Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki"

Transkriptio

1 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen ja valtakunnallisesti yhtenevät Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Kielikoe Oppimisvalmiuksia mittaava koe Tiedotus- ja kuulemistilaisuus II Yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki

2 Opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämisen tavoitteet Yhdenmukaistaa pääsy- ja soveltuvuuskokeita valintaryhmien avulla ammatillisessa peruskoulutuksessa Laatia valtakunnallisesti yhtenäinen kielikoe Laatia opiskeluvalmiuksia mittaava koe niitä hakijoita varten, jotka valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteella

3 Valtakunnallisesti yhtenevät kokeet ja niiden tehtävät Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 1-10 lisäpistettä Kielikoe Hyväksytty ja hylätty Oppimisvalmiuksia mittaava koe Harkinnanvaraisen valinnan tuki Valintaryhmäkohtaisesti eduksi katsottavat valmiudet Opetuskielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito Koulutustarve ja oppimisedellytykset Koulutuksen järjestäjän päätös järjestää tai olla järjestämättä Hakijan äidinkieli muu kuin opetuskieli, eikä A 4/2013 mukaisia osoituksia kielitaidosta Hakijan oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

4 Lähtökohtia ja toteutus Koulutustakuu koulutukseen pääsyn turvaaminen Hakijoille sopivien opiskelupaikkojen varmistaminen Hakijoiden tasa-arvo yhdenvertaisuus Valtakunnallinen yhdenmukaisuus Toiminnallinen tehokkuus ja kustannustehokkuus Ohjausryhmä , jatko ad Ehdotukset kokeiden aihioiksi/ toimintamalleiksi ja koulutuksen järjestäjien apuvälineiksi I Kuulemistilaisuus Tiedote II Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Jatkotoimenpiteet

5 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN VALTAKUNNALLINEN YHDENMUKAISTAMINEN Toteuttamisperiaatteet Valintaryhmien ja niiden muodostumisen perustelu Ehdotukset valtakunnallisesti yhteneviksi pääsy- ja soveltuvuus- koeaihioiksi 5

6 Pääsy- ja soveltuvuuskoe aihioiden lähtökohtana laajat valintaryhmät - VAKUVA 2 - hankkeessa laaditaan syksyn 2013 aikana valtakunnalliset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot - Pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden lähtökohtana käytetään pääasiassa useamman perustutkinnon kattavia valintaryhmiä (19). - Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus pilotoida pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioita kevään 2014 yhteishaussa. 6

7 Ehdotukset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihioiden osioiksi (5 kpl) 1. Tarvittavat järjestelyt 2. Mitattavat asiat 3. Arviointikriteerit 4. Mittausmenetelmät 5. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen rakenne 7

8 Pääsy- ja soveltuvuuskoejärjestelyt - Aikataulu - Kutsumenettely - Esteettömyyden varmistamiseen liittyvät seikat - Pääsykokeiden järjestämiseen liittyvät erityistarpeet valintaryhmittäin 8

9 Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa mitattavat asiat (1) - Määritellään valintaryhmittäin - Perustuvat hakijan kannalta vahvuuksina nähtäviin yleisiin taitoihin, ei ammatilliseen osaamiseen tai asioihin, jotka on arvioitu päättötodistuksessa Mitattavia asioita ovat Aloitteellisuus ja vastuullisuus Systemaattisuus Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 9

10 Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa mitattavat asiat (2) Kädentaidot Tekninen taitavuus Hienomotoriikka Luovuus Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen Eläin- ja luontosuuntautuneisuus Ongelmanratkaisutaito Musikaalisuus Liikunnallisuus 10

11 Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden arviointikriteerit - Arviointikriteerit täsmentävät mitattavaa asiaa toiminnan tasolla - Kuvataan jokaisesta mitattavasta asiasta - Määrittävät hakijan edellytyksiä suhteessa mitattaviin asioihin - Vähimmäiskriteereitä ei ole laadittu - Arvioinnin tulee perustua valtakunnallisesti yhteneviin kriteereihin 11

12 Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa käytettävät mittausmenetelmät - Täsmentyvät arviointikriteerien perusteella - Mittausmenetelmistä laaditaan yleiset kuvaukset valintaryhmäkohtaisesti, esim. ryhmä- tilanne, haastattelu tai rakentamistehtävä - Koulutuksen järjestäjä valitsee ja suunnittelee käytettävän kokeen yksin tai yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa 12

13 Pääsy- ja soveltuvuuskokeen rakenne - Valintaryhmäkohtaisesti kuvataan pääsy- ja soveltuvuuskokeen muodostuminen ja pisteiden jakautuminen - Tukee hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vähentämällä kokeen suorittamispaikkojen välisiä eroja Asetuksen (4/ ) mukaan koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään 13

14 VALTAKUNNALLISESTI YHTENEVÄN KIELIKOKEEN KÄYTTÖÖNOTTO Kielikokeen toteuttamisperiaatteet Ehdotukset valtakunnallisesti yhtenevän kielikokeen toteuttamisesta 14

15 Kielikokeen toteuttamisperiaatteita (1) - Kielikokeeseen ei kutsuta ja opetuskielen taito katsotaan riittäväksi, jos asetuksessa (4/ ) määritellyistä seitsemästä kriteeristä jokin täyttyy - Kokeiden järjestäminen tulee kaikkien koulutuksen järjestäjien tehtäväksi - Hakija kutsutaan kielikokeeseen ylimmän hakutoiveen mukaisesti - Kielikokeessa mitataan yleiskielen kirjallista ja suullista hallintaa 15

16 Kielikokeen toteuttamisperiaatteita (2) - Koetehtävien aiheet pyritään poimimaan todellisista arkielämän tilanteista - Valtakunnallisesti yhtenevän kielikokeen avulla pyritään varmistamaan hakijoiden tasa-arvoinen kohtelu yhteneväisten kriteerien, objektiivisten arviointiperusteiden ja koejärjestelyiden avulla 16

17 Kielikokeen sisältö (1) - Mittaaminen kohdistuu yleiskielitaitoon yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1, joka vastaa perusopetuksen päättövaiheessa tarvittavaa kielitaitoa - Kielikoe rakentuisi neljästä osasta, jotka ovat * Tekstin ymmärtäminen (henkilö pystyy lukemaan ja ymmärtämään lyhyitä tekstejä) * Kirjoittaminen (henkilö osaa kirjoittaa muutaman kappaleen pituisen jäsentyneen tekstin 17

18 Kielikokeen sisältö (2) * Kuullun ymmärtäminen (henkilön kyky ymmärtää keskeisiä asioita puheesta ja keskusteluista) * Puhuminen (henkilön kyky viestiä tavanomaisissa arkielämän tilanteissa) Kielikoeaihioiden ja kielikokeen järjestämiseen liittyvien ratkaisujen kehittäminen jatkuu Opetushallituksessa vuoden 2014 alkupuolelle. 18

19 Kielikokeen toteuttaminen - Valtakunnallisesti yhtenevä kielikoe otetaan käyttöön keväästä 2014 alkaen - Opetushallitus toimittaa kielikoemateriaalin huhtikuun 2014 alkupuolella - Materiaali sisältää koetehtävät sekä ohjeet arviointia ja pisteytystä varten - Kielikokeet järjestetään Oppilaitosten opettajat arvioivat kielikokeet - Kevään 2014 kielikoeprosessia arvioidaan ja kehittämistyö jatkuu 19

20 VALTAKUNNALLISESTI YHTENEVÄN OPPIMISVALMIUKSIA MITTAAVAN KOKEEN KÄYTTÖÖNOTTO HARKINTAAN PERUSTUVAN VALINNAN TUEKSI Ehdotus valtakunnallisesti yhtenevä oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen järjestämiseksi 20

21 Harkintaan perustuva valinta Tavoitteena on parantaa eri syistä heikoimmassa ase- massa olevien hakijoiden mahdollisuuksia päästä sellai- seen koulutukseen, jonka suorittaminen on mahdollista Harkinnanvaraisen haun perusteena ovat Oppimisvaikeudet Sosiaalisia tekijät Todistusten vertailuvaikeudet Päättötodistuksen puuttuminen 21

22 Oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen kehittäminen ja käyttöönotto (1) - Valtakunnallisesti yhtenäinen oppimisvalmiuksia mittaava koe kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa - Adaptiivinen testi ja koepankki rakennetaan oppimaan oppimiseen kehitetyn välineen pohjalta - Mittavälineen taustalla on useiden vuosien kehittä- mistyö ja kattavat kansalliset aineistot - Pilotointiin osallistuu lukuvuoden aikana neljä koulutuksen järjestäjää 22

23 Oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen kehittäminen ja käyttöönotto (2) Mittaaminen kohdistuu kolmeen alueeseen, jotka ovat Matemaattinen ajattelu Deduktiivinen (sanallinen) päättely Kuvallinen päättely Kokeen suorittamisaika on minuuttia?? Pilotointiin osallistuu sekä tavallisen haun kautta valittuja että erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, jotka tulevat olemaan adaptiivisen testauksen kohderyhmä. Adaptiivisuus mahdollistaa yksilöllisten, omantasoisten tehtävien hyödyntämisen. 23

24 Oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen kehittämisen aikataulu - Tehtäväpankin ja tietokonepohjaisen arviointivälineen kehittäminen sekä pilotointi syksyn 2013 aikana - Adaptiivisen arviointivälineen rakentaminen ja pilotointi kevään 2014 aikana. - Valtakunnallinen käyttöönotto keväällä

25 KIITOS KOMMENTTINNE JA KEHITTÄMISEHDOTUKSENNE Kirjalliset kommentit ja ehdotukset viimeistään sähköpostitse osoitteeseen 25

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINNAT Valintaryhmäkohtaiset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot kokeiltavaksi kevään 2014 yhteisvalinnassa OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

Ajankohtaista erityisopetuksessa kehittämisen painopistealueita. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 26.3. 2013 Juhani Kulmala

Ajankohtaista erityisopetuksessa kehittämisen painopistealueita. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 26.3. 2013 Juhani Kulmala Ajankohtaista erityisopetuksessa kehittämisen painopistealueita Jyväskylän ammattikorkeakoulu 26.3. 2013 Juhani Kulmala Ajankohtaisia teemoja ammatillisessa erityisopetuksessa Kehittämisen painopisteet

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit

Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit Koskela, Tomi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2 Turvallisuusalan perustutkinnon uudet valintakoekriteerit Tomi Koskela Turvallisuusalan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN Kasvatustieteiden yksikkö, ammattikasvatus Pro gradu -tutkielma Kirsti Kaivola 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 27.5.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto 1 2 Sisällysluettelo Avoimet ovet... 3 Taitaja 9-kilpailut... 3 Vanhempainillat... 3 Vierailut... 3 Peruskoululaisten tutustumispäivät

Lisätiedot

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854 Projektin ID 5854 Projektin nimi 3 D tulostus Oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Jyväskylän koulutusyhtymä mukana useita kumppaneita. Kpedun osahankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma SISÄLLYS 1. JOHDANTO JA YLEISET TAVOITTEET 2 2. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2 3. OPINTOJEN TAVOITTEET, TOTEUTUS

Lisätiedot

KIELIOHJELMA. Suomalais-venäläinen koulu

KIELIOHJELMA. Suomalais-venäläinen koulu 1 Suomalais-venäläinen koulu KIELIOHJELMA Erityistehtävä Suomalais-venäläinen koulu on kielikoulu, jonka erityisenä koulutustehtävänä on venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin painottunut opetus. Koulun

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Raportit ja selvitykset 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Opetushallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013

Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntauudistuksen aikataulua vuosille 2013 2014 2013 2014 1.7.2013 1.7.2014 Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot