Oulun yliopisto Pekka Räsänen / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi"

Transkriptio

1 Oulun yliopisto Pekka Räsänen / PR 1 Sisältö innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi keksinnön tunnistaminen evaluointi hyödyntämissuunnitelma suojaaminen (kaupallistaminen) / PR 2

2 Innovaatiopalvelujen tarve IPR:ien arvo ja merkitys on kasvanut tutkimussopimuksien sisältö muuttunut yritysten intressi kasvanut rahoittajien (EU, TEKES) edellytykset miten toimitaan yliopistona, yhteiset käytännöt tutkijan oikeusturva, yritykset omineet tuloksia yliopiston tuki tutkijoille tarvittaessa / PR 3 Innovaatiopalvelujen tarve (jatkuu ) nostaa yliopiston yhteiskunnallista merkitystä ja on osa sen palvelufunktiota parantaa uskottavuutta teollisuuden suuntaan OPM:n linjaukset ja tarkentuneet ohjeet, yhteistyö teollisuuden kanssa kasvanut hyvin nopeasti taloudellinen merkitys vähäinen, mahdolliset tulot ei voi olla osa perusrahoitusta / PR 4

3 Innovaatiostrategia Tutkimustulosten hyödyntämisen ja suojaamisen yleiset periaatteet Oulun yliopistossa Yliopiston hallituksen päätös Koulutus- ja tutkimuspalvelut toimii vastuullisena organisaationa / PR 5 Tutkimustulosten ja keksintöjen. Syntyy lisäarvoa sekä,, että Yliopisto on tunnustettu ja arvostettu yhteistyökumppani sen sidosryhmien keskuudessa / PR 6

4 on kustannukset, tulot ja toiminnan riskit on jaettava kannustavasti ja oikeudenmukaisesti. Yliopisto ottaa taloudellisen riskin. on tutkijalle (ipr:t tutkijalla) yo tarjoaa apua, neuvoa ja taloudellista tukea tarvittaessa on tuettava yliopiston on otettava huomioon kaikki ne, jotka määräävät yksittäisen projektin tulosaineiston hyödyntämistä / PR 7 Innovaatiostrategia keksintöilmoitus ilmoitus keksinnöstä, keksinnön ala, keksijät ja tutkimussopimukset aloittaa keksinnön arviointi- ja hyödyntämistoimet oikeuksiensiirtosopimus EU -hankkeet, TEKESin teknologiaohjelmat (IPR yliopistolla) tutkimushankkeen tilaaja edellyttää IPR siirtyvän itselleen (maksupalvelututkimus) / PR 8

5 Palvelun tuottaja Koulutus- ja tutkimuspalvelut Johtaja Leila Risteli, Sopimuslakimies alkaen Essi Kiuru, puh Innovaatioasiamies alkaen Pekka Räsänen, puh / PR 9 Innovaatioprosessi Oulun yliopistossa INNOVAATION TUNNISTAMINEN KEKSINTÖILMOITUS - alkuneuvottelu KOTU EVALUOINTI -keksinnön hyödynnettävyys (hyödyntämissuunnitelma) ja jatkokehitystarpeet sekä toimien rahoitus SUOJAAMINEN JULKISTAMINEN KAUPALLISTAMINEN -lisensointi, yhteistyösopimus hyödyntäjän kanssa -uusi yritystoiminta / PR 10

6 Innovaation tunnistaminen eli on nykyisin tekniikan alan kehityksen seuraamista (mitä yritykset ovat tuomassa markkinoille, mitä muut tutkimusryhmät tekevät ) tutkimuksen suunnittelu- ja aloitusvaihe, mitä ongelmaa ratkaistaan? tutkimushankkeen kuluessa, onko ratkaistu ongelma vai tunnistettu uusi ongelma? tutkimushankkeen päättyessä, tutkimustulosten arviointi, mitä saatiin aikaan? / PR 11 Innovaation tunnistaminen (jatkuu ) patentti-informaation hyödyntäminen internet (ilmaisia tietokantoja maksulliset tutkimukset ennakko-uutuustutkimus tekniikan tason selvittäminen tutkimusryhmien, yritysten seuranta tutkimusprojektin vetäjän tehtävä / PR 12

7 keksijä(-t) innovaatiotiimi (KOTU) olemassa olevan sopimustilanteen tarkistaminen, kuten oikeudet keksintöön, sopimuksen asettamat velvoitteet keksintöilmoitus, mitä on keksitty? alustava hyödyntämissuunnitelma tutkijan informointi esim. julkisuus keksinnön lyhyt esittely (non-confidential disclosure) aikataulu (tieteelliset julkaisut) tutkijan omat tavoitteet, rikastumissuunnitelma / PR 13 Immateriaalioikeudet (1/4) Mitä ne ovat? lakiin perustuvia yksinoikeuksia, jotka luovat suojaa henkisen työn tuloksille Mitä merkitystä niillä on? yrityksellä oman toiminnan juridisena perustana kilpailukeino ja varmuutta luova tekijä ja vaihdettavana omaisuutena / PR 14

8 Immateriaalioikeudet (2/4) TEKIJÄNOIKEUDET (mm. kirjallinen luomus, valokuva, ) TEOLLISOIKEUDET (PRH, myönnetään hakemuksesta) / PR 15 Immateriaalioikeudet (3/4) a) Yliopiston ja tiedekorkeakoulun tutkija (riippumaton keksijä) on itse oikeutettu määräämään keksinnöstään, b) Yritysten sekä mm. ammattikorkeakoulujen ja VTT:n henkilökunta on työsuhdekeksintölain (656/67) alainen, jolloin työnantajalla on pääsääntöisesti oikeus työntekijän tekemään keksintöön. Keksinnöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus työnantajalle. c) Suomen Akatemian virkatutkija on työsuhdekeksintölain (656/67) alainen, minkä vuoksi hänen on ilmoitettava kirjallisesti tekemästään keksinnöstä SA:lle. HUOM! Työsuhdekeksintölaki koskee patentoitavaa keksintöä (ei esim. tietokoneohjelma) / PR 16

9 Immateriaalioikeudet (4/4) SIIS YLIOPISTOSSA IMMATERIAALIOIKEUDET OVAT - TUTKIJALLA TAI - YLIOPISTOLLA,kun tutkijalla - oikeus päättää keksinnön hyödyntämisestä - sopimusvapaus,kun yliopistolla - vastaa keksinnön hyödyntämisestä / PR 17 Omistusoikeudet ja keksinnön hyödyntäminen rahoittaja -oikeuksien siirto -työsuhde -innovaatiopalkkiot? -osaamisen ja tietotaidon siirto -oikeuksien siirto -tutkimussopimus -innovaatiopalkkiot? / PR 18

10 Tutkimustyön lähtökohtia (1/3) yrityksen t&k -hanke, jos sopimuksissa ei erikseen mainita yrityksen intressi saada immateriaalioikeudet tuloksiin ja päättää niiden julkaisemisesta ja hyödyntämisestä yritys pyrkii turvaaman intressinsä tutkimussopimuksessa yliopisto vastaa, että IPR (itellectual property rights) siirtyy yritykselle, tutkija ---> yo---> yritys / PR 19 (jatkuu) tutkimuksen rahoitus (yritys %, TEKES, yo, muut) yritys antaa ongelman, tietotaitoa, dataa, yms., eli sen on vahva tutkimuksen tausta-aineiston selvittäminen (patentit) yritys voi maksaa tutkijalle (keksijä) keksintöpalkkion omien ohjeidensa mukaisesti yritys toimii useimmiten tulosten hyödyntäjänä yritys hankkii immateriaalioikeudet tuloksiin / PR 20

11 Tutkimustyön lähtökohtia (2/3), yhteinen kiinnostuksen kohde, jos sopimuksissa ei erikseen mainita tutkimusidea tulee kuitenkin useimmiten tutkijalta ja vastuullinen johto on yliopistolla usein ongelmallinen, miten oikeudet jakautuvat ---> KONSORTISOPIMUS miten oikeuksia tulosaineistoon käsitellään ja miten tuloksia hyödynnetään / PR 21, (jatkuu) 2-n yritystä, mahdollisia hyödyntäjiä (ensikäden tietous) yritys haluaa seurata missä mennään, panostus usein rahaa (sponsorointia), sitoutuminen heikkoa julkinen rahoitus (TEKES, yo, muut) % ja yritykset <20% / PR 22

12 Tutkimustyön lähtökohtia (3/3) tutkijan kiinnostuksen kohde kaupallisesti kiinnostava perustutkimuksen tulos rahoitus (SA, yo, apurahat) kaupallinen tuote ~10-20 vuoden päässä yliopiston ja sen sidosryhmien rooli merkittävä kaupallistamisprosessissa yliopisto hankkii oikeudet keksintöön suojaaminen (patentti) ---> lisensointi tutkija hyödyntää keksinnön itse / PR 23 Evaluointi tekniikan taso, prior art olemassa oleva tekniikka tuleva koeputkessa oleva tekniikka keksinnön suojaaminen patentoitavuus (uutuus, keksinnöllisyys, tekninen teho) hyödynnettävyys voiko keksintöä hyödyntää taloudellisesti? sovellusalueet? olemassa oleva yritys --- uusi yritys / PR 24

13 Evaluointi (jatkuu) potentiaali, hinta kustannukset markkinat (koko, taantuva kasvava, sijainti, kilpailijat) technology push or market pull innovaation hyväksyminen tutkijan (keksijän) tavoitteet / PR 25 Hyödyntämissuunnitelma -kaupallistamissopimukset -yhteistyösopimus -tutkimussopimus t / PR 26

14 Kuka vastaa hyödyntämistoimista? 787.,-$ perustutkimusrahoitteinen (Suomen Akatemia, yliopisto, säätiöt) tutkimus tutkijalla vapaus viedä keksintöä eteenpäin Rahoitus: yliopisto, Keksintösäätiö (www.keksintosaatio.fi), OuluTech Oy (www.oulutech.fi), muut </,23,672 oikeuksien siirtosopimus tutkijalta yliopistolle (rahoittajan edellytys) EU hankkeet, eräät TEKESin teknologiaohjelmat (ETX), konsortiohankkeet Rahoitus: OPM:n innovaatiotoiminnan rahoitus <5,7<6 oikeuksien siirtosopimus tutkija yo yritys maksupalvelututkimus Rahoitus: yritys vastaa hyödyntämisen kuluista / PR 27 Hyödyntämisen polkuja tutkijalle Yliopisto. yliopisto vastaa keksinnön hyödyntämisestä yhteistyössä tutkijan kanssa arviointi suojaaminen kaupallistaminen oikeuksien siirto- ja hyödynjakosopimus yo vastaa keksinnön alkuvaiheen esim. suojaamisen kuluista hyödynjaon lähtökohta nettotuloista 40% (tutkija), 40% (yliopisto, mistä puolet laboratorio), 20% KOTU (innovaatiotoiminta) / PR 28

15 Hyödyntämisen polkuja tutkijalle (jatkuu ) Keksintösäätiö. tukee ja edistää suomalaista innovaatiotoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyväksikäyttöä on merkittävin yksityishenkilöiden ja pienyritysten keksintötoiminnan neuvoja, tukija ja rahoittaja asiamiesverkosto, Oulu Pekka Räsänen ja Antti Vuolevi tukiraha vastikkeetonta, oikeudet keksintöön tutkijalla takaisin maksu saman suuruinen kuin tukiraha / PR 29 Suojaaminen suojaamisen muodot: (www.prh.fi) salassa pitäminen, yliopiston perustehtäviä uuden tiedon tuottaminen!!! patentti hyödyllisyysmalli mallisuoja tavaramerkki kasvinjalostajan oikeus (MMM) tekijän oikeus (teos, tietokoneohjelma) / PR 30

16 Keksinnön suojaaminen yliopistossa Kriteerejä; peruslähtökohta on keksinnön kaupallinen hyödynnettävyys patenttisuojan laajuus sopii yliopiston toiminta-ajatukseen patentoidaan kaikki järkevät keksinnöt --- poimitaan rusinat pullasta päätöksen patentoinnista tekee patenttiraati innovaatioasiamiehen esittelystä patenttihakemuksen tekee patenttiasiamies (ostopalvelu) / PR 31 Mikä on Patentti? (1/4) SOPIMUS, jossa edellytetään keksinnön julkistamista jossa keksijä saa monopoli aseman määräajaksi ja saa yksinoikeuden kaupallisesti hyödyntää patentilla suojattua keksintöä TEKNINEN ILMOITUS, jossa kuvataan miten keksintö toimii ja mitkä ovat sen tekniset edut aiemmin tunnettuun TEKNIIKAN TASO (prior art) yhdessä muiden saman alan patenttien ne muodostavat muurin jonka uuden patentoitavan keksinnön tulee kiertää KILPAILIJAINFORMAATIOTA (tutkimusryhmä) missä esitetään aikomus tuoda markkinoille uusi tuote / menetelmä onko joku muu kopioinut sinun tuotteesi / keksintösi voitko liittoutua kilpailijasi / toisen alan tutkimusryhmän kanssa / PR 32

17 Mikä on patentti? (2/4) Patentin antama suoja. Vaatimukset määrittää patentin antaman teknisen, rakenteellisen suojan keksinnölle Maantieteellinen rajaus patentin antaa suojan maissa, joissa patentti on myönnetty Määräaika 1. hakemuksen jättämisestä 20 vuotta (+5 vuoden lisäaika hakemusta, lääke-, kasvinsuojeluaineet) ka. 11 vuotta patentin voimassa olo / PR 33 Mikä on patentti? (3/4) Millainen on patentoitava keksintö? Esitetään uusi, yllättävä ratkaisu tekniseen ongelmaan. Voi koskea esim. menetelmää, laitetta, tuotetta tai käyttöä. Patentoinnin edellytys. 1. uutuus 2. keksinnöllisyys (olennainen ero, not obvious) 3. tekninen teho (teollinen käyttö) 4. KAUPALLINEN HYÖDYNNETTÄVYYS Patenttia voi hakea keksijä tai se, jolle hän on oikeutensa siirtänyt (työsuhdekeksintölaki, yliopiston tutkija) / PR 34

18 Mikä on patentti? (4/4) Millainen on keksintö? löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää taiteellista luomusta suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten tietokoneohjelmaa, tietojen esittämistä ihmisten tai eläinten kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavaa menetelmää / PR 35 Patentin merkitys liiketoiminnassa. Miksi yritykset patentoivat? tuotekehitys maksaa, oman toiminnan turvaaminen (kilpailijat!) sitomaan kilpailijan resursseja keksintö on osa yrityksen tulevaisuuden toimintaa keksinnölle on olemassa asiakastarve imagotekijät markkinoinnissa henkilöstön motivointi ja kannustaminen / PR 36

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI

KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI KEKSINTÖAAPINEN OPAS TUTKIJOILLE TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEKSI MAARIT JOKELA, PEKKA RÄSÄNEN KEKSINTÖSÄÄTIÖ. OULUN YLIOPISTO INNOVAATIOPALVELUT 2011 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 1 2. Oppaan

Lisätiedot

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta Keksintöopas Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta 1 Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus... 3 Mitä tarkoitetaan keksinnöllä?... 4 Korkeakoulukeksintölaki... 4 Lain tarkoitus...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014

HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014 HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 57 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014 HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 2 SISÄLLYS KEKSINTÖOHJE 1 KEKSINTÖOHJEEN

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Yliopiston rooli sopimustutkimukseen liittyvässä sopimusverkossa korkeakoulukeksintölain aikana

Yliopiston rooli sopimustutkimukseen liittyvässä sopimusverkossa korkeakoulukeksintölain aikana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Antti Korhonen Yliopiston rooli sopimustutkimukseen liittyvässä sopimusverkossa korkeakoulukeksintölain aikana Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa

Lisätiedot

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto Helsinki 2006 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

Yliopistojen tutkimustulosten hyödyntäminen

Yliopistojen tutkimustulosten hyödyntäminen Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Yliopistojen tutkimustulosten hyödyntäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:10 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia)

Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Metropolia ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset (IPR-strategia) Hyväksytty Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 30.3.2012 Tutkimus-, kehitys-

Lisätiedot

Tutkimushankkeen rahoitus ja tutkimustulosten omistusoikeuden syntyminen

Tutkimushankkeen rahoitus ja tutkimustulosten omistusoikeuden syntyminen Tutkimushankkeen rahoitus ja tutkimustulosten omistusoikeuden syntyminen Leila Risteli Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Mahdollisuuksia tutkimuksen lisärahoitukseen apurahat: säätiöt Suomen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

YLIOPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN

YLIOPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN Markku Lampola YLIOPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN Oikeudellinen arviointi Sitran raportteja 21 2 YLIOPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN - OIKEUDELLINEN ARVIOINTI Markku Lampola ja Sitra

Lisätiedot

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA?

KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Yritäjyys KEKSIJÄKYSELYNTULOKSET: MITENHALLITAIMMATERIAALIOIKEUDET GLOBAALEILLAMARKKINOILLAERI TOIMIALOILLA? Tutkimustietoa yritysjohdole, yritäjile ja keksijöile Ar to La hti, pr ofessor i Tim o Kivi-Koskin

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA

VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSALAN LIIKETOIMINTAMALLIEN PATENTOINTI EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOVELTAMISALUEELLA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Juuso Vilska

Lisätiedot

Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen

Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Ville Valovirta, Timo Törmälä Teknologiakatsaus 192/2006 Julkisten tutkimustulosten kaupallinen

Lisätiedot

Teollisoikeudelliset

Teollisoikeudelliset ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Teollisoikeudet Joulukuu 2007 Sibelius rekisteröitiin tavaramerkiksi Sivut 12-13 Teollisoikeudelliset suojat Patentti, tavaramerkki

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Pääsihteeri Marja-Leena Mansala Immateriaalioikeuden kehys 15.11.2013 IPR University

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Immateriaalioikeuden nykytila

Immateriaalioikeuden nykytila 75 Liite 1 Immateriaalioikeuden nykytila 1. Lainsäädäntö ja käytäntö 1.1. Immateriaalioikeuden osa-alueet 1.1.1. Tekijänoikeus Tekijänoikeuslainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää henkistä luomistyötä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes

Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes Liisa Ewart 12.2.2015 Tekes v1.1 1/512/2015, # 1413119 Sisältö: IP ja IPR mitä ne ovat? Johdatus immateriaalioikeuksiin H2020 avustussopimuksen IPR-artiklat Tausta-aineisto ja tulokset H2020 avustussopimuksessa

Lisätiedot