EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Oikeudellisten asioiden valiokunta PE v01-00 TARKISTUKSET Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE v01-00) Michel Rocard neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta Neuvoston yhteinen kanta (11979/1/2004 C6-0058/ /0047(COD)) Tarkistuksen esittäjä(t): Daniel Stroz Tarkistus 40 Yhteinen kanta Euroopan parlamentti hylkää yhteisen kannan. Ehdottaessaan tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta komissio avaa ovet inhimillisen tiedon patentoitavuudelle. Tämä direktiivi ei myöskään vastaa ohjelmistoalan taloudellisiin, tieteellisiin ja kulttuurillisiin panoksiin eikä tarpeeseen edistää innovaatiota. Kaikista näistä syistä ja tiedemiesten ja sovellusten tuottajien voimakkaaseen vastustukseen reagoimiseksi yhteinen kanta on hylättävä. Or. fr AM\ doc PE v01-00

2 Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 41 Yhteinen kanta Euroopan parlamentti hylkää yhteisen kannan. Useat jäsenvaltiot asettivat yhteisen kannan kyseenalaiseksi neuvostossa, vaikka asiassa päästiin poliittiseen sovintoon aiemmin tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että yhteisen kannan sisällön suhteen on olemassa vakavia epäilyksiä. Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 42 Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/ /EY, annettu, tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/ /EY, annettu, tietokoneavusteisten keksintöjen patentoitavuudesta Tämä muutos tehdään tekstissä aina, kun käytetään ilmaisua "tietokoneella toteutettu keksintö. Yhteisen kannan hyväksymistä koskevassa lehdistötiedotteessa neuvosto toteaa, että heidän tekstinsä mukaan pelkkää ohjelmistoa ei voi patentoida, vaan ainoastaan pesukoneiden tai matkapuhelinten kaltaisia "tietokoneavusteisia keksintöjä". Kun sovelluksen tekemistä "avustetaan" tietokoneella, kuten esimerkiksi tietokoneavusteisen suunnittelun tai tietokoneavusteisen valmistuksen tapauksissa (CAD/CAM), patenttihakemus ei yleensä koske pelkkää ohjelmistoa, vaan teollista suunnitteluprosessia. Tietokone voi auttaa tällaisessa prosessissa, mutta ei toteuttaa sitä. Pelkkä tietokone voi toteuttaa ainoastaan ohjelmistosovelluksen, ja ohjelmisto yhdessä tietokoneen kanssa muodostaa vain pelkän ohjelmiston, eikä se ole patenttioikeuden tarkoittama "keksintö". Neuvostolla on hyvät perusteet välttää tämän harhaanjohtavan termin käyttöä lehdistötiedotteessaan. Samat perustelut pätevät direktiivin koko tekstiin. PE v /132 AM\ doc

3 Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 43 Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/ /EY, annettu, tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/ /EY, annettu, tietokoneavusteisten keksintöjen patentoitavuudesta Tämä muutos tehdään tekstissä aina, kun käytetään ilmaisua "tietokoneella toteutettu keksintö. Yhteisen kannan hyväksymistä koskevassa lehdistötiedotteessa neuvosto toteaa, että heidän tekstinsä mukaan pelkkää ohjelmistoa ei voi patentoida, vaan ainoastaan pesukoneiden tai matkapuhelinten kaltaisia "tietokoneavusteisia keksintöjä". Kun sovelluksen tekemistä "avustetaan" tietokoneella, kuten esimerkiksi tietokoneavusteisen suunnittelun tai tietokoneavusteisen valmistuksen tapauksissa (CAD/CAM), patenttihakemus ei yleensä koske pelkkää ohjelmistoa, vaan teollista suunnitteluprosessia. Tietokone voi auttaa tällaisessa prosessissa, mutta ei toteuttaa sitä. Pelkkä tietokone voi toteuttaa ainoastaan ohjelmistosovelluksen, ja ohjelmisto yhdessä tietokoneen kanssa muodostaa vain pelkän ohjelmiston, eikä se ole patenttioikeuden tarkoittama "keksintö". Neuvostolla on hyvät perusteet välttää tämän harhaanjohtavan termin käyttöä lehdistötiedotteessaan. Samat perustelut pätevät direktiivin koko tekstiin. Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko, Toine Manders, Diana Wallis Tarkistus 44 Otsikko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/ /EY, annettu, tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/ /EY, annettu, tietokoneella käytettävien keksintöjen patentoitavuudesta Direktiivin otsikon pitäisi eittämättä ilmaista sen soveltamisala, joka koskee tietokoneella käytettäviä laitteita, eikä ohjelmistoja. "Toteuttaminen" saattaisi viitata siihen, että AM\ doc 3/132 PE v01-00

4 ohjelmistojen patentointi olisi tietyissä oloissa mahdollista. Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Medina Ortega Tarkistus 45 1 artikla Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat säännöt. Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneohjelmien patentoitavuuden rajoja ja patentin täytäntöönpantavuutta koskevat säännöt. Or. es Alan asiantuntijat eivät käytä termiä "tietokoneella toteutetut keksinnöt", itse asiassa sitä ei käytetä ollenkaan. Euroopan patenttivirasto otti sen käyttöön toukokuussa 2000 oikeuttaakseen yritysmenetelmien patentit sekä helpottaakseen patenttiviraston toimintaa Japanissa ja Yhdysvalloissa. Termi "tietokoneella toteutetut keksinnöt" merkitsee, että yleisesti käytössä olevat tietokoneella muodostetut laskusäännöt olisivat patentoitavia keksintöjä. Tämä on vastoin Euroopan patenttisopimuksen 52 artiklaa, jonka mukaan tietokoneiden algoritmit, menetelmät ja yritysohjelmat eivät ole keksintöjä patenttilain tarkoittamassa merkityksessä. Tämän direktiivin tavoitteena ei voi olla julistaa kaikkia "tietokoneella toteutettavia" ideoita patentoitaviksi keksinnöiksi. Tavoitteena on oltava pikemminkin selvittää patentoitavuuden rajat automaattisten tietojenkäsittelyn ja sen eri sovellusalojen (teknisten ja ei-teknisten) suhteen, ja tämä on ilmaistava yksinkertaisella ja selvällä sanamuodolla. Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 46 1 artikla Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat säännöt. Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneavusteisten keksintöjen patentoitavuutta koskevat rajoittavat säännöt. PE v /132 AM\ doc

5 Vain ohjelmistosovellukset voivat olla "tietokoneella toteutettuja". Direktiivin tavoitteena ei ole todeta, että ohjelmistosovellukset ovat patenttioikeuden tarkoittamia keksintöjä. Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 47 1 artikla Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat säännöt. Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneavusteisten keksintöjen patentoitavuutta koskevat rajoittavat säännöt. Vain ohjelmistosovellukset voivat olla "tietokoneella toteutettuja". Direktiivin tavoitteena ei ole todeta, että ohjelmistosovellukset ovat patenttioikeuden tarkoittamia keksintöjä. Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 48 1 artikla Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat säännöt. Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneavusteisten keksintöjen patentoitavuutta koskevat säännöt. Termi "toteutettu" ei ole sopiva, sillä tietokoneella toteutetut ohjelmistot eivät ole keksintöjä, koska ohjelmistoja ei voi patentoida. Tietokonetta ja sen ohjelmia käytetään vain laitteistokeksinnön kontrollointiin, joten termi on syytä vaihtaa. Lisäksi alan asiantuntijat eivät käytä ilmaisua "tietokoneella toteutettu", vaan "tietokoneavusteinen", kuten ilmauksissa tietokoneavusteinen suunnittelu tai tietokoneavusteinen valmistus. AM\ doc 5/132 PE v01-00

6 Tarkistuksen esittäjä(t): Hans-Peter Mayer Tarkistus 49 2 artikla Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä: a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä: a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle; b a) Ohjelmisto tuottaa teknisen lisäyksen tiedon digitaalisen hallinnoinnin, käsittelyn ja esittelyn tapauksessa silloin, kun se käyttää suoraan valvottavissa olevien luonnonvoimien soveltamista tuloksen välitöntä tuotantoa varten. Or. de Tämän tarkoituksena on määritellä ja rajoittaa tarkemmin ala, jolla myös ohjelmistoja koskee patenttisuoja teknisen kehityksen yhteydessä. PE v /132 AM\ doc

7 Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 50 2 artiklan a kohta a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; a) 'tietokoneavusteisella keksinnöllä' tai 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan patenttioikeuden tarkoittamaa keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään ohjelmoitavaa laitetta; Yhteisen kannan hyväksymistä koskevassa lehdistötiedotteessa neuvosto toteaa, että heidän tekstinsä mukaan pelkkää ohjelmistoa ei voi patentoida, vaan ainoastaan pesukoneiden tai matkapuhelinten kaltaisia "tietokoneavusteisia keksintöjä". Kun sovelluksen tekemistä "avustetaan" tietokoneella, kuten esimerkiksi tietokoneavusteisen suunnittelun tai tietokoneavusteisen valmistuksen tapauksissa (CAD/CAM), patenttihakemus ei yleensä koske pelkkää ohjelmistoa, vaan teollista suunnitteluprosessia. Tietokone voi auttaa tällaisessa prosessissa, mutta ei toteuttaa sitä. Pelkkä tietokone voi toteuttaa ainoastaan ohjelmistosovelluksen, ja ohjelmisto yhdessä tietokoneen kanssa muodostaa vain pelkän ohjelmiston, eikä se ole patenttioikeuden tarkoittama "keksintö". Niin kauan kuin vanha termi on käytössä, se on määriteltävä tässä yhteydessä synonyymiksi. Tarkistuksessa poistetaan neuvoston sanamuotoja, jotka ovat epäselviä ja tarpeettomia ja joiden tarkoituksena näyttää olevan ehdottaa, että patenttihakemuksen kohteena oleva keksintö voi koostua pelkästä tietokoneohjelmistosta. Tarkistus on yksinkertaistettu versio ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytystä tarkistuksesta. Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 51 2 artiklan a kohta a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai a) 'tietokoneavusteisella keksinnöllä' tai 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan patenttilainsäädännössä keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai AM\ doc 7/132 PE v01-00

8 useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; Yhteisen kannan hyväksymistä koskevassa lehdistötiedotteessa neuvosto toteaa, että heidän tekstinsä mukaan pelkkää ohjelmistoa ei voi patentoida, vaan ainoastaan pesukoneiden tai matkapuhelinten kaltaisia "tietokoneavusteisia keksintöjä". Kun sovelluksen tekemistä "avustetaan" tietokoneella, kuten esimerkiksi tietokoneavusteisen suunnittelun tai tietokoneavusteisen valmistuksen tapauksissa (CAD/CAM), patenttihakemus ei yleensä koske pelkkää ohjelmistoa, vaan teollista suunnitteluprosessia. Tietokone voi auttaa tällaisessa prosessissa, mutta ei toteuttaa sitä. Pelkkä tietokone voi toteuttaa ainoastaan ohjelmistosovelluksen, ja ohjelmisto yhdessä tietokoneen kanssa muodostaa vain pelkän ohjelmiston, eikä se ole patenttioikeuden tarkoittama "keksintö". Niin kauan kuin vanha termi on käytössä, se on määriteltävä tässä yhteydessä synonyymiksi. Tarkistuksessa poistetaan neuvoston sanamuotoja, jotka ovat epäselviä ja tarpeettomia ja joiden tarkoituksena näyttää olevan ehdottaa, että patenttihakemuksen kohteena oleva keksintö voi koostua pelkästä tietokoneohjelmistosta. Tarkistus on yksinkertaistettu versio ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytystä tarkistuksesta. Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi Tarkistus 52 2 artiklan a kohta a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai - ohjelmien avulla; a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan Euroopan patenttiyleissopimuksen tarkoittamaa keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; PE v /132 AM\ doc

9 Viittaus patenttiyleissopimukseen on selkeämpi. Tarkistuksen esittäjä(t): Andrzej Jan Szejna Tarkistus 53 2 artiklan a kohta a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai - ohjelmien avulla; a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan patenttilainsäädännön mukaista keksintöä, jonka soveltamiseen käytetään myös tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta valvontalaitteena, joka muuttaa yhtä tai useampaa vallitsevan tekniikan tason piirrettä tietyllä alalla; Or. pl Tämä lausuma osoittaa, että 'tietokoneella toteutettu keksintö' merkitsee samaa kuin 'keksintö, jossa käytetään myös tietokonetta'.' Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 54 2 artiklan a kohta a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. a) 'tietokoneavusteisella keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja jonka toteuttamiseen liittyy sellaisten teknisten piirteiden ohella, joita edellytetään kaikilta keksinnöiltä, yksi tai useampi sellainen ei-tekninen piirre, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. AM\ doc 9/132 PE v01-00

10 Tarkistus on erittäin lähellä ensimmäisen käsittelyn 2 a artiklaa; tarkistuksella pyritään varmistamaan, että ohjelmistoja ei voi patentoida, vaan ainoastaan tietokoneavusteisia laitteistokeksintöjä. Ohjelmisto on jätettävä tämän teknisen alan ulkopuolelle, kuten parlamentti teki ensimmäisessä käsittelyssään. Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Medina Ortega Tarkistus 55 2 artiklan a kohta a) 'Tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden piirteen, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla. a) 'tietokoneavusteisella keksinnöllä' tarkoitetaan Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta ja jonka soveltamiseen liittyy yksi tai useampi ei-tekninen piirre, joka toteutuu kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla niiden teknisten piirteiden ohella, joita edellytetään kaikilta keksinnöiltä. Or. es Euroopan patenttisopimuksen 52 artiklassa vahvistetaan selvästi, että tietokoneohjelma ei voi olla patentoitava keksintö. Tässä tarkistuksessa selvitetään, että keksintö on patentoitavissa ainoastaan, jos se on patenttisopimuksen 52 artiklan mukainen riippumatta siitä, onko tietokoneohjelma osa sen soveltamista tai ei. Tämä tarkistus hyväksyttiin hieman erilaisessa muodossa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Siinä vahvistettiin "tietokoneella toteutettu keksintö" "tietokoneavusteisen keksinnön" sijasta. Syy tähän terminologian vaihtoon esitetään 1 artiklan perusteluissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Malcolm Harbour Tarkistus 56 2 artiklan a kohta a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan Euroopan patenttiyleissopimuksessa tarkoitettua keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään PE v /132 AM\ doc

11 siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai - ohjelmien avulla; tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; Viittaus patenttiyleissopimukseen selkeyttää tekstiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek, Evelin Lichtenberger Tarkistus 57 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. b) 'keksinnöllä' tarkoitetaan patenttilainsäädännössä lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon. Lisäyksellä tarkoitetaan piirteitä, joiden perusteella patenttivaatimuksen suojapiirin väitetään eroavan aiemmasta tekniikan tasosta. Lisäyksen on oltava tekninen, eli sen pitää koostua teknisistä piirteistä ja kuulua tekniikan alaan. Ilman teknistä lisäystä patentoitavaa aihetta eikä myöskään keksintöä ole olemassa. Teknisen lisäyksen on täytettävä patentoitavuuden vaatimukset. Teknisen lisäyksen on erityisesti oltava uusi eikä ilmeinen alan ammattilaiselle. Tarkasteltaessa neuvoston tekstiä lähemmin vaikuttaa siltä, että "tekninen lisäys" voisi koostua yksinomaan muista kuin teknisistä ominaisuuksista. Teksti on täynnä tarpeettomia lausuntoja ja harhaanjohtavia epäselvyyksiä, mutta siinä on mukana myös joitain käyttökelpoisia elementtejä. "Teknisen lisäyksen" käsite on ollut keskeisesti mukana direktiivistä käydyssä keskustelussa aiheuttaen paljon hämmennystä. Siksi sitä on eräiltä osin syytä selkeyttää. Vaikka useimmat keskustelijat katsovatkin intuitiivisesti, että tekninen lisäys vaikuttaa liittyvän kysymykseen patentoinnin aiheesta (Euroopan patenttiyleissopimuksen 52 artikla), Euroopan AM\ doc 11/132 PE v01-00

12 patenttivirasto käytti termiä kohteen arvioinnin poistamiseksi yhdistämällä sen erittäin epäselvällä tavalla keksinnöllisyyden arvioitiin (Euroopan patenttisopimuksen 56 artikla), jota kansalliset tuomioistuimet ja ministeriöiden patenttivirkamiehet ovat pitäneet vaikeana. Siksi onkin erityisen tärkeää, että lainsäädännön käyttäessä tätä termiä, sen olisi oltava yhdistyneenä "keksinnön" käsitteeseen (patentoitava kohde), ja erillään kaikista muista patentoitavuutta koskevista ehdoista. Vastaava tarkistus hyväksyttiin EP:n ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä tarkistuksessa lisätään eräitä neuvoston ajatuksia, kuten aiemman tekniikan tason poistamisen patenttivaatimuksen kohteesta. Jos sanamuodon kanssa noudatetaan varovaisuutta, kuten tässä tapauksessa, asia saattaa selkeytyä. Tarkistuksen esittäjä(t): Andrzej Jan Szejna Tarkistus 58 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan vallitsevaa tekniikan tasoa muuttavaa toimintaa, joka on olennaisesti uusi ja joka ei ole ilmeinen. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja patenttivaatimuksen suojapiirin tarkastelun jälkeisen tason välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä, eli sitä on sovellettava materiaalisiin järjestelmiin, kuten rakenteisiin ja materiaaleihin sekä materiaaleihin, aineisiin ja energiaan sekä niiden tuottamiseen ja jalostukseen riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. Or. pl Jos materiaalisten järjestelmien tilan parametrit muuttuvat, on kyse teknisestä muutoksesta, mutta jos tämä uusi taso johtaa taloudelliseen tai muuhun hyötyyn, puhumme teknisestä lisäyksestä. PE v /132 AM\ doc

13 Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 59 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista uutta tapaa käyttää luonnonvoimia teknisen alaan kuuluvan ongelman ratkaisemiseen, joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Tämä on hyvin lähellä ensimmäisen käsittelyn 2 a artiklaa; jos halutaan varmistaa, että ohjelmistoa ei voi patentoida, vaan ainoastaan tietokoneella ohjattavat laitteistokeksinnöt, ohjelmisto on jätettävä teknisen alan ulkopuolelle, kuten parlamentti tekin ensimmäisessä käsittelyssä. Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Medina Ortega Tarkistus 60 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. b) 'teknisellä lisäyksellä', jota kutsutaan myös 'keksinnöksi', tarkoitetaan lisäystä tekniikan alalla. Lisäyksen tekninen luonne on yksi patentoitavuuden neljästä vaatimuksesta. Lisäksi patentin ansaitakseen lisäyksen tekniikan tasoon on oltava uusi, ei-ilmeinen ja sovellettavissa teolliseen käyttöön. Luonnonvoimien käyttäminen fyysisten vaikutusten kontrolloimiseksi tietojen digitaalisen esittämisen lisäksi kuuluu tekniikan alaan. Tietojen käsittely, manipulointi ja esittely eivät kuulu AM\ doc 13/132 PE v01-00

14 tekniikan alaan, vaikka näissä käytettäisiin teknisiä laitteita. Joka tapauksessa keksinnön ei-teknisiä piirteitä ei oteta huomioon teknisen lisäyksen arvioinnissa. Or. es Komission tekstissä sulautetaan keksintöä (lisäystä tekniikan tasoon) koskeva ehto eiilmeisyyttä (keksinnöllisyyttä) ja uutuutta koskevaan ehtoon heikentäen siten molempia ehtoja vastoin Euroopan patenttisopimuksen 52 artiklaa ja aiheuttaen käytännön ongelmia. "Neljä luonnonvoimaa" on tieteen teoriassa tunnustettu käsite. Kun matematiikka ja tietojenkäsittely ovat abstrakteja eivätkä liity mitenkään luonnonvoimiin, voitaisiin kuitenkin tukea, että tietyt yritysmenetelmät ovat riippuvaisia asiakkaan aivosolujen kemiasta. Nämä ovat hallitsemattomissa olevia voimia, eli kuuluvat vapaan tahdon alalle. Näin ollen termi "hallittavissa olevat luonnonvoimat" jättää selvästi ulkopuolelle kaiken tarvittavan ja tarjoaa siitä huolimatta melkoisesti joustavuutta sovellettujen luonnontieteiden mahdollisten tulevien alojen sisällyttämiseksi nykyisin tunnustettujen neljän luonnonvoiman lisäksi. Suurimassa osassa oikeuskäytäntöjä on muotoiltu tämä käsite, ja se on jopa sisällytetty Japanin ja Puolan lainsäädäntöön. Klassinen perustelu "tietokoneella toteutetun keksinnön" teknistä luonnetta varten ei ole se, että "teknisen" merkitys olisi muuttunut vaan se, että tietokone todellakin käyttää energiaa valvotulla tavalla ja että "keksintöä" on pidettävä kokonaisuutena. Tämän mielipiteen kritisoijat, esimerkiksi Saksan liittovaltion patenttituomioistuin. väittävät, että ratkaisua täydennetään aikaisemman abstraktin laskelman kautta ja vain tietojenkäsittelyjärjestelmän ei-keksinnöllisen soveltamisen aikana luonnonvoimat tulevat mukaan peliin. PE v /132 AM\ doc

15 Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi Tarkistus 61 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. b) 'teknisellä lisäyksellä' tai 'keksinnöllä' tarkoitetaan lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon. Lisäyksen tekninen luonne on yksi patentoitavuuden neljästä vaatimuksesta. Lisäksi patentin ansaitakseen lisäyksen tekniikan tasoon on oltava uusi, mutta ei ilmeinen ja sovellettavissa teolliseen käyttöön. Luonnonvoimien käyttäminen fyysisten vaikutusten kontrolloimiseksi tietojen digitaalisen esittämisen lisäksi kuuluu tekniikan alaan. Tietojen käsittely, manipulointi ja esittäminen eivät kuulu tekniikan alaan, vaikka näissä käytettäisiin teknisiä laitteita. Teknisen lisäyksen määritelmän on oltava selkeä patentoitavuuden käsitteen määrittelemiseksi. Viittaus "teknisiin piirteisiin" on liian epämääräinen. Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 62 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin b) patenttilainsäädännössä 'keksinnöllä' tarkoitetaan lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon. Lisäyksellä tarkoitetaan piirteitä, joiden perusteella patenttivaatimuksen suojapiirin väitetään eroavan aiemmasta tekniikan tasosta. Lisäyksen on oltava tekninen, eli sen pitää koostua teknisistä piirteistä ja kuulua tekniikan alaan. Ilman teknistä lisäystä patentoitavaa aihetta eikä myöskään AM\ doc 15/132 PE v01-00

16 myös muita kuin teknisiä piirteitä. keksintöä ole olemassa. Teknisen lisäyksen on täytettävä patentoitavuuden vaatimukset. Teknisen lisäyksen on erityisesti oltava uusi eikä ilmeinen alan ammattilaiselle. Tarkasteltaessa neuvoston tekstiä lähemmin vaikuttaa siltä, että "tekninen lisäys" voisi koostua yksinomaan muista kuin teknisistä ominaisuuksista. Teksti on täynnä tarpeettomia lausuntoja ja harhaanjohtavia epäselvyyksiä, mutta siinä on mukana myös joitain käyttökelpoisia elementtejä. "Teknisen lisäyksen" käsite on ollut keskeisesti mukana direktiivistä käydyssä keskustelussa aiheuttaen paljon hämmennystä. Siksi sitä on eräiltä osin syytä selkeyttää. Vaikka useimmat keskustelijat katsovatkin intuitiivisesti, että tekninen lisäys vaikuttaa liittyvän kysymykseen patentoinnin aiheesta (Euroopan patenttiyleissopimuksen 52 artikla), Euroopan patenttivirasto käytti termiä kohteen arvioinnin poistamiseksi yhdistämällä sen erittäin epäselvällä tavalla keksinnöllisyyden arvioitiin (Euroopan patenttisopimuksen 56 artikla), jota kansalliset tuomioistuimet ja ministeriöiden patenttivirkamiehet ovat pitäneet vaikeana. Siksi onkin erityisen tärkeää, että lainsäädännön käyttäessä tätä termiä, sen olisi oltava yhdistyneenä "keksinnön" käsitteeseen (patentoitava kohde), ja erillään kaikista muista patentoitavuutta koskevista ehdoista. Vastaava tarkistus hyväksyttiin EP:n ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä tarkistuksessa lisätään eräitä neuvoston ajatuksia, kuten aiemman tekniikan tason poistamisen patenttivaatimuksen kohteesta. Jos sanamuodon kanssa noudatetaan varovaisuutta, kuten tässä tapauksessa, asia saattaa selkeytyä. Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 63 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin b) patenttilainsäädännössä 'keksinnöllä' tarkoitetaan lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon. Lisäyksellä tarkoitetaan piirteitä, joiden perusteella patenttivaatimuksen suojapiirin väitetään eroavan aiemmasta tekniikan tasosta. Lisäyksen on oltava tekninen, eli sen pitää koostua teknisistä piirteistä ja kuulua tekniikan alaan. Ilman teknistä lisäystä patentoitavaa aihetta eikä myöskään PE v /132 AM\ doc

17 myös muita kuin teknisiä piirteitä. keksintöä ole olemassa. Teknisen lisäyksen on täytettävä patentoitavuuden vaatimukset. Teknisen lisäyksen on erityisesti oltava uusi eikä ilmeinen alan ammattilaiselle. Tarkasteltaessa neuvoston tekstiä lähemmin vaikuttaa siltä, että "tekninen lisäys" voisi koostua yksinomaan muista kuin teknisistä ominaisuuksista. Teksti on täynnä tarpeettomia lausuntoja ja harhaanjohtavia epäselvyyksiä, mutta siinä on mukana myös joitain käyttökelpoisia elementtejä. "Teknisen lisäyksen" käsite on ollut keskeisesti mukana direktiivistä käydyssä keskustelussa aiheuttaen paljon hämmennystä. Siksi sitä on eräiltä osin syytä selkeyttää. Vaikka useimmat keskustelijat katsovatkin intuitiivisesti, että tekninen lisäys vaikuttaa liittyvän kysymykseen patentoinnin aiheesta (Euroopan patenttiyleissopimuksen 52 artikla), Euroopan patenttivirasto käytti termiä kohteen arvioinnin poistamiseksi yhdistämällä sen erittäin epäselvällä tavalla keksinnöllisyyden arvioitiin (Euroopan patenttisopimuksen 56 artikla), jota kansalliset tuomioistuimet ja ministeriöiden patenttivirkamiehet ovat pitäneet vaikeana. Siksi onkin erityisen tärkeää, että lainsäädännön käyttäessä tätä termiä, sen olisi oltava yhdistyneenä "keksinnön" käsitteeseen (patentoitava kohde), ja erillään kaikista muista patentoitavuutta koskevista ehdoista. Vastaava tarkistus hyväksyttiin EP:n ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä tarkistuksessa lisätään eräitä neuvoston ajatuksia, kuten aiemman tekniikan tason poistamisen patenttivaatimuksen kohteesta. Jos sanamuodon kanssa noudatetaan varovaisuutta, kuten tässä tapauksessa, asia saattaa selkeytyä. Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy Tarkistus 64 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan uuden luonnonvoimia käyttävän prosessin soveltamista kekseliäällä eikä ilmeisellä tavalla seuraavat seikat huomioon ottaen: AM\ doc 17/132 PE v01-00

18 vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. prosessi saattaa edellyttää tietokoneella suoritettavia laskutoimituksia, mutta tietokoneen tavanomaiset fyysiset prosessit eivät voi olla osa "teknistä lisäystä", vaan siihen vaaditaan uusi prosessi, jossa käytetään laskutoimitusten ulkopuolisia luonnonvoimia; prosessiin saattaa kuulua viestintää tietokoneiden tai henkilöiden kanssa, mutta olemassa olevan viestintälaitteen fyysiset prosessit eivät voi kuulua "tekniseen lisäykseen", vaan siihen tarvitaan uusi prosessi, joka on erillinen kaikista olemassa olevista viestintälaitteista. Tarkistuksella varmistetaan yhteensopivuus ohjelmistoja koskevan tekijänoikeusdirektiivin kanssa sekä käyttäjien oikeus yhteentoimiviin ohjelmajärjestelmiin ja verkkoihin. Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès Tarkistus 65 2 artiklan b kohta b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä. b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan ratkaisua ongelmaan tekniikan alalla. Or. fr PE v /132 AM\ doc

19 2 artiklan b kohdassa yhdessä ehdotetun c kohdan kanssa määritellään termi "tekninen lisäys" ilman tautologiaa. On selvää, että tekninen lisäys tarkoittaa teknistä ratkaisua, toisin sanoen ratkaisua tekniseen ongelmaan. 2 artiklan b kohdan toisessa lauseessa tarkoitettu arvio liittyy keksinnöllisyyden määrittämisessä käytettyyn yleiseen lähestymistapaan. Artiklasta on sen vuoksi poistettu toinen lause siten, että tekstissä viitataan pelkästään tekniseen lisäykseen. Yhteentoimivuuden määrittely on tärkeää. Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas Tarkistus 66 2 artiklan b a kohta (uusi) (b a) 'yhteentoimivuudella' tarkoitetaan tietokoneohjelman kykyä viestiä muiden tietokoneohjelmien kanssa ja käyttää vaihdettuja tietoja keskinäisesti, mukaan luettuna kyky käyttää, muuntaa tai vaihtaa tiedostoformaatteja, protokollia, kaavioita, käyttöliittymätietoja tai konventioita niin, että tietokoneohjelma voi toimia yhdessä toisten tietokoneohjelmien ja käyttäjien kanssa kaikilla tarkoitetuilla tavoilla. Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne Tarkistus 67 2 artiklan b a kohta (uusi) (b a) ' teknisellä' tarkoitetaan tiedon digitaalisen esittämisen sekä tietokoneen ohjelmiston ja laitteiston, verkon tai muun ohjelmoitavan laitteen välisen tavanomaisen vuorovaikutuksen ulkopuolella olevan fyysisen vaikutuksen määrittelemistä. AM\ doc 19/132 PE v01-00

20 On tarpeen selvittää, että termi "tekninen" edellyttää fyysisen vaikutuksen määrittelyä. Tällainen vaikutus on tuotettava tiedon digitaalisen esittämisen lisäksi ja toimivuuden suhteen kyse on oltava vain ohjelmiston ja laitteiden yhteentoimivuudesta. Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi Tarkistus 68 2 artiklan b a kohta (uusi) b a) 'Tekniikan alalla' tarkoitetaan teollisen käytön alaa, kun käyttö edellyttää hallittavissa olevien luonnonvoimien hyödyntämistä ennakoitavien tulosten saavuttamiseksi. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikan alaan kuuluvaa'. Nämä määritelmät ovat oleellisen tärkeitä etenkin "tekniikan alan" käsitteen selkeyttämiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy Tarkistus 69 2 artiklan b a kohta (uusi) (b a) 'yhteentoimivuudella' tarkoitetaan tietokoneohjelman kykyä viestiä muiden tietokoneohjelmien kanssa ja käyttää vaihdettuja tietoja keskinäisesti, mukaan luettuna kyky käyttää, muuntaa tai vaihtaa tiedostoformaatteja, protokollia, kaavioita, käyttöliittymätietoja tai konventioita niin, että tietokoneohjelma voi toimia yhdessä toisten tietokoneohjelmien ja käyttäjien kanssa kaikilla tarkoitetuilla tavoilla. Tarkistuksella selvitetään, että tietokoneen fyysistä käyttämistä ei voida pitää "teknisenä PE v /132 AM\ doc

21 lisäyksenä". Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 70 2 artiklan b a kohta (uusi) (b a) a 'Tekniikan alalla' tarkoitetaan sovelletun tieteen alaa, jossa uutta tietoa saadaan hallittavissa olevia luonnonvoimia hyödyntämällä. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikan alaan kuuluvaa'; Tarkistuksella selkeytetään tekniikan alan käsitettä Trips-sopimukesen 27 artiklan mukaisesti. Kyseessä on parannettu versio ensimmäisen käsittelyn 2 artiklasta. Tieteenalaa ei normaalisti luonnehdita soveltamisalansa perusteella, vaan uuden tiedon saamista koskevan tapansa mukaan. Patentteja myönnettäessä tärkeintä on saavutus, eikä se millä alalla sitä sovelletaan. Lisäksi "teollinen sovellettavuus" on patentoitavuuden erillinen ehto. Patentoitavuusvaatimusten olisi oltava toisistaan riippumattomia mahdollisimman pitkälle. Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 71 2 artiklan b a kohta (uusi) (b a) a 'Tekniikan alalla' tarkoitetaan sovelletun tieteen alaa, jossa uutta tietoa saadaan hallittavissa olevia luonnonvoimia hyödyntämällä. 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikan alaan kuuluvaa'; Tarkistuksella selkeytetään tekniikan alan käsitettä Trips-sopimukesen 27 artiklan mukaisesti. Kyseessä on parannettu versio ensimmäisen käsittelyn 2 artiklasta. AM\ doc 21/132 PE v01-00

22 Tieteenalaa ei normaalisti luonnehdita soveltamisalansa perusteella, vaan uuden tiedon saamista koskevan tapansa mukaan. Patentteja myönnettäessä tärkeintä on saavutus, eikä se millä alalla sitä sovelletaan. Lisäksi "teollinen sovellettavuus" on patentoitavuuden erillinen ehto. Patentoitavuusvaatimusten olisi oltava toisistaan riippumattomia mahdollisimman pitkälle. Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 72 2 artiklan b a kohta (uusi) (b a) 'Teknisellä' tarkoitetaan 'tekniikan alaan kuuluvaa'; Tämä on erittäin lähellä parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 a artiklaa. Ohjelmistojen patentoitavuuden estämiseksi ne pitää jättää "teknisen alan" ulkopuolelle, kuten parlamentti teki ensimmäisessä käsittelyssään. Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès Tarkistus 73 2 artiklan b a kohta (uusi) b a) 'teknisellä alalla' tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka yhteydessä hallittavissa olevia luonnonvoimia käytetään suoraan tai välillisesti ennakoitujen tulosten saavuttamiseksi fyysisessä ympäristössä, esimerkkinä sähkö-, radio- tai valosignaalit. Tekniseen alaan katsotaan kuuluvaksi tietojenkäsittely tällaisen toiminnan suorittamiseksi tai tukemiseksi. Sen sijaan tekniseen alaan ei voida lukea tietojenkäsittelyä, jonka avulla suoritetaan laskutoimituksia, hallinnoidaan taloudellisia tietoja tai käsitellään tekstiä; PE v /132 AM\ doc

23 Ensimmäisessä lauseessa kodifioidaan lähinnä Saksan nykyisessä oikeuskäytännössä käytetty doktriini ("Logikverifikation" vuodelta 1999, BGHZ 143, 255) ja ehdotetaan tarkasteltavaksi joitakin tulosten tyyppiesimerkkejä. Työasiakirjassa 2002/0047 (COD) mainitut sähkö-, radio- tai valosignaalit ovat luonteenomaisia uudenaikaiseen tekniikkaan liittyviä signaaleja. Toisessa lauseessa selvennetään, että tietojenkäsittelyä ensimmäisessä lauseessa mainittujen toimintojen kaltaisen toiminnan toteuttamiseksi tai tukemiseksi pidetään teknisenä, kun taas muussa tarkoituksessa tapahtuvaa käsittelyä (esimerkiksi hallinnointi) ei voida pitää teknisenä. Tämä rajoitus heijastaa Saksan ja Euroopan nykyistä käytäntöä. Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Medina Ortega Tarkistus 74 2 artiklan b a kohta (uusi) b a) "teknisellä alalla' tarkoitetaan teollisen sovelluksen alaa, jolla vaaditaan hallittavissa olevien luonnonvoimien käyttöä ennakoitujen tulosten saavuttamiseksi; 'teknisellä' tarkoitetaan 'tekniseen alaan kuuluvaa'; Seikkaa, että ohjelmoitavat laitteet, kuten yleinen tietokone, käyttävät fyysisiä vaikutuksia hyväkseen tiedon käsittelemiseksi, ei pidä katsoa perustaksi sallia patentoitavaksi ohjelmia, jotka toimivat tällaisten välineiden kautta. Tällä tarkistuksella selkeytetään myös määrittelemätöntä TRIPS-termiä "tekninen ala". Tarkistus on sama kuin parlamentin ensimmäisen käsittelyn konsolidoidun tekstin 2 artiklan c kohta. Or. es Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Medina Ortega Tarkistus 75 2 artiklan b b kohta (uusi) b b) "teollisuudella' tarkoitetaan patenttilainsäädännössä 'materiaalisten AM\ doc 23/132 PE v01-00

24 hyödykkeiden automatisoitua tuotantoa'. Or. es Halutaan välttää, että musiikkiteollisuuden tai oikeuspalvelualan keksinnöt sopivat TRIPS:n teollista sovellettava koskeviin vaatimuksiin. Teollisuuden käsitteellä on monia merkityksiä, ja sitä käytetään nykyisin usein asiattomalla tavalla patenttilainsäädännön alalla. Tarkistus on sama kuin parlamentin ensimmäisen käsittelyn konsolidoidun tekstin 2 artiklan d kohta. Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 76 2 artiklan b b kohta (uusi) (b b) "teknisellä alalla' tarkoitetaan teollisen sovelluksen alaa, jolla vaaditaan hallittavissa olevien luonnonvoimien käyttöä ennakoitujen tulosten saavuttamiseksi; 'teknisellä' tarkoitetaan 'tekniseen alaan kuuluvaa'; Tämä on erittäin lähellä parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 a artiklaa. Ohjelmistojen patentoitavuuden estämiseksi ne pitää jättää "teknisen alan" ulkopuolelle, kuten parlamentti teki ensimmäisessä käsittelyssään. Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi Tarkistus 77 2 artiklan b b kohta (uusi) (b b) tietohyödykkeiden tuotanto ja jakelu ei ole patenttilainsäädännön mukaista "teollisuutta". PE v /132 AM\ doc

25 Tietohyödykkeitä voidaan tuottaa miljoonilla tietokoneilla lähes ilmaiseksi muutamassa sekunnissa. Tietohyödykkeet sopivat aineellisia hyödykkeitä paremmin freelancereiden tuotettaviksi. Taloudelliset tekijät poikkeavat toisistaan, ja tietohyödykkeiden kohdalla liiketoimintamallit ovat yleensä lähempänä palvelusektoria kuin klassista "teollisuussektoria". Tarkistuksen kielteisellä määritelmällä selkeytetään Trips-sopimuksen 27 artiklaa, jota on käytetty tämän direktiivin useissa määräyksissä ja tarkistuksissa. Jos tällä termillä on määrä olla edes pieni rajoittava merkitys, tietohyödykkeet eivät voi olla siinä mukana. Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 78 2 artiklan b b kohta (uusi) (b b) tietohyödykkeiden tuotanto ja jakelu ei ole patenttilainsäädännön mukaista "teollisuutta". Tietohyödykkeitä voidaan tuottaa miljoonilla tietokoneilla lähes ilmaiseksi muutamassa sekunnissa. Tietohyödykkeet sopivat aineellisia hyödykkeitä paremmin freelancereiden tuotettaviksi. Taloudelliset tekijät poikkeavat toisistaan, ja tietohyödykkeiden kohdalla liiketoimintamallit ovat yleensä lähempänä palvelusektoria kuin klassista "teollisuussektoria". Tarkistuksen kielteisellä määritelmällä selkeytetään Trips-sopimuksen 27 artiklaa, jota on käytetty tämän direktiivin useissa määräyksissä ja tarkistuksissa. Jos tällä termillä on määrä olla edes pieni rajoittava merkitys, tietohyödykkeet eivät voi olla siinä mukana. Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 79 2 artiklan b b kohta (uusi) (b b) tietohyödykkeiden tuotanto ja jakelu ei ole patenttilainsäädännön mukaista "teollisuutta". AM\ doc 25/132 PE v01-00

26 Tietohyödykkeitä voidaan tuottaa miljoonilla tietokoneilla lähes ilmaiseksi muutamassa sekunnissa. Tietohyödykkeet sopivat aineellisia hyödykkeitä paremmin freelancereiden tuotettaviksi. Taloudelliset tekijät poikkeavat toisistaan, ja tietohyödykkeiden kohdalla liiketoimintamallit ovat yleensä lähempänä palvelusektoria kuin klassista "teollisuussektoria". Tarkistuksen kielteisellä määritelmällä selkeytetään Trips-sopimuksen 27 artiklaa, jota on käytetty tämän direktiivin useissa määräyksissä ja tarkistuksissa. Jos tällä termillä on määrä olla edes pieni rajoittava merkitys, tietohyödykkeet eivät voi olla siinä mukana. Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi Tarkistus 80 2 artiklan b c kohta (uusi) Artikloissa on tarpeen määritellä yhteentoimivuuden käsite. (b c) 'yhteentoimivuudella' tarkoitetaan tietokoneohjelman kykyä viestiä muiden tietokoneohjelmien kanssa ja käyttää vaihdettuja tietoja keskinäisesti, mukaan luettuna kyky käyttää, muuntaa tai vaihtaa tiedostoformaatteja, protokollia, kaavioita, käyttöliittymätietoja tai konventioita niin, että tietokoneohjelma voi toimia yhdessä toisten tietokoneohjelmien ja käyttäjien kanssa kaikilla tarkoitetuilla tavoilla. Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka Tarkistus 81 2 artiklan b c kohta (uusi) (b c) 'teollisuudella' tarkoitetaan patenttilainsäädännössä materiaalisten hyödykkeiden kaupallista tuotantoa; PE v /132 AM\ doc

27 Tarkistuksella selkeytetään tekniikan alan käsitettä Trips-sopimukesen 27 artiklan mukaisesti. Innovaatiot "musiikkiteollisuudessa" tai "juridisten palvelujen teollisuudessa" eivät edellytä Trips-sopimuksen "teollista sovellettavuutta" koskevien vaatimusten täyttämistä. Sanaa "teollisuus" käytetään nykyisin usein laajemmassa merkityksessä, joka ei ole patenttioikeuden kannalta asianmukainen. Patenttioikeuden perinteessä "teollisuus" liittyy primääri- ja sekundaarituotantoon, eli siihen kuuluu mm. maanviljelys. Näiden sektorien ja tertiäärisen sektorin (ohjelmistot ja palvelut) välinen ero on taloudellisesti merkittävä. Esimerkiksi IBM-yhtiötä koskevassa kartellioikeudenkäynnissä yhtiö jaettiin kahtia näiden linjojen perusteella. Tarkistus vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 artiklan d kohtaa, paitsi että "automatisoitu" on korvattu ilmauksella "kaupallinen", jolloin oikeusperinteessä oleva alkuperäinen merkitys tulee paremmin ilmi. On syytä todeta, että teollisen sovellettavuuden vaatimuksella on hyvin vähän mahdollisuuksia jättää asioita sen ulkopuolelle. Useimmat matematiikan tai liiketoimintamenetelmien suhteen saavutetut edistysaskeleet ovat sovellettavissa teollisuuteen riippumatta siitä, miten termi on määritelty. Tarkistuksen esittäjä(t): Fausto Bertinotti Tarkistus 82 2 artiklan b c kohta (uusi) (b c) 'teollisuudella' tarkoitetaan patenttioikeuden mukaisesti kaupallisesti organisoitua aineellisten hyödykkeiden tuotantoa; Tarkistuksella selkeytetään tekniikan alan käsitettä Trips-sopimukesen 27 artiklan mukaisesti. Innovaatiot "musiikkiteollisuudessa" tai "juridisten palvelujen teollisuudessa" eivät edellytä Trips-sopimuksen "teollista sovellettavuutta" koskevien vaatimusten täyttämistä. Sanaa "teollisuus" käytetään nykyisin usein laajemmassa merkityksessä, joka ei ole patenttioikeuden kannalta asianmukainen. Patenttioikeuden perinteessä "teollisuus" liittyy primääri- ja sekundaarituotantoon, eli siihen kuuluu mm. maanviljelys. Näiden sektorien ja tertiäärisen sektorin (ohjelmistot ja palvelut) välinen ero on taloudellisesti merkittävä. Esimerkiksi IBM-yhtiötä koskevassa AM\ doc 27/132 PE v01-00

28 kartellioikeudenkäynnissä yhtiö jaettiin kahtia näiden linjojen perusteella. Tarkistus vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 artiklan d kohtaa, paitsi että "automatisoitu" on korvattu ilmauksella "kaupallinen", jolloin oikeusperinteessä oleva alkuperäinen merkitys tulee paremmin ilmi. On syytä todeta, että teollisen sovellettavuuden vaatimuksella on hyvin vähän mahdollisuuksia jättää asioita sen ulkopuolelle. Useimmat matematiikan tai liiketoimintamenetelmien suhteen saavutetut edistysaskeleet ovat sovellettavissa teollisuuteen riippumatta siitä, miten termi on määritelty. Tarkistuksella selkeytetään tekniikan alan käsitettä Trips-sopimukesen 27 artiklan mukaisesti. Innovaatiot "musiikkiteollisuudessa" tai "juridisten palvelujen teollisuudessa" eivät edellytä Trips-sopimuksen "teollista sovellettavuutta" koskevien vaatimusten täyttämistä. Sanaa "teollisuus" käytetään nykyisin usein laajemmassa merkityksessä, joka ei ole patenttioikeuden kannalta asianmukainen. Patenttioikeuden perinteessä "teollisuus" liittyy primääri- ja sekundaarituotantoon, eli siihen kuuluu mm. maanviljelys. Näiden sektorien ja tertiäärisen sektorin (ohjelmistot ja palvelut) välinen ero on taloudellisesti merkittävä. Esimerkiksi IBM-yhtiötä koskevassa kartellioikeudenkäynnissä yhtiö jaettiin kahtia näiden linjojen perusteella. Tarkistus vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 2 artiklan d kohtaa, paitsi että "automatisoitu" on korvattu ilmauksella "kaupallinen", jolloin oikeusperinteessä oleva alkuperäinen merkitys tulee paremmin ilmi. On syytä todeta, että teollisen sovellettavuuden vaatimuksella on hyvin vähän mahdollisuuksia jättää asioita sen ulkopuolelle. Useimmat matematiikan tai liiketoimintamenetelmien suhteen saavutetut edistysaskeleet ovat sovellettavissa teollisuuteen riippumatta siitä, miten termi on määritelty. Tarkistuksen esittäjä(t): Evelin Lichtenberger, Monica Frassoni Tarkistus 83 2 artiklan b c kohta (uusi) (b c) 'tiedon prosessointimenetelmällä' tarkoitetaan kaikkia digitaalisesti esitetyn tiedon prosessointimenetelmiä. Ohjelmistojen patentoitavuuden estämiseksi ne pitää jättää "teknisen alan" ulkopuolelle, PE v /132 AM\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 4. helmikuuta 2003 PE 321.981/11-46 TARKISTUKSET 11-46 Lausuntoluonnos (PE 321.981) Elly Plooij-van Gorsel Tietokoneella

Lisätiedot

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I P5_TA(2003)0402 Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0047(COD) 29.4.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0058/2005 2002/0047(COD) 14/04/2005 YHTEINEN KANTA Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI OIKEUDELLISTEN JA SISÄMARKKINA-ASIOIDEN VALIOKUNTA Kokous Keskiviikko 19. helmikuuta 2003 klo 15.00-18.30 Torstai 20. helmikuuta 2003 klo 09.00-12.30 BRYSSEL PE/VI/OJ/03-04 Keskiviikko

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2003 SEK(2003) 627 lopullinen 2002/0123 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. tammikuuta 2003 PE 319.407/6-15 TARKISTUKSET 6-15 Mietintöluonnos (PE 319.407) Anne Ferreira Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 7. toukokuuta 2001 PE 286.758/1-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 LAUSUNTOLUONNOS: Elizabeth Lynne (PE 286.758)

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 30. tammikuuta 2004 PE 337.416/36-46 TARKISTUKSET 36-46 Mietintöluonnos (PE 337.416) Luis Berenguer Fuster sähkömagneettista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta Puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta Puheenjohtaja EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta Puheenjohtaja 27.1.2011 Sharon Bowles Puheenjohtaja Talous- ja raha-asioiden valiokunta Bryssel Asia: Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta:

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 15. toukokuuta 2001 PE 294.946/8-14 TARKISTUKSET 8-14 LAUSUNTOLUONNOS: Arlene McCarthy (PE 294.946) Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti C 411/3

FI Euroopan unionin virallinen lehti C 411/3 8.11.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 411/3 Komission tiedonanto bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0049(COD) Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0049(COD) Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 29.8.2013 2013/0049(COD) TARKISTUKSET 25-44 Lausuntoluonnos Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) kulutustavaroiden turvallisuudesta (COM(2013)0078

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2002 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (ohjelmistopatentti) Suurelle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 20.7.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2011/0314(CNS) 8.6.2012 TARKISTUKSET 8 25 Mietintöluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE487.846v01-00) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 8.12.2014 2013/0402(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 21. marraskuuta 2001 PE 305.729/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Mietintöluonnos (PE 305.729) Michel Rocard Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 21/2000

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.11.2004 KOM(2004)753 lopullinen 2003/0134(COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen

Lisätiedot

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE)

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) 11212/17 CORDROGUE 98 SAN 296 ENFOPOL 357 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Luonnos NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 24.5.2011 2011/2072(INI) LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle öljyn- ja kaasunporaustoiminnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0127(COD) 20.9.2006 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot