20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS SÄHKÖPOSTI/ INTERNET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com"

Transkriptio

1 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN HOLLOLA PUH./TEL +358-(0) FAKSI/TELEFAX +358-(0) SÄHKÖPOSTI/ INTERNET VAT No. FI Y-tunnus/Business ID Kotipaikka/Domicile Hollola

2 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET MAAPERÄOLOSUHTEET RAKENNETTAVUUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN MAANRAKENNUSTYÖT KUIVATUS JA ROUTASUOJAUS RADONIN HUOMIOIMINEN...4 LIITTEET 1/20719 Otamonportin asemakaavaluonnos 1:2 000 PIIRUSTUKSET Yleiskartta 1: Tutkimus-/rakennettavuuskartta 1: Leikkauspiirustus, leikkaus A-A 1:500/1: Leikkauspiirustus, leikkaus B-B 1:500/1: Leikkauspiirustus, leikkaus C-C 1:500/1: Leikkauspiirustus, leikkaus D-D 1:500/1: ja 8 Maanäytteiden tutkimustulokset

3 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET 2 MAAPERÄOLOSUHTEET Sysmän kunnan toimeksiannosta olemme tehneet rakennettavuusselvityksen Otamossa tutkimus-/rakennettavuuskarttaan rajatulla maaalueella. Tutkimuskohteen sijainti näkyy yleiskartalla piir.nro Maaperäolosuhteiden selvittämiseksi alueella tehtiin seuraavat maastotyöt: painokairauksia yhdeksässä tutkimuspisteessä tärykairaus yhdessä tutkimuspisteessä maanäytteiden otto pisteistä P1, P6, P7 ja P8 pohjavesipinnan mittaus pisteissä P2, P7 ja P8 ja Ala- Vehkajärven vesipinnan mittaus kairauspisteet kartoitettiin takymetrillä, lähtöpisteinä monikulmiopisteet nrot 81 j 82. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty tutkimus-/rakennettavuuskartalla piir.nro ja kairaustulokset leikkauspiirustuksilla piir.nrot Maanäytteiden tutkimustulokset näkyvät lomakkeilla nrot ja 8. Tutkimusalue on suurelta osalta nykyistä peltoa, joka on viljelykäytössä. Mäkialueet ovat metsän peitossa. Maanpinnan korkeus vaihtelee alueella välillä noin Rantaluiska Ala-Vehkajärveen on jyrkkä. Kairauspisteet sijoitettiin pääasiassa mäkialueiden ulkopuolelle, koska mäkialueet arvioitiin jo karttatarkastelun perusteella hyvin kantaviksi. Kairauspisteenä P10 esiintyi lohkareita ja kairaus kiilautui 1,3 m syvyydessä.

4 Havaintopiste Muualla kairausten mukaan maan pintaa peittää noin 0,2-0,3 m paksu humuspitoinen maakerros, jonka alapuolella on 0,8-2,7 m paksu, pääasiassa keskitiivis ja tiivis maakerros. Kerros sisältää silttiä, savista silttiä ja silttistä hiekkaa. Kairauspisteissä P3, P5, P6 ja P9 em. maakerrosten alla oli 0-0,9 m paksu tiivis moreenikerros ja tutkimusten perusteella arvioitu kalliopinta. Kairauspisteissä P1, P2 ja P4 em. maakerrosten alla oli 0,9-5 m paksu löyhä silttikerros, jonka alla on 0,5-0,8 m paksu tiivis moreenikerros. Kairauspisteet P7 ja P8 sijoitettiin maastossa oleviin notkelmiin. Humuskerroksen alapuolella havaittiin 2,4-4,9 m paksu sitkeä tai pehmeä savikerros ja edelleen alempana 0,2-1,8 m paksu tiivis moreenikerros ja sen alla tutkimusten perusteella arvioitu kalliopinta. Kairaussyvyydet vaihtelivat 1,0-7,7 m ja kairaukset päättyivät pääasiassa kiveen tai kallioon tai kiilautuivat kivien väliin tiiviissä moreenissa. Kairauspisteistä P1, P6, P7 ja P8 otetut maanäytteet olivat silttistä hiekkaa, silttiä ja laihaa savea. Näytteiden vesipitoisuudet vaihtelivat välillä 10,3-40,1 % ja kaikki näytteet olivat routivia. Pohjavesipinta havaittiin kairauspisteisiin asennetuista väliaikaisista havaintoputkista (Ø 16 M) seuraavasti: Vesipinnan etäisyys maanpinnasta (m) Vesipinnan korkeustaso Havaintopäivä P2 0,54 +82, P7 2,1 +84, P8 0, RAKENNETTAVUUS Pohjavesi ei ollut paineellista havaintopisteissä. Kairauspisteiden P7 ja P8 maastosyvänteet olivat tutkimusaikana kuivia. Ala-Vehkajärven vesipinta oli tasolla Asemakaavaluonnoksessa (liite 1/20719) esitetty kaava-alueen ja pohjaveden imeytyskentän välinen suojaetäisyys vaikutti hyvältä. Mikäli väliin lisätään tontteja, tulevat ne liian lähelle imeytyskenttää. Tutkittu alue on jaettu rakennettavuudeltaan neljään alueeseen, jotka on esitetty tutkimus-/rakennettavuuskartalla piir.nro Alueiden väliset rajat ovat suuntaa-antavia ja alueiden rakennettavuus edustaa kunkin alueen keskimääräisiä olosuhteita.

5 Alue 1 Alueella on 0,8-2,8 m paksu kerros keskitiivistä ja tiivistä silttiä, savista silttiä ja silttistä hiekkaa. Alueella voidaan rakentaa 1-2 kerroksisia pientaloja maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus on 200 kn/m². Lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. Alue 1A Alueen mäkien lakialueilla esiintyy louhikoita tai yksittäisiä irtolohkareita. Irtomaa on tiivistä moreenia ja savista silttiä. Alueelle voidaan rakentaa 1-2 kerroksisia pientaloja maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus on 200 kn/m². Lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. Alue 2 Alueella on 1,2-2,2 m paksu kerros keskitiivistä ja tiivistä silttiä, savista silttiä ja silttistä hiekkaa, jonka alapuolella on 0,8-5 m paksu löyhä silttikerros. Alueelle voidaan rakentaa 1-2 kerroksisia pientaloja maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus on 100 kn/m². Lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. Alue 3 Alueella esiintyy löyhiä tai pehmeitä savikerroksia. Alueella on nykyisiä kuivatusojia ja maastosyvänteitä. Kuivatusojia tarvitaan alueen rakentamisen jälkeen pintavesien pois johtamiseen alueelta. Maastosyvänteeseen (P8) voi rakentaa esim. pintavesien keräilyaltaan, josta vedet voidaan johtaa ylivuotopadon kautta nykyistä kunnostettavaa laskuojaa (ja putkea) pitkin Ala-Vehkajärveen. Aluetta ei suositella rakennusten sijaintialueeksi. 4 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 MAANRAKENNUSTYÖT Alueilla 1, 1A ja 2 kadut ja putkilinjat voidaan perustaa normaalisti. Soratäyttökuoren alle asennetaan suodatinkangas, käyttöluokka N3. Alueelle 3 ei suositella kunnallistekniikan rakentamista. Rakennusten ja maarakenteiden alta on poistettava humus ja löyhät pintamaakerrokset ennen perustamista. Pintaveden pääsy kaivantoihin on estettävä ja tarvittaessa poistettava häiriintynyt maa-aines kaivannoista. Mahdollinen vesi pumpataan pois kaivannoista uppopumpuilla. Alueilla 1, 1A ja 2 kaivantojen luiskakaltevuus voi vaihdella kaivannon syvyyden mukaan seuraavasti: 2,0 m = 5:1, 2,5 m = 3:1 ja 3,0 m = 2:1.

6 Täyttötyöt on tehtävä huolellisesti kerroksittain tiivistäen asianomaisista kelvollisista materiaaleista. Maarakennustöissä on noudatettava julkaisun RIL , Talonrakennuksen maarakenteet -ohjeita. 6 KUIVATUS JA ROUTASUOJAUS 7 RADONIN HUOMIOIMINEN Rakennukset sekä katujen ja pihojen rakennekerrokset tulee salaojittaa alueilla 1, 1A ja 2 maaperän huonon vedenläpäisevyyden vuoksi. Maaperä on routivaa, joten perustukset on routasuojattava, mikäli perustamissyvyys jää routarajan yläpuolelle. Alueilla 1, 1A ja 2 rakennuksiin tulee suunnitella lattianalainen radonputkisto poistoputkineen. Hollolassa 6. päivänä marraskuuta 2006 INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO RISTOLA OY Petri Juhola osastopäällikkö, TkL Hannu Kilponen projektipäällikkö, RI

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 Laatijat FM Oscar Lindfors Hyväksyjä RI Markku Lehikoinen

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe

RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe 22.03.2011 Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus Ruskatie 1 92140 Pattijoki RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe SaL, EiN 22.03.2011 SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe SKANSKA Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Puhelin 020 755 611 Fax 020 755 6206 www.ramboll.fi SKANSKA, PERHELÄ, JÄRVENPÄÄ. POHJATUTKIMUS

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Rakennettavuusselvitys 1. Tilaaja: Turun kaupunki 2. Kohde: Suunniteltu uusi kaava-alue asuinrakentamista varten 3. Lähtötiedot:

Lisätiedot

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012 TYÖ 394-7001 1 (7) ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Versio A Korvaa version 28.02.2012 Sisältö: Jakelu: 7s+liitteet TYÖ 394-7001 2 (7) 1. YLEISTÄ Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimeksi annosta

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pohjarakenteiden suunnittelu

Pohjarakenteiden suunnittelu Eero Slunga, emeritusprofessori Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto eero.slunga@hut.fi 1 Yleistä Pohjarakennusohjeiden [1] mukaan pohjarakenteet ovat pysyviä rakennusten ja

Lisätiedot

TORIN ALLE SUUNNITELTA- VAN MAANALAISEN PYSÄ- KÖINNIN GEOTEKNIIKASTA

TORIN ALLE SUUNNITELTA- VAN MAANALAISEN PYSÄ- KÖINNIN GEOTEKNIIKASTA Vastaanottaja Turun Kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.2.2012(täyd 3.4.2012) Turun kaupunki, Ympäristö- ja Kaavoitusvirasto TORIN ALLE SUUNNITELTA- VAN MAANALAISEN PYSÄ- KÖINNIN GEOTEKNIIKASTA

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola LIITE 2 Hämeenlinna, Vanaja-Kantola Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola 1.1 Alueella tehdyt tutkimukset ja selvitykset 1.2 Suunnittelualueen ympäristö ja nykytila 1.2.1 Sijainti 1.2.2 Käyttöhistoria 1.2.3

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 1 16X155867 11.10.2013 TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 2 Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 KOHDE... 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot

5 Kaivonpaikkatutkimukset

5 Kaivonpaikkatutkimukset 5 Kaivonpaikkatutkimukset 5.1 Yleistä Pohjavettä saadaan maaperästä tai kalliosta. Parhaat mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden saantiin on hiekka- ja soraesiintymissä. Moreenialueilta saadaan myös

Lisätiedot