VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (18)"

Transkriptio

1 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti uuden seurakuntaneuvoston jäsenet ja erityisesti ensimmäistä toimikauttaan aloittavat jäsenet tervetulleiksi. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seurakuntaneuvoston jäsenet esittäytyivät, minkä jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävänäolo ja siitä ilmoittaminen Seurakuntaneuvoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6. pykälän mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Käytetyn vuorojärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina ovat Ilkka Garaisi ja Anniina Halonen. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Garaisi ja Anniina Halonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Garaisi ja Anniina Halonen. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys.

2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 5 Seurakuntaneuvoston ohjesääntö Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston uudistetun ohjesäännön seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti ohjesäännön Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 11. pykälän mukaan seurakuntaneuvosto määrää erikseen, miten johtokuntien ja alueneuvostojen sekä viranhaltijoiden päätökset saatetaan seurakuntaneuvoston tietoon. Edellisen seurakuntaneuvoston aikana oli voimassa käytäntö, jonka mukaan johtokuntien ja alueneuvostojen pöytäkirjat sekä kirkkoherran päätökset tuotiin jälkikäteen seurakuntaneuvostolle ja merkittiin tiedoksi, ellei niissä ollut huomautettavaa. Kirkkoherran päätökset saatettiin lisäksi seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan tietoon seitsemän päivän kuluessa päätöksestä. Seurakuntaneuvosto tutustuu seurakuntaneuvoston uudistettuun ohjesääntöön ja päättää jatkaa käytäntöä, jonka mukaan johtokuntien ja alueneuvostojen pöytäkirjojen jäljennökset toimitetaan johtosääntöjen mukaisesti seurakuntaneuvostolle seitsemän päivän kuluessa kokouksesta ja kirkkoherran päätökset toimitetaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalle seitsemän päivän kuluessa päätöksestä. Seurakuntaneuvostolle ko. pöytäkirjat ja päätökset tuodaan aina seuraavaan kokoukseen ilmoitusasioina merkittäväksi tiedoksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

3 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 6 Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi Kirkkojärjestyksen 10. luvun 12. pykälän mukaan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen. Seurakuntaneuvosto suorittaa varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Olli Aution vuosiksi Olli Autio kiitti seurakuntaneuvostoa luottamuksesta.

4 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 7 Seurakuntaneuvoston kokoukset Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 1. pykälän mukaan seurakuntaneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Seurakuntaneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikojensa suunnitelman. Seurakuntaneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään alustavan suunnitelman mukaan vuonna 2015 seuraavasti: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Vaasanpuistikko 3 E:n V kerroksen kokoushuoneessa. Seurakuntaneuvosto vahvistaa kokousaikojensa suunnitelman ja päättää kokousten alkamisajan. Seurakuntaneuvosto vahvisti kokousaikojensa suunnitelman ja päätti kokousten alkamisajaksi klo 18.

5 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 8 Johtokuntien jäsenten vaali vuosiksi Vaasan suomalaisessa seurakunnassa on diakoniatyön johtokunta, julistustyön johtokunta ja kasvatustyön johtokunta. Johtokuntien johtosääntöjen mukaan seurakuntaneuvosto valitsee johtokuntiin toimikaudekseen puheenjohtajan ja seitsemän muuta jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan lisäksi johtokuntiin edustajat. Kirkkolain 23. luvun 8. pykälän mukaan kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Seurakuntaneuvosto suorittaa diakoniatyön johtokunnan, julistustyön johtokunnan ja kasvatustyön johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosiksi Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti diakoniatyön johtokuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan vuosiksi : Jäsenet Erkki Teppo, puheenjohtaja Jukka Bergström Lauri Karppi Tarja Kettunen Tiina Mäki Sami Mäntylä Sonja Sulkakoski Aino Vainionpää Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Ahonpää Seppo Öhman Raimo Mäenpää Seija Lähdemäki Seija Koski Tapio Verronen Tuija Kuivinen Merja Piipponen Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti keskuudestaan edustajaksi diakoniatyön johtokuntaan Mauri JV. Öljymäen. Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti julistustyön johtokuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan vuosiksi : Jäsenet Kai Niemelä, puheenjohtaja Saija Alanko Miika Häkkinen Helena Kaunismäki Matias Kvist Tarja Launonen Tuula Leinonen Markku Saari Henkilökohtaiset varajäsenet Thomas Rose Pirita Hakomäki Jari Nieminen Anniina Halonen Janne Heinua Kaija Ristamäki Pirkko Tammi Markku Ahonpää Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti keskuudestaan edustajaksi julistustyön johtokuntaan Juha Silanderin.

6 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti kasvatustyön johtokuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan vuosiksi : Jäsenet Kari Uusikylä, puheenjohtaja Oili Airaksinen-Rajala Anniina Halonen Arja Höykinpuro Raija Kalamo Jari Nieminen Olli Penttilä Harry Swanljung Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Virkkilä Hanna Vainionpää Tarja Launonen Anu Salmela Riitta Pääjärvi-Myllyaho Sami Mäntylä Miika Häkkinen Pekka Perälä Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti keskuudestaan edustajaksi kasvatustyön johtokuntaan Kai Niemelän.

7 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 9 Alueneuvostojen jäsenten vaali vuosiksi Vaasan suomalaisen seurakunnan hyväksytyn alueneuvoston johtosäännön mukaan Vaasan suomalainen seurakunta tekee työtään alueilla, joita ovat Huutoniemen Ristinummen alue, Keskikaupungin alue ja Palosaaren Gerbyn alue. Alueneuvoston johtosäännön mukaan seurakuntaneuvosto valitsee alueneuvostoihin toimikaudekseen kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Alueneuvoston puheenjohtajana toimii vastaava aluepappi. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan lisäksi alueneuvostoihin edustajat. Kirkkolain 23. luvun 8. pykälän mukaan kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Seurakuntaneuvosto suorittaa Huutoniemen Ristinummen alueneuvoston, Keskikaupungin alueneuvoston ja Palosaaren Gerbyn alueneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosiksi Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti Huutoniemen Ristinummen alueneuvostoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi : Jäsenet Jukka Bergström Heli Huhta Pauli Karhu Tuija Kuivinen Veera Linna Niina Mäkinen Salme Mänty Seppo Öhman Henkilökohtaiset varajäsenet Alpo Aronen Anniina Halonen Markku Saari Helena Kaunismäki Salme Karhu Risto Rintamäki Kaija Knuuttila Ilmari Loppi Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti keskuudestaan edustajaksi Huutoniemen Ristinummen alueneuvostoon Helle Pellisen. Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti Keskikaupungin alueneuvostoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi : Jäsenet Ilkka Garaisi Matti Kannelmaa Seija Koski Maija-Liisa Mäenpää Olli Penttilä Pirkko Riipinen Jaakko Vaaramo Hanna Vainionpää Henkilökohtaiset varajäsenet Asko Viitanen Eeli Marttunen Saija Alanko Hannele Alanko-Rintala Kari Haverinen Seija Lähdemäki Eero Kallio Virva Hirvi-Nevala Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti keskuudestaan edustajaksi Keskikaupungin alueneuvostoon Arja Höykinpuron.

8 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti Palosaaren Gerbyn alueneuvostoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi : Jäsenet Tuula Harjunpää Mirja Kiviniemi Antti Koski Ulla Kukko Kaarlo Lepistö Helle Pellinen Mauri JV. Öljymäki Mauri Österlund Henkilökohtaiset varajäsenet Riitta Pääjärvi-Myllyaho Raija Kalamo Raimo Flykt Ilari Ristolainen Thomas Rose Oili Airaksinen-Rajala Jari Nieminen Tiina Mäki Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti keskuudestaan edustajaksi Palosaaren Gerbyn alueneuvostoon Pekka Räisäsen.

9 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 10 Strategisen johtoryhmän jäsenten vaali vuosiksi Seurakunnan suunnittelua ja johtamista tukee strateginen johtoryhmä, jonka muodostavat kirkkoherra, kaksi seurakuntaneuvoston nimeämää luottamushenkilöä ja kaksi operatiivisen johtoryhmän nimeämää työntekijäedustajaa. Ulkopuolisena kutsuttuna sihteerinä toimii hallintosihteeri. Strategisen johtoryhmän tehtävänä on seurakunnan strategisten päätösten valmistelu, aluestrategioiden koordinointi, resurssipäätösten valmistelu ja tuloksellisuuden arviointiin liittyvät asiat sekä muut seurakuntaneuvoston sille asettamat strategiset valmistelutehtävät. Kirkkolain 23. luvun 8. pykälän mukaan kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Seurakuntaneuvosto valitsee strategiseen johtoryhmään kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti strategiseen johtoryhmään seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi : Jäsenet Olli Autio Merja Piipponen Henkilökohtaiset varajäsenet Tuulikki Kouhi Erkki Teppo

10 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 11 Isonkyrön rovastikunnan rovastikuntaneuvoston jäsenten vaali vuosiksi Isonkyrön rovastikunnan muodostavat Isonkyrön seurakunta, Laihian seurakunta, Mustasaaren suomalainen seurakunta, Vaasan suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta. Rovastikuntaneuvosto toimii rovastikunnallisen toiminnan yhteisjohtokuntana yleensä lääninrovastin seurakunnassa. Lääninrovasti on rovastikuntaneuvoston itseoikeutettu jäsen ja sen puheenjohtaja. Rovastikuntaneuvostoon valitaan jokaisesta Isonkyrön rovastikunnan seurakunnasta yksi jäsen. Vaasan suomalaisesta seurakunnasta valitaan koon perusteella kolme jäsentä. Samalla valitaan kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Valinnan suorittavat seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvosto. Seurakuntien kirkkoherroilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolooikeus. Rovastikuntaneuvoston toimikausi kestää kerrallaan neljä vuotta. Uusi rovastikuntaneuvosto valitaan aina seurakuntavaaleja seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Seurakuntaneuvosto valitsee rovastikuntaneuvostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Seurakuntaneuvosto päätti valita yksimielisesti rovastikuntaneuvostoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi : Jäsenet Tuulikki Kouhi Juha Silander Erkki Teppo Henkilökohtaiset varajäsenet Marjo Hurtig Mauri JV. Öljymäki Merja Piipponen

11 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 12 Nimenkirjoitusoikeus Vaasan suomalaisessa seurakunnassa Kirkkolain 7. luvun 7. pykälän mukaan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta. Kirkkojärjestyksen 7. luvun 7. pykälän mukaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Nimenkirjoitusoikeuden määrittäminen antaa ulkopuoliselle tiedon siitä, keiden nimenkirjoittaminen sitoo sitä yhteisöä, jonka nimissä sopimus tai vastaava asiakirja allekirjoitetaan. Yhteisön nimenkirjoittaja on aina vastuussa siitä, että asianomaiset päätökset asiassa on tehty ja että hänellä on valtuudet kussakin tilanteessa yhteisön nimenkirjoittamiseen. Joistakin erityisistä sopimuksista voidaan luonnollisesti tehdä sopimusta hyväksyttäessä erillinen päätös, jossa todetaan sopimuksen allekirjoittajat. Kirkkoherran sijaiseksi määrätty pappi on aina kirkkoherra täysin toimintavaltuuksin, kun hän hoitaa tehtävää. Häntä ei tarvitse erikseen mainita. Seurakuntaneuvosto päättää, että Vaasan suomalaisen seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla yksin tai seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalla ja hallintosihteerillä yhdessä. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

12 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 13 Isonkyrön rovastikunnan yhteistoiminnan vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen Isonkyrön rovastikunnan rovastikuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan Isonkyrön rovastikunnan yhteistoiminnan vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman ja päätti lähettää sen Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi. Talousarvion perustana ovat seurakuntien rovastikuntarahastoon maksama maksu, joka on 0,07 euroa/läsnäoleva seurakuntalainen, sekä rovastikunnan seurakunnissa kannetut kolehdit. Rovastikuntaneuvoston johtosäännön mukaan rovastikuntaneuvoston tehtävänä on laatia vuosittain määräaikaan mennessä rovastikunnallisen yhteistoiminnan toiminta- ja taloussuunnitelmat. Rovastikunnallisen yhteistoimintasopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaa lääninrovastin seurakunnan kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto vahvistaa Isonkyrön rovastikunnan yhteistoiminnan toimintaja taloussuunnitelman vuodelle Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

13 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 14 Pastori Eija Kasarin virkavapaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti myöntää istunnossaan Eija Kasarille virkavapaata Vaasan suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastorin virasta ajaksi toisen tehtävän hoitamista varten. Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

14 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 15 Pastori Eva Thölixin viranhoitomääräys Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti määrätä istunnossaan Eva Thölixin hoitamaan Vaasan suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaa ajaksi Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

15 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 16 Vs. seurakuntapastori Eva Thölixin koulutusanomukset Vs. seurakuntapastori Eva Thölix anoo pääsyä pastoraalitutkintoon kuuluviin Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia sekä Työyhteisö ja hallinto -koulutuksiin, jotka järjestää Lapuan hiippakunta. Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia -opintokokonaisuus pidetään ja Haapaniemen hiippakuntakartanossa Kuortaneella, ja sen osanottomaksu on 517 euroa. Työyhteisö ja hallinto -opintokokonaisuus pidetään ja Haapaniemen hiippakuntakartanossa Kuortaneella, ja sen osanottomaksu on 424 euroa. Lisäksi tulevat matkakulut omaa autoa käyttäen. Pastoraalitutkinto on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3 4 vuotta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan vuosien henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelman, jossa vuodeksi 2015 talousarvioon varattu koulutusmääräraha käytettiin lähes kokonaan koulutussuunnitelmaa hyväksyttäessä. Vuoden 2015 koulutussuunnitelmassa Eva Thölixillä ei ole muita koulutuksia, koska hänen virkasuhteensa jatkuminen varmistui vasta koulutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kun työnantaja on myöntänyt viranhaltijalle/työntekijälle anomuksesta virka- tai työvapaata työtehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen, se voi maksaa vapaan ajalta palkkaa osaksi tai kokonaan. Vaasan seurakuntayhtymässä vuonna 2008 käyttöön otettujen ja vuonna 2012 täydennettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaan pastoraalitutkintoon kuuluva koulutus on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellista ammatillisen osaamisen kehittämistä, jota varten myönnetään palkallinen virka- tai työvapaa ja maksetaan kurssimaksu ja matkat. Päivärahoja ei makseta. Seurakuntaneuvosto pitää vs. seurakuntapastori Eva Thölixin pastoraalitutkintoon kuuluvia Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia sekä Työyhteisö ja hallinto -opintokokonaisuuksia työtehtävien hoidon kannalta tarpeellisena ammatillisen osaamisen kehittämisenä ja hyväksyy ne lisäykseksi vuoden 2015 koulutussuunnitelmaan ja Eva Thölix on palkallisella virkavapaalla ja ja sillä edellytyksellä, että hänellä on tuolloin palvelussuhde Vaasan suomalaisessa seurakunnassa. Ko. opintokokonaisuuksien osanottomaksut ja niistä aiheutuvat matkakulut ilman päivärahoja maksetaan ja osalta ja ja osalta sillä edellytyksellä, että hänellä on tuolloin palvelussuhde Vaasan suomalaisessa seurakunnassa. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

16 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 17 Henkilöstöasia

17 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) 18 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 28 31/2014. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A14 A18/2014. Vuoden 2014 talousarvion toteutumavertailu Vaasan suomalaisen seurakunnan III kappalaisen virkaan valittu Outi Klapuri asetetaan virkaansa klo 10 Vaasan kirkossa pidettävässä messussa. Luottamushenkilöiden koulutustilaisuus pidetään klo Koulukatu 28:n seurakuntasalissa. Palosaaren alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Keskikaupungin alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Julistustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Isonkyrön rovastikunnan rovastikuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja Kirkkoherran päätösluettelot , ja Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen. Puheenjohtaja ilmoitti, että pidettävän luottamushenkilöiden koulutuksen lisäksi järjestetään keväällä 2015 seurakuntayhtymän kaikille luottamushenkilöille ja työntekijöille keskusteluja talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta. Hän kertoi myös, että illalla pidetään luottamushenkilöille ja työntekijöille tarkoitettu tilaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä toisiinsa sekä esitellä diakoniatyötä, julistustyötä ja kasvatustyötä. 19 Muut asiat Tuulikki Kouhi toi terveiset Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Matti Wallgrénin läksiäistilaisuudesta, johon hän osallistui ja jossa hän antoi Matti Wallgrénille Paimenten kumarruksen läksiäislahjaksi. Puheenjohtaja kutsui seurakuntaneuvoston jäsenet 60-vuotisjuhlaansa klo Lepikkoon. 20 Muutoksenhakuohjeet Seurakuntaneuvosto antoi muutoksenhakuosoituksen (liite 1). 21 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin Olli Aution pitämään rukoukseen ja yhteiseen lauluun.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 2 (13) 41 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 (17) 22 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Krister Koskela kiitti seurakuntaneuvostoa muistamisesta hänen 60-vuotispäivänään. Puheenjohtaja piti alkuhartauden

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (13) 78 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 121 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 10/2014 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 30.12.2014 klo 18 19.47 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1 Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Paikka Kirkkoherranvirasto Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1 Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Paikka Kirkonkylän seurakuntatalo Läsnä Ala-Rantala Helli Alasaari Antti Allila Leena Halvars Raimo Heikkilä Juha-Matti

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2014 Kirkkoneuvosto 9.1.2014 2. KOKOUSAIKA torstaina 9. päivänä tammikuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2014 Kirkkoneuvosto 9.1.2014 2. KOKOUSAIKA torstaina 9. päivänä tammikuuta 2014 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2014 KOKOUSAIKA torstaina 9. päivänä tammikuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/taukotupa Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184 Kokousaika Torstai 18.12.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1

Kirkkoneuvosto N:o 1/2015 Sivu 1 N:o 1/2015 Sivu 1 Kokousaika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, vpj., poissa Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011. torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen 13.1.2011 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2011 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA torstai 13. päivänä tammikuuta 2010 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015

RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 28.1.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Vahd seurakuntalo (Kanttorilantie 1 Vahto) Kirkkovaltuusto 2015-2018: Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija

Lisätiedot