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklassa mainittuihin toimiin. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 43 7 artikla Komissio seuraa tietokoneella toteutettujen keksintöjen vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja kilpailuun Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti sekä niiden vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin, mukaan luettuna sähköinen kaupankäynti. Komissio seuraa tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja kilpailuun Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti sekä niiden vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin, mukaan luettuna sähköinen kaupankäynti. Or. de Ei niinkään patentin myöntäminen, vaan se, miten patentinhaltija käyttää patenttisuojaa, tulee osoittamaan, mitä vaikutuksia tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojalla on innovaatiokykyyn ja kilpailuun. Tarkistuksen esittäjä(t): Danielle Auroi ja Marco Cappato Tarkistus 44 8 artiklan c a alakohta (uusi) c a) siitä, ovatko Euroopan patenttivirastolle myönnetyt valtuudet sopusoinnussa Euroopan unionin lainsäädännön yhdenmukaistamisvaatimusten sekä avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteiden kanssa. AM\ doc 21/23 PE /11-46

22 Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 45 8 artiklan b ja c alakohta (b) siitä, ovatko patentoitavuudelle asetettujen vaatimusten ja etenkin uutuuden, keksinnöllisyyden ja patenttivaatimuksen laajuuden määrittelystä annetut säännöt asianmukaisia; ja (c) siitä, onko havaittu ongelmia niissä jäsenvaltioissa, joissa uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksia ei suoriteta ennen patentin myöntämistä, ja jos näin on, olisiko suotavaa toteuttaa toimia kyseisten ongelmien poistamiseksi. (b) siitä, ovatko patentoitavuudelle asetettujen vaatimusten ja etenkin uutuuden, keksinnöllisyyden ja patenttivaatimuksen laajuuden määrittelystä annetut säännöt asianmukaisia; (c) siitä, onko havaittu ongelmia niissä jäsenvaltioissa, joissa uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksia ei suoriteta ennen patentin myöntämistä, ja jos näin on, olisiko suotavaa toteuttaa toimia kyseisten ongelmien poistamiseksi; ja Or. de Komission kertomuksessa olisi käsiteltävä myös mahdollisia vaikeuksia, joita on aiheutunut tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan välisestä suhteesta. Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler Tarkistus 46 8 artiklan c a alakohta (uusi) c a) mahdollisista vaikeuksista, joita on aiheutunut tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan välisestä suhteesta. Or. de PE / /23 AM\ doc

23 Komission kertomuksessa olisi käsiteltävä myös mahdollisia vaikeuksia, joita on aiheutunut tietokoneella toteutettujen keksintöjen patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan välisestä suhteesta. AM\ doc 23/23 PE /11-46

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I P5_TA(2003)0402 Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0047(COD) 29.4.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30. tammikuuta 2004 PE 337.416/36-46 TARKISTUKSET 36-46 Mietintöluonnos (PE 337.416) Luis Berenguer Fuster sähkömagneettista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Oikeudellisten asioiden valiokunta 2009 4.5.2005 PE 357.845v01-00 TARKISTUKSET 40-256 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 357.776v01-00) Michel Rocard neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0058/2005 2002/0047(COD) 14/04/2005 YHTEINEN KANTA Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2003 SEK(2003) 627 lopullinen 2002/0123 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0150(COD) 11.11.2004 LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti C 411/3

FI Euroopan unionin virallinen lehti C 411/3 8.11.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 411/3 Komission tiedonanto bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2002 KOM(2002) 586 lopullinen 2000/0331 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot