Sähkönmyyjien käyttöpalaute kotitalousasiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkönmyyjien käyttöpalaute kotitalousasiakkaille"

Transkriptio

1 Sähkönmyyjien käyttöpalaute kotitalousasiakkaille Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelmaseminaari Radisson Blu Royal, Helsinki Virve Rouhiainen

2 Sisällys Hanke lyhyesti Kotitalousasiakkaiden tiedoista ja toiveista Raporttimallit ja niiden taustamateriaali Loppuraportin suositukset ja jatkotoimenpiteet

3 Uskottava energiatehokkuustoimija Energiatehokkuussopimukset ET:n ympäristö /sähkötutkimuspooli tuottamaan tutkimustietoa koulutuksen ja neuvonnan pohjaksi Yhteinen kehityshanke: Mittaritiedosta palveluksi Pilottihanke neuvontapalvelujen tuottamisesta yhdessä kunnan ja palveluntarjoajien kanssa Koko alan sitoutuminen energiatehokkuuteen ja yhteinen panostus energiatehokkuuden tutkimus ja kehitystyöhön Energianeuvojien koulutus Energiatehokkuus keskeiseksi teemaksi asiakasviestinnässä Energiatehokkuudesta neuvonnan kärki November 10, 2010 POHJOISRANTA 2009 I Confidential

4 Käyttöpalauteprojektin päävaiheet Käyttöpalautteen sisältö Käyttöpalauteesitys Aineiston viimeistely Vertailutiedon tuottamisen vaihtoehdot Priorisoitu ehdotus käyttöpalautteeksi raportti, suositus ja esimerkit Asiantuntijaarviointi Ohjausryhmä Asiantuntijaarvioinnit Tietojärjestelmien muutostarpeet Toimintatapojen muutostarpeet Keskustelut -tietosuoja -kaukolämpö Kuluttajapaneeliarviointi: Paneelin valmistelu Kuluttajapaneelin arvio Kuluttajatutkimusk. Raportti

5 Miksi kuluttajapaneeli? Haluttiin tarkastella lain vaatimukset täyttäviä raporttivaihtoehtoja myös kuluttaja-asiakkaiden näkökulmasta ja samalla saada tietoa raporttien kehittämisen pohjaksi. Yleisluontoinen kysely kuluttaja-asiakkaiden näkemyksistä oli jo tehty (Innolink Research Elvarihankkeelle). Kuluttajapaneeli on markkinatutkimuksessa yleisesti käytetty menetelmä, joka tuottaa kvalitatiivista tutkimustietoa eli vastaa kysymyksiin miten uusia asioita lähestytään miten järkeillään, minkälaisia päättelysääntöjä kehitetään mihin perustuen tietoja pidetään luotettavina millä perustein erilaisia asioita arvotetaan Sen avulla päästään käsitteiden taakse.

6 Paneelin toteutus Panelisteille laadittiin kolme vaihtoehtoa, jotka kuvasivat kahta tapausta Sari Sinkkua ja Seppo Sähkömiestä. Raportit viimeisteli Mainostoimisto Laine Paneelit pidettiin seuraavasti Koepaneeli Kuluttajatutkimuskeskus, kerrostaloasukkaita Pääkaupunkiseudun sähkölämmittäjät osallistujaa Pääkaupunkiseudun kerrostaloasukkaat osallistujaa Joensuun sähkölämmittäjät osallistujaa Aineistossa ½ miehiä, ½ naisia, erilaisia talouksia, keskiikäiset ja ikääntyneet aktiivisimmin mukana Paneelista on erillinen Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoittama raportti.

7 Lisätietoja hankkeesta Loppuraportti löytyy osoitteesta Samassa osoitteesta löytyvät myös numeeriset taulukot excel-muodossa Energiateollisuus ry:n jäsenextrasta löytyy loppuraportti, joka sisältää Kuluttajatutkimuskeskuksen raportin

8 Sisällys Hanke lyhyesti Kotitalousasiakkaiden tiedoista ja toiveista Raporttimallit ja niiden taustamateriaali Loppuraportin suositukset ja jatkotoimenpiteet

9 Paljonko on asuntosi sähkön vuosikulutus (kwh) / asuntosi sähkölasku? alle 1000 kwh 0,5% (5) kwh 3,6% (36) kwh 4,1% (41) kwh 1,7% (17) kwh 2,6% (26) kwh 7,7% (77) kwh 7,5% (75) yli kwh 4,0% (40) en osaa sanoa 68,3% (683) alle 100 1,8% (18) ,6% (86) ,4% (84) ,0% (110) ,7% (127) ,0% (100) yli ,4% (44) en tiedä sähkön vuosikulutusta euroina 43,1% (431) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 50% 100%

10 Yleisiä havaintoja kuluttajien toiveista Yksi keskeinen tulos on kotitalouksien vähäinen tieto oman energiankäytön määrästä - kilowattitunnit osasi arvioida vain joka kolmas ja eurot kaksi viidestä. Omakotiasujat ja erityisesti sähkölämmittäjät tiesivät sähkönkäyttönsä useammin kuin kerrostaloissa asuvat. Asiakkaan tyytyväisyys palautteeseen ja tieto sähkönkäytön tasosta eivät näytä korreloivan keskenään. Kysymykseen mieluisimmasta sähkönkäyttöön liittyvän neuvonnan antajasta useimmat vastaajat valitsivat vaihtoehdon sähköyhtiö. Selvityksen mukaan raportti omasta sähkönkäytöstä halutaan mieluiten sähkölaskun liitteenä. Lisätietoa taas haetaan mieluiten netistä. Nuoret kokevat saamansa tiedon vähemmän hyödylliseksi kuin iäkkäämmät. Tarkkuus, jolla kotitaloudet haluaisivat seurata energiankäyttöään, on yleisimmin kuukausi.

11 Askelmat tiedosta tehostamiseen Tiedon määrä ja kiinnostus kasvaa Kiinnostuksen herättäminen Lakisääteinen raportti Laskurit Mittarien lainaus Vinkit jne. Motivointi Tietää kulutuksensa rakenteen Tietää kulutuksensa ja osaa suhteuttaa sen muiden kulutukseen Tietää kulutuksensa muttei osaa suhteuttaa sitä muiden kulutukseen Tunnistaa tehostamismahdollisuudet Ei tiedä kulutustaan eikä osaa suhteuttaa sitä muiden kulutukseen

12 Sisällys Hanke lyhyesti Kotitalousasiakkaiden tiedoista ja toiveista Raporttimallit ja niiden taustamateriaali Loppuraportin suositukset ja jatkotoimenpiteet

13 Malliraporttien tavoitteet Perusraportti on suunniteltu toteutettavaksi nykyisten toimintatapojen pohjalta. Sähkönmyyjällä ei ole taustatietoa asiakkaasta, joten sähkönkäytölle ei tehdä lämpötilakorjausta ja asiakkaan on itse haettava omaa ryhmäänsä vastaava vertailutieto kääntöpuolen taulukoista. Toteutustapa on postitettava paperiraportti. Asiakaskohtainen raportti on perusraportin toivottu kehityssuunta. Todennäköisesti ensimmäiset versiot toteutetaan netissä ja raportti on netin mahdollisuuksiin nähden yksinkertainen.

14 Mitatut sähkönkäytöt vuosikäytöiksi muunnettuna Perusraportin vertailutietotaulukot - asiakaskohtaista vaihtelua vain lämpötilakorjauksesta Konkreettinen vinkki Lain vaatimat yhteystiedot

15 Mitatut sähkönkäytöt aikajaolla vuosikäytöiksi muunnettuna Sähkölämmityksen vertailutiedot Oulun normaalivuoden lämpötilassa

16 Vertailuluvut poimittu valmiiksi taulukosta Kerrotaan kuinka suuri osuus ryhmästä käyttää vähemmän sähköä kuin ko. talous Tieto, missä omat tiedot voi päivittää Kerrotaan käsitteistä ja annetaan lisätietolinkki

17 Panelisteista vain sähkölämmittäjät olivat kiinnostuneita kuukausitiedosta Mitatut sähkönkäytöt aikajaolla vuosikäytöiksi muunnettuna Vertailutiedot Oulun normaalivuoden lämpötilassa poimittu valmiiksi Lämpötilan kuvaamisen vaihtoehdoista lumihiutale/aurinkovaihtoehto oli suosituin Käyttöpaikan sijainnin mukaisesti normaalivuoden lämpötilaan korjatut sähkönkäytöt Lämpötilakorjauksen selitykset ja linkki lisätietoihin

18 AsKul = ( 1 osuus) * AsKul + osuus * AsKul * ltluku / ltluku Korj Alkup Alkup nvvp tvvp Lämpötilakorjauksesta Lämpötilakorjaus vertailutaulukolle Taulukot on laskettu valmiiksi viidelle alueelle Lisäksi annetaan postinumeroiden kuuluminen näille alueille Tarkempaa muunnosta varten tarvittava kaava esitetään loppuraportin liitteessä 3 Lisäksi liitteessä on esimerkki Tarvittavat tiedot muunnoksiin löytyvät loppuraportin excelliitteistä Lämpötilakorjaus asiakkaan kulutukselle Kaava esitetään loppuraportin liitteessä 3 Lisäksi annetaan esimerkki Tarvittavat tiedot korjauksiin löytyvät loppuraportin excelliitteistä

19 Käyttöraporttien panelisteissa herättämät kysymykset ja toiveet Kysymykset: Osaa osallistujista mietitytti, miksi sähköyhtiö haluaa kannustaa säästöön ja myös tiedon luotettavuutta kohtaan esitettiin epäilyjä lähtötilanteessa tarvitaan oheisviestintää lisätiedot Motivan sivulle suositus yhtenäisestä käytännöstä vertailutiedon osalta Lämpötilakorjaus herätti paljon keskustelua. Kun asia selvisi sitä pidettiin tarpeellisena. Toiveet: Osallistujat toivoivat mahdollisimman henkilökohtaista palautetta ja esittivät mm. ideoita laskureista. Lämpötilakorjausta toivottiin korttelitasolla

20 Sisällys Hanke lyhyesti Kotitalousasiakkaiden tiedoista ja toiveista Raporttimallit ja niiden taustamateriaali Loppuraportin suositukset ja jatkotoimenpiteet

21 Loppuraportin suositukset ja käytännön toimenpiteet Suositukset ja tarvittavat käytännön toimenpiteet 1. Suositukset otospohjainen vertailutieto yhtenäisen vertailutiedon käyttö ja yhtenäinen sanasto 2. Välttämättömät käytännön toimenpiteet tietojärjestelmät esim. vertailutiedon formaatti nykyiset toimintatavat ei muuta tiedonvälitystä otospohjaisen tiedon ylläpidon organisointi seuraava päivitys? ehdotus: jatko-ohjaus EP TOPO ohjausryhmä 3. Muut käytännön toimenpiteet vertailutiedon nettisivu asiakasviestintä yhtiöiden vastuulla yhtiöiden asiakaslehtiin ja verkkosivuille sekä asiakaspalveluun käsitteitä ja luokitteluja avaavia juttuja, mahdollisuuksien mukaan myös valmiita vastauksia asiakaspaneelissa nousseisiin kysymyksiin (miksi ei raportoida kalenterivuotta, miksi raportointi katkeaa myyjän vaihtuessa jne.) Raporttien käyttöönottoon liittyvä koulutus

22 Kiitos! Virve Rouhiainen asiantuntija, ympäristö ja energiansäästö Adato Energia Oy

23 Loppuraportin rakenne 1. Alkusanat 2. Johdanto 3. Hankkeen tavoitteet ja toteutus 4. Kulutuspalautetta koskevat asiakastarpeet 5. Raporttivaihtoehdot Esimerkkiraportit Raportoinnin kehityssuunnista 6. Vertailutiedon tuottaminen 1. Vertailutiedon tuottaminen alkuvaiheessa Vertailutiedon luokittelut Lämpötilakorjaus 2. Vertailutiedon tuottaminen jatkossa vaihtoehdot, suositus 7. Suositukset ja tarvittavat käytännön toimenpiteet 1. Suositukset 2. Välttämättömät käytännön toimenpiteet 3. Muut käytännön toimenpiteet

24 Projektin organisointi - Ohjausryhmä Rahoittajat: TEM ja Energiateollisuus ry Ohjausryhmä: Työ- ja elinkeinoministeriö: Pentti Puhakka Motiva: Pertti Koski ja Lea Gynther tai Antti Kokkonen Energiateollisuus ry: Riina Heinimäki ja Sirpa Leino Sähköyhtiöt: Päivi Alaoja (Energiapolar), Risto Argillander (Turku Energia), Hanna Heinonen (Vattenfall), Heikki Kekäläinen (Savon Voima), Leena Merikanto (Vantaan Energia), Jari Rusanen (E.ON Kainuu), Sami Sikanen (Lappeenrannan energia), Rauno Tolonen (Helsingin Energia) Kuluttajatutkimuskeskus: Eva Heiskanen, Mika Saastamoinen Adato Energia: Juhani Kalevi, Virve Rouhiainen

25 Projektin organisointi Tekijät Projektin on tilannut Motiva Oy Adato Energia Oy:ltä. Suunnitelman mukaan Adaton käyttää alihankkijoina Kuluttajatutkimuskeskusta ja mainostoimistoa (Mainostoimisto Laine). Projektikoordinaattori on Virve Rouhiainen Adato Energiasta. Kuluttajatutkimuskeskuksessa projektiin osallistuvat Eva Heiskanen, Petteri Repo ja Mika Saastamoinen.

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

Energia-alan mainestrategia 12.10.2009

Energia-alan mainestrategia 12.10.2009 Energia-alan mainestrategia 12.10.2009 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto: Maine on menestystekijä... 5 Mainetalkoot... 6 Nykytila-analyysi (syksy 2008)... 6 Energia-alan maineen parantamisen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt

Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss ja Eva Heiskanen 28.1.2014 Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari, Messukeskus Energiatehokkuuspalvelut-hanke

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Lukemalaskutukseen siirtyminen ja asiakaskyselyn tulokset

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Lukemalaskutukseen siirtyminen ja asiakaskyselyn tulokset Lukemalaskutukseen siirtyminen ja asiakaskyselyn tulokset Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla Elvari-ohjelman tavoitteet tehostetaan sähkölämmitteisten pientalojen yhteenlaskettua energiankulutusta

Lisätiedot

Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen

Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen Palveluiden kehittämisen ensiaskeleet sähköyhtiöille Kuluttajatutkimuskeskus Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Hanke pähkinänkuoressa Hyvä vuorovaikutus,

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Opas asiakasraatien dyntämiseen

Opas asiakasraatien dyntämiseen Opas asiakasraatien hyödynt dyntämiseen Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen 1 Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke Sisällysluettelo 1. Mikä on asiakasraati? 2. Erilaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Energiasanomat 8/12.5.2011

Energiasanomat 8/12.5.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 8/12.5.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Toimitusjohtajatapaamiset käynnistyivät energiakomissaari Oettingerin tapaamisella - Muistathan ET:n kevätseminaarin! - Energiateollisuus jakoi nuorille

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTATAITOPALVELUN EDELLYTYKSET

ENERGIANHALLINTATAITOPALVELUN EDELLYTYKSET ENERGIANHALLINTATAITOPALVELUN EDELLYTYKSET Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset Eino Rantala EKOSTO Oy Energianhallintataitopalvelun edellytykset Esiselvitys nykytilanteesta ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

Professori Jarmo Partanen

Professori Jarmo Partanen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka Suvi Heikkonen ETÄLUENTAMITTAREIDEN TUOMAT TUOTTEISTAMISMAHDOLLISUUDET SÄHKÖNMYYJILLE Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Energiasanomat 5/18.3.2011

Energiasanomat 5/18.3.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 5/18.3.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Vaaliteemoilla ryyditetty energiatapaaminen Turussa 5.4.2011 - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Svenska Kraftnät muuttaa

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiasanomat 17/15.12.2010

Energiasanomat 17/15.12.2010 Energiasanomat 17/15.12.2010 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Kiitokset vastaajille - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähkön johdannaismarkkinat - Komission aloitteet markkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Helmikuu 2013 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUSSA

ASIAKKAIDEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUSSA Kaukolämmön hinnan kuvittaminen / Kaukolämpö ja kestävä energiatalous / Kiinteistökohtainen hintaviestintä / Kaukon osa kampanja / Kaukolämpölaskun älylinkki / Huippujuttu! / Tasalämpö: yhteishankinnalla

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö. 26.2.2013 Virve Rouhiainen

Kotitalouksien sähkönkäyttö. 26.2.2013 Virve Rouhiainen Kotitalouksien sähkönkäyttö 26.2.2013 Virve Rouhiainen TUTKIMUKSEN TAUSTA, MENETELMÄT JA AINEISTO Kotitalouksien sähkönkäyttö tutkimuksen tulokset Loppukäyttö jakauma - Kuvaa maan tai alueen tai talousryhmän

Lisätiedot

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiateollisuuden yritykset uskottavina energiatehokkuustoimijoina Energiateollisuus ry/mainehanke 1 Johdanto Materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukijansa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Ville Lauronen Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Sähkötekniikka Insinöörityö 22.05.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot