8.lk. vanhempainilta Yhteishaku & jatko-opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.lk. vanhempainilta 24.4.2014. Yhteishaku & jatko-opinnot"

Transkriptio

1 8.lk. vanhempainilta Yhteishaku & jatko-opinnot

2 TET 9.lk. TET eli työelämään tutustuminen syksyllä Viikot Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2

3 Yhteishaku - Sähköinen hakulomake - Hakuaika viikot 9-11, ensi vuoden hakuaikatauluun mahdollisesti muutoksia? Aikaistuu? - Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo Kaikilla sama hakuaika & samat valintaperusteet koko maassa - Toisen asteen koulutus: lukio & ammattioppilaitokset, jatkossa myös erityisoppilaitokset kuuluvat yhteishakuun - Voi hakea enintään viiteen koulutukseen - Hakulomakkeen harjoitusdemo on käytettävissä vuodenvaihteesta aina viikolle 8 saakka, Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3

4 Uudistunut yhteishaku: muutokset Muutokset koskevat lähinnä ammatilliseen koulutukseen hakevia Haettaessa ei koulutuspaikkaa keskiasteella (=koskee kaikkia 9.luokkalaisia) 8p. (aiemmin 0p.) Päättötodistuksesta 6p. (aiemmin 3p.) Muutokset hakutoivepisteissä: 1.hakutoive +2p. (aiemmin 1.hakutoive +3p., 2.hakutoive +1p.) Paremmasta keskiarvosta palkitaan aiempaa enemmän (9,25 keskiarvolla saa täydet todistuspisteet, aiemmin 8,5) -> käytännössä pisteytys on tiukentunut Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4

5 Muutokset; jatkuu PÄÄSYKOKEESEEN kutsutaan KAIKKI hakijat! (ennen osa karsittiin välitodistuksella) Harkintaan perustuva valinta ( =aiempi joustava valinta) EI enää terveydellisiä syitä Uusi OPINTOPOLKU-nettihakulomake otettu käyttöön (aiemmin HaeNyt), ei juurikaan poikkea entisestä, hieman entistä nopeampi täyttää. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5

6 Hakutoivejärjestys * Hakutoivejärjestys on sitova hakuajan jälkeen muutoksia ei voi tehdä * Ensimmäisestä hakutoiveesta lisäpisteitä (2p.) ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa * Valinta ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet riittävät > alemmat hakutoiveet peruuntuvat * Alemmilta hakutoivesijoilta voi kohota ylemmille jos paikkoja vapautuu Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6

7 Hakutoiveiden muuttaminen - Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana - Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija itse (ei siis opo eikä hakijan huoltaja) - Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä hakutoivemuutospyyntö hakijan omasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen - Hakija saa kuittauksen sähköpostiinsa, kun muutos on tehty hakemukseen -> Ennen hakua tulee luoda sähköpostitili / varmistaa, että oma sähköpostiosoite on toiminnassa - Muutospyyntöön oma nimi, hakemusnumero, uusi hakutoivejärjestys selkeästi Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7

8 Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen - Ei keskiasteen koulutuspaikkaa hakuhetkellä 8 lisäpistettä - 9. tai kymppiluokka 6 pistettä - Kaikkien aineiden keskiarvo 0 16 pistettä - Painotettavat arvosanat, 3 parhaan keskiarvo (li, ku, kä, mu, ko) 0 8 pistettä - 1. hakutoive 2 lisäpistettä - Sukupuoli 2 lisäpistettä vähemmistönä olevalle - Pääsy- tai soveltuvuuskoe (jos on) 0 10 pistettä - Aiemmat opinnot ja muut lisänäytöt: voidaan antaa 1-3 lisäpistettä, koskee vain musiikki-, tanssi-, liikunta- ja sirkusalaa, kuvallista ilmaisua, urheilijan ammatillista koulutusta. LIITTEET TOIMITETTAVA HAKUAIKANA! Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8

9 Sama pistemäärä? Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: 1. Hakutoivejärjestys 2. Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä 3. Sukupuolen perusteella annettujen pisteiden määrä 4. Yleinen koulumenestys = kaikkien aineiden KA 5. Seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9 sattumanvaraisessa järjestyksessä.

10 Valintaperusteet lukiokoulutukseen - Valinta päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon mukaan - Poikkeuksena ns. erikoislukiot ja lukioiden erikoislinjat, joilla on omia valintaperusteitaan. Pisteytys useimmiten max. 20p. (max.10p. lukuaineiden keskiarvosta ja max.10p. pääsykokeesta ja/tai harrastuneisuudesta ym. ansioista) HUOM! LIITTEET TOIMITETTAVA HAKUAIKANA! - Lukiokoulutuksen järjestäjä voi asettaa myös keskiarvon alarajan (usein 7.00) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10

11 Harkintaan perustuva valinta (ent. joustava valinta) Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % hakijoista valintapistemääristä riippumatta Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen ja todistusten vertailuvaikeudet (esim. ulkomainen todistus) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11

12 Harkintaan perustuva valinta - Perustelut (lääkärintodistukset, HOJKS, koulutodistukset ym. liitteet) ja kopio hakulomakkeesta toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen! - Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat ja ilman todistusta olevat ( =oppivelvollisuuden keskeyttäneet) voivat hakea ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta (myös lukiokoulutukseen) - Jos perusteluna oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, voi hakija tulla hyväksytyksi myös ns. normaalin haun kautta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12

13 Terveydelliset seikat - Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat otettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa, ammatilliseen koulutukseen haettaessa - Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset löytyvät esim. Opintopolusta - Ponnahdusikkuna hakulomakkeessa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13

14 Yhteishaun käytännön toteutus Ruusuvuoren koulussa - Tammikuussa jaetaan oppilaille kyselyt: 1. Missä hakemus tehdään: kotona vai koulussa? 2. Jos koulussa: mitkä ovat hakukohteet? (3-5 hakutoivetta: mallihakemus) 3. Hakeeko harkinnanvaraisella haulla? 4. Huoltajan allekirjoitus! - Harjoitushaku eli demo tehdään koulussa n. 2-3 viikkoa ennen haun alkua - Koulussa haun tekeville oppilaille varataan aika, löytyy ilmoitustaululta (2 oppilasta kerrallaan), opo opastamassa hakulomakkeen täytössä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 14

15 Hakuaikataulu Ruusuvuoressa - Kotona: Oppilas täyttää hakulomakkeen yhdessä huoltajan kanssa kotona ensimmäisellä hakuviikolla, jos vain mahdollista - Koulussa: Hakemus tehdään koulussa ensimmäisellä ja toisella hakuviikolla ajanvarauslistan mukaisesti. MUKANA ON OLTAVA HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA MALLIHAKEMUS! - Kolmas eli viimeinen hakuviikko varattu opon tarkisteluja varten -> olisi hyvä ettei haku jäisi viimeiseen viikkoon Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 15

16 Sähköinen hakeminen ja huoltajan kuuleminen - Hallintolaki /434 edellyttää huoltajan kuulemista alaikäisen kohdalla, vaikka sähköiseen hakemukseen ei tule huoltajan allekirjoitusta -> Käytännössä huoltajan kuuleminen hoidetaan huoltajan allekirjoittamalla mallihakemuksella, joka palautetaan opolle viimeistään hakutilanteessa (mikäli oppilas tekee haun koulussa) - Jos huoltajalle on epäselvää minne lapsi on hakenut tai hän haluaa tarkistaa asian, tulee ottaa yhteyttä opoon; opo näkee kaikkien hakemukset Opintopolun virkailijapalvelusta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 16

17 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet huhti-toukokuussa - Kutsu kokeeseen lähetetään hakijalle kirjeitse n. 2-3 viikkoa ennen koetta - Joissain oppilaitoksissa (varmista opolta) kaikki hakijat käyvät pääsykokeissa ilman erillistä kutsua (esim. IBlukiot) -> Koepäivämäärä, aika ja -paikka tulee katsoa oppilaitoksen kotisivuilta - Ei enää esikarsintaa -> kaikki hakijat pääsevät kokeeseen! - Hakijan saama koetulos kopioituu kaikkiin saman valintakoeryhmän muihin hakutoiveisiin (esim. lähihoitaja) - Erikoislukioissa ja lukioiden erikoislinjoilla on aina omat pääsykokeensa ja / tai ennakkotehtävänsä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 17

18 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet - Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos oppilaitos järjestää kielikokeen ja hakijan äidinkieli on muu kuin koulutuksen opetuskieli - Riittävä kielitaito voidaan todentaa ilman koettakin, esim. S2-arvosana 7 tai parempi - Hylätyn tai puuttuvan pääsykoetuloksen tai kielikoetuloksen saanut hakija ei voi tulla hakutoiveeseen hyväksytyksi - Valtakunnalliset pääsy- ja kielikokeet käyttöön näillä näkymin keväällä 2015 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 18

19 Yhteishaun tulokset Hyväksymiskirjeet opiskelijaksi valituille postitetaan kesäkuun puolivälissä Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan samanaikaisesti HUOM! Opiskelupaikka on otettava vastaan! -Lukio: päättötodistus lukion kansliaan - Ammattioppilaitos: toimitaan hyväksymiskirjeessä tulleiden ohjeiden mukaan Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19

20 Jos jää ilman paikkaa -Opo koululla tulosten tultua; jälkiohjaus - Jälkiohjauksella ohjataan oppilaita: Täydennyshakuun myöhemmin kesällä (vapaaksi jääneet paikat) Kysymään peruutuspaikkoja omatoimisesti suoraan oppilaitoksista Yhteishaun ulkopuolisiin hakukohteisiin kymppiluokat ja ammattistartit, talouskoulu, maahanmuuttajien valmistava koulutus, kuntouttava ja valmentava opetus, työpajat, oppisopimuskoulutus Kymppiluokille ja ammattistarteille oma yhteishaku tulosten tultua: yhdellä hakulomakkeella voi hakea max. 3 kohteeseen upui, esityksen tekijä 20 Nuorisotakuu!

21 Mistä tietoa valintojen tueksi? - Henkilökohtainen ohjauskeskustelu opon kanssa - Avoimien ovien päivät marras-helmikuussa - Vantaan oma valintaopas, ilmestyy lokakuussa - Muiden kuntien oppaat: esim. Keski-Uusimaalla Koulutuksella tulevaisuuteen-opas, Espoo, Kauniainen & Kirkkonummi, Helsinki Oppilaitosten kotisivut - Wilman pikaviestit ja tiedotteet Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21

22 Kysyttävää? Kiitos mielenkiinnosta! Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja

YHTEISHAKUILTA. 3.11.2014 Riitta Hietaranta. opinto-ohjaaja YHTEISHAKUILTA 3.11.2014 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja Esitys on koulun kotisivuilla www.paimio.fi/opetus -> Peruskoulut -> Vista -> Oppilaanohjaus (oppilaanohjauksen sivusto), joten voitte halutessanne

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

Tervehdyssanat, apul.reht. Maaret Tervonen. Yhteishaku 2015, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt

Tervehdyssanat, apul.reht. Maaret Tervonen. Yhteishaku 2015, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt 9- JA 10-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTA 13.1.2015 Tervehdyssanat, apul.reht. Maaret Tervonen Yhteishaku 2015, opinto-ohjaajat Mikko Siippainen ja Mia Gerdt YHTEISHAKU 2015 Opinto-ohjaajat Mia Gerdt (9a,

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto

YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto YHTEISTYÖMUODOT 2011 2012; perusaste - Salon seudun ammattiopisto 1 2 Sisällysluettelo Avoimet ovet... 3 Taitaja 9-kilpailut... 3 Vanhempainillat... 3 Vierailut... 3 Peruskoululaisten tutustumispäivät

Lisätiedot

YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ

YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ YHTEISTYÖMUODOT PERUSAS- TEEN JA SALON SEUDUN AMMATTIOPIS- TON VÄLILLÄ 1 2 Yhteistyömuodot perusasteen ja Salon seudun ammattiopiston välillä Avoimet ovet Avoimet ovet järjestetään 8. -9.10.2014, viikolla

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

& huoltajille. Peruskoulun päättäville. Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen

& huoltajille. Peruskoulun päättäville. Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 2014 Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valintaopas Peruskoulun päättäville & huoltajille Oppilaitosten esittelytilaisuudet löydät oppaan takakannesta Lukiokoulutus Vantaalla Ammatillinen

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen ABI-INFO KEVÄT 2012 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen Eläinlääketiede Farmasia Hammaslääketiede Humanistinen ala Kasvatustieteet Kauppatieteet Kuvataide Liikuntatieteet

Lisätiedot

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Toisen asteen koulutuksen valintaopas peruskoulun päättäville ja heidän vanhemmilleen Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012 Helmikuu 27.2. 16.3.2012

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2012 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 5.3.- 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Hakijan opas KEVÄT 2012

Hakijan opas KEVÄT 2012 Hakijan opas KEVÄT 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu KEVÄÄN 2012 yhteishakujen tärkeät päivämäärät Hakijan opas KEVÄT 2012 Nuorten koulutus Hakuaika: 5.3. 3.4.2012. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot