PATENTTIKÄSIKIRJA Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTIKÄSIKIRJA Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja"

Transkriptio

1 PATENTTIKÄSIKIRJA Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja innovaatiolinja

2 II

3 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...1 ALKUSANAT...1 KANSALLISET HAKEMUKSET A. HAKEMUSASIAKIRJOJA KOSKEVAT MUODOLLISET VAATIMUKSET PATENTTIHAKEMUS YLEISTÄ HAKEMUSKIRJA SELITYS PATENTTIVAATIMUKSET Keksinnön määrittely patenttivaatimuksissa Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto Erityisiä syitä muulle kuin kaksiosaiselle muodolle Itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset PIIRUSTUKSET PERUSASIAKIRJA TIIVISTELMÄ HAKEMUSASIAKIRJOJEN ULKOASU Selitys, vaatimukset ja tiivistelmä Piirustukset MITTAYKSIKÖT KIRJELMÄT MALLIKAPPALEET MUUT LIITTEET Valtuutus Lausunto oikeudesta keksintöön Etuoikeustodistus BIOTEKNISTEN HAKEMUSTEN ERITYISVAATIMUKSET BIOLOGINEN MATERIAALI (KS. I.2.1) Biologisen materiaalin tallettaminen Näytepyyntö talletetusta biologisesta materiaalista SEKVENSSIT (KS. I.2.3 JA I.2.4.)...11 B. HAKEMUKSEN VASTAANOTTAMINEN JA YLEISEN JAOSTON SUORITTAMA KÄSITTELY HAKEMUKSEN VASTAANOTTAMINEN HAKEMUKSEN VASTAANOTTAMINEN SÄHKÖISESTI (PATM LIITE 2) TEKEMISPÄIVÄN ANTAMINEN HAKEMUKSELLE TEKEMISPÄIVÄN SIIRTÄMINEN YLEISEN JAOSTON SUORITTAMA MUODOLLINEN ASIAKIRJOJEN TARKASTUS KOTIMAISEN HAKEMUKSEN MUODOLLINEN TARKASTUS Patenttihakemus ja sen liitteet Etuoikeus Yleisen jaoston antamat välipäätökset ja uudelleenkäsittely ULKOMAISTEN HAKEMUSTEN MUODOLLINEN TARKASTUS Yleisen jaoston antama välipäätös ulkomaisista tutkimustuloksista...6

4 2 2.3 JATKETTUJEN PCT-HAKEMUSTEN MUODOLLINEN TARKASTUS Hakemus ja sen liitteet MUITA TOIMENPITEITÄ HAKEMUSKÄSITTELYSSÄ Väite paremmasta oikeudesta keksintöön Keksijän lisääminen hakemukseen Keksijän poistaminen hakemuksesta Hakemuksen haltijan siirrot ja nimenmuutokset Asiamiehen muutokset Osoitteenmuutokset Hakemuksen julkistaminen hakijan pyynnöstä Jaetut ja lohkaistut hakemukset Vapautus painatusmaksusta Vuosimaksujen lykkäyspyyntö PATENTTIHAKEMUSTEN JA PATENTTIEN VUOSIMAKSUJEN ERÄÄNTYMINEN...8 C. TUTKIJAINSINÖÖRIN TOIMENPITEET ENNEN KANSALLISEN HAKEMUKSEN UUTUUSTUTKIMUSTA HAKEMUKSEN VÄLITÖN ASIALLINEN TARKASTUS JA TUTKIMUKSESTA PÄÄTTÄMINEN MITÄ PATENTILLA EI VOI SUOJATA PATENTTIVAATIMUSTEN EPÄYHTENÄISYYS PATENTTIVAATIMUSTEN SELKEYS JA TUTKITTAVUUS EPÄYHTENÄISYYS JATKETUSSA KANSAINVÄLISESSÄ HAKEMUKSESSA PCT VAIHE I PCT VAIHE II HUOMATTAVAA UUTUUDENESTEVAIKUTUKSEN KANNALTA ITS-TUTKIMUSPYYNTÖ TIEDOT TEKNIIKAN TASOSTA HAKIJAN ANTAMAT TIEDOT TEKNIIKAN TASOSTA TUTKIMUSTIEDOT TOISELTA PATENTTIVIRANOMAISELTA SÄHKÖINEN DOKUMENTTIVIITE HAKEMUKSEN LUOKITTAMINEN TIIVISTELMÄN TARKASTAMINEN ETUOIKEUSTODISTUS AIKAISEMMASTA KANSALLISESTA HAKEMUKSESTA AIKARAJOITUKSIA JATKETUN KANSAINVÄLISEN PATENTTIHAKEMUKSEN KÄSITTELYLLE HAKEMUKSEN OTTAMINEN KÄSITTELYYN ENGLANNINKIELISENÄ...13 D. UUTUUSTUTKIMUS KANSALLISISSA HAKEMUKSISSA KANSALLISEN TUTKIMUKSEN LAAJUUS TUTKIMUSAINEISTOT JA TUTKIMUKSESSA HYÖDYNNETTÄVIÄ TIETOKANTOJA AINEISTON VÄHIMMÄISLAAJUUS KANSALLISESSA TUTKIMUKSESSA Pohjoismaisten patenttijulkaisujen kokoelma EpoqueNet-BNS Julkiset tietopankit Rakennetietokannat...8

5 CA on CD (CAS) Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa OPS CLIENT-LIITTYMÄ INPADOC-TIETOKANTAAN EPOLINE -PALVELUN REGISTER PLUS ULKOMAISTEN PATENTTIVIRASTOJEN VERKKOSIVUT JA TIETOKANNAT PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TIETOKANTOJA CS-, PATINFO- ja FI/EP-rekisteri sekä FI/EP T1-tiedosto GID, PATE ja HymaNetti Kirjastolinkit Muut verkkopalvelut PATENTTILUOKITUSJÄRJESTELMIÄ JA LUOKITUSTIETOKANTOJA KANSAINVÄLINEN PATENTTILUOKITUS IPC (WIPO) EUROOPAN PATENTTIVIRASTON PATENTTILUOKITUS ECLA US-PATENTTIVIRASTON PATENTTILUOKITUS JAPANIN PATENTTIVIRASTON PATENTTILUOKITUS SAKSALAINEN JA HOLLANTILAINEN VANHA PATENTTILUOKITUS TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN ALOITUS PEREHTYMINEN KEKSINNÖN ALAAN TUTKIMUSSUUNNITELMA Tutkimuksen kohde Relevantti aineisto ja tutkimuksen etenemissuunta Hakumäärittelyt Viittaustutkimus SUORITUS VAIHEITTAIN KUVATTUNA TUTKIMUKSEN LOPETTAMINEN DOKUMENTOINTI TUTKIMUSRAPORTTI RAPORTISSA ILMOITETTAVAT TIEDOT VIITEJULKAISUJEN TUNNISTETIEDOT TUTKIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN...29 E. PATENTOITAVUUDEN ARVIOINTI JOHDANTO MITÄ PATENTILLA EI VOI SUOJATA LÖYDÖT, TIETEELLISET TEORIAT JA MATEMAATTISET MENETELMÄT TAITEELLISET LUOMUKSET SUUNNITELMAT, SÄÄNNÖT JA MENETELMÄT ÄLYLLISTÄ TOIMINTAA, PELIÄ TAI LIIKETOIMINTAA VARTEN, TIETOKONEOHJELMAT TIETOJEN ESITTÄMINEN KIRURGISET, TERAPEUTTISET JA DIAGNOSTISET MENETELMÄT MORAALIN TAI YLEISEN JÄRJESTYKSEN VASTAISUUS KASVILAJIKKEET, ELÄINRODUT JA OLENNAISESTI BIOLOGISET JALOSTUSMENETELMÄT UUTUUS JA KEKSINNÖLLISYYS PATENTTIHAKEMUKSEN TEKEMIS- JA ETUOIKEUSPÄIVÄ TUNNETTU TEKNIIKAN TASO Julkinen käyttö AIKAISEMPI HAKEMUS ESTEENÄ UUTUUS Uutuuden arvioinnista...9

6 Kohdan 3.3 mukaisen hakemuksen estevaikutus Tuotteeseen, menetelmään ja käyttöön kohdistuvat vaatimukset KEKSINNÖLLISYYS Alan ammattimies Ongelma ja ratkaisu -periaate Useiden estejulkaisujen yhdistäminen Keksintölajeja Keksinnöllisyyttä puoltavia seikkoja...16 F. TUTKIJAINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSET HAKEMUSKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ JOHDANTO VÄLIPÄÄTÖKSET MUODOLLISTEN PUUTTEIDEN JOHDOSTA ELI MUODOLLISET VÄLIPÄÄTÖKSET ENSIMMÄINEN TEKNINEN VÄLIPÄÄTÖS YLEISTÄ KEKSINTÖ PATENTOITAVISSA KEKSINTÖ EI PATENTOITAVISSA AINAKAAN SELLAISENAAN KOMPLEKSIHAKEMUKSET MITÄ KOMPLEKSIHAKEMUKSELLA TARKOITETAAN KOMPLEKSIHAKEMUKSEN TUTKIMINEN JA SIITÄ ANNETTAVA VÄLIPÄÄTÖS Tekstiehdotuksia välipäätökseen TOINEN TEKNINEN VÄLIPÄÄTÖS KOLMAS TAI SITÄ MYÖHEMPI TEKNINEN VÄLIPÄÄTÖS HYVÄKSYVÄ VÄLIPÄÄTÖS ILMOITUS SIITÄ, ETTÄ HAKEMUS VOIDAAN HYVÄKSYÄ PATENTIN MYÖNTÄMISEN LYKKÄYS HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN PAINOON MUISTUTUS HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN SILLENSÄ HAKEMUKSEN OTTAMINEN UUDELLEEN KÄSITELTÄVÄKSI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN HAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN PATENTTIKIRJAN ALLEKIRJOITTAMINEN PÄÄTÖKSEN POISTAMINEN...29

7 5 G. VÄITTEEN KÄSITTELY VÄITE YLEISTÄ VASTAANOTTOILMOITUS VÄITTEEN MUODOLLINEN TARKASTUS VÄITTEEN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET Väitettä ei oteta tutkittavaksi (kohdan 2.1. perusteella) KORJATTAVISSA OLEVAT PUUTTEET VÄITTEESSÄ Väitettä ei oteta tutkittavaksi (kohdan 2.2. perusteella) LÄHETE VÄITTEEN JOHDOSTA VÄITEASIAN RATKAISEMINEN YLEISTÄ VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN (PATENTIN PYSYTTÄMINEN VOIMASSA) PATENTIN PYSYTTÄMINEN VOIMASSA MUUTETUSSA MUODOSSA PATENTIN KUMOAMINEN VÄITTEEN JOHDOSTA VÄITTEEN KÄSITTELY, KUN PATENTTI ON RAUENNUT TAI LAKANNUT TAI VÄITE ON PERUUTETTU VÄITE OTETAAN HUOMIOON VÄITETTÄ EI OTETA HUOMIOON (PATENTIN PYSYTTÄMINEN VOIMASSA) Väite on peruutettu Patentti on rauennut tai lakannut PATENTIN RAJOITTAMINEN YLEISEN JAOSTON SUORITTAMA MUODOLLINEN TARKASTUS Pyyntö rajoittamiseksi Rajoittamispyynnön hylkääminen Rajoittamispyynnön jättäminen tutkittavaksi ottamatta Rajoittamismenettelyn lykkääminen Patentin rajoittaminen tuomioistuimessa TUTKIMINEN Rajoittamispyynnön hylkääminen (PatL 53 d 1 momentti) Rajoittamispyynnön hyväksyminen (PatL 53 d 2 momentti) Peruuttaminen Rajoittamismenettelyn lopettaminen PATENTIN LAKKAUTTAMINEN YLEISEN JAOSTON SUORITTAMA MUODOLLINEN TARKASTUS Patentin lakkauttaminen: Päätös lakkauttamisesta Lakkauttamisilmoituksen hylkääminen Lakkauttamismenettelyn lykkääminen...9 H. PATENTTITEKNISET ERITYISKYSYMYKSET YHTENÄISYYS SÄÄNNÖKSET TEKNINEN ERITYISPIIRRE EPÄYHTENÄISYYS A PRIORI JA A POSTERIORI ITSENÄISTEN VAATIMUSTEN YHTENÄISYYS Samaan ryhmään kuuluvat vaatimukset Eri ryhmiin kuuluvat vaatimukset EPÄITSENÄISTEN VAATIMUSTEN YHTENÄISYYS YLEISIÄ OHJEITA...4

8 6 2. JAKAMINEN JA LOHKAISEMINEN JAKAMINEN Vapaaehtoinen jakaminen Epäyhtenäisyydestä johtuva jakaminen Saman keksinnön jakaminen Keksintöjen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa LOHKAISEMINEN PATENTTIHAKEMUKSEN MUUTOKSET MUUTOKSIA KOSKEVAT PATENTTILAIN SÄÄNNÖKSET PATENTTIVAATIMUSTEN MUUTOKSET Muutokset, jotka perustuvat tiivistelmään Muutokset, jotka perustuvat hakemuksessa viitattuihin julkaisuihin Raja-arvoalueet Disclaimer eli erottamislauselma Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen SELITYKSEN MUUTOKSET Sovellutusesimerkit Keksinnön tehoa ja käyttöalaa koskevat muutokset JAETUN TAI LOHKAISTUN HAKEMUKSEN MUUTOKSET...10 I. TEKNISET ERITYISALUEET KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN PATENTOINTI YLEISTÄ SOVELLUTUSESIMERKIT PATENTTIVAATIMUSTEN PERUSTEENA HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN KÄSITTELYN AIKANA VÄLITUOTTEIDEN PATENTOITAVUUS LÄÄKE- TAI RAVINTOAINEISIIN KOHDISTUVIEN HAKEMUSTEN KÄSITTELYSTÄ, KUN HAKEMUKSEN TEKEMISPÄIVÄ ON AIKAISEMPI KUIN LÄÄKE- TAI RAVINTOAINEISIIN KOHDISTUVIEN HAKEMUSTEN KÄSITTELYSTÄ, KUN HAKEMUKSEN TEKEMISPÄIVÄ ON JÄLKEEN Patenttivaatimusten muotoilu BIOTEKNISTEN KEKSINTÖJEN PATENTOINTI BIOLOGINEN MATERIAALI KEKSINNÖN OSANA (KS. A.2.1.) BIOTEKNOLOGINEN MENETELMÄ (ESIM. MIKROBIOLOGINEN MENETELMÄ) GEENITEKNISET KEKSINNÖT PEPTIDIT KASVIT JA ELÄIMET (KS. E.2.7) EETTISET KYSYMYKSET (KS. E.2.5 JA E.2.6) TIETOKONEOHJELMIEN PATENTOINTI TIETOKONEISIIN LIITTYVÄT INNOVAATIOT TOISIAAN TÄYDENTÄVÄT TEOLLISOIKEUDELLISET SUOJAMUODOT TIETOKONEOHJELMIA SISÄLTÄVIEN KEKSINTÖJEN TEKNINEN LUONNE TIETOKONEOHJELMIA KOSKEVAT PATENTTIVAATIMUKSET LIIKETOIMINTAMENETELMÄT JA MUUT PATL 1 :N 2 MOMENTIN 3 KOHDAN MUKAISET MENETELMÄT SUUNNITELMAT, SÄÄNNÖT JA MENETELMÄT LIIKETOIMINTAA VARTEN SUUNNITELMAT, SÄÄNNÖT JA MENETELMÄT ÄLYLLISTÄ TOIMINTAA VARTEN SUUNNITELMAT, SÄÄNNÖT JA MENETELMÄT PELIÄ VARTEN LISÄSUOJATODISTUKSET LAINSÄÄDÄNTÖ TODISTUKSEN HAKEMINEN TODISTUKSEN VOIMASSAOLO...14

9 7 5.4 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN ENNAKKORATKAISUJA HAKEMUSLOMAKKEEN OHJEET HAKIJALLE...15 HYÖDYLLISYYSMALLI J. HYÖDYLLISYYSMALLI HAKEMUKSEN LUOKITTELU TUTKIMUKSET LAUSUNTO MITÄTTÖMÄKSIJULISTAMISVAATIMUS...2 KANSAINVÄLISET HAKEMUKSET K. KANSAINVÄLINEN UUTUUSTUTKIMUS TUTKIMUSKOPION VASTAANOTTAMINEN TUTKIMUSKOPIO VASTAANOTTAVALTA VIRANOMAISELTA LOMAKKEEN PCT/ISA/202 LÄHETTÄMINEN TOIMENPITEET ENNEN TUTKIMUKSEN ALOITTAMISTA ALUSTAVA LUOKITUS JA HAKEMUSTEN JAKAMINEN TUTKIJOILLE YHTENÄISYYS TIIVISTELMÄ JA NIMITYS HAKEMUKSET, JOITA KANSAINVÄLINEN UUTUUSTUTKIMUSVIRANOMAINEN EI OLE VELVOLLINEN TUTKIMAAN EPÄSELVÄT HAKEMUKSET JA KOMPLEKSIHAKEMUKSET ILMEISET VIRHEET ASIAKIRJOISSA SEKVENSSILUETTELOT KOPION PYYTÄMINEN HAKEMUKSESSA VIITATUSTA JULKAISUSTA ALENNUS AIKAISEMMIN TEHDYSTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISEN JÄRJESTYKSEN TAI HYVIEN TAPOJEN VASTAISET ILMAISUT HAKEMUKSESSA UUTUUSTUTKIMUS TUTKIMUKSEN TARKOITUS TUTKIJAINSINÖÖRI TUTKIMUSKOPIO KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUKSEN TAVOITE TUTKITTAVA AINEISTO Patenttikirjallisuus Muu kirjallisuus TIETOKANTOJEN MERKITSEMINEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTTIIN EI LAINKAAN MERKITYKSELLISIÄ JULKAISUJA TUTKIMUKSEN LOPETTAMINEN KANSAINVÄLINEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTTI KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTIN TEKEMISEN MÄÄRÄAIKA KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTIN SISÄLTÖ Kansainvälisen uutuustutkimusraportin peruslehdet Kansainvälisen uutuustutkimusraportin lisälehdet VIITEJULKAISUJEN KOPIOT...16

10 8 4.5 ILMOITUS KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTIN LÄHETTÄMISESTÄ Ilmoitus hakijalle Ilmoitus kansainväliselle toimistolle MUUTOKSET KANSAINVÄLISESSÄ UUTUUSTUTKIMUSRAPORTISSA KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUKSEN KALTAISEN TUTKIMUKSEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTTI KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUKSEN KALTAISEN TUTKIMUKSEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTIN SIVUT Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin peruslehdet Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin lisälehdet KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUSVIRANOMAISEN KIRJALLINEN LAUSUNTO KIRJALLISEN LAUSUNNON LAATIMINEN KIRJALLISEN LAUSUNNON SISÄLTÖ Kirjallisen lausunnon kansilehti Kirjallisen lausunnon laatikkolehdet I-VIII Kirjallisen lausunnon lisälehti ILMOITUS: TUTKIMUSTA EI VOI TEHDÄ TUTKIMUSTA EI VOIDA SUORITTAA LOMAKKEEN PCT/ISA/203 TÄYTTÄMINEN LOMAKKEEN PCT/ISA/203 LÄHETTÄMINEN...27 L. KANSAINVÄLINEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUS YLEISTÄ HAKEMUS TULEE TUTKIJAINSINÖÖRILLE, KUN TUTKIMUS VOIDAAN ALOITTAA ASIAKIRJAT, JOIDEN PERUSTEELLA TUTKIMUS ALOITETAAN YHTENÄISYYDEN TARKASTAMINEN PYYNTÖ PATENTTIVAATIMUSTEN RAJOITTAMISEKSI TAI LISÄMAKSUJEN MAKSAMISEKSI KANSAINVÄLISEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSVIRANOMAISEN KIRJALLINEN LAUSUNTO KIRJALLISEN LAUSUNNON LAATIMINEN Kirjallisen lausunnon kansilehti Lausunnon perusta (Box No. I) Etuoikeus (Box No. II) Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa (Box No. III) Keksintö ei ole yhtenäinen (Box No. IV) Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta (Box No. V) Erityisiä viitejulkaisuja (Box No. VI) Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa (Box No. VII) Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta (Box No. VIII) Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti Lisälehti VIITEJULKAISUJEN KOPIOT KANSAINVÄLINEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSRAPORTTI KANSAINVÄLISEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehti...14

11 Raportin perusta (Box No. I) Etuoikeus (Box No. II) Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa (Box No. III) Keksintö ei ole yhtenäinen (Box No. IV) Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta (Box No. V) Erityisiä viitejulkaisuja (Box No. VI) Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa (Box No. VII) Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta (Box No. VIII) Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti Lisälehti KANSAINVÄLISEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSRAPORTIN LIITTEET VIITEJULKAISUJEN KOPIOT KORJATTU PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSRAPORTTI...20

12 10

13 Alkusanat 1 Alkusanat Euroopan patenttisopimukseen liittyminen sekä käynnissä oleva keskustelu eurooppalaisen patenttijärjestelmän edelleen kehittämisestä on aiheuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen toimintaympäristöön voimakkaan muutoksen, joka edellyttää toimintojen kehittämistä entistä tehokkaammaksi, laadukkaammaksi ja joustavammaksi. Patentti- ja rekisterihallituksen on kyettävä takaamaan asiakaskunnalleen kilpailukykyinen palvelu niin patenttihakemusten käsittelyssä kuin myös patentti- informaation jakamiseen liittyvissä tehtävissä. Patentti- ja innovaatiolinjan toiminta-ajatuksena on käsitellä patenttihakemukset joustavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti siten, että hakija saa edullisesti korkealaatuisen ja kattavan välipäätöksen hakemuksen uutuudesta ja patentoitavuudesta ennen prioriteettivuoden päättymistä, jolloin hänelle muodostuu selkeä käsitys keksintönsä uutuusarvosta ja sen pohjalta kansainvälisen patentoinnin kannattavuudesta. Keskeisenä tavoitteena Patentti- ja innovaatiolinjan laatujärjestelmän kehittämisessä on ylläpitää patenttihakemusten käsittelyssä ja tutkimisessa kansainvälisesti kilpailukykyinen taso ja kehittää sitä jatkuvasti. Laatujärjestelmän keskeisenä osana on Patenttikäsikirja, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja nopeuttaa patenttihakemuksien tutkiminen ja varmistaa jokaisen käsittelyvaiheen korkealaatuinen suorittaminen. Patenttikäsikirjassa esitetään patenttihakemuksen jokaiselle käsittelyvaiheelle sisällölliset vaatimukset ja toiminnalliset ohjeet, joiden mukaan hakemukset käsitellään virastossa. Ohjeiden tarkoitus on opastaa hakemuksen käsittelijää siten, että hän ymmärtää patenttihakemuksen käsittelykäytännön ja pystyy itsenäisesti soveltamaan ohjeita eri tilanteissa. Patenttihakemukset ovat niin erilaisia, että ei ole mahdollista laatia niin yksityiskohtaisia sääntöjä ja määritelmiä, että ne kattaisivat kaikki ajateltavissa olevat tilanteet. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa asiakkaalle oman työvaiheensa korkealaatuisesta ja tehokkaasta suorittamisesta. Toimistopäälliköiden velvollisuutena on perehdyttää oma henkilökuntansa ohjeisiin ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Patenttikäsikirja julkaistaan sekä paperimuodossa sekä tiedostona Patentti- ja innovaatiolinjan Intranetissä että PRH:n kotisivulla Internetissä. Ohjeita täydennetään tarpeen mukaan jatkuvasti ja uusi painos käsikirjasta ilmestyy vuosittain. Patenttikäsikirja on syntynyt erittäin intensiivisen ryhmätyön tuloksena. Työryhmään ovat kuuluneet: Juha Rekola pj, Ia Backman, Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Pirkko Karinen, Ritva Karonen, Toivo Jalonen, Laila Jungfelt, Arja Leikas, Terttu Piepponen, Kimmo Pirinen, Ritva Oinonen, Marja Tamminen ja Leea Tiihonen. Haluamme kiittää työryhmää innostuneesta ja ahkerasta työotteesta ja sen antamasta merkittävästä panoksesta Patentti- ja rekisterihallituksen kehittämiselle. Helsingissä

14 Osa A A - 2 Patenttikäsikirjan päivitystyössä ovat 2007 olleet mukana Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Toivo Jalonen, Laila Jungfelt, Ritva Karonen, Arja Leikas, Ritva Oinonen, Heikki Oksanen, Jari Partanen, Olli-Pekka Piirilä, Marja Tamminen ja Leea Tikkanen

15 Osa A A - 1 A. Hakemusasiakirjoja koskevat muodolliset vaatimukset 1. Patenttihakemus 1.1 Yleistä Patenttihakemus tehdään kirjallisesti. Se käsittää hakemuskirjan (patenttihakemuslomake) liitteineen. Hakemuskirjan liitteinä tulee olla keksinnön selitys, tarvittaessa piirustuksineen, patenttivaatimukset, tiivistelmä sekä muut tarvittavat liitteet. Keksinnön selitys, tiivistelmä ja patenttivaatimukset on laadittava suomeksi (ja/tai ruotsiksi, ks. B ). Silloin, kun patenttivaatimukset ja tiivistelmä on laadittu vain toisella kotimaisella kielellä, ne tulee kääntää toiselle kotimaiselle kielelle ennen kuin hakemus tulee julkiseksi (PatL 8 5 mom.). Hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi englanninkielisenä, kun hakemus täyttää määrätyt ehdot, ks. C.9. Patenttihakemuksen osat: C hakemuskirja C keksinnön selitys C patenttivaatimukset C mahdolliset piirustukset C tiivistelmä C muut liitteet 1.2 Hakemuskirja Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama (hakemuksen jättäminen faksina, ks. B.1). Hakemuskirjasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat (PatA 2 ): C hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän kotipaikka ja osoite C keksijän nimi ja osoite C keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys C silloin kuin hakijoita on useita, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset C jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a :n mukainen mikro-organismiviljelmän talletus, ilmoitus tästä C ilmoitus hakemuskirjan liitteistä

16 Osa A A Selitys Hakemuksen selityksessä keksintö kuvataan yksityiskohtaisesti. Selityksen tulee olla niin selvä, että alan ammattimies pystyy sen perusteella käyttämään keksintöä (PatL 8 2 mom.). Selityksessä on siis esitettävä niin paljon tietoa, että kyseisen alan keskivertoammattilainen ymmärtää keksinnön periaatteen ja pystyy toteuttamaan sen käytännössä. Keksinnön selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi (PatA 17 ). Selityksen osat: C yleinen osa C keksinnön nimitys C tekniikan ala, johon keksintö kuuluu C tekniikan tason kuvaus C tekniikan tason arviointi ja epäkohdat, joita keksintö on tarkoitettu poistamaan (ongelma) C keksinnön tunnusmerkit (ongelman ratkaisu) C keksinnön edut tekniikan tasoon verrattuna C erityinen osa C luettelo piirustuksessa esitetyistä kuvioista C ainakin yksi keksintöä kuvaava esimerkki C keksinnön muunnosvaihtoehtoja Selityksen alkuun tulee keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys. Selitys laaditaan siten, että se käsittää yleisen ja erityisen osan (PatM 5 ). Yleisessä osassa esitetään aluksi keksinnön käyttöala ja ennestään tunnettu tekniikka sillä alueella, jota keksintö koskee. Tässä tekniikan tason kuvauksessa tulee mainita hakijan tiedossa olevat patenttijulkaisut ja muu kirjallisuus, joissa esitetään ratkaisuja, joiden pohjalta keksintö on syntynyt. Selityksessä esitetään myös, mitä erityistä keksinnöllä saavutetaan tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Siinä kerrotaan, mitä ongelmia tai puutteita aikaisempaa tekniikkaa käytettäessä on ilmennyt ja miten keksintö ratkaisee nämä ongelmat. Lisäksi esitetään ne keinot, joita tarvitaan edellä mainittujen vaikutusten saavuttamiseksi. Tämän kohdan tulee vastata patenttivaatimuksia. Se voi olla esim. viittaus patenttivaatimuksiin. Ellei keksinnöstä sellaisenaan ilmene, kuinka sitä voidaan käyttää teollisesti, tämä on mainittava selityksessä (PatM 5 ). Erityisessä osassa keksintö selitetään yksityiskohtaisesti ensisijaisesti sovellutusesimerkkien tai sovellutusmuotojen avulla ja mahdolliseen piirustukseen viittaamalla. Selityksessä tulee olla niin paljon esimerkkejä, että vaatimukset voidaan katsoa riittävän perustelluiksi (PatM 5 ). Selityksessä ei saa käyttää tekaistuja nimityksiä. Tavaramerkkejä voidaan kuitenkin käyttää poikkeuksellisesti silloin, kun tuotetta ei voida sopivasti määritellä muulla vakiintuneella nimityksellä. Silloin tulee käydä ilmi, että kyseessä on tavaramerkki. Jos merkki on rekisteröity tässä maassa, se on ilmoitettava mieluiten tunnuksella R (PatM 7 ). Jos selitykseen kuuluu piirustuksia, siinä esitetään luettelo piirustusten kaikista kuvioista (PatM 5 ). Selityksen tekstiosan ja piirustusten on oltava toisistaan erillään. Taulukoita ja kemiallisia sekä matemaattisia kaavoja voidaan sisällyttää tekstiin (PatM 8 ). Kirjallisuusviitteitä esitettäessä noudatetaan PatM 83 :ssä annettuja ohjeita (PatM 9 ).

17 Osa A A Patenttivaatimukset Patenttivaatimukset määrittelevät keksinnön saaman patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimuksissa on oltava täsmällisesti ilmaistuna se, mitä patentilla halutaan suojata (PatL 8 2 mom.). Patenttivaatimuksia voi olla yksi tai useampia Keksinnön määrittely patenttivaatimuksissa Kukin patenttivaatimus saa sisältää vain yhden keksinnön. Keksinnön tulee mikäli mahdollista kuulua joko tuote-, laite-, menetelmä- tai käyttöryhmään. Patenttivaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista tietoa, kuten esimerkiksi mainintoja kaupallisesta hyödystä tai muista ei-teknisistä asioista. (PatA 14 ). Tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat. Lähempi määrittely, mikäli keksintöä ei sopivasti voida ilmaista muulla tavoin, voi tapahtua esittämällä sen yksityiskohtien toiminnat tai tehtävät edellyttäen, että alan asiantuntija voi toteuttaa toiminnan ilman keksinnöllistä panosta. (PatM 12 ). Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan, jos sen määrittely muuten on huomattavan vaikeaa, määritellä myös ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa. (PatM 12 ). Menetelmä määritellään toimenpiteitä tai toimintoja koskevilla tiedoilla (PatM 14 ). Käyttöä koskevassa vaatimuksessa ilmoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai menetelmää käytetään. Tarvittaessa patenttivaatimukseen voidaan sisällyttää myös tuotetta tai laitetta koskevia selventäviä tietoja (PatM 15 ). Patenttivaatimuksen sekä johdanto- että tunnusmerkkiosassa tulee olla piirustuksia vastaavat, mieluiten suluissa olevat viittausmerkit. Vaatimuksesta tulee kuitenkin ilman viittausmerkkejäkin käydä selvästi ilmi se, mille suojaa haetaan. Vaatimuksissa ei hyväksytä yleisiä huomautuksia niin kuin esimerkiksi "kuten on selitetty" tai "kuten piirustuksissa on esitetty". Vaatimuksissa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti viitata suoraan piirustuksen käyrädiagrammiin tai vastaavaan. Tavaramerkkejä ei yleensä saa esittää vaatimuksissa (PatM 20 ). Sekä patenttivaatimukset että selitys voivat sisältää kemiallisia tai matemaattisia kaavoja, mutta ei piirustuksia. Vaatimukset saavat sisältää taulukoita vain, jos se keksinnön kohteesta johtuen on selvästi tarpeellista Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto PatA 14 1 momentin 1. kohdan mukaan patenttivaatimuksen tulee sisältää keksinnön nimitys, 2. kohdan mukaan ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi, jos tällainen ilmoitus on tarpeellinen, ja 3. kohdan mukaan ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista. PatM 10 määrittelee patenttivaatimuksen kaksiosaisen muodon. Patenttivaatimukset voidaan laatia muunkin muotoisiksi, jos siihen on erityistä syytä, esimerkiksi vaatimusten kohdistuessa käyttöryhmään (PatM 10 2 mom.). Patenttivaatimuksen ensimmäisessä osassa eli johdannossa esitetään PatA 14 1 momentin 1. ja 2. kohdan mukaiset seikat eli keksinnön nimitys ja ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi, jos tällainen ilmoitus on tarpeellinen. Tällaista tunnetun tekniikan ilmoittamista sovelletaan ainoastaan itsenäisiin vaatimuksiin. Niissä on tarpeen mainita vain ne keksinnön ennestään tunnetut piirteet, jotka ovat merkityksellisiä keksinnön kannalta. Jos keksintö esimerkiksi koskee kameraa, mutta siinä on keksinnöllistä vain suljin, patenttivaatimuksen johdannossa riittää sanamuoto: "Polttotason sulkimella varustettu kamera", jolloin ei tarvitse viitata kameran muihin tunnettuihin piirteisiin kuten linsseihin ja etsimeen.

18 Osa A A - 4 Patenttivaatimuksen toisessa osassa eli tunnusmerkkiosassa tulee ilmoittaa PatA 14 1 momentin 3. kohdan mukaisesti se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista eli ne tekniset piirteet, joille haetaan suojaa yhdistettynä johdannossa mainittuihin piirteisiin. Jos patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosan yksi tai useampi piirre yhdistettynä vaatimuksen johdannon kaikkiin piirteisiin osoittautuu ennestään tunnetuksi yhdestä julkaisusta ja tällä julkaisun mukaisella yhdistelmällä lisäksi on sama vaikutus kuin sillä on keksinnön mukaisessa kokonaisuudessa, tutkijainsinöörin tulisi vaatia tällaisen piirteen siirtämistä johdantoon. Jos patenttivaatimus kuitenkin koskee uutta kokonaisuutta ja piirteiden jako johdannon ja tunnusmerkkiosan välillä voitaisiin tehdä useammalla kuin yhdellä tavalla, hakijaa ei pitäisi vaatia muuttamaan jakoa, ellei hakijan valitsema tapa ole virheellinen. Hakijaa ei tule kehottaa muuttamaan patenttivaatimuksen johdannon ja tunnusmerkkiosan jakoa silloin, kun edellisessä kohdassa mainittu julkaisu on PatL 2 2. momentin toisen tai kolmannen lauseen mukainen julkaisu. Harkittaessa käytetäänkö patenttihakemuksessa PatM 10 1 momentin mukaista jaottelua, on tärkeää arvioida jaottelun tarkoituksenmukaisuus. Kaksiosaisen muodon tarkoitus on selvittää lukijalle, mitkä keksinnön piirteet yhdistelmänä ovat osa ennestään tunnettua tekniikkaa. Jos tämä käy riittävän selvästi ilmi selityksen tunnetun tekniikan kuvauksesta, ei ole välttämätöntä käyttää kaksiosaista muotoa. Patenttivaatimuksen määrittelemän keksinnön patentoitavuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko keksinnön piirteet esitetty vaatimuksen johdannossa vai tunnusmerkkiosassa. Patenttivaatimusta tarkastellaan kokonaisuutena. Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla tunnettu siitä tai muulla vastaavalla ilmaisulla. Sana tunnettu kirjoitetaan harvennettuna tai korostettuna normaalista tekstistä eroavalla tavalla. (PatM 10, PatM 26 2 mom.) Erityisiä syitä muulle kuin kaksiosaiselle muodolle Hakijaa tulisi vaatia noudattamaan itsenäisten patenttivaatimusten kaksiosaista muotoilua esimerkiksi silloin, kun keksinnöstä voidaan selvästi erottaa jokin parannus vanhaan osien tai toimenpiteiden yhdistelmään. Kaksiosaista muotoa on kuitenkin tarpeellista käyttää vain soveltuvissa tapauksissa. Kaksiosainen muoto voi joskus antaa väärän tai harhaanjohtavan kuvan keksinnöstä tai tunnetusta tekniikasta. Patenttivaatimus voidaan laatia muuhun kuin kaksiosaiseen muotoon esimerkiksi silloin, kun keksintö koskee: (i) samanarvoisten, tunnettujen osien yhdistelmää, kun keksinnöllisyys perustuu pelkästään tähän yhdistelmään, (ii) tunnetun kemiallisen menetelmän muunnelmaa esimerkiksi jättämällä pois yksi ainesosa tai korvaamalla yksi ainesosa toisella ja (iii) toiminnallisesti yhteen kuuluvien osien monimutkaista järjestelmää, jolloin keksinnöllisyys koskee muutoksia useissa osissa tai niiden keskinäisissä suhteissa. Kohtien (i) ja (ii) mukaisissa tapauksissa kaksiosainen patenttivaatimus voi olla keinotekoinen ja sopimaton, kun taas kohdassa (iii) se saattaa johtaa kohtuuttoman pitkään ja vaikeatajuiseen patenttivaatimukseen. Kaksiosainen muoto voi olla sopimaton myös silloin, kun keksintö koskee uutta kemiallista yhdistettä tai yhdisteryhmää. On todennäköisesti muitakin tapauksia, joissa hakija pystyy perustelemaan vaatimuksen erilaista muotoilua Itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset Patenttivaatimus voi olla itsenäinen tai epäitsenäinen. Itsenäinen vaatimus määrittelee patenttisuojan laajuuden. Epäitsenäinen vaatimus tarkoittaa jossain toisessa vaatimuksessa

19 Osa A A - 5 esitetyn keksinnön toteuttamismuotoa ja käsittää siksi tämän vaatimuksen kaikki määritteet. Vaatimukseen voidaan liittää yksi tai useampia epäitsenäisiä vaatimuksia (PatA 15 ). Samassa hakemuksessa saa esittää useita eri ryhmään kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia, esimerkiksi tuotetta ja menetelmää koskevia vaatimuksia. Eri ryhmään kuuluvissa itsenäisissä vaatimuksissa keksintö voidaan määritellä samansisältöisten tietojen avulla (PatM 16 ). Samaan ryhmään kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia voi esittää vain siinä tapauksessa, että keksintöjä on vaikea esittää esimerkiksi vaihtoehtojen muodossa samassa patenttivaatimuksessa. Myös lähetin-vastaanotin tyyppiset keksinnöt voivat olla erillisinä, itsenäisinä patenttivaatimuksina (PatM 17 ). Patenttivaatimuksissa esitettyjen keksintöjen tulee olla toisistaan riippuvaisia, ks. H.1.1. Itsenäinen vaatimus voi viitata toiseen itsenäiseen vaatimukseen. Näin on esimerkiksi silloin, kun vaatimus viittaa eri ryhmään kuuluvaan vaatimukseen (esim. "Menetelmä patenttivaatimuksen 1 mukaisen tuotteen valmistamiseksi..." tai "Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi..."). Samoin toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa olevia osia koskevassa hakemuksessa (esim. pistorasia ja pistotulppa) voidaan itsenäisessä vaatimuksessa, joka määrittelee yhden osan, viitata toisen osan määrittelevään itsenäiseen vaatimukseen. Näissä tapauksissa on kuitenkin harkittava missä laajuudessa vaatimukseen sisältyy ne erityispiirteet, jotka on esitetty vaatimuksessa, johon siinä viitataan (PatM 18 ). Epäitsenäiset vaatimukset on ryhmiteltävä välittömästi sen itsenäisen vaatimuksen jälkeen, johon ne suoraan tai toisen epäitsenäisen vaatimuksen välityksellä viittaavat (PatM 19 ). Epäitsenäinen vaatimus ei saa tarkoittaa vain itsestään selviä tai ilmeisen yksinkertaisia rakenteellisia ratkaisuja tai menetelmäteknisiä toimenpiteitä. Patenttivaatimukset eivät saa käsittää vain luetteloita tavanomaisista esimerkeistä (PatM 19 ). 1.5 Piirustukset Piirustuksista tulee käydä ilmi kaikki ne yksityiskohdat, joita tarvitaan selityksen ymmärtämiseksi. Näistä yksityiskohdista tulee käyttää samoja numeroita ja kirjaimia sekä selityksessä että piirustuksissa. Kunkin sovellutusmuodon samat osat on kaikissa kuvioissa merkittävä samoilla merkeillä. Piirustuksissa ei saa olla muita merkintöjä kuin ne, jotka mainitaan selityksessä. Merkintöjä ei saa tehdä enempää kuin selityksen ymmärtämiseksi on tarpeellista. Piirustus ei myöskään saa sisältää selittävää tekstiä lukuun ottamatta lyhyitä ilmaisuja kuten esim. vesi, höyry, leikkaus A-B tai suljettu. Lohkokaavioissa, juoksukaavioissa tai sähkökytkentäkaavioissa käytetään sellaista tekstiä, joka auttaa niiden välitöntä ymmärtämistä. Kuvioissa ei saa olla niin paljon yksityiskohtia, että ne tulevat epäselviksi. Kuviot numeroidaan juoksevilla numeroilla tai numeroiden ja kirjaimien yhdistelmillä. Yksittäisten kuvioiden välillä tulee olla sopivat välit (PatM 24, PatM 25 ). 1.6 Perusasiakirja Patenttihakemuksen perusasiakirja on se suomen- tai ruotsinkielinen selitys piirustuksineen ja ne patenttivaatimukset, jotka sisältyivät hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai katsotaan tehdyksi. Jos nämä asiakirjat eivät sanottuna ajankohtana sisältyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetään tämän jälkeen ensiksi annettua suomen- tai ruotsinkielistä selitystä ja vaatimuksia, jos näiden asiakirjojen sisältö vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisältöä (PatA 21 ). PatA 21 2 momentissa määritellään jatketun kansainvälisen hakemuksen perusasiakirja. 1.7 Tiivistelmä Tiivistelmä on lyhyt yhteenveto selityksessä, patenttivaatimuksissa ja piirustuksissa esitetystä keksinnöstä. Se on tarkoitettu apuvälineeksi silloin, kun keksinnöstä on saatava nope-

20 Osa A A - 6 asti tietoa. Tiivistelmä laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Käännös toiselle kotimaiselle kielelle on jätettävä patenttivirastoon hyvissä ajoin ennen hakemuksen julkiseksi tuloa. Tiivistelmä saa sisältää korkeintaan 150 sanaa. Tiivistelmän tulee perustua perusasiakirjaan ja sen tulee sisältää keksinnön nimitys. Siinä kerrotaan helposti ymmärrettävällä tavalla se tekninen ongelma, jota keksintö koskee. Lisäksi siinä esitetään keksinnön mukaisen ratkaisun pääperiaate. Kemian alan hakemuksissa tiivistelmässä esitetään se kemiallinen kaava, joka parhaiten yksilöi keksinnön. Tiivistelmä ei saa sisältää keksinnön etuja tai arvoa koskevia väitteitä (PatA 18, PatM 21 ). Tiivistelmän perusteella on voitava ratkaista, onko itse hakemukseen tai patenttijulkaisuun tutustuminen tarpeellista. Jos patenttihakemukseen kuuluu piirustuksia, hakija valitsee tiivistelmän kanssa julkaistavan kuvan. Tutkija voi poikkeustapauksessa poiketa hakijan valinnasta tai, ellei hakija ole valinnut kuvaa, valita sen itse. Jokainen tiivistelmässä esitetty ja piirroksella havainnollistettu erityispiirre varustetaan suluissa olevalla viittausmerkillä (PatM 22 ). Sellaisissa kotimaisissa patenttihakemuksissa, joissa ei ole pyydetty etuoikeutta, riittää, että hakemusta tehtäessä annetaan tiivistelmä sillä kielellä, jolla selitys on laadittu. Tutkija voi pyytää käännöstä esimerkiksi ensimmäisen välipäätöksen yhteydessä. Tiivistelmän laatiminen on hakijan tehtävä. Kun tiivistelmä puuttuu tai sitä joudutaan korjaamaan, tutkija antaa välipäätöksen tai soittaa hakijalle ja pyytää korjaamaan puutteellisuudet. Jos kansainvälisessä hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetussa eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai Euroopan patenttiviraston vahvistama tiivistelmä, sen sisältö on hyväksyttävä (PatA 18 2 mom.). 1.8 Hakemusasiakirjojen ulkoasu Selitys, vaatimukset ja tiivistelmä Koska hyväksytyistä patenttihakemuksista tehdään julkaisut, näiden julkaisujen selkeyden ja yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän ulkoasusta on annettu ohjeet. Selitys, vaatimukset ja tiivistelmä on laadittava mustalla värillä tekstinkäsittelyllä A4-kokoa olevalle valkoiselle paperille. Teksti on kirjoitettava käyttämällä 1,5- riviväliä sekä jättämällä marginaaliksi vasempaan reunaan 2,5-4 cm, yläreunaan 2-4 cm ja alareunaan 2-3 cm ja oikeaan reunaan 2-3 cm. Tiivistelmä tulisi kirjoittaa 11 cm:n pituisia rivejä käyttäen. Tekstin saa kirjoittaa vain lehden toiselle puolelle. Tekstin tulee olla tasaista ja yksityisten kirjainten tulee olla teräviä ja selvästi luettavia. Jos tekstiin sisältyy käsinkirjoitettuja merkkejä tai kaavoja, on ne tehtävä mustalla värillä (PatA 4, PatM 26 ). Sana tunnettu tai vastaava kirjoitetaan patenttivaatimuksissa harvennettuna tai muulla sopivalla tavalla korostettuna. Selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän lehdet numeroidaan arabialaisin numeroin. Numerot merkitään keskelle vähintään 2 cm:n päähän sivun yläreunasta käyttämättä niiden edellä tai jäljessä viivoja tai pisteitä. Selityksen ja vaatimusten joka viides rivi tulisi numeroida vähintään 2,5 cm:n päähän sivun vasemmasta reunasta arabialaisilla numeroilla (PatM 26 ). Patenttivaatimukset voidaan haluttaessa kirjoittaa erilliselle sivulle. Tiivistelmä on kuitenkin aina kirjoitettava erilliselle sivulle Piirustukset Piirustuksen on oltava A4-kokoa. Jos kuvioita niiden lukumäärän takia ei voida esittää yhdellä lehdellä, voidaan käyttää useita lehtiä. Piirustusten tulee olla tehty valkoiselle paperille.

21 Osa A A - 7 Marginaalin pienin leveys on yläreunassa 2,5 cm, vasemmassa reunassa 2,5 cm, oikeassa reunassa 1,5 cm ja alareunassa 1,0 cm. Piirustuksissa ei saa olla kehystä. (PatM 23 ) Piirustusten kuvioiden ja kaiken kirjoituksen tulee olla tehty mustin, selvin viivoin ja värittämättä. Leikkauspintojen tulee olla vinoviivoitetut. Piirustusten kaikkien kirjoitusmerkkien numeroiden ja kirjaimien tulee olla selviä ja helposti luettavia. Yksityisten kuvioiden välillä tulee olla sopivat välit. Kuviot on piirustuslehtien lukumäärästä riippumatta merkittävä juoksunumeroin, esim. kuvio 1 tai fig 1, tai mahdollisesti niiden yhteydessä olevin kirjaimin, esim. kuvio 1a tai fig 1a, mieluimmin siinä järjestyksessä kuin ne on piirustukseen sijoitettu. Saman sovellutusmuodon samat osat on kaikissa kuvioissa merkittävä samoin merkein. (PatM 25 ). 1.9 Mittayksiköt Mittayksiköt on ilmaistava kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) mukaisesti. Kemiallisissa kaavoissa on käytettävä yleisesti hyväksyttyjä symboleja, atomipainoja ja molekyylitai rakennekaavoja. Muutoin on yleensä käytettävä vain sellaisia teknisiä termejä, merkkejä ja symboleja, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä asianomaisella alalla. (PatM 27 ) 1.10 Kirjelmät Patenttivirastolle toimitetut kirjelmät laaditaan valkoiselle, enintään A4-kokoiselle paperille. Hakemuksen numero merkitään ensimmäiselle sivulle (PatM 28 ) Mallikappaleet Keksinnön mallikappaleita, näytteitä yms. voidaan antaa vain silloin, kun se selityksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä. Niitä ei yleensä palauteta (PatM 29 ) Muut liitteet Valtuutus Jos hakijaa edustaa asiamies, tulee hänen osoittaa valtuutuksensa ellei asiamiestä ole valtuutettu hakemuskirjassa (PatL 12, PatA 2 4 mom. 2 kohta, PatM 30, PatM 31 ). Jollei hakijalla ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa hakemusta koskevissa asioissa. Vastaavasti väitekäsittelyn aikana patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies (PatL 24 2mom., PatM 30 ). Myös hakijaa, jolla on kotipaikka Suomessa, voi edustaa asiamies. Ks. B Lausunto oikeudesta keksintöön Jos hakija ei ole keksijä tai hän ei ole tehnyt keksintöä yksin, on hakemuskirjaan liitettävä hakijan lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön.(patl 8 4 mom., PatA 2 3 mom. 2 kohta, PatM 32a ). Ks. B Etuoikeustodistus Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 :ssä mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti pyydettävä etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmäisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä (PatA 10 ). Ks. B ja E 3.1

22 Osa A A - 8 Etuoikeutta pyytäneen hakijan tulee 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään, toimittaa virastoon etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antama todistus hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös hakemuksesta (PatA 11 1 mom.). Jos edellä mainitut todistus ja jäljennös on annettu patenttivirastolle aikaisemmin tai samaan aikaan tehdyn toisen hakemuksen yhteydessä ja hakija viittaa tähän, tai jos etuoikeutta pyydetään Suomessa tehdyn patenttihakemuksen perusteella, nämä asiakirjat tarvitsee antaa vain, jos niitä pyydetään välipäätöksellä (PatM 34 ), ks. B Jos etuoikeutta pyydetään hakemuksen tekemispäivän jälkeen tai hakija tekee uuden etuoikeuspyynnön tai hakija korjaa aiemmin tehtyä etuoikeuspyyntöä PatA:n 10 :n mukaisesti, on se tehtävä erillisessä kirjelmässä ja PatA:n 10 :n mukaisessa määräajassa (PatM 33 ).

23 Osa A A Bioteknisten hakemusten erityisvaatimukset 2.1 Biologinen materiaali (ks. I.2.1) Biologisella materiaalilla tarkoitetaan patenttilaissa materiaalia, joka sisältää geneettistä tietoa, ja joka pystyy itse lisääntymään tai jota voidaan lisätä biologisessa järjestelmässä (PatL 1 6 mom.). Se käsittää mm. bakteerit, hiivat, homeet, yksisoluiset levät, alkueläimet, kasvi-, eläin- ja ihmissoluviljelmät, hybridoomat, siemenet, virukset, plasmidit ja replikoituvissa olevat DNA-sekvenssit. Biologinen materiaali, joka on aiemmin kuvattu yleisesti saatavissa olevassa julkaisussa, voidaan yksilöidä alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti, esimerkiksi taksonomisen nimityksen avulla, täydennettynä tarvittaessa viittauksella alan kirjallisuuteen, jossa biologisen materiaalin systemaattinen kuvaus on esitetty (PatM 98 1 mom.). Biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, tulee yksilöidä niin seikkaperäisesti, ettei se ole sekoitettavissa muuhun biologiseen materiaaliin. Biologinen materiaali tulee yleensä kuvata samalla tavalla kuin se on kuvattu alan perusteosten ja raporttien viimeisimmissä painoksissa tai alan aikakausjulkaisuissa (PatL 8 a 1 mom., PatM 98 2 mom.). Patenttihakemuksessa tulee olla selvitys kaikista hakijan tiedossa olevista biologisen materiaalin oleellisista tunnusmerkeistä (PatA 17 2 mom.) Biologisen materiaalin tallettaminen Keksintö on toisinnettavissa, jos se tai sillä tarkoitettu vaikutus tai ominaisuus on jatkuvasti toteutettavissa. Kaikki biologinen materiaali, joka olennaisesti liittyy keksintöön, on talletettava, ellei biologista materiaalia pystytä kuvaamaan selityksessä toisinnettavasti (PatL 8 a 1 mom., PatM 100 ). Talletusmenettely on biologisen materiaalin kirjallista kuvausta täydentävä toimenpide ja talletus on osa patenttihakemusta. Biologisen materiaalin talletus tehdään Budapestin sopimuksen (tehty ) mukaiseen talletuslaitokseen Budapestin sopimuksen edellyttämällä tavalla (PatL 8 a 1 mom., PatA 17 a 1 ja 2 mom.). Hakijan on annettava vakuutus tai muulla tavoin selvitettävä, että talletus on tehty Budapestin sopimuksen mukaisesti (PatA 17 a 2 mom., PatM mom.). Täydellinen luettelo Budapestin sopimuksen mukaisista talletuslaitoksista, niiden vastaanottamasta biologisesta materiaalista sekä niiden perimistä maksuista julkaistaan Industrial Property -lehden kunkin vuoden tammikuun numerossa ja EPO Official Journal - lehden huhtikuun numerossa. Tiedot vuoden aikana tapahtuvista muutoksista talletuskäytännössä, kuten uudet talletuslaitokset, uudet talletusmaksut ym., julkaistaan näissä lehdissä. Luettelo hyväksyttävistä talletuslaitoksista julkaistaan myös vuosittain Patenttilehden numerossa 4 (PatA 17 a 3 mom.). Patenttivirasto ei osallistu muulla tavalla biologisen materiaalin tallettamiseen. Näyte biologisesta materiaalista on talletettava viimeistään hakemuksen tekemispäivänä (PatL 8 2 mom., PatL 8 a 1 mom.). Talletus on tehtävä viimeistään hakemuksen etuoikeuspäivänä, jos etuoikeutta halutaan biologisen materiaalin osalta. Jos talletettu biologinen materiaali on sellaista, joka ei itse replikoidu (esim. viruksia tai vapaata DNA:ta tai RNA:ta), vaan jota täytyy monistaa biologisessa järjestelmässä, on talletusta koskeva tieto annettava myös tällaisesta biologisesta järjestelmästä (PatM mom.). Talletuslaitos ja talletusnumero on ilmoitettava patenttivirastolle 16 kuukauden kuluessa siitä kun hakemus on tehty tai jos etuoikeutta pyydetään, 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään (PatA 17 b 1 mom.). Talletus tulee julkiseksi samaan aikaan

24 Osa A A - 10 hakemuksen kanssa. Asiakirjat ovat julkisia patentin myöntämispäivästä lukien tai kuin 18 kk on kulunut hakemuksen tekemispäivästä tai jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty (PatL 22 1 ja 2 mom.). Hakijan pyynnöstä asiakirjat voivat tulla julkisiksi aiemminkin ja tällöin on tiedot talletuslaitoksesta ja talletusnumerosta annettava viimeistään sanottua pyyntöä esitettäessä (PatL 22 3 mom., PatA 17 b 2 mom.). Patenttivirasto voi vaatia jäljennöksen talletuslaitoksen talletuksesta antamasta kuitista (talletustodistus) (PatA 17 b 4 mom.). Jos talletus on siirretty Budapestin sopimuksen mukaisesti kansainväliseltä talletusviranomaiselta toiselle, hakijan on ilmoitettava siirrosta ja talletukselle annettu uusi numero (PatA 17 b 3 mom.). Jos talletettu viljelmä menettää elinvoimaisuutensa tai näytettä ei muusta syystä voida saada viljelmästä, se voidaan korvata saman biologisen materiaalin uudella viljelmällä (PatL 8 a, PatA 17 c 1 mom.). Uusi talletus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kansainväliseltä talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystä talletuksesta enää ole saatavissa näytettä. Tallettajan on neljän kuukauden kuluessa uuden talletuksen tekemisestä annettava patenttivirastolle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman kuitin jäljennös. Kuittia annettaessa on ilmoitettava sen patenttihakemuksen tai patentin numero, johon talletus kuuluu (PatA 17 c 2 ja 3 mom.). Jos näin on menetelty, uusi talletus katsotaan tehdyksi aikaisemman talletuksen tekemispäivänä (PatL 8 a 2 mom.). Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksessa tarkoitetun biologisen materiaalin kansainvälisenä talletusviranomaisena tai lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtäviään, eikä tallettaja ole saanut tästä ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, voidaan uusi talletus kuitenkin tehdä yhdeksän kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten osalta edellä mainittu määräaika uuden talletuksen tekemiselle alkaa, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut vastaavan tiedon asiasta (PatA 17 c 2 mom.). Johdettu viljelmä voidaan tallettaa uuden patentin hakemista varten, jos viljelmän tallettaminen tätä varten on tarpeellista (PatA 25 c ). Jos patentinhakija esittää toiselle vaatimuksen vedoten hakemukseensa ennen hakemusasiakirjojen julkiseksituloa, on patentinhakijan annettava pyydettäessä tälle toiselle suostumus tutustua hakemusasiakirjoihin ja oikeus saada näyte viljelmästä (PatL 56 1 mom.). Hakemuskirjasta tulee käydä ilmi, että hakemukseen liittyy PatL 8 a :n mukainen talletus (PatA 2 2 mom. kohta 5). Kun keksintöön liittyy PatL 8 a :n mukaisia biologisen materiaalin talletuksia tai keksinnössä käytetään talletettua biologista materiaalia, talletusnumerot tulee esittää patenttivaatimuksissa (PatM 103 ). Kun hakemus tulee julkiseksi, ilmoitetaan patenttilehdessä hakemukseen liittyvä talletus ja pyydetty asiantuntijamenettely (PatA 25 2 mom. 3 ja 4 virke). Patenttijulkaisussa ilmoitetaan hakemukseen kuuluvan talletuksen talletuslaitos ja talletusnumero (PatA 31 2 mom. kohta 12) Näytepyyntö talletetusta biologisesta materiaalista Jos patenttihakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, jokaisella on oikeus saada näyte talletuksesta sen jälkeen kun patenttihakemus on tullut julkiseksi (PatL 8 a 1 mom., PatL 22 6 mom.). Kuitenkin patentin hakijan on mahdollista pyytää, että näyte talletuksesta luovutetaan vain erityiselle asiantuntijalle patentin myöntämiseen saakka. Kun patentti on myönnetty, tätä rajoitusta ei enää ole. Lisäksi, jos hakemukselle ei missään vaiheessa myönnetä patenttia ja sen käsittely loppuu peruutukseen, sillensä jäämiseen tai hylkäykseen, näytteen saa luovuttaa 20 vuoden ajan hakemuksen tekemispäivästä vain asiantuntijalle, jos hakija on esittänyt pyynnön asiantuntijamenettelystä (PatL 22 7 mom.).

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA HELMIKUU

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA HELMIKUU PATENTTIKÄSIKIRJA PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA HELMIKUU 2013 TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI PATENTTIKÄSIKIRJA Copyright 2013 Patentti- ja rekisterihallitus Julkaisija - Publisher Patentti-

Lisätiedot

PATENTIT JA TAVARAMERKIT HELMIKUU

PATENTIT JA TAVARAMERKIT HELMIKUU PATENTTIKÄSIKIRJA PATENTIT JA TAVARAMERKIT HELMIKUU 2017 TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI PATENTTIKÄSIKIRJA Copyright 2017 Patentti- ja rekisterihallitus Julkaisija - Publisher Patentti- ja

Lisätiedot

HYÖDYLLISYYSMALLIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 2013 -----------------------

HYÖDYLLISYYSMALLIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 2013 ----------------------- 1(8) HYÖDYLLISYYSMALLIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 2013 ----------------------- Patentti- ja rekisterihallitus on antanut 10. toukokuuta 1991 hyödyllisyysmallioikeudesta annetun

Lisätiedot

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA TAMMIKUU

PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA TAMMIKUU PATENTTIKÄSIKIRJA PATENTTI- JA INNOVAATIOLINJA TAMMIKUU 2015 TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI PATENTTIKÄSIKIRJA Copyright 2015 Patentti- ja rekisterihallitus Julkaisija - Publisher Patentti-

Lisätiedot

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain;

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain; Patenttiasetus 26.9.1980/669 Kauppa ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67)

Lisätiedot

HYÖDYLLISYYSMALLIMÄÄRÄYKSE T

HYÖDYLLISYYSMALLIMÄÄRÄYKSE T HYÖDYLLISYYSMALLIMÄÄRÄYKSE T Annettu 16. päivänä joulukuuta 1991 Muutettu 1. päivänä tammikuuta 1996 Muutettu 8. päivänä joulukuuta 2008 Muutettu 13.päivänä lokakuuta.2009 1. HYÖDYLLISYYSMALLIHAKEMUS JA

Lisätiedot

1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a :ää

1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a :ää PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu: 30. päivänä syyskuuta 1980 Muutettu 31.12.1985, 4.11.1986, 25.6.1992, 1.3.1996, 1.4.1997, 1.7.1997, 15.7.2000, 2.4.2001, 1.1.2003, 21.4.2005, 6.3.2006, 13.12.2007, 1.11.2008,

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013 PRH/1657/01/2013 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013 Patentti ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 :n mukaista tutkimusta; ( /1701)

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 :n mukaista tutkimusta; ( /1701) Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 47 :n nojalla: Hyödyllisyysmallihakemus ja päiväkirja

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 21/2000

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi Iaeiksi Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1997 N:o Laki. N:o 243. patenttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1997 N:o Laki. N:o 243. patenttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1997 N:o 243 247 SISÄLLYS N:o Sivu 243 Laki patenttilain muuttamisesta... 683 244 Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden

Lisätiedot

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset

Patenttilaki /550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU. Yleiset säännökset Patenttilaki 15.12.1967/550 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

PATENTTILAKI 1 LUKU. Yleiset säännökset

PATENTTILAKI 1 LUKU. Yleiset säännökset PATENTTILAKI Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 (30.6.2000/650) Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1695 1703 SISÄLLYS N:o Sivu 1695 Laki patenttilain muuttamisesta... 3831 1696 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS

HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS H y ö d y l l i s y y s m a l l i r e k i s t e r ö i n n i n h a k i j a l l e Tämän esitteen tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

HE 139/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi

HE 139/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Hallituksen esitys Eduskunnalle patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Opas patentin hakijalle. Fig

Opas patentin hakijalle. Fig Opas patentin hakijalle 22 21 14 Fig. 1 19 11 15 13 12 17 23 24 17 16 25 18 Patentti on vaihtokauppa keksijän ja yhteiskunnan välillä Patentoinnissa keksijä antaa tiedot keksinnöstään yhteiskunnan julkaistavaksi

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:1. Patenttihakemuksen selitysosan sisällön tekijänoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:1. Patenttihakemuksen selitysosan sisällön tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:1 Asia Hakija Patenttihakemuksen selitysosan sisällön tekijänoikeus X Annettu 28.1.2014 Tiivistelmä Patenttihakemusasiakirjan selitysosassa ilmaistu teksti oli kokonaisuutena

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI 1 P a t e n t i n h a k i j a l l e Mahdollisuus keksintöjen suojaamiseen lainsäädännön avulla on havaittu välttämättömäksi lähes kaikissa maissa. Keksintöjen suojamuodoista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI 1 P a t e n t i n h a k i j a l l e Mahdollisuus keksintöjen suojaamiseen lainsäädännön avulla on havaittu välttämättömäksi lähes kaikissa maissa. Keksintöjen suojamuodoista

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2005 N:o 894 901 SISÄLLYS N:o Sivu 894 Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2008 N:o Laki. N:o 700

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2008 N:o Laki. N:o 700 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2008 N:o 700 705 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta... 2189 701 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Hyödyllisyysmalliopas

Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalli on nopea ja edullinen Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat keksinnölleen hyödyllisyysmallioikeuden tarjoamaa suojaa. Oppaasta löytyvät

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 68. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 68. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2008 N:o 68 72 SISÄLLYS N:o Sivu 68 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA

LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA Annettu 10. päivänä toukokuuta 1991 (800/91) Muutokset: 580/92, 1037/92, 1410/92, 720/95, 1396/95, 1696/95, 686/06 ja 700/2008. 1. LUKU: YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Se, joka on

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Tutkija Tero Lähde, Patentti- ja rekisterihallitus Sisältöä 2014 julkisiksi tulleista Patenttijulkaisuista

Lisätiedot

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 2978 N:o 1027 Liite MAKSUTAULUKKO Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 1 Patenttiasiat Hakemusmaksu perusmaksu...250 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta...25 Maksu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005

Ohjelmistopatentit. Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005 Ohjelmistopatentit Tietotekniikkaoikeus Aura Soininen 2005 Yleistä patenteista (1) Patenttioikeuden kohteena on keksintö, luonnollisten resurssien avulla aikaansaatu ratkaisu tekniseen ongelmaan. Patentti

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

PATENTTILAKI. 1 luku. Yleiset säännökset.

PATENTTILAKI. 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1967 PATENTTILAKI Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset. 1 Joka on tehnyt keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se,

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Laki. patenttilain muuttamisesta

Laki. patenttilain muuttamisesta Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun otsikko, 7 :n 1 momentti, 44 :n

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet Tapani Keränen Eettisten toimikuntien toimivallan perusta on tutkimuslaki Ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 1.7.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 170/7 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1002/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta pakkolupien myöntämisen ja yhteisön kasvilajikeviraston

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

HE 92/2005 vp. oikeusvaikutus olisi takautuva. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn

HE 92/2005 vp. oikeusvaikutus olisi takautuva. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn HE 92/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi Saapunut () NIMENMUUTOSHAKEMUS Diaarinumero HAKEMUS KOSKEE sukunimen muuttamista etunimen muuttamista sukunimen ja etunimen muuttamista HENKILÖ, JONKA NIMEN MUUTTA- MISTA HAETAAN (hakija) JA HAETTAVA UUSI

Lisätiedot

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Kontaktitoimikunnan kokoukset V & VI, 2006 Patentti- ja rekisterihallitus, 31.10.2006 & 19.12.2006 Tiedote

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Apteekkiluvan hakeminen Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Hakisinko vai olisinko hakematta? Harkitse, mitä haet Ovatko paikkakunta,

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta Laki hyödyllisyysmallioikeudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 254/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi patenttilain

Lisätiedot

TIETOKANTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VALITUSLAUTAKUNNAN PATENTTI- JA HYÖDYLLISYYSMALLIASIOITA KOSKEVISTA PÄÄTÖKSISTÄ

TIETOKANTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VALITUSLAUTAKUNNAN PATENTTI- JA HYÖDYLLISYYSMALLIASIOITA KOSKEVISTA PÄÄTÖKSISTÄ Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2008-2009 Erikoistyö TIETOKANTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VALITUSLAUTAKUNNAN PATENTTI- JA HYÖDYLLISYYSMALLIASIOITA KOSKEVISTA

Lisätiedot

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot. 2092 N:o 753 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot