Katsaus kansainvälisiin selvityksiin energiatehokkuustoimien arvioinnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus kansainvälisiin selvityksiin energiatehokkuustoimien arvioinnissa"

Transkriptio

1 Katsaus kansainvälisiin selvityksiin energiatehokkuustoimien arvioinnissa Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä , Finlandia-talo, Helsinki Virve Rouhiainen

2 Energiatehokkuustoimet monimutkainen kokonaisuus mitä arvioidaan? Ruuhkamaksut Valaistuskampanja Markkinahinnat Verotus Kaupunkisuunnittelu Rakennusmääräykset Markkina/tariffi uudistus Mitä lasketaan? Ekosuunnittelu asetus Miten lasketaan? Taloudellinen tukipaketti Valaistussuunnittelijoiden koulutus Yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten tunnistaminen kokonaisuudesta on vaativaa toimenpiteet tehdään muuttuvassa yhteiskunnassa. Laskennassa on monia lähestymistapoja asiantuntija-arvioista tekniikkojen laboratoriomittauksiin, miten varmistaa eri lähestymistapojen tulosten vertailukelpoisuus Paljonko arviointiin käytetään resursseja? Kaiken arvioinnin taustalla on määritelmiä ja rajauksia, koska resursseja on rajallisesti. Siksi kritiikkiin on aina perusteita, mielekästä kritiikki on vasta suhteessa johtopäätöksiin.

3 Bottom up tekniikkalähtöinen tarkastelu Usein energiatehokkuutta lähestytään tekniikan näkökulmasta. Kun uusi jääkaappi vie kylmäsäilytyslitraa kohden vähemmän energiaa, se on energiatehokkaampi. Laskennallisesti on arvioitavissa, kuinka paljon uuden tekniikan käyttöön otto tehostaa energiankäyttöä. Tarkastelutavan vakiintuneisuutta kuvaa hyvin se, että uuden direktiiviehdotuksen liitteessä V on määritelty säästövaikutus eri energiatehokkuustason laitteille. Jääkaappipakastimet Pakastimet *Luokka A+ Oletettu säästö (kwh/vuosi) **Luokka A+ Oletettu säästö (kwh/vuosi) Luokka A++ Oletettu säästö (kwh/vuosi) Luokka A+++ Oletettu säästö (kwh/vuosi)

4 Case Pyykinpesukone Uuteen energiamerkintään sisältyy myös arvio laitteen vuosikulutuksesta. Se lasketaan pyykinpesukoneelle käyttäen 220 vuosittaista käyttökertaa. Suomessa pesukertoja on keskimäärin noin 170. Energiamerkinnässä pyykinpesusta 70 % on kirjopesua, kun käytännössä eniten käytetään hienopesua. Energiamerkinnän vuosikulutus ei siis vastaa pyykinpesukoneen energiankäyttöä tavanomaisissa suomalaisissa käyttöolosuhteissa. Meillä pyykinpesukoneen vuosikulutus on n. 125 kwh. Standardinmukainen laskenta antaisi kulutukseksi n. 180 kwh. Ohessa on direktiiviehdotuksen mukaiset arvioidut säästöt siirtymisestä parempiin laitteisiin. c. KOTITALOUKSIEN PYYKINPESUKONEET *30 päivään marraskuuta 2013 Luokka A+ Oletettu säästö (kwh/vuosi) 26 Luokka A++ Oletettu säästö (kwh/vuosi) 46 Luokka A+++ Oletettu säästö (kwh/vuosi) 63

5 Ex Ante vs Ex Post Monitoring and Evaluation ECEEE Summer Study 2011

6 Kenttätutkimuksia Euroopasta Rakennusmääräykset: 1. Kjaerbye, Larsen & Togeby: Do changes in regulatory requirements for energy efficiency in single family houses result in the expected energy savings 2. Rogan & Gallachoir: Ex post evaluation of residential energy efficiency policy measure using empirical data Lämpöpumput: 3. Christensen, Gram-Hanssen, Petersen, Larsen, Gudbjerg, Rasmussen & Munter: Air-to-air heat pumps: A wolf in sheep s clothing? ECEEE Summer Study Bradford, Carmichael & Bean: The Energy Saving Trust heat pump field trial, ECEEE Summer Study 2011

7 Rakennusmääräykset 1. Kjaerbye, Larsen & Togeby Rekisteritietoja yhdistelemällä rakennettu tanskalaisen pientalon aineisto, jossa talo- ja talouskohtaista tietoa mm. lämmityskaasun kulutuksesta usealta vuodelta sekä talon ominaisuuksista ja tehdyistä korjauksista sekä ulkolämpötilasta. Tulos: Rakentamismääräykset ovat pienentäneet energiankulutusta, mutta vähemmän kuin alun perin arvioitiin. Esimerkiksi vuoden 1998 rakennusmääräysten tiukennuksen vaikutukseksi arvioitiin 25 % lasku, kun toteutunut lasku on 7 % eli noin 1/3 arviosta toteutui. 2. Rogan & Gallachoir: Kaikista Irlannin kaasunkäyttäjistä vuosilta rajaamalla rakennettu aineisto, jossa tarkasteltiin vuoden 1997 rakennusmääräysten ja 2002 rakennusmääräysten mukaan rakennettuja taloja. Käytössä tiedot mm. pinta-alasta, energialuokasta, ulkolämpötilasta ja kaasun vuosikäytöstä. Tulos: Vuoden 2002 rakennusmääräysten tiukentamisen arvioitiin tuovan 20 % laskun aikaisempaan verrattuna. Toteutunut lasku on noin 10 % eli noin ½ arviosta toteutui.

8 Ilmalämpöpumput Tanskassa Tutkimuksen tulos Ilmalämpöpumpun tuoma säästö kaikissa talouksissa n kwh. Suurin säästö n kwh talouksissa, jossa korvattiin suora sähkö ilmalämpöpumpulla. Ilmalämpöpumpun käyttäminen suoran sähkön rinnalla toi noin 2500 kwh:n säästön. Tutkimuksen toteutus Kysely 481 taloutta, sähkönkäyttötiedot ennen ja jälkeen185 taloutta, tekninen käynti ja haastattelu 12 taloutta

9 Ilmalämpöpumpun hankinnan syyt Tanskassa Syy Lukumäärä Lämmityskustannusten säästö % Energian säästö % Asumismukavuuden parantaminen % Osallistuminen saastumisen vähentämiseen % % Lämmitysjärjestelmän uusimistarve 14 3 % Aiempi omistaja asentanut % Muut 27 7 %

10 Muutokset lämmitystavoissa ilmalämpöpumpun hankinnan jälkeen Lämmitysjakson pituus Lkm % Ei muutosta ,9 % Lämpö on päällä lyhyemmän jakson kuin aiemmin % Lämpö on päällä pidemmän jakson kuin aiemmin % Ei koske talouttamme 37 9,1 % Huonelämpötila Lkm % Sama lämpötila kuin aiemmin ,1 % Lämpötila on korkeampi kuin aiemmin ,4 % Lämpötila on matalampi kuin aiemmin 19 4,7 % Ei koske talouttamme 40 9,9 %

11 Tanskalaiset ilmalämpöpumpuista Ilmalämpöpumpun hankinnan yhteydessä toteutunut säästö on pienempi kuin teknisen potentiaalin pohjalta on odotettavissa, koska muutokset käyttäytymisessä pienentävät säästövaikutusta. Osa kotitalouksista nosti huonelämpötilaa Osa hanki lämpöpumpun tiloihin, joita ei ollut aiemmin lämmitetty Tanskalaisista 164 taloudesta, joilla oli takka, 39 % pienensi puunkäyttöä ilmalämpöpumpun hankinnan jälkeen. Asunnoissa oli käyttäytymismuutoksista huolimatta havaittavissa selvä säästövaikutus. Vapaa-ajan asunnoissa muutokset käyttäytymisessä söivät koko säästövaikutuksen.

12 Periaatekuva määritelmistä UK:ssa mittaustutkimus maa- ja ilmalämpöpumpuista Mitattiin sekä pumpun ottama sähkö että tuottama lämpö ja sekä erilaisia lämpötiloja (putket, huoneet, jne.) Osoittautui, että järjestelmien tehokkuudessa oli huomattavan suurta vaihtelua

13 Mittaustuloksia lämpöpumpuista Englannista

14 Englantilaiset lämpöpumpuista Lämpöpumppujen tehokkuudessa oli suuria eroja. Osa toimi odotusten mukaisesti, osa heikosti. Seuraavat tekijät selittivät eroja: Kuormitustaso (load factor) Lämmitystapa: patterit / lattialämmitys Lämpimän veden odotettua alhaisempi hyötysuhde Lisäksi osa asukkaista koki järjestelmän käytön liian vaikeaksi, mikä saattaa näkyä järjestelmän epäoptimaalisena käyttönä.

15 There are people in the house!

16 Tuntimittauksen mahdollisuudet Koeasetelma Irlannista

17 Irlannin tulokset Käyttöaikatariffi (yö, päivä, huippu) ja parempi hinnoittelua ja kulutusta koskeva tieto vähensivät kokonaiskulutusta 2,5 % ja huipun (klo 17-19) aikaista kulutusta 8,8 %. Erillinen näyttö oli muita keinoja tehokkaampi tapa siirtää huippua, tässä ryhmässä huipun aikainen käyttö pieneni 11,3 %. Mitä suurempi talouden kulutuksen lähtötaso sitä suuremmat säästöt. Aikatariffeista mikään ei ollut muita tehokkaampi.

18 Tulokset taulukkoina

19 Tulokset taulukkoina

20 Mitä mieltä näytöstä?

21 Palaute ja tuntimittauskokeilu UK:ssä

22 Mitä kokeiltiin? Erilaisina yhdistelminä seuraavia keinoja: Energiatehokkuus neuvoja Vertailutietoja aikaisemmasta kulutuksesta Vertailutietoja vastaavanlaisen talouden kulutuksesta Sitouttamista tavoitteisiin Älykkäitä kaasu ja sähkömittareita Älymittareihin liittyviä reaaliaikaisia näyttöjä Lämmityksen ja lämpimän veden kytkeminen reaaliaikaiseen näyttöön Taloudellisia keinoja (esim. aikatariffi) kulutuksen vähentämiseksi ja/tai kuorman siirtämiseksi Muita digitaalisen median keinoja tiedottamisessa (netti, TV)

23 Kuinka kävi? Osoittautui, että ainoastaan kaksi tapaa toimi ilman tuntimittausta. Toinen näistä oli kotitaloudelle toimitettu käyttöraportti, joka sisälsi vastaavan tyyppisen kuluttajan vertailutiedon. Ja toinen oli mittariin liitettävä näyttö. Osoittautui myös, että parhaat tulokset saatiin yhdistämällä eri keinoja ja että neuvonnan tavalla oli myös merkitystä. Yhdessä asetelmassa kotitalouksille kerrottiin, että mittarinvaihto oli rutiinitoimenpide. Tässä ryhmässä mittari ei tuonut säästöä.

24 Kenttätutkimusten sanoma Tekniset säästöpotentiaalit eivät toteudu sellaisenaan. Kuluttajien valmiuksissa käyttää uutta tekniikkaa on eroja ja tällä on vaikutusta siihen, miten tekniset potentiaalit toteutuvat Parhaiten kuluttajille jäi mieleen euromääräinen informaatio Parhaat tulokset tuntimittauksen käyttöönotossa saatiin yhdistämällä eri keinoja

25 Kiitos! Virve Rouhiainen asiantuntija, ympäristö ja energiansäästö Adato Energia Oy

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2014 Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2010 2013 VNp

Lisätiedot

Energiatehokkuuden mahdollisuudet

Energiatehokkuuden mahdollisuudet Iivo Vehviläinen Juha Vanhanen Energiatehokkuuden mahdollisuudet Arvio Suomen energiatehokkuus- ja säästöpotentiaaleista valikoiduilla sektoreilla Loppuraportti 28.8.2008 Sitran Energiaohjelma ja Gaia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu 2010 1 Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiateollisuuden yritykset uskottavina energiatehokkuustoimijoina Energiateollisuus ry/mainehanke 1 Johdanto Materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukijansa

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 12/2012 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Valaistuksen energiankäyttö... 5 2.1 EuP-direktiivi... 5

Lisätiedot

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Department of Electrical Engineering Publications in Power Systems and High Voltage Engineering 2010

Lisätiedot

Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen

Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen SUOM E N YM PÄ R ISTÖ KE S K U K S E N RA P ORTTE JA 7 2 0 0 8 Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen - HEAT 07 projektin tulokset Nissinen Ari, Alku Panu, Heine Pirjo,

Lisätiedot

Henri Marjakangas HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS

Henri Marjakangas HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS Henri Marjakangas HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS HIRSITALOJEN ENERGIANKULUTUSSELVITYS Henri Marjakangas Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Arja Rytkönen ja Anna-Maija Kirkkari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Lisätiedot

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan Raila Heiskanen, Petri Sallinen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra

Lisätiedot

käytön tehostaminen Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384

käytön tehostaminen Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne, VTT Veikko Ahponen, VTT Liisa Sillanpää, TTS Työtehoseuran julkaisuja 384 Kotitalouksien ja toimistotilojen laitesähkön käytön tehostaminen Electricity saving possibilities in household and office appliances including lighting Anne Korhonen, TTS Hannu Pihala, VTT Aulis Ranne,

Lisätiedot

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti

PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti Eija Mäntymäki PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2009 Tekijä Eija Mäntymäki Koulutusohjelma

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE)

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE) LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO Rakennukset (RA) RA 01 YM Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle 2003, 2008, 2010 ja 2012 3 RA 02 YM Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle

Lisätiedot

Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014

Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014 Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014 2 / 20 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä koekäytöstä... 3 1. Toteutus... 4 1.1.Tavoite...

Lisätiedot

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09756-10 AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Joel Seppälä Helen Sähköverkko

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 5 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

TEM raportteja 28/2013

TEM raportteja 28/2013 TEM raportteja 28/2013 Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa Pöyry Management Consulting Oy Energiaosasto Raportti 5.7.2013 LOPPURAPORTTI 52X116181 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ,

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA Matias Kosunen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot