ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista"

Transkriptio

1 ENEGIATEHOKKUUSsopimukset Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista 1

2 Sisällys ENERGIAPALVELUJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehokkuustoimenpiteet Toteutetut toimenpiteet ja säästö Säästövaikutus energialajeittain Käyttötekniset ja tekniset toimenpiteet Tulevaisuuden säästöpotentiaali Säästötavoitteet Liittyjien säästötavoitteet ja toteutuma Kustannussäästöt Kustannussäästöt ja toimenpiteiden takaisinmaksuajat Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut 2

3 Johdanto Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus energian tehokkaasta käytöstä. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa sekä valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut EU:n energiatehokkuusvelvoitteet. Tähän kalvosarjaan on koottu yhteenveto energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoimista keskeisistä tuloksista energiatehokkuussopimuskauden ensimmäiseltä vuodelta

4 Liittymistilanne Liittyneiden määrä 4

5 Liittyneiden määrä ENERGIAPALVELUIJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Toimenpideohjelman kattavuustavoite on saavutettu. Toimenpideohjelman kattavuustavoite on 80 % loppuasiakkaille siirretystä sähköstä, loppuasiakkaille myydystä sähköstä ja loppuasiakkaille myydystä kaukolämmöstä. Syyskuussa 2018: kattavuus sähkönjakelusta 90 % kattavuus sähkönmyynnistä 85 % kattavuus kaukolämmön jakelusta ja myynnistä 84 % liittynyt 70 yritystä ja 112 toimipaikkaa. 40 on sähkönjakelun, 30 sähkön myynnin ja 42 kaukolämmön toimipaikkoja 99 % energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista raportoi vuotta 2017 koskevat tietonsa. Käytännössä yksi toimipaikka, jätti tiedot raportoimatta. Energiapalvelujen toimenpideohjelman edellisen ja nykyisen kauden liittyjämääriä ei pysty vertaamaan suoraan toisiinsa, koska osa yrityksistä, joilla on ollut edellisellä kaudella useampi sopimus, ovat liittyneet nykyiselle kaudella yhdellä sopimuksella. 5

6 Energiatehokkuustoimenpiteet Toteutetut toimenpiteet ja säästö Säästövaikutus energialajeittain Käyttötekniset ja tekniset toimenpiteet Tulevaisuuden säästöpotentiaali 6

7 Energiatehokkuustoimenpiteet TOTEUTETUT TOIMENPITEET ENERGIANSÄÄSTÖ INVESTOINNIT Toteutusvuosi lkm Energiansäästö Investoinnit Sähkö Lämpö Polttoaineet Yhteensä kpl GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a M YHTEENSÄ ,8 29 6,5 Kaukolämpö 97 0,8 12 1,7 15 3,8 Sähkönjakelu ,4 0, ,5 Sähkönmyynti 10 0,3 0,5 0,08 0,9 0,3 Raportoitujen säästöjen määrä on hieman vähentynyt edelliseen sopimuskauteen verrattuna Toisaalta toteutettujen toimenpiteiden määrä on kasvanut selvästi edellisen sopimuskauden keskimääräiseen tasoon verrattuna, mikä kertoo siitä että aktiivinen energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttaminen on edelleen jatkunut sopimusyrityksissä. Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset raportoivat vuonna 2017 toteuttaneensa 246 energiatehokkuustoimenpidettä. Näiden toimenpiteiden säästöiksi raportoitiin yhteensä 29 GWh/a ja investoinneiksi 6,5 miljoonaa euroa. o Toimenpiteiden määrä vuonna 2017 oli kasvanut edelliseen sopimuskauteen verrattuna, jolloin keskimäärin toteutettiin 186 toimenpidettä (68 250) vuodessa. o Vuonna 2017 toteutetuilla toimenpiteillä saavutettu säästö oli melkein puolet (47 %) pienempi kuin keskimäärin edellisellä sopimuskaudella toteutunut vuotuinen uusi säästö 55 GWh (19 98 GWh/a). o Investoinnit energiatehokkuustoimenpiteiden toteutukseen olivat pienemmät kuin keskimäärin edellisellä sopimuskaudella, jolloin investoinnit olivat keskimäärin 15 miljoonaa euroa vuodessa (7,6 31 M /a). Myös edellisen sopimuskauden alussa raportoitiin keskimääristä vähemmän säästöjä (2008: 50 GWh/a ja GWh/a). Täten vuoden 2017 säästöt ja erityisesti toteutettujen toimenpiteiden korkea määrä ovat lupaavia ja antavat viiteitä siitä, että raportoitujen säästöjen määrä tulee kasvamaan sopimuskauden aikana. 7

8 Säästövaikutuksen jakautuminen energialajeittain SÄHKÖ LÄMPÖ POLTTOAINEET Lämpö 47 % Polttoaineet 6 % Sähkö 47 % Raportoiduista säästöistä reilu puolet oli lämmön ja polttoaineiden säästöjä ja vajaa puolet sähkönsäästöjä. Säästöjen jakauma energialajeittain eroaa hieman edellisellä sopimuskaudella ( ) energiapalvelujen toimenpideohjelmassa raportoiduista säästöistä. Kaudella keskimäärin 58 % toteutetuista säästöistä oli sähkönsäästöjä ja 42 % lämmön- ja polttoaineidensäästöjä. Vuonna 2017 toteutettujen toimenpiteiden säästöistä: o 47 % on sähkönsäästöjä o 53 % lämmön ja polttoaineiden säästöjä. Säästöjen jakauma energialajeittain eroaa edellisellä sopimuskaudella ( ) energiapalvelujen toimenpideohjelmassa raportoiduista säästöistä. o Kaudella keskimäärin 58 % toteutetuista säästöistä oli sähkönsäästöjä ja 42 % lämmön ja polttoaineiden säästöjä. 8

9 Käyttötekniset ja tekniset toimenpiteet ENERGIANSÄÄSTÖ 29 GWh/a TOIMENPITEIDEN LUKUMÄÄRÄ 246 kpl Käyttötekninen 14 % Käyttötekninen 6 % Tekninen 86 % Tekninen 94 % Toteutetut toimenpiteet pitää raportoidessa luokitella käyttöteknisiksi tai teknisiksi toimenpiteiksi. o o Käyttötekniset toimenpiteet (KTEK) ovat tyypillisesti ilman investointeja toteutettuja asetusarvo- ja käyttöaikamuutoksia. Näiden toimenpiteiden säästöjen elinikä on lyhyt (oletuksena 5 vuotta) tai ainakaan varmuus niillä saavutettavan energiansäästön pysyvyydestä ei ulotu kovin pitkälle. Tekniset toimenpiteet (TEK) ovat järjestelmä- ja laiteinvestointeja ja niillä saavutettavilla säästöillä on pääsääntöisesti huomattavasti pidempi vaikutusaika kuin käyttöteknisillä toimenpiteillä, koska laitteiden tekninen käyttöikä on tyypillisesti pidempi. Vuonna 2017 toteutetut toimenpiteet: o o 94 % oli teknisiä ja 6 % käyttöteknisiä säästöistä 86 % oli toteutettu teknisillä toimenpiteillä ja 14 % käyttöteknisillä toimenpiteillä. 9

10 Tulevaisuuden säästöpotentiaali PÄÄTETYT HARKITUT 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 SÄÄSTÖPOTENTIAALI 2,7 GWh/a Päätetty toteuttaa tulevaisuudessa GWh/a 15 toimenpidettä on päätetty (P) toteuttaa tulevaisuudessa (vuosina ). Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus on 2,7 GWh/a. 21 toimenpiteen toteutusta tulevaisuudessa harkitaan (H). Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus on 2,3 GWh/a. Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset ovat raportoineet myös toimenpiteitä, jotka on päätetty toteuttaa tulevaisuudessa tai joiden toteuttamista tulevaisuudessa harkitaan. o 15 toimenpidettä raportoitiin toteutettavaksi tulevaisuudessa (vuosina ). Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus on 2,7 GWh/a. o Päätettyjen toimenpiteiden säästöt ovat 9,7 % vuonna 2017 toteutettujen toimenpiteiden säästöistä. 21 toimenpiteen toteutusta raportoitiin harkittavan tulevaisuudessa. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu säästövaikutus on 2,3 GWh/a. Toimenpiteille, joiden toteutusta tulevaisuudessa harkitaan, ei tarvitse raportoida toteutusvuotta. 10

11 Säästötavoitteet Liittyjien säästötavoitteet ja toteutuma 11

12 Säästötavoitteen saavuttaminen RAPORTOITUJEN SÄÄSTÖJEN SUHDE LIITTYNEIDEN ASETTAMIIN TAVOITTEISIIN Liittyneiden yhteenlaskettu tavoite Energiansäästö yhteensä Säästötavoitteesta saavutettu GWh/a GWh/a % Sähkö ,5 % Lämpö ja polttoaineet ,5 % Yhteensä ,4 % Tasaisella säästövauhdilla vuosittain tavoitteesta tulisi saavuttaa noin 11 %, eli säästötavoitteesta ollaan hieman jäljessä. Vuoden 2017 säästöt ja erityisesti toteutettujen toimenpiteiden korkea määrä ovat kuitenkin lupaavia ja voidaan olettaa, että raportoitujen säästöjen määrä tulee kasvamaan sopimuskauden aikana. Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten yhteenlaskettu sähkön säästötavoite vuodelle 2025 on 181 GWh/a ja lämmön ja polttoaineiden säästötavoite on 158 GWh/a. Vuonna 2017 toteutetuilla toimenpiteillä sähkön säästötavoitteesta saavutettiin 7,5 % ja lämmön ja polttoaineiden säästötavoitteesta 9,5 %, edellyttäen että toimenpiteiden säästövaikutus on voimassa edelleen vuonna Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneistä yrityksistä 60 % (42/70 kpl) on toteuttanut vuonna 2017 energiatehokkuustoimenpiteitä ainakin jollain toimipaikallaan. Vastaavasti 48 % (54/112 kpl) liittyneistä toimipaikoista on toteuttanut vuonna 2017 energiatehokkuustoimenpiteitä. 12

13 Kustannussäästöt ja takaisinmaksuajat Kustannussäästöt Toimenpiteiden jakaantuminen TMA:n mukaan 13

14 Takaisinmaksuaika - vuotta Takaisinmaksuaika - vuotta Energiansäästö ja toimenpiteet 2017 ENERGIANSÄÄSTÖ 7,5 GWh/a TOIMENPITEIDEN LUKUMÄÄRÄ 50 kpl Yli Yli GWh/a kpl Toteutettujen toimenpiteiden vuotuinen säästö energiakustannuksissa on 0,84 M. Kuvissa on huomioitu vain toimenpiteet, joille on raportoitu takaisinmaksuaika, eli 20 % kaikista (246 kpl) vuonna 2017 toteutetuista toimenpiteistä. Kustannussäästön laskennassa on käytetty sähkön hintana sähkön myynnin ja jakelun toimipaikoilla kolmen edellisen vuoden NordPoolin spot-hintojen keskiarvoa, 32 eur/mwh (ALV 0 %) ja kaukolämmön toimipaikoilla 80 eur/mwh (ALV 0 %). Lämmön ja polttoaineiden hintana on käytetty kaikilla toimipaikoilla 25 eur/mwh (ALV 0 %). Käytetyt energianhinnat ovat osittain muuttuneet siitä, mitä edellisellä sopimuskaudella on käytetty. 14

15 Takaisinmaksuaika - vuotta Takaisinmaksuaika - vuotta Energiansäästö ja investoinnit 2017 ENERGIANSÄÄSTÖ 7,5 GWh/a INVESTOINTI 2,5 M Yli Yli GWh/a 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 M Toteutettujen toimenpiteiden vuotuinen säästö energiakustannuksissa on 0,84 M. Kuvissa on huomioitu vain toimenpiteet, joille on raportoitu takaisinmaksuaika, eli 20 % kaikista (246 kpl) vuonna 2017 toteutetuista toimenpiteistä. Kustannussäästön laskennassa on käytetty sähkön hintana sähkön myynnin ja jakelun toimipaikoilla kolmen edellisen vuoden NordPoolin spot-hintojen keskiarvoa, 32 eur/mwh (ALV 0 %) ja kaukolämmön toimipaikoilla 80 eur/mwh (ALV 0 %). Lämmön ja polttoaineiden hintana on käytetty kaikilla toimipaikoilla 25 eur/mwh (ALV 0 %). Käytetyt energianhinnat ovat osittain muuttuneet siitä, mitä edellisellä sopimuskaudella on käytetty. 15

16 Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut Asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden raportointi Energiatehokkuusneuvonta Energiatehokkuusviestintä Kulutuspalaute ja laskutus Muut energiatehokkuustoimet 16

17 Asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden raportointi TOIMENPITEITÄ RAPORTOINEET LIITTYJÄT Ei 12 % TOIMENPITEITÄ RAPORTOINEET TOIMIPAIKAT Ei 9 % Kyllä 88 % Kyllä 91 % Asiakaspään toimenpiteiden raportointi muuttui uudelle sopimuskaudelle. Uudella sopimuskaudella liittyjät raportoivat erikseen lakisääteisistä velvoitteista ja sopimustoiminnan mukaisista toimenpiteistä. Lisäksi toimenpidetyyppejä, joille toimenpiteitä voi raportoida, päivitettiin. Kaikki liittyjät raportoivat lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät tiedot, mutta 9 liittyjää (15 toimipaikkaa) ei raportoinut sopimustoiminnan mukaisia toimenpiteitä. Uudella sopimuskaudella toimenpiteet luokitellaan: o Energiatehokkuusneuvontaan liittyviin toimenpiteisiin o Energiatehokkuusviestintään liittyviin toimenpiteisiin o Kulutuspalautteeseen ja laskutukseen liittyviin toimenpiteisiin o Muihin energiatehokkuustoimenpiteisiin Seuraavilla kalvoilla on esitetty, kuinka suuri osa toimipaikoista, on raportoinut toteuttaneensa vuonna 2017 ko. luokkiin liittyviä asiakkaille suunnattuja energiatehokkuuspalveluja. 17

18 Energiatehokkuusneuvonta ENERGIATEHOKKUUSNEUVONTAAN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ RAPORTOINEIDEN TOIMIPAIKKOJEN OSUUS Opettajille ja muille kouluttajille suunnattu energiatehokkuustiedotus Muut asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet Muu energiatehokkuusneuvonta Energiatehokkuusneuvontaan liittyvät oppitunnit kouluissa Energiankäytön asiakaskohtainen neuvonta Energiankulutusmittari saatavilla/lainattavissa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Sähkön myynti Sähkön jakelu Kaukolämpö Energiatehokkuusneuvontaan liittyviä toimenpidetyyppejä on muokattu merkittävästi edelliseen sopimuskauteen verrattuna, joten suora vertailu eri sopimuskausien välillä ei ole mahdollista. Asiakaskohtainen energiankäytön neuvonta ja kulutusmittarien lainaus ovat olleet yleisimpiä toimenpiteitä sekä edellisellä sopimuskaudella että uuden sopimuskauden ensimmäisenä raportointivuonna. 18

19 Energiatehokkuusviestintä ENERGIATEHOKKUUSVIESTINTÄÄN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ RAPORTOINEIDEN TOIMIPAIKKOJEN OSUUS Luennot ja seminaarit Energiatehokkuusviestintä yleisötapahtumissa Energiatehokkuusviestintä yhtiön websivuilla Energiatehokkuusviestintä sosiaalisessa mediassa Energiatehokkuusviestintä radiossa Energiatehokkuusviestintä muissa sähköisissä kanavissa Energiatehokkuuspainotuotteita asiakkaille Energiatehokkuusmateriaalin toimittaminen kouluille Energiatehokkuuskilpailut Energiatehokkuudesta kirj. omissa/sidosryhmäjulkaisuissa Energiatehokkuudesta kirjoittaminen muissa lehdissä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sähkön myynti Sähkön jakelu Kaukolämpö Myös energiatehokkuusviestintään liittyviä toimenpidetyyppejä on muokattu uudelle sopimuskaudelle. Edellisellä sopimuskaudella yleisin toimenpide oli internetistä löytyvät energiansäästöön liittyvä materiaali. Uudella sopimuskaudella tähän luokkaan raportoidut toimenpiteet jakautuvat useammalla toimenpidetyypille (websivut, sosiaalinen media, muut sähköiset kanavat). Osin tästä syystä energiatehokkuudesta kirjoittaminen omissa ja/tai sidosryhmien julkaisuissa on sähkön myynnin ja jakelun toimipaikoissa noussut suosituimmaksi energiatehokkuusviestinnän toimenpiteeksi. 19

20 Kulutuspalaute ja laskutus KULUTUSPALAUTTEESEEN JA LASKUTUKSEEN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ RAPORTOINEIDEN TOIMIPAIKKOJEN OSUUS Tuntitason etäluenta käytössä Kuukasitason etäluenta käytössä Kulutuksen laskenta- & analysointipalveluita yhtiön websivuilla Ennakkoarvio seuraavan vuoden energiankulut. & -kust. Asiakkaiden kulutustietoja toimitetaan kolmansille osapuolille Käyttöraportoinnissa myös muita sähk. kanavia (mobiilisov. yms.) Asiakkaalle lähetetään käyttöraportti useamman kerran vuodessa Asiakkaalla on mahd. valita energian käyttöä ohjaava hinnoittelu Asiakkaalla mahdollisuus seurata omaa kulutusta sähköisesti Asiakkaalla mahdollisuus seurata kulutustaan reaaliaikaisesti Asiakkaalla käytössä energian käyttöä ohjaava hinnoittelu Asiakas seuraa omaa kulutustaan sähköisessä palvelussa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sähkön myynti Sähkön jakelu Kaukolämpö Kulutuspalautteeseen ja laskutukseen liittyvät lakisääteiset toimenpiteet raportoidaan uudella sopimuskaudella erikseen. Näille lakisääteisille toimenpiteille on ilmoitettu vain, onko lakisääteinen vaatimus täytetty. Kaikki liittyjät ovat raportoineet täyttävänsä lakisääteiset velvoitteet. Osa lakisääteisistä velvoitteista koskee vain esim. sähkön jakelua (kuten velvoite tarjota asiakkaalle mahdollisuus seurata omaa kulutustaan sähköisesti) ja siksi tällaisia toimenpiteitä voi raportoida myös sopimustoimintaan liittyvinä velvoitteina. Vaikka kaikki liittyjät ovat raportoineet täyttävänsä sähkönjakelun velvoitteet tarjota asiakkaille mahdollisuuden seurata omaa kulutusta sähköisesti, on osa sähkönjakelun toimipaikoista lisäksi raportoinut toimenpiteen uudestaan sopimustoimintaan liittyvänä toimenpiteenä. Toimenpidetyyppien muuttuminen ja raportoinnin jakaminen lakisääteisiin ja sopimustoimintaan liittyviin velvoitteisiin tekee vertailun edellisen kauden raportointiin haasteelliseksi, mutta kehitystä on nähtävissä mm. omaa sähkön- ja kaukolämmön kulutusta sähköisessä palvelussa seuraavien asiakkaiden määrässä. 20

21 Muut asiakkaille suunnatut energiatehokkuustoimet MUITA ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEITÄ RAPORTOINEIDEN TOIMIPAIKKOJEN OSUUS Muu innovatiivinen tuote/palvelu Kysyntäjouston edistäminen ja muut ohjauspalvelut Kehityshankkeet asiakkaiden kanssa Henkilökohtainen lämmitysjärjestelmän käytön opastus Energiatehokkuustuotteiden myynti/markkinointi Energiatehokkuusinvestointien rahoituspalvelu Energiakatselmukset ja analyysit Kaukolämpölaitteiden käytön koulutus Kaukolämpölaitteiden katselmukset Kaukolämpölaitteiden huolto Kaukolämmityksen suunnittelupalvelu 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Sähkön myynti Sähkön jakelu Kaukolämpö Kaukolämpölaitteiden katselmuksia on vuonna 2017 toteutettu selvästi enemmän kuin edellisellä sopimuskaudella keskimäärin. Sähkön myynnin osalta yleisin toimenpide on edelleen energiatehokkuustuotteiden myynti/markkinointi, jota on vuonna 2017 raportoinut tehneessä selvästi useampi toimipaikka kuin edellisellä sopimuskaudella. Sähkön jakelun osalta toimipaikat ovat raportoineet useimmin toimenpiteitä, jotka luokitellaan muiksi innovatiivisiksi tuotteiksi/palveluiksi. Tähän luokkaan on raportoitu monenlaisia eri palveluita mm. erilaisia älyratkaisuja. 21

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma ENEGIATEHOKKUUSsopimukset 2017 2025 Autoalan toimenpideohjelma 1 Sisällys AUTOALAN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden energiankäyttö Energiatehokkuustoimenpiteet

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

TETS Vuosiraportointi 2013

TETS Vuosiraportointi 2013 TETS Vuosiraportointi 2013 Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet 23.4.2015 Harri Heinaro, Motiva Oy Säästötoimenpiteiden määrä Toimenpide Säästetty energia Investointi Yht sähkö+ lkm Sähkö GWh/a Lämpö+pa

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2016 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

VAETS Vuosiraportointi

VAETS Vuosiraportointi VAETS Vuosiraportointi Yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Harri Heinaro, Motiva Oy Säästöjen tilanne vuoden 2014 alussa Vuoden 2014 alussa raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivien voimassa oleva

Lisätiedot

KETS yhdyshenkilöpäivät. Raportointi. Saara Elväs

KETS yhdyshenkilöpäivät. Raportointi. Saara Elväs KETS yhdyshenkilöpäivät 2018 Raportointi Saara Elväs Sisältö Kuntien energiatehokkuussopimuksen raportointi Palautetieto Tulokset 2017 tietojen raportoinnista (2018) Vuoden 2018 tietojen raportointi (2019)

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Vukra-asuntyhteisöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2015 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Timitilakiinteistöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2014 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2013 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2015 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Autoalan toimenpideohjelman vuosiraportti

Autoalan toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Autoalan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2014 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2016 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 7 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2010 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 6 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Teollisuuden säästöpotentiaalit Säästöpotentiaalit - Pk-teollisuus 1

Teollisuuden säästöpotentiaalit Säästöpotentiaalit - Pk-teollisuus 1 Teollisuuden säästöpotentiaalit 2011-2016 2017 Säästöpotentiaalit - Pk-teollisuus 1 Säästöpotentiaali 2011-2016 Pk-teollisuus, alle 10 GWh/a (54 kohdetta) Nykyinen kulutus TEOLLISUUS, Energiankäyttö

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2012 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2013 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 7 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2009 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 6 1.2 Toimenpiteiden raportointi

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2012 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2010 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Vuoden 2010 raportoinnin tuloksia

Vuoden 2010 raportoinnin tuloksia Vuoden 2010 raportoinnin tuloksia, Energiateollisuus ry Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Finlandia-talo, 14.12.2011 Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimus osana lainsäädäntöä EP-TOPO

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2008 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 1.2 Toimenpiteiden raportointi

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 29 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2016 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Taustat Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2011 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2015 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot